Kunnossapito. Suomen kansantaloudessa. Kunnossapitoyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnossapito. Suomen kansantaloudessa. Kunnossapitoyhdistys ry"

Transkriptio

1 Kunnossapito Suomen kansantaloudessa Kunnossapitoyhdistys ry

2 Kiinteiden investointien pääomakanta Vuonna 2005 yhteensä 402 mrd. Kunnossapidon tehtävä on pitää pääomakanta tuottavana ja kilpailukykyisenä. Asuntokanta 167 mrd. Muu talo- ja vesirakentaminen 94 mrd. Julkiset investoinnit 74 mrd. Teollisuus 37 mrd. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 18 mrd. Kauppa-, majoitus- ja ravintolatoiminta 12 mrd. Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto Kunnossapitoyhdistys ry 2

3 Kiinteiden investointien kehitys 300 Volyymi indeksi 1990= Suomi Ruotsi Euroalue USA Suomessa on ollut kiinteiden investointien kehitys vuodesta 1990 hitaampaa kuin eräissä vertailumaissa ja EU:ssa keskimäärin e Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, OECD (Economic Outlook 77, 2005) Kunnossapitoyhdistys ry 3

4 Mrd Sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille Lähde: Suomen Pankki, Helsingin Sanomat Ulkomaille Suomeen Sijoitukset Suomeen olivat suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa, mutta ovat sen jälkeen olennaisesti supistuneet. Sijoitukset Suomesta ulkomaille kasvoivat vuoteen 2000 saakka, jonka jälkeen ovat olennaisesti supistuneet. Kunnossapitoyhdistys ry 4

5 Teollisuuden investoinnit käyttötarkoituksen mukaan 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Muut tarkoitukset Tuotantokapasiteetin korvaaminen Rationalisointi Tuotantokapasiteetin lisääminen Investoinnit rationalisointiin ja tuotantokapasiteetin korvaamiseen ovat kasvussa. (v. 96 n. 44% ja v. 06 n. 62%) 20 % 10 % 0 % Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto Kunnossapitoyhdistys ry 5

6 Kunnossapidon osuus kansantaloudesta Vuonna 2005 Suomen bkt 157,4 mrd. Kunnossapidon osuus jälleenhankinta-arvosta on teollisuudessa yli 3 % eli noin 3,5 mrd. /v. Samoilla perusteilla osuus koko pääomakannasta on noin 15 mrd.. Osuus Bkt:sta työvoimapanoksella mitaten noin 20 mrd.. Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa- ja ravintola Rahoitus ja muu liike-el. palv. Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto, VTT, Korjausrakentaminen Julkiset palvelut Kunnossapitoyhdistys ry 6

7 Työvoima ja kunnossapito Työlliset v. 2005, yhteensä 2,4 milj. Kunnossapidon työvoimapanos on henkilötyövuotta eli yli 8 % työllisistä. Kunnossapitoa tarvitaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Maa- ja metsätalous Teollisuus Kauppa ja ravintola Rahoitus ja muu liike-el.palv Rakentaminen Liikenne ja viestintä Lähde: Tilastokeskus, Kunnossapitoyhdistys Julkiset palvelut Kunnossapitoyhdistys ry 7

8 Kunnossapidon lisäarvo Kunnossapidon lisäarvo yli 20 mrd. /v. Kunnossapitoyhdistys ry 8

9 Mitä kunnossapito on Tuottavuutta ylläpidetään investoimalla Laitoksen suunnittelu- ja hankintavaiheessa määritetään käytettävyys ja kunnossapidettävyys eli luodaan pohja kunnossapidon roolille. Laitoksen toiminta-aikana kunnossapito keskittyy ehkäisevään ja parantavaan kunnossapitoon, häiriökorjauksiin sekä kunnossapitovarmuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Pääoma ikääntyy ja tuottavuus alenee Suunnittelu ja käyttöönotto Ylläpitovaihe aika Lähde: Ojala, Ruukki Kunnossapitoyhdistys ry 9

10 Kunnossapidon tuottopotentiaali Kunnossapidon tuottopotentiaali syntyy siitä, kuinka hyvin laitoksen tuottavuutta saadaan ylläpidettyä/parannettua ja laitoksen elinikää pidennettyä. Kunnossapidon tuottopotentiaali Suunnittelu ja käyttöönotto Ylläpitovaihe aika Lähde: Ojala, Ruukki Kunnossapitoyhdistys ry 10

11 Yrityksen strategia ja kunnossapito Kunnossapidon tavoitteiden asettaminen Toimintaympäristön muutokset Vaatimukset tuotantopääoman hallinnalle Yrityksen strategiset linjaukset Nykytila Tunnistettu kehityspotentiaali Tavoitetila Kehityskohteiden valinta Lähde: Ojala, Ruukki Kunnossapidon toimintasuunnitelma Kunnossapitoyhdistys ry 11

12 Kunnossapidon prosessit (yritysesimerkki) Kunnossapidon kehittämisen ohjaaminen Ennakoiva kunnossapito Vauriota korjaava kunnossapito Peruskorjaukset (modernisointi) Seisokit T U O T A N T O Tehdaspalvelu Palveluyhtiö/ alihankinta Sopimuslaitetoimittajat Muut Lähde: Botnia Mill Services Kunnossapitoyhdistys ry 12

13 Kunnossapidon kehittämisen vaiheet (yritysesimerkki) Tuottava kokonaisuus Toiminnan optimointi Tekemisen tehokkuus Ennakoiva kunnossapito Yrityksen tavoite Logistiikan kehityshankkeet, verkottaminen Asemointi kilpailijoihin, turvallisuusjohtaminen Ennakkohuolto-ohjelmien kehittäminen Suunnitelmallisuus Tavoitteiden ja tunnuslukujen asettaminen 0 5 vuotta Lähde: Ojala, Ruukki Kunnossapitoyhdistys ry 13

14 Kunnossapidon avaintulosalueet (yritysesimerkki) Pääoman tuottavuuden ylläpito Häiriötön tuotantoprosessi, joka tuottaa halutun määrän haluttua laatua. Toimitustäsmällisyys Kokonaistehokkuus OEE (KNL) Kustannustehokkuuden hallinta Henkilö- ja materiaaliresurssien tehokas ja joustava hyödyntäminen. Kunnossapitokustannukset Kunnossapidon materiaalilogistiikka Henkilöresurssien hallinta Työtehtävien haasteellisuus ja turvallinen tekeminen. Osaaminen vastaa vaatimuksia. Tapaturmataajuus Työn tuottavuus Osaamisen riittävyys Lähde: Ojala, Ruukki Kunnossapitoyhdistys ry 14

15 Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyö Menestystekijät Korkean käytettävyyden turvaaminen Laadun tuottokyvyn varmistaminen Kunnossapidon kustannustehokkuus Elinkaarihallinta Ympäristö ja henkilöturvallisuuden varmistaminen Osaaminen ja kehittäminen Kouluttaminen Lähde: YIT Kunnossapitoyhdistys ry 15

16 Kunnossapidon tunnuslukuja teollisuudessa Tuotantoyksikön liikevaihto keskimäärin 167,5 M Yksikön jälleenhankinta-arvo keskimäärin 297,9 M Koneiden keskimääräinen ikä 17,1 v. Käyntiaste 70,4 % Kunnossapidon takia menetetty tuotanto liikevaihdosta 2,8 % Kunnossapidon kustannukset jälleenhankinta-arvosta 3,2 % Kunnossapidon alihankinnan osuus kp-kustannuksista 39,5 % Kunnossapidon henkilöstö 19,8 % Keskimääräinen toipumisaika 4 h Tuotannon kokonaistehokkuus, OEE 74,1 % Käytettävyys 88,3 % Suunniteltu kunnossapito 65,2 % Lähde: Komonen VTT, v Kunnossapitoyhdistys ry 16

17 Kunnossapidon kustannusten jakauma (teollisuus) Sijoitus koneiden kunnossapitoon 3,5 mrd. euroa vuodessa Oma työ 37% palkkakustannukset tilat, koneet ja työkalut pääomakustannukset yleiskustannukset Materiaalit 28% varaosat aineet ja tarvikkeet (n henkilöä) Ostetut palvelut 35% alihankintatyö urakoihin sisältyvät materiaalit (n henkilöä) Lähde: Kunnossapitoyhdistys 2005 Kunnossapitoyhdistys ry 17

18 Kunnossapidon osa-alueiden rooli (teollisuus) Sijoitus koneiden kunnossapitoon 3,5 mrd. euroa vuodessa Parantava kunnossapito (15%) luotettavuuden parantaminen kunnossapidettävyyden parantaminen Ehkäisevä kunnossapito (34%) määräaikaiset toimenpiteet kunnonvalvonta kuntoon perustuva suunniteltu korjaus Muu suunniteltu kunnossapito (16%) kunnostaminen Lähde: Kunnossapitoyhdistys 2005 Häiriökorjaukset (35%) vauriot ja viat suunnittelemattomat korjaukset Kunnossapitoyhdistys ry 18

19 Kunnossapidon osa-alueiden kehitystrendi (teollisuus, % käytetyistä työtunneista) Ehkäisevä Parantava Korjaava Suunniteltu Lähde: Kunnossapitoyhdistys Kunnossapitoyhdistys ry 19

20 Kunnossapidon kehittyminen Maksimitehokkuus Käynnissäpito eli käyttäjävetoinen kunnossapito Parantava kunnossapito Mittaava kunnossapito Ehkäisevä kunnossapito Korjaava kunnossapito Mikä on kunnossapitoosaamisemme nykytila? Minimitehokkuus Lähde: SKF Kunnossapitoyhdistys ry 20

21 Kunnossapito numeroin Panostus teollisuudessa n. 3,5 mrd. /v. Panostus koko kansantaloudessa n. 24 mrd. /v. Panostus julkisella sektorilla n. 14 mrd. /v. Panostus yksityisellä sektorilla n. 10 mrd. /v. Henkilöstö Kaikki kunnossapidon piirissä työskentelevät joista: kunnossapidon palveluyrityksissä teollisuuden palveluksessa infrastruktuurin parissa työskentelevät Lähde: EK, Tilastokeskus, Valtion budjetit, Kunnossapitoyhdistys Kunnossapitoyhdistys ry 21

22 Kunnossapidon tulevaisuus TULOKSEN KASVUNA Tuotteen laatu Käytettävyys Toimitusvarmuus Eliniän jatkaminen Laitoksen imago KUSTANNUSTEN SÄÄSTÖNÄ Energian säästö Raaka-aineet Osaamisen siirto uuteen investointiin Organisaation laadukas toiminta YHTEISKUNNAN KANNALTA Raaka-aineiden käyttö Turvallisuus Ympäristöarvot Ammattitaito (koulutus) Kasvu Infrastruktuuri Parempi hinta Lisämyynti Asiakastyytyväisyys Sijoitetun pääoman tuotto Työvoiman saanti, osakkeen arvo Laadukkaat laitteet ja säädöt Hylky- ja susituotteet Kokemuksen hinta Kunnossapidon tehokkuus ja ammattitaito Luonnonvarat Tapaturma-alttius ja omaisuusvahingot Jäte- ja ympäristövaikutukset, kierrätys Työllisyys Työllisyys, verotulot Paremmat toimintaedellytykset Kunnossapitoyhdistys ry 22

23 Kunnossapito - merkittävä toimija Kunnossapidosta on muodostumassa oma poikkitieteellinen toimialansa. Se on syntynyt perinteisten toimialojen (teollisuus ym.) korjaus- ja huoltotoiminnasta yritysten uudelleensuuntautumisesta kunnossapitoalan yrityksiä noin Kunnossapidon työvoimapanos on jo noin henkilötyövuotta. Vuosittainen panostus kunnossapitoon on n. 24 mrd.. Lähde: EK, Tilastokeskus, Valtion budjetit Kunnossapitoyhdistys ry 23

24 Kunnossapidon tulevaisuus Mahdollisuudet: Kunnossapidon merkitys kasvaa, kun investointien osuus vähenee Kunnossapidon rooli kokonaistehokkuuden (OEE) parantamisessa Erikoistuminen kunnossapitopalveluihin Kumppanuusajattelu Kansainvälistyminen Uhat: Osaavan työvoiman saaminen markkinoilta, ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys Kunnossapitohenkilöstön ikärakenne, ammattihenkilöstön ukkoutuminen Ala ei kiinnosta nuorisoa Muutosvastarinta Kehittyvä ala, jatkuva koulutustarve Kunnossapitoyhdistys ry 24

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999 Y I T - K O N S E R N I N V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9

Vuosikertomus 1999 Y I T - K O N S E R N I N V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin avainluvut 1999 ja 1998 6 c ba Liiketoimintaryhmien palvelut lyhyesti 7 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Lisätiedot

Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I

Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I YRITYSVASTUURAPORTTI SISÄLLYS COMPONENTA-KONSERNI 3 Toimitusjohtajalta...............................................................................................................3 Componenta lyhyesti..........................................................................................................4

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

KÄYTÖN JA KUNNOSSAPIDON YHDISTÄMINEN KÄYNNISSÄPIDOKSI

KÄYTÖN JA KUNNOSSAPIDON YHDISTÄMINEN KÄYNNISSÄPIDOKSI KÄYTÖN JA KUNNOSSAPIDON YHDISTÄMINEN KÄYNNISSÄPIDOKSI Leena Parkkila Tekniikan ja liikenteen ala Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Insinööri (ylempi AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Teollisuuden

Lisätiedot

Y I T - K O N S E R N I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0. YIT-Yhtymä Oyj Vuosikertomus 2000

Y I T - K O N S E R N I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0. YIT-Yhtymä Oyj Vuosikertomus 2000 YIT-Yhtymä Oyj Vuosikertomus 2000 Tietoja sijoittajille Varsinainen yhtiökokous YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.3.2001 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki.

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Tehdään se yhdessä.

Vuosikertomus 2004. Tehdään se yhdessä. Vuosikertomus 2004 Tehdään se yhdessä. YIT-konsernin YIT-konsernin tilinpäätös vuosikertomus 2004 2004 1 Sisällysluettelo 3 Tietoja osakkeenomistajille ja sijoittajille 4 YIT lyhyesti 5 Vuosi 2004 lyhyesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34 1 YIT-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2001 lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Liiketoimintaryhmät 8 Strategia 10 Markkinanäkymät 12 Henkilöstö

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Koneet, laitteet & tehdaspalvelu. Selkeät mittarit ohjaavat kunnossapitoa 1/06. Säiliöpesujen kustannusvertailu kannattaa

Elintarvike. Kehittyvä. Koneet, laitteet & tehdaspalvelu. Selkeät mittarit ohjaavat kunnossapitoa 1/06. Säiliöpesujen kustannusvertailu kannattaa Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 1/06 Elintarvike Koneet, laitteet & tehdaspalvelu Selkeät mittarit ohjaavat kunnossapitoa Uuteen biodieseliin kelpaavat kaikki kasvi- ja eläinrasvat Jalasjärvelle

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Y IT-konsernin v uosiker tomus 20 0 6

Vuosikertomus 2006 Y IT-konsernin v uosiker tomus 20 0 6 Vuosikertomus 2006 YIT-konsernin vuosikertomus 2006 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2006 1 YIT YRITYKSENÄ YIT lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

SELLUA VASTUULLISESTI

SELLUA VASTUULLISESTI SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

KUNNOSSAPITO-OHJELMAN RAKENTAMINEN RCM MENETELMÄN AVULLA

KUNNOSSAPITO-OHJELMAN RAKENTAMINEN RCM MENETELMÄN AVULLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Konetekniikka Olli Kanninen KUNNOSSAPITO-OHJELMAN RAKENTAMINEN RCM MENETELMÄN AVULLA Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen DI Tero

Lisätiedot

ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011

ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011 ICT - Tavoitteena toimivampi maailma Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011 Sisällys Johdanto 4 1. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 6 1.1 Poikkeuksellisen vahva toimiala 6 1.2 Nokialla

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Kannattavia ratkaisuja raute 2014 Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Raute palvelee puutuotetoimialaa maailman - laajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa

Lisätiedot