KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET"

Transkriptio

1 Corporate Code of Conduct and Ethics Policy KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET Kesäkuu Johdanto Amcor tiedostaa vastuunsa globaalina pakkausmateriaalien ja -palvelujen tuottajana, sitoutuu olemaan vastuuntuntoinen yrityskansalainen ja noudattamaan OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita. Amcor katsoo, että sen pitää noudattaa liiketoiminnassaan jokaisen toimintamaan lakeja sekä kansainvälisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja menettelyjä. Näitä periaatteita, joita Amcorin johtokunta ja ylempi johto ovat sitoutuneet kannattamaan, vaalitaan Amcorin arvoissa, ja ne on kiteytetty yrityksen toimintaohjeissa ja eettisissä periaatteissa. Amcor katsoo, että nämä periaatteet koskevat kaikkia työntekijöitä, niin Amcorille tuotteita valmistavia kuin Amcorille tuotteita ja palveluja toimittavia työntekijöitä, riippumatta siitä, ovatko he Amcorin palveluksessa. Amcor edellyttää, että sen yhteistyökumppanit ja näiden alihankkijat, pääasialliset toimittajat ja luvanhaltijat noudattavat näitä ohjeita valmistaessaan tai jakaessaan tuotteita tai tarjotessaan palveluja Amcorille. 2. Liiketoiminnan rehellisyys ja lahjomattomuus 2.1 Rehellisyys, lahjomattomuus ja tasapuolisuus Amcor tunnustaa rehellisyyden, lahjomattomuuden ja tasapuolisuuden tärkeyden liiketoimintansa harjoittamisessa. Amcor Limited

2 2.2 Lakien ja määräysten noudattaminen Kaikkien Amcorin työntekijöiden ja Amcorin konserniin kuuluvien yritysten tulee noudattaa toimintamaassaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä. 2.3 Osakkeenomistajat ja rahoitusalan toimijat Amcor on sitoutunut kasvattamaan arvoa osakkeenomistajille sekä täyttämään velvollisuutensa hyvänä yrityskansalaisena. Amcor on sitoutunut tiedottamaan osakkeenomistajille rehellisesti, viivyttelemättä ja täsmällisesti varmistaakseen, että osakkeenomistajat ovat täysin perillä Amcor-konsernin todellisesta taloudellisesta tilasta ja suorituskyvystä. 2.4 Sisäpiirin kaupankäynti Amcor on laatinut työntekijöiden osakekauppaohjeet, joissa kerrotaan sisäpiirin kaupankäynnin kieltävästä laista. Lisäksi näissä ohjeissa kielletään johtajia, työntekijöitä ja tiettyjä osakkaita käymästä arvopaperikauppaa tiettyinä aikoina. 2.4 Eturistiriidat Amcor kieltää konsernin kaikkia johtajia ja työntekijöitä käyttämästä konsernin tietoja tai varoja oman edun saavuttamiseksi tai konsernia vastaan kilpailemiseksi. Materiaalisia eturistiriitoja, kuten asiakkaan tai toimittajan liiketoiminnasta koituva aineellinen hyöty, tulee välttää. Jos tällainen eturistiriita syntyy, siitä tulee laatia täydellinen selvitys. Tämän jälkeen toimitaan Amcorin määräysvallan siirtokäytännön mukaan. Henkilö, jota eturistiriita koskee, ei saa olla mukana päätöksentekoprosessissa, joka liittyy eturistiriidan aiheuttamiin seikkoihin. 2.5 Poliittinen toiminta Amcorin yritykset saattavat ilmaista näkemyksensä hallituksille ja muille kolmansille osapuolille asioista, jotka koskevat niiden liiketoiminnan intressejä ja osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden toiminnassa mukana olevien intressejä. Amcorin yritykset eivät saa osallistua puoluepolitiikkaan tai suorittaa maksuja poliittisille puolueille ilman Amcorin hallituksen ennalta antamaa lupaa. Amcor (eikä kukaan sen työntekijä, toimihenkilö, johtaja tai edustaja) ei saa missään tilanteessa suorittaa maksuja Sivu 2/11

3 poliittiselle puolueelle tai puolueen virkailijalle tai julkiseen toimeen ehdolla olevalle henkilölle tarkoituksenaan auttaa yhtiötä saamaan liiketoimintaa, säilyttämään liiketoiminnan tai ohjaamaan liiketoimintaa niin, että tavoitteena on vaikuttaa kyseisen puolueen, tämän virkailijan tai ehdokkaan toimintaan tai päätökseen, joka liittyy näiden viralliseen asemaan saada kyseinen puolue, virkailija tai ehdokas tekemään jotakin tai jättämään jotakin tekemättä lain vastaisesti saada sääntöjenvastainen etu saada kyseinen puolue, virkailija tai ehdokas käyttämään vaikutusvaltaansa hallitukseen tai hallituksen osaan vaikuttaakseen kyseisen hallituksen tai hallituksen osan päätökseen tai tekoon. 2.6 Lahjonta ja korruptio Amcorin lahjonnan ja korruption vastaisessa käytännössä määritellään Amcorin käytännöt ja menetelmät lahjonnan ja korruption suhteen. Käytäntö on saatavilla Amcorin verkkosivulta, ja Amcorin työntekijöiden, edustajien, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden tulisi tutustua siihen. Amcor kieltää lahjonnan ja korruption. Amcor ei hyväksy missään olosuhteissa sääntöjenvastaisten maksujen tai luontoissuoritusten tarjoamista, suorittamista tai vastaanottamista liiketoiminnan saamiseksi tai liiketoimintaa koskevaan päätökseen vaikuttamiseksi Amcorille edullisella tavalla tai niin, että tavoitteena on vilpillistä toimintaa tulevaisuudessa. Lahjusten tarjoaminen ja lahjusten antaminen, salaiset välityspalkkiot ja muut näiden kaltaiset maksut ovat ehdottomasti kiellettyjä. Lisäksi ne voivat saattaa Amcorin ja asiaan liittyvät työntekijät rikosoikeudelliseen vastuuseen ja johtaa koviin rangaistuksiin sekä kyseessä olevassa maassa että muissa maissa. Tämä kielto koskee myös edustajia ja kolmansia osapuolia, jotka Amcor on palkannut valvomaan etujaan. Kyseiseen tehtäviin palkattavat henkilöt tulee valita huolella, ja heidän työtään tulee valvoa tarkasti maineen ja soveltuvuuden arvioimiseksi. Arkaluonteisissa tapauksissa tai olosuhteissa Amcorin käytäntö ja odotukset tulee ilmoittaa selvästi edustajalle tai kolmannelle osapuolelle ja näiden tulee hyväksyä ne. Lisätietoja Amcorin kannasta lahjontaan ja korruptioon sekä tietoja ja ohjeita lahjonta- ja korruptiotapausten tunnistamisesta ja käsittelemisestä sekä siitä, miten Amcor käsittelee Sivu 3/11

4 ja valvoo lahjonnan ja korruption riskejä, on Amcorin lahjonnan ja korruption vastaisessa käytännössä. 2.7 Voitelurahat Joissakin maissa ei ole epätavallista, että työntekijöitä pyydetään suorittamaan suhteellisen pieniä maksuja, jotka ovat juomarahan kaltaisia, alemman tason virkailijoille tai valtion työntekijöille. Näiden maksujen (joita joskus kutsutaan voitelurahoiksi) tarkoituksena on nopeuttaa rutiinipalveluja tai hallinnollisia toimia, joita edellä mainitut tahot tarjoavat tai harjoittavat. Amcor on periaatteellisesti kyseisiä maksuja vastaan, ja kaikki voitava on tehtävä niiden vastustamiseksi. Amcor tiedostaa, että joissakin maissa pienten voitelurahojen antaminen saattaa olla mahdollista. Muissa maissa voitelurahat on kuitenkin kielletty tiukalla lainsäädännöllä. Mitään eikä minkäänsuuruista voitelurahaa ei voida maksaa, ellei maksua ole käsitelty Amcorin lahjonnan ja korruption vastaisen käytännön mukaisesti. Lisäksi voitelurahoista tulee pitää kirjaa tarkasti ja selkeästi Amcorin lahjonnan ja korruption vastaisen käytännön mukaan. 2.8 Lahjat Työntekijöiden täytyy olla varovaisia liiketoimintaan liittyviä lahjoja annettaessa tai vastaanotettaessa. Paikalliset tavat, lahjan rahallinen arvo ja lain vaatimukset tulee ottaa huomioon päätettäessä, voiko työntekijä tai Amcorin edustaja pitää lahjan vai täytyykö tämän luovuttaa lahja yhtiölle tai palauttaa se. Amcor kieltää seuraavat lahjat: rahalahjat ja lääkkeinä tai muina valvottavina aineina annetut lahjat sekä tuote- tai palvelualennukset, joita muilla työntekijöillä ei ole, majoituksen tai kuljetuksen henkilökohtainen käyttö sekä lainat tai maksut, joita käytetään henkilökohtaisen omaisuuden hankkimiseksi. Työntekijöiden ja Amcorin edustajien ei tule myöskään tarjota, antaa, pyytää tai ottaa vastaan minkäänlaisia lahjoja tilanteessa, jonka voidaan ajatella vaikuttavan kohtuuttomasti mukana olevaan osapuoleen tai luovan liiketoiminnallisia velvoitteita tai mikäli lahjojen tarkoitus on aiheuttaa sääntöjenvastaisia toimenpiteitä. Tämän lisäksi työntekijän ja Amcorin edustajan ei tule pyytää lahjoja tai vieraanvaraisuutta toimittajalta, asiakkaalta tai joltain toiselta osapuolelta, jonka kanssa Amcorilla on liiketoimintaa. Työntekijän ja edustajan ei tule myöskään vaihtaa lahjoja kilpailijoiden edustajien kanssa, sillä se saattaa johtaa eturistiriitaan. Sivu 4/11

5 Amcor pitää kirjaa yli Australian dollarin arvoisista lahjoista ja vieraanvaraisuudesta. Lisätietoja kirjanpidosta sekä Amcorin lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen sovellettavasta käytännöstä on Amcorin lahjonnan ja korruption vastaisessa käytännössä. 2.9 Kilpailu Amcor tukee markkinoiden vapaan kilpailun periaatteita sovellettavia kilpailulakeja noudattaen. Liiketoimintaa koskeva kilpailulainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Amcorilla on selkeät kilpailua koskevat ohjeet, jotka sisältävät ammattijärjestön suuntaviivat ja asiakirjahallinnan parhaat käytännöt. Kaikkien Amcorin työntekijöiden tulee varmistaa, että he ymmärtävät yrityksen käytännöt ja toimivat niiden mukaan tai pyytävät tarvittaessa lisätietoja Amcorin lakimieheltä Yksityisyyden suoja ja tietosuoja Amcor kunnioittaa yksityishenkilöiden yksityisyyttä ja noudattaa sitä sääteleviä lakeja. Luottamuksellisten tietojen väärinkäyttö on kielletty. Amcorilla on tarkka tietosuojakäytäntö, jossa eritellään henkilökohtaisten tietojen keräystä ja hallintaa koskevat käytännöt Väärinkäytösepäilyjen raportointi Amcor on sitoutunut varmistamaan, että konsernin työntekijät voivat kertoa laittoman toiminnan tai väärinkäytöksen epäilyksistä ilman, että heitä syyllistetään, ahdistetaan tai syrjitään ja että kyseisten epäilyjen todenperäisyys tarkistetaan asianmukaisesti. Amcor tiedostaa, että kyseisen käyttäytymisen ilmoittaminen hyvässä uskossa ja Amcorin väärinkäytösepäilyjen ilmoitusmenetelmän mukaisesti on olennainen osa kunkin työntekijän asemaa konsernissa. Amcor on luonut virallisen väärinkäytösepäilyjen ilmoituskäytännön (missä paikalliset lait sen sallivat) ja perustanut itsenäisen, ulkoisesti hallitun väärinkäytösepäilyjen imoituspalvelun, johon työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöstapauksista. Sivu 5/11

6 Väärinkäytösepäilyjen ilmoituspalvelu on saatavilla kaikkialla maailmassa 13 eri kielellä. Palvelulla on oma maksuton puhelinnumero monissa eri maissa, joissa Amcor toimii. 3. Työkäytännöt 3.1 Keskinäinen kunnioitus Amcor on sitoutunut luomaan työympäristön, jossa vallitsee keskinäinen luottamus ja kunnioitus ja jossa kaikki kokevat olevansa vastuussa konsernin suorituskyvystä ja maineesta. 3.2 Syrjintäkielto Amcor tunnustaa jokaisen työntekijän ihmisarvon ja oikeuden työpaikkaan, jossa ei ole syrjintää, kaltoinkohtelua tai ruumiillisia rangaistuksia. Palkkausta, palkkaa, etuja, työuralla etenemistä, työsuhteen päättymistä ja eläkkeelle jäämistä koskevat päätökset perustuvat ainoastaan työntekijän työkykyyn. Ketään eri syrjitä rodun, uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, siviilisäädyn tai vanhemmuuden, uskonnollisten tai poliittisten mielipiteiden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. 3.3 Työpaikka ilman häirintää Amcor on luonut työkulttuurin, jossa sen työntekijät voivat työskennellä ilman uhkailun, kostotoimien tai häirinnän pelkoa, ja Amcor toimii edelleen varmistaakseen, että tämä kulttuuri säilyy konsernissa. 3.4 Vapaasti valittu työ Amcor ei käytä eikä tule käyttämään pakkotyövoimaa, velkaorjuudessa tai määräaikaisessa orjuudessa olevaa työvoimaa tai vankien pakkotyötä. Amcor noudattaa pakkotyövoimasta annettua olemassa olevaa työvoimalainsäädäntöä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla, joilla se toimii. Sivu 6/11

7 3.5 Lapsityövoima Amcor tunnustaa jokaisen lapsen oikeuden olla turvassa taloudelliselta riistolta ja noudattaa kunkin toimintamaansa työntekijöiden alaikärajaa koskevia lakeja. Nuorten, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkkaaminen on mahdollista vain vaarattomassa työssä ja silloin, kun kyseiset työntekijät ovat maan lakien mukaan työikäisiä tai suorittaneet oppivelvollisuutensa. Amcor ei missään tapauksessa palkkaa alle 15-vuotiaita henkilöitä. 3.6 Palkkaus Amcorin maksamat palkat ja tarjoamat edut ovat sovellettavien lakien ja sitovien työehtosopimusten mukaisia myös ylityötä ja muita palkanlisäjärjestelyjä koskevilta osin. 3.7 Työaika Amcor on sitoutunut varmistamaan, että sen työntekijöiden työtuntien ja työpäivien määrässä noudatetaan kaikkia sovellettavia lakeja ja alan pakollisia standardeja. 3.8 Yhdistymisvapaus ja kollektiiviset neuvottelut Amcor uskoo, että työntekijöiden ja johdon välinen avoin kommunikointi ja suora yhteys ovat tehokkain tapa ratkaista työpaikkaa ja palkkausta koskevat ongelmat. Amcor kunnioittaa paikallisten lakien mukaisesti työntekijöiden yhdistymisen, ammattiliittoihin liittymisen tai liittymättömyyden, edustuksen hankkimisen ja työpaikkaneuvostoon liittymisen vapautta. Työntekijät voivat kommunikoida avoimesti johdon kanssa työolosuhteista ilman kostotoimien, uhkailun tai häirinnän pelkoa. 4. Terveys ja turvallisuus 4.1 Työpaikka Amcor välittää työntekijöidensä turvallisuudesta ja tiedostaa, että onnettomuuksista seuraa tarpeetonta kärsimystä sekä yksittäisille ihmisille että heidän perheilleen. Amcor Sivu 7/11

8 on sitoutunut luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön työntekijöilleen, yhteistyökumppaneilleen ja vierailijoilleen. Amcor tiedostaa vastuunsa globaalisti johtavana pakkausten ja pakkauksiin liittyvien tuotteiden valmistajana ja pyrkii näin ollen nollatapaturmien tavoitteeseen. Yritys on sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöilleen, yhteistyökumppaneilleen ja vierailijoilleen työpaikan, jossa ei ole onnettomuuksia, sairauksia eikä tapaturmia. Tämän ansiosta voimme työskennellä turvallisesti niin, että kunnioitamme työntekijöidemme ja yhteisöjen, joissa toimimme, terveyttä ja turvallisuutta korkealaatuisia tuotteita valmistaessamme. Johto tukee täysin tätä sitoumusta, ja laajoja turvallisuusohjelmia on kehitetty. 4.2 Tuotteet Amcor on sitoutunut valmistamaan korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita. Parannamme suoritustamme jatkuvasti etsimällä entistä turvallisempia tuotteiden tuotanto- ja jakelutapoja. 5. Ympäristö Amcor ponnistelee tullakseen tunnetuksi ympäristövastuullisena yhtiönä, joka kunnioittaa luontoa ja yhteisöjä, joissa se toimii, samalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluja tuottaen. Uskomme, että sitoumuksemme hallita toimintaamme ympäristön kannalta kestävällä tavalla maksimoi yhtiölle, työntekijöille, asiakkaillemme ja yhteisölle syntyvän arvon. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja minimoimaan ympäristölle koituvat haitalliset vaikutukset, kuten toiminnastamme syntyvät jätteet, päästöt ja vuodot. Tavoitteenamme on toimintamme ja tuotteidemme ympäristöjalanjäljen minimointi. Vähennämme ympäristöjalanjälkeämme tehostamalla jatkuvasti luonnonvarojen kulutustamme. Käytämme riskienhallintamenetelmiä hallitessamme toiminnassamme piileviä ympäristövaaroja. Sivu 8/11

9 6. Yhteisöt Amcor ponnistelee ollakseen luotettava yrityskansalainen ja toimiakseen tavalla, joka kannustaa kestäviin, hyödyllisiin ja interaktiivisiin suhteisiin niiden yhteisöjen kanssa, joissa se toimii. Amcor on sitoutunut käyttämään laajaa asiantuntemustaan jakaakseen vastuullisen pakkauksen edut. Amcorin globaali yhteisöinvestointien ja -osallistumisen strategia on yhdensuuntainen tämän velvoitteen ja ydinliiketoimintamme kanssa. 7. Vaatimustenmukaisuus 7.1 Dokumentointi ja avoimuus Amcor on sitoutunut noudattamaan mahdollisimman suuren avoimuuden periaatteita, jotka ovat yhdenmukaisia normaalin liiketoiminnan luottamuksellisuuden kanssa. Amcor säilyttää kaikki tarvittavat asiakirjat konsernin toimintaohjeiden ja eettisten periaatteiden sekä sovellettavien paikallisten lakien noudattamisen osoittamiseksi. 7.2 Rikkomukset Amcorin konsernin toimintaohjeiden ja eettisten periaatteiden noudattaminen tarkistetaan aika ajoin tehtävillä sisäisillä tarkastuksilla. Jos Amcor havaitsee, että työntekijä, yhteistyökumppani tai toimittaja ei noudata konsernin toimintaohjeita ja eettisiä periaatteita, se vaatii korjaavia toimenpiteitä tai lopettaa suhteensa kyseisen työntekijän, yhteistyökumppanin tai toimittajan kanssa. 8. Riskienhallinta Amcor ymmärtää ja tiedostaa, että tiukka riskien ja mahdollisuuksien hallinta on olennainen osa yhtiön vakautta. Se tukee kilpailuasemaamme markkinoilla ja pitkän aikavälin suorituskykyämme. Amcorin lähestymistapa sisältää tehokkaan riskienhallinnan periaatteet kansainvälisen riskienhallintaa koskevan standardin ISO31000 mukaisesti. Sivu 9/11

10 9. Neuvontapalvelut Jos sinusta tuntuu, että jokin päätös tai toimenpide saattaa olla konsernin toimintaohjeiden ja eettisten periaatteiden vastainen tai et ole varma, miten tietyssä tilanteessa toimitaan, sinun tulee ilmoittaa asiasta viivyttelemättä. Mikäli mahdollista, sinun tulee keskustella aiheesta ensin johdon kanssa. Johdolla tarkoitetaan suoraa esimiestäsi, johtajaa tai henkilöä, joka on komiteassasi puheenjohtajana. Jos tämä tuntuu sinusta mahdottomalta, on lukuisia muitakin tapoja ilmoittaa tai kysyä asiasta. Voit ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin: ylempi johdon taso henkilöstöosasto, liiketoimintaryhmäsi laki- tai auditointipalvelujen edustaja kyseisen toiminta-alueen vastaava johtaja väärinkäytösepäilyjen raportointipalvelu. Kaikista todellisista tai epäillyistä petostapauksista tulee ilmoittaa Amcorin petostentorjuntakäytännön mukaisesti. Liiketoimintaryhmien täytyy ilmoittaa petoksiin liittyvien tapausten lisäksi kaikista tapauksista, joissa konsernin toimintaohjeita ja eettisiä periaatteita rikotaan vakavasti ja niitä ei noudateta, yrityksen sihteeristöön ASX-sertifiointia laadittaessa. Ken MacKenzie Managing Director & Chief Executive Officer Sivu 10/11

11 Olen lukenut ja ymmärrän Amcor Ltd:n konsernin toimintaohjeet ja eettiset periaatteet. Hyväksyn nämä periaatteet ja ohjeet ja noudatan niitä. Nimi (ISOIN KIRJAIMIN): Työnimike: Allekirjoitus: Päivämäärä: Sivu 11/11

Konsernin toimintaohjeet ja eettiset periaatteet

Konsernin toimintaohjeet ja eettiset periaatteet Konsernin toimintaohjeet ja eettiset periaatteet KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Amcor tiedostaa vastuunsa globaalina pakkausmateriaalien ja -palvelujen tuottajana, sitoutuu

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Code of Ethics WDSF Leena Liusvaara, 27.8.2016 Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Tämä diasarja on esitetty kansallisessa tuomarikongressissa Helsingissä 27.8. Diojen tekstit perustuvat WDSF:n Code

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Puh. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Faksi 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta 2017 Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet I Jokaisen työntekijämme minun ja sinun henkilökohtaisella vastuulla on

Lisätiedot

Addtech AB. Toimintaohjeet

Addtech AB. Toimintaohjeet Addtech AB Toimintaohjeet Johdanto Addtech on teknisen kaupan alalla toimiva konserni, joka tuo valmistajan asiakkalle sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa. Konserni toimii tietyillä korkeateknologisten

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteet KUNTARAHOITUS Eettiset toimintaperiaatteet Hyväksytty: 21.10.2009 Päivitetty: 6.6.2014 Hyväksyjä: Hallitus Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet 1 (5) Nesteen ihmisoikeusperiaatteet Elokuu 2017, versio 1 Seuraavat seitsemän periaatetta määrittävät Nesteen ihmisoikeuksia koskevat lähestymistavat ja standardit ja pitävät samalla yllä parhaita käytäntöjä

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot 1 Tietosuoja Liikennöitsijä tiedostaa, että rekisteritietojen täyttämiseksi hänen on syötettävä järjestelmään yhtiötä koskevien tietojen lisäksi ajoneuvokohtaisia

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Yrityksen vastuuperiaatteet

Yrityksen vastuuperiaatteet Yrityksen vastuuperiaatteet Yrityksen vastuuperiaatteet Toimitusjohtajan alkusanat Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board and CEO Yhtiömme on jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri puolilla

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot