Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta"

Transkriptio

1 Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

2 Puh. 44 (0) Adam Street Faksi 44 (0) London WC2N 6LA England Toimitusjohtajan viesti Smith & Nephew on yli 150 vuotta vaalinut ylvästä periaatettaan auttaa ihmisiä saavuttamaan takaisin elinkuntonsa korjaamalla ja parantamalla ihmisen kehoa. Omistautumisemme tehokkaimmin toimiviin tuotteisiin ja ihmisiin sekä proaktiiviseen asenteeseen on tuottanut tuhansittain innovaatioita, joilla on ollut huomattava vaikutus asiakkaidemme ja potilaiden elämään kaikkialla maailmassa. Mikään siitä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista tai kestävää ilman perustaa, jolla me toimimme: Perustamme on luottamus. Luottamusta me pidämme itsestään selvänä asiana. Olemme ponnistelleet ansaitaksemme luottamuksen, ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa huomiota. Toimintaohjeemme ja liiketoiminnan periaatteemme määrittävät työtavat, joita noudattaen voimme jatkaa liiketoimintaamme. Se ei aseta odotuksia ainoastaan työntekijöillemme, vaan kaikille meidän puolestamme toimiville. Nimi Smith & Nephew merkitsee jotakin asiakkaillemme, potilaille ja kaikille sidosryhmillemme. Se merkitsee, että nimeemme liittyvät tuotteet, palvelut ja liiketoimintatavat noudattavat lakeja ja kaikkein korkeimpia eettisiä standardeja. Toimintaohjeemme ovat maailmanlaajuiset, ja joissakin tapauksissa ne ylittävät paikallisten lakien tai liiketoiminnan standardien vaatimukset. Ne asettavat periaatteet, joiden mukaan toimimme kaikkialla maailmassa ja kaikissa liiketoiminnan tilanteissa. Olet valinnut edustavasi Smith & Nephew:tä, ja olet siten ottanut vastuullesi toimimisen toimintaohjeidemme mukaisesti. Kiitän Sinua etukäteen siitä, että otat tämän vastuun vakavasti ja edustat yhtiötämme kunnioittaen ja rehdisti. Ystävällisin terveisin, Olivier Bohuon

3 Johdanto Smith & Nephew:llä olemme omistautuneet tekemään työmme korkeiden eettisten standardien mukaisesti ja noudattamaan niitä käyttäytymisessä. Harkitsemme liiketoimintaa kanssasi tai olemme valinneet sinut liiketoimintaan kanssamme, koska tiedämme sinun jakavan omistautumisemme eettiseen liiketoimintaan. Olemme laatineet tämän oppaan selostamaan, miten toimintaohjeemme ja liiketoiminnan periaatteemme erityisesti koskevat heitä, jotka toteuttavat palveluja yhtiömme puolesta ( kolmannet osapuolet ). Kolmansiin osapuoliimme kuuluvat kaikki yksilöt, yhtiöt, kumppanuudet tai organisaatiot, jotka eivät ole osa Smith & Nephew Groupia, mutta jotka toimittavat meille tai meidän puolestamme tuotteita tai palveluja. Tämä opas ei korvaa varsinaista toimintaohjettamme. Se tarjoaa yleiskatsauksen toimintaohjeen vaatimuksista kansamme työskenteleville kolmansille osapuolille. Tämä opas koskee jokaista puolestamme työskentelevää kolmatta osapuolta. Valitessamme kolmansia osapuolia otamme toimintaohjeemme ja tämän oppaan huomioon, ja odotamme kolmansien osapuoliemme täyttävän toimintaohjeidemme vaatimukset. Jos kolmas osapuoli rikkoo toimintaohjeitamme, sovellettavia lakeja tai teollisuudenalan toimintatapoja, arvioimme kyseisen liiketoimintasuhteen ja ryhdymme asianmukaisiin toimiin, joihin sisältyy kyseisen liiketoimintasuhteen lopettaminen sopimusoikeuksiemme ja sovellettavien lakien puitteissa. Tätä odotamme sinulta Odotamme sinun suorittavan puolestamme liiketoimet eettisellä tavalla, joka noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja teollisuudenalan toimintaohjeita. Alla on lueteltuna teihin kohdistuvat odotuksemme, jotka perustuvat toimintaohjeidemme ja liiketoiminnan periaatteidemme vaatimuksiin. Harkitse näitä odotuksia ennen kuin teet päätöksiä tai ryhdyt mihinkään toimiin puolestamme. Kysy myös neuvoa Smith & Nephew:n yhteyshenkilöltäsi ennen kuin ryhdyt mihinkään toimeen, joka mielestäsi voisi rikkoa toimintaohjeitamme, sovellettavia lakeja tai teollisuudenalan toimintatapoja. Odotamme sinun toimivan rehellisesti Meille työskentelevät kolmannet osapuolet eivät saa tarjota, antaa, pyytää tai vastaanottaa lahjuksia tai voitelumaksuja. Voitelumaksut ovat pieniä rahasummia, joilla varmistetaan tai vauhditetaan valtion viranomaisen rutiinitoimien kunnollista suoritusta. Sinun täytyy noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisia tai maailmanlaajuisia lahjonnan tai korruption vastaisia lakeja mukaan lukien Kiinan kansantasavallan rikoslaki ja laki epäterveestä kilpailusta, Yhdysvaltain laki ulkomaisesta korruptiosta (Foreign Corrupt Practices Act), Yhdistyneen kuningaskunnan laki lahjonnasta sekä kaikki muut OECD:n yleissopimuksen kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjunnasta nojalla säädetyt lait.

4 Et saa tarjota tai antaa mitään lahjusta tai muuta sopimatonta maksua, suoraan tai epäsuorasti, käteisenä tai luontoissuorituksena. Sinun täytyy noudattaa tätä standardia, vaikka jonkun mielestä sopimaton maksu olisi hyväksyttävää liiketoimintakäytäntöä tietyssä kulttuurissa tai maassa. Sopimaton maksu on sellainen, jossa annetaan tai saadaan jotakin arvokasta pyrkimyksenä vaikuttaa sopimattomasti liiketapahtumaan. Sopimaton maksu voi sisältää mitä tahansa arvokasta mukaan lukien lahjonnat, kickback-maksut, lahjoitukset, apurahat, vieraanvaraisuus, palkkiot tai mitkä tahansa myyntijärjestelyt, alennukset, ostohyvitykset tai laitelainat, joita ei ole tehty toimintaohjeidemme mukaisesti. Et saa kannustaa toisia sopimattomien maksujen tarjoamiseen tai suorittamiseen. Et saa pyytää tai vastaanottaa sopimattomia maksuja tai kannustaa toisia tekemään niin. Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolien täytyy olla vapaita eturistiriidoista, jotka vaarantaisivat kolmannen osapuolen kyvyn päättää ja toimia Smith & Nephew:n etujen kannalta parhain tavoin. Mitkään toimesi eivät saa haitata Smith & Nephew:n mainetta. Älä tarjoa liiketoimintaan liittyvää vieraanvaraisuutta tai lahjoja olosuhteissa, jotka voivat houkutella sopimattomaan toimintaan tai luoda vaikutelman sopimattomasta teosta. Aito vieraanvaraisuus tai lahjoitus voi olla hyväksyttävää silloin, kun ne ovat kohtuullisia, sovellettavien lakien ja teollisuudenalan tapojen mukaisia ja liittyvät lailliseen liiketoimintaan. Smith & Nephew:n työntekijät voivat hyväksyä kolmansilta osapuolilta pyytämättä vastaanotettua vieraanvaraisuutta, jos se on satunnaista, vaatimatonta ja tapahtumapaikka on tarkoituksenmukainen. Työntekijämme voivat hyväksyä kolmansilta osapuolilta pyytämättä lahjoja, jos ne ovat satunnaisia, vaatimattomia ja liiketoimintasuhteeseen sopivia. Työntekijämme eivät saa pyytää lahjoja tai vieraanvaraisuutta kolmannelta osapuolelta. Ole varuillasi lahjoista tai muista eduista, joita kanssasi liiketoimissa olevat tai niihin pyrkivät tarjoavat. Älä ota vastaan mitään huomattavan arvokasta tavaraa tai etuisuutta, jos sen tarkoitus on vaikuttaa harkintaasi. Älä tee työhönottopäätöksiä, jotka perustuisivat haluusi säilyttää tai saada liiketoimia Smith & Nephew:ltä. Erityisesti älä palkkaa ketään terveydenhuoltoalan tai valtion viranomaisen läheistä perheenjäsentä kannustaaksesi henkilöä käyttämään tai ostamaan tuotteitamme tai palvelujamme, saamaan tai säilyttämään liiketoimia kanssamme tai vaikuttamaan viranomaisen toimiin eduksemme. Harkitse aina, miltä toimenpiteesi saattavat näyttää. Muista, että vaikka aikomuksissa ei olisi mitään väärää, pelkkä eturistiriidalta näyttäväkin voi vaikuttaa kielteisesti. Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolten täytyy suojata Smith & Nephew:n luottamuksellisia tietoja ja toisten henkilötietoja.

5 Älä paljasta mitään Smith & Nephew:n luottamuksellisia tietoja tai henkilötietoja, mukaan lukien henkinen omaisuus, ellei siihen ole annettu lupaa meidän puolestamme liiketoiminnan yhteydessä. Ole varovainen lähettäessäsi luottamuksellisia tai henkilötietoja, koska sähköinen viestintäympäristö on avoin. Noudata paikallisia lakeja, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä. Älä myy henkilötietoja muille, ellet ole saanut siihen nimenomaista lupaa henkilöiltä, joiden tietoja koosteeseen sisältyy. Kanssamme työskentelevät kolmannet osapuolet eivät saa käyttää ennen niiden julkituloa merkittäviä tietoja yhtiöstä hyötyäkseen taloudellisesti tai muuten henkilökohtaisesti. Älä osta tai myy minkään yhtiön osakkeita, josta sinulla on merkittävää ei-julkista tietoa. Älä kerro sisäpiiritietoja yhtiöstä kenellekään, joka saattaisi kaupata kertomiasi tietoja eteenpäin. Kanssamme työskentelevät kolmannet osapuolet saavat käyttää ainoastaan sellaista promootio- tai markkinointimateriaalia, jonka sisältämät lausumaviitteet ja tuoteväittämät ovat yhdenmukaisia tuotteelle paikallismarkkinoilla rekisteröityjen ja/tai hyväksyttyjen kanssa. Käytä ainoastaan Smith & Nephew:n hyväksymää ja toimittamaa promootiomateriaalia. Varmista, että promootiomateriaalit ovat tarkkoja ja yhdenmukaisia vastaavien tuotemerkkien kanssa. Tarkista säännöllisesti, että promootiotekstit pysyvät yhdenmukaisena Smith & Nephew:n hyväksymien tuoteväittämien kanssa. Käytä ainoastaan sellaista materiaalia, joka täyttää kansalliset ja kaikki asiaankuuluvat kansainväliset juridiset vaatimukset. Odotamme sinulta reilua toimintaa Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolten täytyy kunnioittaa ja noudattaa kartellien vastaisten lakien ja kilpailulakien sääntöä ja henkeä. Nämä lait säätelevät muun muassa kilpailijoiden välisiä suhteita, jakelusopimuksia, patentteja, tekijänoikeuksia ja tavaramerkkilisenssejä, jälleenmyyjien aluerajoituksia ja lisenssejä, hyvityksiä ja alennuksia asiakkaille sekä hinnoittelupolitiikkaa.

6 Noudata liiketoimissasi reilun kilpailun periaatteita sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja teollisuudenalan toimintatapoja. Älä hanki epäreilua etua kilpailijaan nähden manipuloimalla, salaamalla tai käyttämällä väärin luottamuksellista tietoa, tulkitsemalla väärin olennaisia tosiasioita tai toimilla mitenkään muutoin epäreilusti. Odotamme sinun olevan avoin toimissasi muiden kanssa Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolten täytyy toimia erityisten kirjanpito- ja raportointistandardien mukaan sekä pitää tarkkaa kirjanpitoa, tuottaa yhdenmukaisia talousraportteja ja pitää yllä tehokasta sisäistä talousvalvontaa. Varmista, että tilinpäätökset ja liiteasiakirjat selostavat tarkasti taustalla olevat liiketapahtumat ja vastaavat niiden todellista luonnetta sekä noudattavat sovellettavia kirjanpitostandardeja. Arkistoi sovellettavien lakien ja teollisuudenalan toimintatapojen mukaisesti ajankohtaiset asiakirjat ja tallenteet tavalla, joka sopii päivittäisiin liiketoiminnan tarpeisiisi. Varastoi vanhenevat sekä vanhat asiakirjat käytännöllisellä tavalla pyrkien suojaamaan niitä vioittumiselta. Älä hävitä asiakirjoja, jotka laki edellyttää säilytettäväksi tietyn ajan. Pysäytä välittömästi säännöllinen asiakirjojen hävittäminen, jos saat tietoosi, että asiakirjat ovat juridisesti tärkeitä tai toimivaltainen viranomainen on pyytänyt sinua säilyttämään sellaiset asiakirjat. Kansamme työskentelevien kolmansien osapuolien on noudatettava kansainvälisen kaupan valvontalakeja. Lakien tarkoitus on varmistaa, etteivät tietyt maat, tahot tai henkilöt, erityisesti terroristitoimintaan liittyvät, saa tiettyjä tavaroita, palveluja tai taloudellista tukea. Varmista, että kaikki liiketapahtumat ovat yhdenmukaisia kaikkien sovellettavien kauppasaarrossa olevia maita, henkilöitä ja loppukäyttäjiä koskevien kauppamääräysten kanssa. Odotamme sinun kunnioittavan toisia Kanssamme työskentelevät kolmannet osapuolet eivät saa käyttää missään muodossa pakko- tai lapsityövoimaa. Heidän täytyy ylläpitää työympäristöä, jossa jokainen tuntee olevansa tervetullut ja vapaa häirinnästä, syrjinnästä tai muusta sopimattomasta toiminnasta. Heidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja yksilön yksityisyyttä sekä työntekijöiden oikeuksia yhdistysvapauteen, ilmaisuvapauteen ja oikeuteen tulla kuulluksi.

7 Kunnioita aina ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja yksilön yksityisyyttä. Älä pakota tai painosta työhön, äläkä käytä oppisopimus- tai vankityötä vastoin tahtoa. Tarjoa työpaikka, joka on vapaa häirinnästä ja syrjinnästä. Rakenna monimuotoinen työvoima, joka perustuu työn suorittamisessa tarvittaville työntekijöiden pätevyyksille ja tietotaidoille. Ota huomioon palkkausta ja työaikoja koskevat lait ja määräykset. Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolien täytyy pitää yllä terveellistä ja turvallista työympäristöä sekä kehittää ennakoiva ja yhteistyötä korostava asenne työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Järjestä terveelliset ja turvalliset työolot kaikille työntekijöille. Pyri rehdisti ja tehokkaasti pitämään yllä turvallista työympäristöä sairauksien ja vammojen estämiseksi. Varmista, että työntekijät raportoivat työssään ilmenevistä vammoista ja sairauksista. Tarkkaile yleisesti työturvallisuutta. Odotamme sinun kunnioittavan ympäristöä ja yhteisöä Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolten täytyy noudattaa kansallisia ja paikallisia juridisia ja siviilioikeudellisia velvollisuuksia liiketoimintansa vaikutuksista ympäristölle, ja heidän tulisi osallistua niiden yhteisöjen toimintaan, joissa heillä on liiketoiminnan intressejä. Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolien täytyy pyrkiä kestävään liiketoimintaan. Kehitä valmistustapoja ja tuotteita, joiden negatiiviset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet (siten kuin se tavarantoimittajaan soveltuu). Toimita tietoja ympäristöasioista siten kuin viranomaismääräykset edellyttävät ja samoin pyynnöstä Smith & Nephew:lle. Toimita pyynnöstä Smith & Nephew:lle tuotetietoja avustamaan Smith & Nephew:tä saavuttamaan omia kestävän kehityksen tavoitteitaan. Ole hyvä yrityskansalainen olemalla aktiivinen jäsen paikallisissa yhteisöissä. Kannusta ja tue työntekijöitä, jotka osallistuvat vapaaehtoisesti yhteisön tehtäviin.

8 Odotamme sinun tai työntekijäsi raportoivan huolenaiheista. Kanssamme työskentelevien kolmansien osapuolien täytyy raportoida kaikista havaitsemistaan toimintaohjeidemme, sovellettavien lakien ja teollisuudenalan toimientapojen vastaisista toimista, vaikka he eivät olisi suoraan niihin osallisina. Kolmansien osapuolien täytyy myös kohdella ilmoittajia luottamuksellisesti ja estää kostotoimet sellaisia työntekijöitä kohtaan, jotka ovat raportoineet hyvässä uskossa. Raportoi sekä tapahtunut että epäilty rikkomus Smith & Nephew:n yhteyshenkilöllesi tai jollekin Compliance Officereistamme tai Integrity Line -linjallemme: Lisätietoja Jos sinulla on kysyttävää Smith & Nephew:n etiikan ja säännönmukaisen toiminnan valvontakomitealta tai haluat tutkia toimintaohjeitamme ja liiketoiminnan periaatteitamme, vieraile verkkosivustollamme osoitteessa: Puh. 44 (0) Adam Street Faksi 44 (0) London WC2N 6LA England

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot