2011 HAKUKIERROS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011 HAKUKIERROS 26.11.2010"

Transkriptio

1 KUMPPANUUSHANKKEET 2011 HAKUKIERROS Katriina Lammi-Rajapuro 1

2 KUKA VOI OSALLISTUA? Ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta antavat oppilaitokset Yksityisen ja julkisen sektorin yritykset, työnantajat ja työmarkkinaosapuolet Työ- ja elinkeinoelämän järjestöt Ammatillisen koulutuksen järjestelmistä ja toimintalinjoista vastaavat toimijat Elinikäiseen oppimiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja t l tarjoavat t tahot t Tutkimuslaitokset Järjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt -> Myös korkea-aste aste voi osallistua, mutta opiskelijat tai opettajat eivät voi olla hyödynsaajina. Hankkeen on kohdistuttava ammatilliseen perusopetukseen tai työelämän täydennyskoulutukseen 2

3 KUMPPANUUSHANKKEET Hankkeiden tavoitteena on tukea verkostoitumista, vertailua, vertaisoppimista, luottamuksen syntymistä Hankkeissa yhdistyvät pienimuotoinen kehittämistoiminta sekä liikkuvuus Hankkeiden teemat t ovat hyvin konkreettisia k i ja selkeästi rajattuja Leonardossa korostuu oppilaitosten ja työelämän välinen yhteistyö! 3

4 TYÖSKENTELYTAPA Kumppanuus muodostetaan kaikkia kiinnostavan, yhteisen aihepiirin ympärille Hankkeen aikana partnerit tapaavat toisiaan partnerikokouksissa tai työpajoissa Kokouksien välillä on paikallista toimintaa, esim. menetelmän testaus luokassa, tiedon koonti ja analyysi, tiedon soveltaminen, keskustelutilaisuuksia -> miten hanke linkittyy jokapäiväiseen työhön? Hankkeessa syntyy tuloksia joita voidaan levittää 4

5 MAHDOLLISIA LOPPUTULOKSIA Pienimuotoisen levitettävän tuotteen tuottaminen yhteistyössä, esim. opas, raportti, malli, yhteenveto tilanteesta partnerimaissa Teemasta tiedottavan, asiantuntijoita ij i yhteen kokoavan kansallisen seminaarin järjestäminen ja tilaisuudessa opitun yhteenveto Kotisivut Opiskelijoiden tuottama materiaali jota voidaan käyttää opetuksessa, alan promoamisessa tms. 5

6 LIIKKUVUUS KUMPPANUUSHANKKEISSA Opettajien, ohjaajien, asiantuntijoiden ja/tai opiskelijoiden liikkuvuus on keino toteuttaa hankkeen tavoitteita Samassa hankkeessa voi olla sekä opiskelija- että opettaja/ohjaaja/kouluttaja/asiantuntijaliikku vuutta Liikkuvuus liittyy kokouksiin, workshoppeihin tai seminaareihin Liikkuvuus ei yleensä ole työssäoppimista 6

7 PARTNERIMÄÄRÄT JA KESTO Vähintään 3 maata edustettuna, mieluiten kuitenkin enemmän Suomalaisia partnereita 1-3 Hiljaisia partnereita mukaan! Esim. paikalliset toimijat ja verkostot, jotka osallistuvat tuloksista tiedottamiseen, ottavat niihin kantaa, testaavat tuloksia jne. Huom! varoja ei voida käyttää hiljaisten partnereiden kuluihin Hankkeen kesto aina 2 vuotta ( ) 7

8 ROOLIT KUMPPANUUSHANKKEESSA Koordinaattori Koordinointiin ei ylimääräistä rahaa Tehtävänä esim. hakemuksen kokoaminen, hankkeen aloitus/koollekutsu, koordinointi työnjaosta ja vastuista sovittaessa Seuraa oman toiminnan toteutumista ja kulujen muodostumista, täyttää väliraportin l. progress reportin omalle kansalliselle toimistolleen, loppuraportin yhteisen osan kokoamisvastuu Partneri Seuraa oman toiminnan toteutumista ja kulujen muodostumista, täyttää väliraportin l. progress reportin omalle kansalliselle toimistolleen, täyttää oman osuutensa yhteisestä loppuraportista Silent partner Työelämäedustajia, alueellisia tai kansallisia toimijoita. Osallistuvat toimintaan omien intressiensä ja resurssiensa mukaan Ei raportointia, ei rahaa 8

9 TUEN MÄÄRÄ Tuki määräytyy liikkuvuuksien mukaan, per partneri Liikkuvuusjaksoja (= matkoja) voi olla 4-24 Liikkuvuusjakson pituutta ei ole määritelty Tuen suuruus vaihtelee maittain, määrät Suomessa: Vähintään MOB4 = Vähintään MOB8 = Vähintään MOB12 = Vähintään MOB24 =

10 TUEN KÄYTTÖ Tuki maksetaan könttäsummana Sitä voi käyttää partnerin oman suunnitelman mukaisesti matkoihin, palkkoihin ja muihin hankkeesta aiheutuviin kuluihin Hankkeelta ei vaadita erillistä talousraporttia progress report ja final report sisältävät kuvailua toiminnoista, tuloksista sekä toteutuneista liikkuvuuksista, jotka todennetaan matkustusasiakirjoilla ja osallistujatodistuksilla 10

11 EDELLISTEN HAKUKIERROKSEN TULOKSIA Tilastoja Laadullista palautetta hakemuksista 11

12 MYÖNNETTY TUKI 2010 Liikkuvuus 2,42 milj * Innovaation siirto ToI 1,31 milj Kumppanuushankkeet 0,49 milj ** Valmistelevat vierailut 0,06 milj (varaus) Yhteensä 4,24 milj * Sisältää ns. ylibuukkauksen n euroa ** Sisältää ns. reserve fund euroa

13 KUMPPANUUSHANKKEET: HAKEMUSTEN MÄÄRÄT % 51 % 34 % Jätettyjä hakemuksia Hyväksyttyjä hakemuksia

14 HUOMIOITA HAKUKIERROKSILTA Hakijoissa kolme eri tyyppiä : 1. Yksinkertaiset, suoraan kumppanuusteeman asettuvat hakemukset, jotka tavoittivat ohjelman teemat hyvin 2. Korkeakoulujen ammattimaiset hakemukset 3. Aktiiviset toimijat jotka hakevat lisää hankkeita ilman erityistä teemaa FI -koordinoiduissa hankkeissa puuttunut usein terävin ja innovatiivisin kärki Parhaimmat hanke-ideat ulkomailta? 14

15 HUOMIOITA Hiljaisen partnerin käsite vielä epäselvä? Osallistujien valinnasta mainitaan harvoin mitään Tärkeää huomioida ketkä ovat oleellisia mukaan lähtijöitä? Ovatko mukana valmistelemassa hanketta? Hakemustekniikasta: k t ensin pitää olla idea ja viimeiseksi täytetään hakulomake Viekö hakulomake? Lomaketta alettu täyttämään alusta, loppua kohden parin rivin vastauksia ja vastattu väärissä kohdin Muoto ja kieliseikat vievät arvioijan huomion: kannattaa kiinnittää myös näihin loppuvaiheessa huomiota. 15

16 LAADULLINEN PALAUTE: VAHVUUDET toimittiin konkreettisen asian ympärillä Hanke hyödytti aidosti kaikkia osapuolia Kv-partnereiden rooli ja tehtävät oli osattu kuvata Hanke linkittyi selkeästi ammatillisen koulutukseen -> joskus epäselvää oli kuvailtu ja suunniteltu myös vaihtojen väliin jäävän ajan toimintaa 16

17 LAADULLINEN PALAUTE: HEIKKOUDET Kansallinen tarve määräävä, kv-työn lisäarvo ja mahdollisuudet jäivät taka-alalle Painotettiin liikaa kehittämistä tai liikkuvuutta, mutta kumppanuuden ydintä ei tavoitettu Hankkeen linkittyminen Ldv -ohjelman tavoitteisiin oli kuvattu ylimalkaisesti 17

18 LAADULLINEN PALAUTE: HEIKKOUDET Projektien tavoitteet liian laajat, aihetta käsitellään yleisellä tasolla Liian suuria hankkeita suhteessa resursseihin Konkreettinen tekeminen ja tehtäväjako kaipaisi monissa hakemuksissa hiomista Hakemuksen k logiikka pettää, tavoitteet t eivät realisoidu työsuunnitelmaan 18

19 HAKUAJAT Liikkuvuushankkeet Kumppanuushankkeet TOI, DOI, verkostot Poikittaisohjelma 19

20 HANKE-ESIMERKKEJÄ ESIMERKKEJÄ Hyväksyttyjä hankkeita 20

21 Syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat mukaan kv-toimintaan - Opiskelijat tekevät 5 kpl viiden päivän mittaisia tutkimusmatkoja partnerikaupunkeihin, p selvittäen työssäoppimiseen liittyviä käytännön asioita paikkakunnalla - Erittäin positiivisia kokemuksia: vahvistunut itsetunto, kielitaito ja kulttuurinen tietoisuus kasvanut, kommunikointitaidot parantuneet, yleinen innostus ja motivaatio kasvaneet -> opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tehdä mahdottomasta mahdollinen -> myös opettajat t ovat joutuneet t tarkistamaan t asenteitaan - Enhance mobility for trainees at risk of social exclusion hankkeen suomalainen partneri on Axxell - Lisätietoja: t ll

22 Opiskelijat mukaan kv-toimintaan Your own company across borders - Nuori Yrittäjyys -konseptin mukaisesti perustetut opiskelijayritykset vievät tuotteittaan tai palveluitaan toiseen hankkeessa mukana olevaan maahan -> Suomalaisia tuotteita Saksaan joulumarkkinoille -> lasten tapahtuma Elfs on Ice eli tontut jäällä -> tonttuseikkailu Neuenburgin linnan puistossa -> kokkiopiskelijoilta vientituotetta loimulohesta ja nokipannukahvista - Lisätietoja: - Jyväskylän ammattiopisto, -

23 SAMPO EE1-LEO Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä ammatiopisto i t Outokumpu EE, IS, FI Taidealan opettajat t ja opiskelijat työskentelevät t kvtiimeissä teemana kansalliseepokset Opiskelijat luovat sarjakuvan, animaation, menetelmäkäsikirjan ja sanaston Työ tapahtuu workshopeissa Taustalla opetussuunnitelmien- ja menetelmien kehittäminen, kv-toiminnan aloittaminen 23

24 Local Cuisine IT1-LEO Suupohjan ammatti-instituutti, Kauhajoki IT, FI ja NL 8 catering alan opettajaa ja 16 opiskelijaa viikon ajaksi Italiaan (03/09 ja 03/10) ja Hollantiin (04/10) teemoina innovatiiviset keittiötekniikat, paikalliset reseptit ja elintarvikkeet mkl. menun suunnittelu ja toteutus, hygieniasäännöt, IT:n käyttö opetuksessa, LCIL, multimediakeittiölaboratorio Tiedon jakaminen, toisilta oppiminen, opetuksen kehittäminen, hankkeen arviointi ja TOI hankkeen suunnittelu 24

25 Opettajaksiopiskelevien oppimisympäristöt Haaga-Helian Helian hankkeessa on tarkasteltu opettajaksi opiskeleville tarkoitettuja henkilökohtaistettuja ja osaamisperusteisia (competence-based) oppimisympäristöjä Hankkeessa tuotetaan t t ja jaetaan konsepteja, työkaluja ja parhaita käytäntöjä Mukana opettajaksi opiskelevia sekä heidän opettajiaan 25

26 Opettajaksiopiskelevien oppimisympäristöt Järjestetty 4 workshoppia: - Recognition and validation of vocational competences and guidance councelling in the personalization i process - Combining theory and practice - Portfolios in teacher education - Evaluation of the whole project Käytetty paljon osallistavia menetelmiä ja reflektiota, jota on myös dokumentoitu Lisätietoja: t Heli Viirola, Haaga-HeliaH 26

27 Tampereen ammattiopisto ES, HU, FI, IT, TR TO ICT-VET FI1-LEO Toimijoiden verkostoituminen kv-asioissa 4 oppilaitosta/koulutuksenjärjestäjää,1 viranomainen Kaksi tasoa joilla toimitaan: Johtajataso: verkoston luominen, kv-hallinnon järjestäminen, johtamiskysymykset, laatustandardien vertaaminen Pedagogiikka: teemoittain parhaiden käytäntöjen jakaminen, teemoja esim. työssäoppiminen, opettajien ja kouluttajien työn kehittäminen, opiskelijoiden ohjaaminen ja tutorointi 27

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 5.2.2015 HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos

Lisätiedot

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4 Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet Hakuohje 2013 Tämä hakuohje on tarkoitettu Leonardo da Vincii kumppanuushankkeen hakemistaa varten. CIMOn verkkosivuille www.cimo.fi/leonardo on koottu yleistää

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Taustaa Opetushallitus selvittää tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilaa ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Hanke toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ohjelmaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen

Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille FUTUREX Future Experts -hanke Ilkka Uronen (toim.) Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille FUTUREX

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

RAPORTTI. Integroidut liikkuvuusjaksot osana opintoja käsitteestä käytäntöön. Tuloksia MOWIN-hankkeesta. Irma Garam

RAPORTTI. Integroidut liikkuvuusjaksot osana opintoja käsitteestä käytäntöön. Tuloksia MOWIN-hankkeesta. Irma Garam RAPORTTI Integroidut liikkuvuusjaksot osana opintoja käsitteestä käytäntöön Tuloksia MOWIN-hankkeesta. Irma Garam Integroidut liikkuvuusjaksot osana opintoja käsitteestä käytäntöön. MOWIN hanke ja sen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

VERTAISARVIOINTI OPETUSHALLINNON JA CIMON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEISSA

VERTAISARVIOINTI OPETUSHALLINNON JA CIMON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEISSA Sivu 1 / 15 Vertaisarviointifoorumin ehdotus laadukkaan vertaisarvioinnin toteuttamiseksi kehittämishankkeissa/ Mari Räkköläinen ja Erja Kotimäki (ehdotuksen kirjoittajat) 8.12.2011 VERTAISARVIOINTI OPETUSHALLINNON

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot