ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT"

Transkriptio

1 ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N

2 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5 KÄYTTÖ...Fi-6 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN...Fi-8 KÄÄNTÖTOIMINTO...Fi-8 HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ)...Fi-9 TEHOKÄYTTÖ...Fi-10 SÄÄSTÖTOIMINTO...Fi C LÄMMITYS -TOIMINTO... Fi-11 P/N ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA... Fi-11 MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO... Fi-11 PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTINTOIMINTO... Fi-12 OHJELMA-AJASTIMEN TOIMINTA...Fi-13 UNI-AJASTIN -TOIMINTO...Fi-14 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ...Fi-15 PUHDISTUS JA HUOLTO...Fi-18 VIANMÄÄRITYS...Fi-21 KÄYTTÖVIHJEITÄ...Fi-22 VAROTOIMENPITEET Lue nämä "VAROTOIMET" kokonaan ja käytä laitetta oikein. Tämän osion ohjeet koskevat turvallisuutta; varmista turvallisten olosuhteiden ylläpito. "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" merkeillä on seuraavat merkitykset näissä ohjeissa: VAARA! VAROITUS! HUOMIO! Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina todennäköisesti johtavat käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat johtaa käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat mahdollisesti aiheuttaa henkilökohtaista haittaa käyttäjälle tai omaisuusvahingon. Fi-2 VAARA! HUOMIO! Älä yritä asentaa tätä ilmastointilaitetta itse. Ilmastointilaitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaukset täytyy aina suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Kun ilmastointilaitetta siirretään, sen irrottaminen ja asentaminen täytyy suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Varo kylmettymästä liikaa viipymällä useita tunteja suorassa jäähdytysilmavirrassa. Älä laita sormia tai esineitä lähtöaukkoon tai tulosäleikköön. Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitteen toimintaa irrottamalla sähkökaapelia jne. Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Jos tämän laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, koska toimenpide vaatii erikoistyökalut ja määrätyn johdon. Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli jaota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin. Kylmäainevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulesta ja kaikesta syttyvästä. (Ota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin) Järjestä tilapäinen tuuletus käytön aikana. Älä suuntaa ilmavirtaa tulisijoihin tai lämmityslaitteisiin. Älä kiipeä äläkä aseta esineitä ilmastointilaitteen päälle. Älä ripusta esineitä sisäyksikköön. Älä aseta kukkaruukkuja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteiden päälle. Älä sijoita mitään muita sähkölaitteita tai kotitalouskoneita sisäyksikön tai ulkoyksikön alle. Kondenssiveden tippuminen yksiköstä voi kastella ne, ja se saattaa aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai virhetoimintoja. Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle. Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin. Älä vedä virtajohdosta. Kytke virtalähde pois päältä, kun sisäyksikköä ollaan käyttämättä pidemmän aikaa. Tarkasta asennusteline vaurioiden osalta. Älä aseta eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirran kohdalle. Älä juo ilmastointilaitteesta valutettua vettä. Älä käytä käyttökohteissa, joissa säilytetään ruokaa, kasveja tai eläimiä, tarkkuuslaitteita tai taide-esineitä. Kytkentäventtiilit kuumenevat lämmityksen aikana; käsittele varoen. Älä koske sisäyksikköön tai ulkoyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin välttääksesi henkilövahingot kun asennat tai huollat yksikköä. Älä käytä voimakasta painetta jäähdytysripoihin. Käytä vain asennettujen ilmansuodattimien kanssa. Älä tuki tai peitä tulosäleikköä tai lähtöaukkoa. Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- tai ulkoyksiköstä. Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai muun lämmityslaitteen lähelle. Kun sisä- ja ulkoyksikköä asennetaan, ryhdy varotoimiin estääksesi lasten pääsyn laitteille. Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja ilmastointilaitteen lähellä. Älä istu ilmastointilaitteen päällä, nojaa siihen tai aseta mitään painoa ilmastointilaitteelle. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai älylliset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ohjata heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta. Lapsia pitäisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.

3 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT Energiaa säästävä ja miellyttävä toiminta INVERTTERI Käytön alussa kuluu paljon virtaa huoneen nopeaan lämmittämiseen halutun lämpöiseksi. Jatkossa ilmastointilaite vaihtaa automaattisesti alhaisempaan virta-asetukseen taloudellisen ja miellyttävän käytön varmistamiseksi. HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ) Kun tunnistin tunnistaa, että ketään ei ole huoneessa, se alentaa automaattisesti käyttövirran tason. Sähkönkulutuksen pieneneminen säästää rahaa. SÄÄSTÖTOIMINTO Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huoneen lämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. KÄÄNTÖTOIMINTO Ilmavirran ohjaussäleiköt kääntyvät automaattisesti ylös ja alas, niin että ilma kulkee nopeasti huoneen jokaiseen nurkkaan. AUTOMAATTINEN VAIHTO Toimintotila (jäähdytys, kuivaus, lämmitys) vaihtuu automaattisesti, jotta määritetty lämpötila pysyy tasaisena koko ajan. ERITTÄIN HILJAINEN TOIMINTO Sisäyksikön ilmavirtaa vähennetään hiljaisempaa toimintaa varten. 10 C LÄMMITYSTOIMINTO Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa, jotta ehkäistään huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOI- MINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. Kätevät toiminnot VIIKKO-AJASTIN Lämpötila-asetuksen ja ajastustoiminnon yhdistelmä voidaan asettaa vapaasti, voit valita minkä tahansa viikonpäivän maanantaista sunnuntaihin. Voit asettaa enintään neljä PÄÄLLE-ajastin- tai PÄÄLTÄ POIS -ajastintoimintoa yhden päivän aikana. OHJELMA-AJASTIN Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ - ja PÄÄLLE-ajastimen toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. UNI-AJASTIN Kun lämmitystilan aikana painetaan UNI-painiketta, sisäyksikön lämpötilan asetus laskee vähitellen käytön aikana; jäähdytystilassa lämpötilan asetus nousee vähitellen käytön aikana. Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Toimii puhtaasti HOMETTA ESTÄVÄ SUODATIN Ilmasuodatin on käsitelty niin, että se vastustaa homeen kasvua ja mahdollistaa puhtaamman käytön ja helpomman huolenpidon. POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUH- DISTUKSEEN Polyfenoli-katekiini-suodatin ilmanpuhdistukseen käyttää staattista sähköä ilman hienojen partikkeleiden ja pölyn puhdistamiseen, esim. tupakan savu ja kasvien siitepöly, jotka ovat liian pieniä silmillä nähtäväksi. Suodatin sisältää katekiinia, joka on erittäin tehokas tukahduttamaan useiden suodattimeen imeytyneiden bakteerien kasvun. Huomaa, että kun ilmanpuhdistussuodatin on asennettu, tuotetun ilman määrä laskee, mikä aiheuttaa hienoisen alenemisen sisäyksikön tehossa. SUODATIN, JONKA NEGATIIVISET ILMAIO- NIT POISTAVAT HAJUN Suodatin koostuu erittäin pienistä hiukkasista, jotka tuottavat negatiivisia ilmaioneja. Nämä poistavat hajun ja voivat imeä omituiset hajut kotoa. Kaukosäädin LANGATON KAUKOSÄÄDIN Langattoman kaukosäätimen avulla sisäyksikköä on kätevä käyttää. LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN (VALINNAINEN) Valinnaista langallista kaukosäädintä voidaan myös käyttää. Kun käytät kaukosäädintä, seuraavat asiat toimivat eri tavalla kuin langattomalla kaukosäätimellä. Voit käyttää sekä langallista että langatonta kaukosäädintä samainaikaisesti. (Toiminta on rajoitettua) Käytettäessä kaukosäätimen rajoitettuja toimintoja, kuuluu piippaava ääni ja KÄYTTÖ- ja AJASTIN -merkkivalo sekä sisäyksikön 3. merkkivalo vilkkuvat. [Langattomien laitteiden rajoitetut toiminnot] HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ) 10 C LÄMMITYSTOIMINTO ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI TOIMINTATILA VIIKKO-AJASTIN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN OHJELMA-AJASTIN UNI-AJASTIN TEHOKÄYTTÖ Fi-3

4 OSIEN NIMET SISÄYKSIKKÖ Avaa paneeli Avautuu toiminnan käynnistyessä ja sulkeutuu toiminnan loppuessa. Älä koske käsillä säleikköön tai työnnä sormeasi siihen kun paneeli avautuu/ sulkeutuu. Sormesi saattavat vaurioitua. Älä liikuta käsin avoinna olevaa paneelia. Se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen, vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja vettä voi tippua, jos liikutat sitä väkisin. Älä ripusta esineitä avoimeen paneeliin tai aseta esineitä paneeliin sen ollessa avoinna. Se aiheuttaa rikkoutumisen. Tulosäleikkö Varmista, että tulosäleikkö on suljettu kunnolla ennen laitteen käynnistämistä. (Katso sivu 19.) Tulosäleikön huonolla sulkemisella saattaa olla vaikutusta ilmastointilaitteen toimintaan tai suorituskykyyn. Henkilötunnistin Oikea-vasen ilmanohjain (Ilmavirran suuntaussäleikön takana) Ilmaisin Kaukosäätimen signaalin vastaanottaja ja MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painike Jos kaukosäätimen paristo on loppunut tai kaukosäädin on kateissa, MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeen painaminen käynnistää hätäkäytön. Kun MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta painetaan yli 10 sekuntia, pakotettu jäähdytystoiminto käynnistyy. Pakotettua jäähdytystoimintoa käytetään asennuksen aikana. Vain valtuutetuille huoltohenkilöille. Jos pakotettu jäähdytystoiminto jostain syystä käynnistyy, paina KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄpainiketta ja pysäytä toiminto. KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) Palaa normaalin toiminnon aikana ja vilkkuu hitaasti automaattisen sulatustoiminnon aikana. AJASTIN-merkkivalo (oranssi) Jos AJASTIN-merkkivalo vilkkuu ajastimen toimiessa, se tarkoittaa sitä, että ajastimen asetuksissa on virhe. (Katso sivu 22.) SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) SÄÄSTÖ-merkkivalo palaa, kun SÄÄSTÖ-TOIMINTO ja 10 C LÄMMITYS -TOIMINTO ovat päällä. Tulosäleikön avaaminen (katso sivu 19) Ilmanpuhdistussuodatin Sisäyksikön varusteet Kaukosäädin Kaukosäätimen pidike Kiristysruuvit (M3 12 mm) Ilmansuodatin Ilmavirran suuntaussäleikkö Tyhjennysletku Paristot Ilmanpuhdistussuodattimet Fi-4

5 10 C HEAT (10 C LÄMMITYS) -painike 11 TEMP (LÄMPÖT.)-painike 6 START/STOP (KÄYNNIS- TYS/PYSÄYTYS)-painike POWERFUL (TEHOKÄYTTÖ)-painike 10 KAUKOSÄÄDIN Signaalin lähetin ECONOMY (SÄÄSTÖ)-painike 10 OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ULKOYKSIKKÖ HILJAI- NEN ÄÄNI) -painike 11 TIMER SETTING (AJASTIMEN ASETUS) -painike SEND (LÄHETÄ)- painike SELECT (VALITSE) -painike NEXT (SEURAAVA)- painike BACK (EDELLINEN)- painike 5 12~18 MODE (TILA)-painike 6 : Katso sivu SENSOR (TUNNISTIN)-painike 9 FAN (TUULETIN)-painike 6 SWING (KÄÄNTÖ)-painike 8 SET (ASETUS)-painike 8 WEEKLY (VIIKKO)- painike ON/OFF (PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ) -painike SLEEP (UNI)-painike 12~18 RESET (NOLLAUS)-painike 5 CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painike 5 KAUKOSÄÄTIMEN NÄYTTÖ TEMPERATUR (LÄMPÖTILA)-näyttö 6 MODE (TILA)-näyttö 6 ENERGY SAVING (ENER- GIANSÄÄSTÖN TILA)-näyttö 9 LOW NOISE (HILJAISEN ÄÄNEN TILA) -näyttö 11 SEND (LÄHETÄ)-näyttö Siirtoilmaisimen näyttö FAN (TUULETTIMEN nopeus) -näyttö 6 SWING (KÄÄNTÖ)-näyttö 8 CLOCK & TIMER (KELLO & AJASTIN) -näyttö 5 12~18 Selitysten havainnollistamiseksi käyttöohjeessa on kuvituksia, joissa esitetään kaikki mahdolliset merkkivalot. Todellisessa käytössä näytössä näkyvät vain ne merkkivalot ja merkit, jotka koskevat sen hetkistä toimintoa. Tietoa painikkeiden toiminnoista ja kaukosäätimen näytöstä Siirtoilmaisimen näyttö Kun painiketta painetaan kaukosäätimessä, vain muutettavat tiedot näkyvät, kunnes signaalin siirto on suoritettu. Tämä on kätevä toiminto toiminnan sisällön varmistamiseksi helposti. Esim.) Nykyisen lämpötilan vaihtaminen 24 C-asteesta 25 C-asteeseen jäähdytyksen aikana. Ennen painikkeen painamista Painikkeen painamisen jälkeen Muutos suoritettu Fi-5

6 VALMISTELU Fi-6 Kytke virta päälle Asenna paristot (R03/LR03 2) Liu'uta etukantta ja poista se. Liu'uta nuolen suuntaan. Aseta paristot. Varmista, että paristojen napaisuudet (+ / -) ovat oikein. Sulje etukansi. Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen Kytke suojakatkaisin päälle Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta. Paina SELECT (VALINTA)-painiketta ja valitse viikonpäivä MO TU WE TH FR SA SU Paina NEXT (SEURAAVA)-painiketta Paina SELECT (VALINTA) -painikkeita ja säädä kello nykyiseen aikaan. -painike : Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. -painike : Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. (Aina kun painikkeita painetaan, aika liikkuu eteenpäin/taaksepäin 1 minuutin verran; kun painikkeita pidetään painettuina, aika vaihtuu nopeammin 10 minuutin välein.) Paina SEND (LÄHETÄ)-painiketta. Tämä päättää aika-asetukset ja käynnistää kellon. Paina LÄHETÄ-painiketta ollessasi lähellä pääyksikköä. Jos painat sitä kaukana pääyksiköstä, signaalin lähettäminen ei ehkä onnistu kunnolla ja asetusten määrittäminen saattaa epäonnistua. Kaukosäätimen käyttö Kaukosäädin täytyy kohdistaa signaalin vastaanottajaan, jotta se toimii kunnolla. Toiminta-alue: Noin 6 metriä. Piippaus-ääni kuuluu, kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin kunnolla. Jos piippausta ei kuulu, paina kaukosäätimen painiketta uudelleen. Kaukosäätimen pidike Ruuvit 1 Asenna pidike. Lisää Paina sisään 2 Aseta kaukosäädin. Liu uta ylös Vedä ulos 3 Kaukosäätimen irrottaminen (kun käytetään käsin). HUOMIO! Huolehdi siitä, että pienet lapset eivät vahingossa nielaise paristoja. Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita laitetta. Jos vuotanutta paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Tyhjät paristot pitää poistaa välittömästi ja hävittää asianmukaisesti, joko paristojen keräyssäiliöön tai toimittaa asianmukaiselle toimijalle. Älä yritä ladata käytettyjä paristoja uudelleen. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä käytä ladattavia paristoja yhdessä muun tyyppisten paristojen kanssa. Paristojen pitäisi kestää vähintään vuoden ajan normaalissa käytössä. Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee havaittavasti, vaihda paristot ja paina NOLLAUSpainiketta kuulakärkikynän kärjellä tai muulla pienellä esineellä. RESET No good Ensimmäisellä käynnistyskerralla (tai uudelleen asetettaessa) ENERGY SAVING (ENERGIANSÄÄSTÖ) tulee käyttöön. (Katso sivu 9) HUOMIO! Signaalia ei synny, jos kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä on verho tai seinä. Jos vastaanottimeen kohdistuu voimakas valo, ilmastointilaite ei ehkä toimi kunnolla. Vältä suoraa auringonvaloa ja pidä signaalin vastaanottava osa etäällä valoista ja litteistä televisioruuduista. Signaalin saamisessa voi olla ongelmia huoneissa, joissa on loisteputkivalaisimet (esim. invertterityyppiset). Ota tässä tapauksessa yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Aseta kaukosäädin paikkaan, jossa siihen ei kohdistu suora auringonvalo sekä etäälle kotiteattereista. Vältä kaukosäätimeen kohdistuvia voimakkaita iskuja ja veden kaatamista sen päälle.

7 KÄYTTÖ Toiminnan käynnistäminen Paina START/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS)-painiketta. Sisäyksikön KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. Ilmastointilaite alkaa toimia. Toiminnan tila -valinta Paina MODE (TILA)-painiketta ja valitse haluamasi toimintatila. Joka kerta kun painiketta painetaan, tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä. AUTO (AUTOMAATTINEN) COOL (JÄÄHDYTYS) DRY (KUIVAUS) HEAT (LÄMMITYS) FAN (TUULETIN) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Esimerkki: Kun asetuksena on JÄÄHDYTYS. Lämpötilan asettaminen Paina TEMP. (LÄMPÖT.) -painiketta. -painike: Paina nostaaksesi lämpötilan asetusta. -painike: Paina laskeaksesi lämpötilan asetusta. Lämpötilan määritysalue: AUTOMAATTINEN C JÄÄHDYTYS/KUIVAUS C LÄMMITYS C Lämpötilaa ei voida käyttää huonelämpötilan asettamiseen TUULETIN-tilan aikana (lämpötila ei näy kaukosäätimen näytöllä). Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asetusta tulee pitää vakioarvona. Se saattaa erota jonkin verran todellisesta huonelämpötilasta. Esimerkki: Kun asetuksena on 26 C. Tuulettimen nopeuden määrittäminen Paina FAN (TUULETIN)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, tuulettimen nopeus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (QUIET) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN: Lämmitys : Tuuletin toimii kierrättäen lämmitettyä ilmaa optimaalisella tavalla. Tuuletin toimii kuitenkin hyvin alhaisella nopeudella, kun sisäyksiköstä tulevan ilman lämpötila on alhainen. Jäähdytys : Kun huonelämpötila lähestyy lämpötilan asetusta, tuuletin hidastuu. Kun huonelämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa, huoneen sisätuuletin saattaa silloin tällöin pysähdellä energian säästämiseksi. Tuuletin : Tuuletin pyörii KESKI-nopeudella. Esimerkki: Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto alkaa. Sisäyksikön ilmavirtaa pienennetään hiljaisempaa käyttöä varten. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa ei voi käyttää DRY (KUIVAUS)-tilan aikana. (Sama pitää paikkansa, kun kuivaustila valitaan AUTOMAATTINEN-toimintatilan aikana.) SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminnan aikana lämmitys- ja jäähdytystehot alenevat jonkin verran. Jos huone ei lämpene/ jäähdy SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa käytettäessä, säädä sisäyksikön tuulettimen nopeutta. Fi-7

8 KÄYTTÖ Tietoja AUTOMAATTINEN VAIHTO -toiminnosta AUTOMAATTINEN: Kun AUTOMAATTINEN VAIHTO -toiminto valitaan ensimmäisen kerran, tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella muutamia minuutteja, jonka aikana sisäyksikkö tunnistaa huoneen olosuhteet ja valitsee oikean käyttötilan. Huonelämpötila on korkeampi kuin asetuksissa määritetty lämpötila Jäähdytystila tai kuivaustila Huonelämpötila on lähellä asetuksissa määritettyä lämpötilaa Ulkolämpötila määrittää Huonelämpötila on matalampi kuin asetuksissa määritetty lämpötila Lämmitystila Kun sisäyksikkö on säätänyt huoneen lämpötilan lähelle lämpötilaasetusta, se alkaa valvoa toimintoa. Tuuletin toimii alhaisella nopeudella valvontakäyttötilassa. Jos huonelämpötila muuttuu merkittävästi, sisäyksikkö valitsee jälleen kerran asianmukaisen toiminnon (lämmitys, jäähdytys) ja säätää lämpötilan arvoon, joka on asetettu lämpötilaksi. Jos sisäyksikön automaattisesti valitsema tila ei ole toivomasi, valitse yksi käyttötiloista (HEAT, COOL, DRY, FAN) (LÄMMITYS, JÄÄHDYTYS, KUIVAUS, TUULETIN). Lämpötilaasetuksessa määritetty lämpötila Jäähdytys tai kuivaus Ulkolämpötilan määrittämä Lämmitys Tietoja käyttötilasta Lämmitys: Jäähdytys: Kuivaus: Tuuletin: Käytä huoneen lämmittämiseen. Kun lämmitystila valitaan, sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella noin 3 5 minuuttia, jonka jälkeen se vaihtaa valittuun tuulettimen asetukseen. Tämä ajanjakso on tarkoitettu sisäyksikön lämpenemiseen ennen täyttä toimintaa. Kun ulkolämpötila on hyvin alhainen, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta ja sen teho saattaa laskea. Ilmastointilaite menee automaattisesti ajoittain sulatusjaksoon huurteen poistamiseksi. KÄYTTÖ-merkkivalo vilkkuu automaattisen sulatustoiminnon aikana ja lämmitystoiminto keskeytyy. Lämmitystoiminnon käynnistyttyä kestää jonkin aikaa ennen kuin huone tulee lämpimämmäksi. Käytä huoneen jäähdyttämiseen. Käytä varovaiseen jäähdyttämiseen, kun poistat kosteutta huoneesta. Huonetta ei voi lämmittää kuivaustilan aikana. Sisäyksikkö toimii kuivaustilan aikana alhaisella nopeudella; huonekosteuden säätämiseksi sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain. Tuuletin saattaa myös toimia hyvin alhaisella nopeudella, kun huoneen kosteutta säädetään. Tuulettimen nopeutta ei voida vaihtaa manuaalisesti, kun kuivaustila on valittu. Käytä kierrättämään ilmaa kaikkialla huoneessa. Lämmityksen aikana: Aseta lämpötila asetukseen, joka on nykyistä huonelämpötilaa korkeampi. Lämmitystila ei toimi, jos lämpötila on asetettu nykyistä huonelämpötilaa alhaisemmaksi. Jäähdytyksen/kuivauksen aikana: Aseta lämpötila asetukseen, joka on nykyistä huonelämpötilaa alhaisempi. Jäähdytys- ja kuivaustilat eivät toimi, jos lämpötila on asetettu nykyistä huonelämpötilaa korkeammaksi (jäähdytystilassa toimii ainoastaan tuuletin). Tuulettimen aikana: Sisäyksikköä ei voida käyttää huoneen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Käytön pysäyttäminen Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu. Fi-8

9 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Ilmavirran pystysuunta (ylös-alas) säädetään painamalla kaukosäätimen (SET) ASETA-painiketta. Ilmavirran vaakasuunta (oikeavasen) säädetään manuaalisesti liikuttamalla ilmavirtauksen suuntaussäleikköä. Aina kun ilmavirran vaakasuuntaa säädetään, käynnistä ilmastointilaitteen toiminto ja varmistu, että pystysuuntaiset ilmavirtauksen suuntaussäleiköt pysäytetään. Pystysuuntainen ilmavirran suunnan säätö Paina SET (ASETA)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, suunta muuttuu seuraavasti: Ilmavirran suunnan asetusten tyypit: 1, 2, 3 : Jäähdytyksen/kuivauksen aikana 4, 5, 6, 7 : Lämmityksen aikana Kaukosäätimen näyttö ei vaihdu. Käytä ilmavirran suunnan säätöjä yllä esitetyillä vaihteluväleillä. Pystysuuntainen ilmavirta asetetaan automaattisesti esitetyllä tavalla valitun toiminnon tyypin mukaan. Jäähdytys/kuivaustila : Vaakasuuntainen virtaus 1 Lämmityksen aikana : Virtaus alaspäin 6 AUTOMAATTINEN-tilassa ilmavirtaus on vaakasuuntainen 1 ensimmäisten minuuttien ajan toiminnon aloittamisesta; ilmavirran suuntaa ei voida säätää tämän ajanjakson aikana. Ilmavirran suunnan asetus on väliaikaisesti 1, kun ilmavirtauksen lämpötila on alhainen lämmitystilan käynnistyessä. Oikea-vasen säätö Säädä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä. Siirrä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä ja säädä ilmavirtaa haluamaasi suuntaan. Kielekkeet (2 kohtaa) KÄÄNTÖTOIMINTO Oikea-vasen-suuntaiset ilmasäleiköt Nuppi VAARA! Älä koskaan pane sormia tai vieraita esineitä lähtöaukkoihin, koska sisäinen tuuletin toimii suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Säädä pystysuoran ilmavirran säleikköä aina kaukosäätimen SET (ASETA)- painikkeella. Manuaalinen liikuttaminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnon; tällaisessa tapauksessa pysäytä toiminto ja käynnistä uudelleen. Säleikön pitäisi toimia kunnolla jälleen. Älä aseta ilmavirran suuntaussäleikköjä jäähdytys- tai kuivaustilassa lämmitysalueelle (4 7) useiksi tunneiksi, koska vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja sisäyksiköstä voi tippua vettä. Jos ilmavirran suuntussäleiköt jätetään lämmitystilaan pidemmäksi aikaa kuin 30 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, ne palautuvat automaattisesti kohtaan 3. Kun laitetta käytetään huoneessa, jossa on pieniä lapsia, iäkkäitä tai sairaita henkilöitä, ilmavirran suunta ja huonelämpötila pitäisi harkita huolellisesti asetuksia tehtäessä. HUOMIO! Kun oikea-vasen-suuntaisia säleiköitä säädetään, pystysuuntaiset (ylös-alas) säleiköt täytyy pysäyttää ensin ja varmistua, että ne pysähtyvät täydellisesti, ennen kuin suuntaa säädetään. Laite siirtää ilmanvirtauksen aukkoja ylös ja alas siirtääkseen viileää tai lämmintä ilmaa kaikkialle huoneeseen. KÄÄNTÖ-toiminnon valitseminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta. KÄÄNTÖ-näyttö " " syttyy. Ilmavirran suunnan säleiköt kääntyvät automaattisesti ohjaamaan ilmavirtaa sekä ylös että alas. KÄÄNTÖ-toiminnon lopettaminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta kerran uudelleen. KÄÄNTÖ-näyttö " " sammuu. Ilmavirran suunta palaa asetuksiin, joissa se oli ennen kääntötoiminnon alkamista. Tietoja KÄÄNTÖ-toiminnosta Jäähdytyksen/kuivauksen aikana : Kääntyy asentojen 1 ja 4 välillä. Lämmityksen aikana : Kääntyy asentojen 4 ja 7 välillä. KÄÄNTÖ-toiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti, kun ilmastointilaitteen tuuletin ei toimi tai kun se toimii hyvin alhaisilla nopeuksilla. Fi-9

