Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana"

Transkriptio

1 Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana Haaga-Helia Eila Minkkinen

2 SISÄLTÖ Lähtökohdat Tavoitteet ja rajaukset Tutkimustiedon hyödyntäminen Aineisto ja menetelmät Alustavia tuloksia Johtopäätöksiä ja muita ajatuksia

3 Lähtökohdat Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia (Opetusministeriö 2009) > Monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen. Monikulttuuriseen työelämään liittyvät hankkeet Satakunnassa: Monikulttuurisia tuulia työelämään (TEkeskus & CIMO) Työhön Satakuntaan (valtakunn. MATTOhankkeen alla)

4 Monikulttuuriseen työelämään liittyvät tutkimukset Suomessa: Yritysten kokemukset ulkomaalaisista työntekijöistä ja monimuotoisuuden johtamisesta (esim. Sippola 2007, Söderqvist 2005). Ulkomaalaisten työntekijöiden omat kokemukset (esim. Forsander & Raunio 2005) Julkisen sektorin ja viranomaisten kokemukset ulkomaalaisista työntekijöistä ja/tai asiakkaista (esim. Hammar-Suutari 2009; Pitkänen 2006, 2008).

5 Tavoitteet ja rajaukset Tuottaa tutkimustietoa satakuntalaisten pk-yritysten suhtaututumisesta monikulttuurisuuteen; yritysten tiedoista, käsityksistä, asenteista ja toiveista liittyen ulkomaal. työntekijöihin ja harjoittelijoihin sekä valmiuksista palkata heitä.

6 Rajaukset: - satakuntalaiset työnantajat, - pk-yritykset, joissa ei lainkaan tai vähän kokemusta ulkomaalaisista, - asiantuntijatehtävät, - laadullinen aineisto, kielen merkitys, haastateltavien näkökulma.

7 Tutkimustiedon hyödyntäminen Tietoa voidaan käyttää mm.: - Valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden tueksi alkaneen englanninkielisen liiketalouden koulutusohj. kehittämiseen. - Ennakointi: Satakunnassa opiskelevien ulkomaalaisten työllistymisen mahdollisuudet ja esteet.

8 Lisäksi tutkimus edistää yritysten tietoisuutta monikulttuurisuudesta, alueen korkeakouluopetuksesta ja ulkomaalaisista opiskelijoista, kokoaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä, tuo esille yritysten näkökulman lähitulevaisuuden haasteista liittyen rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon, integroidaan tutkimusmenetelmien opetukseen.

9 Aineisto ja menetelmät Satakuntalaiset pk-yritykset eri toimialoilta. Haastatteluja tehty (henkilöstöasioista vastaaville). Yritykset Porista, Raumalta, Huittisista, Kankaanpäästä, Harjavallasta, Kokemäeltä, Eurasta, Ulvilasta, Nakkilasta, Luvialta. Sisällön analyysi ja diskurssianalyysi

10 Alustavia tuloksia Ulkomaalaiskeskustelun alustavat kategoriat: Ulkomaalaiset vaivana, ylimääräisen työn aiheuttajina (engl. kielen käyttö yhteisenä kielenä, perehtyminen tulijan kulttuuriin ja taustaan, perehdytys, sopivat tehtävät). Ulkomaalaiset ongelmana (suomen kielen tai yhteisen kielen puute, sosiaal. kielen merkitys, työturv., työyhteisön asenteet)

11 Ei koske meitä (itsensä ulkopuolistaminen). Ulkomaalaiset riskinä, pelko (tuntemattoman kulttuurin pelko, suomalaisen palkkaaminen turvallisempaa) Ulkomaalaiset mahdollisuutena (pääsy uusille markkinoille, uutta kielitaitoa yritykseen, kapea-alaista osaamista haettava globaalisti)

12 Ulkomaalaiset rikastuttajina, uudistajina, opettajina (uusia tapoja tehdä asioita, ongelmien näkeminen, kulttuuritietoa ja kielitaitoa yritykseen ja työyhteisöön) Ulkomaalaiset menestyjä-tarinoissa (tarinoilla tuodaan esiin myönteistä asennetta ulkomaalaisiin) > Millaisiin keskustelun ulkopuol. konteksteihin haastateltavat suhteuttavat lausumansa? Subjektipositiot?

13 Johtopäätöksiä ja muita ajatuksia KORKEAKOULUOPETUS: Suomen kielen osuus englanninkielisissä koulutusohjelmissa? Olennaista sosiaal. kieli ja suomen kielen ymmärtäminen. Suomalainen yrityskulttuuri koulutuksessa? Harjoittelun merkitys/hyödyntäminen. Aktiivisuus korkeakoulujen puolelta.

14 Opinnäytetyöt: markkinatutkimukset (kvopiskelijoiden kotimaat), markkinointimateriaalit, erikieliset perehdytysoppaat. 2-3 päivän työelämään tutustuminen? Koulutusohj. sisällön suunittelussa huomioitava, millaisiin tehtäviin yrittäjät ulkomaalaisia haluavat. Yrittäjäopinnot?

15 YRITYKSET: Ulkomaalaisten hyödyntäminen oman maansa (yritys)kulttuurikouluttajina? Keski-ik. työhönottajien asennekoulutus Suomalaisten yritysten minority language problem (Trux 2002, ). Mikä on riittävä sosiaalisen suomen kielen taso työpaikoilla? Kielitasot (suomi) työpaikkahakemuksiin?

16 Kirjallisuus Forsander, A. & Raunio, M Globalisoituvat työmarkkinat asiantuntijamaahanmuuttajat Suomessa. Teoksessa: Pitkänen, P. (toim.) Kulttuurien välinen työ. Helsinki: Edita, Hammar-Suutari, S Asiakkaana erilaisuus. Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 147. Pitkänen, P Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä. Helsinki: Edita. Pitkänen, P Ethnic and Cultural Diversity in Public Sector Work in Finland. Finnish Journal of Ethnicity and Migration. Vol., No. 3 / 2008,

17 Sippola, A Essays on Human Resource Management Perspectives on Diversity Management. Acta Wasaensia No Söderqvist, M Ulkomaalaiset työnantajan silmin Se on niinku tyyppi, tyyppi ja osaaminen, ei se tutkinto, ei. Helian julkaisusarja A: 20. Trux, M.-L Diversity under the Northern Star. In: Forsander, A. (ed.) Immigration and Economy in the Globalization Process. The Case of Finland. Sitra Reports series 20, Saatavissa:

Suomen kieli maahanmuuttajien työssä ja työhönotossa pk-yritysten näkökulmasta

Suomen kieli maahanmuuttajien työssä ja työhönotossa pk-yritysten näkökulmasta Nissilä, N. & N. Siponkoski (toim.) 2012. Kielet liikkeessä, Språk i rörelse, Languages in Motion, Sprachen in Bewegung. VAKKI-symposiumi XXXII 11. 12.2.2012. VAKKI Publications 1. Vaasa, 187 197. Suomen

Lisätiedot

Viestintä monikielisessä työyhteisössä tapaustutkimus ulkomaalaisesta työharjoittelijasta suomalaisessa yrityksessä

Viestintä monikielisessä työyhteisössä tapaustutkimus ulkomaalaisesta työharjoittelijasta suomalaisessa yrityksessä Eronen, M. & M. Rodi-Risberg (toim.) 2013. Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung.VAKKI-symposiumi XXXIII 7. 8.2.2013. VAKKI Publications

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.)

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.) Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä Aini Pehkonen (toim.) Kuopion yliopisto Kuopio 2007 Julkaisija: Taitto: Kansi: Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen -pilottihanke Minna Canth

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden yhteistyötaidot pk-yrityksissä

Monikulttuurisuuden yhteistyötaidot pk-yrityksissä Aalto University School of Science and Technology Department of Industrial Engineering and Management Report 2010/3 Espoo 2010 Monikulttuurisuuden yhteistyötaidot pk-yrityksissä Stina Immonen Tien Phuong

Lisätiedot

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Mari Pihlajamäki ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi hanke Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa Mika Raunio, Sari Hammar-Suutari & Minna Säävälä Kohti tulevaisuuden kaupunkiyhteisöä? Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat Helsingin, Joensuun ja Tampereen kaupunkien strategioissa Towards the future

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKKAANA ERILAISUUS Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia

ASIAKKAANA ERILAISUUS Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia ASIAKKAANA ERILAISUUS Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia JOENSUUN YLIOPISTO KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS OF KARELIAN INSTITUTE N:o 147 Sari

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Anna-Riikka Ojala Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI

BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI BIOANALYYTIKKO-OPISKELIJOIDEN KULTTUURINEN KOMPETENSSI Ulla Korhonen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA SOTE-ENNAKOINTI Ullamaija Kauppinen, Minna Koponen ja Leena Tervonen MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA Osassa 4 käsitellään maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä

Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä 1 Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä Tutkimustuloksia maahanmuuttajien kokemuksista suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina Artikkeli on kirjoitettu Mikkelin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Maahanmuuttajatyöntekijästä kilpailuetua uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian Cateringpalveluissa

Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian Cateringpalveluissa Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian Cateringpalveluissa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi Opinnäytetyö Kevät 2007 Sauli Määttä Osaamisyhteisö A Palvelujen tuottamisen ja

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

UUSIA KANSAINVÄLISTYMIS- MALLEJA ETSIMÄSSÄ

UUSIA KANSAINVÄLISTYMIS- MALLEJA ETSIMÄSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 36 Linda Johansson ja Irma Vahvaselkä UUSIA KANSAINVÄLISTYMIS- MALLEJA ETSIMÄSSÄ Tapaustutkimus kansainvälistymisstrategioista ja -poluista Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 1/2006

Siirtolaisuus Migration 1/2006 Siirtolaisuus Migration 1/2006 Siirtolaisuus Migration 1/2006 33. vuosikerta / 33nd year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Linnankatu

Lisätiedot