Työssä jaksaminen ennakoiva näkökulma Professori Marja Liisa Manka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työssä jaksaminen ennakoiva näkökulma Professori Marja Liisa Manka"

Transkriptio

1 Työssä jaksaminen ennakoiva näkökulma Professori Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos HyWin työhyvinvointi Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

2 Eva: Hyvä henki tärkeintä työpaikalla "työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä" kaksi kolmasosaa yli 56 vuotiaista allekirjoittaa väitteen 70 % alle 36 vuotiaista on täysin eri mieltä 82 % oli sitä mieltä, että töissä mennään jo ylikierroksilla ja moni palaa loppuun työpaikan hyvä henki, työn mielenkiintoisuus ja hyvä pomo tärkeimmät viihtyvyystekijät EVA:n arvo ja asennetutkimus 2010 Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 2

3 Työn laatutekijöiden erot toimialoittain Sosiaali Terveys Sivistys Muut Työpaikalla on riittävästi työntekijöitä Työtä ei koeta fyysisesti raskaaksi Työtä ei koeta henkisesti raskaaksi Kuntabarometri 2009 Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 3

4 Muutos millä tasolla? 1. Henkinen taso: suhteemme itseämme suuremmiksi kokemiimme asioihin 2. Identiteetti: elämän tarkoitus ja merkitys; millainen minä olen? kuka minä olen? Ammatti identiteetti? 3. Uskomukset ja arvot: miksi elän niin kuin elän, miksi toimin niin kuin toimin? 4. Osaaminen, tiedot ja taidot: miten teen ja toimin? tietoni, kykyni, taitoni, strategiani 5. Käyttäytyminen ja toiminta: mitä teen, ajattelen, tunnen toimiessani jossain tilanteessa? työprosessit 6. Ympäristö: ulkoiset tekijät, missä työtä tekee ja kenen kanssa? Dilts R Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 4

5 Huomiota vahvuuksiin Psykologia ei ole vain heikkouksien ja vaurioiden tutkimista; se on myös vahvuuksien ja hyvien puolien tutkimista. Ei pidä vain hoitaa kuntoon rikkimennyttä, vaan huolehtia pikemminkin sen ravitsemisesta, mikä meissä on parasta. Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen. Martin E. P. Seligman Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 5

6 Työhyvinvoinnin uusi ymmärrys käyttöön Yksilön sairaus Työyhteisön toimivuus Työhyvinvointi on strateginen menestystekijä! 1900 luvun alku 2010 Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 6

7 Työhyvinvoinnin tekijät 1. ORGANISAATIO tavoitteellisuus joustava rakenne jatkuva kehittyminen toimiva työympäristö 2. JOHTAMINEN osallistava ja kannustava johtaminen 5. YKSILÖ elämänhallinta kasvumotivaatio terveys ja fyysinen kunto RYHMÄ 3. TYÖYHTEISÖ avoin vuorovaikutus ryhmän toimivuus 4. TYÖ vaikuttamismahdollisuudet kannustearvo: oppiminen Manka 1999, 2006 ulkoiset palkkiot Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 7

8 1. Organisaation keinoja henkisen pääoman kasvattamiseen yhteinen tavoite jokaisella työyhteisön jäsenellä on yhteinen käsitys tavoitteista ja he toimivat yhdessä niiden toteuttamiseksi palasiin pilkkominen, toteutumisen seuraaminen ja itsearviointi työhyvinvointisuunnitelma joustava rakenne itseohjautuvuuden kasvattaminen tiimimäinen organisaatio mahdollistaa vaikuttamisen ja helpottaa viestintää osaamisen kehittäminen ja sosiaalistuminen itseluottamuksen vahvistaminen, onnistumisen kokemusten mahdollistaminen ja oppimisen kulttuuri Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 8

9 2. Johtajuus yhteydessä työhyvinvointiin tutkimuskatsaus, jossa etsittiin modernin (kannustavan ja transformatiivisen) johtajuuden, työhyvinvoinnin ja terveyden yhteyksiä moderni johtajuus henkinen tuki ja koutsaus; esimerkillisyys; luotettavuus; alaisista huolehtimista; valtuuttaminen sekä innostaminen tavoitteiden saavuttamiseen, luovaan ajatteluun ja omien ajattelutapojen kyseenalaistamiseen hyvä johtajuus yhdistyi työtyytyväisyyden kasvuun, työhyvinvointiin, vähäisiin sairauspoissaoloihin ja pienempään työkyvyttömyyseläköitymiseen Kuoppala, Lamminpää, Liira & Vainio 2008 Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 9

10 2. Johtamisen keinoja valtuuttaminen vastavuoroisuus hyvät esimiestaidot synnyttävät hyviä työyhteisötaitoja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen otetaan ajoissa puheeksi henkisen hyvinvoinnin esteet sosiaalisen tuen antaminen emotionaalista ja psykologista tukea tarjolla, minkä ansiosta työntekijät kokevat olevansa arvokkaita ja arvostettuja optimismin vahvistaminen: menneisyyden armollinen tulkinta ei syyllistämistä nykyisyyden hyväksyminen tulevaisuuden mahdollisuuksien hakeminen Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 10

11 3. Työyhteisö: sosiaalinen pääoma työyhteisön vähäiseen sosiaaliseen pääomaan liittyi 1,3 kertainen sairastumisen riski, myös 30 50% korkeampi masennuksen ilmenemisen riski sosiaalinen pääoma: vastavuoroisuus, luottamus, yhteisölliset arvot ja normit, aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi vähäiseen yksilön sosiaaliseen pääomaan liittyi 1,8 kertainen sairastumisriski. Oksanen 2009 Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 11

12 3. Työyhteisön keinoja positiivinen vuorovaikutus ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen, tähtihetket työyhteisötaitojen opetteleminen avoimuus, reiluus, auttaminen ja aktiivisuus kognitiiviset lähestymistavat hyvien asioiden miettiminen, nautiskeleminen, reflektointi porukalla: mikä meillä on hyvin ja missä on kehittämisen varaa? Mitä odotamme työltämme? Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 12

13 4. Työhön liittyviä keinoja ammatillisen identiteetin uuden sisällön pohdinta: mitä minun pitäisi oppia, jotta tuntisin työniloa? työn suunnittelu haasteellisia tehtäviä, vaikutusmahdollisuuksia, työnkiertoa positiivisen palautteen tuottaminen saavutusspiraalit: missä on onnistuttu toisilta oppiminen sananvalta jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa, miten yhdessä työskennellään tavoitteiden saavuttamiseksi Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 13

14 5. Työyhteisön jäsenen keinoja itsetuntemuksen lisääminen, itsearviointi, peiliin katsominen, harjoitteleminen positiivisten tavoitteiden kuvittelu mielessä terveellinen elämäntapa (liikunta ja ruokavalio) palautuminen ja rentoutuminen (riittävä uni, huvittelu, rentoutuminen esim. meditaatio) työyhteisötaitojen harjoitteleminen Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 14

15 Mikä lisäisi työhyvinvointia? 1. Toimivat palaverikäytännöt 2. Tietoisuus taloudesta ja tulevaisuudesta Mitä tarvitsemme? tieto, taito, tuki? Karikot? Toimenpiteet: ensimmäiset askeleet Asiakaspalautteen hyödyntäminen Hyödyt: itselle/työnantajalle/asiakkaalle Tämä hetki Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 15

16 Työhyvinvointisuunnitelma (Sjoki) Aikataulu Kehittämiskohde Mikä voisi olla paremmin Toimenpiteet Vastuut Seuranta Työyhteisö palaverikäytännöt Enemmän yhteisiä palavereita, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita Tiedon kulun paraneminen Henkilöstöstä muodostetaan ryhmiä, esim. koulukeittiöt, päiväkotikeittiöt Muistiot toimitetaan keittiöiden vastaaville, jotka kertovat keittiön väelle samat asiat Ruokapalvelupäällikkö, ruokapalveluohjaaja Aloitus huhtikuu 4 / vuosi kesällä ei pidetä. Syksyllä jatkuu Syksyn viimeisessä kysytään mielipiteitä kirjallisesti tarpeesta, ajankohdasta ja tiheydestä Mietitään sen pohjalta kehittäminen Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 16

17 Työhyvinvointisuunnitelma (Sjoki) Aikataulu Kehittämiskohde Mikä voisi olla paremmin Toimenpiteet Vastuut Seuranta Toiminnan tuloksellisuus ja jatkuvuus asiakaspalautteen hyödyntäminen Pitäisi olla enempi tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat ruuan laadun ja maun Suunnitellaan kyselylomake Tehdään kysely riittävän isolla otannalla Tehdään tarvittavat muutokset Ruokapalveluohjaajat tai asiakas Asiakas voi tehdä omankin Kyselyn. Loppuvuosi Tuloksia tarkastellaan kriittisesti 2010 lopussa. Ja kehitetään sen perusteella Palaute käydään läpi työntekijöiden ja asiakasta edustavan tahon kanssa Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 17

18 Pienen pieni muutos tänään tuo meille täysin toisenlaisen huomisen. Suurenmoiset palkinnot odottavat niitä, jotka valitsevat ylhäällä kulkevat vaivalloiset tiet, mutta nuo palkinnot ovat vuosien kätkössä. Jokainen valinta tehdään piittaamattomassa sokeudessa eikä meitä ympäröivä maailma anna minkäänlaisia takuita. Ainoa keino välttää pelottavia valintoja, on luopua yhteiskunnasta ja ryhtyä erakoksi, mutta sekin on pelottava valinta. Ikävät asiat eivät ole pahinta, mitä meille voi tapahtua. Pahinta on, ettei meille tapahdu mitään. Helppo elämä ei opeta meille mitään. Loppujen lopuksi tärkeintä on oppiminen: mitä olemme oppineet ja miten olemme kasvaneet. Richard Bach Marja Liisa Manka Tampereen yliopisto 18