ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT"

Transkriptio

1 ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N

2 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5 KÄYTTÖ...Fi-6 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN...Fi-8 KÄÄNTÖTOIMINTO...Fi-8 HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ)...Fi-9 TEHOKÄYTTÖ...Fi-10 SÄÄSTÖTOIMINTO...Fi C LÄMMITYS -TOIMINTO... Fi-11 P/N ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA... Fi-11 MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO... Fi-11 PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTINTOIMINTO... Fi-12 OHJELMA-AJASTIMEN TOIMINTA...Fi-13 UNI-AJASTIN -TOIMINTO...Fi-14 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ...Fi-15 PUHDISTUS JA HUOLTO...Fi-18 VIANMÄÄRITYS...Fi-21 KÄYTTÖVIHJEITÄ...Fi-22 VAROTOIMENPITEET Lue nämä "VAROTOIMET" kokonaan ja käytä laitetta oikein. Tämän osion ohjeet koskevat turvallisuutta; varmista turvallisten olosuhteiden ylläpito. "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" merkeillä on seuraavat merkitykset näissä ohjeissa: VAARA! VAROITUS! HUOMIO! Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina todennäköisesti johtavat käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat johtaa käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat mahdollisesti aiheuttaa henkilökohtaista haittaa käyttäjälle tai omaisuusvahingon. Fi-2 VAARA! HUOMIO! Älä yritä asentaa tätä ilmastointilaitetta itse. Ilmastointilaitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaukset täytyy aina suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Kun ilmastointilaitetta siirretään, sen irrottaminen ja asentaminen täytyy suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Varo kylmettymästä liikaa viipymällä useita tunteja suorassa jäähdytysilmavirrassa. Älä laita sormia tai esineitä lähtöaukkoon tai tulosäleikköön. Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitteen toimintaa irrottamalla sähkökaapelia jne. Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Jos tämän laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, koska toimenpide vaatii erikoistyökalut ja määrätyn johdon. Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli jaota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin. Kylmäainevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulesta ja kaikesta syttyvästä. (Ota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin) Järjestä tilapäinen tuuletus käytön aikana. Älä suuntaa ilmavirtaa tulisijoihin tai lämmityslaitteisiin. Älä kiipeä äläkä aseta esineitä ilmastointilaitteen päälle. Älä ripusta esineitä sisäyksikköön. Älä aseta kukkaruukkuja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteiden päälle. Älä sijoita mitään muita sähkölaitteita tai kotitalouskoneita sisäyksikön tai ulkoyksikön alle. Kondenssiveden tippuminen yksiköstä voi kastella ne, ja se saattaa aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai virhetoimintoja. Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle. Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin. Älä vedä virtajohdosta. Kytke virtalähde pois päältä, kun sisäyksikköä ollaan käyttämättä pidemmän aikaa. Tarkasta asennusteline vaurioiden osalta. Älä aseta eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirran kohdalle. Älä juo ilmastointilaitteesta valutettua vettä. Älä käytä käyttökohteissa, joissa säilytetään ruokaa, kasveja tai eläimiä, tarkkuuslaitteita tai taide-esineitä. Kytkentäventtiilit kuumenevat lämmityksen aikana; käsittele varoen. Älä koske sisäyksikköön tai ulkoyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin välttääksesi henkilövahingot kun asennat tai huollat yksikköä. Älä käytä voimakasta painetta jäähdytysripoihin. Käytä vain asennettujen ilmansuodattimien kanssa. Älä tuki tai peitä tulosäleikköä tai lähtöaukkoa. Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- tai ulkoyksiköstä. Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai muun lämmityslaitteen lähelle. Kun sisä- ja ulkoyksikköä asennetaan, ryhdy varotoimiin estääksesi lasten pääsyn laitteille. Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja ilmastointilaitteen lähellä. Älä istu ilmastointilaitteen päällä, nojaa siihen tai aseta mitään painoa ilmastointilaitteelle. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai älylliset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ohjata heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta. Lapsia pitäisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.

3 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT Energiaa säästävä ja miellyttävä toiminta INVERTTERI Käytön alussa kuluu paljon virtaa huoneen nopeaan lämmittämiseen halutun lämpöiseksi. Jatkossa ilmastointilaite vaihtaa automaattisesti alhaisempaan virta-asetukseen taloudellisen ja miellyttävän käytön varmistamiseksi. HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ) Kun tunnistin tunnistaa, että ketään ei ole huoneessa, se alentaa automaattisesti käyttövirran tason. Sähkönkulutuksen pieneneminen säästää rahaa. SÄÄSTÖTOIMINTO Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huoneen lämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. KÄÄNTÖTOIMINTO Ilmavirran ohjaussäleiköt kääntyvät automaattisesti ylös ja alas, niin että ilma kulkee nopeasti huoneen jokaiseen nurkkaan. AUTOMAATTINEN VAIHTO Toimintotila (jäähdytys, kuivaus, lämmitys) vaihtuu automaattisesti, jotta määritetty lämpötila pysyy tasaisena koko ajan. ERITTÄIN HILJAINEN TOIMINTO Sisäyksikön ilmavirtaa vähennetään hiljaisempaa toimintaa varten. 10 C LÄMMITYSTOIMINTO Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa, jotta ehkäistään huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOI- MINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. Kätevät toiminnot VIIKKO-AJASTIN Lämpötila-asetuksen ja ajastustoiminnon yhdistelmä voidaan asettaa vapaasti, voit valita minkä tahansa viikonpäivän maanantaista sunnuntaihin. Voit asettaa enintään neljä PÄÄLLE-ajastin- tai PÄÄLTÄ POIS -ajastintoimintoa yhden päivän aikana. OHJELMA-AJASTIN Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ - ja PÄÄLLE-ajastimen toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. UNI-AJASTIN Kun lämmitystilan aikana painetaan UNI-painiketta, sisäyksikön lämpötilan asetus laskee vähitellen käytön aikana; jäähdytystilassa lämpötilan asetus nousee vähitellen käytön aikana. Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Toimii puhtaasti HOMETTA ESTÄVÄ SUODATIN Ilmasuodatin on käsitelty niin, että se vastustaa homeen kasvua ja mahdollistaa puhtaamman käytön ja helpomman huolenpidon. POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUH- DISTUKSEEN Polyfenoli-katekiini-suodatin ilmanpuhdistukseen käyttää staattista sähköä ilman hienojen partikkeleiden ja pölyn puhdistamiseen, esim. tupakan savu ja kasvien siitepöly, jotka ovat liian pieniä silmillä nähtäväksi. Suodatin sisältää katekiinia, joka on erittäin tehokas tukahduttamaan useiden suodattimeen imeytyneiden bakteerien kasvun. Huomaa, että kun ilmanpuhdistussuodatin on asennettu, tuotetun ilman määrä laskee, mikä aiheuttaa hienoisen alenemisen sisäyksikön tehossa. SUODATIN, JONKA NEGATIIVISET ILMAIO- NIT POISTAVAT HAJUN Suodatin koostuu erittäin pienistä hiukkasista, jotka tuottavat negatiivisia ilmaioneja. Nämä poistavat hajun ja voivat imeä omituiset hajut kotoa. Kaukosäädin LANGATON KAUKOSÄÄDIN Langattoman kaukosäätimen avulla sisäyksikköä on kätevä käyttää. LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN (VALINNAINEN) Valinnaista langallista kaukosäädintä voidaan myös käyttää. Kun käytät kaukosäädintä, seuraavat asiat toimivat eri tavalla kuin langattomalla kaukosäätimellä. Voit käyttää sekä langallista että langatonta kaukosäädintä samainaikaisesti. (Toiminta on rajoitettua) Käytettäessä kaukosäätimen rajoitettuja toimintoja, kuuluu piippaava ääni ja KÄYTTÖ- ja AJASTIN -merkkivalo sekä sisäyksikön 3. merkkivalo vilkkuvat. [Langattomien laitteiden rajoitetut toiminnot] HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ) 10 C LÄMMITYSTOIMINTO ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI TOIMINTATILA VIIKKO-AJASTIN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN OHJELMA-AJASTIN UNI-AJASTIN TEHOKÄYTTÖ Fi-3

4 OSIEN NIMET SISÄYKSIKKÖ Avaa paneeli Avautuu toiminnan käynnistyessä ja sulkeutuu toiminnan loppuessa. Älä koske käsillä säleikköön tai työnnä sormeasi siihen kun paneeli avautuu/ sulkeutuu. Sormesi saattavat vaurioitua. Älä liikuta käsin avoinna olevaa paneelia. Se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen, vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja vettä voi tippua, jos liikutat sitä väkisin. Älä ripusta esineitä avoimeen paneeliin tai aseta esineitä paneeliin sen ollessa avoinna. Se aiheuttaa rikkoutumisen. Tulosäleikkö Varmista, että tulosäleikkö on suljettu kunnolla ennen laitteen käynnistämistä. (Katso sivu 19.) Tulosäleikön huonolla sulkemisella saattaa olla vaikutusta ilmastointilaitteen toimintaan tai suorituskykyyn. Henkilötunnistin Oikea-vasen ilmanohjain (Ilmavirran suuntaussäleikön takana) Ilmaisin Kaukosäätimen signaalin vastaanottaja ja MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painike Jos kaukosäätimen paristo on loppunut tai kaukosäädin on kateissa, MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeen painaminen käynnistää hätäkäytön. Kun MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta painetaan yli 10 sekuntia, pakotettu jäähdytystoiminto käynnistyy. Pakotettua jäähdytystoimintoa käytetään asennuksen aikana. Vain valtuutetuille huoltohenkilöille. Jos pakotettu jäähdytystoiminto jostain syystä käynnistyy, paina KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄpainiketta ja pysäytä toiminto. KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) Palaa normaalin toiminnon aikana ja vilkkuu hitaasti automaattisen sulatustoiminnon aikana. AJASTIN-merkkivalo (oranssi) Jos AJASTIN-merkkivalo vilkkuu ajastimen toimiessa, se tarkoittaa sitä, että ajastimen asetuksissa on virhe. (Katso sivu 22.) SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) SÄÄSTÖ-merkkivalo palaa, kun SÄÄSTÖ-TOIMINTO ja 10 C LÄMMITYS -TOIMINTO ovat päällä. Tulosäleikön avaaminen (katso sivu 19) Ilmanpuhdistussuodatin Sisäyksikön varusteet Kaukosäädin Kaukosäätimen pidike Kiristysruuvit (M3 12 mm) Ilmansuodatin Ilmavirran suuntaussäleikkö Tyhjennysletku Paristot Ilmanpuhdistussuodattimet Fi-4

5 10 C HEAT (10 C LÄMMITYS) -painike 11 TEMP (LÄMPÖT.)-painike 6 START/STOP (KÄYNNIS- TYS/PYSÄYTYS)-painike POWERFUL (TEHOKÄYTTÖ)-painike 10 KAUKOSÄÄDIN Signaalin lähetin ECONOMY (SÄÄSTÖ)-painike 10 OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ULKOYKSIKKÖ HILJAI- NEN ÄÄNI) -painike 11 TIMER SETTING (AJASTIMEN ASETUS) -painike SEND (LÄHETÄ)- painike SELECT (VALITSE) -painike NEXT (SEURAAVA)- painike BACK (EDELLINEN)- painike 5 12~18 MODE (TILA)-painike 6 : Katso sivu SENSOR (TUNNISTIN)-painike 9 FAN (TUULETIN)-painike 6 SWING (KÄÄNTÖ)-painike 8 SET (ASETUS)-painike 8 WEEKLY (VIIKKO)- painike ON/OFF (PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ) -painike SLEEP (UNI)-painike 12~18 RESET (NOLLAUS)-painike 5 CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painike 5 KAUKOSÄÄTIMEN NÄYTTÖ TEMPERATUR (LÄMPÖTILA)-näyttö 6 MODE (TILA)-näyttö 6 ENERGY SAVING (ENER- GIANSÄÄSTÖN TILA)-näyttö 9 LOW NOISE (HILJAISEN ÄÄNEN TILA) -näyttö 11 SEND (LÄHETÄ)-näyttö Siirtoilmaisimen näyttö FAN (TUULETTIMEN nopeus) -näyttö 6 SWING (KÄÄNTÖ)-näyttö 8 CLOCK & TIMER (KELLO & AJASTIN) -näyttö 5 12~18 Selitysten havainnollistamiseksi käyttöohjeessa on kuvituksia, joissa esitetään kaikki mahdolliset merkkivalot. Todellisessa käytössä näytössä näkyvät vain ne merkkivalot ja merkit, jotka koskevat sen hetkistä toimintoa. Tietoa painikkeiden toiminnoista ja kaukosäätimen näytöstä Siirtoilmaisimen näyttö Kun painiketta painetaan kaukosäätimessä, vain muutettavat tiedot näkyvät, kunnes signaalin siirto on suoritettu. Tämä on kätevä toiminto toiminnan sisällön varmistamiseksi helposti. Esim.) Nykyisen lämpötilan vaihtaminen 24 C-asteesta 25 C-asteeseen jäähdytyksen aikana. Ennen painikkeen painamista Painikkeen painamisen jälkeen Muutos suoritettu Fi-5

