Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritoimisto Olof Granlund Oy"

Transkriptio

1 Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 8: Kiinteistöjen huollon ja ylläpidon hallinta RYHTI Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti: Reijo Hänninen, Markku Jokela, Harri Aavaharju Tämän osan kuvien lähteet ja valokuvaajat: Granlund 131, 133, 136 Anders Portman 134

2 Kiinteistöjen huollon ja ylläpidon hallinta Ryhti RYHTI osana Granlundin menestystarinaa RYHTI-ohjelmiston historia alkaa1990- luvun alusta. Henkilökohtaiset tietokoneet olivat jo yleistymässä, mutta kiinteistöjen ylläpidossa niitä ei vielä käytetty. Kiinteistöille laadittiin, usein suunnitteluprojektin erillistehtävänä, paperimuotoinen käyttö- ja huoltosuunnitelma. Granlund oli jo kehittänyt uuden suunnittelujärjestelmän, jossa laitetiedot tallennettiin tietokantaan ja niitä hyödynnettiin suunnittelussa eri tavoin. RYHTI sai alkunsa ideasta kehittää Excel-sovellus, jolla korvataan perinteinen käyttö- ja huoltosuunnitelma sekä hyödynnetään tietokantamuodossa olevat laitetiedot ylläpidon perustietoina. Tästä syntyi myös käsite Granlundin elinkaaritiedonhallinta, jonka tavoitteena oli, että suunnittelussa kerran tuotettuja tietoja voitaisiin hyödyntää kiinteistön koko elinkaaren ajan. Kahdessakymmenessä vuodessa RYHTI on kasvanut yhden kiinteistön huoltohenkilöstön työkalusta koko kiinteistökannan ylläpidon hallinta- ja johtamisjärjestelmäksi. RYHTI:llä oli vuonna 2010 asiakkaina noin 350 käyttäjäorganisaatiota Suomessa ja lisäksi sitä on myyty yli kymmeneen maahan noin sadalle käyttäjäorganisaatiolle. RYHTI työllistää konsernissamme yli 50 ylläpidon asiantuntijaa ja noin kymmenen ohjelmistokehittäjää. Kehitys on ollut valtava. RYHTI:n historia on osa Granlundin menestystarinaa. RYHTI on ollut tärkeässä roolissa, kun perinteisestä suunnittelutoimistosta on kehittynyt kansainvälinen talotekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon konsulttiyritys, joka tarjoaa palveluita ja ohjelmistoja kiinteistön koko elinkaarelle. Bo Söderholm Suunnittelu, kiinteistönpidon toimintoja tukevat ohjelmistot ja asiantuntijapalvelut muodostavat Granlundin kivijalan. Läheinen vuorovaikutus ja kumppanuus asiakkaitten kanssa Suomessa ja ulkomailla on ollut RYHTI:n kehittämisessä erittäin tärkeää. Olemme saaneet arvokasta tietoa asiakkaittemme tarpeista ohjelmistojen ja palvelujen kehittämisessä ja kumppanimme meiltä asiantuntemusta ylläpidon toimintojensa kehittämiseen ja heille sopivat työkalut, toteaa Bo Söderholm. Excelistä tietokantaan 1990-luvun alussa Ensimmäinen Excel-työkalu julkaistiin nimellä Tamo. Seuraavan version nimi oli Kyho (Kiinteistön ylläpidon ja huollon ohjelmisto). Sen tärkein sovelluskohde oli OKO Vallila-kortteli Helsingissä vuonna dbase-tietokantaversio valmistui vuonna 1992 ja se sai nimekseen RYHTI Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 131

3 Tapiola-yhtiöiden pitkäaikainen kiinteistöjohtaja Asko Salminen kertoo omista RYHTI-kokemuksistaan (Rakennusten ylläpidon ja huollon teknistaloudellinen isännöinti). Ensimmäinen asiakas oli ABB:n Pitäjänmäen teollisuusalue. Sen jälkeen ohjelman jatkokehitykseen ryhdyttiin panostamaan voimakkaasti. Ensimmäinen Windows-sovellus, joka perustui Access-tietokantaan, julkaistiin luvun alun RYHTI-ohjelmiin sisältyivät kiinteistön laitetietojen hallinta ja ennakkohuoltotoiminnot. Ohjelmalla voitiin laatia huoltosuunnitelma, tulostaa ja kuitata viikkotyölistat sekä selata laitteiden huoltohistoriaa. RYHTI:in kehitettiin myös yksinkertainen ilmanvaihtokoneiden energialaskentatyökalu, joka jäi kuitenkin pois tuoteperheestä muutaman vuoden kuluttua. Ulkomaille Muutaman vuoden kehitystyön jälkeen ja positiivisesta asiakaspalautteesta rohkaistuneina RYHTI:lle lähdettiin etsimään vientimarkkinoita ja yhteistyökumppaneita ulkomailta, lähinnä Ruotsista ja Keski-Euroopasta. Vientiponnistelut olivat osa Granlundin kansainvälistymisen strategiaa. Vuonna 1994 solmittiin yhteistyösopimus suuren saksalaisen LVI-urakoitsijan ROM Rudolf Otto Mayer GmbH & Co:n kanssa. ROM-yhteistyö oli erittäin tärkeä vaihe RYHTI:n jatkokehityksessä sekä markkinoinnin että viennin kannalta. Erityisen arvokasta oli saksalaisen kumppanimme tietämys ja tuki ennakkohuollon jatkokehityksessä. ROM-yhteistyönä RYHTI:stä tuli 32-bittinen ja se liitettiin SQL-tietokantaan. ROM ryhtyi markkinoimaan RYHTI:ä Saksassa nimellä TE- GIS (Technische Gebäude Information System). Kun Granlundin toimisto alkoi tosissaan tarjota RYHTIä myös Tapiolan käyttöön, olimme aluksi hieman epäileväisiä. RYHTIhuoltokirjan opettelu ensimmäisessä projektissa, PK 1:ssa, ei oikein jalkautunut perustasolle. Käyttäjät eivät osanneet tai halunneet hyödyntää sitä. Granlundin kutsui tuolloin koolle ryhmän yrityksiä seminaareihin käsittelemään, miten RYHTIä voitaisiin hyödyntää myös kiinteistöjohtamisen välineenä. Meidän lisäksemme mukana olivat mm. Elisa, Senaatti ja Nokia. Siellä jaoimme kokemuksia ja kerroimme, miten oma kehitys oli menossa. Kun meidän ja Granlundin väki kävivät läpi RYHTIideologiaa, asia kirkastui meillekin. Tekninen isännöinti oli enemmän työmaa- ja urakoitsijakeskittynyttä. Myös PCosaaminen oli varsin pientä. Saimme konsulttiapua aivan kädestä pitäen, ja asiat alkoivat vähitellen luistaa. Laadimme PTS-budjetin ja tavoitteet ja se oli osa tulospalkkausta. Kävimme yhdessä asioita läpi kuukausittain, ja aina mentiin eteenpäin. RYHTI Executive - raportointi on johtoryhmän työkalu. Jos raporttien liikennevaloissa oli paljon punaista, se edellytti ongelmiin puuttumista ja niiden pikaista ratkaisua. Se on tosi hieno systeemi, jossa koko kiinteistömassasta kerrotaan tärkeimmät tunnusluvut. Siihen aikaan oli ongelmallista kilpailuttaa huoltoyhtiöitä. Kunnollisia tarjouksia oli vaikeaa saada, ja se vaati työtä. RYHTI tarjosi mainion työkalun myös siihen. Tarjoukset olivat samalla viivalla, neuvottelut ja sopimukset oli helppo järjestää, ja saimme kunnon raportit. Kaikille oli selvää mitä vaaditaan ja mahdolliset reklamaatiot hoidetaan niin korkealla tasolla palvelun tuottajan kanssa, että yritysjohto on niistä tietoinen. Se oli myös palvelun tuottajilla kehittymisen paikka. Hyvät talonmiehet eli kiinteistöjen kävelevät muistikirjat alkavat olla ehtyvä luonnonvara. 132 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

4 Huollon ohjaus ja hallinta Huollon kiipailutus ja seuranta make me look smart. Tästä syntyi oivallus, että informaatio on tärkeää johtamisessa ja että sitä hallitsemalla voimme palvella asiakastamme. Kansainvälinen yhteistyö käynnistyi ja laajeni myös Nokian kanssa. RYHTI-järjestelmät toimitettiin Nokian teollisuus- ym. kiinteistöihin Saksassa, Unkarissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Tietojen ja dokumenttien hallinta Kunnossapidon suunnittelu ja budjetointi Uusia ominaisuuksia ja kumppaneita 1990-luvun lopulla Kulutuksien seuranta RYHTI-moduulit Vikailmoitusten hallinta ROM-yhteistyö jatkui vuoteen 1999, kunnes konsernin omistus ja sen myötä myös toiminta muuttui. Yhteistyöstä saksalaisen kumppanimme kanssa ja eri yrityskulttuurien kohtaamisesta on kerrottu lähemmin kohdassa Keski-Eurooppaan luvun puolivälissä käynnistyi myös yhteistyö ruotsalaisen automatiikkayrityksen TAC:n kanssa. Haimme RYHTI:lle vientimahdollisuuksia Pohjoismaista ja TAC vastaavasti synergiaetua ylläpidon ja rakennusautomaation integroinnista. TAC ryhtyi sittemmin markkinoimaan RYHTI:ä maailmanlaajuisesti luvun lopulla Granlund sai Englannista kumppaniksi lääkekonserni Pfizerin, joka kiinnostui RYHTI:stä saarivaltion kiinteistöjensä yllä pidossa. Anglosaksinen ylläpidon perinne ja osaaminen ovat korkealla tasolla, joten vastavuoroisesti saatiin arvokasta kansainvälistä tietämystä. Lentäväksi lauseeksi ja eräänlaiseksi punaiseksi langaksi ylläpidon kehitystyössä muodostui Pfizerin johtajan heitto Granlundin edustajalle eräässä heidän kokouksessaan: Give me information and RYHTI-perhe laajeni edelleen. Siihen kehitettiin kulutusseuranta, PTS-suunnittelu eli Kunto- RYHTI, dokumenttienhallinta, Helpdesk ja viivakooditoiminnot. Myöhemmin lisättiin Internet-sovellukseen myös mobiililiittymä. Ruvettiin puhumaan RYHTI-moduuleista, joista asiakkaan sovellus voitiin koostaa tarpeiden mukaan. RYHTI:n kulutusseurannalle oli kysyntää useimmissa kiinteistöissä saatiin merkittävä tilaus Senaatti-kiinteistöiltä, kun sen hallinnoimat tuhannet kiinteistöt liitettiin RYHTI:n seurantajärjestelmään. Kunto-RYHTI kehitettiin alun perin vuonna Sen jatkokehitys käynnistyi vuonna 1999 Senaatti-kiinteistöjen tarpeesta hyödyntää ohjelmistoa eri puolilla maata olevien kiinteistöjensä kunnossapidossa. Senaatti-kiinteistöt oli siihen saakka teettänyt konsulteilla kuntoarvioita ja energiakatselmuksia kunnossapidon suunnittelua ja seurantaa varten. Silmäillessään raporttimäärää Granlundin edustaja sai idean ehdottaa tietokoneohjelman hyödyntämistä PTS- suunnittelussa ja tietojen hallinnassa. Granlund voitti tarjouskilpailun ja niin Kunto-RYHTI:stä tuli Senaatti-kiinteistöjen kunnossapidon työkalu. Kun se otettiin käyttöön, ei vielä eletty Internet-aikakautta, joten tiedot eri toimipisteiden välillä siirrettiin aluksi levykkeiden avulla. RYHTI oli ennen Kunto-RYHTI:ä lähinnä yhden kiinteistön työkalu. PTS-suunnittelun ja Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 133

5 Tapiolan pääkonttori PK 2:n sisätiloja. 134 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

6 ener giaseurannan kehittämien aloitti sen laajentumisen koko kiinteistökannan järjestelmäksi. RYHTI Web näki päivänvalon vuonna Se oli alun perin tarkoitettu RYHTI:n helppokäyttöiseksi perustoimintojen käyttöliittymäksi suuren kiinteistömäärän hallinnassa. Jälkikäteen ajatellen oltiin hieman myöhässä Internetiin siirtymisessä, mutta välimatka kurottiin pian kiinni luvun alkupuolella RYHTI-toiminta oli pääosin kiinteistökohtaisten ohjelmistolisenssien myyntiä ja käytön opastusta. Vähitellen siirryttiin organisaatiokohtaisiin lisensseihin ja järjestelmien koko alkoi kasvaa. Kiinteistökohtaiset tietokannat korvattiin kiinteistökannan palvelintietokannoilla. Samalla myös asiantuntijapalvelujen kysyntä kasvoi. Asiakkaat kaipasivat tukea ylläpidon ja RYHTI:n koulutukseen, huoltotoimintojen kehittämiseen ja ATK-ongelmien selvittämiseen. RYHTI-toiminta laajeni 1990-luvun puolivälissä niin, että kiinteistönpito-osastolle perustettiin erillinen ryhmä vastaamaan ohjelmistojen ja palvelujen myynnistä. Palvelujen keskittäminen antoi myös sysäyksen ylläpidon konsultoinnin kasvulle. Se jatkui voimakkaana 2000-luvulla. Asiakkaiden tietotekniset yhteensopivuusongelmat ja erikoisratkaisut työllistivät enenevästi ohjelmistokehittäjiä. Palokunta-apuakin tarvittiin. Useimmiten ongelmat olivat asiakkaiden omissa järjestelmissä, mutta Granlundilla pidettiin tärkeänä, että erikoisosaamista pystyttiin tarjoamaan RYHTI:n toimivuuden varmistamiseksi. Erityisen hankalia selvitettäviä olivat palvelimien tietokantaongelmat. Usean tietokantasovelluksen tukemisesta luovuttiinkin ja keskityttiin SQL Server -ratkaisuihin. Yhteistyö RYHTI-ryhmän ja ohjelmisto kehityk sen välillä tiivistyi ja muuttui systemaat tisemmaksi. Ohjelmistokehittäjät yrittivät parhaansa mukaan saada RYHTI-markkinoijat sisäistämään, että asiakaslähtöisyys ei tarkoita, että kaikki asiakkaan erikoistoivomukset olisi järkevää ottaa huomioon, koska ohjelmien ylläpito saattaa vaikeutua melkoisesti. Vähitellen siinä onnistuttiinkin ja ohjelmien versiointi alkoi kehittyä. Ylläpidon palvelut kehittyvät Huoltokirja Kiinteistön huoltokirja tuli lakisääteiseksi vuonna Aluksi Granlundilla hieman vähäteltiin sen paperinmakuista nimeä ja sisältöäkin, koska RYHTI oli paljon kehittyneempi tuote ja jopa tietokantapohjainen. Pian kuitenkin ymmärrettiin, että huoltokirjakonsultoinnista voidaan kehittää palvelu, jossa hyödynnetään RYHTI:ä ja asiakkuus voi siitä edelleen laajeta. Huoltokirjakonsultointi on sittemmin kasvanut ja vakiintunut ylläpidon palveluna. Huoltokirjakäsite on myös saanut laajemman sisältömerkityksen koko kiinteistöalalla. Huoltokirjajärjestelmään saattaa kuulua jopa tuhansia kohteita. Toimintaympäristön muutos 2000-luvun vaihteessa Kiinteistöalalla koettiin murros 1990-luvun lopussa, kun kiinteistöjen omistus muuttui sijoitustoiminnaksi ja keskittyi suurille sijoittajaomistajille. Myös ulkomaiset sijoittajat tulivat Suomen kiinteistömarkkinoille. Kiinteistöjen ylläpito siirtyi perinteisiltä asiakkailtamme kiinteistönomistajilta teknisten palvelutoimittajien vastuulle. Yllä pito muuttui sopimuspohjaiseksi, ja palvelukokonaisuuksia ryhdyttiin kilpailuttamaan. Uusi markkinatilanne merkitsi Granlundille ylläpidon palvelujen toimintamallin tarkistamista. Omistaja-asiakkaat olivat lähellä kiinteistöjensä ylläpitoa, mutta sijoittaja-asiakkaiden kiinnostus painottui kiinteistösalkkujen johtamiseen ja Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 135

7 Toiminnan kehittäminen Vastuuorganisaatio Raportointi Käyttäjät ja kumppanit Kiinteistöjohto Raportointi TAHTOTILA Toiminnan tavoitteiden määrittely toimintamalli mittarit Toimintaympäristön luominen Maastoutus sitoutuminen palaute ja ohjaus Mittaaminen seuranta palaute Kiinteistöjohto Tahtotila Vastuuorganisaatio Tahtotila Käyttäjät ja kumppanit Käsiteltävän tiedon ja työn määrä RYHTI-johtamiskolmio ylläpidon osalta palvelujen kilpailuttamiseen ja sopimusten hallintaan. Se oli Granlundin ylläpidon konsultoinnille kasvun paikka. Yritys oli vahva teknisissä asioissa ja sillä oli tekniset työkalut, mutta nyt konsulttien tuli ymmärtää myös kiinteistöjohdon ja ylläpidon johdon tarpeita ja toimia heidän keskustelukumppaninaan. Näkökulmaa oli laajennettava sekä kehitettävä uusia palveluja ja työkaluja. Tuhansista kiinteistöistä vastuussa olevat henkilöt tarvitsivat kokonaisvaltaista informaatiota johtamisen tueksi, tekniset yksityiskohdat eivät heitä kiinnostaneet. RYHTI Executive ylläpidon johtamisen työkalu RYHTI-toiminnan laajentuminen ja toimintaympäristön muutos käynnistivät uudenlaisen, RYHTI-tietoja hyödyntävän johdon raportointityökalun kehityksen. Sen tuli palvella ylläpidon seurantaa ja ohjausta suuressa kiinteistökannassa. Kiinteistöjen toimivuutta piti voida mittaroida ja verrata tavoitteisiin. Tarvittaessa oli myös voitava porautua syvemmälle teknisiin tietolähteisiin. Kehittämistä varten perustettiin BIC -projekti, 43 johon saatiin rahoitusta Tekesiltä. Kehityksen tuloksena syntyi johdon raportointityökalu, joka sai nimekseen RYHTI Executive. Johdon raportointi herätti välittömästi asiakkaiden kiinnostuksen ja heidän kanssaan ryhdyttiin kehittämään raportointimalleja ylläpidon seurannan ja ohjauksen eri tarpeisiin. Granlundin edustajat osallistuivat liiketoimintakumppanien kehitys- ja ohjausryhmien työskentelyyn ja auttoivat heitä ylläpidon prosessien kehittämisessä. Keskustelu raportointitarpeista virisi usein vilkkaaksi, kun vielä työkalujen uusia mahdollisuuksia havainnollistettiin PowerPoint-raporttimalleilla. Perusedellytys kiinteistöjen tietojen todelliseen hyödyntämiseen raportoinnissa on niiden luotettavuus ja kattavuus. On hieman paradoksaalista, 43 BIC, Building Intelligence Concept, Tekes-projekti Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

8 mutta inhimillistä ja käytännön vaikeuksia kuvaavaa, että tietojen ajantasaisuus on ollut tavallisesti RYHTI Executive -raportoinnin ja parannustoimenpiteiden ensimmäinen kohde. Vasta sitten on voitu ryhtyä uudistamaan ylläpidon prosesseja. RYHTI vuonna 2010 Kahdessakymmenessä vuodessa RYHTI on kasvanut Excel-ohjelmasta laajaksi järjestelmäksi, joka palvelee suurta kiinteistökantaa, ylläpidon eri osa-alueita sekä organisaatiotasoja kiinteistöjohdosta ylläpidon johtoon ja käytännön huoltotoimintaan. RYHTI:llä on huomattava määrä asiakkaita Suomessa ja ulkomailla. Tätä ei luonnollisesti osattu kuvitella 1990-luvun alussa, mutta miten ajatukset ovat kehittyneet ja miltä RYHTI:n tulevaisuus näyttää? Vielä 1990-luvun lopulla oli yleisintä, että kiinteistönomistajat hallitsivat kiinteistöjensä tietoja. Sen jälkeen tiedonhallinta on alkanut muuttua palveluksi, ja uskomme kehityssuunnan jatkuvan. RYHTI:n osalta jo suuri osa asiakkaittemme RYHTI-tiedoista on yrityksemme palvelimilla, ja tehtävämme on huolehtia niiden ajantasaisuudesta ja saatavuudesta. Asiakas maksaa yhä useammin tietopalveluista vain niiden käytön laajuuden perusteella ns. SaaS-palveluna (Software as a service). Suunnittelutietojen hyödyntäminen ylläpidossa eli tietojen elinkaarihallinta oli johtoajatuksemme, kun RYHTI-ohjelmaa alettiin aikanaan kehittää. Olimme silloin pioneereja, mutta kahdenkymmenen vuoden jälkeen joudumme toteamaan, että se ei ole onnistunut aivan odotuksiemme mukaisesti. Suunnitteluprojekteja, joissa tiedot on siirretty tietokantamuodossa ylläpitoon, on ollut käytännössä melko vähän. Se saattaa hieman ihmetyttää, koska rakennusten suunnittelussa tiedonsiirto sovellusten välillä on jo kehittynyt melko pitkälle, ja tietomallit ovat olleet arkipäivää jo kauan. Syitä jälkeenjääneisyyteen on useita. Ylläpidon palvelujemme painopiste on siirtynyt yksittäisten kiinteistöjen sijasta koko kiinteistökannan hallintaan, jossa tietomallit yleistyvät vasta uudisrakentamisen myötä. Tiedonsiirron standardointi on ollut eräs este, mutta sen osalta kansainvälinen kehitystyö on aktivoitunut erityisesti viime aikoina. Uskomme, että tietomallit yleistyvät myös ylläpidossa. RYHTI:n jatkokehityksessä se on meille tärkeä osa-alue. Tietomallisovelluksia voivat hyödyntää kaikki kiinteistöstä vastaavat henkilöt ja tilojen käyttäjät. Tietomallien potentiaaliset hyödyntämismahdollisuudet ovat lähes rajattomat rakennuksen tietojen, toimivuuden ja tavoitteenmukaisuuden reaaliaikaisessa hallinnassa. Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 137

RYHTIÄ kulutuksen hallintaan

RYHTIÄ kulutuksen hallintaan RYHTIÄ kulutuksen hallintaan BAFF seminaari Energiatehokkuutta rakennusautomaatiolla 24.5.2007 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Hannu Tuovinen www.granlund.fi www.granlund.fi 1 GRANLUND - konserni Toimialat

Lisätiedot

Suomen johtava talotekniikan asiantuntija. Rembrand ja VERA seminaari 09.10.2001 ICT. kiinteistöliiketoiminnassa

Suomen johtava talotekniikan asiantuntija. Rembrand ja VERA seminaari 09.10.2001 ICT. kiinteistöliiketoiminnassa Suomen johtava talotekniikan asiantuntija Rembrand ja VERA seminaari 09.10.2001 ICT kiinteistöliiketoiminnassa RemCon - kiinteistöjen etähallintakonsepti Bo Söderholm Johtaja Granlund tänään Tunnuslukuja

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat 15.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa Valtionhallinnon

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Kohti palveluliiketoiminnan tehokkaampaa soveltamista Case: Chiller Oy Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Chiller Oy Pääkonttori Tuusulassa Liikevaihto n. 18 milj. (2010) Henkilöstö n. 55 henkilöä Valmistus

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

Kotimaiset turvallisuusalan ohjelmistot

Kotimaiset turvallisuusalan ohjelmistot Kotimaiset turvallisuusalan ohjelmistot Turvallisuuspalveluiden tuottamiseen ja turvallisuustoiminnan hallinnointiin info@servus.fi Servus ohjelmistot tuottaa Servus on kokonaisvaltainen turvapalvelutuottajan

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi

Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi Reijo Hänninen, Petri Kääriäinen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy VERA-seminaari Integroidut ohjelmistot 20.11.2001 - Heureka, Vantaa Talotekninen suunnittelu

Lisätiedot

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi http://www.cs.tut.fi/ihte Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila 7.11.2007 Työajasta tuhraantuu yli kolme tuntia viikossa Kotimaiset yritykset

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN LIITE 1/1 Liite1. Tutkimussuunnitelma HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Hajasampo - tutkimushanke Lähtökohta Suomessa asuu yleisten viemärilaitosten ulkopuolisilla alueilla yli miljoona

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Tuotteiden elinkaaritiedon hallinta - käytäntöjä ja haasteita yritysverkostoissa

Tuotteiden elinkaaritiedon hallinta - käytäntöjä ja haasteita yritysverkostoissa Tuotteiden elinkaaritiedon hallinta - käytäntöjä ja haasteita yritysverkostoissa Timo Ala-Risku BIT Tutkimuskeskus EloCore ajankohtaisseminaari III Espoo, 5.10.2005 Tuotteiden elinkaaritieto mikä siinä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakennusprosessi

Tietoverkottunut rakennusprosessi Tietoverkottunut rakennusprosessi Tilaisuuden avaus Ari Kaikkonen, TE-keskus/Teknologiayksikkö, Seinäjoki Miksi ohjelma käynnistettiin? Vera ohjelman tavoitteet, sisältö ja hyödyt Käynnissä olevien projektien

Lisätiedot

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila "MUUTTUVA SUUNNITTELUPROSESSI" Integroitu suunnitteluprosessi - mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen? Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund Oy VERA - SEMINAARI Dipoli, Espoo

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP)

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) Sivu 1 (6) SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) YLEISTÄ TAUSTA PALVELUILLE Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa pakottaa suuret ja erityisesti PKT- yritykset tarkastelemaan

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Sisältö ESRI Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä tulevaisuuden tarpeet Markkinointi, myynti ja jakelun

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto, Helsinki 1.2.2008 Sami Hautakangas tietojärjestelmäpäällikkö Valmistelevia vaiheita OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategia

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Messuan Historia. on nis tuu.

Messuan Historia. on nis tuu. on nis tuu. Messua - kunnianhimoa ja yrittämistä vuodesta 1961 Messuan juuret kumpuavat 1960-luvulta, kun jo kolmannen polven omistajiemme Eriikka Kalliokosken ja Jonna Simolan isoisä Esko Arvelin perusti

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Korjausrakentamisen budjetoinnin, Kiinteistökannanhallinnan ja Suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon työkalu Timbal palvelu

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy

dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy Internet -tekniikan hyödynt dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy Internet rakennusautomaatiossa Mahdollisuus avoimempaan rakennusautomaation hankintaan ja käyttöön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva

Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva Sisäilman laatuun liittyviä epäkohtia voi esiintyä eri syistä johtuen ja kaiken ikäisissä rakennuksissa. lähestyessä elinkaarensa loppuaan sisäilman epäkohtiin liittyvät

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot