Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. Talouskatsaus Taulukko-osa Tuloslaskelma Toimialojen käyttötalous Rahoituslaskelma Maksuvalmius Verotulot vuosina 2008 ja Investoinnit Henkilöstömäärät Toimialojen osavuosiraportit Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tavoitteet... 32

3 3 1. Talouskatsaus Taloustilanteen heikentyminen alkoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kansantuotteen arvioidaan supistuvan tänä vuonna 5-6 %. Myös vuodelle 2010 ennustetaan miinusmerkkistä lukua, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina ja 2010 yhteensä noin 7-8 %. Taantuman pituudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, vaikka toiveita maailmantalouden elpymisestä on herännyt eri valtioiden laajojen tukitoimien johdosta. Työllisyys säilyi korkealla tasolla viime vuoden loppuun asti, mutta käänne huonompaan on ollut jyrkkä. Maaliskuussa koko maan työttömyysaste oli noussut 9,5 %:iin. Porvoossa työttömyysaste oli 7,2 % ja vuotta aiemmin 5,6 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut 1337 henkilöstä 1764 henkilöön. Avoimet työpaikat vähenivät vuodessa kolmanneksella vajaaseen 200 työpaikkaan. Inflaatio hidastui vuoden 2008 loppua kohti energian hintojen laskun myötä. Vuosina ja 2010 hintatason nousuksi ennakoidaan noin 1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuvauhtia hillitsevät sekä energian hintojen alhaisuus että taloudellinen taantuma. Heikko taloustilanne on vaikuttanut kuntataloudessa ensi vaiheessa erityisesti verotulokertymiin. Porvoon verotulojen arvioitiin vuoden alussa jäävän noin 32 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kunnallisveron tuotto on vastannut neljän ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden tasoa siitä huolimatta, että tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä ja että palkankorotukset kuluneen vuoden aikana ovat olleet aikaisempaa korkeammat useimmilla aloilla. Kunnallisveron tuotto jäänee kokonaisuutena viime vuoden tasolle noin 154 miljoonaan euroon, mikä on noin 13 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Yhteisöveron tuotto on pudonnut noin 60 % edellisestä vuodesta. Neljän ensimmäisen kuukauden kertymä on 2,8 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana viime vuonna kertymä oli jo 7 miljoonaa euroa. Valtio on päättänyt nostaa kuntien yhteisöveroosuuden noin 22 prosentista 32 prosenttiin. Yhteisövero-osuuden korotuksen arvioitiin tuottavan noin 6 miljoonaa euroa, mutta verotulopohjan jatkuvasti supistuessa, myös todellinen tuotto supistuu. Yhteisöveron kertymä arvioidaan valtion toimenpiteet mukaan luettuna noin 18 miljoonaksi euroksi, mikä on 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia saadaan noin 41,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 26 % talousarviosta, mikä vastaa noin kolmen kuukauden laskutusta. Palkkamenojen kokonaistoteutumisaste on 31,04 %, mikä vastaa täsmälleen myös ajankohdan edellyttämää enimmäisprosenttimäärää. Palkkamenoihin kohdistuu tämän vuoden aikana lisäksi 0,8 %:n järjestelyvaraerä ja 2,4 %:n yleiskorotus. Lomautusten sekä avoimien virkojen ja toimien täyttämättä jättämisen vaikutusta palkkamäärärahoihin ei vielä toteutettu. Muiden käyttömenojen kokonaistoteutumisaste on 32 %. Talousarvion mukainen lainanotto on 32,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta jouduttiin nostamaan jo vuoden alussa 20 miljoonaa euroa ja loppuosakin tulee nostettavaksi kesäkuussa. Talouden tasapainottamisohjelman lähtökohtana oli, että verotulojen

4 4 vähentymisestä syntyvästä vajauksesta osa rahoitetaan lisälainanotolla. Lisälainanoton tarve nousee ennakoitua suuremmaksi, koska taloustilanteen heikkeneminen on vähentänyt myös muita tuloja kuten tontinmyyntituloja ja toisaalta lisännyt menoja. 2. Taulukko-osa 2.1. Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,3 TOIMINTAKATE ,1 Kunnallisvero ,5 Kiinteistövero ,2 Yhteisövero ,4 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,1 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Satunnaiset tuotot ja kulut ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5

5 Toimialojen käyttötalous Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Tuotot Yleishallinto ,6 Sosiaali- ja terveystoimi ,6 Sivistystoimi ,5 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 Pelastuslaitos ,2 Tuotot yhteensä ,3 Kulut Yleishallinto ,2 Sosiaali- ja terveystoimi ,4 Sivistystoimi ,9 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 Pelastuslaitos ,9 Kulut yhteensä ,3 Netto Yleishallinto ,1 Sosiaali- ja terveystoimi ,7 Sivistystoimi ,5 Tekninen ja ympäristötoimi ,1 Pelastuslaitos ,7 Netto yhteensä , Rahoituslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Vuosikate ,8 Tulorahoituksen korjaus Investoinnit ,7 Rahoitusosuudet ,3 Käyttöomaisuuden myynti ,4 Toiminnan ja investointien rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,8 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta ,3 Rahavarojen muutos

6 Maksuvalmius Kassavarat - Kassamedel milj Verotulot vuosina 2008 ja Kunnallisvero - Kommunalskatt milj Yhteisövero - Samfundsskatt milj

7 Investoinnit TALONRAKENNUS 5205 Sosiaalikeskus menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht. 0 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu Terv.suoj.laajennus Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA TA muutos ,04 % yht % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu Näsin terv.asema, avohoito Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TA TA muutos ,05 % TS yht % Hanke etenee aikataulussa.

8 Näsn sos.ja terv.as.,vuodeosastot Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP TA muutos ,45 % yht % Hanke on valmistunut. Määrärahan ylitys johtuu kalusteiden hankinnasta, joka katetaan seuraavan vaiheen määrärahoista. Koulutustoimi 5301 Hamarin koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA yht % Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.4. päättänyt, että vuoden vuosien 2008 ja määrärahat poistetaan ja asia käsitellään uudestaan uuden hankesuunnitelman valmistuttua. Hankkeelle oli talousarviossa varattu vuonna ja siirtomäärärahana vuodelta Ilolan koulu ja liikuntasali Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 481 #JAKO/0! TS yht % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu

9 Kulloon koulu ja päiväkoti Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP ,09 % TA TA muutos yht % Hanke etenee pääosin aikataulussa Albert Edelfeltin koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP ,14 % TA yht % Hanke etenee aikataulussa Linnajoen koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA ,88 % TS TS yht % Tarkistettu hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa

10 Hindhår skola Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TA muutos ,58 % yht % Hankkeen viimeistelytyöt tehdään kesällä Borgå gymnasium Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP TP TA muutos ,13 % yht % Lasten päivähoito 5124 Hornhatttulan pvk Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TA muutos yht % Hankkeen viimeistelytöitä tehdään kesällä. Joitakin urakoiden maksueriä on maksamatta.

11 Veckjärvialueen uusi päiväkoti Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA TS ,00 % yht % Hanketta ei ole aloitettu Vuokrapäiväkodin pihatyöt Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht % Hanketta ei ole aloitettu. Muu sivistystoimi 5512 Vanha Raatihuone Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA TA muutos ,03 % yht % Hanke on vastaanotettu maaliskuussa.

12 12 KATUOSASTO Han- Hankkeen nimi TA Siirtom. Käyttöke nro % Talous UUDISRAKENNUS 6052 Ylä-Haikkoo/Haikkoonrinne , Hornhattula , Säterinhaka, Lakkapolku , Länsiranta, kadut , Näse-Juttekatu , Alkrog Puromäki/Mäyrätien alue , Haikkoo Lasaretti , Omenatarha Uudisrakennus, erittelemätön Uudisrakennus yhteensä ,4 TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut , Öljyntorjuntakeskus , Kaupunginhaka, sisäkehä ,4 Työpaikka-alueet yhteensä ,7 KADUT PERUSPARANNUS 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie Eestinmäki, Hamppu ja Rohdinkula, Hamari, Sahasaarentie Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt , Veckjärventie/Teollisuust. Kiertyl , Erittelemätän kadunparannus Kadut, perusparannus yhteensä ,4 PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä , KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6137 Näsin koulukatu-näsintie , Haja-asutusalueiden kev.liik.väylät ,0 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 PUISTOJEN PERUSPARANTAMI- NEN 6813 Maari ja Linnanmäki , Kokonnimen puisto , Leikkipuistojen perusparannus , Puistot, erittelemätön ,2 Puistot, perusparannus yhteensä ,5 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMI- NEN 6832 Säterinhaka , Rantakadun puisto , Engelinpuisto ,1 Puistot, uudisrakennus yhteensä ,2

13 13 Hanke Hankkeen nimi TA nro % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 7329 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,9 SATAMA 7012 Bodön laituri Itärannan rantamuuri, suunnittelu Länsirannanrantamuuri, suunnittelu Jokiuoman tuenta Pienvenesatamat , Mattolaiturit Satama yhteensä TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,0 LIIKENNEJÄRJESTELYT 6213 Liikennevalot, parannustyöt Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , Pysäköintilaitos, suunnittelu , Liityntäpysäköinti Liikennejärjestelyt yhteensä ,3 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnitteu yhteensä ,0 ALUEPARANNUSHANKKEET 7205 Kävelykeskusta ,0 Alueparannukset yhteensä ,0 Korvausinvestoinnit yhteensä VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta , Saaristotie, suunnittelu , Kilpilahdentie, suunnittelu ,1 Infrastruktuurihankkeet yhteensä , Juhlavuosi-investoinnit , KAIKKI YHTEENSÄ ,6 Tuotot yhteensä 0 IRTAIN OMAISUUS 1086 Imu/lakaisuauton varusteet , Puisto, pienkoneet , Pakettiauto Irtain omaisuus yhteensä ,4

14 Henkilöstömäärät Henkilöstö Henkilöstö Vakinaiset Määräaik. Yhteensä Muutos / 2/ 2/ 2008/09 Yleishallinto Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi 0 0 Sos.- ja terv.toimen johto ja sisäiset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö Sivistystoimi Sivistystoimen johto Suomenkielinen koulutustoimi Ruotsinkielinen koulutustoimi Lasten päivähoito Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tilakeskus Katuosasto Teknisen ja ympäristötoimen johto Kaupunkisuunnittelu Kiinteistö- ja mittaustoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Hallinto Pelastustoiminta Onnettomuuksien ehkäisy HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

15 15 3. Toimialojen osavuosiraportit 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto, tarkastustoimi Kaupunginhallitus TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot Kulut , Toimintakate , TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot Kulut , Toimintakate , Kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy varsinaisen toiminnan ohella toimikuntien, nuorisovaltuuston, ystävyyskaupunkitoiminnan ja valtiopäiväjärjestelyjen menot sekä pelastuslaitoksen maksuosuudet. Pelastuslaitoksen menojen osuus talousarviosta on 60 %. Ennusteen poikkeamat ovat myynti- ja vuokratuloja sekä painatuskuluja. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut TP 2008 TA TOT. TOT- ENNUSTE POIKK / % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kehittämis- ja elinkeinopalvelut -tehtäväalueeseen kuuluvat kehittämis- ja elinkeino-, matkailu-, asunto ja maatalousyksiköt sekä Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus. Kehittämis- ja elinkeinoyksikön keskeinen yhteistyökumppani Posintra Oy vastaa perustoimintojen lisäksi Itä-Uudenmaan yrityshautomon toiminnasta, luovien alojen kehitysohjelmatyön (POLTE) hallinnoinnista, sekä Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus STOK:in toiminnasta. Taidetehdashanke on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Yksikön vuoden ensimmäisen neljänneksen toiminta on kokonaisuudessaan edennyt suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Matkailutoimiston asiakastyytyväisyyden seuranta jatkuu asiakaspalautejärjestelmässä (Laatu1000). Yhteistyö matkailuyritysten kanssa jatkuu tiedottamisessa ja yhteisissä toimenpiteissä (matkamessut, esitteet, ilmoitukset, Pietarin workshop). Taidetehtaan hallintomallin suunnittelu jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asuntoyksikkö. Arvion mukaan ARA:n avustuksia saadaan 900 asunnon korjaustöihin. Y-säätiö/Taipale-talo (30 asuntoa) sai kevään jaossa euroa avustusta

16 16 erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi v.. Rakenteilla on yhteensä 66 kpl vuokra-asuntoa, kaikki ARA:n osarahoituksella. Raportointijaksolla tapahtui maatalousyksikössä kaksi hallinnollista valvontaa: TEkeskuksen suorittama kuntavalvonta ja Tuokko Tilintarkastus Oy:n suorittama eri tukityyppien uusintatarkastus, jonka Euroopan komissio oli edellyttänyt tehtäväksi kokonaan uudelleen ja valinnut myös uuden tarkastuksen toteuttajan. Maataloustukien päätukihaussa oli tukia hakeneita tiloja yhteensä 296 kpl, joka on viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäistä kertaa tukihakemukset oli mahdollista jättää myös sähköisesti. Sähköisen tukihakemuksen jätti 10 tilaa. Porvoon seudun työvoiman palvelukeskuksen ensimmäinen vuosineljännes on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Huhtikuun lopussa palvelukeskuksessa oli 270 asiakasta, joista uusia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkaneista asiakkuuksia 70. Erilaisia aktivointitoimia (mm. kuntouttava työtoiminta, työvoimakoulutus, palkkatukityöllistäminen) alkuvuoden aikana oli noin sadan asiakkaan kohdalla. Työvoiman palvelukeskuksesta on osallistuttu aktiivisesti erilaisiin työllistämistä edistävien hankkeiden käynnistämiseen (mm. Rytmi-hanke, maahanmuuttajien työllistämistä edistävä hanke, Nuorta ei jätetä -hanke ). Kaupunginkanslia TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut uuden valtuustokauden alkuun liittyvistä tehtävistä, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, kaupungin keskitetystä viestinnästä, EU-vaalien valmisteluista ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Tietohallintoyksikkö on hoitanut alkuvuonna toimeksiantoa (tilaukset, salasanojen vaihdot, ongelmatilanteet). Tämä on noin 240 tapahtumaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muutoin samana, mutta hallintoyksikössä on kaksi henkilöä siirtynyt osa-aikatyöhön. Talousarvio toteutuu suunnitellusti ja ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Taloustoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Taloustoimiston toimintaan kuuluvat taloustoimiston ohella hankintayksikkö, ruokapalvelu ja osuus valtion verotuskustannuksista.

17 17 Taloustoimisto noudattaa toiminnassaan vuosikelloa. Taloustoimisto on laatinut kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt ja vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet on uusittu. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ostolaskut on käsitelty päivässä, lukumäärä on keskimäärin 262 kpl/pv. Verkkolaskujen osuus on noussut lähes 30 %:iin. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Henkilöstötoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Henkilöstöstrategiaa 2012 valmisteleva työryhmä aloitti työskentelyn vuoden 2008 lopussa. Työryhmän määräaika on asti. Henkilöstöstrategian valmistelu on entistä tiukemmin kytköksissä kaupunkistrategian ja palvelustrategian uudistamiseen. Siksi henkilöstötoimisto on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa HESTRANET projektissa. Projektin tarkoituksena on löytää käytännön henkilöstöjohtamista palvelevia ratkaisuja kuntatalouden ja henkilöstövoimavarojen realiteettien yhteensovittamiseksi kuntayhteisön strategisessa suunnittelussa. Henkilöstötoimiston osana toimiva rekrytointiyksikkö käynnistettiin olemassa olevilla henkilöstöresursseilla työtehtäviä uudelleen järjestämällä. Yksikkö hoitaa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän täyttölupamenettelyn ja lomautuksen käytännön asioita. Tästä johtuvan suuren työmäärän vuoksi yksikön muun toiminnan kehittäminen on hidastunut. Henkilöstöhallinnon käytäntöjen sähköistämisprojekti on otettu käyttöön yleishallinnossa ja osassa teknistä ja ympäristö tointa sekä päivähoitoa. Käyttöönotto laajenee muualle organisaatioon vuoden aikana.

18 Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Johto ja sisäiset palvelut tuottaa hallinto-, talous-, henkilöstöhallinto-, seuranta ja tilastointi-palveluja, atk-sovellusohjelmien tukipalveluja, keskitettyä kilpailutusosaamista, keskitettyjä siivous-, kunnossapito ja varastopalveluja sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköille. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti, koska resursseja on talousarvion tasapainottamisohjelman johdosta jouduttu leikkaamaan lähes kaikissa palveluissa. Myös toimialan johdon osalta sijaistamisjärjestelyt hankaloittaa toimintaa koko toimialalla. Henkilöstömäärä on supistunut tehtäväalueella 8 %, eli viiden henkilön työpanos uupuu. Lomautusohjeistuksen valmistelu ja käytäntöjen selvittäminen on lisännyt huomattavasti byrokratiaa ja vienyt suhteettomasti työaikaa. Siivouspalvelut on tehostanut sijaisjärjestelyjä ja kehittänyt toimintaansa. Siivoustyönohjaaja toimii myös potilas- ja työvaatteiden vastuuhenkilönä. Tämä on alkuvuonna työllistänyt paljon, koska toimittaja on sosiaali- ja terveystoimessa vaihtunut 1.4. alkaen. Kunnossapitopalvelujen tuottamat apuvälinehuoltopalvelut ovat edelleen kasvaneet, toista erityisammattimiestä palvelun jonojen purkamiseen ei säästösyistä ole voitu palkata. Keskusvaraston toiminta on jatkunut suunnitellusti väistötiloissa, tosin kuljetuskustannukset ovat kaksinkertaistuneet. Sosiaalityö Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän, koska resursseja on supistettu talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu sosiaalityön hallinto ja toimistopalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, päihdetyö, sosiaalityön tukipalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti asiakaskunnan kasvun sekä taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, mm säästöistä henkilöstön lomautusjärjestelyihin. Henkilöstön täyttölupamenettelyjärjestelmän käyttöönotto on vaikeuttanut yksiköiden henkilöstöjärjestelyjä.

19 19 Taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut suoraan sosiaalityön asiakaskuntaan ja on myös tuonut paljon uusia asiakkaita eri palveluiden piiriin. Sosiaalityön lainsäädäntö edellyttää määräaikojen noudattamista, mm toimeentulotuen käsittelyssä sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohdalla. Nämä eivät ole toteutunut vuoden alkukuukausina. Talousarvion toteutuman mukaan toimeentulotuen menot ylittyvät huomattavasti vuonna. Työttömyystilanne on huonontunut merkittävästi Porvoossa aikana. Maaliskuussa Porvoossa oli työtöntä, maaliskuussa 2008 vastaava luku oli Tämän vuoksi toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut vuoden alussa ja kasvaa edelleen. Toimeentulotukea sai 1153 kotitaloutta ja hakemusten määrä oli kpl. Esim. aikuissosiaalityöntekijät tekivät ajalla toimeentulotukipäätöstä, näistä uusia asiakkaita oli 275. Tämän lisäksi etuuskäsittelijät tekivät toimeentulotukipäätöstä. Lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty n. 800 toimeentulotukipäätöstä. Suurena huolenaiheena ovat olleet liian pitkät käsittelyajat sisäisistä työjärjestelyistä huolimatta. Keskimääräinen käsittely / jonotusaika toimeentulotuessa on 10 työpäivää. Kasvavana ilmiönä lapsiperheiden sosiaalityössä on suuri määrä perheitä, joilla on isoja vuokravelkoja. Nämä perheet eivät ole asioineet sosiaalityössä aikaisemmin. Adoptioneuvontaa hakevien perheiden määrä on lisääntynyt verrattuna edellisiin vuosiin. Lastensuojeluasiakkaita on ollut mennessä 346 kpl. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan verrattuna viime vuoteen, nuoret raskaana olevat äidit työllistävät lastensuojelua. Jälkihuoltonuorten määrä on lisääntynyt, ja heidän kanssa tehtävä työ vaatii sekä henkilökunnan aikaa että rahaa. Avohuollon tukitoimia on lisätty omalla työpanoksella. Sosiaalipäivystyksessä asiakkuuksia on ollut yhteensä 703 kpl josta Porvoolaisia 345 kpl. Vanhuspalvelut TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinnon, kotihoidon ja palveluasumisen, vammaispalvelujen ja laitoshoidon tulosyksiköt. Tavoitteena on tarjota Porvoon ikäihmisille ja vammaisille hyvää, turvallista, ammattitaitoista ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Alkuvuoden toiminnassa on palvelujen järjestämisen lisäksi keskitytty talousarvion tasapainottamiseen sekä henkilöstön lomautuksen suunnitteluun. Palvelut järjestetään ensisijaisesti asiakkaan kotona, toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten myötä on tarjolla palveluasumista, tehostettua palveluasumista, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa laitoksissa sekä Näsin sairaalassa akuutti- ja kuntoutushoitoa sekä vaativaa sairaanhoitoa. Palveluasumista on sekä ostopalveluna että omana tuotantona, vammaispalveluissa pääsääntöisesti ostopalveluna. Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille on valmistumassa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksujen välttämiseksi hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Van-

20 20 huspalveluiden ylilääkärin virkavapaan sijaisuus hoituu erityisjärjestelyin koska rekrytointi ei ole onnistunut. Terveyspalvelut Talouden osalta omaishoidon tuen määräraha ylittyy, kolmen kuukauden toteuman prosenttiosuus on 33, ja vammaispalvelujen erityishuollossa laitoshoidon kolmen kuukauden toteuma on 53 %. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Talouslama ja sen seurauksena syntynyt kustannuskriisi ja siihen liittyvät toimenpiteet Porvoossa, säästöohjelmien laatiminen, lomautussuunnitelmat ja henkilöstön huoli toiminnasta dominoivat toimintoja alkuvuoden aikana. Huhtikuun lopulla varauduttiin mahdolliseen maailmanlaajuiseen influenssa-epidemiaan. Terveyspalveluiden tuotannon osalta vuosi on käynnistynyt normaaliin tapaan, ja suoritteiden määrät ovat eri toimintayksiköissä pääosin viime vuoden ajankohtaa vastaavat. Näsin terveysasemalle ilmaantunut lääkäripula vaikeutti toimintaa huomattavasti. ja vähensi suoritteiden määrää kaikilla terveysasemilla. Poikkeuksellisia epidemioita ei ole esiintynyt. Edelleen jatkunut korjausrakentaminen vaikeutti käytännön toimintoja. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toistaiseksi ennustetussa tasossa.

21 Sivistystoimi Sivistystoimen johto Koulutustoimen hallinto on huolehtinut toimialan yhteisistä hallinto- ja taloustehtävistä suunnitelmien mukaisesti. Venäjä-osaamisen kehittämistyö on jatkunut suunnitelmien mukaisesti erittäin monipuolisen toimenpideohjelman puitteissa. Yhteistyösopimusta Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa on jatkettu vuoden 2010 loppuun saakka. Venäjän energiapolitiikan professuurin virka on perustettu huhtikuussa ja sen osalta ryhdytään rekrytointiin kevään aikana kansainvälisellä hakumenettelyllä. Itä-Uudenmaan liitto on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa vuodelle professuurihankkeen rahoitukseen. Musiikkiopisto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Talousarvion määrärahamuutokset: - tulojen lisäys palkkamenojen leikkaus ilmoitusmäärärahan leikkaus lomautusten vaikutus (arvio) - asiakkaille palautettavat maksutuotot (lomautuksen vaikutus) pääomavuokrat (Porvoon uudet tilat) (TA:ssa ei varattua määrärahaa) - kuntien maksamien yhteistoimintakorvausten vähentyminen Kaupungin strategian toteuttaminen Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän järjestäminen on heikentynyt. Oppilaitos ei kykene vastaamaan kysyntään. Maksavat asiakkaat hakeutuvat muualle. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaan annettavan opetuksen järjestäminen on vaarassa tyrehtyä. Maksutuotot vähenevät. Sopimuskuntien oppilasmäärät alenevat. Yhteistoimintakorvaukset vähenevät. Vuoden talousarvio Talous ja resurssit Musiikkiopisto toimintatuotot vähenevät. Päätetyt maksujen korotukset ja maksutuottojen lisäys hupenee lomautusten oppilasmaksujen palautuksiin. Toiminnan ja talouden tasapainoa ei saada toteutettua. Palvelujen kysyntä vähenee supistuvan tarjonnan myötä. Palvelujen laatu ei säily. Palvelukyky ja vaikuttavuus

22 22 Musiikkiopiston suunnittelema ikäihmisten palvelutarjonnan käynnistäminen keskeytetään. Opetussuunnitelmien perusteita ei voida noudattaa ja suunnitellut tavoitteet jäävät toteutumatta mm. yhteissoiton ja -laulun sekä kamarimusiikin ja bänditoiminnan osalta. Kaksikielisten musiikin perusopetuspalvelujen saatavuuden turvaaminen ja jatkuvuuden varmistaminen on heikentynyt. Esiintymis- ja konserttitoiminta keskeytetään. Prosessit ja rakenteet Musiikkiopisto panosti Porvoon valtiopäivät 200 vuotta tapahtumaan. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostaminen vähenee. Työnohjaus keskeytetään syksyn ajaksi. Uusia panostuksia tiedon kulun ja tietojärjestelmien parantamiseksi ei löydy. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Käydään vuosittain säännölliset kehittämiskeskustelut. Henkilöstön ammatillinen osaamisen vahvistamista ja ammatillista täydennyskoulutusta ei voida tukea. Riskit kartoitetaan ja työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan vain osittain. Työilmapiiriä yritetään pitää yllä. Suomenkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Suomenkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio-opetus ja terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus sekä kansalaisopisto. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Suomenkielisen koulutustoimen palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Tavoitteena on luoda suomenkielisiä oppimisympäristöjä, jotka luovat pohjan elinikäiseen oppimiseen. Tällä hetkellä vuosiluokkien 1-6 perusopetusta on tarjolla 15 ja 7-9 vuosiluokkien opetusta kahdessa koulussa. Lukioita on kaksi Linnankosken lukio ja sen erillinen aikuislukio. Tämän lisäksi terveydenhuoltoalan koulutusta tarjoaa terveydenhuolto-oppilaitos. Kansalaisopisto tarjoaa alueen aikuisväestölle kurssitoimintaa. Suomenkielisessä koulutustoimessa perusopetuksessa työskentelee 283 opettajaa, lukiossa 42 opettajaa, terveydenhuolto-oppilaitoksessa 12 opettajaa sekä kansalaisopistossa 7 opettajaa. Virkarehtoreita on kaikkiaan 11, koulusihteerejä 11, lakisääteisiä perusopetuksen koulunkäyntiavustajia on 93 sekä muuta henkilöstöä yhteensä 17. Muutetun talousarvion toteutumiseen on paineita. Suurimpana epävarmuustekijöitä ovat uuden Albert Edelfeltin koulun aloittamiseen liittyvät kustannukset sekä arvioitujen tulojen toteutuminen. Muita epävarmuustekijöitä ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen leikkaaminen. Suurimman paineen talousarviossa tuo kuitenkin sisäisten vuokrien yli 150 % nousu, varsinkin kun uusi suuri koulu valmistuu. Uuden koulun sisäisten vuokrien kulut on jouduttu osittain kor-

23 23 vaamaan leikkaamalla toiminnasta, mutta siihen emme ole pystyneet täysimääräisesti. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Jakarin koulu 1.8, leikkaamalla koulujen opetustunteja 250 tuntia eli noin viisi 5 %, mikä vastaa noin kahdentoista opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Tämän lisäksi Lukiotoiminta yhdistetään yhdeksi oppilaitokseksi. Ruotsinkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Ruotsinkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio sekä kansalaisopisto. Palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Tavoitteena on luoda ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä. Tällä hetkellä peruskouluja on 17, lukioita yksi ja kansalaisopistoja yksi. Koulutustoimessa työskentelee 202 opettajaa, joista 193 perusopetuksessa, 63 koulunkäyntiavustajaa, viisi rehtoria sekä yhtä monta kanslistia sekä kaksi muuta henkilöä. Muutettu talousarvio pitää. Epävarmuustekijöitä menoissa ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen tarve. Suurimman paineen talousarviossa luo kuitenkin 150 % nousseet sisäiset vuokrat. Nämä kulut joudutaan osittain korvaamaan leikkaamalla toimintaa. Tähän koulutustoimi voi ryhtyä vasta uuden lukuvuoden alkaessa, joten täysin niitä ei pystytä kattamaan. Tulojen puolella tukien ja avustuksien osalta ennuste on jo saavutettu. Koko vuoden toimintatuottojen osalta ennuste pitänee, vaikka opetuspäällikön puuttuminen syksyllä haittaa avustuksien laatimisessa. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Svartså skolan 1.8 lähtien, leikkaamalla koulujen opetustunteja 5 %, mitä vastaa noin kahdeksan opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Lasten päivähoito TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Lasten päivähoidon toimintaan kuuluvat kunnallinen päivähoito ja esiopetus päiväkodeissa ja/tai perhepäivähoidossa, yksityinen päivähoito ostopalvelupäiväkodeissa ja/tai yksityisen hoidon tuella päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa, erityispäivähoito

24 24 ja muu varhaiskasvatus, jota ovat avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyö. Lisäksi kotihoidontuki on osa lasten päivähoidon tehtäväaluetta. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen ei ole vähentänyt päivähoitopalvelujen käyttöä. Erityisen tuen tarve on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Talousarviossa on varauduttu päiväkotipaikkojen lisäämiseen loppuvuodesta, koska päivähoitopaikkojen riittävyys on jatkuva ongelma, mutta suunnitellut päiväkotiratkaisut siirtyvät seuraavalle vuodelle ja tämän vuoksi määräaikaisia päivähoitojärjestelyjä jatketaan edelleen. Useat perheet ovat siirtäneet hoidontarpeitaan seuraavan vuoden alkuun odottaessaan pysyvämpiä päivähoitoratkaisuja. Käyttötalousmenojen leikkaaminen on kohdistunut henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja materiaalihankintoihin. Henkilöstökuluissa saadaan säästöjä supistamalla kesätoimintaa, joka mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kesäkuukausina ja mahdollistaa henkilöstön vuosilomien ja lomautusten keskittämisen kesä-heinäkuulle. Materiaalihankintoja on vähennetty 25 %:lla. Jos merkittäviä ennakoimattomia toiminnallisia muutoksia ei tapahdu syksyllä, niin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kirjastotoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , * Kulut , Toimintakate , Kirjaston toiminta on edennyt suunnitelmien mukaan. Opetusministeriön rahoittamat projektit on aloitettu. Yhteistyötä kirjastoverkossa ja kaupungin koulujen kanssa on jatkettu. Henkilöstölle on järjestetty lisäkoulutuspäiviä talousarvion puitteissa. Määrätavoitteet on saavutettu vuosikolmanneksen osalta. Kävijöitä on ollut ja lainoja , 31 % ja 34 % koko vuoden arviosta. Laatutavoitteet aukiolotuntien määrä ja hankintamääräraha asukasta kohti eivät tule toteutumaan lomautuksen ja määrärahasäästöjen vuoksi. Tulotavoite on toistaiseksi saavutettu. Maakuntakirjaston toiminta-avustus, joka maksetaan rahoitusosuutena, ei näy kuukausiraportissa. Kirjaston menot ovat hallinnassa ja talouden tasapainottamistavoitteet saavutetaan. Kulttuuritoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kulttuuritoimeen kuuluvat kulttuuritoimisto, museot ja näyttelytilat sekä Porvoon taidekoulu. Kulttuuritoimi on alkuvuonna yhteistyössä kaupungin juhlatoimikunnan ja muiden tahojen kanssa toteuttanut Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Tapahtumissa, seminaareissa ja näyttelyissä on käynyt runsaasti yleisöä. Kulttuuri-

25 25 toimi on myös aktiivisesti osallistunut Porvoon Taidetehtaan peruskorjauksen suunnitteluun. Peruskorjaus alkaa syksyllä. Tehtaalta poismuuttaville vuokralaisille on haettu väliaikaisia tiloja. Vanhan Raatihuoneen peruskorjaus valmistui maaliskuussa. Myös muut kulttuuritoimen keskeiset talousarviotavoitteet toteutuivat. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Talousmäärärahan riittävyyden varmistamiseksi Luonnonhistoriallisen museon tilat Porvoontalossa ja Porvoon Taidehallin tilat Taidetehtaassa irtisanotaan kesäkuussa. Luonnonhistoriallisen museon yleisötoiminta lakkaa kun taas Taidehallin toiminta jatkuu pienimuotoisena Yrjö A. Jäntin taidekokoelmassa. Runebergin kodin kaupan hintoja on korotettu alkuvuonna ja Taidekoulun lukukausimaksut tullaan korottamaan 1.8. alkaen. Taidekoulu ylittää tulotavoitteensa. Taidekoulun tuntiperusteinen valtionosuus korotettiin 1.1. alkaen. Mikäli koulun opetustuntimäärät laskevat lomautusten ja säästötoimenpiteiden takia uhkana on, että valtio perii rahat takaisin. Liikuntatoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Liikuntatoimen tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti poikkeuksena lomautuksista aiheutuvista toimenpiteistä. Nettomenot arvioidaan toteutuvan kuitenkin 100 %. Tulojen ja menojen osalta lomautusten bruttovaikutuksen on arvioitu tässä vaiheessa olevan noin 2-3 %. Ongelmakohta ovat edelleen energiakustannukset, jotka viime vuosina ovat nousseet merkittävästi. Vastaava säästö pyritään löytämään priorisoimalla toimintaa, tehostamalla palvelujen tarjontaa ja laajentamalla henkilöstön tehtäväkuvia. Toiminnassa on huomioitu säästötoimenpiteet, jotka ovat pääsääntöisesti kohdistettu liikuntalaitoksien, -alueiden ja urheilukenttien ylläpitokorjauksiin Nuorisotoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Nuorisotoimen tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän eri kehitysvaiheissaan sekä kehittää heidän kansalaisvalmiuksiaan edistämällä ja tukemalla heidän osallistumistaan koulutukseen, työelämään, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä ehkäisemällä syrjäytymistä näistä mahdollisuuksista. Tavoitteena ovat hyvinvoivat porvoolaiset lapset ja nuoret, jotka viihtyvät kotikunnassaan ja haluavat aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen. Keskeisinä päämäärinä ovat:

26 26 1. Viihtyisät, harrastamiseen ja osallistumiseen innostavat asuinalueet 2. Lasten ja nuorten turvallinen vapaa-aika 3. Kattava, tarkoituksenmukainen toimitilaverkosto 4. Tarkoituksenmukaiset palvelut Nuorisotoimi on toteuttanut toimintaansa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Vain Eestinmäen nuorisotilan sulkeminen taloussyistä 1.2. alkaen ei ollut alkuaan mukana hyväksytyssä suunnitelmassa. Osanottajamäärät ovat vastanneet odotuksia. Kevään raskaus on näkynyt henkilöstön normaalia suurempina sairauspoissaolomäärinä, mikä puolestaan on vaikeuttanut toiminnan toteuttamista. Talous on toteutunut suunnitellusti. Nuorisotoimi tulee pysymään nettotalousarviossaan. Nuorisotoimi on kevään kuluessa saanut tälle vuodelle kolme erillistä projektiavustusta, yhteensä euroa. Nämä mahdollistavat nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden jatkamisen kuluvan vuoden ajan. Muilta osin talousarvioraamit määrittävät toiminnan laajuuden.

27 Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen lautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Tilakeskus TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tilakeskus tulee pääosin saavuttamaan talousarviossa esitetyt tavoitteet. Tuotantoprosessien kehittäminen sekä investointien että korjausrakentamisen osalta etenee laaditun aikataulun mukaisesti ja saadaan henkilökunnan lomautuksista huolimatta vuoden loppuun mennessä tavoiteltuun tasoon. Käyttötalous on toteutunut tähän mennessä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Kulujen 10 %:n alitus johtuu pääsääntöisesti ulkopuolisten toimittajien laskutusviiveestä. Tulopuolta painavat vähennykset sisäisissä vuokrissa mm. Hamarin koulun osalta. Tämän hetken tietojen perusteella tilakeskuksen toimintakate tulee vuoden lopulla olemaan talousarvion mukainen. Talonrakennusinvestoinnit etenevät kaikilta osin aikataulujen mukaisesti. Sellaisia yllätyksiä, jotka vaikuttavat talonrakennusinvestointien kokonaismäärään tämän vuoden osalta, ei ole ilmennyt. Talousarviomäärärahojen riittävyyden turvaamiseksi on talonrakennusinvestointien osalta käytössä reaaliaikainen kustannustenseuranta, joka välittömästi ilmoittaa, mikäli hankkeeseen tulee yllättäviä kustannusten nousuja. Tilakeskus panostaa tänä vuonna investointien kustannusseurantaan erittäin tarkasti. Käyttötalouden seurantajärjestelmä on uusittu vuoden alusta, ja käyttötalouden seuranta on tänä vuonna yksi tilakeskuksen keskeisistä kehityskohteista. Katuosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Katuosaston talvi- ja kevätkunnossapitotyöt on hoidettu normaalisti ilman taloudellisia tai teknisiä yllätyksiä.

28 28 Investointikohteet ovat edenneet työohjelman mukaisesti, lukuun ottamatta Lasaretin alueen kunnallisteknisiä töitä, joiden aloitus on siirretty syksyyn. Tavoitteena ollut joen rantamuurien kunnostus ei toteudu määrärahojen karsinnan vuoksi Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Teknisen ja ympäristötoimen johto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Teknisen ja ympäristötoimen johto vastaa toimialan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Alkuvuoden aikana johdon merkittävimmät haasteet ovat liittyneet yleisestä talouskriisistä aiheutuvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmisteluun sekä tehtäväalueiden toiminnan koordinointiin. Johdon talousarvio näyttää olevan mahdollista toteutua suunnitelman mukaisesti ja määrärahat pyritään saamaan jokapäiväisten säästötoimienkin avulla riittämään. Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan Kaupunkisuunnittelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Länsirannan Campuksen ja Taidetehtaan ympäristön asemakaavat on hyväksytty valtuustossa. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavatyö ja asemakaavan laatiminen on edennyt yhteistyössä maanomistajien kanssa. Keskustassa ns. Elannon ja Oslan kortteleiden asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä. Kaivokadun pysäköintilaitoksen ja liiketonttien asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Skaftkärrin alueen suunnittelutyö on käynnistynyt yhteistyössä Sitran kanssa, ja konsultti on laatimassa kaavarunkoa.

29 29 Onaksen saariston osayleiskaavatyö ja Pellingin saariston osayleiskaavatyö ovat jatkuneet. Kilpilahden osayleiskaavan muutostyö ei ole edennyt alkuvuodesta. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut aktiivisesti Helsinki-Porvoo kehitys/rakennesuunnitelman laatimiseen yhteistyössä alueen kuntien ja maakuntaliittojen kanssa, ja työ jatkuu edelleen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti lukuun ottamatta Skaftkärrin kaavarunkotyön kustannuksia ja Vanhan Porvoon avustuksia. Skaftkärrin energiakaavarunkotyön konsulttipalvelujen osto ylittää talousarvion eurolla ja vastaavasti tuloina saadaan työhön Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta euroa. Talousarviossa esitettyä euron avustusmäärärahaa ei saada Vanhan Porvoon tuloihin ja näin ollen ei myöskään vastaavia avustuksia voida jakaa kiinteistöjen omistajille. Nettovaikutus edellä mainituista on näin ollen 0 euroa, ja toimintakate pysyy talousarvion suuruisena. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Kiinteistö- ja mittausosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kiinteistö- ja mittaustoimi huolehtii kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, ostaa ja luovuttaa kiinteistöjä ja valmistelee maapoliittiset toimenpiteet. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa kiinteistöjen muodostamisesta, kiinteistörekisterin pidosta, karttojen laatimisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvontamittausten suorittamisesta ja maaperätietojen tuottamisesta suunnittelua ja rakentamista varten. Kaupungille ostettiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella kaksi maakiinteistöä: 8,29 ha Kulloosta ja 7 ha Mustijoelta. Omakotitontteja myytiin 4 kpl. Niistä kaksi oli vuokratontin lunastuksia. Gasum Oy:lle myytiin huoltoasematontti. Kaksi teollisuustonttia myytiin vuokralaiselle. Kaikkiaan tontinmyyntituloja saatiin euroa, josta käyttöomaisuuden myyntivoitto oli euroa (tämän raportin laatimisajankohtana summa ei ole vielä kirjautunut kiinteistö- ja mittausosaston tulotilille, joten se ei näy yllä olevissa luvuissa). Asuintontteja vuokrattiin 4 kpl. Lisäksi vuokrattiin tontti Kiinteistö Oy Porvoon Campukselle. Uusia omakotitontteja markkinoitiin Puromäen alueelta 29 kpl. Vuoden lopulla on tarkoitus markkinoida Lasaretin alueelta vielä 21 tonttia. Rakennusvalvontamittauksia tehtiin 27 % ja kiinteistönmuodostamistoimituksia 19 % vuoden tavoitteesta. Asemakaavoituksen pohjakarttoja ajantasaistettiin maastomittauksin 123 ha eli 49 % vuoden tavoitteesta. Maaperätutkimuspisteitä kairattiin 106 kpl eli 35 % vuoden tavoitteesta. Kiinteistönmyyntitulot eivät näytä toteutuvan talousarvion mukaan, toteutumatta jäänee euroa. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä maanmittausinsinöörillä. Henkilöstösuunnitelmasta poiketen toista uutta maanmittausinsinööriä ei ole palkattu säästötoimien vuoksi.

30 30 Rakennusvalvonta TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate Rakennuslupien määrä on laskenut erityisen paljon isojen rakennusten osalta. Tuotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan loppuvuoden aikana talousarvion suuruisina. Menopuolen määrärahat näyttäisivät ennusteen mukaan riittävän muutetun talousarvion mukaisina, kun alkuperäisessä talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet jätetään toteuttamatta. Ympäristönsuojelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot Kulut Toimintakate Ympäristönsuojelu on pyrkinyt noudattamaan säästäväisyyttä määrärahojen käytössä. Tulokertymä on ollut odotettua korkeampi johtuen ympäristölupamaksuista. Ympäristölupia, erityisesti kallioaineksen murskaushankkeita, on tullut vireille useampia heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Myöskään muissa lupa- ja valvontaviranomaistehtävissä ei näy minkäänlaista suhdannevähennystä. Tehtäväalue selviää vuodesta osoitetuin määrärahoin.

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot