Sähkömarkkinakatsaus 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinakatsaus 1"

Transkriptio

1 Sähkömarkkinakatsaus 1

2 Sähkömarkkinakatsaus Katsauksessa esitetään perustilastotietoja (1) sähkön vähittäishinnoista ja (2) sähkön tukkumarkkinoista katsauksen laadintahetkellä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Lopuksi on (3) linkkejä tiedontuottajien kotisivuille. Käyttäessänne kalvosarjan kuvia on lähteeksi aina merkittävä ko. kuvassa kerrottu lähde, esim. Lähde: SKM Syspower. Kalvosarjaa päivitetään säännöllisesti. Uusia päivityksiä voi seurata: Sähkömarkkinoiden toiminnasta saa yleistietoja -sivustolta Kalvosarjaa koskevissa kysymyksissä auttavat ET:n tukkumarkkinaasiantuntija Petteri Haveri (09) ) ja johtaja Pekka Salomaa (09) ). 2

3 1. Sähkön vähittäishinta Kilpaillun sähköenergian vähittäishintojen kehitys Suomessa esitellään kolmen ns. tyyppikuluttajan avulla (diat 4-6). Hintakehitystä voi myös verrata Suomen aluehinnan päivittäin voimakkaastikin muuttuvaan noteeraukseen. Sähkönmyyjän on huomioitava hinnoittelussaan tukkuhinnan lisäksi, että systeemihintaa vastaan tehtäviin suojauksiin verrattuna on riski aluehinnan poikkeamisesta systeemihinnasta (vrt. diat 13 ja 16); että sähkö todennäköisesti maksaa suuren kulutuksen aikana enemmän kuin keskimäärin; että lisäksi asiakassuhteesta (kuten laskutus, asiakaslehti) aiheutuu usein asiakkaan volyymista riippumattomia kustannuksia; jne. Seuraavaksi (diat 7-9) verrataan Suomen ja eräiden kiinnostavien maiden sähkön hinnan kehitystä, hinnan muodostumista sekä asukkaiden ostovoimaan suhteutettua hintaa. Näissä tarkastellaan sähkön kokonaishintaa sisältäen myös sähkön siirron veroineen. 3

4 Sähköenergian kuluttajahinnat, kerrostalohuoneisto kwh/a Kuvassa ovat tyyppikuluttajan "kerrostalohuoneisto 2000 kwh/vuosi sähköenergian toimitusvelvollisuushinnat ja yhden vuoden määräaikaisen sopimuksen tarjoushinnat Hinnat ovat sahkonhinta.fipalvelusta ja ne on laskettu koko maan hinnoista painotettuina keskiarvoina Lisäksi kuvassa on Nord Pool Spotin Suomen hinta-alueen päiväkeskiarvo Kaikki hinnat esitetään arvonlisäveroineen (alv 24 %) Lähde: Energiavirasto 4

5 Sähköenergian kuluttajahinnat, pientalo kwh/a Kuvassa ovat tyyppikuluttajan "pientalo 5000 kwh/vuosi sähköenergian toimitusvelvollisuushinnat ja yhden vuoden määräaikaisen sopimuksen tarjoushinnat Hinnat ovat sahkonhinta.fipalvelusta ja ne on laskettu koko maan hinnoista painotettuina keskiarvoina Lisäksi kuvassa on Nord Pool Spotin Suomen hinta-alueen päiväkeskiarvo Kaikki hinnat esitetään arvonlisäveroineen (alv 24%) Lähde: Energiavirasto 5

6 Sähköenergian kuluttajahinnat, pientalo kwh/a Kuvassa ovat tyyppikuluttajan sähkölämmitteinen pientalo kwh/vuosi sähköenergian toimitusvelvollisuushinnat ja yhden vuoden määräaikaisen sopimuksen tarjoushinnat Hinnat ovat sahkonhinta.fipalvelusta ja ne on laskettu koko maan hinnoista painotettuina keskiarvoina Lisäksi kuvassa on Nord Pool Spotin Suomen hinta-alueen päiväkeskiarvo Kaikki hinnat esitetään arvonlisäveroineen (alv 24 %) Lähde: Energiavirasto 6

7 Verottomat kuluttajahinnat eräissä Euroopan maissa kotitalousasiakkaalle (kulutus kwh/a) Lähde: Eurostat 7

8 Sähkön kuluttajahinta 2014 jälkipuoliskolla ( kwh vuosikulutus) Lähde: Eurostat 8

9 Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus kwh vuodessa) 2. puolivuotiskausi PPS / 100 kwh Lähde: Eurostat 9

10 2. Sähkön tukkumarkkinat Seuraavilla kuvilla tarkastellaan sähkön tukkumarkkinoiden tämänhetkistä tilaa, siihen johtanutta kehitystä ja hintaan vaikuttavia tekijöitä: perustietoja pohjoismaisista sähkömarkkinoista (dia 11) systeemihinta ja aluehinnat (12-13) vesivarantotilanne Pohjolassa (14) finanssituotteet (15-16) mennyt hintakehitys ja tulevaisuuden odotukset (17) vertailu sähkön spot-hinta Pohjolassa ja Saksassa (18) 10

11 Itämeren alueen sähkömarkkinat Itämeren markkina-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska sekä Baltian maat Yhteinen markkina-alue mahdollistaa markkina-alueen sähköntuotantokapasiteetin käytön parhaalla mahdollisella tavalla Pullonkaulat maiden sisäisissä ja välisissä siirtoverkoissa rajoittavat sähköntuotantokapasiteetin optimaalista käyttöä Kuvassa Itämeren alueen siirtoverkko 2014 Lähde: ENTSO-E 11

12 Systeemihinta ja aluehinnat Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Pool Spotissa noteerataan päivittäin seuraavan päivän sähkön hinta. Jokaiselle vuorokauden tunnille lasketaan koko markkina-alueella annettujen tarjousten perusteella hinta. Kun Pohjoismaiden välillä ilmenee sähkönsiirrossa pullonkauloja, lasketaan jokaiselle Nord Pool Spotin hinta-alueelle oma aluehinta. Kuvassa ovat systeemihinnan ja aluehintojen päiväkeskiarvot. Viimeisimmät hinnat näkyvät Nord Pool Spotin kotisivulla Päivämäärä Systeemihinta 12,86 12,09 10,55 12,09 12,08 12,09 36,22 12,08 12,09 12,08 36, ,09 12,09 43,51 43,51 Lähde: 12

13 Nord Pool Spotin systeemihinta ja Suomen aluehinta Kuvassa ovat koko Pohjolan hintatasoa edustavan systeemihinnan ja Suomen aluehinnan viikkokeskiarvot 2004 Lähde: SKM Syspower 13

14 Vesivarantotilanne on tärkeä hinnan määrääjä Pohjoismaisessa järjestelmässä käytettävissä olevan vesivoiman määrä vaikuttaa tarpeeseen käyttää muita tuotantomuotoja. Vesivoiman osuus sähkötuotannosta on Pohjoismaissa poikkeuksellisen suuri Runsasvetisinä vuosina sähkön hinta on tyypillisesti alempi kuin niukkavetisinä vuosina. Vesivoiman saatavuus on polttoaineiden hintojen ohella merkittävimpiä sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä Pohjolan vesivarannoista yli 90 % on muualla kuin Suomessa, joten Suomen varantotilanne ei vaikuta vesivoiman saatavuuteen merkittävästi. Lähde: SKM Syspower 14

15 Finanssituotteet Sähkömarkkinatoimij at käyttävät erilaisia finanssituotteita ja sopimuksia suojautuessaan hintariskeiltä Nasdaq OMX:n listaamat finanssituotteet ovat sidotut Nord Pool Spotin systeemihintaan. Kuvassa ovat kolmen seuraavan vuoden vuosituotteiden hintakehitys. Mitä pidemmällä tulevaisuudessa toimitus tapahtuu, sitä suurempi epävarmuus johdannaisen kohteen hinnasta vallitsee. Lähde: SKM Syspower 15

16 Finanssituotteet 2 - aluehintasuojaus Koska finanssituotteiden hinta on sidottu Nord Pool Spotin systeemihintaan, ja Suomen aluehinta voi poiketa systeemihinnasta, on tarjolla EPAD-sopimuksia EPAD-sopimuksella (Electricity Price Area Difference) voi suojautua systeemihinnan ja aluehinnan erotukselta Jos EPAD-sopimusten hinnat nousevat, se kertoo heikentyneestä luottamuksesta sähkönsiirtokapasiteetin riittävyyteen ja luotettavuuteen Kuvassa ovat kolmen seuraavan vuoden Suomen hinta-alueen EPADvuosituotteiden hintakehitys Lähde: SKM Syspower 16

17 Sähköpörssin toteutunut hinta ja tulevaisuuden hintanoteeraukset Kuvassa ovat kahden vuoden toteutuneiden päivähintojen viikkokeskiarvot ja tulevaisuuden hintanoteeraukset Tulevaisuuden hintanoteeraukset (finanssituotteiden hinnat) kertovat markkinatoimijoiden hintakehitysodotuksi sta. Lähde: SKM Syspower 17

18 Sähkön spot-hinta Pohjolassa ja Saksassa Sähkön hinnan vaihtelu ja hintataso Keski- Euroopassa ovat yleensä Pohjolaa suuremmat, muttei suinkaan aina Kuvassa ovat Pohjoismaiden ja Saksan spothintojen vuorokausikeskia rvot ja hintojen erotus Lähde: SKM Syspower 18

19 3. Tiedontuottajien linkit Energiamarkkinaviraston sähkön hintapalvelu: EU:n tilastovirasto Eurostat Tukkuhintatiedot ovat saatavilla sähköpörssien kotisivuilta: sähkön fyysinen kauppa: sähkön johdannaiskauppa: Kantaverkkotietoa: ja 19

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Price of

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat...2 2.1. Pohjoismaiden tuotanto-osuudet...2

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 0 7 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Esa Rinta-Runsala & Jukka Kiviniemi Sähköyhtiön riskienhallinta avoimilla sähkömarkkinoilla TV T T V T T V T T V T T V T T V T T V T T V

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

KATSAUS FORTUMIIN JA SÄHKÖMARKKINOIHIN

KATSAUS FORTUMIIN JA SÄHKÖMARKKINOIHIN KATSAUS FORTUMIIN JA SÄHKÖMARKKINOIHIN Sähkömarkkinat herättävät usein keskustelua ja kysymyksiä. Me Fortumilla haluamme osaltamme edistää rakentavaa keskustelua aiheesta. Sähkömarkkinoita säätelevät monet

Lisätiedot

Sähkön hinnan suojaus pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Sähkön hinnan suojaus pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Sähkön hinnan suojaus pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Pro Gradu - tutkielma Tammikuu 2015 Petri Luolahti (91539) Tiivistelmä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys ja toiminta.

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys ja toiminta. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Sa2701000 Kandidaattityö ja seminaari KANDIDAATTITYÖ Tomi Väisänen 0221121 Säte 5 Euroopan sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

Lisätiedot

Ydinenergia ja Suomi

Ydinenergia ja Suomi Ydinenergia ja Suomi Maa Ydinvoiman osuus (%) Ydinvoiman tuotanto (TWh) Yhdysvallat 19,7 809,0 Ranska 76,2 418,3 Japani 24,9 240,5 Venäjä 16,9 152,1 Etelä-Korea 35,6 144,3 Saksa 28,3 140,9 Kanada 14,8

Lisätiedot