10 HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ) Tämä toiminto valvoo lämpötila-asetusta automaattisesti silloin, kun huoneessa ei ole hetkeen ketään. Se estää energian tuhlauksen. ENERGIANSÄÄSTÖ-toiminnon käyttöönotto ENERGIANSÄÄSTÖ on valmiiksi asetettu ostohetkellä. Paina TUNNISTIN-painiketta. " vilkkuu kaukosäätimessä. ENERGIANSÄÄSTÖ on asetettu. Se pysyy päällä kunnes ENERGIANSÄÄSTÖ -asetus kytketään pois päältä. ENERGIANSÄÄSTÖ-asetuksen käytöstä poistaminen Paina TUNNISTIN-painiketta. " " kaukosäätimessä ei näy enää näytössä. ENERGIANSÄÄSTÖ on kytketty pois käytöstä. Tietoa ENERGIANSÄÄSTÖ -toiminnon käytöstä Jos ketään ei tule huoneeseen noin 20 minuuttiin, asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti. (Kun joku tulee huoneeseen, henkilötunnistin tunnistaa sen, ja laite palautuu automaattisesti alkuperäisiin asetuksiin.) Toimintatila Jäähdytystila/kuivaus Toiminnan tiedot (jos ketään ei ole hetkeen huoneessa) Asetettu lämpötila nousee korkeintaan noin 2 C. Lämmitystila Asetettu lämpötila laskee korkeintaan noin 4 C. ENERGIANSÄÄSTÖ -toiminto käy automaattisesti valitussa tilassa Automaattinen toiminta (jäähdytys/lämmitys/kuivaus). Toiminta-alue on seuraava. Vertikaalinen kulma 90 (sivunäkymä) Horisontaalinen kulma 100 (näkymä ylhäältä) (ENERGIANSÄÄSTÖ on asetettu) (ENERGIANSÄÄSTÖ on poissa päältä) Jos käytetään samanaikaisesti UNI- AJASTIN-toiminnon kanssa (s. 15), UNI- AJASTIN on ensisijainen. Jos 10 C LÄMMITYS -toiminnon aikana ketään ei ole huoneessa, asetettua lämpötilaa ei vaihdeta. 6 m 90 6 m ENERGIANSÄÄSTÖ ei ehkä toimi, jos huonelämpötila eroaa paljon lämpötilaasetuksissa asetetusta lämpötilasta, esimerkiksi heti käynnistyksen jälkeen. Tietoa HENKILÖTUNNISTIMESTA Yksityiskohtaista tietoa henkilötunnistimen tunnistuksesta Henkilötunnistin tunnistaa huoneessa olevat henkilöt etsimällä liikettä huoneesta. Fi-10 Huomautus Koska henkilötunnistin tunnistaa ihmisistä tulevan infrapunan, saattaa syntyä tilanteita joissa tunnistus on virheellinen. Tilanteet, joissa tunnistin ei tunnista henkilöitä huoneessa, vaikka siellä on henkilöitä Silloin kun lämpötila on korkea ja ero ihmisten kehon lämpötilaan on vähäinen. (Esimerkiksi kesällä kun lämpötila on 30 C tai sen yli) Jos huoneessa on ihmisiä, jotka eivät liiku pitkään aikaan. Jos joku on piiloutunut sohvan, muun huonekalun tai lasin taakse tai vastaavissa tilanteissa. Jos joku käyttää erittäin paksuja vaatteita tai on selkä tunnistimeen päin. Tilanteet, joissa tunnistin tunnistaa henkilöitä huoneessa, vaikka siellä ei ole ketään Jos huoneessa on koira tai kissa, joka liikkuu siellä. Jos tuuli saa verhot tai kasvien lehdet liikkumaan. Jos huoneessa on pyörivä sähkötuuletin toiminnassa.

11 TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ-toiminnon käyttäminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta. Tämän painikkeen merkkiääni on erilainen kuin muiden painikkeiden. Tehokäytön käynnistyminen: Piippaa 3 kertaa (Pi Pi Pi!) / Muut painikkeet: Piippaa 2 kertaa (Pi Pi!) TEHOKÄYTTÖ-toiminnon lopettaminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoa TEHOKÄYTTÖ-toiminnosta Jäähdytys/kuivaus Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on laskenut asetetun lämpötilan alle, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Lämmitys Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on noussut asetetun lämpötilan yli, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Ilmavirtauksen suunta ja puhallusnopeus on automaattisesti asetettu TEHOKÄYTTÖ-toimintotilassa. Ilmavirran suuntaa voidaan muuttaa ilmavirran suunnan säätöpainikkeella. TEHOKÄYTTÖ-toimintoa ja SÄÄSTÖ-toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Viimeksi kaukosäätimestä painetulla toiminnolla on etusija. Jos TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. SÄÄSTÖTOIMINTO Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. SÄÄSTÖ-toiminnon käyttö Merkkivalo Paina SÄÄSTÖ-painiketta. SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. SÄÄSTÖ-toiminto käynnistyy. KÄYTTÖ AJASTIN SÄÄSTÖ SÄÄSTÖ-toiminnon pysäyttäminen : Palaa : POIS PÄÄLTÄ Paina SÄÄSTÖ-painiketta SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu. Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoja SÄÄSTÖ-toiminnosta Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huonelämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. SÄÄSTÖ-toiminto on maksimi teholla 70 % normaalin ilmastointilaitteen toiminnasta jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Jos huone ei jäähdy (tai lämpene) kunnolla SÄÄSTÖ-toiminnolla, valitse normaali toiminto. Valvontajakson aikana AUTO-tilassa ilmastointilaitteen toiminto ei vaihdu SÄÄSTÖ-toimintoon, vaikka SÄÄSTÖ-toiminto olisi valittu painamalla SÄÄSTÖ-painiketta. Fi-11

12 10 C LÄMMITYS -TOIMINTO 10 C LÄMMITYS -toiminnon käyttäminen Paina 10 C. LÄMMITYS -painiketta. SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. 10 C LÄMMITYS -toiminnon lopettaminen Kun 10 C LÄMMITYS -TOIMINTO on käynnissä, vain seuraavaa toimintoa voidaan käyttää. ASETUS Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu. Toiminto pysähtyy. Merkkivalo Tietoa 10 C LÄMMITYS -toiminnosta KÄYTTÖ AJASTIN SÄÄSTÖ Lämmitystila ei toimi, jos huonelämpötila on tarpeeksi korkea. Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa painamalla 10 C. LÄMMITYS -painiketta, millä estetään huonelämpötilan laskeminen liian alas. : Palaa : POIS PÄÄLTÄ ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon käyttäminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta. "HILJAINEN ÄÄNI" tulee näkyviin kaukosäätimen näytölle " ". ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon lopettaminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta. "HILJAINEN ÄÄNI" häviää kaukosäätimen näytöstä " ". Normaali toiminto käynnistyy. Tietoa ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnosta ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatilaa voidaan käyttää jäähdytyksen, lämmityksen ja automaattisen toiminnan aikana. Sitä ei voida käyttää TUULETIN- ja KUIVAUS-toiminnoissa. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon asetus pysyy tallennettuna vaikka ilmastointilaite sammutettaisiinkin. Kaukosäätimen näyttö pysyy myös ennallaan. Kun tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia on vähennetty riittävästi, ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminto ei vähennä enää lisää tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Jos lisäksi TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu, kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. Jos ulkolämpötila on hyvin korkea, se ei ehkä toimi vaikka olisikin asetettuna. Kun kompressorin kierrosnopeus ja tuulettimen nopeus ovat tarpeeksi alhaiset, toiminto ei toimi vaikka olisikin asetettuna. MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO Käytä MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -toimintoa, jos kaukosäädin on hukassa tai jos paristo on loppunut. Päälaitteen säätöjen käyttäminen Paina MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta ilmaisimessa vähintään 3 sekuntia ja korkeintaan 10 sekuntia. 3 se- Pysäytä toiminto painamalla MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta kuntia. Tietoa MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeesta sivulla 3. Fi-12 Kun ilmastointilaitetta käytetään MANU- AALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeella, se toimii samassa tilassa kuin kaukosäätimellä valittu AUTOMAATTI- NEN-tila (katso sivu 7). Tuulettimen valittu nopeus on "AUTO- MAATTINEN" ja lämpötilan asetus on vakio (24 C).

13 PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTINTOIMINTO PÄÄLLE-ajastin- tai POIS PÄÄLTÄ -ajastintoiminnon käyttö 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Aluksi " " vilkkuu, paina VALITSE-painiketta valitaksesi joko " " tai " " kohdasta " ". Paina SEURAAVA-painiketta 2 3 Paina VALITSE-painiketta valitaksesi joko PÄÄLLE-ajastimen tai POIS PÄÄLTÄ -ajastimen. Paina LÄHETÄ-painiketta PÄÄLLE-ajastimen ollessa käytössä, ilmastointilaite lopettaa toiminnan. Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASE- TUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. PÄÄLLE-ajastin- tai POIS PÄÄLTÄ -ajastintoiminnon peruuttaminen " " " " tai " " vilkkuu Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. 1 2 Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " on näytössä. " " häviää näytöstä. Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " ei ole näytössä asettaaksesi PÄÄLLE (POIS PÄÄLTÄ)-AJASTI- MEN uudelleen viimeksi asettamaasi ajankohtaan. Et voi yhdistää VIIKKOAJASTIN-, PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ-AJASTIN- (OHJELMA-AJASTIN-) ja UNIAJASTIN -toimintoja. Fi-13

14 OHJELMA-AJASTIMEN TOIMINTA Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ -ajastin- ja PÄÄLLE-ajastin -toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. Varmista ennen ajastintoiminnon käyttöä. että kaukosäätimessä on oikea kellonaika. OHJELMA-ajastimen käyttö 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Aluksi " " vilkkuu, paina VALITSE-painiketta ja valitse " " kohdasta " ". Paina SEURAAVA-painiketta 2 Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) asettamiseksi Paina SEURAAVA-painiketta 3 4 Paina VALITSE-painiketta haluamasi POIS PÄÄLTÄ -ajan asettamiseksi Paina LÄHETÄ-painiketta " " Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. PÄÄLLE-ajastimen ollessa käytössä, ilmastointilaite lopettaa toiminnan. Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. OHJELMA-ajastimen peruuttaminen 1 2 Fi-14 Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " on näytössä. " " häviää näytöstä. Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " ei ole näytössä asettaaksesi PÄÄLLE (POIS PÄÄLTÄ) -AJAS- TIN -toiminnon uudestaan viimeksi asettamaasi ajankohtaan. Käytä toimintoa kerran POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN ja PÄÄLLE-AJASTIN yhdistelmiin. (Joko POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLE tai PÄÄLLE POIS PÄÄLTÄ yhden kerran) POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN ja PÄÄLLE -AJASTIN -ajastuksista käynnistyy se, jonka asetettu aika on ensin. Voit nähdä toimintojen järjestyksen kaukosäätimen näytöltä nuolien avulla (" " tai " "). Et voi yhdistää VIIKKOAJASTIN-, PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN- (OHJELMA-AJASTIN-) ja UNIAJASTIN -toimintoja OHJELMA-AJASTIN -toiminnon voi asettaa korkeintaan 24 tuntia etukäteen.

15 UNI-AJASTIN -TOIMINTO Voit asettaa POIS PÄÄLTÄ -AJASTIMEN mihin aikaan tahansa menetkin nukkumaan. Laite säätää lämpötilan sopivaksi nukkumiseen, joka tekee unesta miellytävää. Kun olet asettanut haluamasi ajan kerran, sen uudelleen asettaminen on helppoa seuraavalla kerralla, painat vain UNI-painiketta 1 yhden kerran. UNI-ajastimen käyttö Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta " vilkkuu ensin näytössä. Paina VALITSE-painiketta valitaksesi " ". Paina SEURAAVA-painiketta 2 Paina VALITSE-painiketta POIS PÄÄLTÄ -ajan asettamiseksi. 3 -painike: -painike: (30 min.) 0,5 t 1 t 2 t 3 t 5 t 7 t 9 t 9 t 7 t 5 t 3 t 2 t 1 t 0,5 t (30 min.) Paina LÄHETÄ-painiketta Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. UNI-ajastimen peruuttaminen 1 2 Paina UNI-painiketta kun " " näkyy näytössä. " " häviää näytöstä. " " Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. Painaessasi UNI-painiketta kun ei näy enää näytössä, viimeksi asettamasi UNI- AJASTIN asetetaan uudelleen. Et voi yhdistää VIIKKO-AJASTIN-, PÄÄL- LE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN- (ohjelmaajastin-) ja UNI-AJASTIN -toimintoja. Tietoja UNI-ajastimesta UNI-ajastintoiminto muokkaa automaattisesti lämpötilan asetuksia aika-asetusten mukaan ja estää liiallisen lämpenemisen tai jäähtymisen unen aikana. Kun asetettu aika on ohitettu, ilmastointilaite pysähtyy kokonaan. Lämmitystoiminnon aikana: Kun UNI-ajastin on asetettu, lämpötilan asetus laskee automaattisesti 1 C kolmenkymmenen minuutin välein. Kun lämpötila-asetus on laskenut yhteensä 4 C, tämä lämpötilan asetus pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. UNI-ajastimen asetukset Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Kun UNI-ajastin on asetettu, lämpötilan asetus nousee automaattisesti 1 C 1 tunnin välein. Kun lämpötila-asetus on noussut yhteensä 2 C, tämä lämpötilan asetus pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. UNI-ajastimen asetukset Aseta lämpöt. 1 C 2 C 3 C 4 C 1 tunti Aseta aika 30 minuuttia 1 tunti Aseta lämpöt. 1 C 2 C 1 tunti 30 minuuttia Aseta aika Fi-15

16 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ VIIKKO-ajastimen käyttö näissä tapauksissa "POIS PÄÄLTÄ -ajastin", jolloin toiminta lopetetaan ja "PÄÄLLE-ajastin", jolloin toiminta käynnistetään voidaan yhdistää ja korkeintaan 4 varausta (ohjelma ) voidaan tehdä yhdelle päivälle ja 28 varausta viikolle. Ennen ohjelman luomista säädä ensin viikko ja aika ja lähetä ne ilmastointilaitteelle. Jos viikkoa ja aikaa ei ole säädetty, ohjelma ei toimi asetettuun aikaan. Katso [Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen] (sivu 5). Esimerkki 1. ajastimen asettamisesta Maanantaista perjantaihin Ohjelma Aseta PÄÄLLE-ajastin lämpötilaan 24 C klo 7:00. Ohjelma Aseta POIS PÄÄLTÄ -ajastimen -ajaksi klo 9:00. Ohjelma aseta PÄÄLLE-ajastin lämpötilaan 26 C klo 17:00. Ohjelma Aseta POIS PÄÄLTÄ -ajastin aikaan 23:00. Lauantai Ohjelma ~ Ei ajastinasetuksia. Sunnuntai Jos asetat POIS PÄÄLTÄ -ajastinohjelmaksi klo 9:00, ohjelma klo 11:00, ohjelma klo 17:00 ja ohjelma klo 23:00. Ohjelma 7:00 PÄÄLLE 24 C Ohjelma 9:00 POIS PÄÄLTÄ Töihin lähtö Ohjelma Ohjelma 17:00 PÄÄLLE 26 C 23:00 POIS PÄÄLTÄ Nukkumaan meno Maanantaista perjantaihin Herääminen Takaisin kotiin tulo Lauantai Ei ajastinasetuksia Sunnuntai Ohjelma Ohjelma Ohjelma PÄÄLLE PÄÄLLE PÄÄLLE PÄÄLLE 9:00 POIS PÄÄLTÄ 11:00 POIS PÄÄLTÄ 17:00 POIS PÄÄLTÄ Ohjelma 23:00 POIS PÄÄLTÄ Esimerkki 2. ajastimen asettamisesta Voit määrittää tietyn lämpötilan PÄÄLLE-asetukseksi VIIKKO-AJASTIN-ajastukseen. * Voit asettaa lämpötilat automaattinen, jäähdytys, kuivaus C:een, lämmitysvälin ollessa 10 tai C. Vaikka asettaisit 10, 16 tai 17 C, automaattinen, jäähdytys-, kuivaustilassa laite toimii 18 C:essa. Lämmityskautena ilmastointi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, vaikka määrittäisitkin yksityiskohtaiset asetukset matalalle lämpötilalle kun ketään ei ole huoneessa ja korkealle kun joku on huoneessa. Ohjelma 7:00 PÄÄLLE 22 C Ohjelma 9:00 PÄÄLLE 24 C Ohjelma 17:00 PÄÄLLE 26 C Ohjelma 23:00 PÄÄLLE 22 C Fi-16 HUOMIO! Muut kuin lämpätila-asetus ovat samat kuin silloin kun toiminta pysäytettiin, siten Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys -tyyppiset toiminnat voidaan asettaa automaattisesti. Jos asetat PÄÄLLE-ajastimen ja POIS PÄÄLTÄ -ajastimen samaan aika-asetukseen, ilmastointilaite käyttää PÄÄLLE-ajastinta. Jos kaksi PÄÄLLE-ajastinta on asetettu samaan aikaan, ilmastointilaite valitsee ohjelman, joka on asetettu ensin. Jos tapahtuu häiriö virransyötössä, kuten virtakatkos VIIKKO-ajastusasetuksen aikana tai suojauspiiri menee pois päältä, ilmastoinnin sisäinen ajastin on väärässä ajassa. (katso sivu 22 Automaattinen uudelleen käynnistys). Tässä tapauksessa pääajastimen merkkivalo ilmoittaa sinulle asiasta vilkkumalla ja voit säätää ajan ja päivämäärän uudelleen. (Katso sivu 5 Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen) Et voi käyttää PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -ajastinta yhdessä UNI-ajastimen kanssa. Jos haluat käyttää laitetta VIIKKO-ajastimella sen jälkeen, kun PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -ajastinta, ohjelma-ajastinta tai UNI-ajastinta on käytetty VIIKKO-ajastuksessa, sinun täytyy asettaa VIIKKO-AJASTUS uudelleen. (Katso sivu 18)

17 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ VIIKKO-ajastintoiminnon käyttö 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Ensin, kunnes " " vilkkuu. Paina SEURAAVA-painiketta 2 Valitse ohjelma ja päivä VALITSE-painikkeella. " " vilkkuminen. Ohjelma 1 viikko Ohjelma Maanantai Ohjelma Tiistai Ohjelma Sunnuntai Ohjelma 1 viikko Ohjelma Maanantai Ohjelma Lauantai Ohjelma Sunnuntai Paina SEURAAVA-painiketta, kun ohjelman numero ja haluamasi päivä vilkkuvat. Ohjelma ja viikonpäivä / " " vilkkuvat 3 Käytä VALITSE-painiketta valitaksesi käytön PÄÄLLE-ajastintoiminnolla, POIS PÄÄLTÄ -ajastintoiminnolla tai ilman ajastinta. 2 Paina SEURAAVA-painiketta " " tai " " vilkkuminen Fi-17

18 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ 4 Paina VALITSE-painiketta ja aseta haluamasi PÄÄLLE-aika ja POIS PÄÄLTÄ -aika. Jos valitsit POIS PÄÄLTÄ vaiheessa Paina LÄHETÄ-painiketta. Paina SEURAAVA-painiketta Kellonaikanäyttö / " " vilkkuvat 5 Paina VALITSE-painiketta lämpötilan asettamiseksi. Jos haluat siirtyä seuraavaan asetukseen, paina SEU- RAAVA-painiketta, palaa vaiheeseen 2 ja määritä seuraava asetus. Päätä asetukset painamalla LÄHETÄ-painiketta Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. Lämpötilanäyttö / " " vilkkuvat HUOMIO! Kun peruutat VIIKKO-AJASTIN-toiminnon, valitse Ei ajastintoimintoa vaiheessa 3 kohdassa VIIKKO- AJASTIN-toiminnon käyttö. Jos haluat palata takaisin edelliseen vaiheeseen määrittämään asetuksia, paina TAKAISIN-painiketta ja palaat edelliseen vaiheeseen. Paina LÄHETÄ-painiketta lähellä pääyksikköä. Jos painat sitä kaukana pääyksiköstä, signaalin lähettäminen ei ehkä onnistu kunnolla ja asetusten määrittäminen saattaa epäonnistua. Fi-18

19 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ Tarkista aikataulu 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Ensin, kunnes " " vilkkuu. Paina SEURAAVA-painiketta 2 3 Tarkista ohjelma, viikonpäivä ja kellonaika VALITSE-painikkeella. Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta palataksesi normaaliin näyttöön. VIIKKO-ajastimen peruuttaminen 1 Paina VIIKKO-painiketta kun " " näkyy näytössä. 2 " " häviää näytöstä. Kun " " ei näy, paina VIIKKO-painiketta asettaaksesi VIIKKO- AJASTIMEN -ajastuksen uudelleen. Et voi yhdistää VIIKKO-AJASTIN-, PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN- (OHJELMA- AJASTIN-) ja UNI-AJASTIN -toimintoja. Fi-19

20 PUHDISTUS JA HUOLTO HUOMIO! Varmista ennen sisäyksikön puhdistamista, että se on sammutettu ja virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Varmista, että tulosäleikkö on asennettu kunnolla. Ilmansuodattimia irrotettaessa tai vaihdettaessa on varmistuttava, että lämmönvaihtimeen ei kosketa. Siitä saattaa olla seurauksena henkilövahinko. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Avaa tuloilmasäleikkö 1. Tulosäleikön kummallakin sivulla olevia kielekkeitä vedetään eteenpäin. 3. Vaihda ilmansuodattimet. Aseta ilmansuodattimen reunat linjaan paneelin kanssa, työnnä täysin sisään ja varmista, että kaksi alempaa kielekettä ovat kunnolla paneelin rei issä. Sulje tuloilmasäleikkö Ilmansuodattimen kielekkeet (2 paikassa) 1. Vapauta säleikön tuki. Älä avaa pelkästään avauspaneelia. Oikein Väärin Avaa paneeli Säleikön tuki 2. Sulje tuloilmasäleikkö. (Kieleke 3 paikassa.) Kieleke Tulosäleikön kieleke Tulosäleikön kieleke 2. Kiinnitä tuloilmasäleikkö säleikön tuella. Säleikön tuki Jos tulosäleikkö ei ole kunnolla kiinni, ilmastointilaite ei toimi, ja merkkivalo vilkkuu kuten alla näytetään. Merkkivalo Ilmansuodattimien puhdistus KÄYTTÖ AJASTIN SÄÄSTÖ 1. Poista ilmansuodattimet. Nosta ilmansuodattimen kahvaa, irrota kaksi alempaa kielekettä ja vedä suodatin pois. Ilmansuodattimen kahvat : Vilkkuu Ensin toimintamerkkivalo vilkkuu 5 kertaa ja sitten ajastimen merkkivalo vilkkuu 8 kertaa, tämä tapahtuu toistuvasti. Säästömerkkivalo jatkaa vilkkumista. Ilmansuodattimen kielekkeet (2 paikassa) 2. Poista pöly imurilla tai pesemällä. Ilmansuodattimen pöly voidaan puhdistaa imurilla tai pesemällä suodatin neutraalin pesuaineen ja lämpimän veden sekoituksella. Jos peset suodattimen, varmista, että annat sen kuivua perusteellisesti varjoisassa paikassa ennen uudelleenasennusta. Jos pölyn annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirta pienenee ja teho laskee sekä kohina kasvaa. Ilmasuodattimet pitäisi puhdistaa normaalissa käytössä kahden viikon välein. Kun sisäyksikköä käytetään pidempiä aikoja, se saattaa kerätä pölyä sisälle, mikä laskee sen tehoa. Sisäyksikkö suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti puhdistuksen ja huollon lisäksi. Lisätietoja saat valtuutetulta huoltohenkilöstöltä. Sisäyksikön rungon puhdistamiseen ei saa käyttää 40 C kuumempaa vettä, karkeita hankaavia pesuaineita tai haihtuvia puhdistusaineita, kuten bentseeni tai tinneri. Älä altista sisäyksikön runkoa nestemäisille hyönteismyrkyille tai hiuslakoille. Kun ilmastointilaite sammutetaan kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi, anna tuulettimen ensin toimia jatkuvasti noin puolentoista vuorokauden ajan, jotta sisäosat kuivuvat perusteellisesti. Fi-20

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

!#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9&

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot