1. Janne Sariola esitteli opetusteknologiakeskuksen toimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Janne Sariola esitteli opetusteknologiakeskuksen toimintaa"

Transkriptio

1 TieVie-suunnitteluryhmän kokous Aika: klo Paikka: Helsingin yliopisto Läsnä: Janne Sariola, Sari Koski-Kotiranta, Marja Venna, Antti Auer, Sanna-Marja Heinimo, Peppi Taalas, Maarit Saarenkunnas, Tytti Tenhula Muistio 1. Janne Sariola esitteli opetusteknologiakeskuksen toimintaa - joustava oppiminen - uni-wap, mobiiliteknikka, e-book - haetaan tulevaisuuden näkymiä - mikä on opettajan tilanne vuonna 2002, millaisia palveluja silloin pitäisi olla - tieto- ja pedagogisten innovaatioiden kehittämisyksikkö: tukipalveluja henkilöstölle ja strategista työtä johdon kanssa - vetää tukihenkilöverkostoa (30 osapäiväistä henkilöä - pedagogisia tukihenkilöitä) - neuvontapalvelut - ope.fi II koulutus 50 opettajaa (koulutuspoliittinen opettajankoulutus ja humanistinen tiedekunta), keväällä 100, syksyllä tutkija tapaamisia, tutkimustoimintaa - hankkeiden koordinointi, rahan jaon valmistelu - tuki WebCt:hen, tuhat opiskelijaa käyttäjänä - tiedekuntien tieto- ja viestintäteknologian strategia (laitosjohtajakoulutus) - noin 20% yliopiston henkilöstöstä hallitsee tvt:n pedan soleltamistaidot 2. II-tason koulutus Keskustelua: Sanna-Marja Heinimo: omarahoitusosuudet ja muu virtuaaliyliopisto rahoitukset pitäisi saada näkyviin. Liitteenä taulukko. Sari Koski-Kotiranta: virtuaaliyliopisto/hankekohtainen tuutorointi pitäisi kirjoittaa auki. Mitä se tarkoittaa ja kuka rahoittaa? Tukirakenne. Tuutorointia ei rahoiteta. Helsinki olisi kiinnostunut rahoituksen jakamisesta myös II-tasolla, koska se heidän näkemyksensä mukaan voisi parhaiten tukea toimintaa. Mitkä olisivat kohtuulliset osallistujakiintiöt/yliopisto? Ehdotus: 30 henkilöä suurista yliopistoista, 15 henkilöä keskikokoisesta yliopistosta, 5 pienestä yliopistosta. Janne Sariola kommentoi: yliopistojen pitäisi sovittaa omat tavoitteensa TieViehen. Marja Venna kommentoi, että verkostoitumisen kokemus on olennaisen tärkeä. TT: Mitä muuta lisäarvoa tästä voi saada kuin helpostusta työhön.

2 MV: Kuka opintoviikottaa? AA: tämä on täydennyskoulutusta. JS: Päämäärä on PD. Henkilöstökolutuksella aloitetaan, tavoitellaan laatuleimaa. Opintoviikotukset ovat yksittäisten yliopistojen annettava. Tavoitteena on saada tämä osaksi mediakasvatuksen, koulutusteknologian, korkeakoulupedagogiikan kokonaisuuksien osaksi. Jokaisesta yliopistosta tarvitaan professori mukaan. Toivotaan yhteistyötapaamista kasvatustieteen verkostohankkeen kanssa. Kutsu esitetään. Sisältöjen kehittäminen eteenpäin on tarpeellista ja ne ovat vielä liian hataralla pohjalla. Tarvittaisiin esimerkiksi laadukas kirjaluettelo. Kirjallisuus intergoidaan hankkeeseen. Mitä ne tuotokset ovat, joita opiskelijoilta pyydetään ja joita arvioidaan? Kenellä on kompetenssi arvioida tätä? Kuka arvioi meidän opintotuotokset. Millaisia ne tuotokset ovat? SS: Kurssin arviointikehikkoa pitää kehittää. Hyv./hyl./täydennettävä? MS: onko mahdollista muodostaa editorial board, joka hyväksyy tuotuokset? JS: laadun kriteeristö pitää kehittää. PT: mitkä ovat tämän koulutuksen kriteerit? Kuka valmistelee nämä kriteerit? Pitäisikö tätä hyväksyttää kasvatustieteen verkostossa? ehi JS: Kirjallisuusluettelo OPSiin mukaan. Kuvaus siitä, mitä tuo kehittämishankkeen raportti sisältää? Kuvaus siitä, miten verkko-osioon pitää osallistua? Onko erityyppisiä raportteja vai vain yksi? Kakkostasolla osoittaa, että ykköstason taidot on hallussa. JS: koulutuksen isona tavoitteena on luoda laadunkriteeristöä. PT: myös uudenlaisien työtapojen sisällyttäminen tähän on tärkeää. AA: Arvioinnin arviointi. Esitys: - TieVie suunnitteluryhmä kirjoittaa arviontikriteeristön (mitä tulee osata tämän koulutuksen jälkeen) - Kriteeristö tehdään selväksi paikallisryhmien tuutoreille, tuutorit jotka arvioivat laadittavat tuotokset - Paikallisryhmissä tuotetaan itsearviointi raportti (portfolio), joka toimitaan tuutorille, joka arvioi ja antaa kirjallisen palautteen arvioinnista. - Oma kehittämishankkeen ulkoistamiseen luodaan ohjeellinen oma rakenne: teoreettinen näkökulma, oman oppimisen kuvaaminen, verkkokeskustelujen reflektointi, työpäiväkirjan pitäminen on suositeltavaa - Verkostoitumista täytyy osata käyttää hyväksi: tiimityöskentelyä ja valtakunnalista verkostoa, miten pareja ja pienryhmiä muodostetaan muutenkin kuin oman yliopiston sisällä, erityisesti tämä on tärkää verkkotyöskentelyä' - Ryhmä arvioi toisen ryhmän työtä ja antaa kirjallista palautetta - Mentor arvioi arviointia - Mentoreille pitää antaa kouluttajakoulutuksessa avaimia metatyöskentelyyn - Yhteistyö kasvatustieteiden verkoston kanssa on tärkeää Arviointi kuuluu yliopistokohtaiselle tasolle. Kansallisella tasolla luodaan kriteeristö. SKK: kurssi tarjoaa kokemuksen opiskelijoiden ohjaamisesta pitää poistaa.

3 Kurssille valitaan ensisijaisesti niitä, joilla on jokin oma ajatus siitä, mitä haluaa tehdä? Koulutuksen aikataulu: koulutuksen kesto liittyy siihen, että mitä koulutuksessa tapahtuu. Millaisia ovat jaksojen sisällöt ja miten ne toteutetaan? Koulutuksen kesto: koulutus alkaa lokakuussa ja päättyy helmikuun lopussa. Miten taitokurssit otetaan huomioon? Järjestävän yliopiston tehtävä on hoitaa taitokurssien järjestäminen. Pedagoginen taitokoulutus. Kuvioon kirjoitettava auki, että miten pedagogiset taitokurssit toteutetaan. JS: Miten rahoitetaan näitä taitokursseja? Vitosen jälkeen ihmisen pitäisi osata soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan. Onko TieVien tehtävä toteuttaa näitä taitokursseja: JS: esittää: Himmeliä muutetaan valinnaiset verkko- ja taitokurssit. Jokainen yliopisto huolehtii siitä, että taitokursseja tarjotaan. Tämä kirjoitetaan suunnitelmaan. Materiaali: Avoin verkkoresurssi. Palveluportaali, TieVie portaali. Kouluttajien pitää tuottaa tähän koulutukseen jokin perusmateriaali. Budjettikeskustelu: Pitäisi tuottaa sopimus siitä, millaisia resursseja tämä koulutus tuottaa yksittäisille osallistujille. Lähiseminaarit: Ensimmäinen alussa (verkostoituminen, verkkotyöskentelyn aloittaminen, tieteenalakohtaiset seminaarit), toinen loppupuolella (noin kuukautta ennen kuin työskentely päättyy. Sibis, HY ja TKK järjestää yhteistyössä ensimmäisen seminaarin, johon kutsutaan osallistujat ja mentorit. Ensimäinen seminaari järjestetään Jyväskylä järjestää toisen seminaarin Oulun osallistuu sisällön suunnitteluun. Verkkoseminaarit: Johdanto ja verkko-opetuksen tuotantoprosessi: TKK ja Helsinki (0,5 ov) Ohjaus: Turku (0,5 ov) Arviointi: Oulu (0,5 ov) Sisältötuotanto: Jyväskylä (0,5 ov) Oulu saa vastuulleen portaalin ensivaiheen suunnittelun: toiminnallinen ja tekninen toiminnan määrittely. II-tason koulutuksen alkuun mennessä on verkossa TieVie sivusto, jonka tuottaa Oulu. Keskeinen osa suunnittelua on yhteistyö Seppo Collanin ja IT-pedaverkoston kanssa. Oululaiset toimittaa ehdotuksen. TieVie portaali: tekninen ja toiminnallinen määrittely visuaalisen ilmeen suunnittelu portaalin sisällön tuottaminen

4 Ylimenevä rahoitus siirretään pedagogisiin taitokursseihin (vapaavalintaiset ja portaalista jäävä raha (4-5 taitokurssia, paikka saa vähintään kahteen tai kolmeen kurssiin osarahoitusta - puolet ilmaiseksi ja puolet tällä rahalla). Noin /yliopisto. Pohjois-Suomen koulutus: Oulu Itä-Suomi: Kuopio tai TOTY Keski-Suomi: Jyväskylä Länsi-Suomi: Turku Häme: Tampere Vapaavalintaiset kurssit: alueellisesti jaetaan budjetoitu raha, jätetään keskusteltaviksi (taitoosioihin kirjoitetaan yksi opintoviikko - mutta tämä ei ole budjetoinnin peruste). TVT: n opetuskäytön perusmateriaalin tuottaminen, Oululaiset. Oulu saa 6kk koordinointia ja 2 kk koulutusassistenttia. 3. III-tason koulutus Seminaarien järjestäminen: Valinnaiset taitokurssit? Miten taitokurssit? Miten ohjaan ihmisiä käyttämään videoneuvottelua? Tavoitellaanko me III-taso on syventävä osio II-tasolle. Miten III-taso eroaa II-tasolta? Tarjotaan siis eri väyliä: mentoriväylä, tukihenkilöt, koulutusmateriaalin tuottajat. Ryhmäytetään kehittämistehtävien mukaan. Ensisijaisesti koulutukseen otetaan mentoreita. Arviointi osio pitää tähänkin sisällyttää. Miten tätä arvioidaan? Mitä opiskelija tästä saa? Mitä opiskelijan pitää tänne tuottaa? Tehtävän verkkojaksolle asettaa edellisen seminaarin järjestäjä. Ensimmäinen tehtävä: miten paikalliset ryhmät toteutetaan. Paikalliset vertaisryhmien tapaamiset pitää nivoa mukaan tänne. Pitää määritellä minimi, jonka nämä kurssilaiset tapaavat. Miksi nämä vertaisryhmät tapaavat? Yhteistyön parantaminen on tavoite. Budjetti 1. seminaari Vastuu Oululla

5 2. seminaari Jyväskylässä 3. seminaarin järjestää Helsinki seminaari hankkeiden arviointi ja palautekeskustelu (ITK), Turku, Huhtikuu 2002 Verkkojaksot 1. Oulu 2. Oulu - Jyväskylä 3. Jyväskylä - Helsinki 4. Helsinki - Turku Taitokurssit: Pyritään levittämään rahaa niin, että ainakin kahteen kurssiin on resurssia per järjestäjä. Millaisia kiintiöitä näille taitokursseille järjestetään? Taitokurssien resurssit jaetaan suhteessa osallistujamäärään. Kaikkien yliopistojen osallistujilla on oikeus osallistua. Koordinaattori ja koulutusassistentti: III-tasolla koordinaattorin työkuukausia annetaan 6 kk. Koulutus assistenttia lisätään 2 kk. Ylijäävä rahoitus lisätään taitokursseihin. Kiintiöt: 10 helsinkiläistä 3-5 osallistujaa, muut. Markkinointi: Yliopistot valitsevat omat osallistujansa. Visio Vuoden 2002 rahoitus: miten TieVie laajenee? - TieVie monikieliseksi: ruotsin kielinen koulutus, voiko TieVie jatkossa olla englannin kielinen? - TieViessä on jatkossa kansainvälinen osio? Nelosmoduuli. - Esimiehet, tekninen henkilöstö, pedagoginen henkilöstö, yhteen. - Laitosjohtajien koulutus - Avoimen porttaalin kehittämiseen tarvitaan lisää rahaa. - Tutkimuksellinen näkökulma - tutkijakoulut. Budjettiin ei kannata lisätä menoja. Omarahoitus? Mikä on osallistuvien omien yliopistojen osuus? 1.9. miljoonaa ei ole se jolla tämä tuotetaan - yliopistot satsaavat tähän jo omia palkkojaan? Koonti näistä rahoista yhteen.

6 Kriteeristötyöryhmä Portaalityöryhmä Seuraava kokous

TieVieasiantuntijakoulutus

TieVieasiantuntijakoulutus TieVieasiantuntijakoulutus (10 ov) VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät 22. 23.11.2004 Merja Ruotsalainen Oulun yliopisto Opetuksen kehittämisyksikkö TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

TieVie-koulutuksen osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio. Merja Ruotsalainen, Soile Jokinen, Hanna Seuranen 25.9.2003

TieVie-koulutuksen osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio. Merja Ruotsalainen, Soile Jokinen, Hanna Seuranen 25.9.2003 TieVie-koulutuksen osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio Merja Ruotsalainen, Soile Jokinen, Hanna Seuranen 25.9.2003 TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

TieVie-koulutuksen (5 ov) osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio

TieVie-koulutuksen (5 ov) osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio TieVie-koulutuksen (5 ov) osallistujien esittely ja pedagoginen orientaatio Merja Ruotsalainen, Paula Vaskuri Oulun yliopisto Opetuksen kehittämisyksikkö 23.9.2004 Seminaarin ohjelma http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmaoulu.htm

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista

Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista Sari Tarvonen 13.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1 TAUSTA 3 TAVOITTEET 3 TEEMAT 3 I KORKEAKOULUYHTEISTYÖN YHTEISET SISÄLTÖALUEET 3 II YHTEISTYÖN

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan näkökulmana oli verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena oli syventää

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 8/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Alkukartoituksen avuksi Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 11/2012 hannu-pekka huttunen risto karinen kristel

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Eija Kalliala, Otavan Opisto 30.5.2014 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 1 Sisällys Sometu...

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA

VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA RAPORTIT 2002 2003 AiHe-projekti Verkko-oppimisen ohjauksen asiantuntijaryhmä Pekka Ihanainen Pentti Hietala Päivi Mäkinen Seija Rannikko Antti Keskinen

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Jäsenoppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia 2001 2004. Vili Pesonen ja Georgij Putilin

Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Jäsenoppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia 2001 2004. Vili Pesonen ja Georgij Putilin Suomen musiikkioppilaitosten liitto Jäsenoppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia 2001 2004 Vili Pesonen ja Georgij Putilin Sisällysluettelo: Suomen musiikkioppilaitosten liitto...1 Jäsenoppilaitosten

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot