Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet"

Transkriptio

1 Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Kuntasektori Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta Aineiston palauttamiseen tarvittava yrityskohtainen käyttäjätunnus ja salasana ovat lähetekirjeessä.

2 OHJEEN SISÄLTÖ: 2 VASTAUSOHJEET...1 OHJEEN SISÄLTÖ:...2 TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS KETÄ TIEDUSTELU KOSKEE?...3 YHTEYSHENKILÖT...3 SÄHKÖISEN TIEDONKERUUN YLEISOHJEET...3 KUSTANNUSTEN MÄÄRITYS...4 TOIMIALA...4 KYSYMYSKOHTAISET OHJEET...5 A. Henkilökuntamäärä, työtunnit (tuntia) ja palkkasumma (euroa) vuonna A1. Palkkaa saaneiden määrä (henkilötyövuodet)*...5 A2. Osa-aikaisten määrä kokoaikaisiksi muutettuna...6 A3-A6. Palkalliset työ- ja poissaolotunnit ja tehdyt työtunnit*...6 A7. Ennakonpidätyksenalainen rahapalkka (euroa)*...7 A8. Luontoisetukustannukset...7 A9 ja A10. Opetusvelvollisuusopettajat...7 A11. Koko vuoden palkattomalla vapaalla olevat...8 A12. Alle vuoden palkattomat poissaolot...8 B. Palkalliset poissaolot (tuntia) ja poissaoloajan palkat (euroa)...8 B1-B2. Vuosiloma*...8 B3-B5. Sairauspoissaolo*...9 B6-B8. Perhevapaa (lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät poissaolot)...9 B9. Varallaoloajan vapaa...9 B11. Muu poissaolo...9 C. Kertaluonteiset kustannuserät (euroa)...9 C1. Tulospalkkiot...9 C2. Lomaraha...9 C3. Lomakorvaus...10 C4. Arkipyhäkorvaukset...10 C5. Palvelussuhteen päättymisestä johtuvat korvaukset...10 C6. Varallaolo- ja hälytyskorvaukset...10 D. Työnantajan saamat tuet...10 E. Sosiaalikustannuksia...10 F. Muut työvoimakustannukset...10 F1. Henkilöstökoulutuksen ajalta maksetut oman henkilöstön palkat...10 F2. Koulutukseen käytetty määräraha...11 F3. Suojapuvut, työvaatteet...11 F4. Virkistys- ja sosiaalitoiminnan kustannukset...11 F5. Henkilöstöhankinnan kustannukset...11 F6. Varhaiskuntoutus, tykytoiminta ja muut työvoimakustannukset...11 HUOMAUTUKSIA...11

3 3 Työvoimakustannustutkimus 2008 Ketä tiedustelu koskee? Yhteyshenkilöt Tutkimukseen kuuluvat kaikki kuntaan tai kuntayhtymään vuonna 2008 palvelussuhteessa olleet henkilöt jäljempänä mainituin poikkeuksin. Henkilökuntamäärä (henkilötyövuodet) lasketaan summaamalla tiedot kussakin kunnassa sen oman henkilöstöluettelon tai -rekisterin pohjalta. Laskentamallit esitetään jäljempänä kohdassa A1. Henkilöstöstä tiedot kerätään erikseen koko- ja osa-aikaisilta kuukausipalkkaisilta sekä tuntipalkkaisilta. Tiedot koskevat henkilöstön määrää (henkilötyövuosia), palkattuja työtunteja, palkattomia poissaoloja, palkattuja poissaolotunteja ja niiltä maksettuja palkkoja, tehtyjä työtunteja sekä osaa työnantajan sosiaalikustannusmaksuista ja eräitä muita työvoimakustannuksia. Valtaosa sosiaalikustannuksista saadaan hallinnollisista rekistereistä. Työvoimakustannuksiksi ei lasketa työtiloja, vuokria, puhelin- tai energiakuluja, toimistotarvikkeita ymv. Toivomme teidän toimittavan tiedot sähköisellä web-lomakkella jonka kuntakohtainen käyttäjätunnus- ja salasanapari on lähetekirjeessä. Kunta voi myös tarvittaessa pyytää Tilastokeskukselta vastaamista varten erillisen excel- tai paperilomakkeen. Työvoimakustannustiedustelun tietosisältöä sekä sähköistä tiedonkeruuta koskeviin tiedusteluihin ja lomaketilauksiin vastaavat Tilastokeskuksessa: Pentti Jonninen puh. (09) Tomi Martikainen puh. (09) Hanna Rättö puh. (09) s-posti: Tiedustelun ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa: Sähköisen tiedonkeruun yleisohjeet Palveluun kirjautuminen Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta Palveluun kirjaudutaan sisään Tilastokeskuksen lähetekirjeessä toimittamalla kuntakohtaisella käyttäjätunnus-salasanaparilla. Sisäänkirjautumissivulla voidaan valita palvelun kieli, suomi tai ruotsi. Kirjoitetaan käyttäjätunnus ja salasana näille varattuihin kenttiin ja painetaan Jatka. Yhteystietojen antaminen Täytetään kunnan yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tähän henkilöön otamme yhteyttä, jos annetuissa tiedoissa ilmenee epäselvyyksiä. Huomaa, että tiedot ovat pakollisia.

4 Tietojen tallentaminen 4 Kustannusten määritys Tiedot tallennetaan painamalla Tallenna -painiketta. Mikäli jotain olennaista puuttuu tai jotkin annetut tiedot ovat suhteessa toisiinsa epäloogisia, tulee tästä tallennettaessa huomautus lomakkeen alalaitaan. Huomautus ei kuitenkaan estä tietojen tallentamista. Järjestelmä antaa ilmoituksen tallennuksen onnistumisesta tai mahdollisesta epäonnistumisesta. Tämän jälkeen voidaan palata esimerkiksi edelliselle sivulle korjaamaan tietoja tai poistua palvelusta, eivätkä jo tallennetut tiedot katoa. Tietojen tallentaminen ei onnistu, mikäli numeeriseen kenttään on tallennettu tekstitietoja! On lisäksi huomattava, että lomakkeen täyttäjän tulee painaa tallenna painiketta noin 60 minuutin välein, jotta istunto/yhteys ei yllättäen katkea. Toimiala Tutkimuksessa seurataan kassavirtaperiaatetta eli siinä selvitetään todelliset, vuonna 2008 tapahtuneet rahavirrat, vaikka osa kustannuksista (tai palautuksista) liittyisi tosiasiallisesti vuoteen Kustannukset esitetään nettona eli niistä on vähennetty kunnan mahdollisesti saamat maksunpalautukset, hyvitykset yms. erät. Poikkeuksena edelliseen sairausajan sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyvien vapaiden palkka ilmoitetaan bruttomääräisinä ennen Kansaneläkelaitokselta tai tapaturmavakuutuksesta saatavaa maksun palautusta. Kuntayhtymä vastaa vain yhdellä lomakkeella sen mukaan, millä toimialalla toiminta pääasiassa tapahtuu. Kunnissa vastataan niin monella lomakkeella kuin kunnassa on eriteltyjä toimialoja sekä lisäksi erikseen opetusvelvollisuustyöajassa olevista opettajista. Kukin henkilö tai yksikkö sijoitetaan omalle toimialalleen. Kultakin 2-numerotoimialalta täytetään mahdollisuuksien mukaan oma lomakkeensa. Jos atk-järjestelmästä on mahdollista saada kustannukset henkilöittäin, nämä tiedot summataan toimialoittain. Muuten kustannukset annetaan toimialoittain laskemalla kuhunkin toimialaan kuuluvien yksiköiden vastaavat tunnit, kustannukset jne. yhteen. Jos hallinnollisissa yksiköissä on toiseen toimialaan kuuluvia henkilöitä, joita on vaikea eritellä yksiköstään, voidaan tiedot antaa alkuperäisen yksikön mukana. Esimerkiksi julkisen hallinnon toimialalle kuuluu terveyskeskusten hallintoa, mutta ne voidaan esittää vastauksissa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimialalla. Aivan pienet, noin kymmenen henkilön tai sitä pienemmät yksiköt voidaan yhdistää toiminnallisesti sopivalle muullekin toimialalle, jos ko. yksikkö olisi ainoa omalla toimialallaan. Koulutuksen toimiala jaetaan kahtia (myös kuntayhtymissä) siten, että yksi lomake koskee opetusvelvollisuustyöajassa olevia ja toinen lomake muuta koulutuksen alan henkilöstöä. Mm. rehtorit kuuluvat pääosin jälkimmäiseen ryhmään. Jos henkilö on vuoden 2008 aikana ollut useamman yksikön (toimialan) palveluksessa ja hänen tietojaan ei ole mahdollista jakaa, ilmoitetaan hänen tietonsa sille toimialalle, jolla hän on toiminut suurimman osan vuotta. Jos jostain kustannuserästä on vain koko kuntaa koskeva tieto, se voidaan jakaa toimialoille ja edelleen henkilöstöryhmille niiden palkkasummien suhteessa.

5 Kysymyskohtaiset ohjeet Tässä ohjeessa tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. A. Henkilökuntamäärä, työtunnit (tuntia) ja palkkasumma (euroa) vuonna 2008 A1. Palkkaa saaneiden määrä (henkilötyövuodet)* 5 Henkilöstömäärätiedot ja useimmat muutkin tiedot kerätään erikseen tuntipalkkaisilta sekä koko- ja osa-aikaisilta kuukausipalkkaisilta. Osa-aikainen on henkilö, jolla on osa-aikaisuusprosentti tai jonka työaika muuten on lyhyempi kuin virkatai työehtosopimuksen mukainen tai ko. yksikössä tavanomaisesti noudatettava työaika. Jos muuten kokoaikaisena toimiva henkilö on ollut osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaisella opintovapaalla, osa-aikaeläkkeellä, osa-aikalisällä tai vastaavalla, hänet lasketaan ko. kuukausien ajalta osa-aikaiseksi. Jos henkilökuntamäärää ei voida laskea kuukausittain, luetaan henkilö koko- tai osa-aikaiseksi sen mukaan, kumpaan ryhmään hän on kuulunut suurimman osan kalenterivuodesta Henkilöstömääriin ja muihin tietoihin ei oteta mukaan henkilöitä, joille on maksettu vain palkkioita (esim. luennoitsijat, konsultit, ulkopuoliset kouluttajat, omaishoitajat tai perhehoitajat, vapaapalokuntalaiset), sivutoimisia tuntiopettajia (mm. kansalaisopistoissa) eikä sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet koko kalenterivuoden palkattomalla vapaalla (A11). Mukana eivät ole myöskään tunti- tai kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat. Samoin kalenterivuoden alusta koko vuodeksi vuorotteluvapaalle jääneet eivät ole mukana. Nämä ryhmät ja niiden työtunnit sekä palkat ja sosiaalikustannukset jäävät pois kyselystä. Sen sijaan määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat (kuten esim. sijaiset ja työllistetyt) ovat mukana henkilöstömäärissä. Olennaista on, että tutkimuksessa henkilöt, työtunnit ja palkkasummat sekä muut kustannukset vastaavat toisiaan. Siten esimerkiksi sijaisen ja sijaistetun henkilön (sijaisuus vähemmän kuin kalenterivuosi) työtunnit lasketaan mukaan säännölliseen vuosityöaikaan, mutta sijaistetun osalta merkitään vastaavat palkattomat (tai palkalliset) poissaolotunnit. Henkilöstömäärä (henkilötyövuodet) lasketaan seuraavasti: (Palvelussuhteessa olleiden päivät (kalenteripäiviä) miinus palkattomien poissaolojen päivät)/366 = lomakkeen kohta A1 Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä (henkilötyövuodet) saadaan, kun vuoden aikana palvelussuhteessa olleiden henkilöiden (koko vuoden palkattomalla vapaalla olleita lukuun ottamatta) kaikista palkallisista päivistä (kalenteripäivät) vähennetään ensin kaikki palkattomat vapaat kalenteripäivät (myös lomautus- ja lakkopäivät) ja loppu jaetaan 366:lla. Jos kunnan/kuntayhtymän yksikössä/toimialalla on erilaisia työaikoja, kannattaa henkilömäärä kohdan A3 työtuntimäärien laskemisen helpottamiseksi laskea ensin kullekin ryhmälle erikseen ja sitten yhdistää ne. Mikäli kunnan/kuntayhtymän palvelussuhteessa olevia henkilöitä ei voida seurata henkilötasolla automaattisesti, saadaan koko vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä (henkilötyövuodet) laskemalla yhteen kunkin kuukauden lopun palvelussuhteessa olevien henkilöstömäärät ja jakamalla summa 12:lla. Palkattomalla vapaalla olleita ei sen kuukauden lopun luvuissa oteta laskussa huomioon.

6 6 A2. Osa-aikaisten määrä kokoaikaisiksi muutettuna Osa-aikaisten määrät (osa-aikaisten henkilötyövuodet) muutetaan kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi osa-aikaisuusprosentin tai muun osa-aikaisuusasteen avulla kohdan A1 luvusta. Jos esimerkiksi yksi osa-aikainen on tehnyt noin 2/3 kokoaikaisen työajasta, kolme osa-aikaista vastaa kahta kokoaikaista työntekijää. A3-A6. Palkalliset työ- ja poissaolotunnit ja tehdyt työtunnit* Tilastossa tarvitaan työvoimakustannusten tunnuslukujen laskemista varten niin palkallisten työ- ja poissaolotuntien kuin tehtyjen työtuntien määrät. Palkalliset työja poissaolotunnit sisältävät henkilökunnan yhteisen säännöllisen vuosityöajan sekä lisä- ja ylityötunnit. Vuonna 2008 on 254 työpäivää, kun 366 kalenteripäivästä vähennetään viikonloput (2 x 52) ja 8 arkipyhää. Kuukausipalkkaisilla toimistotyössä olevilla viikkotyöaika on 36,25 tuntia ja päivätyöaika 7,25 tuntia. Henkilökunnan säännöllinen vuosityöaika vuodelta 2008 saadaan kertomalla työpäivien määrä työtuntien määrällä (7,25 x 254) eli 1842 tuntia. Jaksotyössä olevilla viikkotyöaika on 38,25 tuntia vähennettynä siihen lähes kaikilla sisältyvällä ruokailulla eli työtuntimääräksi päivää kohden jää 7,32 tuntia. Säännöllinen vuosityöaika saadaan kertolaskulla 254 x 7,32 = 1859 tuntia. Yleistyöaikaa tekevillä ruokatunti ei sisälly työaikaan ja viikkotyöaika on 38,25 tuntia, joten tuntimäärä on päivässä 7,65. Säännöllinen vuosityöaika saadaan kertomalla 7,65 x 254 = 1943 tuntia. Lopuksi kerrotaan tämä yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika kokoaikaisten osalta kohdan A1 kokoaikaisten henkilötyövuosilla ja osa-aikaisten osalta kohdan A2 osa-aikaisten määrällä kokoaikaisiksi muutettuna. Edellisiin säännöllisen työajan tunteihin lisätään vielä ylityötunnit (erikseen kohdassa A4), jotta saadaan kaikki palkalliset työ- ja poissaolotunnit. Tuntipalkkaisilla säännöllinen vuosityöaika on lähes kaikilla yleistyöajan mukainen eli keskimäärin 1943 tuntia vuodessa. Kunnan atk-järjestelmästä riippuen säännöllinen vuosityöaika ja palkalliset työtunnit voidaan mahdollisesti saada toimialoittain suoraan ilman em. laskutoimituksia. Muiden kuin opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien tunnit merkitään muun henkilöstön mukana koulutustoimialan omakkeeseen. Esim. rehtorit ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajien työtunnit lasketaan toimistotyöajan mukaan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien yleistyöajan mukaan. Ammattikorkeakoulujen kokonaisvuosityöajassa olevilla vuosityöaika on yleensä 1600 tuntia. Lisä- ja ylityötunteja (kohta A4) ovat ne, joista on maksettu rahakorvaus, ml. lääkärien päivystystunnit, jotka on korvattu rahana ja joita ei ole pidetty vapaana. Varallaolotunteja, lääkärien aktiivivapaita tai opettajien vuosiviikkoylitunteja ei lasketa mukaan lisä- ja ylityötunteihin. Lisä- ja ylityötuntien määrä samoin kuin poissaolot tarvitaan vastauksissa aina tunteina. Lääkäreiden ja vastaavassa työtehtävässä olevien aktiivipäivystyksen tunnit (päivystys hoidettu ko. työpaikalla) merkitään ylityötunneiksi, jos niistä on maksettu sopimuksen mukainen korvaus. Jos aktiivipäivystystunneista on annettu säännöllisenä työaikana pidettäviä vapaatunteja, ne sisältyvät säännölliseen työaikaan. Palkat ja korvaukset sisältyvät varsinaiseen palkkasummaan. Muun kuin aktiivipäivystyksen aktiivitunnit merkitään ylityötunneiksi ja niistä saadut korvaukset sisältyvät varsinaiseen palkkasummaan. Muut korvaukset sisältyvät varallaolokor-

7 7 vauksiin (D6). Jos varallaolotunteja muutetaan vapaatunneiksi, ne merkitään kohtaan B 17. Palkalliset poissaolotunnit (A5) sisältävät sekä erikseen kysytyt (B1, B3-B4, B6- B7) että muut (B9, B11) palkalliset poissaolotunnit. Tehtyjen työtuntien (A6) tulisi syntyä edellisten kohtien A3 ja A5 erotuksena. A7. Ennakonpidätyksenalainen rahapalkka (euroa)* A8. Luontoisetukustannukset Kunnan vuoden aikana maksama rahapalkka yhteensä sekä tehdyltä että ei-tehdyltä työajalta. Palkkoihin ei tule lukea mukaan niiden henkilöiden palkkoja, jotka eivät kuulu henkilöstömäärään (henkilötyövuosiin) esim. palkkionsaajina. Ilmoitetun palkansaajien määrän ja palkkasumman tulee vastata toisiaan! Luontoisetuja sekä kustannusten korvausta ei lueta rahapalkkaan. Siksi myös vesiliikenteessä maksettava vapaa-ajan asumiskorvaus vähennetään rahapalkasta. Luontoisetukustannuksilla tarkoitetaan työnantajalle luontoisetujen myöntämisestä koituvia todellisia kustannuksia nettomääräisinä. Jos niitä ei ole saatavissa, ilmoitetaan verotusarvon mukaiset kustannukset. Työpaikkaruokailun (=ateriaedun) kustannuksiin sisältyvät mahdollisen oman työpaikkaruokalan tai kahvion kustannukset sekä lounassetelien tms. hankintakustannukset (ilman henkilökunnan palkkoja, koska ne sisältyvät henkilökunnan kokonaispalkkoihin) vähennettynä työntekijöiden mahdollisesti itse maksamalla osuudella. Vastaavasti lounassetelin hinnasta vähennetään työntekijän maksama osuus ja erotus jää ateriaedun kustannuksiksi. Autoedun kustannuksiin luetaan erilaisista auton käyttöön liittyvistä eduista kunnalle/kuntayhtymälle koituvat nettokustannukset eli - polttoaine-, vakuutus-, huolto-, korjaus- ja pysäköintikustannukset, - autotallietu, autopaikka. Kunnan/kuntayhtymän omistaman, henkilökunnan omassa käytössä olevan ajoneuvon kustannukset voidaan arvioida myös vastaavan autoedun leasingkustannuksilla käyttäen arviointiperusteena sopimuksen mukaisia leasinghintoja. Kustannuksiin ei lueta välittömästi työhön liittyvän käytön osuutta, eikä ajoneuvon hankintakustannuksia tai jälleenmyynnistä saatuja tuloja. Asumisen tukemisen kustannuksiin luetaan henkilökunnan asumisen tukemisesta aiheutuneet nettomääräiset käyttö- ja ylläpitokustannukset, eli - kunnan/kuntayhtymän omien asuntojen ja asuinalueiden ylläpito (mm. huoltoyhtiön kustannukset, vakuutusmaksut, kiinteistövero), - vuokra-asumisen tukemisen kustannukset, - muutto- ja korjausavustukset sekä - palkansaajan omistusasunnon ostoon liittyvät korkoedut. Muita luontoisetuja ovat esim. puhelinetu, josta työnantajalle koituvat nettokustannukset ilmoitetaan tässä. A9 ja A10. Opetusvelvollisuusopettajat Opetusvelvollisuustyöajassa olevilta opettajilta täytetään erillinen lomakkeensa ja siinä kysytään palkanmaksun perusteena olevia koulutyöajan tunteja (A9) (= tehdyt luokkaopetustunnit + ylituntipalkkioperusteisesti maksetut oppitunnit tai

8 8 muut tehtävät). Kohdan A10 yhteissuunnitteluajan ja veso-päivien tunneissa edellinen tarkoittaa sopimuksen mukaisia viikkotunteja (esim. peruskoulussa 3 tuntia) ja jälkimmäinen koulutus- ja suunnittelupäiviä. A11. Koko vuoden palkattomalla vapaalla olevat Koko vuoden palkattomalla vapaalla olleet ovat palvelussuhteessa olevia, jotka ovat koko vuoden olleet palkattomalla vapaalla. He eivät ole mukana myöskään kohdan A1 palkkaa saaneiden määrissä (henkilötyövuosissa). A12. Alle vuoden palkattomat poissaolot Kaikki alle vuoden palkattomat poissaolot merkitään tunteina. Tällaisia poissaoloja ovat esimerkiksi opintovapaa, vuorotteluvapaa, hoitovapaa, sapattivapaa tai muu palkaton poissaolo. Nämä palkattomat poissaolot on kohdassa A1 henkilötyövuosia laskettaessa vähennetty. B. Palkalliset poissaolot (tuntia) ja poissaoloajan palkat (euroa) B1-B2. Vuosiloma* Poissaolot ja niitä vastaavat kustannukset ilmoitetaan henkilöiltä, jotka ovat mukana henkilöstömäärissä. Poissaolotuntien määrät voidaan laskea seuraavasti: Työpäivän tuntimäärä saadaan jakamalla viikon säännöllinen työtuntimäärä 5:llä, arkipäiviltä jakaja on 6 ja jos poissaolot on ilmoitettu kalenteripäivinä, jakajana on 7. Jos poissaolojen määrä tiedetään esimerkiksi kalenteripäivinä, saadaan poissaolotuntien määrä seuraavasti: Viikon säännöllinen työtuntimäärä/7 x poissaolopäivät (kalenteripäivät) = poissaolot tunteina. Kuukausi- ja tuntipalkkaisilla poissaolokustannukset voidaan laskea kertomalla poissaolotunnit tuntipalkalla. Mikäli henkilöllä on vaihteleva työaika, riittää arvio poissaolotunneista ja niiden kustannuksista. Poissaolotunneilta maksetut palkat ilmoitetaan bruttona, myös sairauspoissaolojen sekä perhevapaaseen (lapsen syntymään ja hoitoon) liittyvien poissaolojen osalta. Opetusvelvollisuustyöajassa oleville on käytännössä erittäin vaikea määritellä työaikoja tai poissaoloja tunteina. Tästä syystä tähän ryhmään kuuluvien poissaolot ilmoitetaan työpäivinä. Vuosilomiin sisältyvät vuonna 2008 pidetyt vuosilomapäivät, vahvistetut lomarahojen vaihtovapaat ja pidetyt vuosiloman säästövapaat muutettuna tunneiksi ja niitä vastaavat lomapalkat. Koulutus-toimialan opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien vastaukseen liittyy koulutyön keskeytys -käsite, jolla tarkoitetaan koulun päättymisen ja alkamisen välillä olevaa aikaa. Samaan käsitteeseen sisältyvät tässä koulujen syyslomat ja muut vapaat, myös laskennalliset opettajien vuosilomat.

9 B3-B5. Sairauspoissaolo* 9 Tässä ilmoitetaan sairauspoissaolon palkalliset lyhyet ja pitkät (työnantajalle Kelakorvatut) poissaolotunnit. Sairausajan palkka/ansionmenetyksen korvaus ilmoitetaan bruttomääräisenä, vähentämättä työnantajan sairaus- ja tapaturmavakuutuslain nojalla saamaa maksun palautusta. Kunnan Kelalta vuoden 2008 aikana saadut sairaus- ja perhevapaapäivärahojen palautukset ja tapaturmapäivärahat Tilastokeskus saa Kelan rekistereistä. B6-B8. Perhevapaa (lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät poissaolot) B9. Varallaoloajan vapaa B11. Muu poissaolo Äitiys-, isyys- ja vanhempainloman ajan palkalliset poissaolotunnit ja niiltä maksetut bruttopalkat ilmoitetaan tässä. Jos palkatonta äitiyslomaa ja siihen liittyvää kotihoidon vapaata on ollut kalenterivuonna 2008, ko. henkilöä ei lasketa siltä osin mukaan kunnan/kuntayhtymän henkilökuntamääriin eikä hänen poissaolotuntejaan poissaoloihin. Jos vuoden 2008 puolella on palkallista äitiyslomaa, lomalla ollut lasketaan niiltä kuukausilta mukaan henkilökuntamääriin ja vastaavalta ajalta merkitään poissaolotunnit. Mahdollinen sijainen lasketaan normaalisti henkilökuntamäärään, samoin kuin hänen tekemänsä työtunnit ja saamansa palkka niiden summiin. Varallaoloajan vapaita ovat esim. lääkäreille, huoltomiehille ymv. muun kuin aktiivipäivystyksen vuoksi annetut palkalliset vapaat. Tämä varallaolosta mahdollisesti korvauksen sijaan otetun palkallisen vapaan palkka merkitään tähän ja varallaoloajan korvaus (ilman vapaata) on kohdassa C6. Muihin poissaoloihin luetaan erilaisilla henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien (esim. merkkipäivät, luottamustoimet, reservin kertausharjoitukset, opintovapaa) ajalta maksetut palkat. Aikaisemmista tutkimuskerroista poiketen yhteistoimintaa, kuten luottamusmiestoiminta, ay-koulutusta, työsuojelutyötä jne. ei enää lueta ei-tehtyyn työaikaan, vaan ne sisältyvät tehtyyn työaikaan. Tähän kohtaan ei siis tule em. syiden palkkakustannuksia. C. Kertaluonteiset kustannuserät (euroa) C1. Tulospalkkiot C2. Lomaraha Kustannuksiin luetaan ne aika- ja suorituspalkkojen lisäksi maksettavat suoritukset, jotka perustuvat talouden ja tuottavuuden kehitykseen sekä muihin asetettuihin tulosmittareihin. Lomarahat koskevat pääasiassa kuukausipalkkaista henkilöstöä. Ne sisältävät myös palvelussuhteen päättymisen yhteydessä rahana lomakorvauksen saaneiden lomarahan.

10 C3. Lomakorvaus 10 C4. Arkipyhäkorvaukset Lomakorvauksia maksetaan pitämättä jääneestä lomasta ja niihin kuuluvat myös opettajien lomapäiväkorvaukset. Erillistä korvausta arki- ja juhlapyhien ajan ei-tehdystä työstä maksetaan yleensä vain tuntipalkka-aloilla. Kuukausipalkkaisille ja vuorotyössä oleville ei erillistä arkipyhäkorvausta yleensä makseta. Tähän ei siis kuulu sunnuntailisiä tai vastaavia. C5. Palvelussuhteen päättymisestä johtuvat korvaukset C6. Varallaolo- ja hälytyskorvaukset D. Työnantajan saamat tuet E. Sosiaalikustannuksia F. Muut työvoimakustannukset Työsuhteen päättymisestä johtuva korvaus siltä osin, kuin maksettua palkkaa tai korvausta ei vastaa työssäolo. Kohdassa ilmoitetaan myös työsuhteen päättyessä maksettava kertaluonteinen korvaus. Tähän ei kuulu lomakorvausta, joka on kohdassa C3. Tähän kohtaan merkittävät varallaolo- ja hälytyskorvaukset eivät ole varsinaista palkkaa, vaan ylimääräinen sopimuksiin perustuva lisä. Kustannuserään kuuluvat myös luottamusmieskorvaukset, aloitepalkkiot, opetus- ja kirjoituspalkkiot, kustannusten korvausten veronalainen osa jne. Tähän kohtaan sisältyvät vain vuonna 2008 valtion kuntatyönantajalle myöntämät työllistämistukien yhteydessä maksetut koulutuskorvaukset ja oppilaitosten koulutustuet. Varsinaiset työllistämistuet saadaan rekistereistä. Valtaosa sosiaalikustannuksista (mm. KuEL-maksut) saadaan hallinnollisista rekistereistä, joten niitä ei tarvitse ilmoittaa tässä. Sosiaalikustannukset ilmoitetaan niiltä henkilöiltä, jotka olivat mukana henkilöstömäärissä ja palkkakustannuksissa. Lisäksi opettajalomakkeelle (kohta E5) merkitään valtiokonttorille opettajien eläkkeistä maksetut VEL-maksut. Vapaaehtoiset sosiaalikustannukset sisältävät mm. vapaaehtoiset eläkevakuutukset, vastuuvakuutukset jne. F1. Henkilöstökoulutuksen ajalta maksetut oman henkilöstön palkat Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta omalle henkilöstölle. Henkilöstökoulutukseen lasketaan ammatillinen täydennyskoulutus sekä muu ammattitaidon ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi järjestetty koulutus, myös työsuojelukoulutus ja väestönsuojelukoulutus. Tästä koulutuksesta merkitään koulutuksessaoloajalta maksettu palkka. Jos kouluttajat kuuluvat kunnan/kuntayhtymän omaan henkilöstöön, heidän palkkojaan ei merkitä tähän kohtaan. Henkilöstökoulutus lasketaan kuuluvaksi tehtyyn työaikaan ja siksi sen tunteja ei lueta poissaoloajaksi.

11 11 F2. Koulutukseen käytetty määräraha F3. Suojapuvut, työvaatteet Kustannuksiin luetaan - työpaikkakoulutuksessa käytettävien välineiden/ laitteiden hankintaan ja huol toon sekä kiinteistön kulumiseen liittyvät nettokustannukset, - kunnan/kuntayhtymän ulkopuolisille maksetut koulutuspalkkiot ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät kustannukset, - kunnan/kuntayhtymän ulkopuolella järjestettäviin koulutustilaisuuksiin liitty vät kustannukset (kurssimaksut, matka- ja yöpymiskustannukset). Suojapukuihin ja työvaatteisiin sisältyvät niiden hankinnasta ja pesusta tai vuokrauksesta työnantajalle aiheutuvat nettokustannukset sekä pukurahat ja hankintakorvaukset työntekijöille. F4. Virkistys- ja sosiaalitoiminnan kustannukset Lastenhoitojärjestelyistä, henkilöstön kerho-, loma- ja virkistystoiminnasta, lomakylistä, kulttuuritoiminnasta yms. aiheutuneet nettokustannukset. F5. Henkilöstöhankinnan kustannukset Kustannuksiin luetaan henkilökunnan palkkaamiseen liittyvät kustannukset ilman oman henkilökunnan työpanoksen arvoa eli - lehti-ilmoitusten kustannukset, - työvoiman testausta ja hankintaa harjoittaville palveluyrityksille makse tut korvaukset, - työnhakijalle maksettu matkakustannusten korvaus. F6. Varhaiskuntoutus, tykytoiminta ja muut työvoimakustannukset Huomautuksia Varhaiskuntoutukseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät työnantajan maksamat kustannukset ilmoitetaan nettokustannuksina. Muut työvoimakustannukset sisältää mm. mahdollisia henkilöstöetuuksia ja alennuksia, kuten vapaat työmatkat, työnantajan järjestämän lastenhoidon kustannukset jne. Tässä kohdassa ilmoitetaan vapaamuotoisena tekstinä, jos tietojen antamisessa on noudatettu jotain ohjeista poikkeavaa menettelytapaa tai annetaan palautetta tietojen sisällön tai lomakkeen osalta. Mikäli tallennuksessa tulee ongelmia, ottakaa yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöihin: Pentti Jonninen puh. (09) Tomi Martikainen puh. (09) Hanna Rättö puh. (09) s-posti: Muistakaa tallentaa tiedot ja poistua uloskirjautumisen kautta.

Kuntasektorin työvoimakustannustutkimus 2004

Kuntasektorin työvoimakustannustutkimus 2004 Kuntasektorin työvoimakustannustutkimus 2004 Vastausohjeet Tutkimuksen toteutus Toimiala Tutkimukseen kuuluvat kaikki kuntaan tai kuntayhtymään vuonna 2004 palvelussuhteessa olleet henkilöt jäljempänä

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Yksityinen sektori Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http:// www.tilastokeskus.fi/keruu/tvk/lomakkeet

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Yleistä Tiedustelun kohteena on yritys tai muu yhteisö juridisena yksikkönä. Otos on valittu ly-tunnusten perusteella, jolloin konserneissa ja vastaavissa

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Kunta-ala Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Seurakunnat Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Seurakunnat Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Teollisuus Rakentaminen Autokorjaamot Liikenne Vartiointi ja kiinteistönhoito Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Koulutus Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Koulutus Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Kunta-ala Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto 2011 Vastausohjeet. Kunta-ala

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto 2011 Vastausohjeet. Kunta-ala Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto 2011 Vastausohjeet Kunta-ala OHJEEN SISÄLTÖ: Tiedustelun tausta... 3 Ketä tiedustelu koskee... 3 Toimialaerittely... 4 Yhteyshenkilöt... 4 Sähköisen tiedonkeruun

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2012

Työvoimakustannustutkimus 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Työvoimakustannustutkimus 2012 Tehdyn työtunnin kustannus työnantajalle 31,4 euroa vuonna 2012 Työvoimakustannukset olivat Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Työtapaturman aiheuttamat kustannukset ja tapaturmakustannuslaskuri Piku

Työtapaturman aiheuttamat kustannukset ja tapaturmakustannuslaskuri Piku 27.6.2014 Työtapaturman aiheuttamat kustannukset ja tapaturmakustannuslaskuri Piku Jokainen työtapaturma aiheuttaa kustannuksia niin henkilölle itselleen kuin myös hänen työpaikalleen. Tapaturmien kustannusten

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimusasiantuntija 2 VUOSILOMA KIINTEISTÖPALVELUALALLA Opas perustuu 1.4.2005 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimusmääräyksiin.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimussihteeri 2 SISÄLTÖ 1. VUOSILOMAN ANSAINTA 3 1.1 Loman pituus 3 1.2 Työssäolon veroinen aika 3 1.3 Vuosilomavapaa 4 2. LOMAN ANTAMINEN 5 2.1 Säästövapaa

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2012

Työvoimakustannustutkimus 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Työvoimakustannustutkimus 2012 Tehdyn työtunnin kustannus työnantajalle 31,6 euroa vuonna 2012 Työvoimakustannukset olivat Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksen

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset (työntekijät ja esimiehet) on uudistettu

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 196 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-210 Esityslistan asia TJA/27 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE V/2/2015 27.4.2015 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen

Lisätiedot