Kohti innovatiivista koulua: oppimisalustat ja interaktiiviset esitystaulut työvälineen. lineenä koulun arjessa. Salla Vainio ja Tiina Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti innovatiivista koulua: oppimisalustat ja interaktiiviset esitystaulut työvälineen. lineenä koulun arjessa. Salla Vainio ja Tiina Korhonen"

Transkriptio

1 Kohti innovatiivista koulua: oppimisalustat ja interaktiiviset esitystaulut työvälineen lineenä koulun arjessa Salla Vainio ja Tiina Korhonen

2 Innovatiivinen koulu MUUTTUVA OPETTAJUUS MUUTTUVA OPPIMINEN MUUTTUVA JOHTAJUUS HUOLTAJAT KUMPPANEINA Avoin, vuorovaikutteinen, erilaisuutta hyväksyvä, aloitteellisuutta arvostava Tieto- ja viestintäteknologia välineenä koulun arjessa YHTEISTOIMINNALLI SUUS MITÄ OPPIMISESSA MUUTTUNUT? JOHTAJUUDEN JAKAMINEN KOTI JA KOULU KASVATTAA OPPIVA YHTEISÖ TURVALLINEN OPPIMINEN OPETUSMENETEL- MÄT HALTUUN - KUKA OPETTAA? MIKÄ/KUKA OHJAA MENETELMIÄ? MITÄ PITÄÄ OPPIA? PERSONOITUA vrt. tiimi vai tiimimäinen TUKI JA PAINE OIKEASSA SUHTEESSA LEADERSHIP/ MANAGEMENT KUMPPANUUS YHTEISÖLLISYYS TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS luvun vanhempi

3 Innovatiivinen koulu Elinikäinen inen oppiminen Sosiaaliset taidot Vuorovaikutustaidot Argumentointitaidot Itsevarmuus Yritteliäisyys isyys ROHKEUS, LUOVUUS JA INNOVATIIVISUUS Innokas ja innovatiivinen työyhteis yhteisö

4 Toimintakulttuuri Avoin, joustava, keskusteleva, erilaisuutta hyväksyv ksyvä ja aloitteellisuutta arvostava työryhm ryhmät/tiimit vastuualueet suunnitteluryhmä

5 Kiusaamisenehkäisy Hyvät tavat Viihtyvyys Ryhmäyttäminen Ilmaisukasvatus ROHKEUS Yhteisopetus Oppilasvaltakunta Välituntitoiminta tavoitteelliseksi toiminnaksi Ihminen ja teknologia sekä yrittäjyys - aihekokonaisuudet jne.

6 Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksen avulla Innovatiivisuus muutos opettajuudessa Luovuuden taso muutos johtajuudessa Pedagoginen taso Välttämättömyyden taso Avoin, joustava, keskusteleva, erilaisuutta hyväksyvä ja aloitteellisuutta arvostava

7 Yhteisopetus opettajien jaksaminen paranee opettajien erityistaidot useampien oppilaiden käytk ytössä aikuisia enemmän n (2 opettajaa + avustajat) sisäll llöllinenllinen ja tasollinen eriyttäminen erityisoppilaiden leimaaminen ja leimautuminen väheneev erilaisuuden sietokyky kasvaa ja suvaitsevaisuus lisää ääntyy opetustilanteissa yleisopetuksen oppilaat voivat tarvittaessa vied edä opetettavaa asiaa eteenpäin arviointi objektiivisempaa

8 Tiimiorganisaatio Koulumestarin koulussa JOHDOKKAAT Elina(vara Susanna), Minna (vara Kati), Kristiina (vara Katja) ja Marita (vara Pirjo) + rehtori ja apulaisrehtori KOKOONTUU KESKIVIIKKOISIN klo VUOSILUOKKAISET TIIMIT KOKOONTUVAT JOKA TOINEN MAANANTAI klo AVUSTAJAT MUKANA klo esiluokka +PH + 1.lk Elina, Susanna ja Katja 1-2. luokat + IP-kerho Minna, Paavo, Kati, Marko, Erika ja Kaisa 3-4. luokat Kristiina, Katja, Silja, Ulla-Maija ja Laura 5-6. luokat Marita, Janne, Jarmo ja Pirre AIHEALUEITTAISET TIIMIT KOKOONTUVAT JOKA TOINEN MAANANTAI KLO YHTEINEN INFO KLO TIIMIT KERTOVAT AJANKOHTAISET ASIAT ARVOKKAAT (OPS ja ARVIOINTI) Susanna Kati Pirjo M Erika Marita INNOKAS! Janne Elina Ulla-Maija Tiina TOIMEKKAAT Katja Y Minna Laura Katja Paavo Kaisa HYVÄKKÄÄT Pirjo K. Silja Krisu Jarmo

9 Opetusteknologiaan liittyvä tiimityö Riihimäell ellä

10 Opetusteknologian vaikutuskenttä

11 Positiivinen teknologiakierre

12 Ideoista käytk ytäntöön: Interaktiivinen esitystaulu ja Oppimisalusta opettajan työkaluina

13 Teknologia haastaa opettajuuden Avoimuus Asiantuntijuuden ja vastuun jakaminen Pedagogisten sovellusten jatkuva kehittyminen Oppiaine- ja kouluasterajojen murros Opettajien tukirakenteet kuntoon esim. tiimimalleilla tai lisäresursseilla

14 Luokan toiminnan ohjaus

15 Työseuranta ja arviointi digitalisoituu

16 Opetuksen havainnollisuus

17 Huomion kohdistaminen

18 Oppimisympäristön etusivunäkymä opettajille (opettaja voi muokata etusivunäkymää tekemällä omia nostoja) Rehtorin blogi Linkit opettajien yhteisille sivuille Kuukauden tapahtumat ja ajankohtaiset asiat Kaupungin ja oppimisalustan ylläpitäjän ilmoitukset ja tiedotteet + ryhmien ilmoitukset Linkki tiedotekansioon Linkki Vanhempainyhdistyksen sivuille Kuukauden pulmat

19 Opettajan omat kansiot ja tiimikansiot

20 Tilavaraus

21 Opettajien huone/kanslia

22 Yhteinen projektityötila

23 Luokan yhteinen Reissari - vuorovaikutusväline

24 Kaupunki tiedottaa opettajille

25 Täydennyskoulutus

26 Oppimisalustarajat ylittävä yhteistyö - haasteet

27 Ideoista käytk ytäntöön: Interaktiivinen esitystaulu ja Oppimisalusta oppilaan työkaluina

28 Oppilas aktiivisena toimijana Oppilaat asiantuntijoina Erilaisten roolien harjoitteleminen Tutkiva keskustelu Emootioiden käsittelyk Yksilökeskeisyydest keskeisyydestä vuorovaikutukseen Erilaiset oppijat huomioon

29 Oppilaat ongelmanratkaisijoina

30 Oppilaat asiantuntijoina

31 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

32 Emootiot mukaan oppimiseen

33 Emootiot mukaan oppimiseen Koko tarina animaation tekemisestä

34 Oppimisympäristön etusivunäkymä oppilaalle Linkki luokan yhteiseen Reissariin Kuukauden pulma Koulun logokilpailu

35 Luokan yhteisen Reissarin kansio

36 Luokan yhteisen Reissarin kuva-arkisto

37 Oppilaan nettiläksyt ja oma sivusto Nettiläksyt Oppilaan oma sivusto

38 Yhteistyö muiden koulujen oppilaiden kanssa

39 Oppimisalusta ja mobiililaitteet

40

41

42 Oppilaiden toimittama verkkolehti Linkki oppimisalustan sivuilta verkkolehteen ( Magazinefactory)

43 Johtajuus Visio innovatiivisesta koulusta Jaettu johtajuus mitä tarkoitttaa käytännössä? Vastuun jakaminen vastuusta luopuminen uskallanko luottaa? Miten toimii? Tiimiorganisaatio Tuki ja paine oikeassa suhteessa Hengen nostatus Koulun rakenteet ja toiminta Koulutus ja ohjaus Opettajilla mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen elinikäinen inen oppiminen Pedagogiset kahvilat - sisäisen isen osaamisen jakaminen - yhteistyö Jokaisen opettajan oman jutun löytäminen työn n imu ja innostus Älä ammu toisen ideoita ja innostusta alas Millä tavalla kaikki opettajat mukaan? Valtakunnallisesti, kuntakohtaisesti, koulukohtaisesti Turvallinen eteneminen yhteistyöss ssä kaikkien kanssa vai pakko ja syyllistäminen Keskustelua ja ideointia: millä tavalla voimme hyödynt dyntää meillä käytössä olevia välineitv lineitä, millä tavalla jaamme sisäist istä osaamistamme, mikä toimii meidän n koulussa - yhteinen tavoite ja yhdessä tekemäll llä eteenpäin Verkko välineenv lineenä avoin ja suljettu Linjavedot kaupungin tasolla Yhteistyöverkostot Tahtoa, tunnetta ja innokkuutta

44 Ideoista käytk ytäntöön: Interaktiivinen esitystaulu ja Oppimisalusta jaetun johtajuuden työkaluna

45 Oppimisympäristön etusivunäkymä rehtorille ja opettajille (rehtori ja opettajat voivat muokata etusivunäkymää tekemällä omia nostoja) Linkit opettajien Rehtorin blogi yhteisille sivuille Kuukauden tapahtumat ja ajankohtaiset asiat Kaupungin ja oppimisalustan ylläpitäjän ilmoitukset ja tiedotteet + ryhmien ilmoitukset Linkki tiedotekansioon Linkki vanhempainyhdistyksen sivuille Kuukauden pulmat

46 Huoltajat kumppaneina 1) Vanhemmuus: Autetaan perheitä luomaan oppimista tukevat kotiolosuhteet 2) Kommunikaatio: Suunnitellaan tehokkaita molemminpuolisia yhteydenpitomuotoja 3) Vapaehtoisuus: Organisoidaan vanhemmat auttamaan ja tukemaan toimintaa 4) Kotona oppiminen: Autetaan perheitä sitoutumaan lasten oppimiseen jakamalla tietoa ja ohjeita 5) Päätösten tekeminen ja osallistaminen: Osallistetaan vanhemmat koulun pääp äätöksentekoon 6) Yhteistyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa: Oppilaiden oppimisen ja kehittymisen ja koulun ja perheiden yhteistyön vahvistaminen yhteistyöss ssä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa Joyce L. Epstein 2009

47 Ideoista käytk ytäntöön: Interaktiivinen esitystaulu ja Oppimisalusta Yhteistyövälinein lineinä

48 Oppimisympäristön etusivunäkymä vanhemmille Rehtorin blogi ajankohtaisia asioita Koulun yhteiset tiedotteet esim. lukuvuosiopas ja opetussuunnitelma Kuukauden yhteiset tapahtumat ja linkkeinä kaikille jaetut tiedotteet Infoa uusista jutuista koulun nettisivuilla esim. linkki oppilaiden toimittamaan - verkkolehteen Linkki vanhempainyhdistyksen osioon Luokkakohtaiset Reissarit + Kyselyt huoltajlle esim.palautekyselyt

49 Luokan yhteinen Reissari ja lapsen oppimisen tukeminen

50 Luokan luokkatoimikunnan oma sivusto

51 Yhteistyöverkostot

52 Mitä tarvitaan? Visio Tahtoa, tunnetta ja innostusta Ohjausta ja tukea Johtajat Opettajat Muu henkilökunta kunta Vanhemmat Yhteistyöverkostot Aitoa yhteistyötä ja osaamisen jakamista joka tasolla

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla - hankekuulumiset

Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla - hankekuulumiset Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla - hankekuulumiset OPH oppimisympäristöjen kehittämishanke 2011-2013 2012-2014 Hankkeen tavoitteet kehittää ja levittää tieto- ja viestintätekniikkaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-1898959 OPStuki 2016 työpajan 3 sisällöt Tulevaisuuden

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen-hanke

Länsi-Uudenmaan opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen-hanke Juha Lahtinen Länsi-Uudenmaan opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen-hanke OSAA SE? TAHTOKOULUTUKSESTA TARVEKOULUTUKSEEN raportti ja esitys täydennyskoulutustarjonnasta - vähäisiä sanoja reflektoijan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 HÄMEENLINNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 JOHDANTO...4 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI ARVOT Arvot viitoittavat ihmisen tietä. Tarvitsemme henkisessä kasvussamme tietämystä eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä, tietoa oikeasta ja

Lisätiedot

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa

Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa Yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien valmennus 27.8.2014 Marja Heinistö / Villinikkarit Oy Tänään - Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 26.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUSSUUNNITELMA... 7 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 7 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 8 1.3 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA SISÄLLYS 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 1.1 Kestävä tulevaisuus 2 1.2 Uudet sukupolvet työelämässä 2 1.3 Suomi tarvitsee yrittäjiä 2 2. KESKI-SUOMI JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Lisätiedot