PITKÄT (2 TUNNIN) VALINNAISET KURSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PITKÄT (2 TUNNIN) VALINNAISET KURSSIT"

Transkriptio

1 PITKÄT (2 TUNNIN) VALINNAISET KURSSIT

2 KIELET... 3 SAKSA B KOTITALOUS... 4 KOTITALOUDEN TAITAJA... 4 KOTITALOUDEN TAITAJA SISÄILMARYHMÄLÄISILLE... 4 KUVAAMATAITO... 5 LUOVAN TEKEMISEN KURSSI SISÄILMARYHMÄLÄISILLE... 5 KUVAAMATAITO... 5 LIIKUNTA... 6 MAILAPELIKURSSI POJILLE... 6 MAILAPELIKURSSI TYTÖILLE... 6 KUNTOLIIKUNTA... 6 LIIKUNTAKURSSI SISÄILMAOPPILAILLE... 6 MUSIIKKI... 7 BÄNDI... 7 KASI- /YSIMUSA... 7 TEKNINEN TYÖ... 7 TEKNINEN TYÖ... 7 TEKSTIILITYÖ... 8 TEKSTIILITYÖ... 8 MUOTOILU JA TUOTESUUNNITTELU... 8 KÄDENTAIDOT SISÄILMARYHMÄLÄISILLE... 9 TIETOTEKNIIKKA... 9 TIETOTEKNIIKKA... 9 Kaikkien valintojen pituus on 4 kurssia (2 kurssia 8. lk:lla ja 2 kurssia 9. lk:lla). Kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla, lisäksi oppilaan työskentelyä voidaan arvioida sanallisesti. Valitse näistä kaksi varsinasta valintaa ja kaksi varavalinta. Vain yksi valinta OTSIKOSTA (siis yksi liikunnan tai musiikin kurssi). 2

3 KIELET Saksa B2 Kohderyhmä Uutena kielenä saksan aloittavat opiskelijat Kurssin tavoitteet Kurssi 1 Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4 Tavoitteena on oppia kommunikoimaan tavallisissa arkielämän tilanteissa kohdekulttuurille ominaisella tavalla. Opitaan kertomaan itsestä, kodista ja koulusta. Opitaan suoriutumaan ruokailu- ja ostostilanteista, puhelinkeskustelusta sekä ilmaisemaan mielipidettä. Laajennetaan sanavarastoa ja opitaan käyttämään kieltä rohkeammin. Opitaan tuntemaan kielialueen keskeisiä henkilöitä, tapahtumia ja paikkoja. Opitaan kiittämään, ilmaisemaan tunteita ja kertomaan harrastuksista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään jokapäiväiseen elämään liittyvää puhetta ja tekstiä sekä vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria. Opitaan asioimaan ravintolassa ja varaamaan matkaa. Opitaan neuvomaan ja kysymään tietä sekä tutustutaan Sveitsiin saksaa puhuvana maana. Tavoitteena on oppia kommunikoimaan sekä suullisesti ja yhä enenevässä määrin myös kirjallisesti nuoren arkielämän tilanteissa. Keskustellaan ympäristöasioista, harrastuksista, terveydestä ja kotitöistä. Tutustutaan Itävaltaan saksankielisenä maana. Kurssin sisältö Kurssi 1 Rakenteissa opitaan sein- ja haben-verbien taivutusta, verbin preesenstaivutusta, apuverbejä, persoonapronomineja, substantiivien artikkeleita, apuverbejä, lukusanoja, päälauseen sanajärjestystä, kellonaikoja ja viikonpäiviä. Kurssi 2 Kurssi 3 Kurssi 4 Rakenteissa opitaan substantiivien monikko, eriäviä yhdysverbejä ja akkusatiivi alustavasti. Rakenteissa kerrataan preesens, modaaliverbejä, päälauseen sanajärjestys ja akkusatiivi. Opitaan perfekti ja omistuspronominit. Kerrataan keskeiset rakenteet kuten perfekti ja nominatiivi ja akkusatiivi. Opitaan datiivi ja reaktioverbejä. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon neljä osa-aluetta, jotka ovat puheen ja kirjoitetun tekstin ymmärtäminen ja tuottaminen. Näitä mitataan paitsi kirjallisin kokein myös päivittäisessä tuntityöskentelyssä, ja menestymiseen vaikuttaa oppilaan säännöllinen kotitehtävien teko ja jatkuva oma-aloitteinen yrittäminen ja myönteinen suhtautuminen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätetyn arvosanan tilalle merkintä "hyväksytty". 3

4 KOTITALOUS Kotitalouden taitaja 8. luokalla 9. luokalla Opiskelija kehittää taitojaan aterioiden suunnittelussa ja käytännön ruoanvalmistuksessa. Opitaan huomaamaan kotitaloustyön merkitys niin taloudellisesti kuin mielihyvänkin tuojana. ruoanvalmistusta ja leivontaa elintarviketietoutta ateriasuunnittelua, hintalaskelmia, toteutusta ja arviointia oman maan ja kotiseudun ruokakulttuuria kodinkoneiden monipuolista käyttöä kodinhoitoa omien asunteiden hoito vuotuisia ja elämänkaaren juhlia Opiskelija kehittää taitojaan kotitaloustöissä ja oppii arvostamaan oman maan ja muiden maiden ruokakulttuurien erilaisuuksia sekä harjoittelee yhteistyötaitoja. säilöntää, ruoanvalmistus- ja leipomistöitä sekä arkeen että juhlaan (vaativampaa) kodin juhlien suunnittelua ja järjestämistä erityisruokavaliot ekologinen ruoan valinta ravitsemussuositukset ruokavalintoja ohjaamassa kansainvälistä gastronomiaa kodinhoitoa valistunut kuluttaja projektityönä: päättötyö (suunnittelu, toteutus, ravintoainelaskelmat, hintalaskelmat) Yhteistyökyky, työn tulos, asennoituminen opiskeluun, työskentelytavat, oma-aloitteisuus, suunnitelmallisuus, tiedon hankinta. Kotitalouden taitaja sisäilmaryhmäläisille 8. luokalla Opiskelija kehittää taitojaan aterioiden suunnittelussa ja käytännön ruoanvalmistuksessa. Opitaan huomaamaan kotitaloustyön merkitys niin taloudellisesti kuin mielihyvänkin tuojana. ruoanvalmistusta ja leivontaa elintarviketietoutta ateriasuunnittelua, hintalaskelmia, toteutusta ja arviointia oman maan ja kotiseudun ruokakulttuuria kodinkoneiden monipuolista käyttöä kodinhoitoa omien asunteiden hoito vuotuisia ja elämänkaaren juhlia Toteutetaan soveltuvin osin riippuen opetustiloista. 9. luokalla Opiskelija kehittää taitojaan kotitaloustöissä ja oppii arvostamaan oman maan ja muiden maiden ruokakulttuurien erilaisuuksia sekä harjoittelee yhteistyötaitoja. 4

5 säilöntää, ruoanvalmistus- ja leipomistöitä sekä arkeen että juhlaan (vaativampaa) kodin juhlien suunnittelua ja järjestämistä erityisruokavaliot ekologinen ruoan valinta ravitsemussuositukset ruokavalintoja ohjaamassa kansainvälistä gastronomiaa kodinhoitoa valistunut kuluttaja projektityönä: päättötyö (suunnittelu, toteutus, ravintoainelaskelmat, hintalaskelmat) Toteutetaan soveltuvin osin riippuen opetustiloista. Yhteistyökyky, työn tulos, asennoituminen opiskeluun, työskentelytavat, oma-aloitteisuus, suunnitelmallisuus, tiedon hankinta. KUVAAMATAITO LUOVAN TEKEMISEN KURSSI SISÄILMARYHMÄLÄISILLE Kurssilla opitaan tekemään erilaisilla menetelmillä töitä. Pyritään tutustumaan monenlaisiin kuvantekemisen mahdollisuuksiin. Kurssilaisten kanssa yhdessä suunnitellaan kurssilla tehtävät työt. Esim. valokuvaus, elokuva, piirustus, maalaus, rakentelu. Numeroarviointi ja sanallinen arviointi. Palautekeskustelut. KUVAAMATAITO 8. luokalla 9. luokalla Pyritään tutustuttamaan ja käyttämään kaikkia kuvantekemisen välineitä perinteisestä lyijykynästä tietokoneeseen. Syventää oppilaan tietoja ja taitoja kuvataiteen eri osa-alueilla, piirustuksessa, maalauksessa, muotoilussa ja mahdollisuuksien mukaan myös grafiikassa. Materiaalien kokeileva käyttö (tikut, styrox. yms. materiaalit) Sovitaan kurssikohtaisesti. Työskentely voi liittyä johonkin yhteisesti sovittuun teemaan. Persoonallisen ilmaisun etsiminen. Jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa tapaansa luoda piirroksia, maalauksia tai veistoksia. Myös ryhmätyöskentely on mahdollista. Sovitaan jokaisen ryhmän kanssa erikseen. Numeroarviointi ja sanallinen arviointi, palautekeskustelu. Huom. Kuvataide on taito-ja taideaine, jonka arvosanaa painotetaan pyrittäessä peruskoulun jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen. Luova työskentely, pitkäjänteisyys, ahkeruus. Oman kuvakielen kehittyminen. 5

6 LIIKUNTA Mailapelikurssi pojille : : Tutustutaan eri mailapelien tekniikkaan, taktiikkaan ja sääntöihin. Opitaan uusia taitoja eri mailapeleissä. Opitaan nauttimaan tutuista ja tuntemattomista mailapeleistä sisällä ja ulkona. Salibandy, pesäpallo, sulkapallo, pöytätennis, tennis, kaukalopallo, golf ym. : Aktiivinen ja monipuolinen osallistuminen tunneille sekä tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Harrastuneisuus, pelaaminen sääntöjen mukaisesti ja reilun pelin hengessä sekä taitojen kehittyminen. Mailapelikurssi tytöille : : Tutustutaan eri mailapelien tekniikkaan, taktiikkaan ja sääntöihin. Opitaan uusia taitoja eri mailapeleissä. Opitaan nauttimaan tutuista ja tuntemattomista mailapeleistä sisällä ja ulkona. Salibandy, pesäpallo, sulkapallo, pöytätennis, tennis, kaukalopallo, golf ym. : Aktiivinen ja monipuolinen osallistuminen tunneille sekä tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Harrastuneisuus, pelaaminen sääntöjen mukaisesti ja reilun pelin hengessä sekä taitojen kehittyminen. Kuntoliikunta : : Tutustuminen fyysisen harjoittelun ja lihashuollon perusteisiin sekä erilaisiin kuntoliikuntamuotoihin. Oman kunnon kohottaminen. Terveyttä edistävän liikuntamuodon löytäminen. Kestävyys- ja voimaharjoittelu erilaisiin liikuntamuotoihin sovellettuna (ulko- ja sisäpelit, lenkkeily, jääharjoittelu, kuntosaliharjoittelu, vesiliikunta ym.) Lihashuolto ja rentoutus. Oman kunnon seuranta ja arviointi. : Aktiivinen ja monipuolinen osallistuminen tunneille ja tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Harrastuneisuus, yhteistyökyky ja oman kunnon kehittyminen. Liikuntakurssi sisäilmaoppilaille (Sisäilmaoppilaat voivat valita VAIN tämän pitkäksi liikunnan valinnaksi) Saada positiivisia liikuntakokemuksia liikunnan eri osa-alueilta. Harjaantua eri lajien suoritustekniikoissa ja saada tietoja ja taitoja liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan toteuttamiseen. Kurssin sisältö on ulkoliikuntapainotteinen. laaditaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. 6

7 Osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla. Asennoituminen eri sisältöalueisiin. Taitojen kehittyminen. MUSIIKKI Bändi Kohderyhmä Rumpujen, lyömäsoitinten, kosketinsoitinten, kitaran ja basson soitosta kiinnostuneet. ja sisältö Tutustutaan bändisoittimiin, harjoitellaan soittotekniikoita, sointumerkeistä säestämistä, rummuilla peruskomppeja. Soitetaan ja lauletaan monipuolisesti työtapoja vaihdellen, ohjelmisto valitaan yhdessä. Osallistuminen, aktiivisuus. Kasi- /Ysimusa (8.LK:10,VMU11,9.LK:VMU12,VMU13) ja sisältö Opiskellaan monipuolisesti musiikkia tutustuen erilaisiin musiikkikulttuurei- hin, erilaisiin soittimiin ja laulutekniikoihin. Kurssin aikana mahdollisesti osallistutaan johonkin musiikkitapahtumaan, josta voi tulla pieni kustannus. Osallistuminen, asenne, aktiivisuus, taidot Laulukurssi Monipuolisen lauluohjelmiston harjoittelu. Yksi-tai moniäänisiä lauluja. Lauluäänen kehittäminen ja monipuolistaminen. Soveltuu myös sisäilmaryhmälle. TEKNINEN TYÖ Tekninen työ Kurssin sisältö Itsenäinen ja kehityskykyinen teknisen työn taitaja Perehdytään puu- ja muovityön, metallityön, koneopin ja elektroniikan osa-alueisiin. Opitaan suunnittelutaitoja. Omien ideoiden jalostaminen ja toteutus. Tuetaan vastuullisuuden kehittymistä omasta ja työryhmän tekemisestä. Työturvallisuus työnteossa. Tarkempi sisältö sovitaan kurssin alkaessa. Jatkuva näyttö, työskentelytavat, yhteistyökyky, suunnitelmallisuus, kätevyys, työn lopputulos. Arvioinnissa käytetään aineen omaa arviointilomaketta. 7

8 TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö Taitava, idearikas, ja luova käsityön taitaja, joka arvostaa itse tekemistä ja omaa ja toisten työtä. Kurssi on jatkoa 7. luokan tekstiilityölle ja sen aikana opitaan uusia ja harjoitellaan tuttuja tekstiilityön tekniikoita. Suunnittelu, omien ideoiden kehittely Monipuolinen erilaisten tekstiilityötekniikoiden harjoittelu oman kiinnostuksen mukaan (Vaatetusta ja sisustusta ommellen, neuloen huovuttaen, virkaten, punoen, painaen, maalaten ja värjäten, koruja paperiaskartelua ) Laadukkaan, käytännöllisen ja persoonallisen työn ja tuotteen arvostaminen Oman käsityötaidon ja työskentelytyylin kehittäminen Työt sovitaan yhteisesti siten, että jokainen löytää omaan kiinnostukseensa ja omille taidoilleen sopivan tehtävän yhteisestä aihepiiristä. Jokaisen työn aikana harjoitellaan oman työn suunnittelua ja itsenäistä, projektimaista työskentelyä, jossa opitaan työskentelemään oman suunnitelman mukaan ja ottamaan vastuuta omasta työstään. Tuntityöskentely, työskentelytaidot ja -asenne, valmiit työt ja niihin liittyvät kokeilut sekä työskentelyn raportointi ja itsearviointi. Kurssi arvioidaan numeroin ja sanallisesti. Muotoilu ja tuotesuunnittelu Opitaan havaitsemaan arkipäivän elämässä ratkaisua kaipaavia ongelmia ja ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita ongelmien ratkaisuksi. Suunnitellaan ja toteutetaan kauniita, toimivia ja kestäviä tuotteita suunnitelmaan sopivista materiaaleista ja sopivilla työtavoilla. Kurssilla tehdään niin ryhmä kuin yksilötyötä ja se sopii niin tekstiilityötä kuin teknistä työtä aikaisemmin opiskelleille, luovasta ja omatoimisesta työskentelystä kiinnostuneille tulevaisuuden arkkitehdeille ja tuotesuunnittelijoille. Tuotesuunnittelua ja muotoilua monipuolisesti Ideoiden tuottaminen ja käyttökelpoisten ideoiden kehittely työhön sopivien materiaalien ja työtapojen löytäminen Monipuolinen ja ennakkoluuloton materiaalien ja työtapojen käyttö Opitaan arvostamaan hyvää muotoilua ja tunnistamaan hyvin muotoiltu tuote niin itse tehtynä kuin kaupan hyllyltäkin. Opitaan tuntemaan merkittäviä vaate- ja esinemuotoilijoita ja heidän töitään ja tutustutaan tuotesuunnitteluun ammattina. 8

9 Toteutettavia projekteja voisivat olla esimerkiksi valaisimen, laukun, kengän, hatun, jne. muotoilu, sisustus- tai säilytysongelman ratkaiseminen, asiakastyö Tuntityöskentely, työskentelytaidot ja -asenne, valmiit työt ja niihin liittyvät kokeilut sekä työskentelyn raportointi ja itsearviointi. Kurssi arvioidaan numeroin ja sanallisesti. Kädentaidot sisäilmaryhmäläisille Sisällöt Kurssilla opiskellaan käsitöitä kurssilaisten kiinnostuksen ja käytettävissä olevien tilojen puitteissa. Kurssin sisällöt suunnitellaan kurssin alussa ryhmän kiinnostuksen ja tilojen antamien mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla voidaan opiskella kokonaan tai osittain samoja sisältöjä kuin Tekstiilityö tai Muotoilu ja tuotesuunnittelu kursseilla käytettävissä oleviin tiloihin soveltaen. Tuntityöskentely, työskentelytaidot ja -asenne, valmiit työt ja niihin liittyvät kokeilut sekä työskentelyn raportointi ja itsearviointi. Kurssi arvioidaan numeroin ja sanallisesti. TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikka 8. luokalla Oppilas oppii käyttämään tietokonetta ja työvälineohjelmia sujuvasti ja turvallisesti sekä hyödyntämään tietoverkkojen mahdollisuudet. Käyttöjärjestelmät ja tiedostojen hallinta niissä. Tekstinkäsittelyohjelman sujuva käyttö. Esitysgrafiikkaohjelman käyttö. Sähköpostin käyttö. Hakukoneiden käyttö tiedon etsinnässä WWW-sivuilta. Hakutulosten muokkaaminen. 9. luokalla Oppilas oppii käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa ja hallitsee tietokannan käytön alkeet. Taulukkolaskentaohjelman ja kuvankäsittelyohjelman sujuva käyttö. Numeroarviointi. Lisäksi oppilaan työskentelyä voidaan arvioida sanallisesti. Arvioinnin perustana on oppilaan monipuolinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kurssin aikana pidettävät kokeet. 9

8.- LUOKKALAISTEN. LYHYET (1 tunnin) VALINNAISET KURSSIT

8.- LUOKKALAISTEN. LYHYET (1 tunnin) VALINNAISET KURSSIT 8.- LUOKKALAISTEN LYHYET (1 tunnin) VALINNAISET KURSSIT 2015-2016 XHI HISTORIA... 3 XHI5 SODANKÄYNTI ERI AIKOINA... 3 XYH YHTEISKUNTAOPPI... 3 XYH4 KIINNOSTAAKO BISNES?... 3 XKU KUVAAMATAITO... 4 XKU15

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

Valinnaisaineet Sisällysluettelo

Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet...1 Vapaavalintainen taideaine 8.lk 1vkt...2 Valinnaisaineet 8.-9.luokilla 2 vkt...3 Saksan kieli...3 Ilmaisutaito 9.lk 2vkt...4 Kuvataiteen valinnaiset

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk)

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Koodi Oppiaine Kuvaus MUV2 Musiikki Harjoitellaan yhden soittimen perustekniikan hallinta tai vaihtoehtoisesti suoriutuminen laulusolistisesta

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot