CASE: UPM Wood Oy, Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CASE: UPM Wood Oy, Suomi"

Transkriptio

1 CASE: UPM Wood Oy, Suomi Tuotannon OEE tehokkuudenseurantajärjestelmä yhdelletoista vaneritehtaalle. Asiakas UPM Wood Oy valmistaa vaneria Suomessa yhdellätoista tehtaalla. Yhtiö on Suomen ja Euroopan suurin vanerin valmistaja. Hankkeen tavoitteet Yhtiössä käynnistyi keväällä 2004 projekti, jonka tavoitteena oli toteuttaa tuotannon kokonaistehokkuuden OEE (KNL) seuranta ja tuotantohäiriöiden analysointi kaikille vanerivalmistuksen päälinjoille jokaiselle 11 tehtaalle Suomeen. Tuotantolinjojen käytettävyyteen vaikuttavien tuotantohäiriöiden analysoinnilla selvitetään toistuvat laiteviat ja niiden aiheuttamat todelliset tuotantotappiot. Luotettavan tiedon pohjalta tehdään keskeisimpiin ongelmiin suunnattuja kunnossapito- tai prosessinkehitysinvestointeja. Tuotantonopeuteen vaikuttavien, erilaisten tuotannollisten häiriöiden ja pysähdyksien analysoinnilla selvitetään käyttövirheitä, asetteen- ja lajinvaihtoaikoja, tuotannonsuunnittelun onnistumista, ruuhkatilanteita linjoilla jne. Näihin asioihin kehitetään parannuksia esimerkiksi henkilöstön koulutuksen avulla. Kaikkien vaneritehtaiden päälinjat haluttiin lisäksi vertailukelpoisiksi tehdaskohtaisten erojen selvittämiseksi.

2 Toimitus UPM puutuoteteollisuuden tietohallinto sai tehtäväkseen toteuttaa projektin, ja projektin vetäjänä toimi kehityspäällikkö Jari Taavitsainen, joka on vastannut tuotannon tietojärjestelmien kehittämisestä ja hankinnoista. Pellos 2- tehtaan tuotantopäällikkö Mika Kekki vastasi järjestelmän toimintojen ja vaatimusten koordinoinnista vaneriteollisuuden tarpeisiin. Profimill Oy on toteuttanut aikaisemmin UPM puutuoteteollisuudelle useita erilaisia tuotannon raportointiin liittyviä sovelluksia ja valittiin toimittamaan KNL- laskennan Pilotprojekti Pellos 2 -tehtaalle. Projekti aloitettiin tekemällä perusteellinen vaatimusmäärittely, joka toteutettiin yhteistyössä Pilot- tehtaan käyttäjien, UPM:n tietohallinnon ja Profimillin suunnittelijoiden kanssa. Järjestelmän tärkeimmiksi vaatimuksiksi määritettiin monipuoliset häiriöanalyysit, joilla todelliset ongelmat saadaan selkeästi sekä KNL- laskennan käyttäminen kokonaistehokkuuden mittarina vaneriteollisuuden tarpeisiin sovellettuna. Järjestelmä toteutettiin käyttämällä Profimillin kehittämää Mill-Efficiency- ohjelmistoa tehokkuusanalyyseihin ja raportteihin. Ohjelmisto liitettiin UPM:n omaan tehdastietojärjestelmään. Pilot-projektin jälkeen Profimill toimitti myös lopuille kymmenelle tehtaalle vastaavat järjestelmät. Samassa yhteydessä järjestelmään lisättiin analyysejä kuten eri tehtaiden tuotantolinjojen vertailu (benchmarking), linjan sisäisten tuotantokoneiden häiriöanalyysi sekä useiden käyttäjien hallintaan Windows Active Director -toiminnot. Järjestelmä valvoo tuotannon kokonaistehokkuutta nyt 11 tehtaalla yli 120 tuotantolinjalta. Järjestelmän käyttäjämäärä on noin sata. Toimituksen Pilot-vaihe kesti noin seitsemän kuukautta ja sen jälkeen toimitus muille tehtaille toteutettiin noin kahdessa kuukaudessa.

3 Käyttäjäkommentti Tuotantopäällikkö Mika Kekki Pelloksen tehtailta: "Meille KNL- seuranta oli tuttu käsite jo ennen tämän järjestelmän käyttöönottoa ja teimme seurantaa ns. käsin laskennalla. Automaattisen seurannan otimme käyttöön keväällä 2005 tehtaillamme Pelloksessa. Reaaliaikaisuus auttaa päätöksenteossa Uusi järjestelmä tuottaa nyt häiriöanalyysit ja KNL mittarit reaaliajassa ja olemme voineet nopeasti reagoida ongelmatilanteisiin ja korjaustoimenpiteitä on saatu nopeasti liikkeelle. Erityisen tärkeäksi olemme kokeneet järjestelmän monipuoliset analysointi- ja raportointitoiminnot, jotka ovat auttaneet erottamaan tuotantoon ja kunnossapitoon liittyvät häiriöt ja sen millä asioilla on todellista merkitystä ja mihin kannattaa panostaa. Aikaisemmin oli epäselvyyttä kenen vastuualueelle kulloinkin jokin ongelma kuului. Järjestelmä on auttanut meitä erottelemaan laitteistojen käytettävyyteen ja sitä kautta selkeästi kunnossapidolle suunnatut ongelmat. Tämän ansiosta olemme voineet suunnitella kunnossapitostrategiaa uudelta pohjalta, ja pohdinnassa on korjaavan kunnossapidon ja ennakkohuollon optimoiminen eri laitteistoille juuri sopivaksi. Järjestelmän tuottaessa tietoa suunniteltujen ja suunnittelemattomien seisokkien ajoista linja- ja konekohtaisesti, päästään pidemmän aikavälin tarkastelussa hyvin selville ennakkohuollon tarpeellisuudesta. Pidemmän aikavälin kehitystä seuraamalla voidaan toistuvien laitehäiriöiden aiheuttamat tuotantotappiot luotettavasti laskea ja tehdä oikein kohdennettuja ja perusteltuja investointeja. Olemme myös löytäneet järjestelmän avulla jo selkeitä kehityskohteita ja ensimmäiset parannusinvestoinnitkin on tehty. Mielenkiintoinen ja hyödyllinen asia oli, että pystyimme esittämään erään tuotantolinjan uusintaa tekevälle konetoimittajalle, että vanhalla linjastolla käytettävyys oli parempi kuin uudella linjalla. Tämä johti laitteistojen tarkempaan viritykseen ja asennusten parannuksiin, joiden jälkeen linja saatiin korkeammille teholukemille. Uskon, että voimme jatkossa hyödyntää järjestelmän tuottamaa tietoa sekä investointien valmistelussa että laitetoimittajille suorituskykyvaatimusten toimittamisessa.

4 Järjestelmän käytöstä Järjestelmää käyttää tällä hetkellä tehtaan käyttöjohto sekä tuotannon vuoromestarit. Välitämme valmiiksi analysoidut häiriötiedot tuotannon toimesta kunnossapitopalveluja tuottavalle tehdaspalveluyksikölle. Olemme ottaneet KNL- ja häiriöanalyysit mukaan palaverirutiineihimme. Vastuuhenkilöt tuovat palavereihin järjestelmän tuottamat raportit, joiden pohjalta tilannetta analysoidaan ja parannustoimenpiteitä suunnitellaan. Viikkopalavereissa kunnossapito ja tuotanto seuraavat lyhyemmän aikavälin tapahtumia ja pyrimme reagoimaan nopeasti akuutteihin korjaustoimenpiteitä vaativiin asioihin. Tuotannon ja kunnossapidon kehitysryhmät kokoontuvat neljännesvuosittain katsomaan asioiden kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Olemme ottaneet KNL -seurannan tuottamat mittarit käyttöön näihin palavereihin. Jatkokehitys Uuden järjestelmän myötä olemme voineet asettaa tuotannolle ja kunnossapidolle tavoitteet ja toimintaa seuraavat mittarit tuotantolinjoittain. Pystymme nyt seuraamaan reaaliajassa mikä on linjakohtainen tehokkuus ja miten se on suhteessa tavoitteisiimme. Yhä tarkempaa parannusta tullaan vielä hakemaan tuotantovuorokohtaisista eroista, jolloin häiriöseurantaa aletaan tarkemmin katsoa työvuoroittain ja etsimään ratkaisuja vuorojen välillä oleviin suuriinkin eroihin. Benchmarking -toiminto niin tehtaiden, linjojen kuin työvuorojenkin välillä tarjoaa apua tähän selvittämiseen. Meillä on nyt paljon tietoa tuotannon häiriöistä tarkassa ja jalostetussa muodossa. Korostan kuitenkin, että on osattava hyvin omat prosessit, opittava lukemaan raportteja oikein ja erottamaan oleelliset asiat, jotta pystyy tekemään oikeita ratkaisuja toimintaa kehitettäessä. Olemme saaneet tehokkuudenseurantaan reaaliajassa toimivan työkalun, jonka avulla jatkuvan parantamisen periaatetta voidaan käytännössä toteuttaa."työajanseurannan avulla pyritään siirtämään rutiininomaisia ja työaikaa vieviä paperikirjaamisen työvaiheita sähköiseksi kirjaamiseksi. Tehdyt työtunnit saadaan kohdennettua työpisteille ja sitä kautta valmistuneille tuotteille. Samalla toteutettiin myös työaikatietojen siirtäminen sähköisesti suoraan palkanlaskentaan.

5 Toimittajan kommentti Mikko Maja, toimitusjohtaja, Profimill Oy "Yhteistyö UPM puutuoteteollisuuden kanssa ja erityisesti tämä projekti on ollut meille erittäin tärkeää. Projekti tarjosi meille mahdollisuuden kehittää ohjelmistoa pitkäaikaisen asiakkaamme kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa ja ohjelmistoon kehitetyt toiminnat tulivat perusteltuja tarpeita varten. Kun hanke laajeni Pilot vaiheen jälkeen useammalle tehtaalle, jouduttiin miettimään myös suuren käyttäjämäärän hallintaa eri toimipisteissä ja ratkaisuksi nousi Windows Active Directory -toimintojen kehittäminen ohjelmistoomme. Tämä projekti osoitti taas kerran, että panostamalla suunnitteluun saadaan vaatimukset käytyä kunnolla läpi ja projektin kustannukset pysyvät suunnitellulla tasolla. Työn etenemistä on myös helpompi seurata selkeiden vaatimusten pohjalta."

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Microsoft Dynamics AX -ratkaisun asiakastoteutuksia

Microsoft Dynamics AX -ratkaisun asiakastoteutuksia Microsoft Dynamics AX -ratkaisun asiakastoteutuksia Microsoft Dynamics AX mahdollistaa tavoitteesi Oletko miettinyt viime aikoina ratkaisua seuraaviin asioihin? Liiketoiminnan prosesseja on automatisoitava

Lisätiedot

Prosales kiinteäksi osaksi laajaa verkkopalvelua

Prosales kiinteäksi osaksi laajaa verkkopalvelua REFERENSSI 1 (1) Laatukeskus Excellence Finland on suomalaisten organisaatioiden kestävän kilpailukyvyn kehittäjä. Kattavan kansallisen ja kansainvälisen verkoston kautta yritys tarjoaa tiedonvälityksen

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön TOMI raportti 2 Päivi Iskanius, Leena Klaavu, Timo Myllyoja Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 1 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2011 lyhyesti... 4 Avainluvut... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toiminnan- ja taloudenohjaus... 10 Solteqin tarjonta täydentyi... 14 Toiminnanohjauksen

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Lotta Raunila JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ebus Executive summary

ebus Executive summary ebus Executive summary Yhteenveto Projektin alussa suurena kysymyksenä oli sähköbussien toteutettavuus. Jo nyt nähdään tähän kysymykseen löytyneen vastaus ja kysymyksen asettelu onkin: Kun kaupunkisähköbussit

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE

TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Satu Tähkänen TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja asiakkaat - Turvallisuus Kiilto Oy:n strategisena tekijänä Antti OK Nieminen FT, dos. Toimitusjohtaja Kiilto Oy Arvoisat avajaisvieraat,

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Edelläkävijä siirtyi sähköiseen aikaan

Edelläkävijä siirtyi sähköiseen aikaan LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2012 SIOMA OY: Adminet muutti tavan toimia TARJOUSLASKENNAN UUDET TUULET Adminetillä tarjoukset tarkemmin PIELAVEDEN SÄHKÖTALO OY: Adminetillä merkittävää ajansäästöä

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Kuntien elintarvikehankinnat

Kuntien elintarvikehankinnat 2010 Kuntien elintarvikehankinnat Petteri Pohto Scan Kyselypalvelut 9.2.2011 Kuntien elintarvikehankinnat tutkimus 2010 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kunnallisten elintarvikehankintojen

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot