Luottamusmiesten määrä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottamusmiesten määrä"

Transkriptio

1 Vaaliohjeet (3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on vähintään viisi Kirkon alat ry:n jäsentä kaksi luottamusmiestä, jos Kirkon alat ry:n jäseniä on seurakunnan palveluksessa vähintään 35 kolme luottamusmiestä, jos Kirkon alat ry:n jäsenten lukumäärä on seurakunnassa vähintään 65 Kirkon lmsopimuksen 4 :n mukaan varsinaisen luottamusmiehen lisäksi voidaan asettaa yksi varaluottamusmies. Toisin sanoen, Kirkon alat ry:n jäsenet valitsevat vain yhden varaluottamusmiehen riippumatta varsinaisten luottamusmiesten lukumäärästä. Edellä mainitut luottamusmiesten määrät koskevat myös seurakuntayhtymiä. Yhteistaloudessa olevissa seurakunnissa vaalit järjestetään yhteisesti koskien koko seurakuntayhtymää. Luottamusmies on siten koko seurakuntayhtymän luottamusmies. Pääsopijajärjestöjen yhteinen luottamusmies Pienissä seurakunnissa, joissa ei ole riittävästi liiton jäseniä oman luottamusmiehen valitsemiseksi, pääsopijajärjestöt voivat sopia yhteisen luottamusmiehen asettamisesta. Edellytyksenä yhteisen luottamusmiehen valitsemiseksi on, että pääsopijajärjestöillä on jäseniä seurakunnan palveluksessa vähintään viisi. Ennen yhteisen luottamusmiehen valintaa, on otettava yhteyttä liittoon. Liiton jäsenmäärän selvittäminen Ennen luottamusmiesvaalia selvitetään taloustoimistosta seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa olevien Kirkon alat ry:n jäsenten lukumäärä. Seurakunnassa saattaa kuitenkin olla myös liiton jäsenmaksun itse maksavia jäseniä, jotka eivät ole taloustoimiston tiedossa. Työnantajan edustajan kanssa kannattaa sopia valittavien luottamusmiesten lukumäärästä ennen vaalia. 2(3)

2 Luottamusmiehen vaalikelpoisuus Valittavan luottamusmiehen tulee olla ao. seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa ja hänen tulee olla Kirkon alat ry:n jäsen. Äänioikeus luottamusmiesvaaleissa Äänioikeus luottamusmiesvaaleissa on kaikilla Kirkon alat ry:n jäsenillä, jotka ovat ao. seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa. Äänioikeutettuja ovat myös ne liiton jäsenet, jotka ovat virkavapaalla tai työvapaalla, mutta joiden palvelussuhde seurakuntaan on edelleen voimassa. Tällaisia ovat esimerkiksi lomautetut, perhevapaalla tai opintovapaalla olevat jäsenet. Lisäksi äänioikeutettuja ovat Tehyn ja SuPerin yhteistyöjäsenet. Viimeksi mainitut eivät voi kuitenkaan ryhtyä luottamusmiesehdokkaiksi. Vaalin toimittaminen ja luottamusmiesten valitseminen Luottamusmiesvaali voidaan järjestää työaikana työpaikalla (lmsopimus, 5 ). Kirkon alat ry:n jäsenet sopivat yhteisesti vaalitilaisuuden ajasta ja paikasta. Vaalin järjestämisestä on sovittava hyvissä ajoin myös työnantajan kanssa. Suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voi olla tarkoituksenmukaista koota 35 jäsenen vaalitoimikunta, joka huolehtii vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä. Vaalitoimikunta voidaan muodostaa esim. eri ammattikuntien edustajista tai nykyisistä luottamusmiehistä. Luottamusmiehen valinta vaalitilaisuudessa Vaalitilaisuuden kutsuu kokoon vaalitoimikunta, joku nykyisistä luottamusmiehistä tai muu sopiva henkilö. Vaalitilaisuus tulisi pitää aikaisintaan kalenteriviikon kuluttua siitä, kun vaalitilaisuuden ajasta ja paikasta on päätetty. Ehdokasasettelu voi tapahtua ennen vaalia tai vaalitilaisuudessa. Vaali käydään suljettuna lippuäänestyksenä. Jos ehdokkaita on saman verran kuin valittavia luottamusmiehiä, kyseeseen voi tulla ns. sopuvaali ilman lippuäänestystä, mikäli kaikki vaalitilaisuuteen osallistuvat ovat vaalin toimittamistavasta yksimielisiä. Ennakkoon äänestäminen on myös mahdollista etukäteen tarkasti sovittuja menettelytapoja noudattaen. Kun varsinaiset luottamusmiehet on valittu, valitaan varaluottamusmies. Varaluottamusmiehen vaaliin voivat osallistua myös luottamusmiesvaalissa valitsematta jääneet ehdokkaat. Mikäli luottamusmiehiä on valittu kaksi tai useampia, valitaan yksi heistä erillisellä vaalilla pääluottamusmieheksi ja yksi varapääluottamusmieheksi. Mikäli äänet jakaantuvat luottamusmiehen, varaluottamusmiehen, pääluottamusmiehen tai varapääluottamusmiehen vaalissa tasan, ratkaisee arpa valituksi tulleen. 3(3)

3 Vaalitoimituksesta kirjoitetaan pöytäkirja (ks. esimerkki liitteestä), josta lähetetään kopio liiton toimistoon. Vaalin tuloksesta ilmoittaminen Vaalin tuloksesta ilmoitetaan Ilmoitus luottamusmiesrekisteriin lomakkeella Kirkon alat ry:n toimistoon. Jokaisesta valitusta luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä tehdään erillinen ilmoitus. Kirkon alat ry:n toimisto tekee edelleen ilmoituksen valinnoista Kirkon Työmarkkinalaitoksen toimistoon. Vaalin järjestäjät ilmoittavat heti vaalin jälkeen valittujen luottamusmiesten ja varaluottamusmiehen nimet kirjallisesti työnantajalle (ks. liite). Luottamusmiehen toimikausi voi siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoitus luottamusmiehen valinnasta on tehty seurakunnalle. Lisätietoja luottamusmiesvaalista: Järjestöasiantuntija Paula Antell, p Luottamusmiesrekisteri: Jäsenpalvelusihteeri Hannele Halinen, p LIITTEET: pöytäkirjamalli Ilmoitus työnantajalle luottamusmiesvaalin tuloksesta Ilmoitus Kirkon alat ry:n luottamusmiesrekisteriin

4 PÖYTÄKIRJA(MALLI) 1(3) LUOTTAMUSMIESVAALI :N SEURAKUNNASSA/ SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ AIKA / 20 klo PAIKKA LÄSNÄ, puheenjohtaja 1. KOKOUKSEN AVAUS, sihteeri Jäsenet osallistujaluettelon mukaisesti Vaalitilaisuuden kokoonkutsuja avaa kokouksen. Todetaan vaalitilaisuuden osallistujat osallistujaluettelon mukaisesti. 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokoukselle 1. Puheenjohtaja 2. Sihteeri 3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4. Kolme ääntenlaskijaa (Kaikki edellä mainitut voivat asettua luottamusmiesvaaliehdokkaaksi ja käyttää äänioikeuttaan) 3. LUOTTAMUSMIESEHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN Osanottajat nimeävät luottamusmiesehdokkaat. 4. LUOTTAMUSMIEHEN/LUOTTAMUSMIESTEN VALITSEMINEN Vaihtoehto 1 (ns. sopuvaali): Todetaan, että ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia. Puheenjohtaja toteaa valituksi tulleet. Vaihtoehto 2 (ehdokkaita on enemmän kuin valittavia): Suoritetaan lippuäänestys suljetuin lipuin. Suoritetaan ääntenlaskenta. Todetaan jätettyjen äänestyslippujen määrä. Todetaan mahdollisesti hylätyt tai tyhjät liput.

5 2(3) Todetaan ääniä saaneet ja heidän äänimääränsä. Todetaan valituksi tulleet. Puheenjohtaja vahvistaa vaalin tuloksen. 5. VARALUOTTAMUSMIESEHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN Osanottajat nimeävät ehdokkaat varaluottamusmieheksi. 6. VARALUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMINEN Vaihtoehto 1 (ns. sopuvaali): Todetaan, että ehdolle on asettunut ainoastaan yksi varaluottamusmiesehdokas. Puheenjohtaja vahvistaa ehdokkaan valituksi. Vaihtoehto 2 (ehdokkaita on enemmän kuin yksi): Suoritetaan lippuäänestys suljetuin lipuin. Suoritetaan ääntenlaskenta. Todetaan jätettyjen äänestyslippujen määrä. Todetaan mahdollisesti hylätyt tai tyhjät liput. Todetaan ääniä saaneet ja heidän äänimääränsä. Todetaan valituksi tullut. Puheenjohtaja vahvistaa vaalin tuloksen. 7. PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMINEN (Pääluottamusmies valitaan vain, jos luottamusmiehiä on valittu enemmän kuin yksi.) Todetaan valitut luottamusmiehet. Suoritetaan lippuäänestys suljetuin lipuin. Suoritetaan ääntenlaskenta. Todetaan jätettyjen äänestyslippujen määrä. Todetaan mahdollisesti hylätyt tai tyhjät liput. Todetaan ääniä saaneet ja heidän äänimääränsä. Todetaan valituksi tullut. Puheenjohtaja vahvistaa vaalin tuloksen. 8. VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMINEN Ensin valitaan varapääluottamusmiehen vaalitapa.

6 Vaihtoehto 1: todetaan pääluottamusmiehen vaalissa toiseksi eniten ääniä saanut tulleen valituksi varapääluottamusmieheksi. Vaihtoehto 2: 3(3) Todetaan pääluottamusmiehen vaalissa valitsematta jääneet luottamusmiehet. Suoritetaan lippuäänestys suljetuin lipuin. Suoritetaan ääntenlaskenta. Todetaan jätettyjen äänestyslippujen määrä. Todetaan mahdollisesti hylätyt tai tyhjät liput. Todetaan ääniä saaneet ja heidän äänimääränsä. Todetaan valituksi tullut. Puheenjohtaja vahvistaa vaalin tuloksen. 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty / 20 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

7 / 20 1(2) Ilmoitus työnantajalle luottamusmiesvaalin tuloksesta Kirkon alat ry:n jäsenet ovat / 20 pidetyssä luottamusmiesvaalissa valinneet toimikaudeksi / 20 / 20 Kirkon alat ry:tä tässä seurakunnassa edustamaan seuraavat luottamusmiehet. Luottamusmies Syntymäaika Virka/toimipaikka Työpuhelin Kotiosoite ja puhelin Luottamusmies Syntymäaika Virka/toimipaikka Työpuhelin Kotiosoite ja puhelin Luottamusmies Syntymäaika Virka/toimipaikka Työpuhelin Kotiosoite ja puhelin Varaluottamusmies Syntymäaika Virka/toimipaikka Työpuhelin 2(2)

8 Kotiosoite ja puhelin Pääluottamusmies Varapääluottamusmies Nimi Paikka ja päiväys / 20 Vaalitilaisuuden puheenjohtaja Vaalitilaisuuden sihteeri

9 Ilmoitus Kirkon alat ry:n luottamusmiesrekisteriin luottamusmiehen valinnasta Lomake täytetään kaikista luottamusmiehistä erikseen Nimi Hetu Kieli suomi ruotsi Kotiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puh. kotiin Puh. työhön / gsm Sähköpostiosoite Työnantaja Työpaikka ja sen osoite Ammattinimike Luottamusmiehen jäsenyhdistys Jäsenyhdistyksen koodi Luottamusmiesasema pääluottamusmies luottamusmies varapääluottamusmies varaluottamusmies Luottamusmiestoimikausi Luottamusmiehen koulutus Luottamusmieskurssi A aika Luottamusmieskurssi B aika olen Kirkon alat ry:n luottamusmiehenä ensimmäistä kertaa ry:n luottamusmiehenä olen aikaisemminkin ollut Kirkon alat olen aikaisemmin ollut jonkin toisen ammattiliiton luottamusmiehen mikä ammattiliitto Tiedon valinnastani luottamusmieheksi saa / ei saa julkaista Kirkon alat ry:n nettisivuilla Päiväys ja allekirjoitus / 20 Täytä lomake huolellisesti ja palauta osoitteella: Kirkon alat ry, Asemamiehenkatu 2, HELSINKI

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 KÄÄNNÖS Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi Euroopan neuvoston

Lisätiedot