6 VALMISTELU Fi-6 Kytke virta päälle Asenna paristot (R03/LR03 2) Liu'uta etukantta ja poista se. Liu'uta nuolen suuntaan. Aseta paristot. Varmista, että paristojen napaisuudet (+ / -) ovat oikein. Sulje etukansi. Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen Kytke suojakatkaisin päälle Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta. Paina SELECT (VALINTA)-painiketta ja valitse viikonpäivä MO TU WE TH FR SA SU Paina NEXT (SEURAAVA)-painiketta Paina SELECT (VALINTA) -painikkeita ja säädä kello nykyiseen aikaan. -painike : Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. -painike : Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. (Aina kun painikkeita painetaan, aika liikkuu eteenpäin/taaksepäin 1 minuutin verran; kun painikkeita pidetään painettuina, aika vaihtuu nopeammin 10 minuutin välein.) Paina SEND (LÄHETÄ)-painiketta. Tämä päättää aika-asetukset ja käynnistää kellon. Paina LÄHETÄ-painiketta ollessasi lähellä pääyksikköä. Jos painat sitä kaukana pääyksiköstä, signaalin lähettäminen ei ehkä onnistu kunnolla ja asetusten määrittäminen saattaa epäonnistua. Kaukosäätimen käyttö Kaukosäädin täytyy kohdistaa signaalin vastaanottajaan, jotta se toimii kunnolla. Toiminta-alue: Noin 6 metriä. Piippaus-ääni kuuluu, kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin kunnolla. Jos piippausta ei kuulu, paina kaukosäätimen painiketta uudelleen. Kaukosäätimen pidike Ruuvit 1 Asenna pidike. Lisää Paina sisään 2 Aseta kaukosäädin. Liu uta ylös Vedä ulos 3 Kaukosäätimen irrottaminen (kun käytetään käsin). HUOMIO! Huolehdi siitä, että pienet lapset eivät vahingossa nielaise paristoja. Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita laitetta. Jos vuotanutta paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Tyhjät paristot pitää poistaa välittömästi ja hävittää asianmukaisesti, joko paristojen keräyssäiliöön tai toimittaa asianmukaiselle toimijalle. Älä yritä ladata käytettyjä paristoja uudelleen. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä käytä ladattavia paristoja yhdessä muun tyyppisten paristojen kanssa. Paristojen pitäisi kestää vähintään vuoden ajan normaalissa käytössä. Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee havaittavasti, vaihda paristot ja paina NOLLAUSpainiketta kuulakärkikynän kärjellä tai muulla pienellä esineellä. RESET No good Ensimmäisellä käynnistyskerralla (tai uudelleen asetettaessa) ENERGY SAVING (ENERGIANSÄÄSTÖ) tulee käyttöön. (Katso sivu 9) HUOMIO! Signaalia ei synny, jos kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä on verho tai seinä. Jos vastaanottimeen kohdistuu voimakas valo, ilmastointilaite ei ehkä toimi kunnolla. Vältä suoraa auringonvaloa ja pidä signaalin vastaanottava osa etäällä valoista ja litteistä televisioruuduista. Signaalin saamisessa voi olla ongelmia huoneissa, joissa on loisteputkivalaisimet (esim. invertterityyppiset). Ota tässä tapauksessa yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Aseta kaukosäädin paikkaan, jossa siihen ei kohdistu suora auringonvalo sekä etäälle kotiteattereista. Vältä kaukosäätimeen kohdistuvia voimakkaita iskuja ja veden kaatamista sen päälle.

7 KÄYTTÖ Toiminnan käynnistäminen Paina START/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS)-painiketta. Sisäyksikön KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. Ilmastointilaite alkaa toimia. Toiminnan tila -valinta Paina MODE (TILA)-painiketta ja valitse haluamasi toimintatila. Joka kerta kun painiketta painetaan, tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä. AUTO (AUTOMAATTINEN) COOL (JÄÄHDYTYS) DRY (KUIVAUS) HEAT (LÄMMITYS) FAN (TUULETIN) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Esimerkki: Kun asetuksena on JÄÄHDYTYS. Lämpötilan asettaminen Paina TEMP. (LÄMPÖT.) -painiketta. -painike: Paina nostaaksesi lämpötilan asetusta. -painike: Paina laskeaksesi lämpötilan asetusta. Lämpötilan määritysalue: AUTOMAATTINEN C JÄÄHDYTYS/KUIVAUS C LÄMMITYS C Lämpötilaa ei voida käyttää huonelämpötilan asettamiseen TUULETIN-tilan aikana (lämpötila ei näy kaukosäätimen näytöllä). Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asetusta tulee pitää vakioarvona. Se saattaa erota jonkin verran todellisesta huonelämpötilasta. Esimerkki: Kun asetuksena on 26 C. Tuulettimen nopeuden määrittäminen Paina FAN (TUULETIN)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, tuulettimen nopeus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (QUIET) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN: Lämmitys : Tuuletin toimii kierrättäen lämmitettyä ilmaa optimaalisella tavalla. Tuuletin toimii kuitenkin hyvin alhaisella nopeudella, kun sisäyksiköstä tulevan ilman lämpötila on alhainen. Jäähdytys : Kun huonelämpötila lähestyy lämpötilan asetusta, tuuletin hidastuu. Kun huonelämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa, huoneen sisätuuletin saattaa silloin tällöin pysähdellä energian säästämiseksi. Tuuletin : Tuuletin pyörii KESKI-nopeudella. Esimerkki: Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto alkaa. Sisäyksikön ilmavirtaa pienennetään hiljaisempaa käyttöä varten. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa ei voi käyttää DRY (KUIVAUS)-tilan aikana. (Sama pitää paikkansa, kun kuivaustila valitaan AUTOMAATTINEN-toimintatilan aikana.) SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminnan aikana lämmitys- ja jäähdytystehot alenevat jonkin verran. Jos huone ei lämpene/ jäähdy SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa käytettäessä, säädä sisäyksikön tuulettimen nopeutta. Fi-7

8 KÄYTTÖ Tietoja AUTOMAATTINEN VAIHTO -toiminnosta AUTOMAATTINEN: Kun AUTOMAATTINEN VAIHTO -toiminto valitaan ensimmäisen kerran, tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella muutamia minuutteja, jonka aikana sisäyksikkö tunnistaa huoneen olosuhteet ja valitsee oikean käyttötilan. Huonelämpötila on korkeampi kuin asetuksissa määritetty lämpötila Jäähdytystila tai kuivaustila Huonelämpötila on lähellä asetuksissa määritettyä lämpötilaa Ulkolämpötila määrittää Huonelämpötila on matalampi kuin asetuksissa määritetty lämpötila Lämmitystila Kun sisäyksikkö on säätänyt huoneen lämpötilan lähelle lämpötilaasetusta, se alkaa valvoa toimintoa. Tuuletin toimii alhaisella nopeudella valvontakäyttötilassa. Jos huonelämpötila muuttuu merkittävästi, sisäyksikkö valitsee jälleen kerran asianmukaisen toiminnon (lämmitys, jäähdytys) ja säätää lämpötilan arvoon, joka on asetettu lämpötilaksi. Jos sisäyksikön automaattisesti valitsema tila ei ole toivomasi, valitse yksi käyttötiloista (HEAT, COOL, DRY, FAN) (LÄMMITYS, JÄÄHDYTYS, KUIVAUS, TUULETIN). Lämpötilaasetuksessa määritetty lämpötila Jäähdytys tai kuivaus Ulkolämpötilan määrittämä Lämmitys Tietoja käyttötilasta Lämmitys: Jäähdytys: Kuivaus: Tuuletin: Käytä huoneen lämmittämiseen. Kun lämmitystila valitaan, sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella noin 3 5 minuuttia, jonka jälkeen se vaihtaa valittuun tuulettimen asetukseen. Tämä ajanjakso on tarkoitettu sisäyksikön lämpenemiseen ennen täyttä toimintaa. Kun ulkolämpötila on hyvin alhainen, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta ja sen teho saattaa laskea. Ilmastointilaite menee automaattisesti ajoittain sulatusjaksoon huurteen poistamiseksi. KÄYTTÖ-merkkivalo vilkkuu automaattisen sulatustoiminnon aikana ja lämmitystoiminto keskeytyy. Lämmitystoiminnon käynnistyttyä kestää jonkin aikaa ennen kuin huone tulee lämpimämmäksi. Käytä huoneen jäähdyttämiseen. Käytä varovaiseen jäähdyttämiseen, kun poistat kosteutta huoneesta. Huonetta ei voi lämmittää kuivaustilan aikana. Sisäyksikkö toimii kuivaustilan aikana alhaisella nopeudella; huonekosteuden säätämiseksi sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain. Tuuletin saattaa myös toimia hyvin alhaisella nopeudella, kun huoneen kosteutta säädetään. Tuulettimen nopeutta ei voida vaihtaa manuaalisesti, kun kuivaustila on valittu. Käytä kierrättämään ilmaa kaikkialla huoneessa. Lämmityksen aikana: Aseta lämpötila asetukseen, joka on nykyistä huonelämpötilaa korkeampi. Lämmitystila ei toimi, jos lämpötila on asetettu nykyistä huonelämpötilaa alhaisemmaksi. Jäähdytyksen/kuivauksen aikana: Aseta lämpötila asetukseen, joka on nykyistä huonelämpötilaa alhaisempi. Jäähdytys- ja kuivaustilat eivät toimi, jos lämpötila on asetettu nykyistä huonelämpötilaa korkeammaksi (jäähdytystilassa toimii ainoastaan tuuletin). Tuulettimen aikana: Sisäyksikköä ei voida käyttää huoneen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Käytön pysäyttäminen Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu. Fi-8

9 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Ilmavirran pystysuunta (ylös-alas) säädetään painamalla kaukosäätimen (SET) ASETA-painiketta. Ilmavirran vaakasuunta (oikeavasen) säädetään manuaalisesti liikuttamalla ilmavirtauksen suuntaussäleikköä. Aina kun ilmavirran vaakasuuntaa säädetään, käynnistä ilmastointilaitteen toiminto ja varmistu, että pystysuuntaiset ilmavirtauksen suuntaussäleiköt pysäytetään. Pystysuuntainen ilmavirran suunnan säätö Paina SET (ASETA)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, suunta muuttuu seuraavasti: Ilmavirran suunnan asetusten tyypit: 1, 2, 3 : Jäähdytyksen/kuivauksen aikana 4, 5, 6, 7 : Lämmityksen aikana Kaukosäätimen näyttö ei vaihdu. Käytä ilmavirran suunnan säätöjä yllä esitetyillä vaihteluväleillä. Pystysuuntainen ilmavirta asetetaan automaattisesti esitetyllä tavalla valitun toiminnon tyypin mukaan. Jäähdytys/kuivaustila : Vaakasuuntainen virtaus 1 Lämmityksen aikana : Virtaus alaspäin 6 AUTOMAATTINEN-tilassa ilmavirtaus on vaakasuuntainen 1 ensimmäisten minuuttien ajan toiminnon aloittamisesta; ilmavirran suuntaa ei voida säätää tämän ajanjakson aikana. Ilmavirran suunnan asetus on väliaikaisesti 1, kun ilmavirtauksen lämpötila on alhainen lämmitystilan käynnistyessä. Oikea-vasen säätö Säädä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä. Siirrä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä ja säädä ilmavirtaa haluamaasi suuntaan. Kielekkeet (2 kohtaa) KÄÄNTÖTOIMINTO Oikea-vasen-suuntaiset ilmasäleiköt Nuppi VAARA! Älä koskaan pane sormia tai vieraita esineitä lähtöaukkoihin, koska sisäinen tuuletin toimii suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Säädä pystysuoran ilmavirran säleikköä aina kaukosäätimen SET (ASETA)- painikkeella. Manuaalinen liikuttaminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnon; tällaisessa tapauksessa pysäytä toiminto ja käynnistä uudelleen. Säleikön pitäisi toimia kunnolla jälleen. Älä aseta ilmavirran suuntaussäleikköjä jäähdytys- tai kuivaustilassa lämmitysalueelle (4 7) useiksi tunneiksi, koska vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja sisäyksiköstä voi tippua vettä. Jos ilmavirran suuntussäleiköt jätetään lämmitystilaan pidemmäksi aikaa kuin 30 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, ne palautuvat automaattisesti kohtaan 3. Kun laitetta käytetään huoneessa, jossa on pieniä lapsia, iäkkäitä tai sairaita henkilöitä, ilmavirran suunta ja huonelämpötila pitäisi harkita huolellisesti asetuksia tehtäessä. HUOMIO! Kun oikea-vasen-suuntaisia säleiköitä säädetään, pystysuuntaiset (ylös-alas) säleiköt täytyy pysäyttää ensin ja varmistua, että ne pysähtyvät täydellisesti, ennen kuin suuntaa säädetään. Laite siirtää ilmanvirtauksen aukkoja ylös ja alas siirtääkseen viileää tai lämmintä ilmaa kaikkialle huoneeseen. KÄÄNTÖ-toiminnon valitseminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta. KÄÄNTÖ-näyttö " " syttyy. Ilmavirran suunnan säleiköt kääntyvät automaattisesti ohjaamaan ilmavirtaa sekä ylös että alas. KÄÄNTÖ-toiminnon lopettaminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta kerran uudelleen. KÄÄNTÖ-näyttö " " sammuu. Ilmavirran suunta palaa asetuksiin, joissa se oli ennen kääntötoiminnon alkamista. Tietoja KÄÄNTÖ-toiminnosta Jäähdytyksen/kuivauksen aikana : Kääntyy asentojen 1 ja 4 välillä. Lämmityksen aikana : Kääntyy asentojen 4 ja 7 välillä. KÄÄNTÖ-toiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti, kun ilmastointilaitteen tuuletin ei toimi tai kun se toimii hyvin alhaisilla nopeuksilla. Fi-9

10 HENKILÖTUNNISTIN (ENERGIANSÄÄSTÖ) Tämä toiminto valvoo lämpötila-asetusta automaattisesti silloin, kun huoneessa ei ole hetkeen ketään. Se estää energian tuhlauksen. ENERGIANSÄÄSTÖ-toiminnon käyttöönotto ENERGIANSÄÄSTÖ on valmiiksi asetettu ostohetkellä. Paina TUNNISTIN-painiketta. " vilkkuu kaukosäätimessä. ENERGIANSÄÄSTÖ on asetettu. Se pysyy päällä kunnes ENERGIANSÄÄSTÖ -asetus kytketään pois päältä. ENERGIANSÄÄSTÖ-asetuksen käytöstä poistaminen Paina TUNNISTIN-painiketta. " " kaukosäätimessä ei näy enää näytössä. ENERGIANSÄÄSTÖ on kytketty pois käytöstä. Tietoa ENERGIANSÄÄSTÖ -toiminnon käytöstä Jos ketään ei tule huoneeseen noin 20 minuuttiin, asetettua lämpötilaa säädetään automaattisesti. (Kun joku tulee huoneeseen, henkilötunnistin tunnistaa sen, ja laite palautuu automaattisesti alkuperäisiin asetuksiin.) Toimintatila Jäähdytystila/kuivaus Toiminnan tiedot (jos ketään ei ole hetkeen huoneessa) Asetettu lämpötila nousee korkeintaan noin 2 C. Lämmitystila Asetettu lämpötila laskee korkeintaan noin 4 C. ENERGIANSÄÄSTÖ -toiminto käy automaattisesti valitussa tilassa Automaattinen toiminta (jäähdytys/lämmitys/kuivaus). Toiminta-alue on seuraava. Vertikaalinen kulma 90 (sivunäkymä) Horisontaalinen kulma 100 (näkymä ylhäältä) (ENERGIANSÄÄSTÖ on asetettu) (ENERGIANSÄÄSTÖ on poissa päältä) Jos käytetään samanaikaisesti UNI- AJASTIN-toiminnon kanssa (s. 15), UNI- AJASTIN on ensisijainen. Jos 10 C LÄMMITYS -toiminnon aikana ketään ei ole huoneessa, asetettua lämpötilaa ei vaihdeta. 6 m 90 6 m ENERGIANSÄÄSTÖ ei ehkä toimi, jos huonelämpötila eroaa paljon lämpötilaasetuksissa asetetusta lämpötilasta, esimerkiksi heti käynnistyksen jälkeen. Tietoa HENKILÖTUNNISTIMESTA Yksityiskohtaista tietoa henkilötunnistimen tunnistuksesta Henkilötunnistin tunnistaa huoneessa olevat henkilöt etsimällä liikettä huoneesta. Fi-10 Huomautus Koska henkilötunnistin tunnistaa ihmisistä tulevan infrapunan, saattaa syntyä tilanteita joissa tunnistus on virheellinen. Tilanteet, joissa tunnistin ei tunnista henkilöitä huoneessa, vaikka siellä on henkilöitä Silloin kun lämpötila on korkea ja ero ihmisten kehon lämpötilaan on vähäinen. (Esimerkiksi kesällä kun lämpötila on 30 C tai sen yli) Jos huoneessa on ihmisiä, jotka eivät liiku pitkään aikaan. Jos joku on piiloutunut sohvan, muun huonekalun tai lasin taakse tai vastaavissa tilanteissa. Jos joku käyttää erittäin paksuja vaatteita tai on selkä tunnistimeen päin. Tilanteet, joissa tunnistin tunnistaa henkilöitä huoneessa, vaikka siellä ei ole ketään Jos huoneessa on koira tai kissa, joka liikkuu siellä. Jos tuuli saa verhot tai kasvien lehdet liikkumaan. Jos huoneessa on pyörivä sähkötuuletin toiminnassa.

11 TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ-toiminnon käyttäminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta. Tämän painikkeen merkkiääni on erilainen kuin muiden painikkeiden. Tehokäytön käynnistyminen: Piippaa 3 kertaa (Pi Pi Pi!) / Muut painikkeet: Piippaa 2 kertaa (Pi Pi!) TEHOKÄYTTÖ-toiminnon lopettaminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoa TEHOKÄYTTÖ-toiminnosta Jäähdytys/kuivaus Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on laskenut asetetun lämpötilan alle, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Lämmitys Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on noussut asetetun lämpötilan yli, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Ilmavirtauksen suunta ja puhallusnopeus on automaattisesti asetettu TEHOKÄYTTÖ-toimintotilassa. Ilmavirran suuntaa voidaan muuttaa ilmavirran suunnan säätöpainikkeella. TEHOKÄYTTÖ-toimintoa ja SÄÄSTÖ-toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Viimeksi kaukosäätimestä painetulla toiminnolla on etusija. Jos TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. SÄÄSTÖTOIMINTO Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. SÄÄSTÖ-toiminnon käyttö Merkkivalo Paina SÄÄSTÖ-painiketta. SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. SÄÄSTÖ-toiminto käynnistyy. KÄYTTÖ AJASTIN SÄÄSTÖ SÄÄSTÖ-toiminnon pysäyttäminen : Palaa : POIS PÄÄLTÄ Paina SÄÄSTÖ-painiketta SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu. Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoja SÄÄSTÖ-toiminnosta Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huonelämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. SÄÄSTÖ-toiminto on maksimi teholla 70 % normaalin ilmastointilaitteen toiminnasta jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Jos huone ei jäähdy (tai lämpene) kunnolla SÄÄSTÖ-toiminnolla, valitse normaali toiminto. Valvontajakson aikana AUTO-tilassa ilmastointilaitteen toiminto ei vaihdu SÄÄSTÖ-toimintoon, vaikka SÄÄSTÖ-toiminto olisi valittu painamalla SÄÄSTÖ-painiketta. Fi-11

12 10 C LÄMMITYS -TOIMINTO 10 C LÄMMITYS -toiminnon käyttäminen Paina 10 C. LÄMMITYS -painiketta. SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. 10 C LÄMMITYS -toiminnon lopettaminen Kun 10 C LÄMMITYS -TOIMINTO on käynnissä, vain seuraavaa toimintoa voidaan käyttää. ASETUS Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu. Toiminto pysähtyy. Merkkivalo Tietoa 10 C LÄMMITYS -toiminnosta KÄYTTÖ AJASTIN SÄÄSTÖ Lämmitystila ei toimi, jos huonelämpötila on tarpeeksi korkea. Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa painamalla 10 C. LÄMMITYS -painiketta, millä estetään huonelämpötilan laskeminen liian alas. : Palaa : POIS PÄÄLTÄ ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon käyttäminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta. "HILJAINEN ÄÄNI" tulee näkyviin kaukosäätimen näytölle " ". ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon lopettaminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta. "HILJAINEN ÄÄNI" häviää kaukosäätimen näytöstä " ". Normaali toiminto käynnistyy. Tietoa ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnosta ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatilaa voidaan käyttää jäähdytyksen, lämmityksen ja automaattisen toiminnan aikana. Sitä ei voida käyttää TUULETIN- ja KUIVAUS-toiminnoissa. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon asetus pysyy tallennettuna vaikka ilmastointilaite sammutettaisiinkin. Kaukosäätimen näyttö pysyy myös ennallaan. Kun tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia on vähennetty riittävästi, ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminto ei vähennä enää lisää tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Jos lisäksi TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu, kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. Jos ulkolämpötila on hyvin korkea, se ei ehkä toimi vaikka olisikin asetettuna. Kun kompressorin kierrosnopeus ja tuulettimen nopeus ovat tarpeeksi alhaiset, toiminto ei toimi vaikka olisikin asetettuna. MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO Käytä MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -toimintoa, jos kaukosäädin on hukassa tai jos paristo on loppunut. Päälaitteen säätöjen käyttäminen Paina MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta ilmaisimessa vähintään 3 sekuntia ja korkeintaan 10 sekuntia. 3 se- Pysäytä toiminto painamalla MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta kuntia. Tietoa MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeesta sivulla 3. Fi-12 Kun ilmastointilaitetta käytetään MANU- AALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeella, se toimii samassa tilassa kuin kaukosäätimellä valittu AUTOMAATTI- NEN-tila (katso sivu 7). Tuulettimen valittu nopeus on "AUTO- MAATTINEN" ja lämpötilan asetus on vakio (24 C).

13 PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTINTOIMINTO PÄÄLLE-ajastin- tai POIS PÄÄLTÄ -ajastintoiminnon käyttö 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Aluksi " " vilkkuu, paina VALITSE-painiketta valitaksesi joko " " tai " " kohdasta " ". Paina SEURAAVA-painiketta 2 3 Paina VALITSE-painiketta valitaksesi joko PÄÄLLE-ajastimen tai POIS PÄÄLTÄ -ajastimen. Paina LÄHETÄ-painiketta PÄÄLLE-ajastimen ollessa käytössä, ilmastointilaite lopettaa toiminnan. Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASE- TUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. PÄÄLLE-ajastin- tai POIS PÄÄLTÄ -ajastintoiminnon peruuttaminen " " " " tai " " vilkkuu Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. 1 2 Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " on näytössä. " " häviää näytöstä. Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " ei ole näytössä asettaaksesi PÄÄLLE (POIS PÄÄLTÄ)-AJASTI- MEN uudelleen viimeksi asettamaasi ajankohtaan. Et voi yhdistää VIIKKOAJASTIN-, PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ-AJASTIN- (OHJELMA-AJASTIN-) ja UNIAJASTIN -toimintoja. Fi-13

14 OHJELMA-AJASTIMEN TOIMINTA Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ -ajastin- ja PÄÄLLE-ajastin -toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. Varmista ennen ajastintoiminnon käyttöä. että kaukosäätimessä on oikea kellonaika. OHJELMA-ajastimen käyttö 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Aluksi " " vilkkuu, paina VALITSE-painiketta ja valitse " " kohdasta " ". Paina SEURAAVA-painiketta 2 Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) asettamiseksi Paina SEURAAVA-painiketta 3 4 Paina VALITSE-painiketta haluamasi POIS PÄÄLTÄ -ajan asettamiseksi Paina LÄHETÄ-painiketta " " Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. PÄÄLLE-ajastimen ollessa käytössä, ilmastointilaite lopettaa toiminnan. Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. OHJELMA-ajastimen peruuttaminen 1 2 Fi-14 Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " on näytössä. " " häviää näytöstä. Paina PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -painiketta kun " " ei ole näytössä asettaaksesi PÄÄLLE (POIS PÄÄLTÄ) -AJAS- TIN -toiminnon uudestaan viimeksi asettamaasi ajankohtaan. Käytä toimintoa kerran POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN ja PÄÄLLE-AJASTIN yhdistelmiin. (Joko POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLE tai PÄÄLLE POIS PÄÄLTÄ yhden kerran) POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN ja PÄÄLLE -AJASTIN -ajastuksista käynnistyy se, jonka asetettu aika on ensin. Voit nähdä toimintojen järjestyksen kaukosäätimen näytöltä nuolien avulla (" " tai " "). Et voi yhdistää VIIKKOAJASTIN-, PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN- (OHJELMA-AJASTIN-) ja UNIAJASTIN -toimintoja OHJELMA-AJASTIN -toiminnon voi asettaa korkeintaan 24 tuntia etukäteen.

15 UNI-AJASTIN -TOIMINTO Voit asettaa POIS PÄÄLTÄ -AJASTIMEN mihin aikaan tahansa menetkin nukkumaan. Laite säätää lämpötilan sopivaksi nukkumiseen, joka tekee unesta miellytävää. Kun olet asettanut haluamasi ajan kerran, sen uudelleen asettaminen on helppoa seuraavalla kerralla, painat vain UNI-painiketta 1 yhden kerran. UNI-ajastimen käyttö Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta " vilkkuu ensin näytössä. Paina VALITSE-painiketta valitaksesi " ". Paina SEURAAVA-painiketta 2 Paina VALITSE-painiketta POIS PÄÄLTÄ -ajan asettamiseksi. 3 -painike: -painike: (30 min.) 0,5 t 1 t 2 t 3 t 5 t 7 t 9 t 9 t 7 t 5 t 3 t 2 t 1 t 0,5 t (30 min.) Paina LÄHETÄ-painiketta Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. UNI-ajastimen peruuttaminen 1 2 Paina UNI-painiketta kun " " näkyy näytössä. " " häviää näytöstä. " " Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta. Painaessasi UNI-painiketta kun ei näy enää näytössä, viimeksi asettamasi UNI- AJASTIN asetetaan uudelleen. Et voi yhdistää VIIKKO-AJASTIN-, PÄÄL- LE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN- (ohjelmaajastin-) ja UNI-AJASTIN -toimintoja. Tietoja UNI-ajastimesta UNI-ajastintoiminto muokkaa automaattisesti lämpötilan asetuksia aika-asetusten mukaan ja estää liiallisen lämpenemisen tai jäähtymisen unen aikana. Kun asetettu aika on ohitettu, ilmastointilaite pysähtyy kokonaan. Lämmitystoiminnon aikana: Kun UNI-ajastin on asetettu, lämpötilan asetus laskee automaattisesti 1 C kolmenkymmenen minuutin välein. Kun lämpötila-asetus on laskenut yhteensä 4 C, tämä lämpötilan asetus pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. UNI-ajastimen asetukset Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Kun UNI-ajastin on asetettu, lämpötilan asetus nousee automaattisesti 1 C 1 tunnin välein. Kun lämpötila-asetus on noussut yhteensä 2 C, tämä lämpötilan asetus pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. UNI-ajastimen asetukset Aseta lämpöt. 1 C 2 C 3 C 4 C 1 tunti Aseta aika 30 minuuttia 1 tunti Aseta lämpöt. 1 C 2 C 1 tunti 30 minuuttia Aseta aika Fi-15

16 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ VIIKKO-ajastimen käyttö näissä tapauksissa "POIS PÄÄLTÄ -ajastin", jolloin toiminta lopetetaan ja "PÄÄLLE-ajastin", jolloin toiminta käynnistetään voidaan yhdistää ja korkeintaan 4 varausta (ohjelma ) voidaan tehdä yhdelle päivälle ja 28 varausta viikolle. Ennen ohjelman luomista säädä ensin viikko ja aika ja lähetä ne ilmastointilaitteelle. Jos viikkoa ja aikaa ei ole säädetty, ohjelma ei toimi asetettuun aikaan. Katso [Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen] (sivu 5). Esimerkki 1. ajastimen asettamisesta Maanantaista perjantaihin Ohjelma Aseta PÄÄLLE-ajastin lämpötilaan 24 C klo 7:00. Ohjelma Aseta POIS PÄÄLTÄ -ajastimen -ajaksi klo 9:00. Ohjelma aseta PÄÄLLE-ajastin lämpötilaan 26 C klo 17:00. Ohjelma Aseta POIS PÄÄLTÄ -ajastin aikaan 23:00. Lauantai Ohjelma ~ Ei ajastinasetuksia. Sunnuntai Jos asetat POIS PÄÄLTÄ -ajastinohjelmaksi klo 9:00, ohjelma klo 11:00, ohjelma klo 17:00 ja ohjelma klo 23:00. Ohjelma 7:00 PÄÄLLE 24 C Ohjelma 9:00 POIS PÄÄLTÄ Töihin lähtö Ohjelma Ohjelma 17:00 PÄÄLLE 26 C 23:00 POIS PÄÄLTÄ Nukkumaan meno Maanantaista perjantaihin Herääminen Takaisin kotiin tulo Lauantai Ei ajastinasetuksia Sunnuntai Ohjelma Ohjelma Ohjelma PÄÄLLE PÄÄLLE PÄÄLLE PÄÄLLE 9:00 POIS PÄÄLTÄ 11:00 POIS PÄÄLTÄ 17:00 POIS PÄÄLTÄ Ohjelma 23:00 POIS PÄÄLTÄ Esimerkki 2. ajastimen asettamisesta Voit määrittää tietyn lämpötilan PÄÄLLE-asetukseksi VIIKKO-AJASTIN-ajastukseen. * Voit asettaa lämpötilat automaattinen, jäähdytys, kuivaus C:een, lämmitysvälin ollessa 10 tai C. Vaikka asettaisit 10, 16 tai 17 C, automaattinen, jäähdytys-, kuivaustilassa laite toimii 18 C:essa. Lämmityskautena ilmastointi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, vaikka määrittäisitkin yksityiskohtaiset asetukset matalalle lämpötilalle kun ketään ei ole huoneessa ja korkealle kun joku on huoneessa. Ohjelma 7:00 PÄÄLLE 22 C Ohjelma 9:00 PÄÄLLE 24 C Ohjelma 17:00 PÄÄLLE 26 C Ohjelma 23:00 PÄÄLLE 22 C Fi-16 HUOMIO! Muut kuin lämpätila-asetus ovat samat kuin silloin kun toiminta pysäytettiin, siten Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys -tyyppiset toiminnat voidaan asettaa automaattisesti. Jos asetat PÄÄLLE-ajastimen ja POIS PÄÄLTÄ -ajastimen samaan aika-asetukseen, ilmastointilaite käyttää PÄÄLLE-ajastinta. Jos kaksi PÄÄLLE-ajastinta on asetettu samaan aikaan, ilmastointilaite valitsee ohjelman, joka on asetettu ensin. Jos tapahtuu häiriö virransyötössä, kuten virtakatkos VIIKKO-ajastusasetuksen aikana tai suojauspiiri menee pois päältä, ilmastoinnin sisäinen ajastin on väärässä ajassa. (katso sivu 22 Automaattinen uudelleen käynnistys). Tässä tapauksessa pääajastimen merkkivalo ilmoittaa sinulle asiasta vilkkumalla ja voit säätää ajan ja päivämäärän uudelleen. (Katso sivu 5 Viikonpäivän ja kellonajan asettaminen) Et voi käyttää PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -ajastinta yhdessä UNI-ajastimen kanssa. Jos haluat käyttää laitetta VIIKKO-ajastimella sen jälkeen, kun PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -ajastinta, ohjelma-ajastinta tai UNI-ajastinta on käytetty VIIKKO-ajastuksessa, sinun täytyy asettaa VIIKKO-AJASTUS uudelleen. (Katso sivu 18)

17 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ VIIKKO-ajastintoiminnon käyttö 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Ensin, kunnes " " vilkkuu. Paina SEURAAVA-painiketta 2 Valitse ohjelma ja päivä VALITSE-painikkeella. " " vilkkuminen. Ohjelma 1 viikko Ohjelma Maanantai Ohjelma Tiistai Ohjelma Sunnuntai Ohjelma 1 viikko Ohjelma Maanantai Ohjelma Lauantai Ohjelma Sunnuntai Paina SEURAAVA-painiketta, kun ohjelman numero ja haluamasi päivä vilkkuvat. Ohjelma ja viikonpäivä / " " vilkkuvat 3 Käytä VALITSE-painiketta valitaksesi käytön PÄÄLLE-ajastintoiminnolla, POIS PÄÄLTÄ -ajastintoiminnolla tai ilman ajastinta. 2 Paina SEURAAVA-painiketta " " tai " " vilkkuminen Fi-17

18 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ 4 Paina VALITSE-painiketta ja aseta haluamasi PÄÄLLE-aika ja POIS PÄÄLTÄ -aika. Jos valitsit POIS PÄÄLTÄ vaiheessa Paina LÄHETÄ-painiketta. Paina SEURAAVA-painiketta Kellonaikanäyttö / " " vilkkuvat 5 Paina VALITSE-painiketta lämpötilan asettamiseksi. Jos haluat siirtyä seuraavaan asetukseen, paina SEU- RAAVA-painiketta, palaa vaiheeseen 2 ja määritä seuraava asetus. Päätä asetukset painamalla LÄHETÄ-painiketta Jos haluat peruuttaa asetuksen kesken kaiken, paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta LÄHETÄ-painikkeen painamisen sijaan. Lämpötilanäyttö / " " vilkkuvat HUOMIO! Kun peruutat VIIKKO-AJASTIN-toiminnon, valitse Ei ajastintoimintoa vaiheessa 3 kohdassa VIIKKO- AJASTIN-toiminnon käyttö. Jos haluat palata takaisin edelliseen vaiheeseen määrittämään asetuksia, paina TAKAISIN-painiketta ja palaat edelliseen vaiheeseen. Paina LÄHETÄ-painiketta lähellä pääyksikköä. Jos painat sitä kaukana pääyksiköstä, signaalin lähettäminen ei ehkä onnistu kunnolla ja asetusten määrittäminen saattaa epäonnistua. Fi-18

19 VIIKKO-AJASTINTOIMINNON KÄYTTÖ Tarkista aikataulu 1 Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta Ensin, kunnes " " vilkkuu. Paina SEURAAVA-painiketta 2 3 Tarkista ohjelma, viikonpäivä ja kellonaika VALITSE-painikkeella. Paina AJASTIMEN ASETUS -painiketta palataksesi normaaliin näyttöön. VIIKKO-ajastimen peruuttaminen 1 Paina VIIKKO-painiketta kun " " näkyy näytössä. 2 " " häviää näytöstä. Kun " " ei näy, paina VIIKKO-painiketta asettaaksesi VIIKKO- AJASTIMEN -ajastuksen uudelleen. Et voi yhdistää VIIKKO-AJASTIN-, PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -AJASTIN- (OHJELMA- AJASTIN-) ja UNI-AJASTIN -toimintoja. Fi-19

20 PUHDISTUS JA HUOLTO HUOMIO! Varmista ennen sisäyksikön puhdistamista, että se on sammutettu ja virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Varmista, että tulosäleikkö on asennettu kunnolla. Ilmansuodattimia irrotettaessa tai vaihdettaessa on varmistuttava, että lämmönvaihtimeen ei kosketa. Siitä saattaa olla seurauksena henkilövahinko. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Avaa tuloilmasäleikkö 1. Tulosäleikön kummallakin sivulla olevia kielekkeitä vedetään eteenpäin. 3. Vaihda ilmansuodattimet. Aseta ilmansuodattimen reunat linjaan paneelin kanssa, työnnä täysin sisään ja varmista, että kaksi alempaa kielekettä ovat kunnolla paneelin rei issä. Sulje tuloilmasäleikkö Ilmansuodattimen kielekkeet (2 paikassa) 1. Vapauta säleikön tuki. Älä avaa pelkästään avauspaneelia. Oikein Väärin Avaa paneeli Säleikön tuki 2. Sulje tuloilmasäleikkö. (Kieleke 3 paikassa.) Kieleke Tulosäleikön kieleke Tulosäleikön kieleke 2. Kiinnitä tuloilmasäleikkö säleikön tuella. Säleikön tuki Jos tulosäleikkö ei ole kunnolla kiinni, ilmastointilaite ei toimi, ja merkkivalo vilkkuu kuten alla näytetään. Merkkivalo Ilmansuodattimien puhdistus KÄYTTÖ AJASTIN SÄÄSTÖ 1. Poista ilmansuodattimet. Nosta ilmansuodattimen kahvaa, irrota kaksi alempaa kielekettä ja vedä suodatin pois. Ilmansuodattimen kahvat : Vilkkuu Ensin toimintamerkkivalo vilkkuu 5 kertaa ja sitten ajastimen merkkivalo vilkkuu 8 kertaa, tämä tapahtuu toistuvasti. Säästömerkkivalo jatkaa vilkkumista. Ilmansuodattimen kielekkeet (2 paikassa) 2. Poista pöly imurilla tai pesemällä. Ilmansuodattimen pöly voidaan puhdistaa imurilla tai pesemällä suodatin neutraalin pesuaineen ja lämpimän veden sekoituksella. Jos peset suodattimen, varmista, että annat sen kuivua perusteellisesti varjoisassa paikassa ennen uudelleenasennusta. Jos pölyn annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirta pienenee ja teho laskee sekä kohina kasvaa. Ilmasuodattimet pitäisi puhdistaa normaalissa käytössä kahden viikon välein. Kun sisäyksikköä käytetään pidempiä aikoja, se saattaa kerätä pölyä sisälle, mikä laskee sen tehoa. Sisäyksikkö suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti puhdistuksen ja huollon lisäksi. Lisätietoja saat valtuutetulta huoltohenkilöstöltä. Sisäyksikön rungon puhdistamiseen ei saa käyttää 40 C kuumempaa vettä, karkeita hankaavia pesuaineita tai haihtuvia puhdistusaineita, kuten bentseeni tai tinneri. Älä altista sisäyksikön runkoa nestemäisille hyönteismyrkyille tai hiuslakoille. Kun ilmastointilaite sammutetaan kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi, anna tuulettimen ensin toimia jatkuvasti noin puolentoista vuorokauden ajan, jotta sisäosat kuivuvat perusteellisesti. Fi-20

SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA

SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Floor Type

AIR CONDITIONER Floor Type AIR CONDITIONER Floor Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Polish Swedish English Danish Norwegian Finnish KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk Englis h KEEP THIS MANUAL

Lisätiedot

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING HANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3)

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3) KÄYTTÖOHJE LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS ILMASTOINTILAITE KATI MALLI SISÄYKSIKKÖ AUY8E AUY5E AUY5T AUY5E() AUY0E AUY6E() AUY6T() AUY5E() AUY5T() AUY5E() ULKOYKSIKKÖ AOY8E AOY5E AOY5T AOY5E() AOY0E AOY6E() AOY6T()

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Langaton kaukosäädinsarja BRC7F532F BRC7F533F

ASENNUSOPAS. Langaton kaukosäädinsarja BRC7F532F BRC7F533F ASENNUSOPAS BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 93498704-02 Kuva 4 2 Kuva 2 3 0 2 3 OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva 5 5 6 5 6 4 7 8 Kuva 3 9 7 9

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A. DW0734j adw0735 5. Paina S 3-anturia, minuutit alkavat vilkkua. Siirrä sormi S 2-anturilta S 1-anturille tai päinvastoin suurentaaksesi tai vähentääksesi minuuttiarvoa. Voit nopeuttaa säätämistä sormea

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter. Tuotenro: 10577 Painos: 1.2. R410A-kylmäainetta.

IVT Nordic Inverter. Tuotenro: 10577 Painos: 1.2. R410A-kylmäainetta. fi IVT Nordic Inverter Käyttöohje Tuotenro: 0577 Painos:. Sisältää ympäristöystävällistä R40A-kylmäainetta. SISÄYKSIKKÖ AY-XP09FR-N AY-XPFR-N AY-XPGR-N ULKOYKSIKKÖ AE-X09FR-N AE-XFR-N AE-XGR-N SISÄLLYS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot