Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. Talouskatsaus Taulukko-osa Tuloslaskelma Toimialojen käyttötalous Rahoituslaskelma Maksuvalmius Verotulot vuosina 2008 ja Investoinnit Henkilöstömäärät Toimialojen osavuosiraportit Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tavoitteet... 32

3 3 1. Talouskatsaus Taloustilanteen heikentyminen alkoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kansantuotteen arvioidaan supistuvan tänä vuonna 5-6 %. Myös vuodelle 2010 ennustetaan miinusmerkkistä lukua, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina ja 2010 yhteensä noin 7-8 %. Taantuman pituudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, vaikka toiveita maailmantalouden elpymisestä on herännyt eri valtioiden laajojen tukitoimien johdosta. Työllisyys säilyi korkealla tasolla viime vuoden loppuun asti, mutta käänne huonompaan on ollut jyrkkä. Maaliskuussa koko maan työttömyysaste oli noussut 9,5 %:iin. Porvoossa työttömyysaste oli 7,2 % ja vuotta aiemmin 5,6 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut 1337 henkilöstä 1764 henkilöön. Avoimet työpaikat vähenivät vuodessa kolmanneksella vajaaseen 200 työpaikkaan. Inflaatio hidastui vuoden 2008 loppua kohti energian hintojen laskun myötä. Vuosina ja 2010 hintatason nousuksi ennakoidaan noin 1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuvauhtia hillitsevät sekä energian hintojen alhaisuus että taloudellinen taantuma. Heikko taloustilanne on vaikuttanut kuntataloudessa ensi vaiheessa erityisesti verotulokertymiin. Porvoon verotulojen arvioitiin vuoden alussa jäävän noin 32 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kunnallisveron tuotto on vastannut neljän ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden tasoa siitä huolimatta, että tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä ja että palkankorotukset kuluneen vuoden aikana ovat olleet aikaisempaa korkeammat useimmilla aloilla. Kunnallisveron tuotto jäänee kokonaisuutena viime vuoden tasolle noin 154 miljoonaan euroon, mikä on noin 13 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Yhteisöveron tuotto on pudonnut noin 60 % edellisestä vuodesta. Neljän ensimmäisen kuukauden kertymä on 2,8 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana viime vuonna kertymä oli jo 7 miljoonaa euroa. Valtio on päättänyt nostaa kuntien yhteisöveroosuuden noin 22 prosentista 32 prosenttiin. Yhteisövero-osuuden korotuksen arvioitiin tuottavan noin 6 miljoonaa euroa, mutta verotulopohjan jatkuvasti supistuessa, myös todellinen tuotto supistuu. Yhteisöveron kertymä arvioidaan valtion toimenpiteet mukaan luettuna noin 18 miljoonaksi euroksi, mikä on 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia saadaan noin 41,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 26 % talousarviosta, mikä vastaa noin kolmen kuukauden laskutusta. Palkkamenojen kokonaistoteutumisaste on 31,04 %, mikä vastaa täsmälleen myös ajankohdan edellyttämää enimmäisprosenttimäärää. Palkkamenoihin kohdistuu tämän vuoden aikana lisäksi 0,8 %:n järjestelyvaraerä ja 2,4 %:n yleiskorotus. Lomautusten sekä avoimien virkojen ja toimien täyttämättä jättämisen vaikutusta palkkamäärärahoihin ei vielä toteutettu. Muiden käyttömenojen kokonaistoteutumisaste on 32 %. Talousarvion mukainen lainanotto on 32,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta jouduttiin nostamaan jo vuoden alussa 20 miljoonaa euroa ja loppuosakin tulee nostettavaksi kesäkuussa. Talouden tasapainottamisohjelman lähtökohtana oli, että verotulojen

4 4 vähentymisestä syntyvästä vajauksesta osa rahoitetaan lisälainanotolla. Lisälainanoton tarve nousee ennakoitua suuremmaksi, koska taloustilanteen heikkeneminen on vähentänyt myös muita tuloja kuten tontinmyyntituloja ja toisaalta lisännyt menoja. 2. Taulukko-osa 2.1. Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä ,5 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,3 TOIMINTAKATE ,1 Kunnallisvero ,5 Kiinteistövero ,2 Yhteisövero ,4 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,1 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Satunnaiset tuotot ja kulut ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5

5 Toimialojen käyttötalous Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Tuotot Yleishallinto ,6 Sosiaali- ja terveystoimi ,6 Sivistystoimi ,5 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 Pelastuslaitos ,2 Tuotot yhteensä ,3 Kulut Yleishallinto ,2 Sosiaali- ja terveystoimi ,4 Sivistystoimi ,9 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 Pelastuslaitos ,9 Kulut yhteensä ,3 Netto Yleishallinto ,1 Sosiaali- ja terveystoimi ,7 Sivistystoimi ,5 Tekninen ja ympäristötoimi ,1 Pelastuslaitos ,7 Netto yhteensä , Rahoituslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos / 4/ Vuosikate ,8 Tulorahoituksen korjaus Investoinnit ,7 Rahoitusosuudet ,3 Käyttöomaisuuden myynti ,4 Toiminnan ja investointien rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,8 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta ,3 Rahavarojen muutos

6 Maksuvalmius Kassavarat - Kassamedel milj Verotulot vuosina 2008 ja Kunnallisvero - Kommunalskatt milj Yhteisövero - Samfundsskatt milj

7 Investoinnit TALONRAKENNUS 5205 Sosiaalikeskus menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht. 0 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu Terv.suoj.laajennus Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA TA muutos ,04 % yht % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu Näsin terv.asema, avohoito Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TA TA muutos ,05 % TS yht % Hanke etenee aikataulussa.

8 Näsn sos.ja terv.as.,vuodeosastot Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP TA muutos ,45 % yht % Hanke on valmistunut. Määrärahan ylitys johtuu kalusteiden hankinnasta, joka katetaan seuraavan vaiheen määrärahoista. Koulutustoimi 5301 Hamarin koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA yht % Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.4. päättänyt, että vuoden vuosien 2008 ja määrärahat poistetaan ja asia käsitellään uudestaan uuden hankesuunnitelman valmistuttua. Hankkeelle oli talousarviossa varattu vuonna ja siirtomäärärahana vuodelta Ilolan koulu ja liikuntasali Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 481 #JAKO/0! TS yht % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu

9 Kulloon koulu ja päiväkoti Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP ,09 % TA TA muutos yht % Hanke etenee pääosin aikataulussa Albert Edelfeltin koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP ,14 % TA yht % Hanke etenee aikataulussa Linnajoen koulu Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA ,88 % TS TS yht % Tarkistettu hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa

10 Hindhår skola Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TA muutos ,58 % yht % Hankkeen viimeistelytyöt tehdään kesällä Borgå gymnasium Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TP TP TA muutos ,13 % yht % Lasten päivähoito 5124 Hornhatttulan pvk Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TP TP TA muutos yht % Hankkeen viimeistelytöitä tehdään kesällä. Joitakin urakoiden maksueriä on maksamatta.

11 Veckjärvialueen uusi päiväkoti Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA TS ,00 % yht % Hanketta ei ole aloitettu Vuokrapäiväkodin pihatyöt Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht % Hanketta ei ole aloitettu. Muu sivistystoimi 5512 Vanha Raatihuone Kustannusarvio menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP TA TA muutos ,03 % yht % Hanke on vastaanotettu maaliskuussa.

12 12 KATUOSASTO Han- Hankkeen nimi TA Siirtom. Käyttöke nro % Talous UUDISRAKENNUS 6052 Ylä-Haikkoo/Haikkoonrinne , Hornhattula , Säterinhaka, Lakkapolku , Länsiranta, kadut , Näse-Juttekatu , Alkrog Puromäki/Mäyrätien alue , Haikkoo Lasaretti , Omenatarha Uudisrakennus, erittelemätön Uudisrakennus yhteensä ,4 TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut , Öljyntorjuntakeskus , Kaupunginhaka, sisäkehä ,4 Työpaikka-alueet yhteensä ,7 KADUT PERUSPARANNUS 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie Eestinmäki, Hamppu ja Rohdinkula, Hamari, Sahasaarentie Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt , Veckjärventie/Teollisuust. Kiertyl , Erittelemätän kadunparannus Kadut, perusparannus yhteensä ,4 PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä , KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6137 Näsin koulukatu-näsintie , Haja-asutusalueiden kev.liik.väylät ,0 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 PUISTOJEN PERUSPARANTAMI- NEN 6813 Maari ja Linnanmäki , Kokonnimen puisto , Leikkipuistojen perusparannus , Puistot, erittelemätön ,2 Puistot, perusparannus yhteensä ,5 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMI- NEN 6832 Säterinhaka , Rantakadun puisto , Engelinpuisto ,1 Puistot, uudisrakennus yhteensä ,2

13 13 Hanke Hankkeen nimi TA nro % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 7329 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,9 SATAMA 7012 Bodön laituri Itärannan rantamuuri, suunnittelu Länsirannanrantamuuri, suunnittelu Jokiuoman tuenta Pienvenesatamat , Mattolaiturit Satama yhteensä TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,0 LIIKENNEJÄRJESTELYT 6213 Liikennevalot, parannustyöt Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , Pysäköintilaitos, suunnittelu , Liityntäpysäköinti Liikennejärjestelyt yhteensä ,3 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnitteu yhteensä ,0 ALUEPARANNUSHANKKEET 7205 Kävelykeskusta ,0 Alueparannukset yhteensä ,0 Korvausinvestoinnit yhteensä VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta , Saaristotie, suunnittelu , Kilpilahdentie, suunnittelu ,1 Infrastruktuurihankkeet yhteensä , Juhlavuosi-investoinnit , KAIKKI YHTEENSÄ ,6 Tuotot yhteensä 0 IRTAIN OMAISUUS 1086 Imu/lakaisuauton varusteet , Puisto, pienkoneet , Pakettiauto Irtain omaisuus yhteensä ,4

14 Henkilöstömäärät Henkilöstö Henkilöstö Vakinaiset Määräaik. Yhteensä Muutos / 2/ 2/ 2008/09 Yleishallinto Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi 0 0 Sos.- ja terv.toimen johto ja sisäiset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö Sivistystoimi Sivistystoimen johto Suomenkielinen koulutustoimi Ruotsinkielinen koulutustoimi Lasten päivähoito Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tilakeskus Katuosasto Teknisen ja ympäristötoimen johto Kaupunkisuunnittelu Kiinteistö- ja mittaustoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Hallinto Pelastustoiminta Onnettomuuksien ehkäisy HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

15 15 3. Toimialojen osavuosiraportit 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto, tarkastustoimi Kaupunginhallitus TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot Kulut , Toimintakate , TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot Kulut , Toimintakate , Kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy varsinaisen toiminnan ohella toimikuntien, nuorisovaltuuston, ystävyyskaupunkitoiminnan ja valtiopäiväjärjestelyjen menot sekä pelastuslaitoksen maksuosuudet. Pelastuslaitoksen menojen osuus talousarviosta on 60 %. Ennusteen poikkeamat ovat myynti- ja vuokratuloja sekä painatuskuluja. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut TP 2008 TA TOT. TOT- ENNUSTE POIKK / % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kehittämis- ja elinkeinopalvelut -tehtäväalueeseen kuuluvat kehittämis- ja elinkeino-, matkailu-, asunto ja maatalousyksiköt sekä Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus. Kehittämis- ja elinkeinoyksikön keskeinen yhteistyökumppani Posintra Oy vastaa perustoimintojen lisäksi Itä-Uudenmaan yrityshautomon toiminnasta, luovien alojen kehitysohjelmatyön (POLTE) hallinnoinnista, sekä Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus STOK:in toiminnasta. Taidetehdashanke on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Yksikön vuoden ensimmäisen neljänneksen toiminta on kokonaisuudessaan edennyt suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Matkailutoimiston asiakastyytyväisyyden seuranta jatkuu asiakaspalautejärjestelmässä (Laatu1000). Yhteistyö matkailuyritysten kanssa jatkuu tiedottamisessa ja yhteisissä toimenpiteissä (matkamessut, esitteet, ilmoitukset, Pietarin workshop). Taidetehtaan hallintomallin suunnittelu jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asuntoyksikkö. Arvion mukaan ARA:n avustuksia saadaan 900 asunnon korjaustöihin. Y-säätiö/Taipale-talo (30 asuntoa) sai kevään jaossa euroa avustusta

16 16 erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi v.. Rakenteilla on yhteensä 66 kpl vuokra-asuntoa, kaikki ARA:n osarahoituksella. Raportointijaksolla tapahtui maatalousyksikössä kaksi hallinnollista valvontaa: TEkeskuksen suorittama kuntavalvonta ja Tuokko Tilintarkastus Oy:n suorittama eri tukityyppien uusintatarkastus, jonka Euroopan komissio oli edellyttänyt tehtäväksi kokonaan uudelleen ja valinnut myös uuden tarkastuksen toteuttajan. Maataloustukien päätukihaussa oli tukia hakeneita tiloja yhteensä 296 kpl, joka on viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäistä kertaa tukihakemukset oli mahdollista jättää myös sähköisesti. Sähköisen tukihakemuksen jätti 10 tilaa. Porvoon seudun työvoiman palvelukeskuksen ensimmäinen vuosineljännes on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Huhtikuun lopussa palvelukeskuksessa oli 270 asiakasta, joista uusia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkaneista asiakkuuksia 70. Erilaisia aktivointitoimia (mm. kuntouttava työtoiminta, työvoimakoulutus, palkkatukityöllistäminen) alkuvuoden aikana oli noin sadan asiakkaan kohdalla. Työvoiman palvelukeskuksesta on osallistuttu aktiivisesti erilaisiin työllistämistä edistävien hankkeiden käynnistämiseen (mm. Rytmi-hanke, maahanmuuttajien työllistämistä edistävä hanke, Nuorta ei jätetä -hanke ). Kaupunginkanslia TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut uuden valtuustokauden alkuun liittyvistä tehtävistä, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, kaupungin keskitetystä viestinnästä, EU-vaalien valmisteluista ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Tietohallintoyksikkö on hoitanut alkuvuonna toimeksiantoa (tilaukset, salasanojen vaihdot, ongelmatilanteet). Tämä on noin 240 tapahtumaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muutoin samana, mutta hallintoyksikössä on kaksi henkilöä siirtynyt osa-aikatyöhön. Talousarvio toteutuu suunnitellusti ja ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Taloustoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Taloustoimiston toimintaan kuuluvat taloustoimiston ohella hankintayksikkö, ruokapalvelu ja osuus valtion verotuskustannuksista.

17 17 Taloustoimisto noudattaa toiminnassaan vuosikelloa. Taloustoimisto on laatinut kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt ja vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet on uusittu. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ostolaskut on käsitelty päivässä, lukumäärä on keskimäärin 262 kpl/pv. Verkkolaskujen osuus on noussut lähes 30 %:iin. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Henkilöstötoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Henkilöstöstrategiaa 2012 valmisteleva työryhmä aloitti työskentelyn vuoden 2008 lopussa. Työryhmän määräaika on asti. Henkilöstöstrategian valmistelu on entistä tiukemmin kytköksissä kaupunkistrategian ja palvelustrategian uudistamiseen. Siksi henkilöstötoimisto on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa HESTRANET projektissa. Projektin tarkoituksena on löytää käytännön henkilöstöjohtamista palvelevia ratkaisuja kuntatalouden ja henkilöstövoimavarojen realiteettien yhteensovittamiseksi kuntayhteisön strategisessa suunnittelussa. Henkilöstötoimiston osana toimiva rekrytointiyksikkö käynnistettiin olemassa olevilla henkilöstöresursseilla työtehtäviä uudelleen järjestämällä. Yksikkö hoitaa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän täyttölupamenettelyn ja lomautuksen käytännön asioita. Tästä johtuvan suuren työmäärän vuoksi yksikön muun toiminnan kehittäminen on hidastunut. Henkilöstöhallinnon käytäntöjen sähköistämisprojekti on otettu käyttöön yleishallinnossa ja osassa teknistä ja ympäristö tointa sekä päivähoitoa. Käyttöönotto laajenee muualle organisaatioon vuoden aikana.

18 Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Johto ja sisäiset palvelut tuottaa hallinto-, talous-, henkilöstöhallinto-, seuranta ja tilastointi-palveluja, atk-sovellusohjelmien tukipalveluja, keskitettyä kilpailutusosaamista, keskitettyjä siivous-, kunnossapito ja varastopalveluja sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköille. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti, koska resursseja on talousarvion tasapainottamisohjelman johdosta jouduttu leikkaamaan lähes kaikissa palveluissa. Myös toimialan johdon osalta sijaistamisjärjestelyt hankaloittaa toimintaa koko toimialalla. Henkilöstömäärä on supistunut tehtäväalueella 8 %, eli viiden henkilön työpanos uupuu. Lomautusohjeistuksen valmistelu ja käytäntöjen selvittäminen on lisännyt huomattavasti byrokratiaa ja vienyt suhteettomasti työaikaa. Siivouspalvelut on tehostanut sijaisjärjestelyjä ja kehittänyt toimintaansa. Siivoustyönohjaaja toimii myös potilas- ja työvaatteiden vastuuhenkilönä. Tämä on alkuvuonna työllistänyt paljon, koska toimittaja on sosiaali- ja terveystoimessa vaihtunut 1.4. alkaen. Kunnossapitopalvelujen tuottamat apuvälinehuoltopalvelut ovat edelleen kasvaneet, toista erityisammattimiestä palvelun jonojen purkamiseen ei säästösyistä ole voitu palkata. Keskusvaraston toiminta on jatkunut suunnitellusti väistötiloissa, tosin kuljetuskustannukset ovat kaksinkertaistuneet. Sosiaalityö Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän, koska resursseja on supistettu talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu sosiaalityön hallinto ja toimistopalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, päihdetyö, sosiaalityön tukipalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti asiakaskunnan kasvun sekä taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, mm säästöistä henkilöstön lomautusjärjestelyihin. Henkilöstön täyttölupamenettelyjärjestelmän käyttöönotto on vaikeuttanut yksiköiden henkilöstöjärjestelyjä.

19 19 Taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut suoraan sosiaalityön asiakaskuntaan ja on myös tuonut paljon uusia asiakkaita eri palveluiden piiriin. Sosiaalityön lainsäädäntö edellyttää määräaikojen noudattamista, mm toimeentulotuen käsittelyssä sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohdalla. Nämä eivät ole toteutunut vuoden alkukuukausina. Talousarvion toteutuman mukaan toimeentulotuen menot ylittyvät huomattavasti vuonna. Työttömyystilanne on huonontunut merkittävästi Porvoossa aikana. Maaliskuussa Porvoossa oli työtöntä, maaliskuussa 2008 vastaava luku oli Tämän vuoksi toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut vuoden alussa ja kasvaa edelleen. Toimeentulotukea sai 1153 kotitaloutta ja hakemusten määrä oli kpl. Esim. aikuissosiaalityöntekijät tekivät ajalla toimeentulotukipäätöstä, näistä uusia asiakkaita oli 275. Tämän lisäksi etuuskäsittelijät tekivät toimeentulotukipäätöstä. Lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty n. 800 toimeentulotukipäätöstä. Suurena huolenaiheena ovat olleet liian pitkät käsittelyajat sisäisistä työjärjestelyistä huolimatta. Keskimääräinen käsittely / jonotusaika toimeentulotuessa on 10 työpäivää. Kasvavana ilmiönä lapsiperheiden sosiaalityössä on suuri määrä perheitä, joilla on isoja vuokravelkoja. Nämä perheet eivät ole asioineet sosiaalityössä aikaisemmin. Adoptioneuvontaa hakevien perheiden määrä on lisääntynyt verrattuna edellisiin vuosiin. Lastensuojeluasiakkaita on ollut mennessä 346 kpl. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan verrattuna viime vuoteen, nuoret raskaana olevat äidit työllistävät lastensuojelua. Jälkihuoltonuorten määrä on lisääntynyt, ja heidän kanssa tehtävä työ vaatii sekä henkilökunnan aikaa että rahaa. Avohuollon tukitoimia on lisätty omalla työpanoksella. Sosiaalipäivystyksessä asiakkuuksia on ollut yhteensä 703 kpl josta Porvoolaisia 345 kpl. Vanhuspalvelut TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinnon, kotihoidon ja palveluasumisen, vammaispalvelujen ja laitoshoidon tulosyksiköt. Tavoitteena on tarjota Porvoon ikäihmisille ja vammaisille hyvää, turvallista, ammattitaitoista ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Alkuvuoden toiminnassa on palvelujen järjestämisen lisäksi keskitytty talousarvion tasapainottamiseen sekä henkilöstön lomautuksen suunnitteluun. Palvelut järjestetään ensisijaisesti asiakkaan kotona, toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten myötä on tarjolla palveluasumista, tehostettua palveluasumista, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa laitoksissa sekä Näsin sairaalassa akuutti- ja kuntoutushoitoa sekä vaativaa sairaanhoitoa. Palveluasumista on sekä ostopalveluna että omana tuotantona, vammaispalveluissa pääsääntöisesti ostopalveluna. Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille on valmistumassa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksujen välttämiseksi hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Van-

20 20 huspalveluiden ylilääkärin virkavapaan sijaisuus hoituu erityisjärjestelyin koska rekrytointi ei ole onnistunut. Terveyspalvelut Talouden osalta omaishoidon tuen määräraha ylittyy, kolmen kuukauden toteuman prosenttiosuus on 33, ja vammaispalvelujen erityishuollossa laitoshoidon kolmen kuukauden toteuma on 53 %. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Talouslama ja sen seurauksena syntynyt kustannuskriisi ja siihen liittyvät toimenpiteet Porvoossa, säästöohjelmien laatiminen, lomautussuunnitelmat ja henkilöstön huoli toiminnasta dominoivat toimintoja alkuvuoden aikana. Huhtikuun lopulla varauduttiin mahdolliseen maailmanlaajuiseen influenssa-epidemiaan. Terveyspalveluiden tuotannon osalta vuosi on käynnistynyt normaaliin tapaan, ja suoritteiden määrät ovat eri toimintayksiköissä pääosin viime vuoden ajankohtaa vastaavat. Näsin terveysasemalle ilmaantunut lääkäripula vaikeutti toimintaa huomattavasti. ja vähensi suoritteiden määrää kaikilla terveysasemilla. Poikkeuksellisia epidemioita ei ole esiintynyt. Edelleen jatkunut korjausrakentaminen vaikeutti käytännön toimintoja. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toistaiseksi ennustetussa tasossa.

21 Sivistystoimi Sivistystoimen johto Koulutustoimen hallinto on huolehtinut toimialan yhteisistä hallinto- ja taloustehtävistä suunnitelmien mukaisesti. Venäjä-osaamisen kehittämistyö on jatkunut suunnitelmien mukaisesti erittäin monipuolisen toimenpideohjelman puitteissa. Yhteistyösopimusta Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa on jatkettu vuoden 2010 loppuun saakka. Venäjän energiapolitiikan professuurin virka on perustettu huhtikuussa ja sen osalta ryhdytään rekrytointiin kevään aikana kansainvälisellä hakumenettelyllä. Itä-Uudenmaan liitto on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa vuodelle professuurihankkeen rahoitukseen. Musiikkiopisto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Talousarvion määrärahamuutokset: - tulojen lisäys palkkamenojen leikkaus ilmoitusmäärärahan leikkaus lomautusten vaikutus (arvio) - asiakkaille palautettavat maksutuotot (lomautuksen vaikutus) pääomavuokrat (Porvoon uudet tilat) (TA:ssa ei varattua määrärahaa) - kuntien maksamien yhteistoimintakorvausten vähentyminen Kaupungin strategian toteuttaminen Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän järjestäminen on heikentynyt. Oppilaitos ei kykene vastaamaan kysyntään. Maksavat asiakkaat hakeutuvat muualle. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaan annettavan opetuksen järjestäminen on vaarassa tyrehtyä. Maksutuotot vähenevät. Sopimuskuntien oppilasmäärät alenevat. Yhteistoimintakorvaukset vähenevät. Vuoden talousarvio Talous ja resurssit Musiikkiopisto toimintatuotot vähenevät. Päätetyt maksujen korotukset ja maksutuottojen lisäys hupenee lomautusten oppilasmaksujen palautuksiin. Toiminnan ja talouden tasapainoa ei saada toteutettua. Palvelujen kysyntä vähenee supistuvan tarjonnan myötä. Palvelujen laatu ei säily. Palvelukyky ja vaikuttavuus

22 22 Musiikkiopiston suunnittelema ikäihmisten palvelutarjonnan käynnistäminen keskeytetään. Opetussuunnitelmien perusteita ei voida noudattaa ja suunnitellut tavoitteet jäävät toteutumatta mm. yhteissoiton ja -laulun sekä kamarimusiikin ja bänditoiminnan osalta. Kaksikielisten musiikin perusopetuspalvelujen saatavuuden turvaaminen ja jatkuvuuden varmistaminen on heikentynyt. Esiintymis- ja konserttitoiminta keskeytetään. Prosessit ja rakenteet Musiikkiopisto panosti Porvoon valtiopäivät 200 vuotta tapahtumaan. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostaminen vähenee. Työnohjaus keskeytetään syksyn ajaksi. Uusia panostuksia tiedon kulun ja tietojärjestelmien parantamiseksi ei löydy. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Käydään vuosittain säännölliset kehittämiskeskustelut. Henkilöstön ammatillinen osaamisen vahvistamista ja ammatillista täydennyskoulutusta ei voida tukea. Riskit kartoitetaan ja työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan vain osittain. Työilmapiiriä yritetään pitää yllä. Suomenkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Suomenkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio-opetus ja terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus sekä kansalaisopisto. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Suomenkielisen koulutustoimen palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Tavoitteena on luoda suomenkielisiä oppimisympäristöjä, jotka luovat pohjan elinikäiseen oppimiseen. Tällä hetkellä vuosiluokkien 1-6 perusopetusta on tarjolla 15 ja 7-9 vuosiluokkien opetusta kahdessa koulussa. Lukioita on kaksi Linnankosken lukio ja sen erillinen aikuislukio. Tämän lisäksi terveydenhuoltoalan koulutusta tarjoaa terveydenhuolto-oppilaitos. Kansalaisopisto tarjoaa alueen aikuisväestölle kurssitoimintaa. Suomenkielisessä koulutustoimessa perusopetuksessa työskentelee 283 opettajaa, lukiossa 42 opettajaa, terveydenhuolto-oppilaitoksessa 12 opettajaa sekä kansalaisopistossa 7 opettajaa. Virkarehtoreita on kaikkiaan 11, koulusihteerejä 11, lakisääteisiä perusopetuksen koulunkäyntiavustajia on 93 sekä muuta henkilöstöä yhteensä 17. Muutetun talousarvion toteutumiseen on paineita. Suurimpana epävarmuustekijöitä ovat uuden Albert Edelfeltin koulun aloittamiseen liittyvät kustannukset sekä arvioitujen tulojen toteutuminen. Muita epävarmuustekijöitä ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen leikkaaminen. Suurimman paineen talousarviossa tuo kuitenkin sisäisten vuokrien yli 150 % nousu, varsinkin kun uusi suuri koulu valmistuu. Uuden koulun sisäisten vuokrien kulut on jouduttu osittain kor-

23 23 vaamaan leikkaamalla toiminnasta, mutta siihen emme ole pystyneet täysimääräisesti. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Jakarin koulu 1.8, leikkaamalla koulujen opetustunteja 250 tuntia eli noin viisi 5 %, mikä vastaa noin kahdentoista opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Tämän lisäksi Lukiotoiminta yhdistetään yhdeksi oppilaitokseksi. Ruotsinkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Ruotsinkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio sekä kansalaisopisto. Palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Tavoitteena on luoda ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä. Tällä hetkellä peruskouluja on 17, lukioita yksi ja kansalaisopistoja yksi. Koulutustoimessa työskentelee 202 opettajaa, joista 193 perusopetuksessa, 63 koulunkäyntiavustajaa, viisi rehtoria sekä yhtä monta kanslistia sekä kaksi muuta henkilöä. Muutettu talousarvio pitää. Epävarmuustekijöitä menoissa ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen tarve. Suurimman paineen talousarviossa luo kuitenkin 150 % nousseet sisäiset vuokrat. Nämä kulut joudutaan osittain korvaamaan leikkaamalla toimintaa. Tähän koulutustoimi voi ryhtyä vasta uuden lukuvuoden alkaessa, joten täysin niitä ei pystytä kattamaan. Tulojen puolella tukien ja avustuksien osalta ennuste on jo saavutettu. Koko vuoden toimintatuottojen osalta ennuste pitänee, vaikka opetuspäällikön puuttuminen syksyllä haittaa avustuksien laatimisessa. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Svartså skolan 1.8 lähtien, leikkaamalla koulujen opetustunteja 5 %, mitä vastaa noin kahdeksan opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Lasten päivähoito TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Lasten päivähoidon toimintaan kuuluvat kunnallinen päivähoito ja esiopetus päiväkodeissa ja/tai perhepäivähoidossa, yksityinen päivähoito ostopalvelupäiväkodeissa ja/tai yksityisen hoidon tuella päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa, erityispäivähoito

24 24 ja muu varhaiskasvatus, jota ovat avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyö. Lisäksi kotihoidontuki on osa lasten päivähoidon tehtäväaluetta. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen ei ole vähentänyt päivähoitopalvelujen käyttöä. Erityisen tuen tarve on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Talousarviossa on varauduttu päiväkotipaikkojen lisäämiseen loppuvuodesta, koska päivähoitopaikkojen riittävyys on jatkuva ongelma, mutta suunnitellut päiväkotiratkaisut siirtyvät seuraavalle vuodelle ja tämän vuoksi määräaikaisia päivähoitojärjestelyjä jatketaan edelleen. Useat perheet ovat siirtäneet hoidontarpeitaan seuraavan vuoden alkuun odottaessaan pysyvämpiä päivähoitoratkaisuja. Käyttötalousmenojen leikkaaminen on kohdistunut henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja materiaalihankintoihin. Henkilöstökuluissa saadaan säästöjä supistamalla kesätoimintaa, joka mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kesäkuukausina ja mahdollistaa henkilöstön vuosilomien ja lomautusten keskittämisen kesä-heinäkuulle. Materiaalihankintoja on vähennetty 25 %:lla. Jos merkittäviä ennakoimattomia toiminnallisia muutoksia ei tapahdu syksyllä, niin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kirjastotoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , * Kulut , Toimintakate , Kirjaston toiminta on edennyt suunnitelmien mukaan. Opetusministeriön rahoittamat projektit on aloitettu. Yhteistyötä kirjastoverkossa ja kaupungin koulujen kanssa on jatkettu. Henkilöstölle on järjestetty lisäkoulutuspäiviä talousarvion puitteissa. Määrätavoitteet on saavutettu vuosikolmanneksen osalta. Kävijöitä on ollut ja lainoja , 31 % ja 34 % koko vuoden arviosta. Laatutavoitteet aukiolotuntien määrä ja hankintamääräraha asukasta kohti eivät tule toteutumaan lomautuksen ja määrärahasäästöjen vuoksi. Tulotavoite on toistaiseksi saavutettu. Maakuntakirjaston toiminta-avustus, joka maksetaan rahoitusosuutena, ei näy kuukausiraportissa. Kirjaston menot ovat hallinnassa ja talouden tasapainottamistavoitteet saavutetaan. Kulttuuritoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kulttuuritoimeen kuuluvat kulttuuritoimisto, museot ja näyttelytilat sekä Porvoon taidekoulu. Kulttuuritoimi on alkuvuonna yhteistyössä kaupungin juhlatoimikunnan ja muiden tahojen kanssa toteuttanut Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Tapahtumissa, seminaareissa ja näyttelyissä on käynyt runsaasti yleisöä. Kulttuuri-

25 25 toimi on myös aktiivisesti osallistunut Porvoon Taidetehtaan peruskorjauksen suunnitteluun. Peruskorjaus alkaa syksyllä. Tehtaalta poismuuttaville vuokralaisille on haettu väliaikaisia tiloja. Vanhan Raatihuoneen peruskorjaus valmistui maaliskuussa. Myös muut kulttuuritoimen keskeiset talousarviotavoitteet toteutuivat. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Talousmäärärahan riittävyyden varmistamiseksi Luonnonhistoriallisen museon tilat Porvoontalossa ja Porvoon Taidehallin tilat Taidetehtaassa irtisanotaan kesäkuussa. Luonnonhistoriallisen museon yleisötoiminta lakkaa kun taas Taidehallin toiminta jatkuu pienimuotoisena Yrjö A. Jäntin taidekokoelmassa. Runebergin kodin kaupan hintoja on korotettu alkuvuonna ja Taidekoulun lukukausimaksut tullaan korottamaan 1.8. alkaen. Taidekoulu ylittää tulotavoitteensa. Taidekoulun tuntiperusteinen valtionosuus korotettiin 1.1. alkaen. Mikäli koulun opetustuntimäärät laskevat lomautusten ja säästötoimenpiteiden takia uhkana on, että valtio perii rahat takaisin. Liikuntatoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Liikuntatoimen tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti poikkeuksena lomautuksista aiheutuvista toimenpiteistä. Nettomenot arvioidaan toteutuvan kuitenkin 100 %. Tulojen ja menojen osalta lomautusten bruttovaikutuksen on arvioitu tässä vaiheessa olevan noin 2-3 %. Ongelmakohta ovat edelleen energiakustannukset, jotka viime vuosina ovat nousseet merkittävästi. Vastaava säästö pyritään löytämään priorisoimalla toimintaa, tehostamalla palvelujen tarjontaa ja laajentamalla henkilöstön tehtäväkuvia. Toiminnassa on huomioitu säästötoimenpiteet, jotka ovat pääsääntöisesti kohdistettu liikuntalaitoksien, -alueiden ja urheilukenttien ylläpitokorjauksiin Nuorisotoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot , Kulut , Toimintakate , Nuorisotoimen tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän eri kehitysvaiheissaan sekä kehittää heidän kansalaisvalmiuksiaan edistämällä ja tukemalla heidän osallistumistaan koulutukseen, työelämään, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä ehkäisemällä syrjäytymistä näistä mahdollisuuksista. Tavoitteena ovat hyvinvoivat porvoolaiset lapset ja nuoret, jotka viihtyvät kotikunnassaan ja haluavat aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen. Keskeisinä päämäärinä ovat:

26 26 1. Viihtyisät, harrastamiseen ja osallistumiseen innostavat asuinalueet 2. Lasten ja nuorten turvallinen vapaa-aika 3. Kattava, tarkoituksenmukainen toimitilaverkosto 4. Tarkoituksenmukaiset palvelut Nuorisotoimi on toteuttanut toimintaansa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Vain Eestinmäen nuorisotilan sulkeminen taloussyistä 1.2. alkaen ei ollut alkuaan mukana hyväksytyssä suunnitelmassa. Osanottajamäärät ovat vastanneet odotuksia. Kevään raskaus on näkynyt henkilöstön normaalia suurempina sairauspoissaolomäärinä, mikä puolestaan on vaikeuttanut toiminnan toteuttamista. Talous on toteutunut suunnitellusti. Nuorisotoimi tulee pysymään nettotalousarviossaan. Nuorisotoimi on kevään kuluessa saanut tälle vuodelle kolme erillistä projektiavustusta, yhteensä euroa. Nämä mahdollistavat nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden jatkamisen kuluvan vuoden ajan. Muilta osin talousarvioraamit määrittävät toiminnan laajuuden.

27 Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen lautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Tilakeskus TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Tilakeskus tulee pääosin saavuttamaan talousarviossa esitetyt tavoitteet. Tuotantoprosessien kehittäminen sekä investointien että korjausrakentamisen osalta etenee laaditun aikataulun mukaisesti ja saadaan henkilökunnan lomautuksista huolimatta vuoden loppuun mennessä tavoiteltuun tasoon. Käyttötalous on toteutunut tähän mennessä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Kulujen 10 %:n alitus johtuu pääsääntöisesti ulkopuolisten toimittajien laskutusviiveestä. Tulopuolta painavat vähennykset sisäisissä vuokrissa mm. Hamarin koulun osalta. Tämän hetken tietojen perusteella tilakeskuksen toimintakate tulee vuoden lopulla olemaan talousarvion mukainen. Talonrakennusinvestoinnit etenevät kaikilta osin aikataulujen mukaisesti. Sellaisia yllätyksiä, jotka vaikuttavat talonrakennusinvestointien kokonaismäärään tämän vuoden osalta, ei ole ilmennyt. Talousarviomäärärahojen riittävyyden turvaamiseksi on talonrakennusinvestointien osalta käytössä reaaliaikainen kustannustenseuranta, joka välittömästi ilmoittaa, mikäli hankkeeseen tulee yllättäviä kustannusten nousuja. Tilakeskus panostaa tänä vuonna investointien kustannusseurantaan erittäin tarkasti. Käyttötalouden seurantajärjestelmä on uusittu vuoden alusta, ja käyttötalouden seuranta on tänä vuonna yksi tilakeskuksen keskeisistä kehityskohteista. Katuosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Katuosaston talvi- ja kevätkunnossapitotyöt on hoidettu normaalisti ilman taloudellisia tai teknisiä yllätyksiä.

28 28 Investointikohteet ovat edenneet työohjelman mukaisesti, lukuun ottamatta Lasaretin alueen kunnallisteknisiä töitä, joiden aloitus on siirretty syksyyn. Tavoitteena ollut joen rantamuurien kunnostus ei toteudu määrärahojen karsinnan vuoksi Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Teknisen ja ympäristötoimen johto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut , Toimintakate , Teknisen ja ympäristötoimen johto vastaa toimialan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Alkuvuoden aikana johdon merkittävimmät haasteet ovat liittyneet yleisestä talouskriisistä aiheutuvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmisteluun sekä tehtäväalueiden toiminnan koordinointiin. Johdon talousarvio näyttää olevan mahdollista toteutua suunnitelman mukaisesti ja määrärahat pyritään saamaan jokapäiväisten säästötoimienkin avulla riittämään. Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan Kaupunkisuunnittelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Länsirannan Campuksen ja Taidetehtaan ympäristön asemakaavat on hyväksytty valtuustossa. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavatyö ja asemakaavan laatiminen on edennyt yhteistyössä maanomistajien kanssa. Keskustassa ns. Elannon ja Oslan kortteleiden asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä. Kaivokadun pysäköintilaitoksen ja liiketonttien asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Skaftkärrin alueen suunnittelutyö on käynnistynyt yhteistyössä Sitran kanssa, ja konsultti on laatimassa kaavarunkoa.

29 29 Onaksen saariston osayleiskaavatyö ja Pellingin saariston osayleiskaavatyö ovat jatkuneet. Kilpilahden osayleiskaavan muutostyö ei ole edennyt alkuvuodesta. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut aktiivisesti Helsinki-Porvoo kehitys/rakennesuunnitelman laatimiseen yhteistyössä alueen kuntien ja maakuntaliittojen kanssa, ja työ jatkuu edelleen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti lukuun ottamatta Skaftkärrin kaavarunkotyön kustannuksia ja Vanhan Porvoon avustuksia. Skaftkärrin energiakaavarunkotyön konsulttipalvelujen osto ylittää talousarvion eurolla ja vastaavasti tuloina saadaan työhön Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta euroa. Talousarviossa esitettyä euron avustusmäärärahaa ei saada Vanhan Porvoon tuloihin ja näin ollen ei myöskään vastaavia avustuksia voida jakaa kiinteistöjen omistajille. Nettovaikutus edellä mainituista on näin ollen 0 euroa, ja toimintakate pysyy talousarvion suuruisena. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Kiinteistö- ja mittausosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate , Kiinteistö- ja mittaustoimi huolehtii kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, ostaa ja luovuttaa kiinteistöjä ja valmistelee maapoliittiset toimenpiteet. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa kiinteistöjen muodostamisesta, kiinteistörekisterin pidosta, karttojen laatimisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvontamittausten suorittamisesta ja maaperätietojen tuottamisesta suunnittelua ja rakentamista varten. Kaupungille ostettiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella kaksi maakiinteistöä: 8,29 ha Kulloosta ja 7 ha Mustijoelta. Omakotitontteja myytiin 4 kpl. Niistä kaksi oli vuokratontin lunastuksia. Gasum Oy:lle myytiin huoltoasematontti. Kaksi teollisuustonttia myytiin vuokralaiselle. Kaikkiaan tontinmyyntituloja saatiin euroa, josta käyttöomaisuuden myyntivoitto oli euroa (tämän raportin laatimisajankohtana summa ei ole vielä kirjautunut kiinteistö- ja mittausosaston tulotilille, joten se ei näy yllä olevissa luvuissa). Asuintontteja vuokrattiin 4 kpl. Lisäksi vuokrattiin tontti Kiinteistö Oy Porvoon Campukselle. Uusia omakotitontteja markkinoitiin Puromäen alueelta 29 kpl. Vuoden lopulla on tarkoitus markkinoida Lasaretin alueelta vielä 21 tonttia. Rakennusvalvontamittauksia tehtiin 27 % ja kiinteistönmuodostamistoimituksia 19 % vuoden tavoitteesta. Asemakaavoituksen pohjakarttoja ajantasaistettiin maastomittauksin 123 ha eli 49 % vuoden tavoitteesta. Maaperätutkimuspisteitä kairattiin 106 kpl eli 35 % vuoden tavoitteesta. Kiinteistönmyyntitulot eivät näytä toteutuvan talousarvion mukaan, toteutumatta jäänee euroa. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä maanmittausinsinöörillä. Henkilöstösuunnitelmasta poiketen toista uutta maanmittausinsinööriä ei ole palkattu säästötoimien vuoksi.

30 30 Rakennusvalvonta TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot , Kulut , Toimintakate Rakennuslupien määrä on laskenut erityisen paljon isojen rakennusten osalta. Tuotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan loppuvuoden aikana talousarvion suuruisina. Menopuolen määrärahat näyttäisivät ennusteen mukaan riittävän muutetun talousarvion mukaisina, kun alkuperäisessä talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet jätetään toteuttamatta. Ympäristönsuojelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot Kulut Toimintakate Ympäristönsuojelu on pyrkinyt noudattamaan säästäväisyyttä määrärahojen käytössä. Tulokertymä on ollut odotettua korkeampi johtuen ympäristölupamaksuista. Ympäristölupia, erityisesti kallioaineksen murskaushankkeita, on tullut vireille useampia heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Myöskään muissa lupa- ja valvontaviranomaistehtävissä ei näy minkäänlaista suhdannevähennystä. Tehtäväalue selviää vuodesta osoitetuin määrärahoin.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot