1 ERITYYPPISTEN LÄHTEIDEN MERKINTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ERITYYPPISTEN LÄHTEIDEN MERKINTÄ"

Transkriptio

1 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/1 1 ERITYYPPISTEN LÄHTEIDEN MERKINTÄ 1.1 Tekstiviitteiden käyttö Lähde- eli tekstiviite merkitään tekstiin ja lähteen kaikki tarvittavat tiedot lähdeluetteloon. Viittaamisessa voidaan käyttää joko nimi-vuosijärjestelmää tai tekniikan teksteissä yleistä numeroviittausjärjestelmää. Tekstiviitteen 1. sana tai numero on myös lähdeluettelossa ensimmäisenä. Perusmallit lähteiden merkitsemisestä tekstiin ja lähdeluetteloon on esitetty kohdissa tummennetuilla pohjilla. Jos viittaus kohdistuu yhteen virkkeeseen, tekstiviite sisältyy virkkeeseen ja piste tulee sulkumerkin jälkeen. Jos viittaus kohdistuu useampaan kuin yhteen referoituun virkkeeseen, viittaus katsotaan itsenäiseksi lauseeksi. Tällöin viittaus merkitään referoidun asiakokonaisuuden jälkeen ja päätetään sulkumerkin sisäpuolelle jäävään pisteeseen. Välimerkit merkitään kaikentyyppisiin tekstiviitteisiin saman periaatteen mukaan. 1.2 Perusmalli, yksi tekijä Tietoturvan päämääriä ovat luottamuksellisuus, eheys, saatavuus, pääsynvalvonta, kiistämättömyys ja todennus (Järvinen 2003, 29 33). Ne on otettu huomioon tässä työssä - -. Järvinen (2003, 377) arvioi salaustekniikkojen olevan sekä hyvä että huono asia Saatavuuteen pyritään teknisillä seikoilla: varmuuskopioilla, sähkönsyötön turvaamisella, kahdennetuilla levyasemilla ja luotettavilla verkkoyhteyksillä. Kriittisimmät osat turvataan varajärjestelmillä. Saatavuuden turvaamiseen

2 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/2 riittää usein salasanan käyttö, jolloin erillisestä salaamisesta ei ole hyötyä. (Järvinen 2003, 31.) Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä Tietoturvan päämääriä ovat luottamuksellisuus, eheys, saatavuus, pääsynvalvonta, kiistämättömyys ja todennus (1, s ). Ne on otettu huomioon tässä työssä - -. Saatavuuteen pyritään teknisillä seikoilla: varmuuskopioilla, sähkönsyötön turvaamisella, kahdennetuilla levyasemilla ja luotettavilla verkkoyhteyksillä. Kriittisimmät osat turvataan varajärjestelmillä. Saatavuuden turvaamiseen riittää usein salasanan käyttö, jolloin erillisestä salaamisesta ei ole hyötyä. (1, s. 31.) Järvinen (1, s. 377) arvioi salaustekniikkojen olevan sekä hyvä että huono asia Tekstiä voidaan koota myös useasta lähteestä. Luettavuuden parantamiseksi niiden pohjalta muodostetaan yhtenäinen kappale. Lähteet kerrotaan lainatun kohdan lopussa sulkeissa, ja eri lähteiden väliin merkitään puolipiste (Kauppinen Nummi Savola 2004, 170; Kauranen 2006, 25; Nykänen 2002, 84.) - -. (2, s. 170; 3, s. 84.) nimi-vuosijärjestelmän mukaan Järvinen, Petteri Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. Tekijän nimi ja painovuosi. Teoksen koko nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja.

3 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/3 numeroviittausjärjestelmän mukaan 1. Järvinen, Petteri Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. Lähteen numero. Tekijän nimi ja painovuosi. Teoksen koko nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. 1.3 Perusmalli, useita tekijöitä Viittaus ensimmäisen kerran: Tutkimuksen tekemisen ongelmiksi on koettu - - (Hirsjärvi Remes Sajavaara 2004, 13). Samaan lähteeseen viittaaminen myöhemmin tekstissä: - -. (Hirsjärvi ym. 2004, 33.) Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä Tutkimuksen tekemisen ongelmiksi - - (5, s. 13). Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita. 10., osin uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. Kaikki tekijät mainitaan lukumäärästä riippumatta. Muu kuin ensimmäinen painos mainitaan teoksen nimen jäljessä.

4 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/4 1.4 Artikkeli kokoomateoksessa Kokoomateoksissa viitataan aina luvun kirjoittajaan tai kirjoittajiin, ei kokoomateoksen toimittajiin. Toimittajat mainitaan teoksen nimen yhteydessä. Kun artikkeli sisältyy osana teokseen, viimeisenä esitetään sivut, joilla teksti on (Buttery Sago 2004, 68.) Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä - -. (6, s. 68.) Buttery, S. Sago, A Future Applications of Bluetooth. Teoksessa Smyth, Peter (toim.). Mobile and Wireless Communications: Key Technologies and Future Applications. BT Communications Technology Series 9. UK, London: The Institution of Electrical Engineers. S Suomentaja Suomentajan nimi on yleensä käännetyn teoksen nimiölehdellä. Suomentaja tulee tekijänoikeuslain mukaan mainita. Lähdeluettelossa suomentaja mainitaan teoksen nimen jäljessä seuraavasti: Vogel, Steven Kissan tassut ja katapultit. Luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita.

5 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/5 1.6 Alkuperäisteoksen ilmestymisvuosi Alkuperäisteoksen ilmestymisvuosi mainitaan silloin, kun sillä on erityistä merkitystä, esimerkiksi kun kyseessä on alan klassikko, jonka ilmestymisestä on kulunut useita vuosikymmeniä. Simmel, G Muodin filosofia. Suom. Antti Alanen. Helsinki: Odessa. (Alkuperäisteos 1905.) 1.7 Artikkeli aikakaus- tai sanomalehdessä Lehtiartikkeliin viitataan tekijän nimellä. Jos kirjoittajan nimi puuttuu, viitataan artikkelin otsikolla. - - (Koponen 2005, 28) (Korteila 2005, 12.) - -. (Suomalaiset musiikinjakajat käräjille. 2005, 10.) Lähdeluettelossa aikakaus- ja sanomalehdistä merkitään lisäksi vuosikerta eli volyymi, lehden numero ja sivu(t). Kun kirjoittajan nimi puuttuu ja pääsanana on artikkelin otsikko, piste rajaa otsikon. Koponen, Jari Eurooppa valmistautuu nanoaikaan. Kemia vol. 32, nro 4. S Korteila, Maria Puheäänikin sopii biometriseen tunnistukseen. Tekniikka&Talous S. 12.

6 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/6 Suomalaiset musiikinjakajat käräjille MikroBitti nro 5. S Samalta tekijältä useita julkaisuja Saman tekijän julkaisut järjestetään julkaisuajankohdan mukaan vanhimmasta nuorimpaan. Jos saman tekijän julkaisut ovat samalta vuodelta, ne merkitään nimi-vuosijärjestelmässä pikkukirjaimilla a, b jne. Numeroviittausjärjestelmässä lähteet erottuvat numeroinnin avulla. - - (Sorvari 2005a, 35) (Sorvari 2005b, 75.) Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä - - (12, s. 35) (13, s. 75.) Sorvari, Jaana 2005a. Miten päästään ekotehokkaisiin kunnostuksiin. Ympäristö ja Terveys vol. 36, nro 4, s Sorvari, Jaana 2005b. Uudet kunnostusmenetelmät kiinnostavat. Ympäristö ja Terveys vol. 36, nro 4, s Sarjajulkaisut Sarjajulkaisuihin viitataan ensisijaisesti tekijän tai tekijöiden nimellä. Jos tekijää ei ole mainittu, viitataan otsikolla.

7 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/7 - - (Karvinen Norra 2003, 66) (Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttyminen 2003, ) Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä - - (14, s. 66) (15, s ) Lähdeluetteloon sarjajulkaisutietoihin merkitään tekijän tai otsikon lisäksi sarja ja sarjan numero. Vuosilukua ei tarvitse toistaa, ellei se sisälly sarjan numerointiin. Karvinen, Jukka Norra, Jan Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu. Liikuntapaikkajulkaisu 83. Helsinki: Rakennustieto. Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttyminen Lämpöhäviöiden tasaus ja U-arvon laskenta. Ympäristöopas 106. Helsinki: Ympäristöministeriö Toisen käden lähteet Toisen käden lähteiden käyttö viittauksessa ei ole suositeltavaa, vaan kirjoittajan on pyrittävä hankkimaan alkuperäinen lähde. Jos alkuperäistä lähdettä ei saada, voi harkiten käyttää toisen käden lähdettä. Viittaussuhde on aina ilmoitettava tekstissä. Lähdeluettelossa mainitaan toisen käden lähde (esimerkissä Michelsenin teos, ei Pessiä). Michelsen (1999, 368) siteeraa Pessiä, jonka tutkimuksen mukaan - - tai

8 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/8 Pessin (1984) tekemän tutkimuksen mukaan 1980-luvun alussa insinööriprofessio uskoi edelleen vanhoihin arvoihin (Michelsen 1999, 368.) 1.11 Lait ja asetukset, komiteanmietinnöt Lakeihin ja muihin määräyksiin viitataan yleensä asialainauksin. Sanasanaista sitaattia käytetään vain erityistapauksissa. Valmistajan on suunniteltava ja valmistettava tekninen laite rakenteiltaan, varusteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön (L /1016). Piraattitallenteiden yksityistä maahantuontia ehdotetaan rajoitettavaksi (Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2002, 3). Lähdeluettelossa mainitaan otsikon lisäksi voimassa olevan lain tai asetuksen päiväys ja numero säädöskokoelmassa. L /1016. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Tekijänoikeustoimikunnan mietintö. Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa Komiteanmietintö 2002:5. Helsinki: Opetusministeriö Haastattelut, keskustelut ja luennot - -. (Kiviniemi 2004.)

9 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/9 Hietanen, Tero TL5504 Mittaustekniikka, laboraatiot 3 op. Opintojakson oppimateriaali keväällä Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. Kiviniemi, Tero Ryhmäpäällikkö, VTT. Puhelinhaastattelu Opinnäytteet - -. (Tanskanen 2006, 35.) Tanskanen, Juha Kotiverkkoja hyödyntävä kodinhallintajärjestelmä. Oulu: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto. Diplomityö Verkkolähteet Verkkolähteiden yksilöintiin sovelletaan mahdollisuuksien mukaan samoja periaatteita kuin muullakin tavalla julkaistuihin lähteisiin. Kun verkkolähteitä merkitään lähdeluetteloon, perusohje on kertoa dokumentista sen tekijä tai käytetyn sivun otsikko, julkaisuvuosi, sivun tarkka osoite tai pääsivun osoite ja linkkisanat käytettyyn dokumenttiin sekä hakupäivä. Lukijan tulisi pystyä löytämään käytetty lähde annettujen tietojen perusteella. Seuraavassa on yksinkertaistettuja sovellusesimerkkejä erityyppisistä verkkolähteistä. Lisäohjeita on mm. SFS-standardissa 5831:1998 Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin (Laakso Laakso 2004, 4.)

10 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/10 Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä - -. (9, s. 4.) Laakso, Sari A. Laakso, Karri-Pekka Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla. Saatavissa: Hakupäivä (Opetusministeriö päätti yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta ) Opetusministeriö päätti yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta Saatavissa: htm l?lang=fi. Hakupäivä (Oulun Energia. 2005, linkit Energia ja ympäristö -> Energian lähteet.) Oulun Energia Saatavissa: Hakupäivä

11 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/11 XML-kieli (Extensible Markup Language) on merkkauskieli, jolla tiedon merkityksen voi kuvata tiedon sekaan (Wikipedia. 2007, hakusana XML). - - Tekstiviite numeroviittausjärjestelmässä XML-kieli (Extensible Markup Language) on merkkauskieli, jolla tiedon merkityksen voi kuvata tiedon sekaan (24, hakusana XML). - - Wikipedia Vapaa tietosanakirja. Saatavissa: Hakupäivä Sähköposti- ja uutisryhmäviestit - - (Korpela 2007). Blue, Richard Re: Coldfusion: Helium-4, Yamaguchi, etc. Uutisryhmässä Sci.physics.fusion Korpela, Teemu Re: Pohdintaa Wikipedian käytöstä opinnäytteissä. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja: otek-opetushenkilöt CD-ROM Teknologia on kehittynyt multimedian alalla - - (The Hutchinson Multimedia Encyclopedia 1998, hakusana multimedia).

12 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/12 The Hutchinson Multimedia Encyclopedia CD-ROM. Oxford: Atica Esimerkkejä muuntyyppisten lähteiden merkitsemisestä lähdeluetteloon 5X7 Dot Character VDF Module CU20045SCPB-WJ Datalehti. Noritake Itron Corporation. Biolämpökeskuksen piha- ja perustusurakkatarjouspyyntö Laatija Planora Oy Oulu. Tilaaja Oulun Energia. Hälytyskoulutus, koti PowerPoint-diasarja. International Security Technology Oy. Microsoft Word Versio 9.0. Help-tiedostot. NetHawk G703 API Programmers Quide. Sisäinen dokumentti. NetHawk Oyj. RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Suunnitteluohjeet. Helsinki: Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL. RT Pientalon teräsrakenteet. Rakennustieto Oy. Saatavissa: Hakupäivä Ruostumattoman teräksen tuotanto Esite. Avesta Polarit Stainless Oy, Tornion tehtaat. Savela, Kimmo. Digitaalisen opetuskuvajärjestelmän kehittäminen. Opetuskuvaprojektin esitutkimusdokumentti. Saatu käyttöön järjestelmäasiantuntija Sanna Aallolta OYS:n radiologian klinikalta vuonna 2006.

13 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/13 Sellun kuivatuksen toimintaohje Päivitetty Stora Enso Fine Paper, Oulun tehtaat. SFS-EN Koneturvallisuus. Lasertyöstökoneet. Turvallisuusvaatimukset. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Teräsrakenteiden suunnitteluohjeet. SFS RIL Helsinki: Suomen rakennusinsinöörien liitto. Vedenkäsittelyn käsikirja. Kemira. Ei julkaisutietoja.

14 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/14 2 LÄHDELUETTELON MALLI (nimivuosijärjestelmässä) LÄHTEET Blue, Richard Re: Coldfusion: Helium-4, Yamaguchi, etc. Uutisryhmässä Sci.physics.fusion Buttery, S. Sago, A Future Applications of Bluetooth. Teoksessa Smyth, Peter (toim.). Mobile and Wireless Communications: Key Technologies and Future Applications. BT Communications Technology Series 9. UK, London: The Institution of Electrical Engineers. S Hietanen, Tero TL5504 Mittaustekniikka, laboraatiot 3 op. Opintojakson oppimateriaali keväällä Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita. 10., osin uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. Järvinen, Petteri Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. Karvinen, Jukka Norra, Jan Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu. Liikuntapaikkajulkaisu 83. Helsinki: Rakennustieto. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Edita. Kauranen, Ilkka Mustakallio, Mikko Palmgren, Virpi Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. Kiviniemi, Tero Ryhmäpäällikkö, VTT. Puhelinhaastattelu

15 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/15 Koponen, Jari Eurooppa valmistautuu nanoaikaan. Kemia vol. 32, nro 4. S Korpela, Teemu Re: Pohdintaa Wikipedian käytöstä opinnäytteissä. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja: otek-opetushenkilöt Korteila, Maria Puheäänikin sopii biometriseen tunnistukseen. Tekniikka&Talous S. 12. L /1016. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laakso, Sari A. Laakso, Karri-Pekka Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla. Saatavissa: salaakso/papers/guide-suomeksi.pdf. Hakupäivä Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttyminen Lämpöhäviöiden tasaus ja U-arvon laskenta. Ympäristöopas 106. Helsinki: Ympäristöministeriö. Nykänen, Olli Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto. Opetusministeriö päätti yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta Saatavissa: htm l?lang=fi. Hakupäivä Oulun Energia Saatavissa: Hakupäivä Simmel, G Muodin filosofia. Suom. Antti Alanen. Helsinki: Odessa. (Alkuperäisteos 1905.) Sorvari, Jaana 2005a. Miten päästään ekotehokkaisiin kunnostuksiin. Ympäristö ja Terveys vol. 36, nro 4, s

16 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/16 Sorvari, Jaana 2005b. Uudet kunnostusmenetelmät kiinnostavat. Ympäristö ja Terveys vol. 36, nro 4, s Suomalaiset musiikinjakajat käräjille MikroBitti nro 5. S. 10. Tanskanen, Juha Kotiverkkoja hyödyntävä kodinhallintajärjestelmä. Oulu: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto. Diplomityö. Tekijänoikeustoimikunnan mietintö. Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa Komiteanmietintö 2002:5. Helsinki: Opetusministeriö. The Hutchinson Multimedia Encyclopedia CD-ROM. Oxford: Atica. Wikipedia Vapaa tietosanakirja. Saatavissa: Hakupäivä Vogel, Steven Kissan tassut ja katapultit. Luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita.

17 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/17 3 LÄHDELUETTELON MALLI (numeroviittausjärjestelmässä) LÄHTEET 1. Järvinen, Petteri Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. 2. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Edita. 3. Kauranen, Ilkka Mustakallio, Mikko Palmgren, Virpi Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 4. Nykänen, Olli Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto. 5. Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita. 10., osin uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. 6. Buttery, S. Sago, A Future Applications of Bluetooth. Teoksessa Smyth, Peter (toim.). Mobile and Wireless Communications: Key Technologies and Future Applications. BT Communications Technology Series 9. UK, London: The Institution of Electrical Engineers. S Vogel, Steven Kissan tassut ja katapultit. Luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita. 8. Simmel, G Muodin filosofia. Suom. Antti Alanen. Helsinki: Odessa. (Alkuperäisteos 1905.)

18 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/18 9. Koponen, Jari Eurooppa valmistautuu nanoaikaan. Kemia vol. 32, nro 4. S Suomalaiset musiikinjakajat käräjille MikroBitti nro 5. S Korteila, Maria Puheäänikin sopii biometriseen tunnistukseen. Tekniikka&Talous S Sorvari, Jaana 2005a. Miten päästään ekotehokkaisiin kunnostuksiin. Ympäristö ja Terveys vol. 36, nro 4, s Sorvari, Jaana 2005b. Uudet kunnostusmenetelmät kiinnostavat. Ympäristö ja Terveys vol. 36, nro 4, s Karvinen, Jukka Norra, Jan Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu. Liikuntapaikkajulkaisu 83. Helsinki: Rakennustieto. 15. Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttyminen Lämpöhäviöiden tasaus ja U-arvon laskenta. Ympäristöopas 106. Helsinki: Ympäristöministeriö. 16. L /1016. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. 17. Tekijänoikeustoimikunnan mietintö. Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa Komiteanmietintö 2002:5. Helsinki: Opetusministeriö. 18. Kiviniemi, Tero Ryhmäpäällikkö, VTT. Puhelinhaastattelu Hietanen, Tero TL5504 Mittaustekniikka, laboraatiot 3 op. Opintojakson oppimateriaali keväällä Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. 20. Tanskanen, Juha Kotiverkkoja hyödyntävä kodinhallintajärjestelmä. Oulu: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto. Diplomityö.

19 OHJEITA TEKSTIVIITTEISIIN JA LÄHDELUETTELOON LIITE 13/ Laakso, Sari A. Laakso, Karri-Pekka Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla. Saatavissa: Hakupäivä Opetusministeriö päätti yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta Saatavissa: hyvitysmaksu_2007.htm l?lang=fi. Hakupäivä Oulun Energia Saatavissa: Hakupäivä Wikipedia Vapaa tietosanakirja. Saatavissa: Hakupäivä Korpela, Teemu Re: Pohdintaa Wikipedian käytöstä opinnäytteissä. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja: otek-opetushenkilöt Blue, Richard Re: Coldfusion: Helium-4, Yamaguchi, etc. Uutisryhmässä Sci.physics.fusion The Hutchinson Multimedia Encyclopedia CD-ROM. Oxford: Atica.

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

WERMUN OHJEET TEKSTIVIITTEISTÄ JA LÄHTEIDEN MERKINNÄSTÄ

WERMUN OHJEET TEKSTIVIITTEISTÄ JA LÄHTEIDEN MERKINNÄSTÄ WERMUN OHJEET TEKSTIVIITTEISTÄ JA LÄHTEIDEN MERKINNÄSTÄ Pekka Aula Janne Matikainen Mikko Villi Tämä on Wermun käyttöön tehty viittausohjeisto (lokakuussa 2005 uudistettu versio), jota käytetään proseminaaritöissä

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty syyskuu 2010 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä

Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Kirjallisen työn ohjeet Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Suomen kielen ja viestinnän opettajat

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Ohje 00079 Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Laurea Leppävaara Puhelin (09) 8868 7400 etunimi.sukunimi@laurea.fi Y-tunnus 1046216-1 Vanha maantie 9, 02650 Espoo Faksi (09) 8868 7401 www.laurea.fi

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle VIKSUMPI OPAS Vinkkejä tutkielman tekijälle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE 2 2. TUTKIMUKSEN VAIHEET 2 2.1 Tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen 2 2.2 Tutkimuksen suunnittelu 3 2.3 Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot

AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot Esseen kirjoittaminen Essee on asiatyylillä kirjoitettu pohdiskeleva kirjoitelma. Essee kirjoitetaan tietyn lähdekirjallisuuden pohjalta, tieteellisen kirjoittamisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan koulutusohjelma KIRJALLISUUSTYÖOHJE

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan koulutusohjelma KIRJALLISUUSTYÖOHJE Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan koulutusohjelma KIRJALLISUUSTYÖOHJE Espoo, 2012 Oppaan käyttäjälle Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa annettavan opetuksen yhtenä

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta)

(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähdeviitteet (Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähteestä voit ottaa vain sellaisia tekstikohtia, joissa ei ole jo viitettä. Jos tekstissä viitataan johonkin

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 ULKOASU... 1 3 KANSILEHTI... 4 4 SISÄLLYSLUETTELO... 4 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT... 5

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU Teksti Kirjasintyyppi: Suositellaan kirjasintyyppiä Times New Roman, Times, Palatino tai vastaava. Kirjasinkoko: Normaalitekstissä kirjasinkoko 12

Lisätiedot

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Markku Löytönen Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Ohjeiden lyhyt historia Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo pitkään. Niinpä myös

Lisätiedot

Raportointi ja opinnäytetyö HAAGA-HELIAssa. Opinnäytetyökoordinaattorit

Raportointi ja opinnäytetyö HAAGA-HELIAssa. Opinnäytetyökoordinaattorit Raportointi ja opinnäytetyö HAAGA-HELIAssa Opinnäytetyökoordinaattorit 19.8.2014 Tiivistelmä Päiväys Tekijä(t) Tekijöiden nimet peräkkäin etunimi ennen sukunimeä. Aakkostus sukunimen mukaan. Koulutusohjelma

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN

ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN Talousoikeuden oppiaine Vaasan yliopisto Sl. 2011 Professori, dosentti Asko Lehtonen ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN 1. Standardien mukaiset merkitsemistavat

Lisätiedot