TieVie-suunnitteluryhmän puhelinpalaveri klo 14-16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TieVie-suunnitteluryhmän puhelinpalaveri 19.11.2003 klo 14-16"

Transkriptio

1 TieVie-suunnitteluryhmän puhelinpalaveri klo Muistio Langoilla: Merja Ruotsalainen (pj.), Soile Jokinen (siht.), Sanna Kähkönen (harj.), Sari Koski- Kotiranta, Anna-Kaarina Kairamo, Markku Närhi, Hanna Seuranen, Matti Lappalainen, Mikko Toriseva Puhelinpalaverin tavoitteena on vetää alustavia johtopäätöksiä TieVie-kyselyn vastauksista ja niiden hyödyntämisestä toimintasuunnitelmassa 2004 ja hanke-esityksessä Puhelinpalaverin asialista: 1. TieVie 5 ov: - järjestääkö TieVie jatkossa 5 ov:n opintoja, miten? Mitä yliopistot pystyvät itse toteuttamaan? - jos 5 ov siirtyy vähitellen paikallisella tasolla toteutettavaksi, miten TieVie voisi tukea sitä? - kehittämisideoita, muuta? 2. TieVie 10 ov: - miten 10 ov opintoja pitäisi kehittää? - Pitäisikö olla tarjolla jotain myös 10 ov:n käyneille? Mitä? - kouluttajaverkoston luominen, alumnijutut? 3. Muuta: - TieVie:n suhde yliopistopedagogiikan 35 ov:n opintoihin? - TieVie:n vakinaistaminen - mitä tämä voisi tarkoittaa? - TieVie:n suhde muihin svy-hankkeisiin? - muuta... ;-) Päällimmäisiä ajatuksia TieVie-kyselyn tuloksista: HY - kouluttajakoulutukselle enemmän tarvetta - valtakunnallisuus plussaa - TieVien yhdistäminen korkeakoulupedagogisiin opintoihin (35 ov) TKK - 10 ov:lle on tilausta, ei välttämättä ns. kouluttajakoulutukselle - vrt. Tony Bates: uusin kirja, julkaistu kesällä 2003 (Batesin kotisivuilta) - verkostoituminen tärkeää

2 JY - kyselystä ei saatu irti kovin hyvää osviittaa TieVien tulevaisuutta varten - verkostoituminen tärkeää - jatkuvuuden miettiminen, esim. korkeakoulupedagogiset opinnot (35 ov) OY - yliopistoissa tarvitaan sekä pitkä- että lyhytkestoista koulutusta - yksilöiden väliset erot suuria sekä tietotaidossa että koulutushalukkuudessa - ongelmana miten saada rekrytoitua ja motivoitua osallistujia pitkäkestoiseen koulutukseen? o pätkätyöt ongelmana o koulutus kestää yli vuoden vaihteen, jolloin monilla työsopimus katkolla o otollisin aines on koulutettu - TieVie 5 ov:a vastaavan koulutuksen tilanne eri yliopistoissa o muutama yliopisto järjestää itse tai suunnittelee aloittavansa (HY, LY, TY o muutamat yliopistot järjestävät pienissä verkostoissa (Tritonia, ISVY) o monilla yliopistoilla ei ole resursseja järjestää, erityisesti pienet yliopistot o pienissä yliopistoissa osallistujia olisi vähän - TieVie 10 ov:a vastaavan koulutuksen tilanne eri yliopistoissa o muutamat yliopistot järjestävät pienissä verkostoissa (Tritonia, ISVY) o monilla yliopistoilla ei ole resursseja järjestää, erityisesti pienet yliopistot o ei riitä yksittäisistä yliopistoista osallistujia - miten käy paikallisten koulutusten tulevaisuudessa? Myös monet niistä toteutetaan virtuaaliyliopistohankerahoituksella - TieVie:n suhde yliopistopedagogiikan 35 ov:n opintoihin? o ilmapiiri positiivinen niiden tvt:n opetuskäytön koulutuksen yhdistämiselle ko. koulutukseen o mitä tarkoittaa TieVie:lle? o Ollaanko TieVie-koulutusten rakenteita valmiita muuttamaan? o suhde KasViin? TY - kaivataan sekä teknistä että pedagogista koulutusta (erityisesti peruskoulutusta) o peruskoulutuksen toteuttaminen paikallisesti Yleistä kyselystä - kyselyyn vastattiin nimellä -> yliopistokohtaisia avainhenkilöitä oli helppo poimia - mitä tarkoitetaan ope.fi II tasoisella koulutuksella? Onko sama kuin TieVie 5 ov? o ope.fi II:ssa ei välttämättä tehdä prosessinomaista koulutusta (niin kuin TieViessä) - TieVielle annettiin siunaus jatkoon - Kuinka suuri arvo annetaan verkostoitumiselle TieVie-koulutuksen (5 ov) suhteen?

3 Yleistä keskustelua - Merjalle tullut kyselyjä siitä, jatkuuko TieVie 5 ov o yliopistoille mahdollisuus antaa miettimisaikaa eli v TieVie 5 ov järjestetään entisellään (asiasta keskustellaan vielä TKK:lla ) o mitä kirjoitetaan hanke-esitykseen ? o Marja Kylämä: aktiviteettia voitaisiin viedä paikalliselle tasolle, mutta asiaa tarkastellaan myös TieVie-kyselyyn pohjautuen - Jos TieVie ei jatka -> muodostuu ehkä pienempiä verkostoja tai esim. tieteenalakohtaisia verkostoja o paikallisesti ei saa niin paljoa irti - TY aikoo järjestää omaa 5 ov:n kokonaisuutta o yhtenä osana yliopistopedagogisia opintoja (35 ov) o tehdään yhdessä henkilöstökoulutusta järjestävien tahojen kanssa o kiinnostaa pienen verkoston tekeminen - Jos muodostetaan pieniä verkostoja, miten käy pienille yliopistoille? o heillä ei ole resursseja, eivätkä he ole houkuttelevia partnereita muille - Täytyy olla joku foorumi, missä opettajat voivat verkostoitua keskenään (tämä on tähän mennessä ollut TieVien suuri anti) - Yhteistyö virtuaali-amk:n ja ammattikorkeakoulujen kanssa? o valtakunnallisesti / paikallisesti? o tilannetta selvitettävä -> OY selvittää (Rautajoki) - Voisiko TieVie 5 tuottaa moduleita, joita kaikki saisivat hyödyntää? o jokaisessa yliopistossa oma tuutori o verkkojaksoja voidaan valita yhteisestä tarjonnasta, TieVien perusrunko olisi saatavilla - Hanke-esityksessä esitetty seuraavia vaihtoehtoja : o a) Paikallisten kouluttajien kouluttaminen ja suunnittelutuen antaminen TieViekouluttajakoulutuksen kautta (ks. kohta 1.1). Koulutuksessa mukana olevia osallistujia kannustetaan järjestämään ope.fi II tason koulutusta pieninä parin kolmen yliopiston yhteistyökoulutuksina, jolloin esim. tietoverkkosovellusten käyttäminen osana koulutusten toimintarakennetta on luontevaa. o b) Vuoden 2004 aikana järjestetään 1-2 valtakunnallista seminaaria, jotka sisällöltään ja toimintarakenteeltaan rakennetaan sellaisiksi, että ne toimivat esimerkiksi paikallisten koulutusten aloitus- ja päätösseminaareina. Aloitusseminaarissa keskeisinä teemoina ovat osallistujien verkostoituminen ja sen tukeminen (partnerin haku) sekä aikaisempina vuosina toteutettujen kehittämishankkeiden esittely. Päätösseminaarissa keskeisessä roolissa ovat osallistujien omat koulutuksen aikana toteutetut hankkeet ja niistä saatujen kokemusten jakaminen valtakunnallisesti. Näin paikallistason koulutusten osallistujat pääsevät solmimaan valtakunnallisia kontakteja ja näkevät tvt:n opetuskäytön kentän valtakunnallisesti. o c) TieVie-verkosto tuottaa ja toteuttaa vuosittain 2-3 toiminnallista tvt:n opetuskäytön sisältömoduulia, joita paikallistason toimijat voivat halutessaan joustavasti integroida osaksi paikallisia koulutuskonseptejaan. Toteutuksessa hyödynnetään esim. tietoverkkoa, megakonferenssia ja Netmeetingiä. o d) Vuosien aikana TieVie-hankkeessa tuotettua koulutusmateriaalia kehitetään edelleen ja paikallisia kouluttajia opastetaan ja kannustetaan materiaalin käyttämiseen ja sen edelleen kehittämiseen omiin koulutuksiinsa soveltuviksi.

4 - Kouluttajaverkoston ylläpitäminen TieVien tehtävänä o TieVie 5 ov:n kouluttajakoulutus - Paikallisen toiminnan resurssointi? o tähän mennessä jokainen yliopisto on maksanut itse mentoroinnin - Taitokursseihin varatuista rahoista o hyvin vähän TieVieläisistä käy kursseille -> kursseja tarjotaan koko yliopiston henkilökunnalle o mistä rahaa höylätään, kun budjetti pienenee joka vuosi? Olisiko se taitokursseihin varatuista rahoista? - Koulutusta paikallisen tason kouluttajille, 10 ov:n yhteyteen o kohdennettu rekrytointi tuleville kouluttajille, paitsi että suuri osa tulevista kouluttajista on jo käynyt TieVie 10 ov:n TieVien suhde yliopistopedagogisiin opintoihin (35 ov) - Matin viesti suunnitteluryhmälle ( ): o Merja ja osin muutkin tästä jo tietävätkin: Yliopistot, joissa on kasv.tiet.tdk, anoivat (kukin erikseen) keväällä opm:ltä rahaa yliopisto-opettajien 35 ov pedagogisiin opintoihin, jotka tuottaisivat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden. Varsinaisesti tuohon tarkoitukseen ei kukaan saanut rahaa, mutta esim. TY sai rahaa ottaakseen pienen ryhmän yliopisto-opettajia mukaan vastaavaa "tavallisille" opiskelijoille järjestettävään koulutukseen. EILEN oli suunnittelupalaveri, miten yliopistot voisivat tehdä yhteistyötä, jotta yliopisto-opettajille voitaisiin laajamittaisemmin järjestää tuollaista koulutusta, jolle tuntuu olevan kysyntää. Paikalla oli opm:n (opetusneuvos Armi Mikkola) lisäksi kaikista yliopistoista edustava joukko, OY:stä Asko Karjalainen ja Sirpa Suni, JY:stä Jari Rantamäki & Anita Malinen, HY:stä Kauko Hämäläinen, Anne Nevgi, KasVin suunnittelija Annukka Uusitalo ja tutkija Liisa Postareff sekä TY ML. Esille nousi verkon hyödyntäminen (olin puhunut asiasta pohjustukseksi Merjan kanssa ma). Keskeiset perustelut: * KasVissa on rakenteet pedagogisten opintojen toteuttamiselle verkossa eli asia on neuvoteltu kertaalleen kasvatustieteellisten tiedekuntien kanssa (se on tässä vaikein homma...). VirPedassa opiskelijoita on kuitenkin ollut hyvin niukasti. * TieVie:ssä on kokemusta massamuotoisesta yliopisto-opettajien koulutuksesta. Samalla TieVie miettii, miten toimintaa voitaisiin jatkossa syventää. Minä sain tehtäväkseni selvitellä tämän yhteistyön mahdollisuuksia ja edellytyksiä eli pystyisivätkö KasVi ja TieVie suuntaamaan yhdessä toimintaansa tuohon suuntaan vai mitä pitää tehdä. Yksi keskeinen toimintasuunta on * kasv.alan tutkinnonuudistustyöryhmä (VOKKE), jolla on praktikum-työryhmänsä - Mitä yhteistä löytyy TieViestä, KasVista ja yo-peda 35:ssa? - HY:ssä alkamassa koulutus, joka antaa virallisen yliopisto-opettajan pätevyyden (Anne Nevgi) o laaja-alaiset opettajan pedagogiset opinnot o uusi pala, mikä tuotetaan on 20 ov (15 ov täytyy olla jo tehtynä) - JY:ssä APO aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot o laaja-alaiset opettajan pedagogiset opinnot - Taina Kaivola (VOKKE)

5 - TY: Aikuis- ja ammatilliseen koulutukseen suuntautuvat opinnot o Olemassa oma ryhmä yliopisto-opettajille - mitä TieVie voisi tehdä 35:n suhteen? o moduleiden tuottaminen, mutta mitä moduleita? o sisältöjen suunnittelu yhdessä kasvatustieteellisten kanssa o voiko 35:n ops:aa muokata? o hops - Kenen vastuulla koko paletin kokoaminen on? o KasVilla tieteellinen auktoriteetti o pätevyyden tuottaminen on vaikea hallinnollinen kompastuskivi kokous yo-pedan juttuihin liittyen o paikalla kaikki, jotka toteuttavat / haluavat toteuttaa yo-pedaa Tärkeitä asioita, joista jatketaan TKK:lla v jatketaan edelleen TieVie 5 ov:a? -> päätetään TKK:lla o vuosi 2004 on siirtymäkausi? o haetaan ministeriöltä tukea tähän o uuden alku v (yliopistoja on informoitava ajoissa ja mahdollisuuksia kartoitettava v. 2004) -> pohdintaa yliopistojen avainhenkilöiden kanssa o kartoitetuista vaihtoehdoista valitaan paras yhdessä OPM:n (Kylämä) kanssa - v. 2004, v jatketaan TieVie-kouluttajakoulutusta (10 ov) samalla linjalla? - yhteistyö virtuaali-amk:n ja ammattikorkeakoulujen kanssa o tilannetta selvitettävä -> OY selvittää (Rautajoki) o amk tuottaa oman palasensa koulutukseen o 10 ov:n asiantuntijakoulutuksen järjestäminen yhteistyössä o onko yhteistyö ylipäänsä mahdollista -> varmistettava Kylämältä - TaY, ISVY, Tritonia o tärkeitä mahdollisia yhteistyökumppaneita, molemmat toteuttavat ope.fi III tason koulutusta - TieVien suhde yliopistopedagogisiin opintoihin (35 ov)? Aktiivinen partneri o kirjataanko hanke-esitykseen ja kuinka tarkasti? esim. TieViessä asiantuntemusta massakoulutuksen järjestämisestä verkossa (koulutusmalli) esim. TieVie voi tarjota koulutusmoduleita Näistä jatketaan TKK:lla ensi viikolla eli klo

1. Janne Sariola esitteli opetusteknologiakeskuksen toimintaa

1. Janne Sariola esitteli opetusteknologiakeskuksen toimintaa TieVie-suunnitteluryhmän kokous Aika: 17.10.2000 klo 9.00 16.00 Paikka: Helsingin yliopisto Läsnä: Janne Sariola, Sari Koski-Kotiranta, Marja Venna, Antti Auer, Sanna-Marja Heinimo, Peppi Taalas, Maarit

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TieVie-koulutuksen osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio. Merja Ruotsalainen, Soile Jokinen, Hanna Seuranen 25.9.2003

TieVie-koulutuksen osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio. Merja Ruotsalainen, Soile Jokinen, Hanna Seuranen 25.9.2003 TieVie-koulutuksen osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio Merja Ruotsalainen, Soile Jokinen, Hanna Seuranen 25.9.2003 TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

TieVie-koulutuksen (5 ov) osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio

TieVie-koulutuksen (5 ov) osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio TieVie-koulutuksen (5 ov) osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio Merja Ruotsalainen, Paula Vaskuri Oulun yliopisto Opetuksen kehittämisyksikkö 23.9.2004 Seminaarin ohjelma http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmaoulu.htm

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu. Kooste yrityspalautteesta

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu. Kooste yrityspalautteesta Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu Kooste yrityspalautteesta Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu Kooste yrityspalautteesta Teknologiateollisuus 09/2010 Työjohtokoulutuskokeilu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä

Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 7 / 2 0 0 6 tuomas tenkanen Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot