Vuosikertomus , 129. lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010 2011, 129. lukuvuosi"

Transkriptio

1 R A A H E N P O R VA R I - J A K A U P PA K O U L U Vuosikertomus , 129. lukuvuosi

2 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u R A A H E N P O R VA R I - J A K A U P PA K O U L U vuosikertomus , 129. lukuvuosi Rehtorin katsaus... 3 Hallinto... 4 Perusopetus... 5 Aikuiskoulutus ja yrityspalvelut... 7 Kehittäminen... 9 Kansainvälinen toiminta Kirjasto...13 Oppilasyhdistyksen toiminta...14 Stipendit...15 Toimittanut Tapani Piirala ja Paula Järvelin Kuvat Jaakko Mylly/Jäljen Jättiläinen Taitto Jäljen Jättiläinen V u o s i k e r t o m u s

3 H u o m i s e n k i n s u u n t a Rehtorin katsaus Laivanvarustajaveljesten Johan ja Baltzar Fellmanin lahjoituksella käynnistettiin vuonna 1882 Suomen ensimmäinen opistotasoista koulutusta antava kauppaoppilaitos Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Keväällä 2011 oppilaitos täytti siis 129 vuotta! Raahen Porvarija Kauppakoulusta on valmistunut tuhansia ammattilaisia liike-elämän ja palvelualojen tarpeisiin tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Kesän kynnyksellä Raahen seutukunta joutuu vielä hetken odottamaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalan sijoituspäätöstä. Alueen tulevaisuuden näkymät ovat ilman ydinvoimalaakin erittäin myönteiset vilkastuneen metalliteollisuuden ja käynnistyvän kaivosteollisuuden myötä. Tuulivoiman rakennuspäätöksiä ja alan työllistävyyttä ei myöskään kannata unohtaa. Seutukunnallisten palveluiden kehittäminen tapahtuu pitkälti alueen muun elinkeinoelämän vilkastumisen kautta. Alueen kasvava toiminnallisuus on näkynyt mm. aikuiskoulutuksemme Minustako yrittäjä? -koulutuksiin osallistuvien liikeideoiden erittäin hyvästä tasosta. Yrittäjyys onkin voimavara, jolla on edelleen kasvun mahdollisuuksia seutukunnassamme. Porvarikoulun uuden teroitetun strategian mukaan koulun tehtävänä on yritysten osaamistarpeiden täyttäminen Pohjois-Suomessa ja erityisesti Raahen seutukunnassa. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu muodostaa oppimiskeskuksen, joka tarjoaa viihtyisän oppimisympäristön erinomaisine opetustiloineen ja välineineen sekä informaatiojärjestelmineen. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu tarjoaa koulutusta liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) ja tietoja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi). Tutkintoja voivat suorittaa sekä peruskoulun päättäneet että ylioppilaat, niin nuoret kuin aikuisetkin. Aikuisille ja elinkeinoelämän tarpeisiin tarjotaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta, järjestetään tutkintotilaisuuksia sekä räätälöidään muuta täydennys- ja asiantuntijakoulutusta. Oppimiskeskus elinkeinoelämän tukena Raahen Porvari- ja Kauppakoulu on tiivistänyt yhteistyötään Pohjois- Suomen muiden yksityisten oppilaitosten kanssa. Monet työelämämme ja nuorten koulutukseen liittyvät kehittämishankkeet käynnistyvätkin yksityisten oppilaitosten verkoston myötä. Porvarikoulu toteuttaa hyvin onnistuneita yhteistyöhankkeita mm. Raahen sekä Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymien kanssa. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu on edelleen jatkanut kiinteistöjensä peruskorjaamista. Toimivat tilat vahvistavat Porvarikoulun oppimiskeskusstrategiaa, jolla tuetaan eri työelämälähtöisten koulutusorganisaatioiden sijoittumista ja toimintaa alueellamme. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen toiminnot ovat jatkossa pääosin Porvarikoulun kiinteistöissä. Myös Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston Raahen toiminnot muuttavat koulumme kiinteistöihin. Suurkiitokset oppilaitoksemme henkilökunnalle ja lukuisille yhteistyökumppaneillemme erittäin hyvin onnistuneesta lukuvuodesta! Tapani Piirala rehtori R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 3

4 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u Hallinto Oppilaitoksen omistaja on Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahastosäätiö. Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja sen valitsema johtokunta. Oppilaitoksen rehtori toimii säätiön taloudenhoitajana. Rehtori toimii myös esittelijänä johtokunnassa. Lisäksi johtokunnan työskentelyyn osallistuvat puhevaltaisina jäseninä opettajien, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoiden valitsemat edustajat. OPPILAITOKSEN VALTUUSKUNTA Miilukangas Anja, yrittäjäneuvos, pj Koskela Esko, toimistonjohtaja, vpj Haapala Mikko, tavaratalojohtaja Honkala Virpi, kirurgian ylilääkäri Kemppainen Eero, hallituksen puheenjohtaja Pahkala Jussi, HTM-tilintarkastaja Pekuri Jorma, merkonomi, VTS Petäjäniemi Matti, pankinjohtaja Piirala Tapani, rehtori, taloudenhoitaja OPPILAITOKSEN JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Miilukangas Jussi, yrittäjä, pj Salmela Marko, yritysneuvoja, vpj Hannuniemi Matti, liikkeenharjoittaja Kortessalo Heikki, edustaja Lumiaho Kauko, toimitusjohtaja Putaansuu Sirpa, konttorinjohtaja Varajäsenet Sipola Veikko, ostaja Suutari Antti, toimitusjohtaja Vesterbacka Anne, konttorinjohtaja Piippo Esko, liikkeenharjoittaja Pirjo Alanen, toimistopäällikkö Kotajärvi Jari, isännöitsijä Oppilaitoksen opettajien, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opiskelijoiden edustajat: Varsinaiset jäsenet Virtanen Satu, opettajien edustaja Ahvenlampi Virpi, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustaja Pakanen Nita, opiskelijoiden edustaja Isopahkala Juho, opiskelijoiden edustaja Varajäsenet Moilanen Miia Järvelin Paula TILINTARKASTAJAT Kastell Pauli, HTM-tilintarkastaja Vilminko Toivo, merkonomi varalla Lehtonen Riitta-Liisa, HTM-tilintarkastaja Kokkonen Kyösti, isännöitsijä JOHTOTIIMI Piirala Tapani Luukkonen Merja Ahvenlampi Virpi Noponen Eveliina Oikarinen Aila rehtori lehtori, koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö yhteyspäällikkö opinto- ja kasvatusohjaaja 4 V u o s i k e r t o m u s

5 H u o m i s e n k i n s u u n t a Perusopetus Merkonomitutkinto Liiketalouden ammatillinen perustutkinto (merkonomi) on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja se voidaan suorittaa nuorille tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai aikuisväestölle tarkoitettuna näyttötutkintona. Tutkinnon voi suorittaa sekä peruskoulupohjaisena (3 vuotta) että ylioppilaspohjaisena (2 vuotta) koulutuksena. Ammatillisten perustutkintojen perusteet on uudistettu liiketalouden perustutkinnon osalta vuonna 2009, joten kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot on toteutettu uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkintoon sisältyy 24 opintoviikkoa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua. Opiskelija osoittaa käytännön asiakaspalvelun ja myynnin ammattitaitonsa työssäoppimisjaksojen yhteydessä järjestettävillä ammattiosaamisen näytöillä. Keväällä 2011 valmistuvat merkonomit ovat suorittaneet asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman opinnot vuonna 2000 vahvistettujen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutusohjelmat ja niiden tavoitteet Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelma Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Datanomitutkinto Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Datanomin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja sen voidaan suorittaa kolmivuotisena ammatillisena peruskoulutuksena. Tutkintoon sisältyy 26 opintoviikkoa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua. Opiskelija osoittaa käytännön tietoteknisen ammattitaitonsa työssäoppimisjaksojen yhteydessä järjestettävillä ammattiosaamisen näytöillä. Vuosina 2008 ja 2009 aloittaneet datanomiopiskelijat suorittavat tietojenkäsittelyn perustutkinnon. Vuonna 2010 aloittaneet datanomiopiskelijat suorittavat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon uusien vuonna 2010 vahvistettujen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutusohjelmat ja niiden tavoitteet Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma (tietojenkäsittelyn perustutkinto) Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelman suorittanut datanomi osaa kouluttaa, avustaa ja neuvoa tietotekniikan käyttämisessä sekä ratkaista käytössä esiintyviä ongelmia. Tämän alan ammattilainen osaa asentaa, käyttää, myydä ja markkinoida sekä laitteita että ohjelmistoja. Hän osaa käyttää tietoverkkoja mm. viestintään, markkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin Käytön tuen koulutusohjelma (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto) Käytön tuen koulutusohjelman suorittanut datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden. Käytön tuen koulutusohjelman suorittanut tuottaa palveluja tietoverkkoon ja palvelimelle sekä määrittelee tilanteen mukaiset palvelut käyttöön asiakkaan työasemille. Hän ylläpitää palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä. Hän huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 5

6 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u Opiskelijoiden työssäoppimispaikat, ammattiosaamisen näyttöpaikat Alko Oy, Nivala Antin Autokoulu, Raahe Anton&Nina/MyDoris, Raahe Aseliike Remes Oy, Oulunsalo Cafe Bar Arta, Lumijoki Casadoor Oy, Oulu Celectus Oy/Sonerapiste, Raahe Citykulma, Matti Hannuniemi Oy, Raahe City Sport, Oulu Clas Ohlson Oy, Oulu Enia Oy, Oulu Exfo Nethawk Oy, Oulu Haapajoki-Arkkukarin Kyläyhdistys, Raahe Halpa-Halli, Raahe Hesburger, Raahe HtWorks, Raahe Intersport Rintamäki, Oulu Just Zulle tmi, Vihanti Jysk Oy, Pattijoki Kalajoki Golf, Kalajoki Kesport, Raahe K-Citymarket Kaakkuri, Oulu K-Citymarket, Raahe K-Citymarket, Raksila, Oulu K-Market Eväskontti, Pyhäjoki K-Market Ruokakontti, Pyhäntä K-Market Kreivintori, Raahe K-Market Ämmän Herkku, Lumijoki K-Market, Pattijoki Kotihalko Oy, Kempele Kotirex Oy, Helsinki K-Supermarket, Kalajoki Kodin Ykkönen, Oulu Lidl, Kempele Lidl, Raahe Lidl, Turku Limingan nuorisotoimi, Liminka Lumijoen kirjasto, Lumijoki Marrone Yrityspalvelut, Rovaniemi Mc Donald s Limingantulli, Oulu Musti ja Mirri Oy, Raahe Nuotek Oy, Pyhäjoki Ojan Rauta, Raahe Oulun Systema Oy, Oulu Osuuspankki, Ylivieska Osuuspankki-Kiinteistöt, Haapavesi Pentik, Sisustusliike Ihana Koti, Raahe Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere PK-tekniikka Oy, Raahe Prisma Raahe, Raahe Prisma Zeppelin, Kempele Pullapirtti Oy, Raahe Puumesta, Raahe Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen seutu & Raahelainen, Raahe Raahen Seutukunnan Kehittämiskeskus, Raahe Raahen Tapetti ja Väri, Raahe Raahen Ykköspalvelu Oy, Raahe Raahen verotoimisto, Raahe Rautakirja Oy, R-kioski Raahe Reivosen Huonekaluhalli, Pattijoki Ruukin Pääkirjasto, Siikajoki Ruukin Yrityspuisto, Siikajoki Ruukki Metals, Raahe Sale, Lumijoki Saloisten koulu, Raahe Scandic Fun S.L., Tenerife Seppälä Oy, Oulu Seppälä Oy, Raahe Seppälä Oy, Ylivieska Siwa, Ruukki S-Market Kaakkuri, Oulu S-Market Oulunsalo S-Market, Raksila, Oulu Smartia Oy, Raahe Suomalainen kirjakauppa, Raahe Suomen Polkupyörätukku Oy, Oulu Suoramarkkinointi Mega, Raahe Starkki, Oulu Swanline Oy, Kempele Sähköbit Oy, Kempele Sähkö-Hänninen Oy, Raahe Tapiola-ryhmä. Raahe Tekniset PPO, Raahe Tiimari, Raahe Tokmanni Oy, Raahe Top Sport, Oulu Valintalo, Raahe 6 V u o s i k e r t o m u s

7 H u o m i s e n k i n s u u n t a Aikuiskoulutus ja yrityspalvelut Katsaus lukuvuoden toimintaan Raahen Porvari- ja Kauppakoulun aikuiskoulutus on monipuolinen ja joustava aikuiskouluttaja, joka järjestää koulutuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Suurin osa koulutuksista tähtää näyttötutkintojen suorittamiseen. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa liiketalouden ja hallinnon alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä luonnontieteiden alalta tieto- ja viestintätekniikan (tietojenkäsittelyn) perus- ja ammattitutkintoja. Näyttötutkintojen lisäksi aikuiskoulutus tarjoaa lyhytkestoisia koulutuspaketteja ja yrittäjyysvalmennuksia yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Erityisvahvuutena on työelämä- ja asiakaslähtöinen koulutusten räätälöinti opiskelijoiden ja yritysten tarpeisiin. Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa yrittäjät ovat merkittävä opiskelijaryhmä. Yritykset ja yrittäjät etsivät tukea omiin kehittämishankkeisiinsa ja näihin haasteisiin vastaamisessa yrittäjän ammattitutkinnot, yritysjohtamisen ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot ovat osoittautuneet hyviksi työkaluiksi. Koulutukset perustuvat käytännönläheisesti yritysten konkreettisiin kehityshankkeisiin. Asiantuntija-, kouluttaja- ja yhteistyöverkosto on olennainen osa aikuiskoulutuksen toimintaa. Verkostoon kuuluvien asiantuntijoiden ja yritysten avulla varmistetaan se, että toteutettava koulutus on aina ajanmukaista ja työelämän viimeisimmät käytännöt huomioon ottavaa. Alkavien yrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja yrittäjyysvalmennuksia toteutettiin kahdessa ryhmässä yhteistyössä Raahen seudun yrityspalveluiden kanssa. Kursseilta valmistui yhteensä 18 yrittäjää, joista suurin osa käynnisti yritystoimintansa kurssin myötävaikutuksella. Vuoden vaihteessa käynnistettiin uusi yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoryhmä ja yrittäjän ammattitutkintoryhmä. Markkinointiviestinnän ammattitutkintoryhmä käynnistyi yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan oppisopimustoimiston kanssa syksyllä Myös muissa näyttötutkinnoissa oppisopimus on ollut kiinnostava vaihtoehto ja yksittäisiä oppisopimuksia on tehty eri tutkintoihin. Kuluvana vuonna muutama henkilö aloitti myös tutkinnon suorittamisen ilman valmistavaa koulutusta ja ensimmäinen tutkinto tulikin valmiiksi sihteerin ammattitutkintoon tätä kautta maaliskuussa. Näkyvyyttä Näkyvyyttä aikuiskoulutusosasto on hankkinut Tsäänssi koulutus- ja rekrytointimessuilla sekä oman asiakaslehden muodossa. Huomisen suunta asiakaslehteä julkaistiin lukuvuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi syyskuussa järjestettiin valtakunnallisen yrittäjän päivän juhlallisuudet teemalla kolme tarinaa yrittäjyydestä. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyteen kasvaminen ovat yhä enenevässä määrin mukana oppilaitoksen opetussuunnitelmissa. Päivän tarkoituksena on lisätä nuorten tietoutta yrittäjyydestä, herättää kiinnostusta yritystoimintaan ja tuoda yrittäjyyttä esille uravaihtoehtona. Samana päivänä vietettiin myös oppilaitoksen perustajaveljesten Baltzar ja Johan Fellmanin muistopäivää. Yrittäjyyspäivän ohjelma toteutettiin yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrittäjäkokemuksiaan ovat kertomassa Pekka Poukkula/Karentia Oy, Jouni Piippo/Rautastudio sekä Mika Salminen/Oulun reklaami. Yhteistyökumppaneista paikalla olivat Raahen seudun yrityspalvelut, Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen Tekniikan ja talouden yksikön Kalskehanke ja Raahen Seudun Yrittäjät. R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 7

8 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u Toteutunut aikuiskoulutus Perustutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Minustako yrittäjä- valmennukset Maksullinen palvelutoiminta Avartum Instituutti Oy - Myynnin ammattitutkintojen vastaanottaminen Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus ja Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy/ Oppisopimustoimi - Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) - Yrittäjän ammattitutkinto - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto - Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, järjestelmätuki Suoritetut tutkinnot syksy 2010 kevät 2011 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 14 Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi 1 Perustutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot koko tutkinto osatutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 6 2 Yrittäjän ammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2 2 Sihteerin ammattitutkinto 1 Näyttöjärjestelyt syksy 2010 kevät 2011 koko tutkinto Avartum Instituutti Oy, Myynnin ammattitutkinto, Kuopio 9 Avartum Instituutti Oy, Myynnin ammattitutkinto, Kajaani 13 8 V u o s i k e r t o m u s

9 H u o m i s e n k i n s u u n t a Kehittäminen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöissä opiskelijan on mahdollista osoittaa ammattitaitonsa aidoissa käytännön työtehtävissä työelämässä sekä liiketalouden perustutkinnossa että tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksista. Opiskelijalle ammattiosaamisen näyttö tuo opiskeluun tavoitteellisuutta, yksilöllistää opiskelua sekä helpottaa työllistymistä. Yrityksiä ammattiosaamisen näytöt puolestaan palvelevat varmistamalla alalle valmistuvien työelämävalmiuksia sekä helpottamalla rekrytointia ja perehdyttämistä. Kuten aikaisempinakin vuosina ammattiosaamisen näytöistä kerättiin palautetta suullisesti ja kirjallisesti oppilailta ja työpaikkaohjaajilta. Saadun palautteen avulla oppilaitoksemme voi kehittää ammattiosaamisen näyttöjä. Oppilaitoksemme ammattiosaamisen näyttöjen toimielin on keskittynyt lukuvuonna lähinnä uusien tutkintojen perusteiden hyvien käytäntöjen kehittämiseen ammattiosaamisen näytöissä sekä vieläkin tiiviimpien työelämäyhteyksien luomiseksi oppilaitoksen ja työelämän välille. Kehittämistyön lisäksi toimielin on hyväksynyt kaikkien oppilaitoksemme opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen suoritukset. Opiskelijahuolto Oppilaitoksemme opiskelijahuollon koordinoinnista vastasi opiskelijahuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi kuluneena lukuvuonna koulutuspäällikkö Merja Luukkonen ja sihteerinä opinto- ja kasvatusohjaaja Aila Oikarinen. Muut opiskelijahuoltoryhmän jäsenet olivat: ammatillinen erityisopettaja Riitta Turkka- Mällinen, terveydenhoitaja Laura Pehkonen, luokanvalvojat Roy Viitanen, Marjatta Koivu- Junnila sekä Satu Aho. Opiskelijahuollon keskeinen tehtävä on ollut opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ongelmissa sekä tuen antaminen henkilökohtaisissa vaikeuksissa. Päämääränä on ollut, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tavoitteet mahdollisimman hyvin, saa valmiuksia jatko- opintoihin, valmistuu ammattiin ja pääsee työelämään. Opiskelijahuollon toiminta sai vahvistusta, kun saimme oppilaitokseemme ammatillisen erityisopettajan suomen kielen ja viestinnän lehtori Riitta Turkka- Mällisestä. Kodin ja koulun yhteistyö Yhteydenpitoa huoltajiin on pyritty parantamaan entisestään. Opinto- ja kasvatusohjaaja, erityisopettaja sekä luokanvalvojat ovat olleet tarvittaessa yhteydessä huoltajiin opiskelijan asioissa. Opinto- ja kasvatusohjaaja on ollut tavattavissa koululla joka päivä, ammatillinen erityisopettaja on huolehtinut hojks- tapaamiset säännöllisesti ja terveydenhoitajan vastaanotto on ollut kaksi kertaa viikossa. Opiskelijalääkäri aloitti vastaanoton huhtikuun alussa, hän on tavattavissa n. kerran kuukaudessa. Järjestimme perinteisen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille suunnatun vanhempainillan lokakuussa Yhteydenpitoa huoltajien ja koulun välillä on parannettu myös Wilma - järjestelmän avulla. Alle 18- vuotiaan opiskelijan huoltajat voivat seurata järjestelmästä nuorensa arviointia ja läsnäoloja tunneilla. Opinparkki Vuonna 2008 aloitettu Opinparkkioppimisympäristö toiminta on jatkunut edelleen. Opiskelijat ovat voineet tulla Opinparkkiin työskentelemään ohjatusti 2-3 kertaa viikossa, jos heillä on jäänyt esim. tutkinnon osa kesken tekemättömien tehtävien takia, poissaoloja on kertynyt liikaa tai kotitehtävien tekemisen aloittaminen tuottaa hankaluuksia. Opinparkkitoiminnan vastuuohjaajina ovat olleet opettajat Miia Moilanen, Karoliina Lisko, Roy Viitanen sekä opinto- ja kasvatusohjaaja Aila Oikarinen. Tutor- opiskelijat Uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä ja motivoimista opiskeluun ovat olleet tukemassa myös opiskelija- tutorit. Lukuvuoden alussa tutorit R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 9

10 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u tutustuttivat uudet opiskelijat oppilaitokseemme ja sen ympäristöön. Tutorit ovat olleet mukana järjestämässä erilaisia virkistys- ja teematapahtumia opiskelijoille. Lukuvuoden tutorit: Lukkarila Tiina, Sarkkinen Reetta, Pakanen Nita, Palola Krista, Länkinen Sami, Isopahkala Juho, Repo Niko, Ryönänkoski Joni, Sartorisio Kalle, Hankala Tanja, Länkinen Suvi, Saukko Katri, Tähtinen Jenna, Viitala Sulo Olli, Ahonen Timo, Murtomäki Toni, Rexhebi Armend, Melantie Jesse, Lipponen Panu, Ansamaa Niko ja Koponen Joonas. Savuton RPKK Oppilaitoksemme siirtyi savuttomaksi alueeksi Tupakkalaki ( /2007) kieltää tupakoinnin oppilaitosten sisätiloissa ja niiden ulkoalueilla, pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla alueilla. Laki savuttomista oppilaitoksista tuli voimaan Olemme tehneet yhteistyötä savuttomuuden valvonnassa naapuruston kanssa. Kaksoistutkinto Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon (ammatti+ yo- todistus) merkonomi- tai datanomiopintojensa yhteydessä. Opiskelijat suorittavat lukiokurssit Raahen lukiossa. Kaksoistutkintoa suoritti tällä lukukaudella kuusi opiskelijaa. Taitaja-kilpailut Taitaja-kilpailut ovat joka vuosi järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kisat. Kisojen yhteydessä työelämän, koulujen ja opiskelijoiden edustajat kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Taitaja-kilpailuilla edistetään nuorten oppimista, kädentaitoja ja käytännön osaamista. Taitaja-kilpailujen tavoitteena on nostaa esiin nuoret kyvyt myös kansainvälisiä kilpailuja varten. Taitaja-kilpailujen parhailla on mahdollisuus päästä valmennukseen ja kilvoittelemaan edustuspaikasta ammattitaidon MM-kilpailuissa. Loppukilpailuun pääsee yleensä semifinaaleista lajin kahdeksan parasta ja he kilpailevat finaalissa oman lajinsa paremmuudesta. Tänä vuonna loppukilpailut järjestettiin Kuopiossa. Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa on mahdollista kilpailla yrittäjyyden, asiakaspalvelun ja myynnin, somistuksen ja tietojenkäsittelyn lajeissa. Vuonna 2011 valtakunnallisiin Taitaja-kisojen somistuksen semifinaaleihin osallistuivat Emilia Saukko ja Sandra Ylikulju, luokalta L2A. Somistus kilpailulajina perustuu liiketalouden perustutkinnon koulutusohjelman visuaalisen myyntityön tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Semifinaalitehtävä tarjosi kilpailijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä Jyväskylän uusitussa Sokos-tavaratalossa, naisten pukeutumisosaston vistapisteissä. Yhteistyö/sidosryhmät Päivä Johtajana- ohjelma Helmikuussa 2011 osallistuttiin Raahen nuorkauppakamarin järjestämään Päivä Johtajana- ohjelmaan, jossa yhdellä opiskelijaryhmällä oli mahdollista tutustua raahelaisen yritysjohtajan työpäivään. Ohjelmaan osallistui toisen vuoden yo-merkonomiluokka. Yrityksistä ja johtajista mukana olivat: K-Citymarket, Raahe Tavaratalojohtaja Mikko Haapala Monisiivous Oy Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen Ruukki Metals Tehtaanjohtaja Kari Ojala Valtakunnallinen Yrittäjän päivä Raahen seudun Osuuspankki Pankinjohtaja Matti Petäjäniemi Järjestimme Yrittäjän päivänä oppilaitoksessa yrittäjyysaiheisen tapahtuman, jossa 3 yrittäjää kertoi oman tarinansa yrittämisestä. Lisäksi mukana tapahtumaan osallistui muita yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyviä yhteistyökumppaneita. Kalske-hanke Jouni Piippo, Rauta-Studio Raahen seudun yrityspalvelut Mika Salminen, Oulun Reklaami Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto Raahen seudun yrittäjät Pekka Poukkula, Karentia Oy Koulun esittelyt Opinto-ohjaaja ja tutor-opiskelijat kävivät syyskuun 2010 maaliskuun 2011 aikana esittelemässä Porvari- ja Kauppakoulun opiskelutarjontaa Raahen seutukunnan ja lähialueiden yläkoulujen 9- luokan oppilaille (Pattanen, Merikatu, Saloinen, Vihanti, Ruukki, Gumerus, Pyhäjoki ja Rantsila), Opintoohjaaja ja tutorit osallistuivat myös 9- luokan huoltajille järjestettyihin vanhempainiltoihin Raahessa, Siikajoella (Ruukki ja Gumerus), Limingassa, Lumijoella, Pyhäjoella ja Vihannissa. 10 V u o s i k e r t o m u s

11 H u o m i s e n k i n s u u n t a Somistus/Näyteikkunat Lukuvuoden aikana opiskelijat ovat somistaneet koulumme näyteikkunoita seuraavien yrityksien tuotteilla: Citymarket, Halpa-Halli, Lennun Paja, Pentik, Prisma, Päivänmari, Raahen Motocafe Oy, Ritvan Yrtti, Seppälä, Smartia, Suomalainen kirjakauppa, Tokmanni, Raahen Kesport Muotinäytös Avoimien ovien päivien yhteydessä pidettiin jälleen suosiota saavuttanut muotinäytös. Muotinäytöksen yhteistyökumppaneita olivat Citymarket, Jim & Jill, Kesport, Moda, Prisma, X- Globe ja Raahen Nuorkauppakamari Merkonomin virtuaalikoulu Verkkokoulutukset ovat tänä päivänä osa oppilaitoksen normaalia opetusta. Mahdollisuus opiskella tiettyjä opintoja joko kokonaan tai osaksi verkossa internetin kautta tarjotaan sekä päivä- että iltaopiskelijoille. Tarjolla on useita yhden ja kahden opintoviikon laajuisia verkkokoulutuksia. Lisäksi tehtyjä verkkokoulutuksia käytetään oppilaitoksessa lähiopetuksen rinnalla oheismateriaalina ja etätehtävien antopaikkana. Oppilaitoksessa on käytössä Moodle oppimisympäristö. Lukuvuonna oppilaitoksessa annettiin opetusta 25 opiskelijalle pelkkänä verkko-opetuksena ja 561 opiskelijalle verkkomateriaalia käytettiin lähiopetuksen rinnalla. Sykkäys- hanke Raahen Porvari- ja Kauppakoulu on yhdessä Raahen koulutuskuntayhtymän kanssa ollut mukana Opetushallituksen rahoittamassa ESRhankkeessa, jonka tarkoituksena on tehostaa varhaista puuttumista ja ammatillista kasvua tukevaa mallia alueemme oppilaitoksissa. Raahen Porvari- ja Kauppakoululla hanketyötä on tehnyt opinto- ja kasvatusohjaaja Aila Oikarinen. Hanke päättyi Harjoitusyritystoiminta Oppilaitoksemme harjoitusyritystoiminnassa hyödynnettiin ensimmäisen kerran Finpecin tarjoamaa virtuaalista verkossa toimivaa harjoitusyritystoimintaa. Virtuaalinen harjoitusyritystoiminta mahdollistaa liiketoiminnan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ilman taloudellisia riskejä, koska raha ja tuote eivät oikeasti vaihda omistajaa. Ensimmäisenä ryhmänä virtuaaliseen harjoitusyritystoimintaan osallistui toisen vuoden yo-merkonomiopiskelijaryhmä. Opiskelijoiden yritysyhteistyökumppanina toimintaan osallistui Ritvan Yritti Raahesta, joka toimi neuvoa antavana partneriyrityksenä. Yhteistyön aikana opiskelijat vierailivat partneriyrityksessä ja pitivät säännöllisesti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Harjoitusyritystoiminnan avulla opiskelija oppii käytännön työelämässä tarvittavia taitoja. Opiskelijaa laatii liiketoimintasuunnitelman harjoitusyritykselle, perustaa yrityksen ja osallistuu yrityksen päivittäisten asioiden hoitamiseen oman työtehtävänsä ja vastuualueensa mukaisesti. Harjoitusyritystoiminnassa opiskelija markkinoi ja myy tuotteita muille harjoitusyrityksille, tilaa tuotteita, huolehtii laskutuksesta, palkkojen maksamisesta ja talouden seurannasta. Oppilaitoksessamme harjoitusyritystoiminta sisältyy opiskelijoiden Yrittäjyys-opintokokonaisuuteen, mutta muissakin opinnoissa virtuaalista yritystoimintaa voidaan hyödyntää. Ensimmäisen vuoden hyvien kokemuksien ja kehittämisideoiden perusteella virtuaalista harjoitusyritystoimintaa tullaan jatkamaan myös tulevana lukuvuotena useamman opiskelijaryhmän kanssa. Tavoitteena on saada hyödynnettyä virtuaalista oppimisympäristöä myös muilla opintojaksoilla sekä lisäämään harjoitusyritystoimintaa todelliseen maailmaan virtuaalisen liiketoiminnan lisäksi. Oppilaitoksen laadun kehittäminen Menneen lukuvuoden aikana koko oppilaitoksen laatujärjestelmää on kehitetty eteenpäin. Syksyllä oppilaitoksen johtoryhmälle hankittiin sen kokoonpanon uudistuttua valmennusta johtoryhmätoiminnan kehittä- R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 11

12 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u miseen. Samalla aloitettiin prosessien kuvaaminen ja toimintaa ohjaavien mittareiden laatiminen. Strategiatyön tuloksena saatiin uudistettua oppilaitoksen arvot, visio ja missio, jotka kuvaavat nyt paremmin oppimiskeskuslähtöisen strategian kehittämistä. Laatutyö on nivottu myös PSYO:n eli Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset ry:n strategiatyön yhteyteen. Laatutyön tukena ovat olleet myös oppilaitoksen laadun kehittämishankkeet, joissa kehitetään mm. asiakaspalveluprosesseja ja vertaisarviointeja. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Aikuiskoulutus on verkostoitunut kehittämishankkeiden osalta niin paikallisesti kuin maakunnallisesti. Esimerkiksi Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset sekä Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ovat olleet keskeisiä yhteistyökumppaneita. Opetusministeriö myönsi oppilaitokselle työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän marraskuussa Työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä voivat olla erityisesti pienyrityksille, yrityksille ja julkisyhteisöille tarjottavat osaamisen kehittämispalvelut. Luvan myötä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää hanke- ja kehittämisavustusta järjestämisluvassa mainitun työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen. Hanke- ja kehittämisavustuksilla tuetaan koulutuksen järjestäjän asiakaslähtöistä työelämäosaamisen kehittämistä. Hankkeet ovatkin konkreettisesti nivoutuneet niin mikrokuin pk-yritysten toiminnan ja yrityspalveluverkoston kehittämiseen. Tyke-ja laatuhankkeet Tekijästä asiantuntijaksi päättynyt Koordinaattorina Raahen Porvari-ja Kauppakoulu Verkostokumppanina PSK-Aikuisopisto Tavoitteena henkilöstön asiantuntemuksen kehittäminen Tuloksena tekijästä asiantuntijaksi-valmennusohjelma Sähköinen arvioijapankki koulutuksen järjestäjille Valmennusta oman osaamisen tuotteistamiseen Rahoitus Virtuoosi saakka Koordinaattorina Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Laaja maakunnallinen verkosto muita koulutuksen järjestäjiä Tavoitteena tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto Tuloksena sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitoksessa Verkko-opetusympäristön kehittäminen ja ACP-järjestelmän hankinta Rahoitus Virve- vireyttä vertaisarvioinnilla näyttötutkintotoimintaan saakka, jatkohakemus jätetty Koordinaattorina Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Laaja maakunnallinen verkosto muita koulutuksen järjestäjiä Tavoitteena vertaisarviointityökalujen kehittäminen ja vertaisarviointien suorittaminen oppilaitoksissa laadun kehittämisen tukena Tuloksena vertaisarviointityökalu ja vertaisarviointikäynnit Koulutusta vertaisarvioinnin tekemiseen (OPH:n koulutus) Rahoitus Yrittäjyyspolku saakka Koordinaattorina Raahen Porvari-ja Kauppakoulu Verkostokumppanina PSK-Aikuisopisto, Oulun Diakoniaopisto Tavoitteena pienyrittäjien toimintaedellytysten parantaminen Tuloksena Minustako Yrittäjä- virtuaalinen yrittäjäkoulu verkossa Laaja yhteistyö yrityspalveluorganisaatioiden kanssa Rahoitus Osaava yksityiset osaamisen kehittämisessä saakka Koordinaattorina Raahen Porvari-ja Kauppakoulu Verkostokumppanina Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset Tavoitteena oppilaitosten johdon ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä tiiviimpi verkostoituminen Tuloksena valmennusohjelma johdolle ja henkilöstölle Rahoitus V u o s i k e r t o m u s

13 H u o m i s e n k i n s u u n t a Kansainvälinen toiminta Raahen Porvari- ja Kauppakoulun kansainvälisten asioiden koordinaattori vaihtui lukuvuoden alussa. Kun uusia ohjelma-avauksia ei ollut saatettu edelliskaudella vireille ja viimeisten vaihto-ohjelmat päättyivät kesällä 2010, muotoutui lukuvuodesta kansainvälisissä asioissa ns. ylimenokausi. Kansainvälinen toiminta kuluneena lukuvuonna keskittyi uusien ohjelma-avauksien ideoimiseen ja kansainvälisten kontaktien keräämiseen. Koulun koordinaattori teki kaksi hankkeita valmistelevaa ulkomaanmatkaa. Ensimmäinen matkakohde oli syksyllä Leonardo- ja Grundtvigohjelmien kontaktiseminaari Brightonissa. Vierailu oli onnistunut, sillä projektivalmistelut lähtivät sujuvasti liikkeelle kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toisen matkan kohde oli keväällä vierailu Valenciaan, jossa projektihakemukset viimeisteltiin Grundtvig- (aikuisopiskelijat) ja Leonardo-ohjelmiin (nuoret opiskelijat). Hakemukset jätettiin helmikuussa ja tulosten arvioidaan saapuvan kesäkuun kuluessa. Toteutuessaan molemmat ohjelmat alkaisivat opiskelija- ja opettajavierailuilla tulevana syksynä jatkuen vuoteen 2013 kevääseen. Ohjelmat sisältävät lukuisia kansainvälisiä vaihtokohteita koulun opiskelijoille. RPKK:ssa ei vieraillut kansainvälisiä opiskelijoita, joka johtui niin ikään siitä, ettei vaihto-ohjelmia ollut käynnissä. Kaksi RPKK:n valmistuvaa opiskelijaa suoritti kevätlukukaudella viimeisen työssäoppimisjaksonsa Teneriffalla. Koulu tuki matkaa stipendein. Kirjasto Kuluneen lukuvuoden aikana kirjasto hankki koulun opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettäväksi kirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä elektronisia aineistoja. Kirjasto tarjosi lainaus- ja tietopalveluja sekä hyvät luku- ja työskentelytilat niin itsenäiseen kuin yhteistoiminnallisuuteen perustuvaan oppimiseen. Tiedonhankintaa tuki päätoiminen informaatikko. Kirjastossa oli mahdollista edellisvuosien tapaan suorittaa työssäoppimisjakso. Kevättalvella kokoontunut kirjastotiimi pohti kirjaston ja opetuksen yhteistyön hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia. Kirjastoon hankittiin etenkin paljon kysyttyjä oppikirjoja, mutta myös koulun henkilökunnan sekä opinnäytteitä ja erilaisia esityksiä laativien opiskelijoiden tiedontarpeet pyrittiin yksilöllisesti huomioimaan kirjallisuusvalinnoissa. Tarvittaessa pyydetyt kirjat tai lehtien artikkelit toimitettiin kirjaston kaukopalveluna. Lehtitarjonnassa huomioitiin lukijoiden toiveita tilaamalla koulutusalojen keskeisten ammattilehtien lisäksi suosittuja urheilu-, terveys- ja harrastelehtiä. Vuonna 2010 lainoja ja lainojen uusimisia kertyi yhteensä 9117, missä oli lisäystä edelliseen vuoteen 13%. Liiketalouden peruskoulupohjaisilla luokilla lainatapahtumat lisääntyvät edellisvuodesta jopa 44%, mikä osaltaan kertoo kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Suhteessa opiskelijamäärään yo-merkonomiksi opiskelevat hyödynsivät lainauspalvelua edellisvuosien tapaan ahkerasti. Internet-ovi Internet-ovi avautui kirjaston 11 työasemalta. Koulun tietoverkossa oli tiedonhakijoiden käytettävissä maksullisista verkkopalveluista BTJ Kirjastopalvelun ylläpitämä sanomaja aikakauslehtiartikkeliviitteiden tietokanta Aleksi, Kielikoneen MOTsanakirjasto sekä Helsingin sanomien arkisto, joka sisältää vuodesta 1990 lähtien lehdessä julkaistut artikkelit. Käyttäjillä oli mahdollisuus tehdä hakuja ja aineistovarauksia kirjaston omaan kokoelmatietokantaan sekä uusia lainojansa netin kautta. Kirjaston verkkopalvelun kautta tarjottiin pääsy myös yleisimpiin lisensoimattomiin kirjallisuus- ja artikkeliviitetietokantoihin. Käyntejä kirjaston web-palvelussa on ollut vuosittain noin Historiallinen kokoelma Kirjaston historiallista kokoelmaa esittelevä vanhojen kirjojen näyttely Navigation toteutettiin Raahen kaupunginkirjastossa. Näyttely tarjosi ensimmäistä kertaa laajemmalle yleisölle mahdollisuuden tutustua Pohjois- Suomen merkittävimpiin kuuluvan koulukirjastokokoelman helmiin. Niitä edustavat muun muassa merenkulun oppaat ja englanninkielinen kaunokirjallisuus 1700-luvulta. Näyttelyssä kävi välisenä aikana 488 vierasta. Vanhin näyttelyssä esillä ollut kirja on peräisin 1600-luvun lopulta. Vanhojen aineistojen digitointia ja esillepanoa tietoverkossa jatkettiin julkaisemalla rehtori Felix Heikelin koulun ensimmäiseen vuosikertomukseen laatima muistokirjoitus Porvarikoulun perustajaveljeksistä Johan ja Baltzar Fellmanista. Kirjoitus julkaistiin erillisenä pienenä vihkosena vuonna R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 13

14 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u Oppilasyhdistyksen toiminta Raahen Porvari- ja Kauppakoulun Oppilasyhdistys Ry on vuonna 1973 rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Oppilasyhdistyksen toiminnalla on yli 128-vuotiset perinteet, jotka juontava alkunsa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun perustamisajoilta, vuodesta Oppilasyhdistyksellä on ammattitaitoisen henkilökunnan ja aktiivisen seitsenhenkisen hallituksen lisäksi myös erilaisia toimikuntia, joiden puitteissa järjestetään erilaisia tapahtumia ja ajanviettomahdollisuuksia. Oppilasyhdistys ajaa opiskelijoiden etuja mm. tiedottamalla opiskelijoita koskevista asioista, vaikuttamalla opintojen sisällön ja opiskeluolosuhteiden kehittämiseen, järjestämällä opiskelijoille liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia sekä ylläpitämällä ruokala-kahviota ja kirjakauppaa. Tarkoituksenamme on tarjota opiskelijoille edullisesti erilaisia palveluja opintojen tukemiseksi. Toimikuntien puitteissa järjestimme lukuvuoden aikana muutamia tapahtumia opiskelijoillemme. Viikolla 40 osallistuimme koulumme järjestämään valtakunnalliseen, Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen. Teemapäivän tavoitteena oli koota opiskelijat yhteen, ryhmäyttää heidät, tutustuttaa toisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Hallitus Hallitus valitaan oppilasyhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, neljä jäsentä ja toiminnanjohtaja. Hallituksen tehtävänä on valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita, panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset sekä valvoa yhdistyksen rahavarojen ja omaisuuden hoitoa. Hallituksen kokoonpano oli syyslukukaudella 2010; Nita Käräjäoja pj., Riikka Jakkula vpj., Juho Isopahkala siht., Jenna Tähtinen jäsen, Tiina Lukkarila jäsen, Sulo-Olli Viitala jäsen, Juho Matinlauri jäsen ja Tiina Moilanen toiminnanjohtaja. Hallitus kevätlukukaudella 2011; Sulo-Olli Viitala pj., Nita Pakanen vpj., Juho Isopahkala siht., Jenna Tähtinen jäsen, Tiina Lukkarila jäsen, Riikka Jakkula jäsen ja Tiina Moilanen toiminnanjohtaja. Pakanen ja Isopahkala toimivat opiskelijoiden edustajina koulun johtokunnassa. Ruokala-kahvila Merkantiini Oppilasyhdistys ylläpitää ruokalakahvio Merkantiinia koulullamme. Ruokala toimii opiskelijaruokalana sekä henkilökunnan työpaikkaruokalana. Lukuvuonna päivittäinen opiskelijaruokailija määrä pysyi ennalleen verrattaessa edelliseen vuoteen. Keskimääräinen ruokailijamäärä päivässä sijoittuu välille Ruokailijamäärän muutoksiin vaikuttaa viikoittain opiskelijoiden työharjoittelujaksot, jotka sijoittuvat pitkin vuotta. Lukuvuoden aikana oppilasyhdistyksellä oli palveluksessaan neljä vakituista työntekijää: toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa Tiina Moilanen, kokkina toimii Marju Joensuu, ravitsemustyöntekijöinä ovat Irma Pistemaa ja Anna- Liisa Laitala. Kokki Marju Joensuu ja ravitsemustyöntekijä Irma Pistemaa hoitavat ruokalan emännäntehtävät yhdessä. Kirjakauppa Mercur Oppilasyhdistys ylläpitää kirjakauppa Mercuria, joka välittää jäsenetuina kaikki opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat, opiskelumateriaalin, valmistujaislakit, opinnäytetyöt, uimahalli-/ kuntosalilippuja ja monistuspalveluita opiskelijaystävälliseen hintaan. Lukuvuosi oli hiljaisempi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kirjakaupan toiminta jatkuu kuitenkin samalla tavalla, kuin edellisinäkin vuosina. 14 V u o s i k e r t o m u s

15 H u o m i s e n k i n s u u n t a Stipendit Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön stipendit Kansainvälistymisstipendit Lukkarila Tiina L3A 1000 Sarkkinen Reetta L3A 1000 Työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä menestyminen Karhumaa Marjo L3A 200 Matilainen Heli L2YO 200 Heiskanen Heidi L3B 150 Pisilä Tuomas L3C 150 Opinnäytetyössä menestyminen Hekkala Manu L3B 150 Rahkola Jouni L3B 150 Stipendi ylioppilastutkinnon suorittamisesta liiketalouden perustutkinnon rinnalla Kestilä Juho L4A 150 Merkonomiksi valmistuneille Hilli Eija L3B 250 Jakkula Riikka L3C 250 Ruuska Emilia L2YO 250 Ylikulju Niina L3A 250 Harju Aki L3B 150 Saviluoto Sini Merk Ylikopsa Hannele Merk Ruukin yrittäjät ry (Siikajoki), yrittäjähenkisyys Maunula Samuli D3 100 Kortesjärven Säästöpankki Annika Saukko L2YO 200 PAM, Palvelualojen ammattiliitto, Raahen seudun os. 093 Haapaniemi Minna L3B 100 LC Vihanti Aki Harju L3B 50 Pohjois-Pohjanmaan Toimihenkilöja Virkamiesjärjestöjen Säätiö Isopahkala Juho D3 200 Jakkula Riikka L3C 200 Lukkarila Tiina L3A 200 Matinlauri Juho D2 200 Tähtinen Jenna L2A 200 Viitala Sulo-Olli L2A 200 Datanomiksi valmistuneille Härmä Ville D3 250 Lehmusahde Elina D3 250 Maunula Samuli D3 150 Sisu-stipendi Jylkäs Henna L2YO 200 Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön Kauppakamarirahaston stipendit Sunday Obe Olabode, OAMK/Raahe 250 Alila Timo, Raahen ammattiopisto 125 Krekilä Ari-Pekka, Raahen ammattiopisto 125 Fiskaali Mari, Oulaisten ammattiopisto 150 Hietamäki Harri, Oulaisten ammattiopisto 100 Heikkilä Tomi, Haapaveden ammattiopisto 250 Raahen Seudun Yrittäjät ry, yrittäjähenkisyys Kotisaari Jenna L3B 200 Pakanen Nita L3B 200 R a a h e n P o r v a r i - j a K a u p p a k o u l u w w w. r p k k. f i 15

16 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 129 vuotta

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosiker tomus 2008-2009, 127. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosiker tomus 2008-2009, 127. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosiker tomus 2008-2009, 127. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 127 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 Mercuria toimintakertomus 2006 2007 Kertomus 99. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 Mercuria toimintakertomus 2005 2006 Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma MERKONOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Vuosikertomus 2010 2011 3 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4 Opiskelijahuolto 5 Ammattistartti 6 Kansainvälisyys 7 Lukuvuonna 2010 2011 ammattiin valmistuneet

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Länsi-Suomi 2/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot