Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2007 31.1.2008"

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 Hyvä vuosi Hyvä taloudellinen tulos Korkeampi sähkön tukkumyyntihinta haastavassa markkinaympäristössä 39,7 euroa/mwh vuonna 2007 (+7 %) vs. Nordpool 27,9 euroa/mwh (-43 %) Fortumin sähköntuotannosta hiilidioksidivapaata 89 % (84 %) Jakeluyhtiö Lenenergon omistusosuus myyty voittoa 232 miljoonaa euroa Muuttumaton omistusosuus tuotantoyhtiö TGC-1:ssä investointi 243 miljoonaa euroa Vahva kassavirta mahdollisti suuremmat investoinnit ja pääoman palautukset Vertailu vuoteen

3 Vahva taloudellinen tulos Vertailukelpoinen liikevoitto (1 437) miljoonaa euroa, kasvua 9 % Osakekohtainen tulos 1,74 (1,22) euroa, kasvua 43 % Liiketoiminnan kassavirta (1 151) miljoonaa euroa Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet ylitetty Osinkoehdotus 1,35 euroa osakkeelta, noin 1,2 miljardia euroa Ehdotettu omien osakkeiden osto; enintään 300 miljoonaa euroa Vertailu vuoteen

4 Vertailukelpoinen liikevoitto Miljoonaa euroa IV/2007 IV/ Sähköntuotanto Lämpö Sähkönsiirto Markets Muu Vertailukelpoinen liikevoitto

5 Hintojen kehitys Nord Poolin tukkuhinta: Q4: 42,7 EUR/MWh (44,6 EUR/MWh); - 4 % 2007: 27,9 EUR/MWh (48,6 EUR/MWh); - 43 % Sähkön tukkuhinta Nord Poolissa /MWh Fortumin pohjoismaisen sähköntuotannon tukkumyyntihinta: Q4: 43,0 EUR/MWh (37,7 EUR/MWh); + 14 % 2007: 39,7 EUR/MWh (37,1 EUR/MWh); + 7 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Lähde: 4 10 Päästöoikeuksien hinta vuodelle 2007: Q4: 0,07 EUR/MWh (9,7 EUR/MWh); - 99 % 2007: 0,7 EUR/MWh (18,5 EUR/MWh); - 96 % EU:n päästöoikeuksien hinta /CO Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Lähde: Nord Pool 2 5

6 Vesivarastot Pohjoismaissa 120 varastojen energiasisältö (TWh) referenssitaso Lähde: Nord Pool, Fortum 6

7 Sähkön tukkuhinta Nord Poolissa /MWh Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q Lähde: 7

8 SEGMENTIT 8

9 Sähköntuotanto Alhaisen spot-hinnan vuoksi lauhdetuotantoa noin 70 % vähemmän Noin 2 % enemmän vesi- ja ydinvoimatuotantoa Segmentin CO 2 -vapaa tuotanto 95 % (TWh) Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa 46,1 48, Vesi Ydin Lauhde Vertailu vuoteen

10 Sähköntuotanto Tuotannon toteutunut tukkumyyntihinta kohosi Negatiivinen kertaluontoinen erä ydinjätehuollosta Fortum Servicen huonompi tulos Milj. euroa Liikevaihto Vertailukelpoinen liikevoitto Sidottu pääoma Vertailukelpoinen RONA, % 17,7 16,9 Bruttoinvestoinnit Liiketoimintayksiköt: Generation, Portfolio Management and Trading, Service 10

11 Lämpö Lämmön myynti alueittain (TWh) 30 Leuto sää kuten vuonna ,1 24,7 Investoinnit CHP-laitoksiin käynnissä - Suomenoja - Częstochowa, Puola - Tartto, Viro Ruotsi Suomi Muut maat 11

12 Lämpö Tehokas polttoainevalikoima kasvatti tulosta Fortum Espoon hankinta ja tehostamistoimenpiteet Puolassa paransivat tulosta Milj. euroa Liikevaihto Vertailukelpoinen liikevoitto Sidottu pääoma Vertailukelpoinen RONA, % 9,2 9,2 Bruttoinvestoinnit Liiketoimintayksiköt : Heat, Värme 12

13 Sähkönsiirto Myynti 6 % suurempi, pääasiassa Fortum Espoon koko vuoden konsolidoinnista Hanke automaattisen mittarinluentajärjestelmän käyttöönottamiseksi Ruotsissa vauhdittui Investoinnit automaattisiin mittareihin 64 miljoonaa euroa vuonna 2007 (TWh) Fortumin sähkön siirto jakeluverkoissa 26,0 24, Ruotsi Suomi Norja Viro 13

14 Sähkönsiirto Myrskyt, kertaluonteinen hintakorjaus Suomessa ja automaattisten mittareiden asennuskulut Ruotsissa alensivat tulosta Fortum Espoo kasvatti liikevoittoa Milj. euroa Liikevaihto Vertailukelpoinen liikevoitto Sidottu pääoma Vertailukelpoinen RONA, % 7,5 8,3 Bruttoinvestoinnit Liiketoimintayksiköt : Distribution 14

15 Markets Kova kilpailu jatkui Ympäristomerkittyjen tuotteiden myynti kasvoi Asiakasmäärä kasvoi Suomessa Fortumin asiakkaiden tyytyväisyys kasvoi selvästi vuonna ,3 miljoonaa sähköasiakasta - yksityis- ja yritysasiakkaat sekä jälleenmyyjät - Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 15

16 Markets Alempi sähkön myyntimäärä ja -hinta Suomessa kuluttajahinnat eivät ole täysin seuranneet hankintahintojen nousua Kuluja uudesta asiakasjärjestelmästä Ruotsissa Milj. euroa Liikevaihto Vertailukelpoinen liikevoitto -1-4 Sidottu pääoma Vertailukelpoinen RONA, % -0,6-0,8 Bruttoinvestoinnit 3 14 Liiketoimintayksiköt : Markets 16

17 TILINPÄÄTÖS 17

18 Tuloslaskelma Miljoonaa euroa IV/2007 IV/ Liikevaihto Kulut Liikevoitto Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta Nettorahoituskulut Voitto ennen veroja Välittömät verot Kauden voitto Vähemmistölle Tulos/osake, (euroa) 0,41 0,39 1,74 1,22 Tulos/osake, laimennettu (euroa) 0,41 0,38 1,74 1,21 18

19 Vertailukelpoinen ja raportoitu liikevoitto Liikevoitto IV/2007 Liikevoitto IV/2006 Liikevoitto 2007 Liikevoitto 2006 Vert.kelp. Raportoitu Vert.kelp. Raportoitu Vert.kelp. Raportoitu Vert.kelp. Raportoitu Sähköntuotanto Lämpö Sähkönsiirto Markets Muu Yhteensä

20 Kassavirtalaskelma Miljoonaa euroa IV/2007 IV/ Liikevoitto ennen poistoja Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksuja Rahoituserät ja verot Kassavirta ennen käyttöpääoman muutos Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta yhteensä Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit osakkeisiin Käyttöom. myynnit, osakkeiden myynnit ja sijoi Kassavirta ennen rahoitusta

21 Tunnuslukuja Miljoonaa euroa Liikevaihto Liikevoitto Liiketoiminnan kassavirta Korollinen nettovelka Taseen loppusumma Nettovelka/EBITDA* 2,2 2,3 1,8 Sijoitetun pääoman tuotto (%)* 14,0 13,4 13,5 Oman pääoman tuotto (%)* 15,8 14,4 13,5 *Vuoden 2007 kertaluonteiset erät Lenenergosta ja REC:stä oikaistu 21

22 NÄKYMÄT 22

23 Fortum toimii ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi Fortumin ilmastomyötäinen investointiohjelma etenee Fortum on Euroopan vähiten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia energiayhtiöitä tavoitteena säilyttää asema jatkuvilla panostuksilla 2007 sähköntuotannon yksikkökohtaiset päästöt 63 gco 2 /kwh Uudet alhaisemmat päästötavoitteet Uusi Renewables -yksikkö perustettu vuonna 2007 Meri-Porin ja Värtanin voimalaitoksille kehitetään hiilidioksidin talteenottojärjestelmiä Meri-Pori EU:n pilottilistalla Fortum valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon 23

24 EU:n energia- ja ilmastopaketti Tärkeä ja erittäin kunnianhimoinen edistysaskel CO2 -päästöjen vähentäminen ensisijainen tavoite energiatehokkuuden parantaminen päästöoikeuksien huutokauppa 2012 jälkeen uusiutuvan energian käytön edistäminen Päästökauppa EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi myös 2012 jälkeen tavoitteena maailmanlaajuinen päästökauppa Tavoitteena uusiutuvien energiamuotojen lisääminen 8,5 %:sta (2005) 20 %:iin on erittäin kunnianhimoinen markkinalähtöiset ja tehokkaat tukimuodot ratkaisevan tärkeitä 24

25 Liiketoiminnan perustekijöitä Pohjoismaiden vesivarastot noin 9 TWh yli keskimääräisen tammikuun puolessa välissä Sähkönkulutuksen vuosikasvu Pohjoismaissa noin 1 % Sähkön futuurihinnat tammikuun lopulla 2008: loppuvuodelle 2008 noin euroa/mwh vuodelle 2009 noin euroa/mwh Päästöoikeuksien hinnat tammikuun lopulla 2008: vuodelle 2008 noin euroa/tonni 25

26 Sähkön tukkuhintoja EUR/MWh Spot-hinnat Futuurihinnat Hollanti Saksa Pohjoismaat Lähde: 26

27 Sähkön tukkumyynnin suojaus Tilanne tammikuun 2008 alussa (Tilanne lokakuun 2007 alussa) Suojausaste Suojaushinta kalenterivuosi 2008 ~ 70 % ~ 44 euroa/mwh (~ 65 %) (~ 44 euroa/mwh) kalenterivuosi 2009 ~ 25 % ~ 46 euroa/mwh (~ 20 %) (~ 45 euroa/mwh) 27

28 Ehdotukset pääomanpalautuksiksi omistajille Osinkoehdotus 1,35 euroa per osake, yhteensä noin 1,2 miljardia euroa 0,77 euroa per osake Fortumin tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä lisäosinko 0,58 euroa per osake Ehdotus yrityksen omien osakkeiden hankinnasta enintään 300 miljoonalla eurolla yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään 28

29 Fortum hyvissä asemissa Painopiste Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Venäjällä mahdollisuuksia Venäjällä Ilmastonmuutoksen torjunta luo liiketoimintamahdollisuuksia joustava ja ilmastomyötäinen tuotantorakenne investointeja uuteen päästöttömään tuotantoon kehityspanoksia uusiin teknologioihin Vahva taloudellinen asema 29

30 30

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) I/2014 I/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 473 1 654 5 309 5 128 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014 Vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) II/2014 II/2013 I-II/2014 I-II/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 016 1 205 2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Oyj Sijoitus-Invest 2009, Wanha Satama 11. - 12.11.2009 Helsinki Fortum johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa Listattu

Lisätiedot

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin inpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Til s 2011 Tilinpäätös 2011 Tilinp tös 2011 Tilinpäätös 201 1 Tilinpäätös 2011 011 Tilinpäät päätös ät 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Vuoden 2011 liikevoitto ja kassavirta olivat

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 klo 9.00 Hyvä ensimmäinen neljännes Nyaganin 1-yksikkö aloittanut kaupallisen tuotannon

Lisätiedot

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Julkaistu: 2014-07-18 08:00:03 CEST Fortum Osavuosikatsaus Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Espoo, Suomi, 2014-07-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 KOHTI KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 11 Kestävän kehityksen raportti tyksen raportti 2011 Kestäv stävän kehityksen rap n raportti 2011 K n kehitykse rtti 2 4 Fortum vuonna 2011 Fortum kestävän kehityksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi Vuosikertomus 2000 www.fortum.fi /konserniesittely öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti öljynjalostus ja markkinointi Sisältö Tietoja sijoittajille sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Vuosi 2000 1 Fortum

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000. Osavuosi lyhyesti

5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000. Osavuosi lyhyesti 5.5.2000 1 (5) FORTUM OYJ:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000 Osavuosi lyhyesti - Fortumin liikevaihto kasvoi selvästi ja jatkuvien liiketoimintojen kannattavuus oli ennakoitua parempi - Energiayhtiö Wesertalin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot