Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi."

Transkriptio

1 Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi

2 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla vastaa työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, ellei työnantaja itse hoida tehtävää. Työsuojelun osapuolet työpaikalla: työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu, 1. varavaltuutettu ja 2. varavaltuutettu Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajikseen työsuojeluvaltuutetun, 1. varavaltuutetun ja 2. varavaltuutetun. Työnantaja ei järjestä työsuojeluvaaleja vaan mahdollistaa niiden toteutuksen tarpeellisin toimin (henkilöstön nimilistat, tilat, postitukset, vaalitoimikunnan ajankäyttö jne). Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunta Lain mukaan työsuojeluvaltuutetut on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Myös pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutetut. Työsuojeluvaltuutetut edustavat kaikkia (myös järjestäytymättömiä) työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Alakohtaisesti voi olla mahdollista valita myös työsuojeluasiamies, aluetyösuojeluvaltuutettu tai päätyösuojeluvaltuutettu. Vähintään 20 työntekijän työpaikoille on valittava lisäksi työsuojelutoimikunta. Toimikunnan kokoonpano vaihtelee työpaikan koon ja toiminnan luonteen mukaan. Työsuojeluvaltuutetut kuuluvat automaattisesti toimikuntaan, muut jäsenet voidaan valita vaaleilla. PAM tarjoaa koulutuksen pamilaiselle työsuojeluvaltuutetulle. Pamilaisella työsuojeluvaltuutetulla on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana palvelualojen työsuojeluyhteistyössä eri tahojen kanssa. VALMISTAUTUMINEN VALINTAAN Työnantajan ja työntekijöiden on neuvoteltava työsuojeluorganisaation rakenteesta jo ensimmäistä kertaa organisaatioita valittaessa sekä aina muutoksia suunniteltaessa. Yrityksen koon ja rakenteen perusteella määräytyy, onko valittava esimerkiksi alueellinen työsuojeluvaltuutettu ja päätyösuojeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamiehiä. Alan yhteistoimintasopimuksesta selviää, minkälainen organisaatio kullakin alalla on mahdollista muodostaa. Valtuutettujen toimikauden pituus voi olla 2 tai 4 vuotta. Samassa yhteydessä tulee miettiä myös työsuojelutoimikunnan kokoonpanoa ja valintatapaa. Yrityksissä, jotka toimivat laajalla maantieteellisellä alueella ja/tai koostuvat useista toimialoista tai työntekijäryhmistä, on tärkeää, että jokainen ryhmä kokee olevansa edustettuna työsuojeluasioissa. VAALITOIMIKUNTA Vaalitoimikunta voi muodostua työsuojelutoimikunnassa olevista työntekijöiden edustajista tai paikallisesti sovitulla muulla tavalla. Jos edellisestä toimikunnasta on asettumassa henkilöitä uudestaan ehdolle vaaleissa, on parempi, etteivät he ole vaalitoimikunnan jäseniä. Vaalitoimikunta hoitaa valinnan käytännön järjestelyt: tiedottaa ehdokasasettelusta ja valintakokouksen ajankohdasta järjestää äänestyksen, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin tehtäviä tiedottaa valinnoista työntekijöille, työnantajalle ja PAMiin EHDOKASASETTELU Valinta käynnistyy ehdokasasettelulla vähintään 14 vuorokautta ennen valintaa.

3 Kätevä tapa on ehdokaslistojen esille laitto työpaikalla. Ehdokkaat ilmoitetaan vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua työsuhteessa oleva ja ilmoittauduttaessa on mainittava onko ehdolla työsuojeluvaltuutetuksi, varavaltuutetuksi tai työsuojelutoimikunnan jäseneksi. Ehdokasastettelun päätteeksi vaalitoimikunnan tulee varmistaa kaikkien ehdokkaiden suostumus tehtävään (esimerkiksi kirjallisella suostumuksella). VALINTATAVAT Vaalikokous Mikäli kuhunkin tehtävään on asetettu määräaikaan mennessä vain yksi suostumuksensa antanut ehdokas, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa valinnat. Nämä ovat nk. sopuvaalit. Äänestäminen/vaali Työpaikalla tapahtuva äänestys Postiäänestys Sähköinen äänestys Äänestäminen työpaikalla Äänestys tulee toteuttaa siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänioikeuttaan käyttäneistä on tehtävä merkintä vaaliluetteloon. Äänestysmahdollisuus on järjestettävä niin monena päivänä, että esimerkiksi kaikki vapaavuorolaiset ehtivät äänestää. Äänestystä varten tulee olla joko äänestyslippu, jolla äänestetään samalla kertaa useita luottamuspaikkoja tai erilliset äänestysliput kutakin äänestystä varten. Äänestyksessä käytettävien lippujen on oltava selkeitä väärinkäsitysten välttämiseksi. Vaalipaikalla tulee olla äänestyslippuja varten vaaliuurna joka on sinetöity, lukittu tai muutoin varmennettu. Ensimmäinen äänestäjä varmentaa, että uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa. Äänestysliput on ennen uurnaan pudottamista merkittävä (leimattava). Vaalipaikalla tulee olla esillä vaalitoimikunnan vahvistama ehdokasluettelo. Äänestyspaikalla ei saa mainostaa ehdokkaita. Postiäänestys Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan sopia postiäänestyksestä. Postiäänestyksessä tulee varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen. Postiäänestys järjestetään käyttämällä kahta kirjekuorta. Täytetty äänestyslippu suljetaan ensimmäiseen kirjekuoreen ja tämä sekä ilmoitus äänestäjän nimestä suljetaan ulompaan kuoreen. Tämä kirjekuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Mikäli postiäänestyksen lisäksi vaalit järjestetään varsinaisella äänestyspaikalla, on postiäänestyksen päätyttävä niin ajoissa, että äänioikeuden jo käyttäneet voidaan merkitä vaaliluetteloon ennen kuin vaalin toimittaminen varsinaisella äänestyspaikalla aloitetaan. Sähköinen äänestys Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisellä järjestelmällä. Sähköinen vaali edellyttää, että vaalitoimikunta saa työnantajalta käyttöönsä kaikkien äänioikeutettujen työntekijöiden sähköpostiosoitteet tai työpaikalla on käytössä yhteinen ryhmäpostilista, joka tavoittaa kaikki äänioikeutetut työntekijät. Sähköinen äänestys on toteutettava siten, että vaalisalaisuus ja äänioikeuttaan käyttäneiden merkintävaatimus täyttyy. VALINNAN TULOS Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen työnantajalle ja PAMiin. Työnantaja ilmoittaa tuloksen työturvallisuuskeskukseen. TARKEMPIA OHJEITA Sivulla ohjeet sekä vaalimateriaalia.

4 Taita tämä puoli ulospäin. Työsuojeluvaalit Äänestän työntekijöiden / toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi Äänestän varavaltuutetuiksi Työsuojeluvaalit ÄÄNESTYSLIPPU Yrityksen nimi Taita tämä puoli sisäänpäin.

5 TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN VALINTA Työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut edustamaan heitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa. Myös pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutetut. TÄMÄN TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUVALTUUTETUT VALITAAN päivä kuuta 20. (ajankohta vähintään 2 viikkoa ennen valintaa) VALITAAN TYÖSUOJELUVALTUUTETTU JA KAKSI VARAVALTUUTETTUA Ehdokkaaksi voi ilmoittautua itse tai ehdottaa toista työntekijää. Ennen toisen ehdottamista pitää varmistaa tämän suostumus. Valtuutetun pitää olla työpaikan työntekijä. EHDOKKAAT: Työsuojeluvaltuutetuksi 1. varavaltuutetuksi 2. varavaltuutetuksi Mikäli yllä ilmoitettuun päivämäärään mennessä kuhunkin tehtävään on ilmoittautunut vain yksi henkilö, katsotaan henkilö valituksi tehtävään. Varavaltuutettuehdokkaiden puuttuminen ei estä varsinaisen työsuojeluvaltuutetun valintaa. Ehdokkaita ollessa enemmän yhteen tai useampaan tehtävään, järjestetään siltä osin työsuojeluvaalit. Työntekijä/t Paikka Päivämäärä

6 VAALITOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA TYÖSUOJELUHENKILÖIDEN VAALEISTA Työpaikka Pvm / VAALITOIMITUKSESSA OLIVAT LÄSNÄ: Vaalitoimikunnan puheenjohtaja sekä jäsenet 1 Vaalitoimitus aloitettiin / klo, jolloin ensimmäiseksi äänestämään saapunut totesi vaaliuurnan olevan tyhjän, jonka jälkeen uurna suljettiin ja sinetöitiin. 2 Äänestys päättyi / klo Laskettiin äänestäneiden lukumäärä äänestäiden luettelosta, yht. Laskettiin vaaliuurnassa olleet äänestysliput, yht. Äänet jakautuivat seuraavasti Hylättyjä äänestyslippuja oli Tämä pöytäkirja tarkastettiin heti vaalitoimikunnan puheenjohtaja vaalitoimikunnan sihteerijäsenet vaalitoimikunnan sihteerijäsenet

7 ILMOITUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUN/TYÖSUOJELUASIAMIEHEN VALINNASTA Yrityksen virallinen nimi Y-tunnus Yrityksen osoite Postinumero- ja toimipaikka Työnantajan sähköposti Työpaikan nimi Tehtävä Sopimusala Toimikausi alkaa ja päättyy Edustamieni työntekijöiden määrä Toimipaikkojen määrä Olen työstävapautettu kokonaan osittain tuntia Työsuojeluvaltuutetun/työsuojeluasiamiehen nimi Puh. Sähköposti Entinen valtuutettu/asiamies I varavaltuutetun/työsuojeluasiamiehen nimi Puh. Entinen valtuutettu/asiamies Sähköposti II varavaltuutetun/työsuojeluasiamiehen nimi Puh. Sähköposti Entinen valtuutettu/asiamies Ammattiosaston nimi Numero Valinta-aika ja paikka Valtuutetun allekirjoitus Lähetä lomake PAMin aluetoimistoon heti valinnan jälkeen.

8 Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Tällä työpaikalla: Ehdokasasettelu Äänestys

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi.

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi. Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi LUOTTAMUSTA. Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työelämän laatu, reiluus ja kehitys vaikuttavat olennaisesti ihmisten hyvinvointiin. Järjestäytyneillä

Lisätiedot

Tee porukastasi vahvempi.

Tee porukastasi vahvempi. Tee porukastasi vahvempi. Luottamusvalintasäännöt Säännöt hyväksytty PAMin hallituksen kokouksessa 19.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä...3 2. Luottamusmies...3 3. Luottamusmiehen

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 1.1.2014 31.12.2017 Kuntien (ml. kunnallisten liikelaitosten) ja kuntayhtymien (=jäljempänä kunta) nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET Sisältö 1... 3 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 3 3 Luottamusmiehen tehtävät... 5 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 6 5 Ehdokkaiden

Lisätiedot

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit Vaaliohje kaudelle 2014 2016

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit Vaaliohje kaudelle 2014 2016 Yksityissektorin luottamusmiesvaalit Vaaliohje kaudelle 2014 2016 www.tsn.fi TERVEYS- JA SOSIAALIALAN YKSITYISSEKTORIN LUOTTAMUSMIESVAALIT Vaaliohje kaudelle 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleistä 1 Luottamusmiesjärjestelmä

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita

Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita ÄÄNESTYSTOIMIKUNTA Sääntöjen mukaan ammattiosastot ovat nimenneet äänestystoimikunnat. Liiton vaalijärjestyksen mukaan äänestystoimikuntaan

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

JOKA JÄSENEN VAALIOPAS

JOKA JÄSENEN VAALIOPAS JOKA JÄSENEN VAALIOPAS Sisällysluettelo Liittokokous lähestyy valmistaudu vaikuttamaan!... 3 Sinun liittosi. Sinä päätät....3 Liittokokous...3 Edustajisto...4 Liittohallitus...4 Liittokokousedustajien

Lisätiedot

AVAINTA TYÖEHTOSOPIMUKSEN JUKON LUOTTAMUSMIESVAALIEN VAALIOHJE 2015

AVAINTA TYÖEHTOSOPIMUKSEN JUKON LUOTTAMUSMIESVAALIEN VAALIOHJE 2015 AVAINTA TYÖEHTOSOPIMUKSEN JUKON LUOTTAMUSMIESVAALIEN VAALIOHJE 2015 Toimikausi 1.8.2015 31.7.2018 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. LUOTTAMUSMIEHEN TOIMIKAUSI... 3 2.1 Poikkeuksellinen vaalikausi... 4 2.2.

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Yhteishallintosäännöt TVT Asunnot Oy:ssä

Yhteishallintosäännöt TVT Asunnot Oy:ssä Yhteishallintosäännöt TVT Asunnot Oy:ssä Sisällys Yleistä... 1 Asukaskokoukset... 1 Asukaskokouksen koollekutsuminen... 1 Päätöksenteko asukaskokouksessa... 2 Asukaskokouksen tehtävät... 2 Asukkaiden valitsema

Lisätiedot

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 6.7.2007 Lihakunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Lihakunta ja kotipaikka Kuopio. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot