SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op"

Transkriptio

1 SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen edellyttämät tietotekniikkataidot osaa kehittää vuorovaikutus- ja tiimityötaitojaan tiedostaa oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä tuntee koulutusaloja ja ammatteja, joihin suomalaiset ammattikorkeakoulut pätevöittävät Arcada, Diak, HAAGA-HELIA ja Humak opiskeluympäristöinä (kirjastot, verkkoympäristö, opintoohjaus, kuraattoripalvelut, opiskelijaterveydenhuolto) Ammattikorkeakoulupedagogiikka - tietotekniikan hallinta (oppiminen, tiedonhankinta, tehtävien laatiminen, viestintä) - itsenäinen opiskelu ja opiskelu tiimissä - erilaiset oppimistehtävät, työelämäoppiminen Ohjauksen hyödyntäminen - ohjauskeskustelut itsenäisen opiskelun tukena - tehtäviin liittyvä yksilöllinen ohjaus Eri koulutusalat ja ammatit Toteutus: Opiskelijat harjaantuvat opiskelu-, reflektointi- ja tiimityön taidoissa lähiopetuksen, yksilöllisen ohjauksen sekä itsenäisten ja ryhmätehtävien avulla. 1

2 KIELIOPINNOT, 12op Ruotsin kieli, 3 op Lähtötaso: ei aikaisempia ruotsin kielen opintoja Tavoitetaitotaso A1.1: Opiskelija tuntee ruotsin kielen aseman Suomen toisena virallisena kielenä ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja osaa esittäytyä ja esitellä muita osaa vastata itseään koskeviin kysymyksiin ja kysyä vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on osaa käydä yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan. ruotsinkieliset henkilön- ja paikannimet Suomen ruotsin- ja kaksikieliset alueet ja ruotsin kielen puhujamäärät ruotsin kielen asema työelämässä tervehtiminen, itsestä kertominen, henkilötietojen kysyminen, kohteliaisuusfraasit, arkipäivän sanastoa Toteutus: lähiopetus Suomen kieli, 9 op Lähtötaso B.1.2. Kaikki osallistuvat lähtötasotestiin, paitsi hakijat, joilla on YKI todistus yleistasolla 4 tai valtionhallinnon kielitutkintotodistuksessa taso hyvä. Tavoitetaitotaso: Ymmärtäminen C1: Opiskelija ymmärtää suomen yleiskielistä puhetta ja kirjoitusta taitotasolla C1. Tuottaminen B2: Opiskelija osaa puhua suomea taitotasolla B.2.2 osaa kirjoittaa yleiskielistä tekstiä taitotasolla B

3 Ymmärtäminen C1 Kirjoitettu kieli: erilaiset työelämän tekstilajit, esimerkiksi ohjeet, toimeksiannot, oman alan artikkelit. Puhuttu kieli: median asiapuhe, oman alan opetuksessa käytettävä puhe, haastattelut, neuvottelut. Tuottaminen B.2.2 Kirjoitettu kieli: rakenteiden kertaus ja erilaiset sanastolähteet, opintokäyntiraportti, työselostus, tenttivastaus, kertomus (esimerkiksi mentorin työhistoria), muodolliset viestit. Puhuttu kieli: haastattelut, opiskelutilanteiden neuvottelut ja ryhmäviestintä, valmisteltu esitys Toteutus: lähiopetus, kirjalliset tehtävät, verkkoharjoitukset KULTTUURIENVÄLINEN VUOROVAIKUTUS, 5 op tuntee kulttuurin käsitteen ja kulttuurin ilmenemismuotoja tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä rakennusaineita tunnistaa kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen haasteita ja osaa etsiä keinoja niiden ylittämiseen tiedostaa omat vahvuutensa, jotka tukevat opiskelua ja työskentelyä Suomessa ja monikulttuurisessa ympäristössä kulttuurin käsite, kulttuurin ilmeneminen kulttuuri-identiteetti, uskonto, elämänkatsomus kulttuurien kohtaaminen, kulttuurien välinen vuorovaikutus suomalaisuus, kotoutuminen, monikulttuurisuus Toteutus: lähiopetus, itsenäiset ja paritehtävät Opintojakson aikana pohditaan kulttuurien kohtaamiseen ja kotoutumiseen liittyviä yksilöllisiä haasteita monikulttuuristuvassa Suomessa, tarkoituksena kehittää opiskelijoiden yksilöllisiä valmiuksia kulttuurien väliseen dialogiin erilaisissa monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. 3

4 YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄTAIDOT, 5 op tuntee yhteiskunnallisen toiminnan yleiset pelisäännöt ja rakenteet sekä yhteiskunnassa toimimisen muotoja ymmärtää työelämän toimintaa, tuntee keskeisen lainsäädännön ja tietää, miten työelämän erilaisissa rooleissa toimitaan monimuotoinen, moniarvoinen ja muuttuva maailma ja yhteiskunta kansalaisuus, kansalaisuuden merkitykset, oikeudet ja velvollisuudet työmarkkinoiden toiminta, työlainsäädäntö, työsuojelu, ay-toiminta työntekijän, työnantajan, yrittäjän ja harjoittelijan erilaiset vastuut ja velvollisuudet työyhteisötaidot, yhdenvertaisuus työelämässä Toteutus: lähiopetus, pari- ja ryhmätehtävät Opintojakson asiasisältöjä käsitellään painottaen yksilön näkökulmaa, tarkoituksena kehittää opiskelijan valmiuksia osallistua sekä yhteiskunnan julkiseen toimintaan ja työmarkkinoihin että kansalaisyhteiskuntaan. YRITTÄJYYSOPINNOT, 5 op Tavoitteena on, että opiskelija opintojakson suoritettuaan tuntee yrittäjyyden, yritystoiminnan perustekijät sekä yritysmuodot ja -tyypit on perehtynyt yritystoiminnan lähtökohtiin ja toimintaedellytyksiin omaa käsityksen yrittäjyydestä palvelusektorilla Suomessa : yrittäjäominaisuudet ja yrittäjyyteen liittyvät peruskäsitteet tutustuminen yhtiömuotoihin yrittäjämuodot (osuuskunta, naisyrittäjyys, franchising, yksinyrittäjyys) yritystoiminta Suomessa työlainsäädäntö suullinen viestintä ja esiintymistaito Toteutus: luennot, tehtävät, tutustuminen yrittäjätoimintaan (yrittäjävierailut ja yritysvierailut) 4

5 Opintojakson asiasisältöjä käsitellään painottaen yrittäjyys näkökulmaa. Opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen sekä ymmärtämään yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen. 5

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma SISÄLLYS 1. JOHDANTO JA YLEISET TAVOITTEET 2 2. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2 3. OPINTOJEN TAVOITTEET, TOTEUTUS

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma 2.3.2011 Degree Programme in Social Services Sosionomi (AMK) opetussuunnitelma SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ Sosionomi (AMK) koulutus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Kulttuurituotannon koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO HAMMASTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA HAMMASLABORANTTI OPETUSHALLITUS 2001 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Viittomakielentulkin koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI 1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Forssan ammatti instituutin toiminta ajatus on: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011

OPETUSSUUNNITELMA 2011 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 28.2.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2011 PUHUTTUJEN KIELTEN TULKKAUKSEN KOULUTUSOHJELMA 210 OP Tulkki (AMK) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

NUMA NUORET MAAHANMUUTTAJAT KANSANOPISTOSSA

NUMA NUORET MAAHANMUUTTAJAT KANSANOPISTOSSA OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 NUMA NUORET MAAHANMUUTTAJAT KANSANOPISTOSSA 2 1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN... 4 1.1 Tervetuloa Seurakuntaopistoon!... 4 1.2 Seurakuntaopiston oppimiskulttuuri

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SOSIAALI- JA TERVEYSALA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSHALLITUS 2000 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

Kymenlaakson AMK:n kielikoulutustarjontaa

Kymenlaakson AMK:n kielikoulutustarjontaa Kymenlaakson AMK:n kielikoulutustarjontaa Kurssiluettelo kielittäin Suomen kieli- ja viestintä... 2 Esiintymistaito... 2 Esiintymistaito jännittäjille... 2 Verkkokirjoittaminen... 2 Kielenhuolto... 3 Kokous-

Lisätiedot

LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY - LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA YHTEINEN OSA

LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY - LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA YHTEINEN OSA LAHDEN MUSIIKKIOPISTO OY - LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA YHTEINEN OSA Hyväksytty Lahden Musiikkiopisto Oy:n hallituksen kokouksessa 2.4.2009 SISÄLTÖ OSA 1 - YHTEINEN

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

MATKAOPAS VOIMAAHAN. näkemyksiä maahanmuuttajien mahdollisuuksista ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen

MATKAOPAS VOIMAAHAN. näkemyksiä maahanmuuttajien mahdollisuuksista ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen 1 MATKAOPAS VOIMAAHAN näkemyksiä maahanmuuttajien mahdollisuuksista ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen 2 Contents Esipuhe... 3 Johdanto: opettaja ja opiskelija uudessa/ vieraassa kulttuurissa...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN KOULUTUSOHJELMA TURVALLISUUSVALVOJA OPETUSHALLITUS 2001 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, HOTELLIVIRKAILIJA RAVINTOLAN RUOKATUOTANNON KOULUTUSOHJELMA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO MAALAUSALAN KOULUTUSOHJELMA MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Sosiaalialan koulutusohjelma

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK) TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on näkemys

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot