BL20A0700 SÄHKÖVERKKOTEKNIIKAN PERUSKURSSI 4 op, 1 per.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL20A0700 SÄHKÖVERKKOTEKNIIKAN PERUSKURSSI 4 op, 1 per."

Transkriptio

1 BL20A0700 SÄHKÖVERKKOTEKNIIKAN PERUSKURSSI 4 op, 1 per. 1 Sähköenergiamarkkinat Sähkön tuotanto; Avointa, kilpailtua, rakentamisluvat Sähkönsiirto; Fingrid Oy, monopoli Sähkönjakelu; Verkkoliiketoiminta, alueellinen monopoli, 90 yhtiötä, viranomaisvalvonta (Energiavirasto) Sähkökauppa; Avointa, kilpailtua, sähköpörssi Sähköteollisuus; Suomessa vahva osaaminen ja hyvä menestys, ABB-yhtiöt, Vacon, Kemppi, Kone Sähkön käyttö; Energialähde, sähkön muokkaus 2

2 Sähkövoimajärjestelmä Perinteinen sähkövoimajärjestelmä Tulevaisuuden smartgrid energiajärjestelmä 3 Sähkön jakelu, verkostokomponentit Sähköasema 110/20 kv 400 V johto 110 kv johto 110/20 kv muuntaja 20 kv johto 20/0,4 kv muuntamo 4

3 Sähkön hinnan muodostuminen Keskisuuren teollisuusasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen ( ,31 snt/kwh) Kotitalouksien sähkönhinnan muodostuminen, kulutus 5000 kwh/a ( ,57 snt/kwh) Lähde: https://www.energiavirasto.fi/fi/sahkoinfomarkkinat Sähköenergian verottomat kuluttajahinnat eräissä Euroopan maissa kotitalousasiakkaalle (kulutus kwh/a) Lähde: 6

4 Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus kwh vuodessa) 2. puolivuotiskausi PPS / 100 kwh Source: Eurostat Lähde: 7 Sähkövoimajärjestelmä Koostuu voimalaitoksista ja kuormituksista sekä niitä yhdistävistä johdoista G P, Q G P, Q G Generaattorit käyvät samassa tahdissa Tuotannon ja kulutuksen tasapaino Kuva: 8

5 Sähkön siirto- ja jakelujärjestelmä Tehtävänä sähkön toimitus voimalaitoksilta sähkön käyttäjille taloudellisesti luotettavasti mahdollistaa sähkön tuotanto taloudellisella tavalla ei saa olla pullonkaulana Suomessa käytössä olevat jännitetasot: 400 kv, (220 kv) 110 kv 20 kv, (10 kv) 0,4 kv, (1 kv) 3-vaiheinen, taajuus 50 Hz yhteydet Nordel-verkkoon ja Venäjälle sekä Viroon (DC-linkit) Kantaverkkosuunnitelma vuodelle 2022 Kuva: ntaverkon_kansallinen_10-vuotissuunnitelma_ pdf 9 Siirtoverkko Suomessa Kuva: Kuva: https://www.entsoe.eu/publications/order-maps-and-publications/electronic-grid-maps/ 10

6 Systeemihinta ja aluehinnat Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Pool Spotissa noteerataan päivittäin seuraavan päivän sähkön hinta. Jokaiselle vuorokauden tunnille lasketaan koko markkina-alueella annettujen tarjousten perusteella hinta. Kun Pohjoismaiden välillä ilmenee sähkönsiirrossa pullonkauloja, lasketaan jokaiselle Nord Pool Spotin hinta-alueelle oma aluehinta. Kuvassa ovat systeemihinnan ja aluehintojen päiväkeskiarvot. Viimeisimmät hinnat näkyvät Nord Pool Spotin kotisivulla Systeemihinta: 9,25 /MWh Lähde: 11 Fingrid, verkkoinvestoinnit ja sähkön käyttö Suomessa Lähde: Tuomas Rauhala, Hajautetun tuotannon relesuojaus, , Lappeenranta 12

7 Sähkön siirto Kuinka pitkälle voidaan siirtää 1 MW teho (cos = 1,0), kun käytössä on 3-vaiheinen 54/9 mm 2 teräsalumiini-johdin ja suurin sallittu jännitteenalenema on 10 %? 400 kv virta on 1,5 A km 110 kv virta on 5,3 A 2260 km 20 kv virta on 28,9 A 75 km 0,4 kv virta on 1445 A 30 m 1 MW LUT tai omakotitaloa 13 Voimajohdon pääosat 14

8 400 kv voimajohto Kuvat: Fingrid, kv voimajohto Lähde: Fingrid Oyj

9 110 kv voimajohto Teräsristikkopylväsjohto Puupylväsjohto Kevytrakenteinen puupylväsjohto kv keskijännitejohto Päällystetty avojohto (PAS) Avojohto Maakaapelin asentaminen kaivuutekniikalla Maakaapelin asentaminen auraustekniikalla 18

10 400 V pienjännitejohto Riippukierrekaapeli (AMKA) Maakaapeli, auraustekniikka 19 Sähkön käyttö Sähkön osuus energianloppukäytöstä on 22 % (2014)*. Teollisuus käyttää Suomen sähköenergiasta noin puolet. Tästä valtaosa menee metsäteollisuuden tarpeisiin. Kotitaloudet käyttävät sähköstä noin viidenneksen ja loppu jakautuu palveluiden, julkisen kulutuksen ja maatalouden kesken. Suomalaisen kodin varustetaso on varsin korkea, sillä lähes jokaisessa taloudessa on sähköliesi ja jääkaappi. Pakastin ja pesukone on noin 80 %:ssa talouksista ja mikroaaltouuni 90 %:ssa. Sähkönkäytöstä yli 15 % menee sähkölämmitykseen**. Sähköllä lämmitetään jo yli asuntoa joissa asuu lähes 1,6 miljoonaa suomalaista. Viime vuosina noin 40 %:iin uusista pientaloista on valittu sähkölämmitys. Sähkön kokonaiskulutus ,3 TWh*** Kemianteollisuus 8 % Teollisuus yhteensä 47 % (v %) Metallinjalostus 10% Metsäteollisuus 24 % Muu teollisuus 5% Häviöt 3 % Asuminen ja maatalous 27 % Palvelut ja rakentaminen 23 % Muu kulutus yhteensä 50 % (v %) * ** *** 20

11 Sähkön tuotanto ja tuonti Sähkön hankinta * Ydinvoiman osuuden on arvioitu kasvavan 36%:n OL 3 valmistuttua Lähde: ET Sähkön hankinta energialähteittäin 2014 (83,3 TWh)*** Ydinvoima 27,2 % Jäte Turve 1,0 % 3,5 % Kivihiili 9,8 % Öljy 0,3 % Biomassa 13,2 % Sähkön tuotannon ennuste 2025** Maakaasu 6,3 % Vesivoima 15,8 % Tuuli 1,3 % Nettotuonti 21,6 % * 23_kuv_010_fi.html ** KTM. Energiatalous *** 21 Sähkön tuotanto Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti vuosittain MW ja GWh Tuulivoimahankkeet (4/2015) Asennettu kapasiteetti vuoden lopussa (MW) Tuotanto (GWh) Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 627 megawattia. Vuoden 2012 lopussa tuulivoimaloita oli 163 kappaletta (288 MW) ja vuonna voimalaa (197 MW). Tuulivoimaa ennustetaan rakennettavan yli 300 MW vuoden 2015 aikana. (STY 2015) Huhtikuun 2015 puoleen väliin mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita yli megawatin (MW) edestä. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on noin 2200 MW. (STY 2015) 22

12 Sähkön tuotanto Aurinkosähkö, Saksa (1/2015) Aurinkosähkön tuotantopotentiaali Lappeenranta vs. Frankfurt kwh/m2/d Frankfurt, Saksa Lappeenranta, Suomi 1 0 Kuukausi Asennettua kapasiteettia 38 GW (= MW) Saksassa 1/2015. Vrt. Olkiluoto 3:n sähköteho n. 1.5 GW. Kattoasennuksen hinta /kwp. Hinta laskenut 67 % vuodesta Sähkönkulutuksen huipputeho Torstai klo 7:00-8:00 Suomen tuotanto vesivoima ydinvoima yhteistuotanto CHP, teollisuus yhteistuotanto CHP, kaukolämpö lauhdevoima tuulivoima MW MW MW MW MW MW 3 MW + Sähköntuonti MW Venäjältä MW Ruotsista MW Virosta 322 MW Sähkönvienti 46 MW Norjaan 46 MW Sähkön kokonaiskulutus MW Lähde: Fingrid Oyj 24

13 Sähkönkulutuksen huipputeho Maanantai klo 8:00-9:00 Suomen tuotanto Vesivoima Ydinvoima Yhteistuotanto Erillistuotanto Tuulivoima MW MW MW MW MW 47 MW + Sähköntuonti MW Venäjältä 69 MW Pohjois-Ruotsista MW Keski-Ruotsista MW Virosta 253 MW Sähkönvienti 48 MW Norjaan 48 MW Sähkön kokonaiskulutus MW Muokattu lähteistä: 25 Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 2013 Uusiutuvat: 63 % (v %) Hiilidioksidivapaat: 85 % (v %) 26

14 Sähkön tuotanto maailmassa energialähteittäin World electricity generation by fuel Muokattu lähteestä: IEA Electricity Information Sähkön myynti Venäjä Pohjoismaiset yhtiöt Tuottajat Fortum Pohjolan voima TVO Kemijoki Oy Vattenfall Paikalliset energiayhtiöt Teollisuus Sähkön välittäjät Nord Pool Muut Sähkönkäyttäjät Pienasiakasmyyjät Sähköyhtiöt Sähkönmyyjäyhtiöt Muut Suurteollisuus Pk-teollisuus Palvelut Maataloudet Kotitaloudet Sähkön suurimmat tukkumyyjät ovat Fortum ja Vattenfall. Ne myyvät sähköä suurasiakkaille ja sähkön vähittäismyyjille. Sähkön vähittäismyyjinä toimivat pääasiassa paikalliset ja alueelliset sähkölaitokset, joita on Suomessa tällä hetkellä noin sata. 28

15 Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia Sähköautot ja ladattavat hybridit Haaste ja mahdollisuus sähköverkoille (haasteena teho, ei energia) Latausinfrastruktuuri laajalti olemassa (lämmitystolpat) Hajautettu tuotanto Tuulivoima, aurinkovoima Kahden suuntainen tehonsiirto (suojaus, verkon siirtokapasiteetti, jne.) Energiavarastot Tehonsiirrosta energian siirtoon Mahdollisuus verkosta otettavien tehopiikkien leikkaamiseen ja muihin verkon ja markkinoiden tukitoimintoihin Aktiivinen asiakasrajapinta Valtakunnallisesta tuotannon säätämisestä kulutuksen ohjaamiseen Sähkönkäyttäjän rooli passiivisesta aktiiviseksi esim. taloautomaatiota hyödyntämällä Ohjataan sähkönkäyttöä siten, ettei sähkön loppukäyttäjä huomaa eroa (esim. lämmönvesivaraaja, kylmälaitteet) Pienjännitteinen tasasähkönjakelu (LVDC) Aktiivinen sähkön laadun hallinta Infrastruktuuri (alusta) hajautetulle pientuotannolle, energiavarastoille ja aktiiviselle asiakasrajapinnalle Edullinen vaihtoehto keskijänniteverkolle Mahdollistaa saarekekäytön (yhteyden muuhun sähkövoimajärjestelmään ollessa poikki), microgrid 29 Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia World Energy Investment Outlook 2014 Special Report https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weio2014.pdf 30

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Sähkömarkkinakatsaus 1

Sähkömarkkinakatsaus 1 Sähkömarkkinakatsaus 1 Sähkömarkkinakatsaus Katsauksessa esitetään perustilastotietoja (1) sähkön vähittäishinnoista ja (2) sähkön tukkumarkkinoista katsauksen laadintahetkellä sekä niihin vaikuttavista

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin 2.4.2006 Kauppatieteiden osasto Teknologiatutkimus 90671K Kandidaatintutkielma (teknologiatutkimus) Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin Milla Ratilainen

Lisätiedot

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Price of

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Baltian maiden sähkömarkkinat Common Baltic electricity markets Amanda Vainio

Baltian maiden sähkömarkkinat Common Baltic electricity markets Amanda Vainio Baltian maiden sähkömarkkinat Common Baltic electricity markets Amanda Vainio Kandidaatintyö 10.9.2013 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT Aino-Kaisa Manninen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys ja toiminta.

Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiskehitys ja toiminta. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Sa2701000 Kandidaattityö ja seminaari KANDIDAATTITYÖ Tomi Väisänen 0221121 Säte 5 Euroopan sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Lapin liitto Lapin energiastrategia

Lapin liitto Lapin energiastrategia Lapin liitto Lapin energiastrategia 1 Esipuhe Lapin liitto käynnisti maakunnallisen energiastrategian valmistelun vuoden 2008 lopulla. Tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan

Lisätiedot

Energia ja huoltovarmuus. Toimialajohtaja Mikko Kara, VTT Prosessit

Energia ja huoltovarmuus. Toimialajohtaja Mikko Kara, VTT Prosessit Energia ja huoltovarmuus Toimialajohtaja Mikko Kara, VTT Prosessit 2 Hiili- ja uraanivarat riittävät sadoiksi vuosiksi 500 400 The size of the conventional fuel resources R/P, years Undiscovered resources

Lisätiedot