KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

2 KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie Vantaa Fax: Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen Koulusihteeri Ritva Lehtonen Oppilaanohjaaja Kirsi Jarkia Opettajahuone Kotisivu: SISÄLLYS VALINNAISAINEET 8. LUOKALLA JA 9. LUOKALLA B2-kieli saksa Valinnainen kuvataide Kuvaviestintä Valinnainen käsityö, tekninen työ Valinnainen käsityö, tekstiilityö Valinnainen tietotekniikka Valinnainen musiikki Valinnainen kotitalous LYHYTKURSSIT 8. LUOKALLA Liikunta Ompelukurssi Laulukurssi Tietotekniikan lyhytkurssi Lehdentekokurssi Kuvataide: esineitä ja ympäristöjä Hygieniakurssi Biologian maastokurssi Englannin lisäkurssi Ruotsin lisäkurssi Japani

3 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU JA NIIDEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN Kahden kurssin tai sitä pidemmät valinnaisaineet arvostellaan numeroin, lyhytkurssit arvostellaan sanallisesti S (hyväksytty) tai H (hylätty). Hyvin suoritettu lyhytkurssi voi nostaa mahdollisen emoaineen numeroa. Luokalta siirtymisen edellytyksenä yleisopetuksessa on kaikkien aineiden, myös valinnaisaineiden, hyväksytysti suorittaminen. Lukioihin pyritään lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineita ovat: Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, englanti, (vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet * ), uskonto / ET, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto. * Huoltajan pyynnöstä oppilas voi saada vapaaehtoisista kielistä numeroarvosanan sijaan merkinnän "hyväksytty", jolloin aineet eivät vaikuta jatko-opintoihin pääsemiseen. Ammatilliseen koulutukseen pyritään kaikkien yhteisten aineiden keskiarvon perusteella. Edellä lueteltujen lukuaineiden lisäksi liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous lasketaan mukaan. Arvosana näissä aineissa muodostuu kaikille yhteisen aineen numeron ja valinnaiskurssin numeron keskiarvosta. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen pisteitä saa painotetuista aineista, joita ovat: liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous. Tällöin lasketaan näistä kolmen parhaan keskiarvo. On huomioitava, että kuvataide, käsityö ja kotitalous päättyvät jo 7. luokalla ja musiikki 8. luokalla, jollei niitä valita valinnaiseksi aineeksi. Arvosana päättyneestä aineesta siirtyy päättötodistukseen.

4 VALINNAISAINEET ( LUOKKA) B2-KIELI: YLÄKOULUSSA ALKAVA SAKSA (2 kurssia 8. luokalla + 2 kurssia 9. luokalla) Opit tulemaan toimeen Saksankielisissä maissa. Kielen lisäksi tutustut maan tapoihin ja kulttuuriin. Opit selviytymään tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. KUVATAIDE Kuvataiteen opintokurssi koostuu kahdesta kurssista, joilla tutustutaan monipuolisesti taiteen historiaan ja nykytaiteen ilmiöihin Taide ja kulttuuri (8.lk) Taide ja kulttuuri -kurssilla tutustutaan eri kulttuurien kuvamaailmaan, länsimaisen taiteen lisäksi mm. aasialaiseen ja afrikkalaiseen taiteeseen. Keskustelujen ja kuvallisten harjoitusten avulla pohditaan taiteen merkitystä ja kuvallisen ilmaisun keinoja eri kulttuureissa. Tavoitteena on syventää oppilaan omaa kuvataiteellista ilmaisua työskentelemällä monipuolisesti kuvan tekemisen välineillä ja tekniikoilla. Uusina tekniikoina tutustaan mm. akryylimaalaukseen ja kipsiveistoksen tekoon. Kuvailmaisu ja nykytaide (9.lk) Kuvailmaisu ja nykytaide -kurssilla tutustutaan modernin taiteen ja nykytaiteen ilmiöihin ja pääsuuntauksiin. Työskentelyä leimaa kokeileva, tutkiva ja avoin suhde taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksiin. Työskennellään pitkäjänteisesti yksin ja ryhmässä kuvallisten harjoitusten parissa. Perinteisten materiaalien ja tekniikoiden lisäksi harjoitellaan nykytaiteen muotoja, kuten kollaasien ja installaatioiden tekoa. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan erilaisia projekteja, esimerkiksi ympäristötaidetta ja vieraillaan taidenäyttelyissä.

5 KUVAVIESTINTÄ Kuvaviestinnän opintokurssi koostuu kahdesta kurssista, joilla tutustutaan monipuolisesti kuvaviestintään Kerro kuvin (8.lk) Kurssilla perehdytään kuvaviestintään. Käsiteltävinä alueina ovat sarjakuva, kuvitustaide, graafinen suunnittelu ja mediakuvat. Kurssilla työskennellään piirtäen, maalaten ja sekatekniikoin, myös tietotekniikkaa, digitaali- ja videokameraa hyödyntäen. Pohditaan kuvaa viestinnän ja vaikuttamisen välineenä ja kehitetään oppilaan omaa kuvailmaisua. Valokuva, elokuva ja media (9 lk.) Kurssilla tutustutaan valokuvan ja elokuvan tekniikoihin ja ilmaisumahdollisuuksiin. Kurssi painottuu tekemisen kautta oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssilla kuvataan erilaisilla kameroilla, rakennetaan oma kamera ja opetellaan vedostamaan mustavalkokuvia pimiössä. Harjoitellaan kuvaamista erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi koulun juhlissa, kuvausretkillä ulkona tai lavastaen kuvaustilanne. Ryhmätyönä toteutetaan sekä oma animaatio- että lyhytelokuva, jotka esitetään keväällä gaalaillassa. Kurssin aikana tutustutaan valokuvan ja elokuvan historiaan ja tulkintaan. KÄSITYÖ Tekninen työ Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla on laaja-alaisempia kokonaisuuksia kuin seitsemännellä luokalla. Ne sisältävät enemmän itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua. Kurssien sisältöinä ovat puu- ja metallityöt sekä sähköopilliset ja elektroniikkaan liittyvät työt. Tekstiilityö Aikaisemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja syvennetään. Oppilaat tekevät haasteellisempia käsitöitä neuloen, kirjoen, huovuttaen ja virkaten. Mahdollisesti kokeillaan myös muita tekniikoita. Työskentelyssä painotetaan suunnittelua, uuden oppimista, itsenäistä tekemistä ja tiedon hankintaa. Kurssien sisällöistä osan määrittelee opettaja ja osan oppilaat yhdessä. 9. luokan keväällä oppilaat tekevät lopputyön, jonka aihealue valitaan yhdessä. Lopputyö koostuu itse suunnitellun käsityön valmistamisesta ja portfoliosta.

6 TIETOTEKNIIKKA * Tietotekniikan kursseilla opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen. Oppilaat tekevät eri aiheisiin liittyviä tehtäviä ja harjoitustöitä itsenäisesti tietokoneella työskennellen. Osa tehtävistä tehdään pari- ja ryhmätöinä. Yläkoulussa tietotekniikan opetus tapahtuu vain valinnaiskursseilla. Kurssit on tarkoitettu kaikille oppilaille lähtötasosta riippumatta. Jokaiselle oppilaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus kehittää tieto- ja viestintätekniikan taitojaan omalla tasollaan. Tavoitteena on, että kurssit käytyään oppilaalla on hyvät tiedot ja taidot kurssien aihealueista siten, että hän osaa käyttää tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja apuna koulutöissään ja muualla elämässään. Oppilaan mahdollista erityisosaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi koulun toiminnan hyväksi. Keskeiset sisällöt: 8. luokka Tietotekniikan perusteet Tietokonelaitteisto Käyttöjärjestelmät Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Kuvankäsittely Esitysgrafiikka Lähiverkon perusteet Internet ja tiedonhaku Sähköposti 9. luokka Kotisivujen tekeminen Tietokannat Ohjelmoinnin perusteet harjoitustyöt, joissa syvennetään 8. luokan aihealueita

7 MUSIIKKI Bändisoiton jatkokurssi Kurssilla opiskellaan musiikin perusasioita ja yhteismusisointitaitoja, syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, sekä annetaan välineitä oman musiikin tekemiseen. Asiat opitaan oman tekemisen kautta; työtapoina aktiivinen kuuntelu, laulaminen ja soittaminen. Bändisoiton jatkokurssilla syvennetään taitoja kitaran-, basson- ja rumpujensoitossa. Lisäksi soittimina käytetään myös koskettimia, rytmisoittimia ym. Laulussa harjoitellaan luonnollista ilmaisua ja äänenkäyttöä. Ohjelmisto sisältää monipuolisesti musiikin eri tyylejä. KOTITALOUS Kahden tunnin opetusjaksot ovat lähes kotonaan käytännön työskentelyä. Valmistamme perinteisiä ja uusia ruokia ja leivonnaisia sekä arkeen että juhlaan. Suunnittelemme ja toteutamme omia ateriakokonaisuuksia, tutustumme uusiin elintarvikkeisiin ja katamme kauniisti. Tunneilla jatkamme perusopetuksesta tuttua, hyvää yhteistyötä kaikkien oppilaiden kanssa. Ylläpidämme opittuja kodinhoitotaitoja ja kertaamme ravitsemusasioita käytäntöön sidottuna. Tutustumme erilaisiin ruokakulttuureihin, valmistamme kansainvälisiä ruokia ja leivonnaisia. Pohdimme kotitaloudessa tehtävien kulutusvalintojen eettisiä ja ympäristövaikutuksia. Köksä auttaa arkipäivää tulemaan helpoksi. Juho 9lk Köksä on kivaa, kun saa tehdä kavereiden kanssa ruokaa. Pienet kömmähdyksetkään eivät haittaa ja virheistä oppii. Katri 9lk Köksäntunneilla on rento fiilis ja tunnit tuntuvatkin enemmän harrastukselta kuin koulun tunneilta. Köksäntunteja jää oikeasti kaipaamaan, enkä ymmärrä, miten pärjäisitte tulevaisuudessa ilman näitä taitoja. Henna 9lk

8 LYHYTKURSSIT 8. LUOKALLA LIIKUNNAN LISÄKURSSI Liikuntalajit painottuvat sisä- ja ulkopalloilupeleihin. Sisäpelit. mm. koripallo, lentopallo, salibandy, käsipallo, sulkapallo, pingis Ulkopelit: jalkapallo, pesäpallo, ultimate, tennis. Käymme mahdollisuuksien mukaan tutustumassa perinteisten koululajien lisäksi esimerkiksi seuraaviin lajeihin: kuntosaliharjoittelu, seinäkiipeily, keilailu, ryhmän toiveiden mukaan. OMPELUKURSSI Kurssilla suunnitellaan ja ommellaan yksi tai useampi vaate tai sisustustekstiili. Työhön voi sisällyttää myös muita käsityöteknikoita. Sopii sekä aloittelijoille että pidemmälle edistyneille! LAULUKURSSI Kurssilla harjoitellaan yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa sekä kehitetään laulutekniikkaa. Ohjelmisto koostuu sekä opettajan että oppilaiden valitsemista kappaleista.

9 TIETOTEKNIIKAN LYHYTKURSSI Lyhytkurssin voivat valita opiskelijat, jotka eivät valitse neljän kurssin valinnaista tietotekniikkaa. Tavoite: Oppilaalla on kurssin suoritettuaan perustiedot ja -taidot kurssien aihealueista siten, että hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja koulun laitteita apuna opiskelussa. Sisältö: - tietokonelaitteisto - käyttöjärjestelmät - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta - kuvankäsittely - esitysgrafiikka - internet ja tiedonhaku - sähköpostin käyttö LEHDENTEKOKURSSI Kurssilla tehdään koululehteä ja muita julkaisuja. Samalla perehdytään kuvankäsittely-, taitto- ja julkaisuohjelmien perusominaisuuksiin. Keskeiset sisällöt: - taitto- ja julkaisuohjelmien käyttö - kuvankäsittely - koululehden tekemiseneri vaiheet Hyvin suoritettu kurssi voidaan ottaa huomioon tietotekniikan muiden kurssien arvioinnissa.

10 KUVATAIDE : ESINEITÄ JA YMPÄRISTÖJÄ Esineitä ja ympäristöjä -kurssilla tutustutaan esimerkkien ja oman työskentelyn kautta arkiympäristömme estetiikkaan: tuotesuunnitteluun, arkkitehtuuriin ja käyttökeramiikkaan. Pohditaan hyvän elinympäristön ja muotoilun piirteitä. Työskentely painottuu suunnitteluprosessiin: ideointiin, idean kehittelyyn ja tuotteen tai sen pienoismallin valmistamiseen. Kurssilla työskennellään piirtäen, maalaten, rakennellen ja savea työstäen. Kurssilla tehdään myös ryhmätöitä. HYGIENIAKURSSI Elintarvikelain mukaan pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa työssään kosketuksiin joutuvan on esitettävä hygieniapassi todistukseksi hygieniaosaamisestaan. Käytännössä hygieniapassin tarve tulee nuorella ajankohtaiseksi kesätöiden tai jatko-opintojen kohdalla. Jos oppilas jatkossa peruskoulun tai lukion jälkeen menee opiskelemaan alalle, jossa hygieniapassin suoritus kuuluu opinto-ohjelmaan, tai voidaan lukea valinnaisiin opintoihin ammattitaitoa täydentävänä, saa oppilas siitä 1 ov:n 1,5 pisteen hyväksiluvun. Kurssi sisältää opetuksen. Testin suorittaminen ja sitä kautta passin hankinta maksaa 14e. Testin voi tehdä koululla ja sen tulee pitämään talon ulkopuolinen taho. Testin suorittaminen ei ole pakollista, mutta toki kannattavaa, koska heti kurssin jälkeen asiat ovat hyvässä muistissa ja hinta on edullisempi kuin muualla suoritettuna (hinnat normaalisti 35-50e).

11 BIOLOGIAN MAASTOKURSSI Kurssi painottuu maastobiologiaan. tutkimuskohteina ovat kasvit, hyönteiset ja linnut. Kurssiin sisältyy laborointeja sekä käytännön kokeita luokassa ja maastossa. Kurssin aikana harrastamme retkeilyä ja käytännön töitä ryhmän kiinnostuksen mukaan. ENGLANNIN LISÄKURSSI Kerrataan ennen opittua, laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan kielen rakenteita suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla. Tehdään pari- ja ryhmätöitä. RUOTSIN LISÄKURSSI Kerrataan ennen opittua, laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan kielen rakenteita suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla. Tehdään pari- ja ryhmätöitä. JAPANIN ALKEISKURSSI Harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita: tervehdykset, esittäytyminen, voinnin tiedustelu. jne. Opetellaan hiragana- ja katakanatavumerkit ja muutamia kanjikuvamerkkejä. Tutustutaan Japanin tapoihin ja kulttuuriin.

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot

LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti

LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti viikossa kahden jakson ajan) MUSIIKKIPROJEKTI 8. lk Kurssilla tutustutaan laajasti eri soittimiin ja lauluun. Kurssilla kokeillaan mahdollisimman

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot