!eho%as ()iv)%irurgia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!eho%as ()iv)%irurgia"

Transkriptio

1 !eho%as ()iv)%irurgia Helsinki University of Technology Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture Vesa Kämäräinen, Dr.Tech Research director

2 HEMA Instituutti Healthcare Engineering Management Architecture Tutkijayhteisö joka koostuu Teknillisen korkeakoulun terveydenhuoltoon keskittyneistä tutkijoista (n 40 tutkijaa joista 6 professoria, 9 tohtoria) Taustat pääosin Tuotantotalouden, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan, Automaatio- ja systeemitekniikan, Rakennus- ja ympäristötekniikan sekä Arkkitehti osastoilla (TKK:lla 12 osastoa) Teknillisen korkeakoulun strateginen tavoite on olla kärkiorganisaatioita terveydenhuollon prosessien ja teknologioiden kehittämisessä

3 HEMA Instituutti 3T Technology!Applied electronics!robotics ;io-im(lants: intelligent ma(s Teknologia 8lderl5 monitoring: home automation Tuotanto Production!Logistics!Process development!quality!governance Process based la5out (lanning Tilat Facilities!Future hospital!ergonomics! Master planning

4 Tutkimusalueet Tutkimusyhteisö soveltaa teknistä, tuotantotaloudellista ja arkkitehtuurin osaamista terveydenhuoltoon erityisesti seuraavilla painopistealueilla: Prosessit, logistiikka, hallintorakenteet, palkitsemisjärjestelmät ja laadunohjaus Laskennallinen informaatiotekniikka Älykkäät liikkuvat koneet, robotiikka ja ihminen-kone käyttöliittymät Sosiaali- ja terveysalan rakennusten suunnittelu ja rakentaminen, ergonominen toimintaympäristö, alaan liittyvä tietoliikennetekniikka, tietotekniikka ja toimintojen automatisointi sekä apuvälineteknologia

5 Esimerkkejä tutkimuksista Patient- in process time based management Process based hospital layout planning Information quality in care process Improving emergency room efficiency A Governance-Process Framework for Healthcare Research Radiology resource management Future hospital architectual design Redesigning cardiological surgery process E-health service systems Electronic sensors with intelligence Material handling in Finnish hospitals Laboratory logistics Production Management in the 24h Elderly Care.

6 TKK MBA ohjelmat Tuotantotalousta, liikkeenjohtoa ja johtamisoppeja painottava ohjelma Suunnattu terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten johtotehtävissä työskenteleville Health MBA, Health emba, Diploma in Healthcare management Viisi erillistä kahden päivän moduulia; prosessien johtaminen, logistiikka, kustannuslaskenta, hallintorakenteet, viranomaisyhteistyö, IT jne.

7 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

8 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

9 Tilat - taustaa Suurin osa sairaalarakennuksista peräisin 50- ja 60-luvuilta Tilakustannukset tyypillisesti 8 % kustannuksista (5-15 %) Hyvä tilaratkaisu maksaa itsensä takaisin! Käyttötarkoitukseen sopimattomat tilat kasvattavat henkilökustannuksia, tekevät työympäristöstä epämiellyttävän ja vaarantavat potilastyötä Paras mahdollinen tilaratkaisu ei löydy sillä, että jokaiselta toimijaryhmältä kysytään heidän tarpeensa Ei huomioi prosessia kokonaisuutena!

10 Tilat Koko Työympäristö koetaan usein ahtaaksi mikä ei johdu tilan puuttesta vaan tilojen epätarkoituksenmukaisuudesta Liian iso tila heikentää informaation kulkua Muunneltavuus Vanhat sokkeloiset tilat estävät tehokkaan toiminnan Uudet tilaratkaisut suunniteltava muunneltaviksi Uusien tilojen tuottavuuden nousulla tilojen takaisinmaksuaika tyypillisesti alle 10 vuotta Prosessipohjainen layout Tilaratkaisut perustuvat liian usein 70-luvun huonetilaohjelmiin, huutoäänestyksiin ja musta tuntuu analyyseihin Tilaratkaisuissa tulisi ottaa huomioon paremmin potilasprosessit ja hoitohenkilökunnan työprosessit sekä todellinen kysyntä

11 Tyypillisiä tilahaasteita Päikissä Käytävät Paljon ja sokkeloisia Odotustilat Hajanaisuus Luonnonvalon puute Vastaanottotila Hajanaisuus Huono muunneltavuus Heräämö Hoitajien läsnäolo- ja näköyhteydet odottaviin ja toipuviin potilaisiin Työtilat ATK yhteyksillä Konttoritilat Alhainen käyttöaste Nimikoidut työkopit

12 Tyypillisiä tilahaasteita Päikissä Toimenpidehuone Keskeinen sijainti Valvonta Valvontaa tarvitsevat potilaat eivät ole yhdessä tilassa => Valvontaa mahdotonta suorittaa yhdestä pisteestä Varastot Useat samojen tarvikkeiden varastot vaikeuttavat varastojen hallintaa Erilliset varastot monimutkaistavat päivärutiineita Varastoista tulisi olla lyhyet etäisyydet leikkaussaleihin, heräämöihin ja välinehuoltoon => Varastotilat tulisi olla yhtenä kokonaisuutena keskeisellä paikalla

13 Siivouskeskus, Jätehuolto Yhteinen leikkausos aston kanssa 55m 55m 2 55m m2 Käsikirurgia Urologia OTkirurgia (1) OTkirurgia (1) (0,4)+plastii kka (0,4)+Yleiski rurgia (0,2) (0,4)+Lapset (0,4) + Yleiskirurgi a (0,2) Yleiskirurgia (1) Korvat (1) Korvat (1) LEIKKAUS- OSASTO 10m 2 Valmistelu/ Induktio 55m 2 Yleiskirurgia (1) 55m 2 55m 2 10m 2 Valmistelu/ Induktio Gynekologia (1) Gynekologia (1) 10m 2 Valmistelu/ Induktio 168m 2 Varastot, Välinehuolto, Huuhteluhuone 55m 2 55m 2 55m 2 55m 2 Gynekologia (1) m 2 Sanelu, Työtilat (anestesia+kirurgit+hoitajat) 80m 2 60m 2 Lasten I heräämö Aikuisten I heräämö (sis. haastattelutilat 6 kpl + potilas WC:t 2kpl) Keskikäytävä 20m 2 Pukukopit +WC:t Lasten II heräämö 250m 2 110m 2 Aikuisten II heräämö Pukukopit +WC:t m 2 Toimistot: Sanelujenpurku, Keskuskanslia, aoh toimisto Lähiodotus Henkilökunnan taukotila LEIKKAUSSALI ALUE HERÄÄMÖ ALUE TOIMISTO/ PÄIVÄKIRURGIA 50m 2 30m 2 30m 2 Portaat Hissi ODOTUS ALUE Pohja muodostuu kolmesta toiminnallisesta alueesta: Toimisto/odotus+ Heräämöt+ Leikkaussalit Toiminnallinen jako on samalla myös henkilökuntajako: Kansliahenkilöku nta+heräämöhoit ajat+ Leikkaustiimit Potilasprosessi kulkee suoraviivaisesti edestakaisin: Odotus- Heräämö- Leikkaussali- Heräämö-Odotus Pohjan ytimenä on odotus- ja kansliatiloista yhteisvarastoon päätyvä keskikäytävä

14 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

15 Prosessit ja niiden luokittelu Ydinprosessi; Potilasprosessi Tukiprosessit; Siivous, materiaalitoimitukset, ruokahuolto jne. Prosessien luokittelu; Toistuva Alhainen riski Asetus STANDARDIPROSESSI Standardi Rutiini Ei-rutiini Suoritus RUTIINIPROSESSI Luokittele ja valitse EI-RUTIINIPROSESSI Epätoistuva Korkea riski Ymmärrä ja tulkitse

16 Prosessien tehokkuus Taloudellinen tehokkuus " yksikkökustannukset Ostotoimi & varastojen hallinta Työvoiman käyttö, insentiivit Allokatiivinen tehokkuus " yksikkökustannukset / saatavuus Optimaalinen yksikkökoko Erikoistuneita resursseja Tekninen tehokkuus " kapasiteetin käyttöaste Kysynnän seulonta & filtteröinti Toimintaprosessien ohjaus Pullonkaulat Keskeneräinen potilas (KEP)

17 Prosessien tehokkuuden mittaaminen Mitä mitata? Kapasiteetin käyttöaste Jonotusaika, Sairaalassaoloaika (Length Of Stays, LOS) Läpimenoajan keskihajonta Sairaalainfektiot Odotusajat Sänkysiirtojen lukumäärä Kysynnän vaihtelu Palvelun saatavuus vs. kustannukset Jne. Miksi mitata? Hawthorne efekti Mittarointi tukee toimintaa (mittaaminen, seuranta, tilastointi, raportointi, arviointi) Mittaroinnin asiakkaat (yksikkö, lähiesimeihet, johto, valtiovalta, tutkimus jne.)

18 Prosessit ajankäyttö mittarina Aikaperusteinen johtaminen (TBM) yksi tärkeimmistä prosessijohtamisen periaatteista 0,05% - 5% -SÄÄNTÖ: läpimenoajasta vain 0,05 5% tuottaa arvoa 3/3 SÄÄNTÖ: 1/3 odotusajasta menee edeltävän tuotantoerän valmistumista odotellessa 1/3 odotusajasta menee vanhoja virheitä korjaillessa 1/3 odotusajasta menee päätöksiä ja hyväksymisiä odotellessa.

19 Prosessit Keskeneräinen potilas (KEP) ajankäytön mittarina Vaiheaika (VA) Kokonaisläpimenoaika (KLA) Hoitoon pääsy Aktiivinen hoitoaika (AHA) Odotusaika odotustilassa (OO) Passiivinen hoitoaika (PHA) (hoito vaikuttaa) Negatiivinen odotusaika (NOA) (ongelma pahenee)

20 Prosessit Keskeneräinen potilas (KEP) ajankäytön mittarina Perinteinen (n= 58) 0:22 0:20 0:22 0:07 1:11 0:06 0:12 0:12 Induktio (n=77) 0:03 0:02 0:22 0:03 1:04 0:06 0:07 0:08 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 Viive siivouksen jälkeen Anestesiavalmistelu Kirurginen valmistelu Viive ennen leikkausta Leikkaus Kipsaus Herätys/viive ennen siivousta Siivous Alho, Peltokorpi, Torkki 2004

21 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

22 Johtaminen - prosessit ja talouslaskenta Organisaation muuttaminen funktionaalisesta organisaatiosta prosessiorganisaatioksi usein ongelmallista Prosesien toiminnan ohjauksen tueksi on olemassa vain vähän faktaa Talouslaskenta ei tue prosessiorganisaation johtamista Johtaa osa-optimointiin Toimintolaskennan käyttö apuna toimenpiteiden hinnoittelussa ja toiminnan johtamisessa auttaa ymmärtämään prosessien ja tuotteiden kustannuksia ja kannattavuutta Toiminnot Kustannusajurit

23 Johtaminen - organisaatio Tyypillinen asiantuntijaorganisaation johto-ongelma; Kenellä valta ja auktoriteetti johtaa spesialisteja? Asiantuntijaorganisaatiot voivat itse tehostaa toimintaansa mutta osa vaatii päätöksiä niihin oikeutetuilta auktoriteeteiltä Auktoriteettitoimintaa vaativia asioita ovat esimerkiksi käytäntöjen radikaali muuttaminen tai toiminnan uudelleen fokusointi (liikelaitoistaminen, muuttaminen prosessiorganisaatioksi, potilaskertomusjärjestelmän vaihto jne.) Myös monet epämiellyttävät asiat kuten irtisanomiset, ulkoistamiset jne. vaativat johdon toimenpiteitä Parvinen et. al. 2006

24 Johtaminen - organisaatio Tyypillisiä valta-vastuu kysymyksiä organisaatiossa; Lääkäri-hoitaja-vastuunjako (esim. työparityöskentely) Tukitoimintojen ja ydinprosessien välinen suhde (esim. kirurgisen toiminnan ja siivouksen koordinointi, kuvantamisen ja poliklinikkakäyntien ajoitus) Hoitoketjujen kokonaisprosessivastuu (esim. yhteistyö poliklinikan, leikkaussalin, tehohoidon ja osaston välillä tai vanhusten kotihoidon ja laitoshoidon saumattomuus) Todellisuudessa hoitohenkilöstö vastaa pitkälti prosessin etenemisestä mutta heillä on hyvin vähän valtaa muihin toimijoihin nähden

25 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

26 Henkilöstö Työtehtävät Monipuolisuus Ymmärrys siitä miten omat työtehtävät ja niiden suorittaminen vaikuttavat koko prosessiin (Eroon osa-optimoinnista!) Yhteistyö Työparit Toimialojen rajat Palkitseminen Hyvien suoritusten palkitseminen Mittaaminen tärkeää myös työntekijälle jotta hän tietää edistymisensä Toiminnan ohjaaminen tavoitteiden suuntaan Uusien työntekijöiden houkuttelu

27 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

28 Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Investointilaskelmien puute (takaisinmaksuaika, ulkoistaminen, todelliset hankinta- ja käyttökustannukset) Prosessienomistajien vaikutusmahdollisuudet investointeihin Aktiivinen kapasiteetin käyttöasteen seuranta Käyttö toiminnan ohjauksessa Käyttö päivittäisen operatiivisen toiminnan ohjauksessa Tietoa toiminnasta on usein tarpeeksi mutta se ei ole oikein strukturoitua Toiminnan tehokkuuden benchmarking

29 Tehokas päiväkirurgia Tilat Koko Muunneltavuus Prosessipohjainen layout Jatkuva toiminnan kehittäminen Suunnittelu Toteuttaminen Analysointi Muutokset Toiminnnan ohjaus Prosessit Tehokkuus Mittaaminen ja kustannusanalyysit Tehokas päiväkirurgia Teknologia & IT Investoinnit ja käyttöaste Käyttö toiminnan ohjauksessa Johtaminen Prosessit Talouslaskenta Organisaatio Henkilöstö Työtehtävät Yhteistyö Palkitseminen

30 Jatkuva toiminnnan kehittäminen Step 1: Suunnittele - Suunnittele muutos mukaanlukien tarvittavan datan keräys - Määrittele tavoite - Ennusta mitä tulee tapahtumaan ja miksi - Tee toteuttamissuunnitelma Step 2: Toteuta - Kokeile pienessä mittakaavassa - Dokumentoi ongelmat ja havainnot - Aloita data-analyysi Step 3: Analysoi - Suorita data-analyysi valmiiksi - Vertaa löydöksiä odotuksiin Step 4: Esitä muutokset - Kuvaa tulokset ja määrittele muutokset Valmistaudu aloittamaan alusta. Act Study Plan Do

31 Yleisimmät vastareaktiot muutoksessa Onpas tänään poikkeuksellisen hiljainen päivä... Olemme poikkeus, ei päde meihin Meidän toimintamme on niin erikoislaatuista ettei sitä voi verrata muihin... Meillä on tehty aina näin ja tullaan tekemään jatkossakin Potilasturvallisuus vaarantuu

32 Kiitos!

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

LEIKKAUSTOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN HYÖDYLLISYYS JA TULOKSELLISUUS ESIMIESTEN KOKEMANA

LEIKKAUSTOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN HYÖDYLLISYYS JA TULOKSELLISUUS ESIMIESTEN KOKEMANA LEIKKAUSTOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN HYÖDYLLISYYS JA TULOKSELLISUUS ESIMIESTEN KOKEMANA Jarmo Antikainen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen Yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ

JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ JUHA RAHNASTO OMAPERUSTEISEN ASUNTOLIIKETOIMINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ Diplomityö Tarkastajat: Professori Kalle Kähkönen, Yliopisto-opettaja Pekka Huovinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT

JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT Diplomityö Tarkastaja: prof. Jorma Mäntynen Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TIEDON TARPEET, PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNANOHJAUS - JOHTAMISEN HAASTEITA TULEVAISUUDESSA

TIEDON TARPEET, PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNANOHJAUS - JOHTAMISEN HAASTEITA TULEVAISUUDESSA TIEDON TARPEET, PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNANOHJAUS - JOHTAMISEN HAASTEITA TULEVAISUUDESSA TtM Elina Kontio TtM Heljä Lundgrén-Laine Professori Sanna Salanterä Tiedolla johtamista näyttöä ja arviointia osastonjohtajan

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa

Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Yrjänä Hynninen Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN RIIKO KAUROLA KESKISUUREN KONEPAJAYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENNAN MALLINTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA. Diplomityö. Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi. kokouksessa 8.10.2008.

JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA. Diplomityö. Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi. kokouksessa 8.10.2008. JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2008. i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa

Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Yrjänä Hynninen Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

POTILAAN RUOKAHUOLTOPROSESSIN PARANTAMINEN TEHTÄVIÄ JA VASTUI- TA SELKEYTTÄEN

POTILAAN RUOKAHUOLTOPROSESSIN PARANTAMINEN TEHTÄVIÄ JA VASTUI- TA SELKEYTTÄEN POTILAAN RUOKAHUOLTOPROSESSIN PARANTAMINEN TEHTÄVIÄ JA VASTUI- TA SELKEYTTÄEN Case Päijät-Hämeen keskussairaala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa 1 Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa Markku Mäkijärvi Sosiaali-

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Tiina Leinonen Opinnäytetyö Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Työn ohjaaja

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksissä Enterprise resource planning-systems in small and medium sized enterprises

Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksissä Enterprise resource planning-systems in small and medium sized enterprises 15.4.2009 TEKNILLISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksissä Enterprise resource planning-systems in small and medium

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön TOMI raportti 2 Päivi Iskanius, Leena Klaavu, Timo Myllyoja Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Tampere ja Espoo 17.12.2013 Kirjoittajat Samuli Niiranen Niirasen työuraan ovat

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Tehokas ja hyvin toimiva leikkaustoiminnan

Tehokas ja hyvin toimiva leikkaustoiminnan Leikkaustoiminnan ohjausmenetelmät Seppo Ranta, Sauli Karvonen, Leena Silvennoinen ja Erja Wiili-Peltola Leikkaustoiminnalla on keskeinen osa terveydenhuollon toimintaprosesseissa. Jotta tämä toiminta

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Osa muutosta Case Audiator-yhtiöt Erja Niittyviita Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Tradenomi Kemi/Tornio 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot