Kysymys johtajalle Miten monikulttuurisuus näkyy työpaikkasi strategiassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys johtajalle Miten monikulttuurisuus näkyy työpaikkasi strategiassa?"

Transkriptio

1 Author Brewis 2008 Devassy 2011 Monikultturinen johtaminen oppiminen osaksi organisaation strategiaa- ei enää satunnaista työssä oppimista vaan yhteiset linjaukset. Ratkaisuna maahanmuuttajasairaanhoitajien pulmiin muun muassa vastaanottavien terveydenhuolto-organisaatioiden valveutuneisuus maahanmuuttajasairaanhoitajien kulttuuristen uskomusten, arvojen ja käytäntöjen tuntemiseen ja niiden hyödyntämiseen kulttuurisen osaamisen saavuttamisessa. Devassy 2011 Maahanmuuttajasairaanhoitajien yhteydet poliittisiin päättäjiin. Kulttuurinen tietoisuus sairaanhoitajien arvoista ja monikulttuurisista hoitotyön käytännöistä saattaa toimia työkaluna päätöksentekijöille kehittää strategisia suunnitelmia sairaanhoitajaopiskelijoiden ja sairaanhoitajien integroitumiseen kyseisen maan työvoimaan. Hunt 2007 Johtajalla on vastuu siitä, että maahanmuuttajahoitajille annetaan samat mahdollisuudet kuin kotimaisille hoitajille työssä, urakehityksessä ja edistyksessä. Kysymys johtajalle Miten monikulttuurisuus näkyy työpaikkasi strategiassa? 1. Miten hyvin tunnet työntekijöidesi arvot ja kotimaassa opitut käytännöt? 2. Miten kotimaassa opittuja käytäntöjä voi hyödyttää Suomessa, jossa hoitokäytännöt ovat mahdollisesti hyvinkin erilaisia? 1.Millaiset maahanmuuttajien mahdollisuudet vaikuttaa poliittisiin päättäjiin ovat? 2.Miten voit vaikuttaa hoitotyön koulutuksen kehittämiseen alueellasi varsinkin maahanmuuttajahoitajien käytäntöjen osalta? 1. Miten mahdollistat maahanmuuttajahoitajille yhtäläiset urakehitysmahdollisuudet suomalaisten hoitajien kanssa?

2 Mattson 2009 Kirjoittaja katsoo länsimaisen hoitotyön näkökulmasta eroja länsimaisen ja itämaisen hoitotyön välillä.tapa havaita, nimetä, määrittää ja ratkaista ongelmia on kulttuurisidonnaista. Maahanmuuttajasairaanhoitaja: 1. Kotimaan arvot/poliittinen järjestelmä. Kulttuureissa, joissa taistellaan eloon jäämisestä länsimainen vauraus ja hyvinvointi, jossa yksilön oman elämisenlaatu ja itsensä toteuttaminen on korostunut, vaikuttaa maahanmuuttajahoitajasta oudolta. 2. Joissakin maissa uskonto on sitoutunut lähelle politiikkaa, mikä vaikuttaa naisten asemaan yhteiskunnassa. Tämä näkyy luonnollisesti myös työelämässä. 3. Potilaiden autonomian ymmärtäminen on erilaista. Esimerkiksi yksilöllisyys-kollektiivisuus, vertaissuhteet, hierarkia-demokratia aikapainotteisuus (ajan käsite ja käyttäminen ymmärretään eri tavalla kuin länsimaissa), katsekontakti, koskettaminen. 4. Psykososiaaliset taidot. Suhtautuminen suruun ja menetykseen on ihmisen yksityisasia, mikä vaikuttaa siihen, että sairaanhoitajat voivat olla haluttomia puuttumaan näihin ilmiöihin potilassuhteessaan. 5. Haluttomuus myöntää oman kielitaidon puutetta tai virheitä. Maahanmuuttajahoitajat eivät halua myöntää, etteivät ymmärrä jotakin asiaa. Virheitä ei myönnetä ja ne piilotetaan, koska pelätään kasvojen ja työn menettämistä. 6. Erilainen käsitys hoitajan velvollisuuksista työssä. Millaiset ristiriitojen ratkaisutaidot tulevat kysymykseen eri kulttuureista olevine työntekijöiden kanssa? Miten puutut havaitessasi syrjintää työyhteisössäsi eri kulttuurista/eri uskontokunnasta tulevaa kohtaan?

3 Keskitytään potilaan hoitoon, mutta ei ymmärretä papereiden tekemisen merkitystä osana hoitotapahtumaa. Maksun ottaminen hoidosta outoa, mikä tarkoittaa länsimaista maksullista terveyden huoltoa (U.S.A:lainen terveydenhuoltosysteemi) Aasiassa esim. lähiomainen/perhe huolehtii potilaan hoitotoimista (pesuista ym.) Täällä puhtaudesta huolehtiminen on hoitajan työtä, jos potilas ei pysty itse hoitaja huolehtii perushoidoista. Jos hoitaja ei toimi näin, häntä pidetään laiskana. Joissakin maissa potilaat ovat täysin riippuvaisia hoitajista ja tätä toimintatapaa pidetään hyväksyttynä. Potilaan itsehoitoiseksi opettaminen voi olla tässä tapauksessa hoitajalle ongelmallista. Puhetapa, joka maahanmuuttajahoitajan kotimaassa hyväksyttävää ja normaalia asioiden ilmaisua, voi länsimaissa olla syrjivää, jopa rasistista. Oman kielen puhuminen länsimaisten potilaiden kanssa, mikä saa potilaat pelkäämään, ettei hoitaja ymmärrä heidän hoitoonsa liittyviä asioita. Nissim 2011 Maahanmuuttajasairaanhoitajien ammatillisen osaamisen kehittämistä ottamalla huomioon heidän lähtötasonsa ja antamalla heille sopivia oppimismahdollisuuksia. Ammatillisen osaamisen kehittäminentyössä oppiminen. Miten mahdollistetaan yksilöllisesti kiireisessä hoitotyössä? Opetusministeriö 2004 Johtamiskoulutus yleisellä tasolla vastaa uusiin johtamisodotuksiin, kuten osaamisen johtamisen, rekrytoinnin, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen hallintaan sekä sitoutumisen ja motivaation lisäämiseen. Tämä tapahtuu kehittämällä opetuksen sisältöjä siten, että ne vastaavat ajan haasteisiin. Johtamiskoulutus-miten monikulttuuriseen johtamiseen työpaikassasi koulutetaan tai miten suunnitellaan kouluttaa? Shwu-Ru & Ching-Yu Maahanmuuttajahoitajien itse järjestämät lukupiirit ja Miten työpaikassasi mahdollistetaan

4 2011 keskustelupiirit heidän kulttuuristaan voivat vähentää epäluuloisuutta heitä kohtaan samoin kuin heidän osallistumisensa uuden kotimaansa sosiaalisiin tilaisuuksiin voi puolestaan vähentää heidän pelkojaan uutta työtä ja kulttuuria kohtaan. Vasilieu 2011 Sairaanhoitajat ovat vastuussa hoitotyön käytännöistä ja heillä on tarve olla kulttuurisesti ja kielellisesti valveutuneita omasta kulttuuristaan, mikä mahdollisesti lisää myös terveydenhuollon asiakkaiden kulttuurin arvostusta. maahanmuuttajahoitajien kotiutuminen? Järjestetäänkö tai kehotetaanko hoitajia itseään järjestämään keskustelupiirejä/peli-iltoja ym. epävirallisia, mukavia tapahtumia? Miten maahanmuuttajahoitajan eri lainen kulttuuri/uskonto lisäävät muiden kulttuureiden ymmärtämystä? Artikkelilähteet: Brewis, K Stress in the multi-ethnic customer contacts of the Finnish civil servants. Developing critical pragmatic intercultural professionals. Akateeminen väitöskirja. University of Jyväskylä. Jyväskylä.Jyväskylä Printing House. Hunt, B Managing equality and cultural diversity in the health workforce. Journal of clinical nursing 16 (12), Mattson, S A Culturally Diverse Staff Population Challenges and Opportunities for Nurses. J Perinat Neonat Nurs. Vol. 23, No. 3, pp Opetusministeriö Sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän muistio 2004:30. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Smith, Howard, L., Hood, Jacqueline, N., Waldman, J, Deane, Smith, Valerie, L Creating a Favorable Practice Environment for Nurses. JONA 35 (12) p

5 Lähteenä käytetyt esitysten tiivistelmät: Devassy, P An exploration of the lived Experiences of Multi-Cultural Nurses Working Together in intensive Care units in Acute teaching Hospitals in Ireland. Nissim, S recruiting and retaining Minority Nurses in the National Nursing Taskforce: The experiences on Israeli Nurses of Ethiopian Origin. Vasiliou, M Cultural competence of Community Nurses- The pilot study. Juuri näitä, tässä esityksessä käytettyjä tiivistelmiä ei välttämättä löydy esimerkiksi Google Scholarista, mutta muita heidän nimellään julkaistuja tutkimuksia tai vastaavia tutkimuksia voi löytyä.

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TERVEYDENHUOLLOSSA

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TERVEYDENHUOLLOSSA Hanna Pulkka S251KN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TERVEYDENHUOLLOSSA Opinnäytetyö Hoitotyö Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.12.2014

Lisätiedot

BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI

BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI Ulla Korhonen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. MONIKULTTUURISUUTTA VAI KULTTUURIENVÄLISYYTTÄ TERMIEN KÄYTÖSTÄ 13 Tea Seppälä 2.

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 13 Imre Bartis 2.1. Kenen totuus on oikea? 18 Sinikka Vahvaselkä

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä Armi Loikkanen, Päivi Ollikainen, Tiina Tiainen, Tanja Vilska Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa

Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu

Lisätiedot

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vetovoimainen työ... 3 Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä... 4 Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete... 5 Magneettiorganisaatio-

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖÖN PEREHDYTYS HYÖTYÄ VAI HAITTAA

TYÖYHTEISÖÖN PEREHDYTYS HYÖTYÄ VAI HAITTAA TYÖYHTEISÖÖN PEREHDYTYS HYÖTYÄ VAI HAITTAA Marjo Särkiö Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE

MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE Eva Lindberg, työministeriö Mia Toivanen, Net Effect Oy Nina von Hertzen, Net Effect Oy Taitto:

Lisätiedot

Transnationaalinen osaaminen

Transnationaalinen osaaminen KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 172 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 172 KIRSTI SAINOLA-RODRIGUEZ Transnationaalinen osaaminen Uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Mari Aaltonen Toukokuu 2007 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT. Aikamoisia arvoja. Pohdintoja hoitamisen etiikasta

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT. Aikamoisia arvoja. Pohdintoja hoitamisen etiikasta TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 F MUUT Aikamoisia arvoja Pohdintoja hoitamisen etiikasta Sisällys Alkusanat 3 Veikko Launis: Etiikka(a) voi parantaa 5 Mari Kangasniemi: Miten hoidan: kaikille samaa vai jokaiselle

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työhyvinvointi

Sairaanhoitajan työhyvinvointi Sairaanhoitajan työhyvinvointi Kirjallisuuskatsaus Tiina Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKKARAINEN, Tiina

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sanna Yli-Kortesniemi Mielenterveyspotilaiden hoito Seinäjoen kaupunginsairaalan osastolla 4

Sanna Yli-Kortesniemi Mielenterveyspotilaiden hoito Seinäjoen kaupunginsairaalan osastolla 4 1 Sanna Yli-Kortesniemi Mielenterveyspotilaiden hoito Seinäjoen kaupunginsairaalan osastolla 4 Opinnäytetyö 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖ VAASAN KAUPUNGIN AVOTERVEYDENHUOLLOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖ VAASAN KAUPUNGIN AVOTERVEYDENHUOLLOSSA Elina Hakala & Laura Kjellman SAIRAANHOITAJAN TYÖ VAASAN KAUPUNGIN AVOTERVEYDENHUOLLOSSA Rekrytointimateriaalin tuottaminen Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolle Sosiaali- ja terveysala 2014

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustainen hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä. Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry kirsi.markkanen@tehy.

Maahanmuuttajataustainen hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä. Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry kirsi.markkanen@tehy. Maahanmuuttajataustainen hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry kirsi.markkanen@tehy.fi Taustaa Tehyn selvityksille Keskustelu sote-alan työvoimapulasta

Lisätiedot

MENTOROINTI JA SAIRAANHOITAJIEN AMMATILLINEN PÄTEVYYS

MENTOROINTI JA SAIRAANHOITAJIEN AMMATILLINEN PÄTEVYYS MENTOROINTI JA SAIRAANHOITAJIEN AMMATILLINEN PÄTEVYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Elokuu 2004 Pro gradu -tutkielma Anne Salonen Ohjaajat: Marja-Terttu Tarkka ja

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA SOTE-ENNAKOINTI Ullamaija Kauppinen, Minna Koponen ja Leena Tervonen MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA Osassa 4 käsitellään maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta

Lisätiedot

Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa

Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa asukkaiden kokemana Anja Hoffren Marja-Leena Piirainen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot