Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. Talouskatsaus Taulukko-osa Tuloslaskelma Toimialojen käyttötalous Rahoituslaskelma Maksuvalmius Verotulot vuosina 2008 ja Investoinnit Henkilöstömäärät Toimialojen osavuosiraportit Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tavoitteet... 32

3 3 1. Talouskatsaus Taloustilanteen heikentyminen alkoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kansantuotteen arvioidaan supistuvan tänä vuonna 5-6 %. Myös vuodelle 2010 ennustetaan miinusmerkkistä lukua, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina ja 2010 yhteensä noin 7-8 %. Taantuman pituudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, vaikka toiveita maailmantalouden elpymisestä on herännyt eri valtioiden laajojen tukitoimien johdosta. Työllisyys säilyi korkealla tasolla viime vuoden loppuun asti, mutta käänne huonompaan on ollut jyrkkä. Maaliskuussa koko maan työttömyysaste oli noussut 9,5 %:iin. Porvoossa työttömyysaste oli 7,2 % ja vuotta aiemmin 5,6 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut 1337 henkilöstä 1764 henkilöön. Avoimet työpaikat vähenivät vuodessa kolmanneksella vajaaseen 200 työpaikkaan. Inflaatio hidastui vuoden 2008 loppua kohti energian hintojen laskun myötä. Vuosina ja 2010 hintatason nousuksi ennakoidaan noin 1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuvauhtia hillitsevät sekä energian hintojen alhaisuus että taloudellinen taantuma. Heikko taloustilanne on vaikuttanut kuntataloudessa ensi vaiheessa erityisesti verotulokertymiin. Porvoon verotulojen arvioitiin vuoden alussa jäävän noin 32 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kunnallisveron tuotto on vastannut neljän ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden tasoa siitä huolimatta, että tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä ja että palkankorotukset kuluneen vuoden aikana ovat olleet aikaisempaa korkeammat useimmilla aloilla. Kunnallisveron tuotto jäänee kokonaisuutena viime vuoden tasolle noin 154 miljoonaan euroon, mikä on noin 13 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Yhteisöveron tuotto on pudonnut noin 60 % edellisestä vuodesta. Neljän ensimmäisen kuukauden kertymä on 2,8 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana viime vuonna kertymä oli jo 7 miljoonaa euroa. Valtio on päättänyt nostaa kuntien yhteisöveroosuuden noin 22 prosentista 32 prosenttiin. Yhteisövero-osuuden korotuksen arvioitiin tuottavan noin 6 miljoonaa euroa, mutta verotulopohjan jatkuvasti supistuessa, myös todellinen tuotto supistuu. Yhteisöveron kertymä arvioidaan valtion toimenpiteet mukaan luettuna noin 18 miljoonaksi euroksi, mikä on 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia saadaan noin 41,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 26 % talousarviosta, mikä vastaa noin kolmen kuukauden laskutusta. Palkkamenojen kokonaistoteutumisaste on 31,04 %, mikä vastaa täsmälleen myös ajankohdan edellyttämää enimmäisprosenttimäärää. Palkkamenoihin kohdistuu tämän vuoden aikana lisäksi 0,8 %:n järjestelyvaraerä ja 2,4 %:n yleiskorotus. Lomautusten sekä avoimien virkojen ja toimien täyttämättä jättämisen vaikutusta palkkamäärärahoihin ei vielä toteutettu. Muiden käyttömenojen kokonaistoteutumisaste on 32 %. Talousarvion mukainen lainanotto on 32,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta jouduttiin nostamaan jo vuoden alussa 20 miljoonaa euroa ja loppuosakin tulee nostettavaksi kesäkuussa. Talouden tasapainottamisohjelman lähtökohtana oli, että verotulojen

4 4 vähentymisestä syntyvästä vajauksesta osa rahoitetaan lisälainanotolla. Lisälainanoton tarve nousee ennakoitua suuremmaksi, koska taloustilanteen heikkeneminen on vähentänyt myös muita tuloja kuten tontinmyyntituloja ja toisaalta lisännyt menoja. 2. Taulukko-osa 2.1. Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,3 TOIMINTAKATE ,1 Kunnallisvero ,5 Kiinteistövero ,2 Yhteisövero ,4 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,1 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Satunnaiset tuotot ja kulut ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5

5 Toimialojen käyttötalous Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Tuotot Yleishallinto ,6 Sosiaali- ja terveystoimi ,6 Sivistystoimi ,5 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 Pelastuslaitos ,2 Tuotot yhteensä ,3 Kulut Yleishallinto ,2 Sosiaali- ja terveystoimi ,4 Sivistystoimi ,9 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 Pelastuslaitos ,9 Kulut yhteensä ,3 Netto Yleishallinto ,1 Sosiaali- ja terveystoimi ,7 Sivistystoimi ,5 Tekninen ja ympäristötoimi ,1 Pelastuslaitos ,7 Netto yhteensä , Rahoituslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Vuosikate ,8 Tulorahoituksen korjaus Investoinnit ,7 Rahoitusosuudet ,3 Käyttöomaisuuden myynti ,4 Toiminnan ja investointien rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,8 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta ,3 Rahavarojen muutos

6 Maksuvalmius Kassavarat - Kassamedel milj Verotulot vuosina 2008 ja Kunnallisvero - Kommunalskatt milj Yhteisövero - Samfundsskatt milj

7 Investoinnit TALONRAKENNUS 5205 Sosiaalikeskus menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht. 0 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu Terv.suoj.laajennus Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA TA muutos ,04 % yht % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu Näsin terv.asema, avohoito Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TA TA muutos ,05 % TS yht % Hanke etenee aikataulussa.

8 Näsn sos.ja terv.as.,vuodeosastot Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP TA muutos ,45 % yht % Hanke on valmistunut. Määrärahan ylitys johtuu kalusteiden hankinnasta, joka katetaan seuraavan vaiheen määrärahoista. Koulutustoimi 5301 Hamarin koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA yht % Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.4. päättänyt, että vuoden vuosien 2008 ja määrärahat poistetaan ja asia käsitellään uudestaan uuden hankesuunnitelman valmistuttua. Hankkeelle oli talousarviossa varattu vuonna ja siirtomäärärahana vuodelta Ilolan koulu ja liikuntasali Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 481 #JAKO/0! TS yht % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu

9 Kulloon koulu ja päiväkoti Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP ,09 % TA TA muutos yht % Hanke etenee pääosin aikataulussa Albert Edelfeltin koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP ,14 % TA yht % Hanke etenee aikataulussa Linnajoen koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA ,88 % TS TS yht % Tarkistettu hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa

10 Hindhår skola Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TA muutos ,58 % yht % Hankkeen viimeistelytyöt tehdään kesällä Borgå gymnasium Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP TP TA muutos ,13 % yht % Lasten päivähoito 5124 Hornhatttulan pvk Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TA muutos yht % Hankkeen viimeistelytöitä tehdään kesällä. Joitakin urakoiden maksueriä on maksamatta.

11 Veckjärvialueen uusi päiväkoti Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA TS ,00 % yht % Hanketta ei ole aloitettu Vuokrapäiväkodin pihatyöt Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht % Hanketta ei ole aloitettu. Muu sivistystoimi 5512 Vanha Raatihuone Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA TA muutos ,03 % yht % Hanke on vastaanotettu maaliskuussa.

12 12 KATUOSASTO Han- Hankkeen nimi TA Siirtom. Käyttöke nro % Talous UUDISRAKENNUS 6052 Ylä-Haikkoo/Haikkoonrinne , Hornhattula , Säterinhaka, Lakkapolku , Länsiranta, kadut , Näse-Juttekatu , Alkrog Puromäki/Mäyrätien alue , Haikkoo Lasaretti , Omenatarha Uudisrakennus, erittelemätön Uudisrakennus yhteensä ,4 TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut , Öljyntorjuntakeskus , Kaupunginhaka, sisäkehä ,4 Työpaikka-alueet yhteensä ,7 KADUT PERUSPARANNUS 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie Eestinmäki, Hamppu ja Rohdinkula, Hamari, Sahasaarentie Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt , Veckjärventie/Teollisuust. Kiertyl , Erittelemätän kadunparannus Kadut, perusparannus yhteensä ,4 PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä , KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6137 Näsin koulukatu-näsintie , Haja-asutusalueiden kev.liik.väylät ,0 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 PUISTOJEN PERUSPARANTAMI- NEN 6813 Maari ja Linnanmäki , Kokonnimen puisto , Leikkipuistojen perusparannus , Puistot, erittelemätön ,2 Puistot, perusparannus yhteensä ,5 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMI- NEN 6832 Säterinhaka , Rantakadun puisto , Engelinpuisto ,1 Puistot, uudisrakennus yhteensä ,2

13 13 Hanke Hankkeen nimi TA nro % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 7329 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,9 SATAMA 7012 Bodön laituri Itärannan rantamuuri, suunnittelu Länsirannanrantamuuri, suunnittelu Jokiuoman tuenta Pienvenesatamat , Mattolaiturit Satama yhteensä TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,0 LIIKENNEJÄRJESTELYT 6213 Liikennevalot, parannustyöt Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , Pysäköintilaitos, suunnittelu , Liityntäpysäköinti Liikennejärjestelyt yhteensä ,3 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnitteu yhteensä ,0 ALUEPARANNUSHANKKEET 7205 Kävelykeskusta ,0 Alueparannukset yhteensä ,0 Korvausinvestoinnit yhteensä VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta , Saaristotie, suunnittelu , Kilpilahdentie, suunnittelu ,1 Infrastruktuurihankkeet yhteensä , Juhlavuosi-investoinnit , KAIKKI YHTEENSÄ ,6 Tuotot yhteensä 0 IRTAIN OMAISUUS 1086 Imu/lakaisuauton varusteet , Puisto, pienkoneet , Pakettiauto Irtain omaisuus yhteensä ,4

14 Henkilöstömäärät Henkilöstö Henkilöstö Vakinaiset Määräaik. Yhteensä Muutos / 2/ 2/ 2008/09 Yleishallinto Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi 0 0 Sos.- ja terv.toimen johto ja sisäiset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö Sivistystoimi Sivistystoimen johto Suomenkielinen koulutustoimi Ruotsinkielinen koulutustoimi Lasten päivähoito Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tilakeskus Katuosasto Teknisen ja ympäristötoimen johto Kaupunkisuunnittelu Kiinteistö- ja mittaustoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Hallinto Pelastustoiminta Onnettomuuksien ehkäisy HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

15 15 3. Toimialojen osavuosiraportit 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto, tarkastustoimi Kaupunginhallitus TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot Kulut , Toimintakate , TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot Kulut , Toimintakate , Kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy varsinaisen toiminnan ohella toimikuntien, nuorisovaltuuston, ystävyyskaupunkitoiminnan ja valtiopäiväjärjestelyjen menot sekä pelastuslaitoksen maksuosuudet. Pelastuslaitoksen menojen osuus talousarviosta on 60 %. Ennusteen poikkeamat ovat myynti- ja vuokratuloja sekä painatuskuluja. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut TP 2008 TA TOT. TOT- ENNUSTE POIKK / % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kehittämis- ja elinkeinopalvelut -tehtäväalueeseen kuuluvat kehittämis- ja elinkeino-, matkailu-, asunto ja maatalousyksiköt sekä Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus. Kehittämis- ja elinkeinoyksikön keskeinen yhteistyökumppani Posintra Oy vastaa perustoimintojen lisäksi Itä-Uudenmaan yrityshautomon toiminnasta, luovien alojen kehitysohjelmatyön (POLTE) hallinnoinnista, sekä Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus STOK:in toiminnasta. Taidetehdashanke on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Yksikön vuoden ensimmäisen neljänneksen toiminta on kokonaisuudessaan edennyt suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Matkailutoimiston asiakastyytyväisyyden seuranta jatkuu asiakaspalautejärjestelmässä (Laatu1000). Yhteistyö matkailuyritysten kanssa jatkuu tiedottamisessa ja yhteisissä toimenpiteissä (matkamessut, esitteet, ilmoitukset, Pietarin workshop). Taidetehtaan hallintomallin suunnittelu jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asuntoyksikkö. Arvion mukaan ARA:n avustuksia saadaan 900 asunnon korjaustöihin. Y-säätiö/Taipale-talo (30 asuntoa) sai kevään jaossa euroa avustusta

16 16 erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi v.. Rakenteilla on yhteensä 66 kpl vuokra-asuntoa, kaikki ARA:n osarahoituksella. Raportointijaksolla tapahtui maatalousyksikössä kaksi hallinnollista valvontaa: TEkeskuksen suorittama kuntavalvonta ja Tuokko Tilintarkastus Oy:n suorittama eri tukityyppien uusintatarkastus, jonka Euroopan komissio oli edellyttänyt tehtäväksi kokonaan uudelleen ja valinnut myös uuden tarkastuksen toteuttajan. Maataloustukien päätukihaussa oli tukia hakeneita tiloja yhteensä 296 kpl, joka on viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäistä kertaa tukihakemukset oli mahdollista jättää myös sähköisesti. Sähköisen tukihakemuksen jätti 10 tilaa. Porvoon seudun työvoiman palvelukeskuksen ensimmäinen vuosineljännes on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Huhtikuun lopussa palvelukeskuksessa oli 270 asiakasta, joista uusia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkaneista asiakkuuksia 70. Erilaisia aktivointitoimia (mm. kuntouttava työtoiminta, työvoimakoulutus, palkkatukityöllistäminen) alkuvuoden aikana oli noin sadan asiakkaan kohdalla. Työvoiman palvelukeskuksesta on osallistuttu aktiivisesti erilaisiin työllistämistä edistävien hankkeiden käynnistämiseen (mm. Rytmi-hanke, maahanmuuttajien työllistämistä edistävä hanke, Nuorta ei jätetä -hanke ). Kaupunginkanslia TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut uuden valtuustokauden alkuun liittyvistä tehtävistä, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, kaupungin keskitetystä viestinnästä, EU-vaalien valmisteluista ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Tietohallintoyksikkö on hoitanut alkuvuonna toimeksiantoa (tilaukset, salasanojen vaihdot, ongelmatilanteet). Tämä on noin 240 tapahtumaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muutoin samana, mutta hallintoyksikössä on kaksi henkilöä siirtynyt osa-aikatyöhön. Talousarvio toteutuu suunnitellusti ja ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Taloustoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Taloustoimiston toimintaan kuuluvat taloustoimiston ohella hankintayksikkö, ruokapalvelu ja osuus valtion verotuskustannuksista.

17 17 Taloustoimisto noudattaa toiminnassaan vuosikelloa. Taloustoimisto on laatinut kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt ja vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet on uusittu. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ostolaskut on käsitelty päivässä, lukumäärä on keskimäärin 262 kpl/pv. Verkkolaskujen osuus on noussut lähes 30 %:iin. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Henkilöstötoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Henkilöstöstrategiaa 2012 valmisteleva työryhmä aloitti työskentelyn vuoden 2008 lopussa. Työryhmän määräaika on asti. Henkilöstöstrategian valmistelu on entistä tiukemmin kytköksissä kaupunkistrategian ja palvelustrategian uudistamiseen. Siksi henkilöstötoimisto on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa HESTRANET projektissa. Projektin tarkoituksena on löytää käytännön henkilöstöjohtamista palvelevia ratkaisuja kuntatalouden ja henkilöstövoimavarojen realiteettien yhteensovittamiseksi kuntayhteisön strategisessa suunnittelussa. Henkilöstötoimiston osana toimiva rekrytointiyksikkö käynnistettiin olemassa olevilla henkilöstöresursseilla työtehtäviä uudelleen järjestämällä. Yksikkö hoitaa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän täyttölupamenettelyn ja lomautuksen käytännön asioita. Tästä johtuvan suuren työmäärän vuoksi yksikön muun toiminnan kehittäminen on hidastunut. Henkilöstöhallinnon käytäntöjen sähköistämisprojekti on otettu käyttöön yleishallinnossa ja osassa teknistä ja ympäristö tointa sekä päivähoitoa. Käyttöönotto laajenee muualle organisaatioon vuoden aikana.

18 Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Johto ja sisäiset palvelut tuottaa hallinto-, talous-, henkilöstöhallinto-, seuranta ja tilastointi-palveluja, atk-sovellusohjelmien tukipalveluja, keskitettyä kilpailutusosaamista, keskitettyjä siivous-, kunnossapito ja varastopalveluja sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköille. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti, koska resursseja on talousarvion tasapainottamisohjelman johdosta jouduttu leikkaamaan lähes kaikissa palveluissa. Myös toimialan johdon osalta sijaistamisjärjestelyt hankaloittaa toimintaa koko toimialalla. Henkilöstömäärä on supistunut tehtäväalueella 8 %, eli viiden henkilön työpanos uupuu. Lomautusohjeistuksen valmistelu ja käytäntöjen selvittäminen on lisännyt huomattavasti byrokratiaa ja vienyt suhteettomasti työaikaa. Siivouspalvelut on tehostanut sijaisjärjestelyjä ja kehittänyt toimintaansa. Siivoustyönohjaaja toimii myös potilas- ja työvaatteiden vastuuhenkilönä. Tämä on alkuvuonna työllistänyt paljon, koska toimittaja on sosiaali- ja terveystoimessa vaihtunut 1.4. alkaen. Kunnossapitopalvelujen tuottamat apuvälinehuoltopalvelut ovat edelleen kasvaneet, toista erityisammattimiestä palvelun jonojen purkamiseen ei säästösyistä ole voitu palkata. Keskusvaraston toiminta on jatkunut suunnitellusti väistötiloissa, tosin kuljetuskustannukset ovat kaksinkertaistuneet. Sosiaalityö Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän, koska resursseja on supistettu talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu sosiaalityön hallinto ja toimistopalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, päihdetyö, sosiaalityön tukipalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti asiakaskunnan kasvun sekä taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, mm säästöistä henkilöstön lomautusjärjestelyihin. Henkilöstön täyttölupamenettelyjärjestelmän käyttöönotto on vaikeuttanut yksiköiden henkilöstöjärjestelyjä.

19 19 Taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut suoraan sosiaalityön asiakaskuntaan ja on myös tuonut paljon uusia asiakkaita eri palveluiden piiriin. Sosiaalityön lainsäädäntö edellyttää määräaikojen noudattamista, mm toimeentulotuen käsittelyssä sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohdalla. Nämä eivät ole toteutunut vuoden alkukuukausina. Talousarvion toteutuman mukaan toimeentulotuen menot ylittyvät huomattavasti vuonna. Työttömyystilanne on huonontunut merkittävästi Porvoossa aikana. Maaliskuussa Porvoossa oli työtöntä, maaliskuussa 2008 vastaava luku oli Tämän vuoksi toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut vuoden alussa ja kasvaa edelleen. Toimeentulotukea sai 1153 kotitaloutta ja hakemusten määrä oli kpl. Esim. aikuissosiaalityöntekijät tekivät ajalla toimeentulotukipäätöstä, näistä uusia asiakkaita oli 275. Tämän lisäksi etuuskäsittelijät tekivät toimeentulotukipäätöstä. Lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty n. 800 toimeentulotukipäätöstä. Suurena huolenaiheena ovat olleet liian pitkät käsittelyajat sisäisistä työjärjestelyistä huolimatta. Keskimääräinen käsittely / jonotusaika toimeentulotuessa on 10 työpäivää. Kasvavana ilmiönä lapsiperheiden sosiaalityössä on suuri määrä perheitä, joilla on isoja vuokravelkoja. Nämä perheet eivät ole asioineet sosiaalityössä aikaisemmin. Adoptioneuvontaa hakevien perheiden määrä on lisääntynyt verrattuna edellisiin vuosiin. Lastensuojeluasiakkaita on ollut mennessä 346 kpl. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan verrattuna viime vuoteen, nuoret raskaana olevat äidit työllistävät lastensuojelua. Jälkihuoltonuorten määrä on lisääntynyt, ja heidän kanssa tehtävä työ vaatii sekä henkilökunnan aikaa että rahaa. Avohuollon tukitoimia on lisätty omalla työpanoksella. Sosiaalipäivystyksessä asiakkuuksia on ollut yhteensä 703 kpl josta Porvoolaisia 345 kpl. Vanhuspalvelut TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinnon, kotihoidon ja palveluasumisen, vammaispalvelujen ja laitoshoidon tulosyksiköt. Tavoitteena on tarjota Porvoon ikäihmisille ja vammaisille hyvää, turvallista, ammattitaitoista ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Alkuvuoden toiminnassa on palvelujen järjestämisen lisäksi keskitytty talousarvion tasapainottamiseen sekä henkilöstön lomautuksen suunnitteluun. Palvelut järjestetään ensisijaisesti asiakkaan kotona, toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten myötä on tarjolla palveluasumista, tehostettua palveluasumista, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa laitoksissa sekä Näsin sairaalassa akuutti- ja kuntoutushoitoa sekä vaativaa sairaanhoitoa. Palveluasumista on sekä ostopalveluna että omana tuotantona, vammaispalveluissa pääsääntöisesti ostopalveluna. Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille on valmistumassa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksujen välttämiseksi hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Van-

20 20 huspalveluiden ylilääkärin virkavapaan sijaisuus hoituu erityisjärjestelyin koska rekrytointi ei ole onnistunut. Terveyspalvelut Talouden osalta omaishoidon tuen määräraha ylittyy, kolmen kuukauden toteuman prosenttiosuus on 33, ja vammaispalvelujen erityishuollossa laitoshoidon kolmen kuukauden toteuma on 53 %. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Talouslama ja sen seurauksena syntynyt kustannuskriisi ja siihen liittyvät toimenpiteet Porvoossa, säästöohjelmien laatiminen, lomautussuunnitelmat ja henkilöstön huoli toiminnasta dominoivat toimintoja alkuvuoden aikana. Huhtikuun lopulla varauduttiin mahdolliseen maailmanlaajuiseen influenssa-epidemiaan. Terveyspalveluiden tuotannon osalta vuosi on käynnistynyt normaaliin tapaan, ja suoritteiden määrät ovat eri toimintayksiköissä pääosin viime vuoden ajankohtaa vastaavat. Näsin terveysasemalle ilmaantunut lääkäripula vaikeutti toimintaa huomattavasti. ja vähensi suoritteiden määrää kaikilla terveysasemilla. Poikkeuksellisia epidemioita ei ole esiintynyt. Edelleen jatkunut korjausrakentaminen vaikeutti käytännön toimintoja. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toistaiseksi ennustetussa tasossa.

21 Sivistystoimi Sivistystoimen johto Koulutustoimen hallinto on huolehtinut toimialan yhteisistä hallinto- ja taloustehtävistä suunnitelmien mukaisesti. Venäjä-osaamisen kehittämistyö on jatkunut suunnitelmien mukaisesti erittäin monipuolisen toimenpideohjelman puitteissa. Yhteistyösopimusta Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa on jatkettu vuoden 2010 loppuun saakka. Venäjän energiapolitiikan professuurin virka on perustettu huhtikuussa ja sen osalta ryhdytään rekrytointiin kevään aikana kansainvälisellä hakumenettelyllä. Itä-Uudenmaan liitto on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa vuodelle professuurihankkeen rahoitukseen. Musiikkiopisto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Talousarvion määrärahamuutokset: - tulojen lisäys palkkamenojen leikkaus ilmoitusmäärärahan leikkaus lomautusten vaikutus (arvio) - asiakkaille palautettavat maksutuotot (lomautuksen vaikutus) pääomavuokrat (Porvoon uudet tilat) (TA:ssa ei varattua määrärahaa) - kuntien maksamien yhteistoimintakorvausten vähentyminen Kaupungin strategian toteuttaminen Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän järjestäminen on heikentynyt. Oppilaitos ei kykene vastaamaan kysyntään. Maksavat asiakkaat hakeutuvat muualle. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaan annettavan opetuksen järjestäminen on vaarassa tyrehtyä. Maksutuotot vähenevät. Sopimuskuntien oppilasmäärät alenevat. Yhteistoimintakorvaukset vähenevät. Vuoden talousarvio Talous ja resurssit Musiikkiopisto toimintatuotot vähenevät. Päätetyt maksujen korotukset ja maksutuottojen lisäys hupenee lomautusten oppilasmaksujen palautuksiin. Toiminnan ja talouden tasapainoa ei saada toteutettua. Palvelujen kysyntä vähenee supistuvan tarjonnan myötä. Palvelujen laatu ei säily. Palvelukyky ja vaikuttavuus

22 22 Musiikkiopiston suunnittelema ikäihmisten palvelutarjonnan käynnistäminen keskeytetään. Opetussuunnitelmien perusteita ei voida noudattaa ja suunnitellut tavoitteet jäävät toteutumatta mm. yhteissoiton ja -laulun sekä kamarimusiikin ja bänditoiminnan osalta. Kaksikielisten musiikin perusopetuspalvelujen saatavuuden turvaaminen ja jatkuvuuden varmistaminen on heikentynyt. Esiintymis- ja konserttitoiminta keskeytetään. Prosessit ja rakenteet Musiikkiopisto panosti Porvoon valtiopäivät 200 vuotta tapahtumaan. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostaminen vähenee. Työnohjaus keskeytetään syksyn ajaksi. Uusia panostuksia tiedon kulun ja tietojärjestelmien parantamiseksi ei löydy. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Käydään vuosittain säännölliset kehittämiskeskustelut. Henkilöstön ammatillinen osaamisen vahvistamista ja ammatillista täydennyskoulutusta ei voida tukea. Riskit kartoitetaan ja työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan vain osittain. Työilmapiiriä yritetään pitää yllä. Suomenkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Suomenkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio-opetus ja terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus sekä kansalaisopisto. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Suomenkielisen koulutustoimen palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Tavoitteena on luoda suomenkielisiä oppimisympäristöjä, jotka luovat pohjan elinikäiseen oppimiseen. Tällä hetkellä vuosiluokkien 1-6 perusopetusta on tarjolla 15 ja 7-9 vuosiluokkien opetusta kahdessa koulussa. Lukioita on kaksi Linnankosken lukio ja sen erillinen aikuislukio. Tämän lisäksi terveydenhuoltoalan koulutusta tarjoaa terveydenhuolto-oppilaitos. Kansalaisopisto tarjoaa alueen aikuisväestölle kurssitoimintaa. Suomenkielisessä koulutustoimessa perusopetuksessa työskentelee 283 opettajaa, lukiossa 42 opettajaa, terveydenhuolto-oppilaitoksessa 12 opettajaa sekä kansalaisopistossa 7 opettajaa. Virkarehtoreita on kaikkiaan 11, koulusihteerejä 11, lakisääteisiä perusopetuksen koulunkäyntiavustajia on 93 sekä muuta henkilöstöä yhteensä 17. Muutetun talousarvion toteutumiseen on paineita. Suurimpana epävarmuustekijöitä ovat uuden Albert Edelfeltin koulun aloittamiseen liittyvät kustannukset sekä arvioitujen tulojen toteutuminen. Muita epävarmuustekijöitä ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen leikkaaminen. Suurimman paineen talousarviossa tuo kuitenkin sisäisten vuokrien yli 150 % nousu, varsinkin kun uusi suuri koulu valmistuu. Uuden koulun sisäisten vuokrien kulut on jouduttu osittain kor-

23 23 vaamaan leikkaamalla toiminnasta, mutta siihen emme ole pystyneet täysimääräisesti. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Jakarin koulu 1.8, leikkaamalla koulujen opetustunteja 250 tuntia eli noin viisi 5 %, mikä vastaa noin kahdentoista opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Tämän lisäksi Lukiotoiminta yhdistetään yhdeksi oppilaitokseksi. Ruotsinkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Ruotsinkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio sekä kansalaisopisto. Palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Tavoitteena on luoda ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä. Tällä hetkellä peruskouluja on 17, lukioita yksi ja kansalaisopistoja yksi. Koulutustoimessa työskentelee 202 opettajaa, joista 193 perusopetuksessa, 63 koulunkäyntiavustajaa, viisi rehtoria sekä yhtä monta kanslistia sekä kaksi muuta henkilöä. Muutettu talousarvio pitää. Epävarmuustekijöitä menoissa ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen tarve. Suurimman paineen talousarviossa luo kuitenkin 150 % nousseet sisäiset vuokrat. Nämä kulut joudutaan osittain korvaamaan leikkaamalla toimintaa. Tähän koulutustoimi voi ryhtyä vasta uuden lukuvuoden alkaessa, joten täysin niitä ei pystytä kattamaan. Tulojen puolella tukien ja avustuksien osalta ennuste on jo saavutettu. Koko vuoden toimintatuottojen osalta ennuste pitänee, vaikka opetuspäällikön puuttuminen syksyllä haittaa avustuksien laatimisessa. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Svartså skolan 1.8 lähtien, leikkaamalla koulujen opetustunteja 5 %, mitä vastaa noin kahdeksan opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Lasten päivähoito TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Lasten päivähoidon toimintaan kuuluvat kunnallinen päivähoito ja esiopetus päiväkodeissa ja/tai perhepäivähoidossa, yksityinen päivähoito ostopalvelupäiväkodeissa ja/tai yksityisen hoidon tuella päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa, erityispäivähoito

24 24 ja muu varhaiskasvatus, jota ovat avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyö. Lisäksi kotihoidontuki on osa lasten päivähoidon tehtäväaluetta. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen ei ole vähentänyt päivähoitopalvelujen käyttöä. Erityisen tuen tarve on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Talousarviossa on varauduttu päiväkotipaikkojen lisäämiseen loppuvuodesta, koska päivähoitopaikkojen riittävyys on jatkuva ongelma, mutta suunnitellut päiväkotiratkaisut siirtyvät seuraavalle vuodelle ja tämän vuoksi määräaikaisia päivähoitojärjestelyjä jatketaan edelleen. Useat perheet ovat siirtäneet hoidontarpeitaan seuraavan vuoden alkuun odottaessaan pysyvämpiä päivähoitoratkaisuja. Käyttötalousmenojen leikkaaminen on kohdistunut henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja materiaalihankintoihin. Henkilöstökuluissa saadaan säästöjä supistamalla kesätoimintaa, joka mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kesäkuukausina ja mahdollistaa henkilöstön vuosilomien ja lomautusten keskittämisen kesä-heinäkuulle. Materiaalihankintoja on vähennetty 25 %:lla. Jos merkittäviä ennakoimattomia toiminnallisia muutoksia ei tapahdu syksyllä, niin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kirjastotoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , * Kulut , Toimintakate , Kirjaston toiminta on edennyt suunnitelmien mukaan. Opetusministeriön rahoittamat projektit on aloitettu. Yhteistyötä kirjastoverkossa ja kaupungin koulujen kanssa on jatkettu. Henkilöstölle on järjestetty lisäkoulutuspäiviä talousarvion puitteissa. Määrätavoitteet on saavutettu vuosikolmanneksen osalta. Kävijöitä on ollut ja lainoja , 31 % ja 34 % koko vuoden arviosta. Laatutavoitteet aukiolotuntien määrä ja hankintamääräraha asukasta kohti eivät tule toteutumaan lomautuksen ja määrärahasäästöjen vuoksi. Tulotavoite on toistaiseksi saavutettu. Maakuntakirjaston toiminta-avustus, joka maksetaan rahoitusosuutena, ei näy kuukausiraportissa. Kirjaston menot ovat hallinnassa ja talouden tasapainottamistavoitteet saavutetaan. Kulttuuritoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kulttuuritoimeen kuuluvat kulttuuritoimisto, museot ja näyttelytilat sekä Porvoon taidekoulu. Kulttuuritoimi on alkuvuonna yhteistyössä kaupungin juhlatoimikunnan ja muiden tahojen kanssa toteuttanut Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Tapahtumissa, seminaareissa ja näyttelyissä on käynyt runsaasti yleisöä. Kulttuuri-

25 25 toimi on myös aktiivisesti osallistunut Porvoon Taidetehtaan peruskorjauksen suunnitteluun. Peruskorjaus alkaa syksyllä. Tehtaalta poismuuttaville vuokralaisille on haettu väliaikaisia tiloja. Vanhan Raatihuoneen peruskorjaus valmistui maaliskuussa. Myös muut kulttuuritoimen keskeiset talousarviotavoitteet toteutuivat. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Talousmäärärahan riittävyyden varmistamiseksi Luonnonhistoriallisen museon tilat Porvoontalossa ja Porvoon Taidehallin tilat Taidetehtaassa irtisanotaan kesäkuussa. Luonnonhistoriallisen museon yleisötoiminta lakkaa kun taas Taidehallin toiminta jatkuu pienimuotoisena Yrjö A. Jäntin taidekokoelmassa. Runebergin kodin kaupan hintoja on korotettu alkuvuonna ja Taidekoulun lukukausimaksut tullaan korottamaan 1.8. alkaen. Taidekoulu ylittää tulotavoitteensa. Taidekoulun tuntiperusteinen valtionosuus korotettiin 1.1. alkaen. Mikäli koulun opetustuntimäärät laskevat lomautusten ja säästötoimenpiteiden takia uhkana on, että valtio perii rahat takaisin. Liikuntatoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Liikuntatoimen tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti poikkeuksena lomautuksista aiheutuvista toimenpiteistä. Nettomenot arvioidaan toteutuvan kuitenkin 100 %. Tulojen ja menojen osalta lomautusten bruttovaikutuksen on arvioitu tässä vaiheessa olevan noin 2-3 %. Ongelmakohta ovat edelleen energiakustannukset, jotka viime vuosina ovat nousseet merkittävästi. Vastaava säästö pyritään löytämään priorisoimalla toimintaa, tehostamalla palvelujen tarjontaa ja laajentamalla henkilöstön tehtäväkuvia. Toiminnassa on huomioitu säästötoimenpiteet, jotka ovat pääsääntöisesti kohdistettu liikuntalaitoksien, -alueiden ja urheilukenttien ylläpitokorjauksiin Nuorisotoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Nuorisotoimen tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän eri kehitysvaiheissaan sekä kehittää heidän kansalaisvalmiuksiaan edistämällä ja tukemalla heidän osallistumistaan koulutukseen, työelämään, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä ehkäisemällä syrjäytymistä näistä mahdollisuuksista. Tavoitteena ovat hyvinvoivat porvoolaiset lapset ja nuoret, jotka viihtyvät kotikunnassaan ja haluavat aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen. Keskeisinä päämäärinä ovat:

26 26 1. Viihtyisät, harrastamiseen ja osallistumiseen innostavat asuinalueet 2. Lasten ja nuorten turvallinen vapaa-aika 3. Kattava, tarkoituksenmukainen toimitilaverkosto 4. Tarkoituksenmukaiset palvelut Nuorisotoimi on toteuttanut toimintaansa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Vain Eestinmäen nuorisotilan sulkeminen taloussyistä 1.2. alkaen ei ollut alkuaan mukana hyväksytyssä suunnitelmassa. Osanottajamäärät ovat vastanneet odotuksia. Kevään raskaus on näkynyt henkilöstön normaalia suurempina sairauspoissaolomäärinä, mikä puolestaan on vaikeuttanut toiminnan toteuttamista. Talous on toteutunut suunnitellusti. Nuorisotoimi tulee pysymään nettotalousarviossaan. Nuorisotoimi on kevään kuluessa saanut tälle vuodelle kolme erillistä projektiavustusta, yhteensä euroa. Nämä mahdollistavat nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden jatkamisen kuluvan vuoden ajan. Muilta osin talousarvioraamit määrittävät toiminnan laajuuden.

27 Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen lautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Tilakeskus TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tilakeskus tulee pääosin saavuttamaan talousarviossa esitetyt tavoitteet. Tuotantoprosessien kehittäminen sekä investointien että korjausrakentamisen osalta etenee laaditun aikataulun mukaisesti ja saadaan henkilökunnan lomautuksista huolimatta vuoden loppuun mennessä tavoiteltuun tasoon. Käyttötalous on toteutunut tähän mennessä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Kulujen 10 %:n alitus johtuu pääsääntöisesti ulkopuolisten toimittajien laskutusviiveestä. Tulopuolta painavat vähennykset sisäisissä vuokrissa mm. Hamarin koulun osalta. Tämän hetken tietojen perusteella tilakeskuksen toimintakate tulee vuoden lopulla olemaan talousarvion mukainen. Talonrakennusinvestoinnit etenevät kaikilta osin aikataulujen mukaisesti. Sellaisia yllätyksiä, jotka vaikuttavat talonrakennusinvestointien kokonaismäärään tämän vuoden osalta, ei ole ilmennyt. Talousarviomäärärahojen riittävyyden turvaamiseksi on talonrakennusinvestointien osalta käytössä reaaliaikainen kustannustenseuranta, joka välittömästi ilmoittaa, mikäli hankkeeseen tulee yllättäviä kustannusten nousuja. Tilakeskus panostaa tänä vuonna investointien kustannusseurantaan erittäin tarkasti. Käyttötalouden seurantajärjestelmä on uusittu vuoden alusta, ja käyttötalouden seuranta on tänä vuonna yksi tilakeskuksen keskeisistä kehityskohteista. Katuosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Katuosaston talvi- ja kevätkunnossapitotyöt on hoidettu normaalisti ilman taloudellisia tai teknisiä yllätyksiä.

28 28 Investointikohteet ovat edenneet työohjelman mukaisesti, lukuun ottamatta Lasaretin alueen kunnallisteknisiä töitä, joiden aloitus on siirretty syksyyn. Tavoitteena ollut joen rantamuurien kunnostus ei toteudu määrärahojen karsinnan vuoksi Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Teknisen ja ympäristötoimen johto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Teknisen ja ympäristötoimen johto vastaa toimialan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Alkuvuoden aikana johdon merkittävimmät haasteet ovat liittyneet yleisestä talouskriisistä aiheutuvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmisteluun sekä tehtäväalueiden toiminnan koordinointiin. Johdon talousarvio näyttää olevan mahdollista toteutua suunnitelman mukaisesti ja määrärahat pyritään saamaan jokapäiväisten säästötoimienkin avulla riittämään. Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan Kaupunkisuunnittelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Länsirannan Campuksen ja Taidetehtaan ympäristön asemakaavat on hyväksytty valtuustossa. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavatyö ja asemakaavan laatiminen on edennyt yhteistyössä maanomistajien kanssa. Keskustassa ns. Elannon ja Oslan kortteleiden asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä. Kaivokadun pysäköintilaitoksen ja liiketonttien asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Skaftkärrin alueen suunnittelutyö on käynnistynyt yhteistyössä Sitran kanssa, ja konsultti on laatimassa kaavarunkoa.

29 29 Onaksen saariston osayleiskaavatyö ja Pellingin saariston osayleiskaavatyö ovat jatkuneet. Kilpilahden osayleiskaavan muutostyö ei ole edennyt alkuvuodesta. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut aktiivisesti Helsinki-Porvoo kehitys/rakennesuunnitelman laatimiseen yhteistyössä alueen kuntien ja maakuntaliittojen kanssa, ja työ jatkuu edelleen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti lukuun ottamatta Skaftkärrin kaavarunkotyön kustannuksia ja Vanhan Porvoon avustuksia. Skaftkärrin energiakaavarunkotyön konsulttipalvelujen osto ylittää talousarvion eurolla ja vastaavasti tuloina saadaan työhön Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta euroa. Talousarviossa esitettyä euron avustusmäärärahaa ei saada Vanhan Porvoon tuloihin ja näin ollen ei myöskään vastaavia avustuksia voida jakaa kiinteistöjen omistajille. Nettovaikutus edellä mainituista on näin ollen 0 euroa, ja toimintakate pysyy talousarvion suuruisena. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Kiinteistö- ja mittausosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kiinteistö- ja mittaustoimi huolehtii kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, ostaa ja luovuttaa kiinteistöjä ja valmistelee maapoliittiset toimenpiteet. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa kiinteistöjen muodostamisesta, kiinteistörekisterin pidosta, karttojen laatimisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvontamittausten suorittamisesta ja maaperätietojen tuottamisesta suunnittelua ja rakentamista varten. Kaupungille ostettiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella kaksi maakiinteistöä: 8,29 ha Kulloosta ja 7 ha Mustijoelta. Omakotitontteja myytiin 4 kpl. Niistä kaksi oli vuokratontin lunastuksia. Gasum Oy:lle myytiin huoltoasematontti. Kaksi teollisuustonttia myytiin vuokralaiselle. Kaikkiaan tontinmyyntituloja saatiin euroa, josta käyttöomaisuuden myyntivoitto oli euroa (tämän raportin laatimisajankohtana summa ei ole vielä kirjautunut kiinteistö- ja mittausosaston tulotilille, joten se ei näy yllä olevissa luvuissa). Asuintontteja vuokrattiin 4 kpl. Lisäksi vuokrattiin tontti Kiinteistö Oy Porvoon Campukselle. Uusia omakotitontteja markkinoitiin Puromäen alueelta 29 kpl. Vuoden lopulla on tarkoitus markkinoida Lasaretin alueelta vielä 21 tonttia. Rakennusvalvontamittauksia tehtiin 27 % ja kiinteistönmuodostamistoimituksia 19 % vuoden tavoitteesta. Asemakaavoituksen pohjakarttoja ajantasaistettiin maastomittauksin 123 ha eli 49 % vuoden tavoitteesta. Maaperätutkimuspisteitä kairattiin 106 kpl eli 35 % vuoden tavoitteesta. Kiinteistönmyyntitulot eivät näytä toteutuvan talousarvion mukaan, toteutumatta jäänee euroa. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä maanmittausinsinöörillä. Henkilöstösuunnitelmasta poiketen toista uutta maanmittausinsinööriä ei ole palkattu säästötoimien vuoksi.

30 30 Rakennusvalvonta TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate Rakennuslupien määrä on laskenut erityisen paljon isojen rakennusten osalta. Tuotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan loppuvuoden aikana talousarvion suuruisina. Menopuolen määrärahat näyttäisivät ennusteen mukaan riittävän muutetun talousarvion mukaisina, kun alkuperäisessä talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet jätetään toteuttamatta. Ympäristönsuojelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot Kulut Toimintakate Ympäristönsuojelu on pyrkinyt noudattamaan säästäväisyyttä määrärahojen käytössä. Tulokertymä on ollut odotettua korkeampi johtuen ympäristölupamaksuista. Ympäristölupia, erityisesti kallioaineksen murskaushankkeita, on tullut vireille useampia heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Myöskään muissa lupa- ja valvontaviranomaistehtävissä ei näy minkäänlaista suhdannevähennystä. Tehtäväalue selviää vuodesta osoitetuin määrärahoin.

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Kaupunginhallituksen esitys 26.10.2009 1 Kaupunginjohtajan katsaus Porvoon kaupungin taloustilanne pysyy vaikeana lähivuodet. Porvoon verotulot kääntyivät

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset...

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset... Talouden tervehdyttämisen ja tuottavuuden parantamisen linjaukset 4.6.2015 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3 2.2 Valtionosuuksien

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 Juankosken kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014 Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 2 Sisällysluettelo TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 74 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Kunnanhallitus 25.11.2013 ( 279) Valtuusto 9.12.2013 ( 88) 1 VÄHÄN PAREMPAA ARKEA Vuosi 2014 aloitetaan Lopella valtuuston yksimielisesti

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013. Someron kaupunki

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013. Someron kaupunki Taloussuunnitelma - 213 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.12.21 1 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät 21... 3 1.3. Someron kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 29.9.2008 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot