Minulla on aivan paljon rahaa. - Elementtirakenteita kielenopetukseen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minulla on aivan paljon rahaa. - Elementtirakenteita kielenopetukseen?"

Transkriptio

1 Minulla on aivan paljon rahaa. - Elementtirakenteita kielenopetukseen? Jarmo H. Jantunen Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista -projekti

2 Esitelmän keskeisiä käsitteitä Korpus Sähköinen, konelukuinen tekstikokoelma. Konkordanssi Sähköisestä aineistosta saatu tulos haetusta ilmauksesta; esittää ilmauksen ja ympäröivän ko(n)tekstin Elementtirakenne (prefabricated units / prefabs); yhtä sanaa pitemmät ko(n)tekstuaaliset yksiköt (Granger 1998) Rutiinit / formulat: Hyvää päivää, Kiitos paljon, Mitäs tässä Kollokaatiot Kahden sanan muodostama kiinteä (tilastollinen) suhde, leksikaalinen myötäesiintymä (Firth 1957, Sinclair 1996, Stubbs 2001); lehmä <ammua>, hevonen <hirnua>; kovin <ei, moni, paljon, tärkeä>, oikein <hyvin, hyvä, iso> * Kolligaatio Sanan ja kieliopillisen kategorian (tai lauseaseman) välinen suhde, leksikaalis-kieliopillinen myötäesiintymä (Firth 1957, Hoey 1997, Sinclair 1998); kovin < ADJ, ADV, NEG-V>, oikein <ADJ, ADV> *

3 Esitelmän keskeisiä käsitteitä (2) Semanttinen preferenssi lekseemin ja kotekstissa esiintyvän merkityspiirteen suhde; leksikaalissemanttinen myötäesiintymä (Sinclair 1996, 1998, Stubbs 2001); oikein < arvo : hyvä, hyvin, mainio, onnistunut> * Semanttinen prosodia merkitysaura; positiivinen tai negatiivinen (neutraali) esiintymisympäristö (Louw 1993, Sinclair 1996) Morfologinen preferenssi lekseemissä itsessä esiintyvä morfologinen valinta tai lekseemin tai kotekstin muotopiirteiden suhde * Kontekstuaalinen tieto Esim. tyyli-, tekstilaji- ja rekisteripiirteet * Jantunen (2004).

4 Idiomi- ja vapaan valinnan periaatteet Sinclair (1991): Open-choice principle: A way of seeing language text as the result of a very large number of complex choices. At each point where a unit is completed, a large range of choice opens up and the only restraint is grammaticalness. Idiom principle: Words do not occur at random in a text. A language user has available to him/her a large number of semi-preconstructed phrases. Tietoa leksikaalisista rakenteista ei saavuta luotettavasti introspektion ja intuition avulla (Sinclair 2004). Natiivi kielenkäyttäjä tuottaa kieltä idiomiperiaatteeseen pohjautuen; kielitieto sisältää intuitiivisen käsityksen kotekstuaalisista valinnoista (Suomen)kielen opetuksessa on vallalla vapaata valintaa tukeva menetelmä, jossa sanastoa opetetaan yksilekseemisinä semanttisina yksikköinä ilman kotekstuaalista tietoa (Suomen)oppijan tuotos nojautuu vapaan valinnan periaatteelle, oppija joutuu tuottamaan kieltä arvaamalla ja yritys ja erehdys - periaatteen avulla.

5 Tapaus 1. Minulla on aivan paljon rahaa. Tarjolla olevia selityksiä aivan-lekseemistä Dialogipartikkeli: Meidän pitäisi ostaa uusi auto. - Aivan! Astemäärite: Musti on aivan mahdoton. Korpusanalyysi: Natiivisuomen korpus (NSK, Käännössuomen korpuksen osakorpus, Mauranen 2000)

6 Tapaus 1. Minulla on aivan paljon rahaa. (2) Concordance (NSK) ille vuonna 1949, ei kuitenkaan ollut aivan uusi naisen määrittelemisen kannalta ökulma "ei mistään" on korvautunut aivan yhtä mahdottomalla jälkistrukturalistisell ttäjiä de Beauvoirin ajattelun kanssa aivan helposti löydy. Uusien käsitteiden, ssa mieheen. Tässä ei ole ristiriitaa. Aivan toisin: näkemys näyttäisi tarjoavan mah so. Viimeaikainen keskustelu kertoo aivan päinvastaisesta; takaiskun ja antifeminis ja nautinnon linjat ovat siis jatkuneet aivan näihin päiviin, mutta on huomattava, ett. Canth totesi, että "Neiti Key panee aivan liian suuren arvon erotiikan huumaukse ys naisten seksuaalisuudesta nousi aivan uudella tapaa esille 1960-luvun ns. seks seimmiten psykosomaattisuudeksi. Aivan viime vuosikymmeninä naisen psykofysii istökeskustelun syntipukeiksi ei ole aivan epätavallista. Samankaltainen ilmiö tapa sta jo sanoi, että meillä on kysymys aivan samasta ilmiöstä, jolloin paineet tuli entis puolustautua, koska minusta siinä aivan selvästi kävi niin, että nämä hommat yll ty hyvin mielellään. Minusta siinä oli aivan selviä kampanjoita. Esimerkiksi Metlasta i Metlasta meidän lehdessä pantiin aivan selvästi merkille, että ne organisoi sieltä nties 'löytänyt' samasta aineistosta aivan toisenlaiset kehykset. Tulkintani sairaud an tasavallan hallitsevalle luokalle aivan eri mielessä kuin kansan enemmistölle. projektissa on sen sijaan kysymys aivan muusta: inhimillisen toiminnan yleisten e

7 Tapaus 1. Minulla on aivan paljon rahaa. (3) Kollokaatioanalyysi aivan-lekseemistä (O-1) aivan kuin 184 selvästi 28 viime 14 liian 75 hiljaa 26 hänen 13 kuten 64 ilmeisesti 26 lähellä 13 varma 57 niin 26 uusi 13 yhtä 49 muuta 24 yksin 13 varmasti 38 erityisesti 21 erilainen 12 eri 36 oikeassa 16 uuden 12 oikein 34 hiljaista 15 uutta 12 hyvin 32 sama 15 liikaa 11 samoin 31 uusia 14 lähelle 10 [paljon -]

8 Tapaus 1. Minulla on aivan paljon rahaa. (4) Kolligaatioanalyysi (O-1) aivan <ADJ> 53 % (aivan rauhallinen) <ADV> 25 % (aivan lyhyesti) <KVA> 7 % (aivan kaikki) <SUBST> 5 % (aivan aseman [eteen]) <KONJ> 5 % (aivan kuin) <PRON> 3 % ([en odottanut] aivan tätä) <VER> 2 % ([ei] aivan riitä)

9 Tapaus 1. Minulla on aivan paljon rahaa. (5) Analyysi semanttisesta preferenssistä aivan <'erilaisuus'> 13 % (erilainen, toisenlainen) <'varmuus'> 7 % (varma, varmasti) <'samuus'> 6 % (sama, samanlainen) <liiallisuus'> 6 % (liian, liikaa) <'selvyys'> 5 % (selvä, selvästi, ilmeinen) <'uutuus'> 4 % (uusi) <oikeellisuus'> 4 % (oikea, oikeasti, totta) (45 %)

10 Tapaus 1. Minulla on aivan paljon rahaa. (6) Kollokaatioanalyysi paljon-kvanttorista (V-1; O-1) niin [paljon] on oli kuinka yhtä miten ei ollut ja aika kovin vielä [aivan -] jo ole liian myös mahdollisimman hyvin olla kuitenkin ovat olisi varsin mutta [paljon] kuin ja enemmän että aikaa mutta on sellaista ennen myöhemmin huomiota mitään muuta muutakin ihmisiä suurempi ettei paremmin väkeä vähemmän energiaa hän parempi aikaisemmin asioita myös rahaa

11 Tapaus 2. Synonyymiset liikahtaa ja hievahtaa. Tsui (2004): opettajat tarvitsevat tietoa paitsi tyypillisistä kollokaatioista myös tietoa synonyymisten ilmausten merkitys- ja käyttötapaeroista. Synonyymiset ilmaukset eroavat toisistaan rekisteri-, tekstilaji- ja tyylipiirteiltään kotekstuaalisilta piirteiltään; leksikaalis-leksikaaliset, l.-kieliopilliset, l.-morfologiset, l.-semanttiset (Jantunen 2004). absoluuttista synonymiaa ei kielessä ole (Cruse 1986, Kuiri 2000) Potentiaalinen suomenoppijan kysymys: Miten liikahtaa ja hievahtaa eroavat toisistaan?

12 Tapaus 2. Synonyymiset liikahtaa ja hievahtaa. (2) Concordance (NSK) itänyt jännitystä ihmissuhteissa. Hievahtamatta nyt läpitunkematon sini ei antaud allinen. Malttaisi olla hiljaa, ihan hievahtamatta, niin saisi olla aina. Limakalvoilla peittää sitä jäkälillä. Koko seisoi hievahtamatta paikoillaan. Pikkuhiljaa Jassu alk it, Unna! Tonttutyttö istua jökötti hievahtamatta paikoillaan. - Ehkä kellanruskea, tumman hahmon. Ilvesemo istui hievahtamatta suuren kuusen oksalla ja tuijotti änen poskiaan pitkin. Hän istuu hievahtamatta, tuijottaa sisäänpäin, mutta huo luona oli sentään ufoja. Ne eivät hievahtaneetkaan, eivät kääntäneet päätä, mut uljin stereot ja istuin nojatuolissa hievahtamatta. Pitkään oli hiljaista, mutta sitten i häkin. Eläintenkesyttäjä ei ollut hievahtanutkaan, tuhisi vain hiljaa vällyjensä all onta talvea Hinnerjoen kirkossa hievahtamatta Pyhän Yrjänän ja korisevan lohi aljaana, voimaa uhoten ja tuijotti hievahtamatta tyttöä. Veljen kasvot loistivat. Kn lle. Pienet noitaoppilaat seisoivat hievahtamatta pöytien välissä, kunnes opettaja at niin tiukkaan, ettei niitä saanut hievahtamaankaan. Koska koneet eivät olleet maan rauhallisesti kadulle. Se ei hievahtanut paikaltaan, mutta heilutteli hitaasti len. He seisoivat yhä paikaltaan hievahtamatta katulyhdyn alla. Mirik ei hellittä i. - Jos ne etsii jotakin. Saku istui hievahtamatta. Tuuli oli kevyt, ja aallot liplattiv ri välillä vaiensi sanat. Laura istui hievahtamatta. Tanssijat pyörähtelivät huimast

13 Tapaus 2. Synonyymiset liikahtaa ja hievahtaa. (3) frekvenssi hievahtaa 43 liikahtaa 128 morfologinen preferenssi hievahtamatta 32 liikahti 34 hievahtanut 3 liikahtanut 19 hievahtanutkaan 3 liikahtanutkaan 18 liikahtaa 16 liikahtamatta 7 johdokset : liikahdella, liikahdus, liikahtamaton

14 Tapaus 2. Synonyymiset liikahtaa ja hievahtaa. (4) semanttinen prosodia hievahtamatta: negaatioaineksella ilmaistu negatiivinen prosodia 100 % (-matta, ei -> hievahtamatta, ei hievahtanut) liikahtamatta: negaatioaineksella ilmaistu negatiivinen prosodia 52 % (66) (ei, [-matta]) kontekstista ilmenevä neg. prosodia 30 % (39) positiivinen prosodia 15 % (19)

15 Kontekstuaalinen elementtirakenne Kollokaatiot Kotekstuaalinen valinta Kontekstuaalinen valinta Kolligaatiot Lekseemi Morfologinen preferenssi Semanttinen pref. ja pros.

16 Haasteita (?) Miten elementtirakenteita opetetaan ja missä yhteydessä, tasolla? Mistä yksiköistä elementtirakenteita opetetaan? Opettajien koulutus? Korpusten käyttökoulutus Substanssikoulutus Opiskelijoiden koulutus? Korpusten ja ohjelmien saatavuus? Kielipankki Muut korpukset Aineistojen ajantasaisuus?

17 Kirjallisuutta Cruse, D. A Lexical Semantics. Cambridge University Press. Firth, J. R Papers in Linguistics Oxford University Press. Granger, S Prefabricated patterns in advanced EFL writing: collocations and formulae. - Cowie A. (toim.) Phraseology: theory, analysis and applications. Oxford University Press Hoey, Michael From concordance to text structure: new uses for computer corpora. Lewandowska-Tomaszczyk, B Melia, P. (toim.), PALC'97. Applications in Language Corpora Proceedings s Lódz University Press. Jantunen, J. H Synonymia ja käännössuomi. Korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 35. Kuiri, Kaija Semantiikan peruskurssi. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Louw, B Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies. Mona Baker Gill Francis Elena Tognini-Bonelli (toim.), Text and Technology. In Honour of John Sinclair Benjamins, Amsterdam. Mauranen, Anna Strange strings in translated language. A study on corpora. Maeve Olohan (toim.), Intercultural faultlines. Research models in translation studies I. Textual and cognitive aspects s St. Jerome, Manchester. Sinclair, J Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press. Sinclair, J The Search for Units of Meaning. Textus IX s Sinclair, J The Lexical Item. Weigand, E. (toim.), Contrastive Lexical Semantics. Benjamins, Amsterdam Sinclair, J. toim.. How to Use Corpora in Language Teaching. John Benjamins, Amsterdam. Stubbs, M Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Blackwell, Oxford. Tsui, A What Teachers Have Always Wanted to Know and how corpora can help. - John Sinclair (toim.), How to Use Corpora in Language Teaching, John Benjamins, Amsterdam.

SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI

SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI JOENSUUN YLIOPISTON HUMANISTISIA JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN THE HUMANITIES N:O 35 Jarmo Harri Jantunen SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI Korpusnäkökulma samamerkityksisyyden

Lisätiedot

Onko suomen kielen ymmärtämisemme vajaantunut? U-johdosten käyttö alkuperäissuomessa ja käännössuomessa

Onko suomen kielen ymmärtämisemme vajaantunut? U-johdosten käyttö alkuperäissuomessa ja käännössuomessa U-johdosten käyttö alkuperäissuomessa ja käännössuomessa Taina Pitkänen Tampereen yliopisto Abstract This article explores translation from the perspective of language change and the role of foreign influence

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA KÄÄNNÖSSUOMESTA

TUTKIMUKSIA KÄÄNNÖSSUOMESTA Sciences. Abstracts s. 14 15. Pisa: Università di Pisa. BOERRIGTER, REINA 2002: Identity-reflecting business names. Introduction to a research project on modern Dutch urban toponyms. 21st International

Lisätiedot

KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä

KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä JARMO HARRI JANTUNEN SARI ESKOLA KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä uomalaisessa kieliyhteisössä käännösten asema on hyvin merkittävä. Käännökset ovat aikoinaan

Lisätiedot

Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen

Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen Jukka Mäkisalo Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Käännöstiede Hannu Kemppanen Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Venäjän kieli ja

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja21

Lähivõrdlusi Lähivertailuja21 Lähivõrdlusi Lähivertailuja21 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A PA L U T O I M E T A N U D J O H A N N A L A A K S O, P I R K K O M U I K K U - W E R N E R, M ARIA- M A R E N S E PPER

Lisätiedot

JOKO LINGVISTIN NOJATUOLI JOUTAISI KAATOPAIKALLE? INTROSPEKTIOLINGVISTIIKAN ASEMASTA KOGNITIIVISESSA KIELITIETEESSÄ *1

JOKO LINGVISTIN NOJATUOLI JOUTAISI KAATOPAIKALLE? INTROSPEKTIOLINGVISTIIKAN ASEMASTA KOGNITIIVISESSA KIELITIETEESSÄ *1 Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007), 163 180 JOKO LINGVISTIN NOJATUOLI JOUTAISI KAATOPAIKALLE? INTROSPEKTIOLINGVISTIIKAN ASEMASTA KOGNITIIVISESSA KIELITIETEESSÄ *1 TUOMAS HUUMO Tiivistelmä. Etenkin ei-formalistisessa

Lisätiedot

Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen?

Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen? Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen? Jarmo Harri Jantunen Oulun yliopisto Esityksessäni tarkastelen, millä tavalla sanastoa voisi opetuksessa käsitellä kontekstuaalisena

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja21

Lähivõrdlusi Lähivertailuja21 Lähivõrdlusi Lähivertailuja21 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A PA L U T O I M E T A N U D J O H A N N A L A A K S O, P I R K K O M U I K K U - W E R N E R, M ARIA- M A R E N S E PPER

Lisätiedot

Tuomas HUUMO Piia PEIPONEN

Tuomas HUUMO Piia PEIPONEN DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 20. DEBRECEN, 2013 Adpositiot, liike ja dynamiikka: mikä erottaa muotoja vieressä ja vierellä? Tuomas HUUMO Piia PEIPONEN

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

Suomen mennä ja lähteä vertailussa: lähtökohtana vironkielinen suomenoppija

Suomen mennä ja lähteä vertailussa: lähtökohtana vironkielinen suomenoppija RAILI POOL or in part. At this particular stage of their learning process, a communication strategy common to all learner subjects faced with the need to signal a comprehension difficulty to their collocutor

Lisätiedot

Nollapersoonalause suomessa ja virossa

Nollapersoonalause suomessa ja virossa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 334 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Nollapersoonalause suomessa ja virossa Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta Hanna

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 21. 23.5.2015. Vasa universitet 21 23.5.2015. University of Vaasa May 21st 23rd 2015. Abstraktit. Abstrakt.

Vaasan yliopisto 21. 23.5.2015. Vasa universitet 21 23.5.2015. University of Vaasa May 21st 23rd 2015. Abstraktit. Abstrakt. XLII KIELITIETEEN PÄIVÄT XLII SPRÅKVETENSKAPSDAGARNA XLII FINNISH CONFERENCE OF LINGUISTICS Vaasan yliopisto 21. 23.5.2015 Vasa universitet 21 23.5.2015 University of Vaasa May 21st 23rd 2015 Abstraktit

Lisätiedot

Käännöstieteen ja narratologian yhteispeliä: Tutkimuskohteena näkökulman muuttuminen käännöksissä 1

Käännöstieteen ja narratologian yhteispeliä: Tutkimuskohteena näkökulman muuttuminen käännöksissä 1 : Tutkimuskohteena näkökulman muuttuminen käännöksissä 1 Päivi Kuusi Tampereen yliopisto Abstract In translation, the narrative point of view of the original may be altered for example, it may shift from

Lisätiedot

Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla

Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla Mutta, M., P. Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) 2014. Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow. AFinLAn vuosikirja 2014. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o

Lisätiedot

Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja

Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja Minna Hjort Käännöstieteen laitos Helsingin yliopisto This paper deals with the Finnish definitions for what are commonly translated as

Lisätiedot

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Anni Toikka Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

Tulkinta, ymmärtäminen ja käytäntö

Tulkinta, ymmärtäminen ja käytäntö Ilmestynyt teoksessa: S.Pihlström, K. Rolin ja F. Ruokonen (toim.) Käytäntö, Yliopistopaino, Helsinki, 236-242. Tulkinta, ymmärtäminen ja käytäntö PANU RAATIKAINEN Kiinnostukseni kohteena seuraavassa on

Lisätiedot

This is the published version of a paper published in Lähivôrdlusi. Lähivertailuja. Citation for the original published paper (version of record):

This is the published version of a paper published in Lähivôrdlusi. Lähivertailuja. Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Lähivôrdlusi. Lähivertailuja. Citation for the original published paper (version of record): Määttä, T. (2013) Paikallissijaisten

Lisätiedot

Käännös oikeudellisen normitiedon välittäjänä

Käännös oikeudellisen normitiedon välittäjänä Käännös oikeudellisen normitiedon välittäjänä Tuija Kinnunen Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos Abstract This article is based on my Ph.D. study Translation as a source of law a study

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

KIELISILTA SUOMEN VIITTOMAKIELEN TULKIT RY 02 2010

KIELISILTA SUOMEN VIITTOMAKIELEN TULKIT RY 02 2010 KIELISILTA SUOMEN VIITTOMAKIELEN TULKIT RY 02 2010 2 Kielisilta issn 1797-4739 Julkaisija Suomen Viittomakielen Tulkit ry Toimitus Kielisilta, Suomen Viittomakielen Tulkit ry c/o Halkosaari, Mannerheimintie

Lisätiedot

Miten erikoisalojen tekstien kääntämistä opetetaan ja toimiiko opetus?

Miten erikoisalojen tekstien kääntämistä opetetaan ja toimiiko opetus? Miten erikoisalojen tekstien kääntämistä opetetaan ja toimiiko opetus? Marjut Alho Nykykielten laitos Helsingin yliopisto This paper examines how translating texts in special subject areas is taught in

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KIELEN AISTIHAVAINTOVERBEIHIN

NÄKÖKULMIA SUOMEN KIELEN AISTIHAVAINTOVERBEIHIN Emakeele Seltsi aastaraamat 52 (2006), 69 86 NÄKÖKULMIA SUOMEN KIELEN AISTIHAVAINTOVERBEIHIN TUOMAS HUUMO Tiivistelmä. Artikkeli käsittelee suomen kielen aistihavaintoverbejä kognitiivisen kielitieteen

Lisätiedot

Ilmaiset konkordanssiohjelmat Windows-ympäristössä

Ilmaiset konkordanssiohjelmat Windows-ympäristössä Teija Alasalmi Ilmaiset konkordanssiohjelmat Windows-ympäristössä Tietotekniikan kandidaatintutkielma 16. tammikuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Teija Alasalmi Yhteystiedot:

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Valtion ja kuntien järjestämisvastuulla

Valtion ja kuntien järjestämisvastuulla artikkeli heikki taimio Erikoistutkija palkansaajien tutkimsulaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Julkisen palvelun motivaatio Julkisen palvelun motivaatiolla tarkoitetaan julkisen palvelun

Lisätiedot