ETX ac 125/150. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03"

Transkriptio

1 ETX ac 125/ Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. m A Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. t o Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschat Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Ajoneuvo... B 4 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Tehotiedot... B Mitat... B Pyörät:... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 9 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet... B Ajoneuvon tyyppikilpi... B Kantokyky... B 11 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturilla kuormaus... C 1 3 Ensimmäinen käyttöönotto... C Ensimmäinen käyttöönotto ilman akkua... C 2 4 Käynnistys... C 3 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun lataaminen... D 2 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen... D Akun poistaminen ja asentaminen kuljetusvaunua käyttäen... D 3 5 Akun kunnon, hapon määrän ja tiheyden tarkistaminen... D 4 6 Akun purkausnäyttö... D 4 I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E Ohjauspulpetin hallinta- ja näyttöelementit... E Jalkatoimiset hallintaelimet... E Näytön hallinta- ja näyttöelementit... E 4 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E Reerenssiajo (käyttöönotossa)... E Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa... E Ajoneuvoon nouseminen ja sieltä poistuminen... E Kuljettajan istuimen säätäminen... E Turvavyö (lisävaruste)... E Ohjauspulpetin säätäminen... E Työskentelyn aloittaminen... E Kuljettajan paikan säätäminen... E 22 4 Trukilla työskentely... E Ajokäyttöä koskevat turvamääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarruttaminen... E Nosto - lasku - työntö - kääntöliike... E Kuormiin tarttuminen, kuljettaminen ja jättäminen... E Nostokorkeuden esivalinta... E Hyllyn lokeron näyttö laser-säteellä... E Trukin turvallinen pysäköinti... E 38 5 Viankorjaustoimet... E 39 6 Valvontatoiminnot ja turvajärjestelmät... E Hätäpysäytyslaite... E Ajotoiminnon katkaisu ja sen ohitus (o)... E Nostotoiminnon katkaisu ja sen ohitus (o)... E Käytävän pään turvavarmistin (o)... E Automaattinen hätäpysäytys... E Ajoneuvon poistaminen kapealta käytävältä... E 42 I 2

6 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu...f 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset...f 1 3 Huolto ja tarkastukset...f Huoltotoimien tarkistuslista ETX ac 125/150...F 4 4 Voitelukaavio...F 7 5 Käyttönesteet...F 9 6 Huolto- ja korjaustöiden kuvaus...f Valmistele ajoneuvo huolto- ja kunnossapitotöitä varten...f Kuormankäsittelylaitteen varmistaminen...f Nostoketjujen puhdistus...f Nostoketjujen huolto...f Ketjujen korjaus...f Vaihdeöljyjen vaihto...f Ilmaussuodattimen puhdistus...f Hydrauliöljyn suodattimen vaihto...f Hydrauliikkaöljy...F Jarrunesteen tarkastus...f Turvavyön huolto...f Sähkösulakkeet...F Trukin käyttöönotto huollon jälkeen...f 15 7 Trukin poistaminen käytöstä...f Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa...f Toimenpiteet säilytyksen aikana...f Käyttöönotto säilytyksen jälkeen...f 16 8 Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: VBG 36 mukainen onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukainen tarkastus)...f 16 I 3

7 I 4

8 A A Asianmukainen käyttö "Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet" (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tämä sähkökäyttöinen sivuille ja eteen pinoava trukki on tarkoitettu lavakuormien käsittelyyn käsittäen hyllyyn laiton ja hyllystä ottamisen kapeissa hyllykäytävissä siten, että työskentely on mahdollista vasemmalle ja oikealle sivulle ajosuuntaan nähden. Trukkia on aina käytettävä, ajettava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan. Tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Trukkiin kiinnitetyn nostotaulukon osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Kielletty käyttö: Trukkia ei saa käyttää kuormien vetämiseen tai työntämiseen.ennen kaikkea liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttama ylikuormitus on kielletty. m Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa. Trukkiin tehdyt muutokset: Ilman valmistajan myöntämää lupaa ei trukkiin saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.muutokset, jotka vaikuttavat ajoneuvon vakavuuteen, turvallisuuteen ja nostokykyyn, ovat kiellettyjä. A 1

9 A 2

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus ETX ac 125/150 on sähkökäyttöinen, sivuille ja eteen pinoava trukki, joka tarttuu kuormaan, kuljettaa ja nostaa kuorman sen ollessa pyörien ulottuvuuden ulkopuolella. Sillä voidaan nostaa, pinota ja kuljettaa tehtaan sisäisessä liikenteessä lavoja DIN mukaan, verkkohäkkilavoja DIN mukaan sekä muita lavakuormia. Jos ETX ac 125/150-trukkia käytetään asennustöissä vastaavalla työtasolla varustettuna, on nostolaitteen oltava valmistajan toimittama tai hyväksymä. Tavaran siirron nopeuttamiseksi voidaan työskennellä diagonaalisesti, t. s. samanaikainen ajo ja nostotoiminto on mahdollista. Kuormankäsittelylaitteina voidaan vakiokäytössä käyttää työntö- ja kääntöhaarukoita tai teleskooppihaarukoita. Kuormahaarukka voi olla sovellettu eri kuormausyksiköitä vastaavaksi. Kääntöhaarukan sakaroiden etäisyys on säädettävissä. Kapeakaistaista käyttöä varten ETX ac 125/150 voi olla varustettu joko raideohjausjärjestelmällä (SF) tai induktiivisella ohjausjärjestelmällä (IF). Trukinkuljettaja voi tällöin keskittyä kokonaan pinoamistyöhön. Kapeakaistaisessa ajossa on samanaikainen ajo- ja nostotoiminto mahdollista. Kulkureitin tunnistusanturit vapauttavat nämä toiminnot. Kapeakaistaisen ajotoiminnon lisäksi on ETX ac 125/150 vapaasti ajettavissa, ajonopeuksien ollessa tosin osittain rajoitettu riippuen tietyistä nostokorkeuksista. Tavarahyllyjen on oltava sopivat ETX ac 125/150:n käyttöä varten. Valmistajan vaatimia ja määräämiä turvaetäisyyksiä (esim. pren kohta 7.3.2) on ehdottomasti noudatettava. Lattian on oltava DIN mukainen. Raideohjausjärjestelmää (SF) varten on kapeissa käytävissä oltava ohjainkiskot. Ajoneuvon runkoon kiinniruuvatut Vulkollan-rullat ohjaavat trukkia ohjainkiskoja pitkin. Induktiivista ohjausjärjestelmää (IF) varten tulee lattiaan olla upotettu ohjainkaapeli, jonka lähettämät signaalit ajoneuvon runkoon kiinnitetyt tunnistimet ottavat vastaan ja välittävät ne edelleen trukin tietokoneeseen, joka näiden perusteella laskee kulkureitin. Ajosuunnan määritys Ajosuunnan määräämiseksi pätevät seuraavat määritykset: vasen vetopyörän suunta oikea kuorman suunta B 1

11 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus B 2

12 Pos. Nimike 1 t nostolaite 2 t nostoketjut 3 t nostosylinteri 4 t signaalin- ja virranjakelujohdot 5 t sivusiirron runko 6 t puomi 7 t haarukan kannatin 8 o varastopaikan tunnistin 9 o kuorman tunnistin 10 o IF-tunnistimet (vain induktiivinen ohjausjärjestelmä) 11 t kuormapyörä 12 o ohjainrullat (vain raideohjausjärjestelmä) 13 t käyttöyksikön paikka 14 t akkutila 15 t kuljettajan istuin 16 t ohjaamon suojakatos 17 o työvalo t = vakiovaruste o = lisävaruste B 3

13 2.1 Ajoneuvo Runko: Trukkiin on konstruoitu tukeva, kantava runkorakenne. Kaikki suojuspellit on poistettavissa tai avattavissa mahdollistaen helpon käsiksi pääsyn kaikkiin agregaatteihin ja akkuun niiden huoltamiseksi. Ajoneuvon leveys mitattuna kuormapyörien kohdalta voidaan säätää varastotilan vaatimusten mukaiseksi. Rungon leveyksiä toimitetaan 1210 millimetristä 1700 mm:iin (1250 mm:stä lähtien 50 mm:n välein). Pyörät: Kuormapyörät on asennettu vapaasti kantavalle akselille. Ne on varustettu kartiorullalaakerein, joten ne on helppo jälkeenpäin säätää ja pyörän vaihto käy leikiten. Ajotoiminnon käyttöyksikkö: Pystyyn sijoitettu, kuormitusta kestävä 7 kw:n (KB 60 min) vaihtovirtamoottori (asynkroninen) Moottori on kiinnitetty suoraan vetävään pyörään, minkä ansiosta huolto käy ongelmitta ja nopeasti. Ohjaus: Erityisen kevyt sähkötoiminen ohjaus. Sangen kätevä ja pieni ohjauspyörä on hyvin mukautettu ohjauspulpettiin. Mekaanisessa raideohjauksessa vetävä pyörä saatetaan keskiasentoon painiketta painamalla Ohjatun vetopyörän asento näkyy ohjaustaulusta. Ohjauskulman suuruus on +/- 90, jonka ansiosta saavutetaan parhaat kääntyvyysominaisuudet ahtaissa käytävissä. Toimintotavassa induktiiviohjaus järjestelmä huolehtii ohjauksesta automaattisesti, käsiohjaus on tällöin pois päältä. Kuormankäsittelylaite: Vakiotrukki on varustettu kääntö-työntö-haarukalla. Kuorma voidaan nostaa suoraan lattialta ja pinota hyllykäytävän molemmille puolille. Kaikki työntö- ja kääntöliikkeiden raja-asennot on varustettu rajoittimien vaimentimilla. Jotta lavojen siirto käy nopeammin, voidaan työntö- ja kääntöliikkeet painikkeesta painamalla suorittaa osittain samanaikaisesti. Lisävarusteena laite voidaan toimittaa teleskooppihaarukalla tai erikoislisälaitteilla. Kääntöhaarukka voidaan varustaa sakaroiden säätölaitteella. Teleskooppihaarukka: Kuormia, joiden on oltava pinoamiseen sopivia, voidaan ottaa ja jättää vain vasemmalta tai oikealta puolelta. Kuormaan tarttuminen suoraan lattialta tai sen jättäminen lattialle ei ole mahdollista. Tässä tapauksessa on huolehdittava sopivasta lastauspisteestä (esim lähestymisasema, rullakuljetin, jne.). Nostolaite: valinnaisesti kaksivaiheinen nostolaite tai kolmivaiheinen nostolaite, joissa on vapaatyöntö. Tarkkamittaiset kaksois-t-proiilit on yhdistetty toisiinsa poikkipalkein vääntymisen ja taipumisen estämiseksi. Tämän ansiosta pinoamisessa ja varastosta ottamisessa on vain vähäistä heittoa. Hydraulisylinterit on sijoitettu sivuille, mikä mahdollistaa kunnon näkyvyyden. B 4

14 Ohjaamo: Tilava, työysiologisesti suunniteltu kuljettajan ohjaamo, jossa on mukavuusistuin, sekä ergonomisesti oikein sijoitetut hallintaelementit takaavat kuljettajan työmukavuuden. Epämukavassa asennossa väsyy helposti. Kuljettajan istuinta ohjauslaitteineen ja ajopolkimineen voidaan kääntää portaattomasti noin 30 kuorman suunnassa ja noin 10 käyttöyksikön suunnassa vastaavasta painikkeesta painamalla. Kuljettajan istuin on tärinävaimennettu ja säädettävissä yksilökohtaisesti kuljettajan painolle ja pituudelle sopivaksi. Ohjauspulpetti, jossa on käsivarsinoja, voidaan säätää korkeus- ja pituussuunnassa. Kaikki nosto-, kääntö- ja työntötoiminnot voidaan suorittaa peukalokäyttöisestä hallintavivusta. Kaikki käyttötilanteet, kuten nostokorkeus, akun purkaustila, kellonaika, ohjatun pyörän asento jne. on luettavissa käyttöpäätteeltä. Nostokorkeuden esivalinta: Nostokorkeuden esivalinnassa kuljettaja voi valita halutun nostokorkeuden napin painalluksella. Kun valittu nostokorkeus on saavutettu, nostotoiminto päättyy automaattisesti. Nostokorkeuden esivalintaa voidaan käyttää sekä kuorman pinoamisessa ja pinosta ottamisessa että nosto- ja laskemistoiminnossa. Nostokorkeuden esivalinta on suunniteltu ottaen huomioon eri varastotilat ja eri hyllykorkeudet. Hydraulijärjestelmä: Kaikki hydrauliset liikkeet suoritetaan huoltovapaan 21 kw:n vaihtovirtamoottorin välityksellä, johon on laipan avulla kiinnitetty vaimeakäyntinen hammaspyöräpumppu, jossa hammastus sisäkehällä. Öljyn jakelu tapahtuu magneettiventtiilien kautta. Moottorin kierroslukua muuttamalla säädellään kulloinkin tarvittavan öljyn määrää. Laskutoiminnossa hydraulipumppu käyttää moottoria, joka toimii tällöin generaattorina (hyötylaskutoiminto). Näin tuotettu energia johdetaan takaisin akkuun. Jarrut: a) Trukki voidaan jarruttaa pehmeästi ja kulumista välttäen vapauttamalla ajopoljin tai vaihtamalla ajosuunta vastakkaiseksi. Tällöin energiaa syötetään takaisin akkuun. (käyttöjarru). b) Edelleen trukkia voidaan jarruttaa jarrupolkimella, joka vaikuttaa kuormapyörien hydraulitoimisiin kenkäjarruihin. Suurin mahdollinen jarrutusteho on sovitettu nostokorkeudesta riippuvaksi. c) Käyttömoottoriin vaikuttava sähkömagneettinen jousipainetoiminen jarru toimii pysäköinti- ja seisontajarruna kuormaa pinottaessa tai varastosta otettaessa. d) Induktiivisella ohjausjärjestelmällä varustetut trukit voidaan lisäksi jarruttaa kuormapyöriin vaikuttavalla vastajousijarrulla Tämän jarrun toiminto säädellään myös automaattisesti nostokorkeuteen nähden ja se vaikuttaa vain hätäpysäytyksessä. B 5

15 3 Tekniset tiedot vakiomallissa A Tekniset tiedot on annettu VDI 2198 mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Tehotiedot Nimike ETX ac 125 * arvot koskevat vakiomallin tyyppilehdessä annettuja tietoja ETX ac 150 Q Nostoteho (D = 600 mm) kg D Kuorman painopiste-etäisyys mm Ajonopeus kuormalla/ilman (raideohjaus) 10,5 10,5 km/h hyllykäytävällä * Nostonopeus ilman kuormaa 0,46 0,46 m/s * Nostonopeus kuormalla 0,45 0,45 m/s * Laskunopeus ilman kuormaa 0,48 0,48 m/s * Laskunopeus kuormalla 0,48 0,48 m/s * Kiihdytysaika ilman kuormaa 4,6 4,7 s * Kiihdytysaika kuormalla 4,9 5,0 s B 6

16 B 7

17 3.1 Mitat (ote tyyppilehdestä) Nimike ETX ac 125 ETX ac 150 h 1 korkeus masto ala-asennossa1) mm h 2 vapaanosto 1) - - mm h 3 nostoliike 1) mm h 4 korkeus maston ollessa mm yläasennossa 1) h 6 korkeus turvakatoksen yläreunaan mm h 7 istumakorkeus ~1360 ~1360 mm Ast työkäytävän leveys kuormalavalla 1200 x 1200 poikittain ) ) mm b 2 /b 2 kokonaisleveys 1210/ /1450 mm b 5 haarukan ulkoleveys mm b 6 leveys ohjainrullien kohdalla riippuen A st -arvosta mm l 1 kokonaispituus ilman kuormaa mm l 2 pituus haarukan varteen (ilman jatketta) mm s/e/l haarukan sakaroiden mitat 40x120x x120x1200 mm W a kääntösäde mm m 2 maavara akselivälin keskikohdalla mm omapaino akulla, ilman kuormaa kg 1) 550 ZT-nostolaite - tehotiedot mitattu koskien mastotyyppiä 550 ZT 2) koskee l 8 <= 1600 mm 3.2 Pyörät: Nimike ETX ac 125 ETX ac 150 renkaat vetävä pyörä: Vulkollan kuormapyörät: Tractotan d 1 rengaskoko, kuormapyörät 295x x152 mm 380x192* d 2 rengaskoko, vetävä pyörä 400x x160 mm pyörien lukumäärä edessä/takana (x=vetävä pyörä) 2/1x 2/1x b 10 raideleveys kuorman puolelta mm * rungon leveys vähintään 1350 mm B 8

18 3.3 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: ETX ac 125/150: 73 db(a) normin pren mukaan Jatkuva melutaso on normimääräysten mukaan laskettu keskiarvo, jossa otetaan huomioon melutaso ajettaessa, nostotoiminnossa ja vapaakäynnissä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä: ETX ac 125/150: aw,zs = 0,44 m/s 2 normin pren mukaan. Kuljettajan kehoon työskentelyasennossa vaikuttava tärinäkiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu, tasapainotettu kiihtyvyys pystysuoran suunnan suhteen. Se lasketaan ajettaessa vakionopeudella lattiassa olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen yhteensopivuus A Valmistaja takaa raja-arvojen noudattamisen sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriövakavuuden suhteen sekä staattisen sähköisyyden purkauskokeen suoritetuksi normimääräyksen pren (1999) sekä siinä mainittujen normatiivisten ohjeiden mukaan. Sähkö- tai elektroniikkakomponentteihin tai niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä ainoastaan valmistajan kirjallisesti myöntämän luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila: A - käytössä 0 C ja + 40 C välillä ympäristön lämpötilan vuorokautinen keskiarvo: enint. 25 C maksimi ilmankosteus sisätiloissa 70%, ei kondensoituva Jatkuvassa käytössä alle 0 C suositellaan ehdottomasti hydraulijärjestelmän täyttöä herkkäjuoksuisella öljyllä valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Tehdaskuljetusneuvon käyttöä varten on oltava erikoisvarustus sekä erikoislupa, kun sitä käytetään alttiina äärimmäisille lämpötilan ja ilmankosteuden muutoksille. B 9

19 4 Tunnusmerkkipaikat ja tyyppikilvet Pos. Nimike 1 Tyyppikilpi 2 Kilpi hydrauliöljyn täyttöaukko 3 Kilpi Älä mene kuorman lähelle, likistymisvaara 4 Kilpi kyytiin otto kielletty 5 Kilpi noudata käyttöohjetta 6 Kyltti kantokyky 7 Kilpi nosturinkoukku 8 Kilpi nostopiste 9 Kilpi hätäpoisto 10 Varoituskilpi matalajännite-elektroniikka 11 Kilpi turvavyö (lisävaruste) B 10

20 4.1 Ajoneuvon tyyppikilpi Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Nimike Pos. Nimike 18 Tyyppi 24 Kuorman painopiste-etäisyys mm 19 Sarja-no. 25 Akun minimi-/maksimipaino kg 20 Tilaus-no. 26 Omapaino ilman akkua kg 21 Kantokyky kg 27 Valmistusvuosi 22 Akku: jännite V 28 Tyyppi-no. kapasiteetti Ah 23 Valmistaja 29 Valmistajan logo Trukkia koskevissa tiedusteluissa tai varaosia tilattaessa on ilmoitettava sarjanumero (19). 4.2 Kantokyky Kilvessä (6) on ilmoitettu ajoneuvon nostokyky (Q kg) riippuen kuorman painopisteetäisyydestä (D mm) ja nostokorkeudesta (H mm) taulukon muodossa. 6 B 11

21 B 12

22 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla nostolaitteen korkeudesta ja tulevan käyttöympäristön olosuhteista riippuen: m Pystyssä, nostolaitteen ja kuormankäsittelylaitteen ollessa asennettuna (näiden korkeuksien ollessa matalat) Pystyssä, nostolaitteen ja kuormankäsittelylaitteen ollessa irti (näiden korkeuksien ollessa suuret) Ajoneuvon kokoamisen, sen ensimmäisen käyttöönoton sekä kuljettajan neuvomisen tulee tapahtua valmistajan kouluttaman ja valtuuttaman henkilön toimesta. 2 Nosturilla kuormaus Käytä vain riittävän nostotehon omaavaa nostolaitteistoa (katso ajoneuvon paino ajoneuvon tyyppikilvestä, katso kappale B. Ota huomioon akusta johtuva lisäpaino! m Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Nosturin kiinnityspisteet ovat edessä rungon kohdassa, johon masto ruuvataan kiinni, sekä takana olevat molemmat silmukat. Jos masto on jo kiinnitetty, ovat nosturin kiinnityspisteet ylhäällä mastossa sekä takana olevat molemmat silmukat. Kiinnitä nosturinvaljaat kiinnityspisteisiin siten, että ne eivät voi luiskahtaa paikaltaan! m m Nosturin nostohihnat on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa vahingoita lisälaitteita tai kuljettajan ohjaamon suojakatosta. Nosturilla kuormaus masto kiinnitettynä Nosturilla kuormaus ilman mastoa C 1

23 3 Ensimmäinen käyttöönotto 3.1 Ensimmäinen käyttöönotto ilman akkua m A Tätä käyttötapaa ei saa käyttää kaltevilla ajopinnoilla (ei jarrua). Tätä työvaihetta suoritettaessa on oltava erityisen varovainen. Kun ajoneuvoa liikutetaan ilman akkua, tulee kuormapyöräjarru vapauttaa ennen käyttöönottoa. Irroita suojatulppa (3) ilmausventtiilistä. Työnnä letku (2) ilmausaukon liitäntään ja työnnä sen toinen pää sen yläpuolella olevaan jarrunestesäiliöön (1). Jarruneste on paineen alla. Syöpymisvaara. Avaa ilmausventtiili (4) ja anna jarrunesteen valua jarrunestesäiliöön. Sulje sekä ilmausventtiili että jarrunestesäiliö. A m Jarrujärjestelmän saa akun asennuksen jälkeen toimimaan painamalla poljinta useasti. Tarkista jarrutusviive. Nämä toimenpiteet saavat suorittaa vain valmistajan valtuuttamat asentajat. C 2

24 4 Käynnistys m Aja ajoneuvoa vain sallitulla akulla! Tasasuunnattu vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akun johtoliitosten (siirtokaapeli) tulee olla lyhyempiä kuin 6 m. Ennen kuin ajoneuvo voidaan ottaa käyttöön kuljetuksen tai toimittamisen jälkeen, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa ennen sitä: Asenna akku tarvittaessa ja lataa se (katso luku D). Ota ajoneuvo käyttöön ohjeita noudattaen (katso luku E). Varmistus kaatumisen varalta 5 Ajoneuvo toimitetaan kaatumisen estävällä varmistuksella (5) varustettuna (mikäli tämä on tilauksessa mainittu). Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on kaatumisen estäjä säädettävä aluslevyjen avulla siten, että etäisyys lattiaan on mm. Kaatumisen estäjän kiinnitys on tarkistettava päivittäin. Jos etäisyys lattiaan on pienempi kuin 10 mm (renkaiden kulumisesta johtuen), on kaatumisen estäjä aluslevyjä poistamalla säädettävä uudelleen mm:n etäisyydelle. Jos pyörän läpimitta on renkaan kulumisen vuoksi pienentynyt noin mm, on pyörä vaihdettava uuteen. Kaatumisen estäjän säädön ja pyörän vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu asentaja! C 3

25 C 4

26 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. m Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. D 1

27 2 Akkutyypit Käyttöehdoista riippuen trukki varustetaan erityyppisillä akuilla. Alla olevasta taulukosta näkyy kapasiteetin kohdalla, mitkä yhdistelmät ovat vakioita: Akkutyyppi Ajoneuvotyyppi 80V 3PzS420 L ETX ac V 5PzS700 L ETX ac 150 Akun paino on ilmoitettu akun tyyppikilvessä. Akkua asennettaessa tai vaihdettaessa on katsottava, että se on kunnolla kiinnitetty trukin akkutilaan. 3 Akun lataaminen Ajoneuvon tulee seistä tukevasti paikallaan (katso luku E). Käännä virta-avain asentoon O (nolla) ja paina HÄTÄPYSÄYTYS-painiketta. Avaa akkutilan kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja latauslaitteen ollessa kytkettynä pois päältä. Vedä akun pistoke ulos. Poista tarvittaessa akun päällä oleva kumimatto. Koska latauksen aikana syntyy vaarallisia kaasuja, on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Akun päälle ei saa asettaa metalliesineitä. Tarkista ennen latausta kaikki johdin- ja pistokeliitokset mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta. Liitä latausaseman latausjohto akun pistokkeeseen. Käynnistä latauslaite. Lataa akku noudattaen akun ja latausaseman valmistajan antamia ohjeita. Akun ja latausaseman valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Vain akun valmistajan sallimia latauslaitteita saa käyttää latauksessa. D 2

28 4 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen Sallittuja ovat vain akut, joiden kennot ja sillat ovat eristettyjä. Jos akkua vaihdetaan nosturia käyttäen, on katsottava, että nostoliinojen nostokyky on riittävä (katso akun paino akkutelineen akun tyyppikilvestä). Nostoliinojen on nostettava pystysuoraan, jotta akkuteline ei pääse vaurioitumaan. Nostoliinan koukut on kiinnitettävä siten, että ne eivät löystyessään pääse putoamaan akun kennojen päälle. Akkua vaihdettaessa uuden akun tulee olla samaa tyyppiä kuin vanha. Lisäpainoja ei saa poistaa, eikä niiden paikkoja saa muuttaa. Käännä virta-avain asentoon O (nolla) ja paina HÄTÄPYSÄYTYS-painiketta. Avaa akkutilan kansi kokonaan. Akun pistokkeen ja pistorasian saa kytkeä ja irroittaa vain ajoneuvon ja latauslaitteen ollessa kytkettynä pois päältä. Vedä akun pistoke ulos. Irroita rungon sivupellit. 4.1 Akun poistaminen ja asentaminen kuljetusvaunua käyttäen Ajoneuvon tulee seistä vaaka-asennossa, ettei akku itsestään luiskahda ulos, kun akun varmistin on poistettu. Irroita akun varmistin. Vedä akku sivulle valmiina olevaan akunkuljetusvaunuun. Asennus tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki johto- ja pistokeliitokset ovat ehjiä ja kontrolloi ennen uudelleen käyttöönottoa, että: akun varmistimet ovat paikollaan, akkutilan kansi on kunnolla suljettu. D 3

29 5 Akun kunnon, hapon määrän ja tiheyden tarkistaminen Noudata akun valmistajan antamia huolto-ohjeita. Tarkista, ettei akun pinnassa ole halkeamia ja tarkista, ettei akkuhappoa ole valunut ulos. Poista hapettumat akun navoista ja voitele ne hapottomalla voiteluaineella. Ruuvaa tulpat irti ja tarkista hapon määrä. Happoa on oltava niin paljon, että sen pinta ulottuu vähintään mm kennojen yläpintojen yli. Tarkista hapon tiheys hapon ominaispainomittarilla noudattaen valmistajan ohjeita ja ruuvaa lopuksi akun sulkutulpat kiinni. Lataa akku tarvittaessa uudelleen. 6 Akun purkausnäyttö Kun avainta on käännetty virtalukossa oikeaan ja HÄTÄPYSÄYTYS-kytkimestä on vedetty, näyttää akun purkausnäyttö jäljellä olevan akkukapasiteetin. Jäljellä olevan kapasiteetin ollessa 30% näyttö vilkkuu. Kapasiteetin ollessa alle 20% tapahtuu nostotoiminnon kytketyminen pois päältä. - + Noston poiskytkeytymisen jälkeen se kytkeytyy taas päälle, kun akkukapasiteetti on kohonnut 40 prosenttiin. 50% D 4

30 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. E 1

31 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus 2.1 Ohjauspulpetin hallinta- ja näyttöelementit Pos. Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 1 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan 2 Näyttö t Käyttötietojen ja varoitusten näyttö 3 Nostokorkeuden esivalinta t Vyöhykkeen valinta 4 Nostokorkeuden esivalinta t Lokeron valinta 5 Ajosuuntakytkin t Halutun ajosuunnan esivalinta 6 Kääntöistuimen kytkin t Kuljettajan istuimen kääntäminen 7 Virtalukko t Ohjausvirran päälle- ja poiskytkentä 8 Hätäpysäytys-kytkin t Virtapiiri katkaistaan, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä 9 Hydraulijärjestelmän ohjausnuppi t Nosto ja lasku, työntö- ja kääntöliike 10 Varoitussignaalin painike t Painettaesssa päästää varoitusäänen 11 Painike kuormankäsittelylaitteen työntöliike 12 Painike haarukan kannattimen kääntöliike t = Vakiovaruste t Kytkee hydraulijärjestelmän ohjausnupin toiminnolle kuormankäsittelylaitteen työntöliike t Kytkee hydraulijärjestelmän ohjausnupin toiminnolle haarukan kannattimen kääntöliike o = Lisävaruste E 2

32 2.2 Jalkatoimiset hallintaelimet Pos. Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 13 Ajopoljin t Ajonopeuden portaaton säätö 14 Jarrupoljin t Vaikuttaa kuormapyörän jarruun 15 Turvapainike (jalkapainike) t Vapauttaa seisontajarrun. Vapauttaa painettaessa jousitoimisen jarrun ja ajoliikkeen. Aiheuttaa ajoneuvon välittömän jarrutuksen, kunnes se pysähtyy niin pian, kun kuljettaja lakkaa painamasta turvapainiketta. t = Vakiovaruste o = Lisävaruste E 3

33 2.3 Näytön hallinta- ja näyttöelementit Ylemmän lohkon merkit Pos. Merkki Hallinta- tai näyttöelementti 10 Painike alavalikosta poistumiseksi 11 Mahdollisen ajonopeuden näyttö: etana jänis Toiminto t Vaihtaa kääntö- ja työntöliikkeen valikon takaisin perusnäytölle t ryömintäajo maksiminopeus 12 Näyttö ohjainkaapelin tunnistus IF Anturit, jotka ovat tunnistaneet ohjainkaapelin on taustoitettu tummaksi E 4

34 Pos. Merkki Hallinta- tai näyttöelementti 13 Ohjauskulman näyttö (vaihtaa ohjausjärjestelmien näyttöjen välillä) t SF IF Näyttää ajankohtaisen ohjauskulman keskiasennon suhteen Trukin ollessa pakko-ohjatulla ajokaistalla jatkuva keskiasennon näyttö Ohjauskulman näyttö sammuu ja korvataan ohjainkaapelin merkein 15 Näyttö käyttötunnit t Ilmoittaa käyttötuntien määrän ensimmäisestä käyttöönotosta lukien 16 Näyttö kellonaika t Kellonajan näyttö 17 Akun purkausnäyttö t Ilmoittaa akun lataustilan (jäljellä olevan kapasiteetin prosentteina) 18 Näyttö seisontajarru päällä t Palaa, kun seisontajarru on kytketty päälle 19 Näyttö HÄTÄPYSÄY- TYS t Palaa, kun HÄTÄPYSÄYTYS-järjestelmä on automaattisesti kytkeytynyt päälle 20 Näyttö huolto tarpeellinen / häiriö Toiminto t Palaa, kun huolto on tarpeen tai on ilmennyt häiriö E 5

35 Alemman lohkon merkit Painikkeet (22) kulloinkin näytettyjen merkkien (21) kohdalla aktivoivat tai varmistavat toiminnon, johon merkki viittaa. Merkki on tuolloin taustoitettu tummaksi. Merkki Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto Varoitusviitteet Näyttö korkeudesta riippuva noston rajoitus ton rajoitus on aktivoitu o Ilmestyy, kun korkeudesta riippuvainen nos- Painike korkeudesta Ohittaa korkeudesta riippuvan nostokorkeuden rajoituksen (ko. näyttö tällöin tummaksi riippuvan noston rajoituksen ohittaminen taustoitettu); maksimi läpiajokorkeudet otettava huomioon Näyttö laskutoiminnon o Ilmoittaa automaattisen laskutoiminnon rajoituksen aktivoituneen rajoitus Painike laskutoiminnon Ohittaa laskutoiminnon rajoituksen, ohjaus rajoituksen ohittaminen hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Näyttö ajotoiminnon katkaisuvaisen ajotoiminnon katkaisun aktivoituneen o Ilmoittaa automaattisen, korkeudesta riippu- Painike ajotoiminnon Ohittaa automaattisen, korkeudesta riippuvan ajotoiminnon katkaisun ohittaminen katkaisun Näyttö käytävän pään turvavarmistus (lisävaruste) Näyttö henkilöturvajärjestelmä (HTJ) Painike henkilöturvajärjestelmä (HTJ) Näytön alavalikko varoitusviitteet kutsuminen o Ilmoittaa käytävän pään turvavarmistuksen kytkeytyneen; ajoneuvo jarrutetaan o Ilmoittaa, että henkilöturvajärjestelmä on tunnistanut käytävällä olevan henkilöitä/esineitä; ajoneuvo jarrutetaan. Ohittaa turvatoiminnon ja mahdollistaa ryömintäajon turvaetäisyyden ollessa riittävä esteeseen nähden. Jos henkilöturvajärjestelmä on asennettu, on tätä koskeva erillinen käyttöohje otettava huomioon. o Ilmoittaa useiden varoitusviitteiden (esim. ketjunlöystymisvarmistuksen, korkeudesta riippuvaisen noston katkaisun) viestien tulleen. Tekee yksittäiset varoitusviitteet näkyväksi Alavalikon varoitusviitteet lopettaminen Alavalikon varoitusviitteet lopettaminen o Ilmoittaa, että alavalikosta voidaan poistua Painike alavalikon varoitusviitteet lopettaminen Vaihtaa varoitusviitteet -alavalikon perusvalikolle E 6

36 Merkki Hallinta- tai näyttöelementti Ohjausjärjestelmät Painike ohjaus päälle (aktivoituna tummaksi taustoitettu) Painike ohjaus päälle t SF Toiminto Osoittaa pakko-ohjauksen ajokäytävällä: Näyttö raideohjaus (vetävän pyörän asento suorassa) IF Osoittaa induktiivisen ohjauksen olevan aktivoituna SF Asettaa vatävän pyörän suoraan Ajokaistalle tulo käynnissä Ohjainkaapelin ohjaama Poikkeama ohjainkaapeliin nähden IF Aktivoi lähestymisvaiheen ajokaistalle (ja taajuuden valinnan monitaajuustominnossa) IF lähestyttäessä ohjainkaapelin ajokaistaa (induktiivinen ohjaus) IF kun ajoneuvo pakko-ohjataan ohjainkaapelia pitkin IF kun ajoneuvo on poikennut ohjainkaapelilta ja pakko-ohjausreitiltä Painike taajuuden 1 valinta (analogisesti muut taajuudet)(alavalikko pakko-ohjaus päälle ) Painike taajuuden 1 valinta (analogisesti muut taajuudet) Haarukan käyttö Näyttö synkronisen kääntöliikkeen valikon vaihto Painike synkronisen kääntöliikkeen valikon vaihto Näyttö synkroninen haarukan kääntö vasempaan Painike synkroninen haarukan kääntö vasempaan Näyttö haarukan automaattinen synkroninen kääntö vasempaan Painike haarukan automaattinen synkroninen kääntö vasempaan o IF Ilmoittaa, että pakko-ohjaus taajuudella 1 on mahdollista Aktivoi pakko-ohjauksen taajuudella 1 (alavalikon automaattinen lopettaminen, kun painiketta on painettu 1 sek. ajan) t Näyttöpäätteen valikon vaihtaminen toiminnoille synkroniset kääntöliikkeet Aktivoi synkronisen kääntöliikkeen valikon vaihdon t Ilmoittaa, että haarukan samanaikainen kääntö vasempaan ja työntö oikeaan on mahdollista Aktivoi haarukan kääntöliikkeen vasempaan, samanaikaisesti puomin työntö oikeaan hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Ilmoittaa, että haarukan automaattinen samanaikainen kääntö vasempaan ja työntö oikeaan on mahdollista Aktivoi haarukan kääntöliikkeen vasempaan, samanaikaisesti automaattinen puomin työntö oikeaan E 7

37 Merkki Hallinta- tai näyttöelementti Näyttö synkroninen haarukan kääntö oikeaan Painike synkroninen haarukan kääntö oikeaan Näyttö haarukan automaattinen synkroninen kääntö oikeaan Painike haarukan automaattinen synkroninen kääntö oikeaan Näyttö haarukan synkroninen kääntöliike keskiasentoon Painike haarukan synkroninen kääntöliike keskiasentoon Näyttö haarukan synkroninen automaattinen asettuminen keskelle Painike haarukan synkroninen automaattinen asettuminen keskelle Näyttö teleskooppihaarukka Painike teleskooppihaarukka Näyttö 2. pinoamissyvyys Painike 2. pinoamissyvyys Näyttö haarukan kallistus Painike haarukan kallistus Näyttö kuormankäsittelylaite Painike kuormankäsittelylaite Toiminto Ilmoittaa, että haarukan samanaikainen kääntö oikeaan ja työntö vasempaan on mahdollista Aktivoi haarukan kääntöliikkeen oikeaan, samanaikaisesti puomin työntö vasempaan hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Ilmoittaa, että haarukan automaattinen samanaikainen kääntö oikeaan ja työntö vasempaan on mahdollista Aktivoi haarukan kääntöliikkeen oikeaan, samanaikaisesti automaattinen puomin työntö vasempaan Ilmoittaa, että haarukan asettaminen keskiasentoon (sakarat eteen) on mahdollista Aktivoi haarukan kääntöliikkeen sen automaattisesti pysähtyessä keskiasentoon, puomin työntöliikkeen ohjaus hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Ilmoittaa, että haarukan automaattinen asettuminen keskiasentoon (sakarat eteen) on mahdollista Aktivoi haarukan kääntöliikkeen sen automaattisesti pysähtyessä keskiasentoon, samanaikainen puomin työntöliike pysähtyen keskiasentoon Ilmoittaa, että teleskooppihaarukan käyttö on mahdollista Aktivoi teleskooppihaarukan, ohjaus hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Ilmoittaa, että 2. pinoamissyvyys on mahdollinen Aktivoi 2. pinoamissyvyyden. ohjaus hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Ilmoittaa, että haarukan kallistus on mahdollinen Aktivoi haarukan kallistuksen, ohjaus hydraulijärjestelmän ohjausnupilla Ilmoittaa, että kuormankäsittelylaitteen ohjaus on mahdollinen Aktivoi kuormankäsittelylaitteen ohjauksen, ohjaus hydraulijärjestelmän ohjausnupilla E 8

38 Merkki Hallinta- tai näyttöelementti Sakaroiden asento Näyttö sakarain asento, symmetrinen Painike sakarain asento, symmetrinen t = Vakiovaruste SF = raideohjaus Toiminto o Ilmoittaa, että sakaroiden säätö on mahdollinen Aktivoi sakarain siirron hydraulijärjestelmän ohjausnapin samanaikaisen käytön kanssa, käännettäessä oikeaan = sakarat sisäänpäin; käännettäessä vasempaan = sakarat ulospäin o = Lisävaruste IF = induktiivinen ohjaus E 9

39 Ylimääräiset merkkinäytöt Kääntöliikkeen katkaisun ohitus Päivämäärä Kaarrealue Päänoston reerenssi, korkeuden näyttö Pinoamisvaihe mahdollinen, haarukka oikealla, kuormitettuna Pinoamisvaihe mahdollinen, haarukka oikealla, ilman kuormaa Pinoamisvaihe mahdollinen, haarukka vasemmalla, kuormitettuna Pinoamisvaihe mahdollinen, haarukka vasemmalla, ilman kuormaa Nosto mahdollinen, haarukka vasemmalla, kuormitettuna Lasku mahdollinen, haarukka vasemmalla, kuormitettuna Nosto mahdollinen, haarukka vasemmalla, ilman kuormaa Lasku mahdollinen, haarukka vasemmalla, ilman kuormaa Nosto mahdollinen, haarukka oikealla, kuormitettuna Lasku mahdollinen, haarukka oikealla, kuormitettuna E 10

40 Nosto mahdollinen, haarukka oikealla, ilman kuormaa Lasku mahdollinen, haarukka oikealla, ilman kuormaa Haarukka kulmassa vasemmalla, työnnetty vasempaan Haarukka kulmassa oikealla, työnnetty oikeaan Haarukka 90, työnnetty vasempaan Haarukka 90, työnnetty oikeaan Haarukka 0, työnnetty vasempaan Haarukka 0, työnnetty oikeaan Haarukka välillä vasemmalla, vasen kuljetusasento Haarukka välillä oikealla, oikea kuljetusasento Haarukka 90, keskiasento Haarukka 0, vasen kuljetusasento Haarukka 0, oikea kuljetusasento Antenni kuorman suunnassa kenttä tunnistettu Antenni kuorman suunnassa ja antenni keskellä kenttä tunnistettu E 11

41 Antenni kuorman suunnassa, antenni keskellä ja antenni käyttöyksikön suunnassa, kenttä tunnistettu Antenni keskellä kenttä tunnistettu Antenni käyttöyksikön suunnassa ja antenni keskellä kenttä tunnistettu Antenni käyttöyksikön suunnassa kenttä tunnistettu Paina jalkapainiketta Reerenssiajo - lasku Reerenssiajo suoritettu, korkeuden näyttö Reerenssiajo - nosto Suojakatoksen työvalo Kuormankäsittelylaitteen työvalo Valikkonäppäin valot, tuuletin Pistevalot Varoitusvalo takaisin trukin toimintoihin Kellonajan säätö E 12

42 Tunnit miinus Tunnit plus Minuutit miinus Minuutit plus Tuuletin Vaihtaminen alavalikossa sivusiirto ja sakarain siirto Henkilönturvajärjestelmä aktiivinen, vilkkuessa ei Henkilönturvajärjestelmän pakkojarrutus, vaaditaan kuittaus Teleskooppihaarukan työntö Sivusiirtäjä Haarukka etuasennossa Kuormankäsittelylaite kuljetusasennossa Käännä ohjauspyörä vasempaan ajamiseksi suoraan Käännä ohjauspyörä oikeaan ajamiseksi suoraan Ajo suoraan E 13

43 Näyttö vetävän pyörän asento 2. pinoamissyvyys Käytävän pään turvavarmistuksen ohitus Vyöhyke 1 - vyöhyke 7 Valikkonäppäin sulkumerkki Sulkumerkki auki Sulkumerkki kiinni Ajosuunnan näyttö käyttöyksikön suuntaan Ajosuunnan näyttö kuorman suuntaan Vaakasuora paikannus - asema saavutettu E 14

44 Näyttöpäätteen merkkien määritys E 15

45 Näyttöpäätteen merkkien määritys kellonaika korkeuden näyttö käyttötunnit E 16

46 3 Ajoneuvon käyttöönotto Ennen ajoneuvon käyttöönottoa, kuorman nostamista tai laskemista tai muuta liikuttamista, tulee kuljettajan varmistua, ettei kukaan ole vaara-alueella. Ajoneuvon käyttötila näkyy käynnistyksen jälkeen näytölle ilmestyvinä merkkeinä. 3.1 Reerenssiajo (käyttöönotossa) Ennen jokaista käyttöönottoa, t.s. kun virta-avain on käännetty katkaisuasentoon, on sen jälkeen suoritettava reerenssiajo. Käännä virta-avain päälle asentoon ON Paina jalkapainiketta Käännä hydraulijärjestelmän ohjausnuppi asentoon nosto, kunnes nostoliike automaattisesti katkaistaan, jonka jälkeen laske taas ala-asentoon. Vain näin ohjausjärjestelmä antaa vapautuskäskyn ajoneuvon kaikkien liikkeiden suorittamiseksi täydellä nopeudella, ja nostomatkan esivalinta säädetään. Nosto tai lasku osoitetaan vastaavin merkein. Reerenssiajo: nosto Reerenssiajo: lasku Kuormankäsittelylaitteen reerenssiajo jälkeenpäin Jos sivusiirto tai puomin kääntöliike on muutettu trukin ollessa katkaistuna pois päältä, ilmestyy ajoneuvoa uudelleen käynnistettäessä vikaviesti 183 tai 203, ja kääntösekä työntöliikkeiden reerenssiajo on suoritettava uudelleen. Sivusiirron reerenssiajo suoritetaan siten, että ajetaan sivusiirtolaitteella ajetaan indeksimerkin (keskikohta) yli. Kääntölaitteen (puomin) tunnistinelimen reerenssiajo suoritetaan siten, että ajetaan vähintään sekunnin ajan kääntötoiminnon raja-asentoon. Onnistunut reerenssiajo ilmenee siitä, että työvaiheen merkki häviää, kun tätä vastaava liike on suoritettu. Kääntöliikkeen reerenssiajo Työntöliikkeen reerenssiajo E 17

47 3.2 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Tarkista, ettei ajoneuvossa ole havaittavissa näkyviä vaurioita tai vuotoja. Tarkista akun kiinnityksen ja johtoliitosten kunto ja kunnollinen kiinnitys. Tarkista, että akun pistoke on kunnolla kiinni. Tarkista, ettei kuljettajan suojakatos ole vaurioitunut. Tarkista, ettei kuormankäsittelylaite ole näkyvästi vaurioitunut, esim. repeämät, tarkista, ettei kuormahaarukka ole voimakkaasti vääntynyt tai kulunut. Tarkista haarukan sakaroiden lukitsimien ja sivuttaisen ulosluiskahtamisen estävien rajoitinruuvien kunto. Tarkista kuormapyörien kunto. Tarkista, että kuormausketjut ovat yhtä kireällä. Tarkista, että turvallisuuslaitteet ovat kunnossa ja toimivat. Tarkista raideohjauksen ollessa kyseessä, että ohjainrullat pyörivät ja ovat kunnossa. Tarkista käyttö- ja seisontajarrun toiminta. Tarkista käytävän pään turvavarmistuksen toiminta. Tarkista jarrutusmatka kytkemällä ajon aikana hätäpysäytyskatkaisin. Kaatumisen estäjän kiinnitys on tarkistettava. 3.3 Ajoneuvoon nouseminen ja sieltä poistuminen Noustessasi ajoneuvoon ja sieltä poistuessasi ota kiinni kahvasta ja kuljettajan istuimesta. Poistu ajoneuvosta vain takaperin. E 18

48 3.4 Kuljettajan istuimen säätäminen A Optimaalisen vaimennuksen saavuttamiseksi tulee istuin säätää kuljettajan painon mukaan. Istuimen vaimennuksen säätöalue: 50 kg kg. Istuinvaimennuksen säätö: Älä kuormita kuljettajan istuinta. Vedä istuinvaimennuksen (11) säätövipu nuolen suuntaan vasteeseen saakka ja työnnä sitten takaisin. Tähänastinen painon säätö on nyt asetettu minimiarvolle. Vedä istuinvaimennuksen (11) säätövipu uudelleen nuolen suuntaan, kunnes kuljettajan istuimen (12) painon näyttö osoittaa haluttua arvoa ja työnnä sitten säätövipu taas takaisin. Kiipeä kuljettajan istuimelle Selkänojan säätö: Vedä selkänojan säädin (13) ylös ja aseta selkänojan kallistus haluttuun asentoon. Anna selkänojan loksahtaa lukitukseensa. Isuma-asennon säätö: Vedä kuljettajan istuimen lukitus (10) ulos ja aseta istuin eteen tai taakse liikuttamalla oikeaan istuma-asentoon. Anna istuimen lukituksen loksahtaa paikalleen. Kuljettajan istuimen lukituksen tulee olla kunnolla lukittunut säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen asentoa ei saa muuttaa ajon aikana. E 19

49 3.5 Turvavyö (lisävaruste) Vyö tulee kiinnittää aina ennen trukilla ajoa. Vyö suojaa vakavilta loukkaantumisilta! A Suojele turvavyötä likaantumiselta (esim. peittämällä se, kun trukki ei ole käytössä) ja puhdista se säännöllisesti. Jäätynyt vyön lukko tai vyön rulla on sulatettava ja kuivattava, jottei se jäädy uudelleen. Ilman kuivatuslämpötila ei saa nousta yli +60 asteen! Turvavyöhön ei saa tehdä mitään muutoksia! Toimintahäiriöt lisäävät vaaran mahdollisuutta. Turvavyöt on uusittava aina onnettomuuden tapahduttua. Jälkikäteen asennuksessa ja korjauksessa on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia. Vahingoittuneet tai toimimattomat turvavyöt vaihtaa sopimuskauppias tai merkkiliike. Käyttäytyminen epätavallisissa tilanteissa. Mikäli trukki uhkaa kaatua, älä missään nimessä irroita vyötä ja yritä hypätä pois. Pois hypätessä loukkaantumisvaara on suurempi! Toimi näin: Pidä molemmin käsin kiinni ja tue jaloilla. Kallista vartaloa kaatumissuunnasta pois. E 20

50 Turvavyön käyttöohje Ennen trukin käynnistystä vedä vyö tasaisesti rullalta ja lukitse siten, että vyö kulkee tiukasti yläreisien päältä. Älä jätä vyötä löysälle. Vyö ei saa olla kiertynyt sitä kiinnitettäessä! Työskenneltäessä ajoneuvolla (esim.ajon, kuorman noston tai sen laskun aikana) istu suorassa ja nojaa selkääsi selkänojaa vasten. A Vyön lukitusautomatiikka antaa riittävästi liikkumavaraa. Istuttaessa istuimen etuosalla on vyön tuoma suoja pienempi. Vyötä saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. A Paina käytön jälkeen punaista painiketta ja vie lukon kieli käsin takaisin paikalleen. Jos lukkokappale iskeytyy koteloon, saattaa seurauksena olla vyön lukittuminen. Vyötä ei voi silloin vetää ulos rullalta. Avaa lukkiutuminen näin: Vedä vyötä voimakkaasti noin 10 mm - 15 mm ulos. Anna vyön kelautua takaisin, jolloin lukkiutuminen avautuu. Vyön voi nyt vetää ulos. E 21

51 3.6 Ohjauspulpetin säätäminen Ohjauspulpetti on säädettävissä korkeus- ja pituussuunnassa. Korkeuden säätö: Tartu ohjauspulpettiin ja vapauta samanaikaisesti vipu (1). Kohota ohjauspulpetti toivottuun korkeuteen ja vedä vipu taas tiukalle. Pituussuuntainen säätö: 2 1 Vedä vipu (2) ylös. Aseta ohjauspulpetti haluttuun paikkaan. Anna vivun loksahtaa lukitukseensa. 3.7 Työskentelyn aloittaminen Vapauta hätäpysäytys (6) kääntämällä katkaisimesta. Työnnä avain virtalukkoon (5) ja käännä oikealle. Tarkista varoituslaitteen (äänimerkin) (7) toiminta. Tarkista käyttö- ja seisontajarrun moitteeton toiminta. Suorita nostomaston reerenssiajo hienosäätääksesi korkeusnäytön. Jos säädön aikana tapahtuu yksikin ei toivottu ajo- tai nostoliike, kytke heti HÄ- TÄPYSÄYTYS-katkaisin päälle Kuljettajan paikan säätäminen Kuljettajan istuin ohjauspulpettimineen ja ajopolkimineen voidaan kääntää portaattomasti noin 30 kuorman suunnassa ja noin 10 käyttöyksikön suunnassa vastaavasta painikkeesta painamalla. 4 3 Paina keinukytkin asentoon 3: Kuljettajan paikan kääntyminen oikealle Paina keinukytkin asentoon 4: Kuljettajan paikan kääntyminen vasemmalle E 22

52 4 Trukilla työskentely 4.1 Ajokäyttöä koskevat turvamääräykset Ajoreitit ja työskentelyalueet: On ajettava vain trukkiliikenteelle sallittuja ajoväyliä pitkin. Ajoreitin pinnan tulee olla riittävästi vahvistettu ja mahdollisimman vapaa epätasaisuuksista. Ylimenokohtien tulee olla tasoitettuja ja, jos tarpeen, ajoluiskalla varustettuja, jotta niiden yli voidaan ajaa mahdollisimman tasaisesti ilman töyssähdystä. Kaikkien ajoväylien tulee olla selvästi merkittyjä ja esteistä vapaita. Asiattomien henkilöiden on pysyttävä poissa työskentelyalueelta. Kuorman saa varastoida vain sille varattuun paikkaan. Käyttäytyminen ajon aikana: Kuljettajan tulee sovittaa ajonopeus vallitsevia olosuhteita vastaavaksi. On ajettava hitaasti esim. kaarteissa, lähestyttäessä ahtaita läpimenokohtia ja ajettaessa niiden läpi, heiluriovien läpi ajettaessa ja paikoissa, joissa näkyvyys on estynyt. Kuljettajan on aina pidettävä riittävä jarrutusvälimatka edellä ajavaan trukkiin ja hänen on aina kyettävä pitämään trukki hallinnassaan. Äkkinäinen pysäytys (vaaratilannetta lukuunottamatta), riuskat kääntöliikkeet, ohittaminen vaarallisissa tai huonosti näkyvissä kohdissa on kiellettyä. Trukkia on mikäli mahdollista ajettava käyttöyksikön suuntaan, t.s. kuorman on osoitettava taaksepäin. Työpaikan ulkopuolelle nojaaminen tai kurkottaminen on kiellettyä. Näkyvyysolosuhteet ajon aikana: Kuljettajan tulee katsoa ajosuuntaan ja huolehtia siitä, että hänellä on aina vapaa näkyvyys ajoväylän pituudelta. Mikäli kuljetetaan kuormia, jotka estävät riittävän näkyvyyden, on käytettävä apulaista ajoreitin näyttämiseen. Tällöin on ajon aikana oltava aina näköyhteys tai kenttäpuhelinyhteys apulaisen ja kuljettajan välillä. Jos yhteys katkeaa - vaikkapa vain hetkeksi - on kuljettajan heti pysäytettävä trukki ja hän saa jatkaa ajoa vasta sitten, kun yhteys on jälleen saatu. Nousut ja laskut ajotiellä: Ajaminen nousuissa tai laskuissa on kielletty! Tavarahissiin tai lastaussillalle ajaminen: Ajaminen hissiin tai lastaussillalle on kielletty! E 23

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Alkuperäiset ohjeet - Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Nosturipuomimallit E300A E300AJ E300AJP Ennen sarjanumeroa Sarjanumerosta 0300138358 ANSI 3122806 28.12.2009 Finnish

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot