Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita"

Transkriptio

1 Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita ÄÄNESTYSTOIMIKUNTA Sääntöjen mukaan ammattiosastot ovat nimenneet äänestystoimikunnat. Liiton vaalijärjestyksen mukaan äänestystoimikuntaan kuuluu 3-5 jäsentä ja 3-5 varajäsentä, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Äänestystoimikunta on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta vaalitoimikunnan jäsentä tai varajäsentä Vaalitoimikunnan on oltava päätösvaltainen koko äänestyksen ajan. Jos esimerkiksi ruokailun tai muun syyn vuoksi äänestystoimikunta ei olisi päätösvaltainen, on äänestäminen keskeytettävä siksi kunnes päätösvaltaisuus palautuu. Äänestystoimikunnassa voi olla jäsenenä ehdokkaana oleva jäsen. Äänestystoimikunnan jäsenten tulee toimia neutraalisti. Liitto maksaa äänestystoimikunnassa oleville jäsenille työtappiot työnantajan todistusta vastaan. Äänestystoimikuntien kokoonpanot on ilmoitettavat keskusvaalilautakunnalle heti valinnan jälkeen (kolme päivää valinnasta), viimeistään ja ne ovat sitovia. Jos muutoksia on pakko tehdä, ne on ehdottomasti sovittava etukäteen ja ilmoitettava etukäteen keskusvaalilautakunnalle. ÄÄNESTYSPAIKKA Äänestyspaikka - ja aika on tiedotettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen ensimmäistä vaalitapahtumaa. Tiedottaminen voi tapahtua työpaikkojen ilmoitustauluilla, jäsenkirjeillä ja paikallisissa lehdissä. Keskusvaalilautakunnalle mennessä tulleet ilmoitukset julkaistaan ilmestyvässä Elintakeessa. Liiton verkkosivuille päivitetään tämän jälkeen jatkuvasti ajantasainen tieto äänestyspaikoista ja -ajankohdista. Jos äänestyspaikkaa on pakko muuttaa, on siitä ehdottomasti sovittava etukäteen keskusvaalilautakunnan kanssa. Vaalipaikkojen käyttö tulee sopia hyvissä ajoissa ennakkoon tilojen omistajan / haltijan kanssa. Äänestys on voitava suorittaa siten, että vaalisalaisuus säilyy (äänestyssuojia voi kysyä lainaksi esimerkiksi kunnalta tai sen voi tehdä esimerkiksi suuresta pahvilaatikosta) Äänestystilassa on oltava asiallisesti esillä kaikki ne ehdokaslistojen yhdistelmät (ehdokaslistat) joissa olevia ehdokkaita ammattiosaston vaalissa jäsenet voivat äänestää (oma vaalipiiri / oma sopimusala) Äänestyssuojassa pitää olla kirjoitusalusta ja lyijykyniä Vaalimainontaa ei saa esiintyä vaalihuoneistossa, eikä sen välittömässä läheisyydessä. Jos mainoksia ei voi poistaa ne on peitettävä. VAALIUURNA Uurna on oltava sellainen että sen voi avata ja sulkea, se voidaan lukita ja että se on asiallinen (kysy lainaksi esimerkiksi kunnalta tai paikkakunnalla toimivalta muulta ammattiosastolta)

2 Uurna aukaistaan vasta sitten kun viimeinen äänestystilaisuus on päättynyt Äänestysten välillä uurna sinetöidään (esim. kun vaihdetaan äänestyspaikkaa päivän aikana sekä äänestyspäivien välisinä aikoina). Jos äänestys on järjestetty usealle päivälle, tarralla sinetöity uurna viedään säilöön vaalitoimikunnan hyväksymään turvalliseen paikkaan. (Huomioikaa, että sen saa myös pois sellaiseen kellon aikaan, kun on äänestyksistä ilmoitettu, esim. klo 5.00 aamulla) Sinettitarrat avataan seuraavan vaalitoimituksen alussa ja avaaminen todetaan äänestystoimikunnan pöytäkirjaan. VAALITOIMITUS - Ammattiosaston järjestämissä uurnavaaleissa voivat äänestää väin kyseisen ammattiosaston jäsenet. - Vaalitoimitus voi alkaa ammattiosastojen työpaikoilla järjestämissä vaalitilaisuuksissa klo alkaen - Ammattiosastojen yleinen äänestystilaisuus voi alkaa aikaisintaan klo Viimeinen äänestys pitää lopettaa viimeistään klo Ensimmäinen (äänestystoimikuntaan kuulumaton) äänestäjä toteaa että vaaliuurna on tyhjä. Hänen tietonsa merkitään pöytäkirjaan sille varattuun paikkaan. - Uurna suljetaan. - Äänestävän jäsenen henkilöllisyys on oltava selvillä. Henkilöllisyyden selvittämiseen riittää se, että äänestystoimikunnan jäsenet tuntevat jäsenen. Muussa tapauksessa henkilöllisyys pitää todistaa kuvallisella asiakirjalla (kuvallinen Kela-kortti, kuvallinen pankkikortti, ajokortti tms.) Mikäli vaalissa on läsnä liiton nimeämä vaalitarkkailija ja hän edellyttää henkilöllisyyden todentamista asiakirjalla näin tulee toimia. - Äänioikeus todetaan liiton toimittamasta äänestysluettelosta. Mikäli nimeä ei löydy luettelosta ja jäsen on varma äänioikeudestaan, voidaan äänioikeusepäselvyys pyrkiä selvittämään jäsenrekisterin päivystyksestä puh Mikäli jäsenrekisteri toteaa äänestysoikeuden olevan kunnossa, lisätään äänestäjän nimi luetteloon ja merkitään äänestäneeksi - Kaikista äänestäjistä täytetään ohjeiden mukainen sopimusalakohtainen äänestäneiden luettelo. - Luetteloon kirjataan jäsenen nimi, henkilötunnus ja ammattiosaston numero - Vaalivirkailija antaa äänestäjälle oikean sopimusalan äänestyslipun (sopimusalakohtainen) - Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä kuin äänestäjän kirjoittama ehdokkaan numero sille varattuun paikkaan. - Äänestäjä taittaa äänestyslipun kahtia ja vaalivirkailija leimaa lipun ennen uurnaan pudottamista. Jos äänestyslipussa ei ole liiton leimaa (SEL äänestys) niin keskusvaalilautakunta tulee hylkäämään tällaiset äänestysliput. - Äänestäjän nimi, henkilötunnus ja ammattiosaston numero kirjataan oman sopimusalan äänestäneiden luetteloon (sopimusalakohtaisesti) - Vaaleihin liittyvien ohjeiden laiminlyönti tai niistä poikkeaminen voi aiheuttaa äänestystoimituksen hylkäämisen ÄÄNESTYSLIPUN MITÄTÖINTI - Jos äänestyslippu menee pilalle ennen vaalivirkailijan tekemää leimausta (esim. äänestäjä huomaa tehneensä virheellisen, epäselvän merkinnän tai merkinneensä

3 ehdokasnumeron väärän sopimusalan äänestyslippuun, tms) äänestyslippu tuhotaan repimällä ja tilalle annetaan uusi äänestyslippu. - Pöytäkirjaan tulee merkitä uuden lipun antaminen ja äänestyslipun tuhoamisen syy. VAALITARKKAILIJAT - Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitarkkailijoita. Toiminta-alueena vaalitarkkailijalla on oma vaalipiiri. - Vaalitarkkailijan on oltava SEL:n jäsen - Vaalitarkkailijat ovat tarkkailemassa, että vaalit suoritetaan liiton sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. - Vaalitarkkailija voi olla ehdokkaana liittovaaleissa. - Jos äänestystilaisuudessa vaalitarkkailijalla on jotain huomautettavaa, se on tehtävä heti kun asia tulee ilmi ja asia on kirjattava vaalitoimikunnan pöytäkirjaan. - Pöytäkirjaan kirjataan myös äänestystoimikunnan selvitys asiaan. - Vaalitarkkailijoilla on liiton allekirjoituksella varustettu valtakirja, joka on pyydettäessä estettävä äänestystoimikunnalle. Tarvitessa vaalitarkkailijan on todistettava henkilöllisyytensä. - Vaalitarkkailijalla ei ole vaalitarkkailijan statusta tilanteessa jossa hän on äänestystoimikunnan jäsen. - Jos äänestystoimikunta, jossa on molempien valtakunnallisten vaaliliittojen edustajia, on yksimielisesti sopinut äänestäjien tunnistamisesta (esimerkiksi henkilötodistusta ei tarvitse, riittää jos äänestystoimikunta tunnistaa jäsenen) ei vaalitarkkailijan ole syytä vaatia henkilötodistusta. Tarkkailijalla on kuitenkin oikeus tehdä asiasta raportti keskusvaalilautakunnalle. - Yhtä aikaa ei samaa äänestystapahtumaa voi olla seuraamassa kahta saman ryhmän nimeämää vaalitarkkailijaa - Useita äänestystapahtumia järjestetään tiloissa, joihin pääsyyn pitää olla tilojen haltijan lupa. Vaalitarkkailijan on ilmoitettava etukäteen sekä äänestystoimikunnalle että keskusvaalilautakunnalle ne äänestystapahtumat, joihin ottaa osaa. Ajankohtaa ei tarvitse ilmoittaa. Näin keskusvaalilautakunta voi varmistua siitä, että tarkkailijalle on varattu mahdollisuus päästä äänestystilaisuuteen. - Vaalitarkkailijan on tehtävä kuluistaan matkalasku. Liitto maksaa työnantaja todistusta vastaan työtappiot. Jos tehtävän hoitaminen edellyttää majoitusta liitto maksaa myös sen. Majoitus on sovittava etukäteen. Vaalitarkkailijalle maksetaan matkakulut joko matkalippua vastaan tai kilometrikorvaus 0,45 / km. - Ruokailukulut maksetaan tarkkailijoille laskua vastaan. Päivärahaa ei makseta. VAALISALAISUUS - Äänestystoimikunnan jäsenet vastaavat vaalisalaisuudesta vaalitoimituksen ajalta ja myös jälkeenpäin. - Jos äänestyslippujen määrä on niin vähäinen, että vaalisalaisuus on vaarassa paljastua, ei vaalilippuja avata laskemisen yhteydessä, vaan ne toimitetaan keskusvaalilautakunnalle avaamattomina. - Jos kuitenkin jollekin vaalitoimikunnan jäsenelle paljastuu äänestäjän kirjoittama numero, on hän tästä tiedosta vaitiolovelvollinen.

4 - Vaalisalaisuuteen kuuluu, että äänestystoimikunnan jäsenet eivät saa äänestystapahtuman aikana julkistaa äänioikeuttaan käyttäneitä tai niitä, jotka eivät ole äänioikeuttaan käyttäneet VAALITOIMITUKSEN PÄÄTYTTYÄ - Vaalitoimitus päättyy viimeistään klo Vaalitoimikunta laskee äänestysliput ja tarkistaa, että kaikissa lipuissa on leima, äänestyslippujen määrää verrataan äänestäneiden luetteloon ja tällöin määrien on täsmättävä. - Äänestäneiden luettelo liitetään vaalitoimituksessa täytettyyn pöytäkirjaan liitteeksi. - Äänestyslippujen kokonaismäärät sopimusaloittain lasketaan ja lukumäärä kirjataan pöytäkirjaan. - Ei lasketa ehdokkaiden saamia äänimääriä. - Käyttämättä jääneet äänestysliput lasketaan ja merkitään pöytäkirjaan. Käyttämättä jääneet liput tuhotaan leikkaamalla ne kahtia. - Pöytäkirjaan kirjataan siinä pyydetyt asiat. Huomautettavaa kohtaan kirjataan poikkeamat. Esim. vaalitarkkailijan läsnäolo kirjataan pöytäkirjaan. (vaalitarkkailija Essi Elintarviketyöläinen paikalla klo ) - Muistakaa kirjata kaikkien vaalipäivien poikkeavat tapahtumat. - Sopimusalakohtaisten äänestyslippujen määrän pitää vastata sopimusalakohtaista äänestysluetteloa. (jos näin ei tapahdu, niin asia kirjataan pöytäkirjaan ja keskusvaalilautakunta päättää, mitä annetuille äänille tapahtuu). - Ammattiosaston äänestystoimikunnat on numeroitu ja ne selviävät ennen vaaleja toimitettavasta Ammattiosastojen äänestyspaikat ja -ajat -luettelosta. Äänestystoimikunnan numero on merkittävä vaalitoimikunnan pöytäkirjaan sekä keskusvaalilautakunnalle lähetettävän paketin kylkeen liimattavaan sisältö tarraan (esimerkiksi näin ammos 002 / 2 tai ammos 030 / 1 jne) - Äänestysliput, äänestysluettelot ja vaalipöytäkirjat lähetetään välittömästi vaalien päätyttyä vaalitarrasinetillä suljetussa kirjeessä, viimeistään vaalien päättymistä seuraavana päivänä keskusvaalilautakuntaan. - HUOM! jos ammattiosaston viimeisin tai ainoa vaalitilaisuus päättyy tai aiemmin, esim klo 17.00, ei tarvitse odottaa päivämäärää, vaan vaalimateriaalin postitus voidaan hoitaa heti vaalin päätyttyä keskusvaalilautakunnalle. Tällöin vaalilippuja ei lasketa, vaan vaaliliput paketoidaan sellaisinaan. - On välttämätöntä, että eri vaaliliittojen edustajat ovat yhdessä viemässä pakettilähetystä postiin. - Lähetys toimitetaan postin kautta pikapakettina ja kirjattuna suoraan keskusvaalilautakunnalle Helsinkiin vaalitarralla sinetöidyssä kuoressa (muistakaa pyytää aina kuitti, kun luovutatte vaalipaketin pois). - Jos päätätte tuoda vaalimateriaalin suoraan liittoon, on siitä sovittava etukäteen. - Vaalipaketti pitää postittaa siten, että se on leimattu viimeistään , osoitteella: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, PL213, 00531Helsinki. KORVAUKSET - Liitto korvaa vaalitoimikunnalle, matkustusohjesäännön mukaisesti, menetetyn ansion ja kilometrikorvaukset.

5 - Liiton matka- / palkkiolaskupohjia saa tilata liiton postituksesta p / Pirjo Nykäseltä - Ammattiosasto laskuttaa postituskulut liitolta. MATERIAALI JOKA TOIMITETAAN AMMATTIOSASTOJEN PUHEENJOHTAJILLE - äänestys- ja vaaliohje - yleisohje uurnavaaleihin - vaalitoimikunnan pöytäkirja ja lisälehti - ehdokaslistat (ehdokaslistojen yhdistelmät) - leimasin ja leimasintyyny - luettelo äänioikeutetuista (sopimusalakohtainen) - matkalaskukaavakkeita - matkustus ohjesääntö - työnantajan todistus työtappioista - Äänestyslippuja sopimusaloittain - Sinettitarrat (liiton logo ja vaalit 2012 ) - Sopimusalakohtaiset tarrat ja kääreet - Postituskuori vaalimateriaalille (jolla asiakirjat lähetetään liittoon) TÄYDENTÄVÄT OHJEET - Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt Äänestys- ja vaaliohjeet sekä Yleisohje uurnavaaleihin. Keskusvaalilautakunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita. Ohjeet toimitetaan ammattiosastoille. Kaikki vaaliohjeet löytyvät myös liiton verkkosivuilta osoitteesta:

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 1.1.2014 31.12.2017 Kuntien (ml. kunnallisten liikelaitosten) ja kuntayhtymien (=jäljempänä kunta) nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

9.12.2008 OM 84-88/92/2008

9.12.2008 OM 84-88/92/2008 LAUSUNTO 9.12.2008 OM 84-88/92/2008 Helsingin hallinto-oikeus lähetteenne 17.11.2008 nrot 17062-17066/08 SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS 1. Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Helsingin hallinto-oikeudelle on

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Tiivistelmä Auditoinnin kohteena on syksyn 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa kunnassa toteutettava sähköisen äänestyksen kokeilu. Kyse

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot