Vaikutus yksikön / vastuualueen perustoimintaan tai muuhun toimintaan: HIDASTANUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikutus yksikön / vastuualueen perustoimintaan tai muuhun toimintaan: HIDASTANUT"

Transkriptio

1 1 Lomautusten vaikutusten arviointi Liite henkilöstöjohtajan selvitykseen KONSERNIPALVELUT HALLINTO-OSASTO / hallintopäällikkö Kari Lindgren Vaikutus yksikön / vastuualueen perustoimintaan tai muuhun toimintaan: HIDASTANUT Vaikutukset aikatauluihin: AIKATAULUISTA PYSTYTTY PITÄMÄÄN KIINNI Mitä on jäänyt hoitamatta ja mikä sen vaikutus on?: EI MITÄÄN Kokemukset yksiköiden / toimialojen välisestä yhteistyöstä: EI POIKKEAVAA NORMAALITILANTEESEEN Mahdolliset palautteet työntekijöiltä eri tilanteissa: EI MAINITTAVAA Mahdolliset palautteet asiakkailta / kuntalaisilta, myös asenteet: EI MAINITTAVAA Mahdolliset muut havainnot: TILANNETTA HELPOTTI SUURESTI SE, ETTÄ MERKITTÄVÄ OSA HENKILÖSTÖSTÄ PITI VAPAAEHTOISIA PALKATOTTOMIA VAPAAPÄIVIÄ. PALKATTOMAT PÄIVÄT PIDETTIIN USEASSA ERÄSSÄ JA SOPEUTETTIIN NE TYÖTILANTEEN MUKAAN. PALKATTOMAT VAPAAT TULEVAT VAIKUTTAMAAN PITKÄÄN SITÄ KAUTTA, ETTÄ VARSINAISIA VUOSILOMIA JÄÄNEE. LOMAUTUSAIKA LISÄKSI EI OLLUT VIELÄ KOVIN PITKÄ. Tietohallinto / tietohallintojohtaja Marko Tanska: Vaikutus yksikön / vastuualueen perustoimintaan tai muuhun toimintaan Peruspalveluiden taso pyrittiin pitämään samana kuin ennenkin eli keskityttiin perustehtäviin ja siirrettiin lähes kaikki suunnittelu- ja kehitystehtävät tuonnemmaksi. Tässä onnistuttiin yllättävän hyvin, koska lomautukset vähensivät selvästi myös palveluiden kysyntää monella alueella. Vaikutukset aikatauluihin Vasteajat palvelupyyntöjen suorittamiseen pitkittyivät huomattavasti Mitä on jäänyt hoitamatta ja mikä sen vaikutus on? Joitakin kehitysprojekteja sekä hankintoja ja sopimuksien uusimisia jouduttiin laittamaan jäihin tai siirtämään myöhemmäksi. Esim. ohjelmistojakelun kehittäminen, käyttäjähallinnan kehittäminen, idmjärjestelmän käytön laajentaminen, koulupuolen Windows7-päivitykset, tietoturvasuunnitelma ja ohjeistukset, puhepalveluiden uusiminen jne. Näillä ei kuitenkaan ollut kovinkaan isoja suoranaisia vaikutuksia asiakkaiden toimintaan tässä ajassa. Osa kehitystehtävistä oli työyksikön sisäisiä, joiden vaikutuksen eivät näy suoraan ulospäin. Osa siirrettiin lomautusten aiheuttaman kiireen vuoksi, koska toimialoilta ei löytynyt resursseja projektiin. Kokemukset yksiköiden / toimialojen välisestä yhteistyöstä

2 2 Yhteistyö toimi hyvin kuten ennenkin, mutta kiireen lisääntyminen aiheutti joidenkin projektien siirtämisen tuonnemmaksi. Mahdolliset palautteet työntekijöiltä eri tilanteissa Stressi lisääntyi ja työn mielekkyys kärsi. Mahdolliset palautteet asiakkailta / kuntalaisilta, myös asenteet TALOUSOSASTO / talousjohtaja Seppo Juntti Poissaolot jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, koska suurin osa otti vapaaehtoista palkatonta ja lomautuksiin oli riittävästi aikaa valmistautua. Toimialojen vastuulla oleva hankintojen valmisteluun liittyvät työt viivästyivät. Hallinnon merkitys kasvaa lomautustilanteessa. Valmistelutyön laatu kärsii lomautuksista. Kiire aiheutti paineita. Lomautusten johdosta tapahtunut työn kierto toi kokemusta uusista työtehtävistä. STRATEGISEN KEHITTÄMISEN OSASTO / viestintäpäällikkö Teija Järvelä - vaikea ylläpitää toimintavarmuutta ja varmistaa riittävän nopea reagointi (esim. yritysten sijoittumiseen liittyvät kysymykset) - töiden lykkääntyminen - lomautukset vaikuttavat negatiivisesti kaupungin imagoon. LUPA- JA VALVONTAOSASTO / Rakennusvalvonnanjohtaja Reima Rae rakennusvalvontayksikkö, ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristöterveydenhuollon yksikkö Vaikutus yksikön / vastuualueen perustoimintaan tai muuhun toimintaan - suunniteltuja tarkastuksia jäänyt tekemättä, rakennuslupien käsittelyaikojen pidentyminen/päätösten viivästyminen, sama pätee ympäristönsuojeluyksikön toimintaan - eläinlääkäripalveluja ei ole voitu tarjota kaikissa pisteissä - asioita on laitettava tärkeysjärjestykseen, vaikuttavuus ratkaisee otetaanko tehtävä työn alle vai jääkö se ajan hoidettavaksi Vaikutukset aikatauluihin - kts. edellä, koko loppuvuoden kiire

3 3 Mitä on jäänyt hoitamatta ja mikä sen vaikutus on? - vain kiireelliset tapaukset on pystytty hoitamaan, joka aiheuttaa terveysvalvonnalle loppuvuodeksi lisääntynyttä kiirettä, mutta eläinlääkäripuolella vaikutuksena on asiakkaiden siirtymistä yksityislääkäripalveluiden käyttäjäksi - ympäristön jatkuva valvonta/valvontakohteiden loppuun valvominen siirtynyt tulevaisuuteen, vaikuttaa kaupunkikuvaan - asiakkaiden neuvonta supistunut/tarkastajien tavoitettavuus hankalaa, vaikuttaa asiakkaiden rakentamisaikatauluihin Kokemukset yksiköiden / toimialojen välisestä yhteistyöstä - vaikeata on ollut mm. eläinlääkäreiden ja vastaanottoja siivoavien laitoshuoltajien lomautuksen yhteensovittaminen (eläinlääkärit joutuneet välillä itsekin siivoamaan) - tarvittavien henkilöiden tavoitettavuus hankalaa joko ko. henkilön lomautuksen takia tai paikallaolijoiden ylimääräisten kiireellisten tehtävien takia Mahdolliset palautteet työntekijöiltä eri tilanteissa - - ei ehdi, riittämättömyyden tunne - mikä on tärkeintä ensiksi hoitaa - yksikön haavoittuvuus, kumpa nyt ei kukaan sairastuisi - tässä tilanteessa ei pitäisi vaatia mitään muita ylimääräisiä raportointeja tai selvitettäviä - työvälineet pitäisi toimia/ohjelmat, verkot, palvelin - henkilöstön kuormitus on lisääntynyt, koetaan väsymystä ja näköalattomuutta, toivo paremmista ajoista on hiipunut, pelätään tulevia ratkaisuja ja niiden seurauksia Mahdolliset palautteet asiakkailta / kuntalaisilta, myös asenteet - ei saa kiinni, ei ainakaan tiettyä henkilöä (siirrynpä siis yksityispalveluiden käyttäjäksi!) - ei vastata puhelimeen, ei soittopyyntöihin, ei olla paikalla, tästä johtuen asiakkaan hanke viivästyy - ei ole pystytty selvittämään jo rakennettujen rakennusten varustelutasoja/piirustuksia yms. välittömästi tai muutamassa päivässä/tästä johtuen kiinteistökaupat ovat estyneet Mahdolliset muut havainnot - jollekin yksikölle lomautus ei sovi missään tapauksessa (esim. eläinlääkärit), jollekin muulle se sopii vähän paremmin, kun vaan osa töistä jätetään tekemättä, vaikka tekemättömiä töitä joutuukin sitten selittelemään - terveysvalvontapuolen mielipide, että palkaton vapaa kuitenkin parempi vaihtoehto kuin pelkkä palkanalennus, koska silloin työtekijä ei saa itselleen mitään vastiketta menetyksestä

4 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / useita kirjoittajia, kokoaja hallintopäällikkö Anne Liimatainen Vaikutus yksikön / vastuualueen perustoimintaan tai muuhun toimintaan - Työmäärän kasautuminen lomautusten/palkattomien aikana ja viivevaikutukset niiden jälkeenkin. - Työehtosopimusten mukaisia vuosilomia ei ole voitu pitää normaaliin tapaan, mikä näkyy toiminnan kuormittumisena pitkään, kun mennään vajaalla työntekijäresurssilla. - Lakisääteiset määräajat ylittyivät (lastensuojelu, aikuissosiaalityö, osin vammaispalvelu) Osa lakisääteisistä toiminnoista ei toteudu lain edellyttämällä tavalla esim. neuvola- ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa ja tekemättömien tehtäviä on ruuhkautunut sekä fysioterapiassa, toimintaterapiassa ja toimintaterapiassa odotusajat ovat yli lakisääteisen hoitoonpääsyn vaatimusten. - Ympärivuorokautisen hoidon ja säännöllisen kotihoidon jättäminen lomautusten ulkopuolelle mahdollisti perustehtävien hoitamisen yksiköissä. Asiakastyötä on jouduttu kuitenkin organisoimaan uudelleen, jotta perustehtävä on saatu hoidetuksi. - Laitoshuoltajien lomautukset aiheuttivat töiden uudelleen tarkastelun ja priorisoinnin. - Hygieniatason on voitu todeta laskeneen yksiköissä. Asukkaiden saunotuspäivät ovat vähentyneet ja vaihtuneet suihkupäiviksi - Neuvonta- ja arviointiyksikkö on vähäisen henkilökuntamääränsä johdosta erittäin haavoittuva, joten päällekkäisiä lomautuksia neuvonta- ja arviointiyksikössä ei saisi olla. Aikataulu tiukkuus aiheutti päällekkäiset lomautukset osittain ja vaikutuksia oli havaittavissa toiminnassa. - Aiemmat sijaiset ovat siirtyneet muihin organisaatioihin/kuntiin. - Kuntoutushenkilökunnan lomautukset ovat näkyneet keskimääräistä enemmän, koska henkilökuntaa on ylipäänsä vähän. - Potilaat eivät ole päässeet hoidon/palvelun piiriin suunnitellun ja määräysten mukaisesti. - Lääkärin vastaanotto ja päivystys ovat kuormittuneet lomautettujen työntekijöiden asiakkaiden siirryttyä osaltaan käyttämään näitä palveluita, mm. mielenterveyskuntoutuksesta, depressiohoitajien vastaanotoilta ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta terveysasemien vastaanotoille. - Terveysasemien ruuhkautumisen takia päivystykseen on ohjautunut aiempaa enemmän puolikiireellisiä potilaita. - Esimiesten työaikaa on kulunut paljon toimistotyöhön lomautusten aiheuttamien lisätöiden vuoksi. Tämä on haitannut läsnäoloa arjen työn organisoinnissa ja henkilökunnan tukemisessa vaikeassa tilanteessa. Työt ovat ruuhkaantuneet ja tärkeitäkin tehtäviä on viivästynyt. Kehityskeskustelut ovat muuttuneet priorisointeihin ja lomautuksiin liittyviksi ja ryhmäkeskusteluiksi. - Työntekijöitä on pitänyt siirtää toimipisteestä toiseen ja koko toiminnan koordinointi on ollut haastavaa ja vienyt merkittävästi esimiesten työaikaa. - Toimistotöissä vähemmän kiireelliset, mutta pakolliset työt ovat jääneet lomautusten ja siitä seuranneiden kiireellisten ja välittömästi tehtävien töiden jalkoihin. - Dynastyyn tietojen vienti on viivästynyt.

5 5 Vaikutukset aikatauluihin - Aikataulut ovat pitkittyneet, koska aina joku kaupungin organisaatiossa olevassa valmisteluketjussa on vuorollaan poissa. - Yhteydenpito talon ulkopuolisiin yhteistyötahoihin hidastuu, vaikeutuu / tavoitettavuus ongelmia - Asiakasasioiden käsittely hidastuu ja jonot vastaanotoille ovat kasvaneet. - Palvelusetelin muutoksiin liittyvä tiedottaminen koskien ensi vuotta sekä omaishoidon ohjeistus ovat viivästyneet. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta osittain siirtyi myös myöhempään ajankohtaan. SAS-toiminnan tilasto v tulee viivästymään. - Muiden yhteistyökumppaneiden työtilanne heijastuu perheneuvolaan, kuten koulupsykologien riittämätön resurssi (vajausta 2-Perniön ja Halikon kaupunginosissa ei ole nimettyä koulupsykologia). Asiakasjonossa on useita ensimmäisen luokan oppilaita. - Potilaan hoitoprosessin läpimenoaika on pidentynyt mm. jatkohoitotahon tavoittamattomuudesta johtuen (esim. päivystyksestä vanhuspalveluiden tiiminvetäjiin/kuntoutukseen/mielenterveyskuntoutukseen). - Kouluterveydenhuollossa terveystarkastusten aikataulut eivät ole toteutuneet johtuen terveydenhoitajan poissaolosta sekä oppilaiden tavoitettavuusongelmasta. (luokat ovat yhdessä ja aina ei ole selkeää tietoa terveydenhoitajalla mistä kyseisen ryhmän tavoittaa). - Terveydenhuollon näkökulmasta kouluissa tilanne on ollut ajoittain kaoottinen. Oppilaiden oireilu ja pahoinvointi on vuoden kuluessa merkittävästi lisääntynyt niin, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa painopiste on siirtymässä kriisipalveluihin. - Puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa ei hoitotakuu toteudu. - Hallinnossa työt ovat kasaantuneet ja aikataulut viivästyneet. Kyselyihin ei ole ehditty vastata ja erilaisia vastauksia toimitetaan myöhässä. - Toiminnan kehittämisen aikataulut viivästyvät (painopiste on pyritty pitämään asioissa, joilla saadaan aikaan kustannussäästöjä, kuten mielenterveyskuntoutuksen uudelleen järjestestelyt/hoitotarvikejakelu/hoitaja-lääkärityöparityöskentelyn kehittäminen). - Laatutyöskentely hidastuu sosiaali- ja vanhuspalveluissa. Terveyskeskuksen laadunhallintaan liittyvä ulkoinen auditointi siirtyi vuodelle Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmän välttämätön versiopäivitys ja siihen liittyvä koulutus, sekä AVOHILMO-tilastoinnin käyttöönotto jäivät lomautusten jalkoihin. Tästä seurauksena vuoden 2013 tilastoinneissa on odotettavissa puutteellisuuksia. Mitä on jäänyt hoitamatta ja mikä sen vaikutus on? - Etusijalla on ollut asiakastyö, kaikki muu on siirretty myöhempään ajankohtaan. Hoitamatta on jäänyt kotihoitokäyntejä, siivousta jne.

6 6 - Kotikäynnit aikuissosiaalityössä, suunnitelmien päivittäminen, asiakaskyselyt yms. (kaikki siirrettävissä olevat tehtävät). Vähentää asiakkaiden arkielämän tukea. - Omaishoitajien (sosiaalityö) vuosittainen tilaisuus jäänyt pitämättä - Hoitamatta on jäänyt sekä hoitavaa, kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää työtä -vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa. Osittain työt ovat edelleen edessä ja nk. pakko hoitaa jossakin vaiheessa. - Lomautukset mielenterveyspuolella ovat näkyneet asiakkaiden levottomuutena ja epävarmuutena, arvaamattomana reagointina ja aiheuttaneet heidän erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä. - Kehittämistyö on hidastunut. - Tilaukset ja juoksevat asiat ovat rempallaan ja tämän vuoksi arki ei suju joustavasti, koska työn vaatimat puitteet eivät ole kunnossa. - Hallinnossa, jossa lomautukset/palkattomat vapaat ovat toteutuneet laajimmin, sama näkyy selvästi. - Työyhteisössä normaalin toiminnan ohessa tapahtuva konsultaatio, mentorointi sekä vertaistuki on jäänyt toteutumatta. - Painonhallintaryhmiä ja kuntoutuksen ryhmiä ym. ei ole pidetty ja tämä kuormittaa yksilövastaanottoja tai potilas jää kokonaan ohjannan ja neuvonnan ulkopuolelle. - Tietyt terveystarkastukset yhteisten rajausten mukaan jäävät kokonaan tekemättä. Näiden karsintojen seuraukset nähdään myöhemmin. - Asiakaspalautetta ja kyselyjä on tullut puhelimella yms. kanavia, mutta toistaiseksi mm. kanteluista esim. aluehallintovirastolle ei ole saatu yhteydenottoja. - Laitoshuollossa laitteiden ja muiden pintojen hoito ja huolto on jäänyt vähemmälle. Tämä nopeuttaa pintamateriaalien kulumista ja tekee siivouksesta fyysisesti raskaampaa. - Puhtaus- ja hygieniataso ovat laskeneet vastaanotoilla, todettu havaittavaa likaisuutta erityisesti käytävillä ja hajuhaittoja on todettu (bioperäiset jätteet vastaanottohuoneissa), mutta vakavia infektioseurauksia ei ole toistaiseksi todettu. - Lomauttamiseen ja siihen liittyvät kerrannaisseuraukset ovat ohittaneet muut tärkeät työt, jotka eivät ole päivänpolttavia, kuten esim, arkistointi. Kokemukset yksiköiden / toimialojen välisestä yhteistyöstä - Yhteistyötahoja ei välttämättä ole tavoitettu. - Puhelut ja/tai käynnit ohjautuvat väärille henkilöille (henkilölle, joka asiaa ei lainkaan voi hoitaa, vaikka haluakin olisi) - Yhteistyötä on haitannut se, että jokaisen on ollut pakko yrittää selviytyä omasta työstään ja aikaa muuhun ei ole ollut. Lomautus yhtäällä johtaa tehtävän siirtymiseen toisaalle.

7 7 - Oman yksikön sisällä yhteistyö on tiivistynyt, koska on ollut pakko auttaa toista sekä pyytää apua. - Ravitsemispalvelut siirsi tehtäviään joissakin yksiköissä vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnalle sopimatta siirroista osasto-/toimialatasolla. Ruokalistat ovat yksinkertaistuneet, keittoja ja viiliä on tullut enemmän ruokalistalle. - Päiväkotien aukiolot ovat jonkin verran vaikuttaneet työvuorojen sopivuuteen työntekijöille. - Vanhuspalveluissa yksiköiden sisällä on tehty yhteistyötä työvoimatarpeen kattamiseksi. - Erityisesti laitoshuollon puolella yhteistyö eri toimialojen välillä on sujunut ja on yhdessä etsitty ratkaisuja. - Vajaamiehitys esim. koulujen psykologien ja kuraattorien osalta lisää yhteydenottoja ja työpainetta terveyskeskuksen toimintoihin. - Sisäiset asiakkaat eivät välttämättä ole ymmärtäneet lomautusten vaikutuksia toimialalla tai yksikössä. Mahdolliset palautteet työntekijöiltä eri tilanteissa - Yhteistyötahoilta on tullut palautetta esim. neuvonta- ja arviointiyksikön työntekijän lomautuksen vaikutuksista. Ko. henkilöä ei ole tavoitettu helposti lomautuksen jälkeenkään, koska puhelin on ollut jatkuvasti varattuna. - Työvuorolistojen suunnittelu on kaikkiaan ollut haasteellista. Palkattomia vapaita ei ole voinut myöntää kuten ennen. Vuosilomien myöntäminen työntekijöille ei ole täysin onnistunut syksyn aikana, osa on siirtynyt kevääseen. - Lomautetut laitoshuoltajat ovat kokeneet loppuvuoden olleen todella rankan. - Huolta on aiheuttanut lomautusten taloudellinen vaikutus ja se, tuleeko poikkeustilanteesta mahdollisesti pysyvä toimintatapa. - Kotihoidossa on sairaanhoitajien poissaolo näkynyt siten, että tiiminvastaavilla on ollut enemmän asiakaskäyntejä. Jos samaan aikaan on ollut sairauslomia, tilanne on ollut todella kiireinen. - Toimistosihteerien lomautukset myös ovat näkyneet siten, että heihin liittyvissä asioissa ollut ruuhkahuippuja. Tieto ei ole kulkenut yhtä nopeasti kuin ennen ja toisaalta on nopealla aikataululla pitänyt tehdä monia asioita. - Lomautusten seurauksena on väistämättä tunne työtekijöiden epätasapuolisesta kohtelusta, koska kaikkia ei lomauteta - Työmäärän lisääntyminen ja jonot. - Työntekijöiden työhyvinvointi on kärsinyt runsaasti o eriarvoisuuden kokemukset o työn ilo on kadonnut! o työmotivaation lasku. Työntekijät tulevat töihin, koska on pakko toimeentulon vuoksi. o kireä ilmapiiri, kun työn kuormittavuus on lomautusten vuoksi lisääntynyt. o kohtuuton kiire ja työparin puute o osa työstä täytyy jättää tekemättä, työn merkitys ja mielekkyys kyseenalaistuu ja tämä vaikuttaa työhön sitoutumiseen

8 8 - Uupuminen valtavaan tekemättömien töiden kasvavaan määrään ja jaksamisen ongelmat - Perheiden talous heikkeni. Mahdolliset palautteet asiakkailta / kuntalaisilta, myös asenteet - Asiakkailta on tullut palautetta, että ei ole tavoittanut henkilöä lomautuksen takia. - Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä omaiset ovat antaneet palautetta siivouksen tasosta. - Kanttiinin sulku Kukonkalliolla on harmistuttanut omaisia. - Ylipäätään omaiset ovat olleet huolissaan lomautusten vaikutuksista. - Yksittäiset asiakkaat ovat ymmärtäneet työntekijöiden tilannetta ja työmäärää - Asiakkaiden valitukset hidastuneesta palvelusta (lisääntyivät huomattavasti vuoden loppupuolella) - Neuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakkaat ovat olleet tyrmistyneitä siitä, että terveydenhoitajat on lomautettu. - Kuntoutukseen pääsyn viiveistä on tullut kriittistä palautetta. - 2-vuotistarkastusten poistuminen on harmittanut vanhempia. - Asiakkaat ovat kantaneet huolta työntekijöiden jaksamisesta. - Terveyskeskuksen kanttiinin supistettu aukioloaika on ollut monessa asiakaspalautteessa kritiikin kohteena. Lisäksi kanttiinin perustehtävä on palvella vierailuaikoina osastojen potilaita ja läheisiä. Salon aluesairaalan yhteistoimintasopimus edellyttää ao. palvelua. - Asiakkaat ovat hämmästelleet poliittisten päättäjien tietämättömyyttä terveydenhuollon tilanteesta. - Kuntalaiset harmittelevat palveluhäiriöitä ja paheksuvat käytäntöjä vaikkakin myös ymmärtävät tilannetta osittain. Mahdolliset muut havainnot - Henkilökunta on kokenut hämmennystä ja epävarmuutta työnantajaa kohtaan. - Luottamus omaan työnantajaan on mennyt. - Työnantajakuva on huonontunut. - Toivotaan, että jatkossa mahdolliset lomautukset eivät kohdentuisi samoihin ryhmiin. - Tiedonkulun ongelmat lomautusviikkojen välillä (olisi kannattanut jättää ainakin yksi päivä yhteistä työaikaa lomautusviikkojen väliin) - Opiskelijoiden ohjaus pirstoutui usealle ohjaajalle. Osaan yksiköihin ei voitu ottaa ohjauksen puutteen vuoksi opiskelijoita.

9 9 - Lomautukset kategorisesti ammattinimikkeittäin eivät takaa kaikkien välttämättömien työtehtävien hoitumista. - Terveyspalveluissa lomautukset on koettu erityisen epäoikeudenmukaiseksi, kun mm. suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto rajautuivat ulkopuolelle, vaikka niissä palvelutilanne suhteessa lakisääteisiin vaatimuksiin parempi, kuin terveysasemilla. - Koettu lomautusten kohdistuvan heihin, jotka hoitavat kaikkein haavoittuvimpia asiakasryhmiä: lapset, mielenterveyspotilaat, pitkäaikaissairaat, kuntoutettavat leikatut ja vammaiset. - Lomautusten vuoksi vuosilomat ovat siirtyneet. Tämän vuoksi vaikutukset lamauttavat toimintaa pitkäksi aikaa. - Räikeä ristiriita, että toiminnassa/toimialalla olisi ollut vapaat kädet miettiä säästöjä lomautusten vaihtoehtona (vrt poliitikon kannanotto julkisuudessa). - On tehtäviä, mm. terveyspalvelut, joissa peruspalveluissa ei tulisi lomauttaa, koska vaikutukset muuhun palveluiden käyttöön ovat ennakoimattoman suuria ja voivat näkyä pitkällä aikavälillä. - Työttömyyskassojen kanssa on ilmennyt ongelmia. Useat työntekijät ovat joutuneet antamaan lisäselvityksiä ja päivärahojen maksut ovat viivästyneet / estyneet. Tähän kuluu työaikaa ja energiaa. - Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat vähentyneet. - Muidenkin toimialojen lomautuksista on kuulunut purnausta vastaanotoilla kuntalaisten taholta. - Lomautettuna ollessa on tullut lisätyötä esim. lisätietojen toimittamisessa liitolle, Kelaan tai työvoimatoimistoon. SIVISTYSTOIMI Raportit on annettu osastoittain. PERUSOPETUS / opetustoimenjohtaja Tommi Tuominen Perusopetuksen lomautukset toteutettiin käytännössä loka-joulukuu välisenä aikana Lomautuksissa oli mukana noin 350 henkilöä kaupunginhallituksen aluehallintoviraston ohjeiden perusteella tekemien uudelleenrajausten jälkeen. Koulut suunnittelivat alkusyksyllä pitkälti itse lomautustensa toteutusaikataulut omista lähtökohdistaan ottaen huomioon oppilaat, henkilöstö ja esimerkiksi toimitilojen asettamat reunaehdot. Käytännössä opetushenkilöstön lomautusten keskeisenä toimintatapana oli se, että yhden opettajan ollessa lomautettuna toinen työssä oleva nimetty opettaja vastasi kahden opetusryhmän opetuksesta. Lomautusten aikana käytettiin jonkin verran hyväksi myös erilaisia teemapäiviä ja ulkopuolisten (esim. palo- ja pelastusviranomaiset tai poliisi) luentoja. Opetuksen taso ei lomautusten aikana kuitenkaan pysy kestävällä tasolla ja kouluissa alkanut laatutyö ei etene sillä tavoin kuin se muutoin tekisi. Kerätyssä palautteessa ja syksyn kokemusten perusteella lomautukset koettiin erittäin kielteisinä ja samalla linjalla jatkamista pelätään laajasti. Kouluissa koettiin riittämättömyyttä niin opetuksellisesti kuin turvalli-

10 10 suuden ja jaksamisenkin suhteen vajaalla henkilöstöllä. Joissakin yksiköissä jouduttiin yhdistelemään useamman kuin kahden luokka-asteen oppilaita samaan opetusryhmään. Paikoin opetusryhmät myös kasvoivat erittäin isoiksi. Eri toimialoilla tapahtuneet lomautusten ulkopuolelle rajaukset sekä aluehallintoviraston perusopetukselle määräämät erityisen tuen palveluihin liittyneet uudelleenrajaukset aiheuttivat runsaasti eriarvoisuudentunteita opettajien keskuudessa. Alla kooste rehtoreiden kommenteista lomautuksiin liittyen: Vaikutus yksikön toimintaan - Edellytykset opetustyön kunnolliseen, mielekkääseen ja tehokkaaseen hoitamiseen lamautettu noin kahden kuukauden ajaksi syyslukukaudella. Siis puoli lukukautta. Paljon aikaa ja energiaa kulutettu toisarvoiseen, työn tekemisen kannalta tarpeettomaan säätämiseen. - Työilmapiirin heikentyminen selvästi. Lomautettavien ja rajattujen ristiriidat. Valvonnan heikkeneminen poissaoloista johtuen. Pedagogisten tukitoimenpiteiden suunnittelemisen ja OHR-käsittelyn viivästyminenterveydenhoitajan poissaolon aiheuttamat haitat (opettajat ja avustajat tehneet th:n töitä), kiusaamistapauksien selvä kasvu, itkukohtaukset käytävillä (oppilaat) ja opehuoneessa (opettajat) - Alkusyksyllä koulun toiminta lamaantui. Epätietoisuus ja huoli erityisen tuen oppilaiden selviytysmisestä sekä turvallisuudesta oli suuri. - Työilmapiiri kiristyi aikatauluja laadittaessa. Eteenkin turvallisuuskysymykset aiheuttivat suurta ahdistusta. - Aluehallintovisraston suorittamien rajausehdotusten toteutuminen aiheutti osin helpotusta työilmapiiriin, mutta toisaalta myös syyllisyyden tunnetta eriarvoisessa tilanteessa. - Koulun päivittäinen toiminta kärsi lomautusten aiheuttamista opetusjärjestelyjen muutoksista, joita aiheuttivat mm. opettajan kuormittaminen kahdella tai useammalla opetusryhmällä samanaikaisesti. - Kaikki toiminta piti suunnitella uudestaan. - Lomautuksilla oli dramaattinen vaikutus koulun toimintaan. Koulutyön arki ja luontainen rytmi olivat sekaisin syyslomasta eteenpäin. Taitoaineiden opetus kärsi käytännössä eniten. Tietopuolisissakin aineissa opetus jäi paljolti oppisisältöjen läpi kahlaamiseksi. Monipuolisista työskentelytavoista jouduttiin luopumaan ja kaikki ylimääräinen havainnollistaminen, oppilaan yksilöllinen huomioiminen ja eriyttäminen jäivät pois. - Oppilaat tekivät pääosin itsenäistä työskentelyä. Tästä kärsivät eniten heikoimmat oppilaat. - Avustajaresurssia ohjattiin ensisijaisesti lomautuksen takia yhdistettyihin ryhmiin. Tämä näkyi tietysti puutteena siellä, mistä siirto tehtiin. - Opetus pyrittiin järjestämään rajatuilla resursseilla mahdollisimman hyvin ja takaamaan riittävä oppimisympäristön turvallisuus ja oppilaiden valvonta. Kaikin osin emme pysyneet opetusryhmille

11 11 normaalitilanteen mukaisesti kaavailluissa opetuksen ja oppimisen tavoitteissa. - Poikkeavat järjestelyt: välituntivalvonnat, opetusryhmien sijoitukset ja vastuu ryhmistä uusiksi. Siirtymien lisääntyminen koulun rakennuksissa luokkahuoneista toiseen koski sekä opettajia että oppilaita. Oppilaiden jatkuva siirtyminen paikasta toiseen aiheutti levottomuutta ja tuntien aloitukset venyivät. Energiaa runsaasti lomautuksiin liittyvien asioiden hallintaan, suunnitteluun, tiedottamiseen ja jälkihoitoon. - Henkilökunnalla voimakas kiireen tunne. Haastavan tilanteen käsittelyyn aikaa vähemmän. - Lomautuksilla on eittämättä halvaannuttava vaikutus perusopetukseen. Kaiken pitäisi toimia normaalisti mutta ilman elintärkeitä opettajia. Täysin toimimaton yhtälö. Lomautusajan koulunkäynti oli selviytymiskamppailua, ei normaalia päämäärätietoista toimintaa. - toisen työtä arvostetaan enemmän kuin toisen - oppilaat eriarvoisessa asemassa, toiset oppilaat saavat opetussuunnitelmana mukaista opetusta ja toiset joutuvat kahlaamaan aineistoa yksin läpi ilman opetusta - ei retkiä, juhlia, urheilu- eikä muita erikoistapahtumia - henkilökunta on kiireinen ja stressattu - Pienessä yksikössä työntekijät ovat todella kovilla. - Koulun toiminta keskittyi lomautusten aikana oppilaiden turvallisuuden takaamiseen ja perustyöhön. Koulu toimi oppilaiden työjärjestyksen mukaisesti normaaliin tapaan, mutta taito- ja taideaineissa ei edetty työsuunnitelman mukaisesti. Muissa oppiaineissa uuden asian opetuksen osuus oli hyvin pientä. Lähinnä harjoiteltiin jo opetettuja taitoja. - sekä opettajien että oppilaiden työmotivaatio laskenut työtämme ei arvosteta päättäjätasolla - rehtorin työ ollut pääasiassa poikkeusjärjestelyjen tekemistä, lomautusjärjestelyt erinäisine paperitöineen tehty ylitöinä; samoin vararehtorin työmäärä kasvanut - joka viikoksi oli tehtävä uusi välituntivalvontalista - arvosanat ovat laskeneet, varsinkin keskitason oppilailla, jotka tarvitsevat lahjakasta oppilasta enemmän opettajan ohjausta ja kannustusta - eteneminen eri oppiaineissa hidastui, edettiin hitaampien mukaan, koska opettajalla ei aina ollut aikaa konkretisoida asioita, esim. matematiikassa ja muissakin lukuaineissa - nopeasti eteneville ei aina löytynyt mielekästä työtä, olisi vaatinut enemmän etukäteissuunnittelua, mihin ei oikein tahtonut riittää aikaa - Käytännössä koko syyslukukauden ajan heijastui koulun toimintaan ensin lukuisina suunnitteluun käytettyinä tunteina ja raportointeina sekä ahdistavana ajatuksena tulevasta ja lopulta lokajoulukuussa jatkuvana opettajien lomautuspoissaoloina. Meidän yksikössä käytännössä kolme kuukautta joku oli koko ajan poissa.

12 12 - Väsymystä, ja kyynisyyttä; kyllästymistä jatkuvaan juoksemiseen, muutoksien seuraamiseen ja niiden selittämiseen. Opettajat tekivät aika tarkat suunnitelmat lomautusjaksoilleen; tämä työllisti sekä ennen että jälkeen lomautusten. Opettajille stressaavia tilanteita, sillä valvominen ja kurinpito kasaantui niille opettajille, jotka ovat koulussa. - Työmotivaatio laskenut, antaa olla -fiilis. Turhautuminen: tuliko tästä todellisia säästöjä halutaan tarkat luvut vaikutuksista! Epätasa-arvo lomautuksissa jyrsii ja pahasti - Valmistelut veivät tuhottomasti/liikaa aikaa, vaikka juuri sen vuoksi kahden luokan vetäminen oli helpompaa. Samanlaisiin valmisteluponnistuksiin yhteisömme ei ole valmis. Mitta on täynnä näitä juttuja! - Puolet syyslukukaudesta (yhdeksän viikkoa) kului niin, että koulussa ei ollut tarvittavaa määrää henkilöstöä paikalla. Käytännössä vähintään kaksi henkilöä yhdeksästä (=22 % henkilöstöstä) oli aina poissa. Mikään kyseisistä viikoista ei vastannut normaalitilannetta kouluyksikössämme. Vaikutukset aikatauluihin - syksyn suunnittelutyö keskittyi pelkästään lomautussuunnitelmien tekemiseen. - Normaali lukuvuoden suunnittelutyö opettajien kanssa jäi nimelliseksi. - Lukuvuoden arviointitavoitteet jäivät toissijaisiksi. - Pedagogisten arvioiden laatiminen on jäänyt syyslukukaudella. Oppikursseissa ollaan jonkin verran jäljessä. - Osa kokeista jäi pitämättä ja niitä jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tämä on aiheuttanut koeruuhkaa. - Ekaluokkalaisten terveystarkastukset siirtyivät aivan loppuvuoteen johtuen kouluterveydenhoitajien lomautuksista - Varsinaisista aikatauluista ei ehkä näennäisesti jääty paljon jälkeen. Kirjojen sivuja, kappaleita, tehtäviä ja monisteita kahlattiin pintapuolisesti läpi. Opetuksellisesti tai oppimisen kannalta katsottuna jälkeen jäätiin paljon. Näitä aukkoja paikkaillaan varmasti myöhemmin. - Teknisissä töissä ja tekstiilitöissä töitä jäi tekemättä tuntien ollessa teoriaa ja materiaalioppia. - Monissa oppiaineissa oli vaikea edetä normaalin aikataulun mukaan, sillä opetusta ei ollut mahdollista antaa perusteellisesti. Tämän takia jotkut tunnit vietettiin kevyemmin, esim. pajojen, videoiden ja pelien merkeissä. - Useiden oppiaineiden syksyn etenemisen suhteen ollaan jäljessä aiemmista vuosista. - Työsuunnitelman mukainen eteneminen ei väliarviointiin mennessä ollut onnistunut kaikissa aineissa. Tämä hankaloitti esim. väliarvioinnin tekemistä. Kirittävää oppimääriin jää vielä kevätlukukaudelle.

13 13 - valvontojen lisääntyminen ja tuntien eriaikaiset ajankohdat ovat aiheuttaneet sen, että opettajalla ei ole ollut taukoja lainkaan - Koulu on ilman lomautuksiakin tosi hektinen työpaikka. Työpanostaan ei siksi lomautusten aikana juuri pysty lisäämään. Oppilashuoltoasioita jää hoitamatta, ja oppilaita koskevia asioita jää havainnoimatta kiireen ja suurten ryhmien vuoksi. Mitä on jäänyt hoitamatta ja mikä sen vaikutus on? - Oppimistulokset ovat väkisinkin joissain asioissa jääneet liikaa lasten omatoimisen opiskelun varaan. Opettaminen on siis käytännössä jäänyt hataraksi. Vai kuvitteleeko joku tosissaan jonkun ihmisen näissä töissä oikeasti kykenevän tekemään yhtä ja hoitamaan toista asiaa samalla?! Varsinkin, jos kyseessä on kahden erillisen luokan yhtäaikaisopetus. - Normaali kouluvuoden suunnittelu erityisteemoineen jäi täysin lomautussuunnitelmien tekemisen varjoon - Laaja-alaisen erityisopettajan apu ei riittänyt kaikille tarvitsijoille. - Integraatiota ja samanaikaisopetusta ei pystytty tarjoamaan. - lehtoreiden oppitunteja ei voi tietenkään kukaan muu korvata yhtä tasokkaasti kuin ko. aineiden lehtorit ne hoitavat. - Kahden ison luokan opettaminen aiheuttaa käytännössä ilman muuta tilanteita, joissa esim. tehostetun tuen tai erityisen tuen oppilas tipahtaa kyydistä. - Opittujen ja opetettujen alueiden kertaus ja tukiopetus vie vielä paljon aikaa lomautusten jälkeenkin. - Hoitamatta on jäänyt lomautusten aikana tarkka oppituntien suunnittelu ja oppilaiden opinnoissa etenemisen seuranta. - Oppilashuoltotyö jäissä. Ongelmien kasautumista loppuvuoteen ja kevätlukukaudelle (alueella ei syyslukukauden aikana koulukuraattoria eikä psykologia. Terveydenhoitajan toimenkuvan muutoksen vuoksi & lomautuksesta johtuen tämä palvelu saatavissa noin kerran kuukaudessa). - Kotitehtävien tarkistaminen vaikeutui. Opettaja kahdessa luokassa samaan aikaan. - Kaikki energia on käytetty perustyöhön ja kaikki ekstra on jäänyt sivuun. Päivittäinen mahdollisimman hyvä perusopetus on turvattu mahdollisuuksien rajoissa. Erityisopetus jäi sitä tarvitsevilta oppilailta puutteelliseksi erityisistä suunnitelmista huolimatta. - normaalia koulun arkea ei olla ehditty hoitaa kunnolla - resurssit eivätkä opettajien voimavarat riitä koulun kehittämiseen - rehtori on paikannut myös lomautettujen opettajien tunteja

14 14 - kehittämistyö myös rehtorin osalta tekemättä - erityisen ja tehostetun tuen toteuttaminen ei ole kaikilta osiltaan onnistunut - tukiopetusta ja läksykerhoja ei ole ollut normaaliin tapaan - oppilailla on paljon tehtyjä tehtäviä, joita kukaan ei ole tarkistanut. - Aikuisen läsnäolo ja rauhoittava vaikutus oli selkeästi vähäisempää. Oppilailla oli enemmän unohduksia kotitehtävissään, ja toisten kiusaamista ja häirintää esiintyi tavallista enemmän. Lomautusjakson jälkeen oli oppilashuollon tarve selkeästi kasvanut. - syksyn aikana jo opitut käytös- ja työrauhataidot on hävitetty - hälinä ja huonot käytöstavat ovat lisääntyneet - tuplasuurten ryhmien vetäminen ollut todella raskasta: vieraat oppilaat, vieras opettaja, seurauksena syksyn aikana tapahtuneen ryhmäytymisen tuhoutuminen - kasvatuskeskusteluja ja kiusaamisasioita ei ole pystytty hoitamaan tarvittavissa määrin - osa pedagogisista asiakirjoista (pedagogiset arviot ja selvitykset, oppimissuunnitelmat ja hojksasiakirjat) ovat jääneet tekemättä/päivittämättä - suuri työmäärä etukäteen ylimääräisten materiaalien tekemisessä, jotta itsenäinen pelkän teorian opiskelu onnistuisi edes jotenkuten - oppilas ei kykene omaksumaan asioita itsenäisesti opiskelemalla suoraan oppikirjasta ilman opetusta - t- teita - kotitalous, tekninen ja tekstiilityö; jopa 3 x 3 h pelkkää teoriaa - jo opitut opiskelutaidot on hävitetty - palautekeskustelut oppilaiden kanssa jääneet osittain tekemättä - oppilaat ovat joutuneet olemaan keskenään luokassa useita kymmeniä tunteja, mikä antaa mahdollisuuden kiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen - Oppilaat päästivät opettajan poissa ollessa luokkaan koulun ulkopuolisia, epämääräisiä henkilöitä - väkivalta on lisääntynyt - liikuntatunnit mentiin pienempien ehdoilla, mikä ei välttämättä tyydyttänyt isompia - normaali luokkaopetus oli vaikeaa epätyypillisessä ryhmässä, keskustelut, harjoitteet ja havaintovälineiden käyttö vähenivät

15 15 - joulukirkkoa ei ollut valvojien vähyyden vuoksi - joulujuhlaa ei ollut, koska harjoitusta ei voitu hoitaa opettajien vähyyden vuoksi normaalin koulutyön kärsimättä Kokemukset yksiköiden ja toimialojen välisestä yhteistyöstä - Aluerehtoriverkoston kautta yksiköiden tuntoja ja tuntemuksia on päästy vaihtamaan - Toimialojen välinen yhteistyö on heikentynyt entisestään (esim. kiinteistöpuolen kanssa) - Yhteistyö on ollut ja on hyvää. Vaikeutena on ollut esim. tietokatkokset toisen yksikön lomautusajoista ja asioiden hoitaminen / eteneminen lomautusaikana. - Ruokahuollon lomautukset veivät koululta ruuanvalmistuksen, mikä on näkynyt ruuan laadun ja määrän puutteina. Koulun näkökulmasta katsottuna on vaikea uskoa, että nykyisestä ruuan kuljetussysteemistä syntyisi säästöjä. - Myös siivouspuolen lomautukset näkyivät konkreettisena siivoustason laskuna. - Ruoan laatu ja siivoamisen taso heikentynyt. - Terveydenhoidon ja muun oppilashuollon sekä kirjaston lomautuksen näkyivät myös haittoina koulun arjessa. OHR-työskentely on ontunut. Pedagogisten asiakirjojen päivitykset ym. laahaavat perässä. Kiva-tiimi työskentelyä on ollut vaikea toteuttaa. - Yhteistyö päiväkodin kanssa väheni. Yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa pysähdyksissä. - Koulumme oli aktiivinen toimija toimialojen välisessä yhteistyössä. Lomautusajan yhteistyötahoja olivat: Palo- ja pelastuspalvelu, seurakunta, Salon Viesti ja Salon Vilpas, Polku projekti. - Yksiköiden välinen yhteistyö oli tarpeen käytäntöjen suunnittelussa ja kokemusten vaihdossa. - Kiinteistöhuollon ja RaPun lomautukset näkyivät selvästi koulunpidon TUKITOIMIEN puutteena. Luokkien ja käytävien yleinen siisteys sekä WC-tilojen puhtaus oli selvästi heikentynyt. Pahimmillaan koulu oli kolme päivää ilman siistijän palveluita. Normaalistikin tilapalvelun toiminta tuntuu jo riittämättömältä. - terveydenhoitaja muutoinkin jo liian harvoin paikalla, hänet kuitenkin lomautettiin, vaikka suurin osa sote-henkilöstöstä rajattiin ulkopuolelle koulussa tehtävän työn arvostus vähäistä - meille vaatimuksia muilta toimialoilta lomautusten takia (siivoustoimi, kirjasto yms) aivan kuin me olisimme toimineet normaalimiehityksellä ja pystyisimme siivoamaan oman toimemme ohella myös luokkia! - kouluruokalan toisen henkilön lomauttaminen viikolla 51 -> kertakäyttöastiat käytössä -> tuliko enemmän kustannuksia kuin palkkasäästöjä?

16 16 - Tähän opettajan työhön ei juuri apuja muilta yksiköiltä ole saatavissa. Tekninen puoli kyllä tarjosi meille mahdollisuutta hoidella mm. siivousta. Siihen ei aikamme riittänyt, eikä talkkareiden aika ole myöskään riittänyt tänne ruutuvihon lukemiseen; monet pienet jutut odottelevat aikoja parempia. - siivous- ja talonmiespalvelu ala-arvoista - Koulun ja teknisen toimen kanssa yhteistyö ei ole sujunut. Minkäänlaisia lomautusjärjestelyjä koskevaa tiedottamista ei ole teknisellä puolella ollut ja yhteistyö on kankeaa ja voimavaroja vievää. Mahdolliset palautteet työntekijöiltä - Alkusyksyn talvisodan hengestä huolimatta työilmapiiri heikkeni huomattavasti jo ennen kuin lomautuksiin tehtiin rajauksia. - Rakenteelliset muutokset ja näkyvät säästöt muuten puuttuvat. Vain työstä on leikattu. - Opettajat ovat huolissaan oppilaiden oppimisesta rikkonaisen syyslukukauden jälkeen. - Opettaja on jokaiselle oppilaalle tärkeä aikuinen. Yhdistetyissä opetusryhmissä on samassa luokkatilassa opiskellut lomautusviikkojen aikana jopa yli 40 oppilasta yhden luokanopettajan ohjauksessa. - Musiikissa ja käsitöissä ei ole voitu toteuttaa opetussuunnitelmaa. - Aiemmin hyvä työilmapiirimme on ollut ajoittain kireä. - Lovi palkkapussissa tuntui ikävältä, vaikka lomautusaika koulussamme oli jaettu kahdelle kuukaudelle. - Lomautukset ovat leimanneet opettajien koko syksyä ja olleet läsnä opetuksessa koko lukukauden ajan. Kaikki syksyn YT-palaverit ja muu suunnittelutyö on pyörinyt tavalla tai toisella lomautusten ympärillä. Opetuksessa on pitänyt alkusyksystä lähtien huomioida tulevat lomautukset. Tiettyjä tärkeimpiä asioita aikaistettiin ja opetettiin etukäteen. - Huhut lomautusten mahdollisista jatkumisista takaavat sen, että tumma pilvi pysyy opetustoimen yllä alkavanakin lukukautena. - Aluksi lomautuksiin suhtauduttiin yllättävänkin positiivisesti talvisodan hengessä. Sitä mukaan kun tietoa lomautusten rajauksista alkoi tulla, tilanne muuttui täysin. Epäoikeudenmukaisilta ja epätasa-arvoisilta tuntuvia rajauspäätöksiä ihmeteltiin ja opettajanhuoneessa kuohahti kerran jos toisenkin. - Arvioinnin suorittaminen on hankaloitunut. - Palautteena työntekijöiltä olen saanut huolen oppilaiden opinnoissa etenemisestä ja mahdollisista turvallisuusriskeistä koulupäivän aikana. Työssä uupuminen on myös ollut esillä palautteissa.

17 17 - Opettamista leimasi lomautusten aikana kiire --> kahta luokkaa (eli neljää luokka-astetta) samaan aikaan hoitaessa annettiin itsenäisiä tehtäviä, opettamisen osuus jäi monessa kohdassa vähäiseksi. - Yksilöllistä tukea oppilaille ei ehtinyt antamaan, esimerkiksi oppilaiden tehtävien tekemistä ja niiden ymmärtämistä ei aina ehtinyt tarkkailla. - Välillä motivaatio-ongelmia. Ärsytti, koska oman työn hoitaminen kunnolla ei mahdollista. - Koulun pieni tukiverkosto pieneni lomautusten aikana entisestään. - Oppilailla oli läksyjä tekemättä selkeästi enemmän. - Kirjoja oli unohtunut kotiin tai kouluun useammin, kuin aikaisemmin. Normi arkikäytännöt katosivat, varsinkin 1-2 luokkalaisilla, joilla sellaiset vasta ovat muotoutumassa. - Vaikutusta omaan työssä jaksamiseen sekä psyykkisesti että fyysisesti. - Työntekijät eivät pitäneet lomautuksia mielekkäinä, koska ne eivät todellakaan sovellu opetusalalle. Epätasa-arvoa lisäsi suuren henkilöstöosan rajaaminen lomautusten ulkopuolelle. Jos lomautuksia jatketaan, mennäänkö taas samalla kaavalla? Joillekin ei mitään, toisille tuplasanktiot?! - kun käy vuorotellen kahdessa luokassa, oppilaiden huomioiminen jää aivan olemattomiin, - ei ehdi seuraamaan, miten oppilaat tekevät tehtävänsä - riitojen selvittäminen vieraiden oppilaiden kanssa on hankalaa, kun omat oppilaat odottavat opetusta - oppilaat keksivät omia sääntöjä, kun oma opettaja on poissa - pienet oppilaat haluaavat huomiota ja ottavat sen, opettajalla vain surraa päässä - lomautuksen jälkeen 1.luokan arka ja hiljainen tyttö ei enää puhunut ollenkaan, ei vastannut kysymyksiin eikä suostunut lukemaan ääneen - lomautuksen jälkeen luokassa paljon enemmän riitoja selvitettävänä - paremmin osaavat härnäsivät heikompia oppilaita - kahden luokan liikuntatunnit todella haasteellisia salin ahtauden ja oppilaiden turvallisuuden kannalta - kummalliset ristiriidat lisääntyneet ja luokissa häiriökäyttäytymistä todella paljon entiseen verrattuna - oppimistulokset ovat selkeästi heikentyneet niissä aineissa, missä oppilaat ovat tehneet itsenäisesti töitä ja joutuneet ottamaan vastuuta oppimisestaan esim. uskonto - kaverisuhteet ongelmallisia

18 18 - erityisoppilaat eivät ehdi saada tarpeeksi huomiota ja apua erityisjärjestelyjen takia - asioita ei ole voinut opettaa niin hyvin kuin normaalitilanteessa - oppilaat rauhattomia, järjestyshäiriöitä on ollut melko runsaasti - jälki-istuntojen määrä normaalia suurempi - kahden luokan välillä juokseminen stressaavaa - vastuukysymys silloin kun on toisessa luokassa ja toisessa luokassa tapahtuu jotain - erityisen ja tehostetun tuen toteutuminen ei onnistunut niin kuin olisi pitänyt - Työntekijät kokivat eriarvoisuutta lomautusten rajauksissa, ja yleistä harmitusta herätti henkilöstön syyllistäminen kaupungin talousvaikeuksista. - työyksikön johdolle asetettiin liian paljon suunnitteluun liittyvää tehtävää --> koulussa rehtorin tuli hoitaa kaikki suunnittelutyö, jota ei kuitenkaan voi tehdä ilman työn toteuttajia eli opettajia - sivistystoimi lupaa, että opetussuunnitelmaa toteutetaan, mutta tämä ei pidä paikkaansa - jos lomautus tulee toistumaan, pitänee harkita työpaikkakunnan vaihtoa - väsymys opettajahuoneessa käsin kosketeltavaa, jokainen on kokenut, että omaa työtä ei arvosteta - työmotivaatio laski, eikö opettajan työtä arvosteta, eikö lapsia arvosteta - lomautuksen kohdentuminen, ovatko jotkut opettajat tärkeämpiä kuin toiset, opettajaerityisopettaja, eriarvoistaminen - Kaikkein tärkein ja vaikein asia koulussa on saada lapset keskittymään käsillä olevaan työhön. Tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdotonta, kun opettajalla on itselläänkin ajatukset hajallaan opetettavan ja valvottavan luokan välillä. Olemme sitä mieltä, että tällaisissa tilanteissa on oikeastaan hyödytöntä yrittää opettaa yhtään mitään. Lapset ovat koulussa, mutta vain aikaa kuluttamassa. - Onhan tämä aivan kestämätön tilanne jatkoa ajatellen. Työt ja oppilaat eivät vähene, mutta kaikki pitäisi edelleen hoitaa. - Työntekijät ovat täydellisen turhautuneita ja kovin väsyneitä. Työantaja määrää lomautettavaksi ja samaan aikaan kollega hoitaa molempien töitä. Lomautukset koetaan oikeutettuna jos töitä ei ole, mutta nyt lomautetaan ja tehdään tuplasti työt. - jos lomautetaan, niin lomautetaan kaikki Mahdolliset palautteet asiakkailta - Huoltajat olivat vanhempainillassa järkyttyneitä lomautuspäätöksistä. Useat vanhemmat olisivat ottaneet lapsensa kotiopetukseen, mikäli lomautukset olisivat toteutuneet.

19 19 - Itse huoltajana olen kokenut järkytyksenä sen, miten asiat jäävät oppimatta lomautusten aikana. Lomautusten jälkeen kokeita pidetään kuten asiat olisi opetettu normaalisti. Tämä tulee vaikuttamaan varsinkin perusopetuksen päättävien oppilaiden arvosanoihin heikentävästi. - Huoltajilta valituksia Aviin. Paljon kysymyksiä käytännön järjestelyistä. - Huoltajat vastustivat lomautuksia. He pelkäsivät lasten turvallisuuden puolesta sekä olivat huolissaan edistymisestä. Lisäksi tiedonkulku lapsen oman opettajan kanssa vaikeutui. - Muutamilta huoltajilta tuli huolestuneita viestejä koskien lasten turvallisuutta ja edistymistä. Tämän johdosta oppilaita anottiin osin kotiopetukseen. - Kodeilta saatu palaute jäi yllättävän vähäiseksi. Eniten lämmittivät ja loivat jaksamista tekemiseen yksittäisten perheiden kannustavat ja osaaottavat viestit. - Vanhemmat ja oppilaat ovat nähneet lomautukset pelkästään kielteisessä valossa. Mitään hyvää palautetta lomautuksista en ole saanut. Epäillään voimakkaasti saadaanko tällä mitään säästöä aikaan-pelkkää haittaa. - Kotikoulu toimikunta: Lapsia ole kohdeltu Salon kaupungissa tasapuolisesti ja lakisääteisesti lomautusten takia. Tähän asiaan olemme kkt:n kanssa vedonneet kirjelmissämme, niin opetuslautakuntaan kuin aluehallintovirastoonkin. Lomautusten aikana kahden opettajan on mahdotonta opettaa kuutta vuosiluokkaa niin, että opetus on laadukasta. Toivomme todella, etteivät ensi kevään lomautuskuviot toteudu! - vanhemmat ovat protestoineet lomautuksista - koulussamme lomautukset painottuivat erityisesti alaluokkiin - luokissa paljon oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia - vielä syksyllä erityisen tuen oppilaita ei oltu ehditty diagnosoida - yksi Asprerger -oppilas on otettu koulusta pois opettajan lomautuksen ajaksi - ruokailu on ollut eri aikaan kuin tavallisesti - Vanhemmat olivat lähinnä huolissaan lastensa turvallisuudesta ja koulun työrauhasta. Huoltajat ovat olleet muutoin hyvin ymmärtäväisiä asian suhteen. Kyselyitä on tullut paljon, mutta ei varsinaisia valituksia. - Oppilaiden palautteessa huonoja puolia olivat mm. seuraavat: o läksyjä tuli enemmän tai liikaa o opettajat olivat liian kiireisiä ja tulivat luokkaan myöhässä tai kulkivat jatkuvasti luokkien välillä o toiset oppilaat käyttäytyivät levottomasti o unohduksia tuli paljon, epätietoisuutta oli myös oppiaineiden suhteen o Piti harjoitella viisi kertaa enemmän eikä silti jäänyt päähän yhtä hyvin kuin open kanssa!

20 20 o En oppinut puoliakaan, vaikka yritin! o väsymystä (jatkuva hälinä) o turhautumista (kun ei yksinään ymmärrä) o kiukkua (9. vuosi on tärkein, vaikeita asioita) o tylsyyttä (ei jaksa yrittää ilman opea) o levottomuutta (aikuinen puuttui) o kokeiden ja testien arvosanat laskivat - Huoltajapalautetta (toteutettu Wilma-kyselynä, johon vastasi 105 huoltajaa) o kotona näkynyt kiukkuinen, turhautunut nuori, jonka motivaatio lähteä kouluun on laskenut o oppilaat reagoineet somaattisesti mm. päänsäryt lisääntyneet o oppimistulokset heikompia o huoli jatko-opinnoista ja Salon oppilaiden oikeusturvasta o läksyjä ei ole tullut, mutta kotona on ollut paljon töitä, jotta olisi saanut tehtyä opettajan antamat tehtävät, joita ei ole tunnilla hälinässä pystynyt tekemään o laiskuus ja välinpitämättömyys kotitehtäviä kohtaan lisääntynyt o joissakin kodeissa ei ollut havaittu mitään erikoista lomautuksiin liittyen o lähes kaikissa vastauksissa lomautuksia pidettiin huonona, järjettömänä ja lyhytnäköisenä ratkaisuna ja toivottiin, ettei niitä enää tulisi o Opettajien osalta lomautukset ehdottomasti pois. Lomailkoot kaupungin päättäjät; sitä ei edes kukaan huomaisi. o Lomautuksia ei opettajille saisi tulla, säästöt lasten tulevaisuuden kustannuksella ovat väärin. o Kaikki lomautukset on lopetettava. ei yhtään lomautusta opettajille eikä hoitohenkilökunnalle. säästöt saatava jostain muualta, ei lasten ja vanhusten kustannuksella. o Kotien luotto on ollut kouluamme kohtaan hyvää. Kukaan ei hyväksy lomautuksia, mutta kodit ovat luottaneet, että pystymme asiat hoitamaan. Muut havainnot - Oppilaat eivät pitäneet opettajien lomautuksista ollenkaan. Joidenkin oppilaiden käytös muuttui selvästi, kun oma opettaja oli poissa. Vanhemmilta tulleissa viesteissä oli mm. huoli lapsen ahdistuneisuudesta tai levottomuudesta. - Henkilökuntaa rasitti, että osa, periaatteessa samaa työtä tekevistä, rajattiin lomautusten ulkopuolelle. Jos jatkossa vielä sama joukko joutuu lomautetuksi, on rehtorilla rankka työ perustella sen oikeutus. - Jokainen lomautettu on joutunut hoitamaan ennen lomautustaan asiat niin, että työpaikalla muut pärjäävät, ja palatessaan jatkamaan tekemättä jääneitä, kasautuneita töitä. - Lomautuksista selviytymisen suunnittelu vei paljon aikaa sekä opettajakunnalta että rehtorilta. - Odotamme lomautusten vaikutuksista saadusta palautteesta tehtyä yhteenvetoa sekä todellisia laskelmia syntyneistä säästöistä. - Välitunneilla oli lomautusten aikana enemmän kärhämiä oppilaiden välillä. Levottomuuden lisääntymistä. - Tilanteesta ja sen aiheuttamista ilmiöistä on nyt selvitty. Luotamme positiivisesti siihen, että kevätkaudella ja tulevaisuudessa tällaiset järjestelyt eivät enää ole pakollisia.

21 21 - lomautukset ovat tehneet koulusta levottoman paikan ja samalla murentanut osaltaan koulu arkirutiinit - kestää pitkään ennen kuin pääsemme edeltävään tasoon puhumattakaan, että saamme kiinni omasta koulumme kehittämisestä - Syksyn lomautukset ovat nyt aiheuttaneet syvän haavan henkilöstön työmotivaatioon ja mielikuvaan Salon kaupungista työnantajana. Nämä päätökset tulevat vielä vuosia vaikuttamaan työntekijöiden asenteisiin. Esimiehenä asian ristiriitaisuutta lisää se, että ei ole edes ollut päättämässä lomautuksista, mutta vastaa kuitenkin koko koulun toiminnasta niiden aikana. Ensin tehtiin lomautussuunnitelma, sitten vasta työsuunnitelma. Kumpi todella on kaupungin mielestä tärkeämpää? - Opettajiin tuntuu kohdistuvan suuri määrä kateutta ja vihamielisyyttä julkisuudessa. Meitä syyllistetään ahneudesta ja oman edun tavoittelusta. Kaupungin johtokin tuntuu odottavan meiltä uhrautuvuutta, mikä ilmenee skismana palkanalennuksista. - Tuntuu erikoiselta, että nimenomaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat koetaan ikään kuin etuoikeutetummiksi. - kannattiko tämä: lomautusten organisointi ja suunnittelu hallintopuolella, käytännön toteutus suorittavassa portaassa, vaikutukset lapsissa - Lomautusten toteutus sekä sen suunnittelu ovat olleet huonoja. Alkuperäinen tarkoitus lomauttaa koko kaupungin henkilökunta on vain harmaa muisto, sillä toteutus on ollut jotain ihan muuta. Kaupungin työntekijät on asetettu ylempien tahojen toimesta eriarvoiseen asemaan ja ensisijaisesti lomautuksista ovat kärsineet lapset ja nuoret sekä vanhukset eli ne jotka saavat heikoiten äänensä kuuluville. - Toivommekin että säästötoimenpiteitä mietittäessä säästöt kohdentuisivat kaikkiin kuntalaisiin, ei vain osaan heistä. Me ymmärrämme ja hyväksymme myös itse Salon kaupungin asukkaina, että säästöjä täytyy saada. Mutta eri tavalla kohdennettuna ja siten, etteivät taas samat yksilöt joudu maksumiehiksi. - Taloudellinen hyöty ei voi olla kokonaisvaikutukseltaan suurempi kuin syvät ja pitkälle jatkuvat haittavaikutukset. - Luottamus päättäjin epävarmalla pohjalla. 2.aste ja vapaa sivistystyö / opetustoimenjohtaja Pia Setälä Vaikutukset muuhun toimintaan: - musiikkiopistossa kahden viikon opetuksen karsiminen näkyy viiveellä mm. viivästyneinä tasosuorituksina - lukiopuolella mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta viiveellä mm. ylioppilaskirjoitusten tulokset ja jatko-opintoihin hakeutuminen

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ Kari Hernetkoski Oppilashuolto on lakisääteistä Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

SIJOITETUJEN LASTEN TUKEMINEN OPPIMISESSA JA KOULUNKÄYNNISSÄ- UNELMIA ONNISTUMISISTA

SIJOITETUJEN LASTEN TUKEMINEN OPPIMISESSA JA KOULUNKÄYNNISSÄ- UNELMIA ONNISTUMISISTA Johanna Juvonen, Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael, Mikkeli SIJOITETUJEN LASTEN TUKEMINEN OPPIMISESSA JA KOULUNKÄYNNISSÄ- UNELMIA ONNISTUMISISTA Taustaa: Vuoden 2010 aikana oli huostassa 10 003 lasta 3 432

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Mihin työaika hupenee? Mikä opettajan työssä stressaa? Miten ratkoa hankalia tilanteita?

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Ratko-mallin yksilölähtöinen. tutkimusosuus

Ratko-mallin yksilölähtöinen. tutkimusosuus Ratko-mallin yksilölähtöinen Ratko-malli soveltaminen työpaikalla. tutkimusosuus - osallistaa työntekijät - tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin - on yhteisöllistä - muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Lähtökohdat Ratko mallin soveltaminen työpaikalla. osallistaa työntekijät tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin on yhteisöllistä muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä PERUSOPETUSLAKI 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä 4 3mom. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2.

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2. POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) Hyvät vanhemmat, Lapsellenne on varattu tutkimusaika OYS:n lastenneurologian yksikköön. Toivomme, että pyydätte opettajaa täyttämään oheisen lomakkeen lapsenne koulunkäynnistä.

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely

Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen henkilöstön työilmapiirikysely 18.3.-14.4.2013 A1. Merkitse ammattiasemasi: ( ) Esimies ( ) Työntekijä A2. Merkitse ikäryhmäsi: ( ) alle 40v. ( ) 40-50 v. ( ) yli 50v.

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot