Tiiauspaikat. Esipuhe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiiauspaikat. Esipuhe"

Transkriptio

1

2 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva layout, maisema ja klubipelaajalle sopiva haastavuus. Suurimmat heikkoudet ovat tiiauspaikkojen huono kunto ja bunkkerien heikko pelattavuus. Kentänhoidollinen tilanne Tawast Golfin kenttä on peruskunnoltaan hyvässä kunnossa. Yli 20 vuoden jälkeen kentän rakenteissa on kuitenkin ongelmia, joiden syynä on kentän rakentamisen aikana tehdyt virheet, rakenteiden ikääntyminen, varjoisuus tai kulutus. Tärkeimmät hoidolliset kehittämiskohteet ovat: Kysely Huonokuntoisten tiiauspaikkojen korjaaminen Bunkkerien kunnostaminen Kuivatuksen parantaminen Varjostavien puiden poistaminen Tawast Golfissa tehdyn kyselyn perusteella pelaajat arvostavat kentän maisemaa. Kentän layout on pelaajien mielestä toimiva, joten suuriin muutoksiin ei ole tarvetta. Kenttää pidetään haastavuudeltaan keskivertoklubipelaajalle sopivana, joten kentän pidentämiselle tai vaikeuttamiselle ei ole tarvetta. Kyselyn perusteella moitittiin ylivoimaisesti eniten tiiauspaikkojen huonoa kuntoa ja bunkkerien heikkoa pelattavuutta. Selkeimmät ristiriidat kentän nykytilassa ovat pelaajien arviot viheriöistä. Osalle pelaajista niiden kunto ja pelattavuus ovat riittävän hyviä, mutta toisaalta erityisesti niiden hitaus saa paljon kritiikkiä osakseen. Tiiauspaikat Tiiauspaikkojen epätasaisuus ja nurmen heikko laatu ovat Tawast Golfin suurimpia ongelmia. Ongelmat johtuvat pääosin väärästä rakennustavasta ja/tai liian pienestä koosta suhteessa pelaajien määrään. Pinnan muoto Tiit on rakennettu kuperaan muotoon, jolla on pyritty johtamaan pintavedet pois tiiltä. Veden poistaminen on tärkeää, mutta sitä ei pidä tehdä kuperalla muodolla, koska kaarevalta pinnalta pelaaminen on hyvin vaikeaa. Tämän vuoksi kuperilla tiillä kulutus keskittyy tiin keskelle hyvin pienelle alueelle. Koko Poistetaan kupera muoto tiiauspaikoilta. Pintavesien kuivattamiseksi tiit muotoillaan edestä taaksepäin viettävään yhden asteen pintakaltevuuteen. Kunnostamisen lisäksi joitakin tiiauspaikkoja pitää myös laajentaa. Tiin koko pitää suhteuttaa pelaajien päivittäiseen lukumäärään ja siihen millaisella mailalla pelaajat yleensä tiiltä pelaavat. Näin ollen suurimmalla kulutuksella ovat lyhyiden par 3 -väylien tiit. Myös lyhyillä par 4 -väylillä kulutus on suurta, koska niillä pitkälyöntiset pelaajat käyttävät usein rautamailaa avauslyöntiinsä. Suurennetaan pienet tiiauspaikat kestämään kulutusta. Varjoisuus Joillakin tiillä on kasvuongelmia puiden aiheuttaman varjoisuuden vuoksi. Poistetaan puita tiiauspaikkojen aamu- ja keskipäivän auringon puolelta.

3 Viheriöbunkkerien pelattavuus Bunkkerihiekan reunassa ruohoreunan vieressä olevan pallon pelaaminen kohti lippua on kohtuuttoman vaikeaa. Tämä johtuu bunkkerien pohjan tasaisesta muodosta, jolloin hiekan reunaan vierivät pallot jäävät helposti makaamaan ruohon reunaan. Bunkkerien ruohoreuna leikataan korkeammalle ja pohja muotoillaan loivasti koveraan muotoon. Tällöin reunalle vierivä pallo valuu keskemmälle bunkkeria eikä jää makaamaan ruohon reunaan. Reiän 14 tiiauspaikkojen ongelmat johtuvat tiin kuperasta muodosta, liian pienestä koosta ja puiden varjostuksesta. Bunkkerit Hiekan kovuus Tiiauspaikkojen lisäksi Tawast Golfin bunkkerit keräävät paljon moitteita pelaajilta. Bunkkerien hiekkaa pidetään kovana ja näin ollen hankalana pelata varsinkin viheriöbunkkereista. Bunkkerien kovuuteen on yleensä syynä joko hiekan liian vähäinen määrä tai hiekan väärä koostumus, jolloin esim. sateen jälkeen hiekka kovettuu. Jokaisen bunkkerin hiekkakerroksen paksuus pitää olla sama. Jos hiekan koostumus on väärä, vaihdetaan hiekka bunkkereihin. Bunkkerin reunan ruoho on kasvanut sisäänpäin minkä vuoksi bunkkerin reunasta pelaaminen on yhä vaikeampaa.

4 Layout Kentän layout johdattaa pelaajan vaihtelevasti alueen eri maisematyyppien läpi. Jokainen reikä eroaa toisistaan ja tarjoaa erilaisia haasteita pelaajalle. Kentän pituus Kentän pituus valkoiselta tiiltä 6063 m on melko lyhyt, mutta kuitenkin riittävä klubitason kilpailuihin. Punaiselta tiiltä kenttä on melko pitkä (5019 m) verrattuna keltaiseen (5741 m), vain 12,6 % lyhyempi luvulla ennen slope - järjestelmää yleinen teoreettinen suositus oli, että punaiselta tiiltä väylät ovat % keltaista lyhyempiä. Todellisuudessa prosentti voi olla suurempikin, koska lyhytlyöntisten osuus naispelaajista on suhteellisesti suurempi kuin miehissä. Niinpä punaiselta tiiltä kenttää voi lyhentää selvästi alle 5000 m:n. Layoutin puutteena voidaan mainita pitkän par 3 ja par 5 väylän puuttuminen. Par 4 väylät tarjoavat sen sijaan paljon monipuolista pituusvaihtelua. Reiän 14 muutoksella kentälle saadaan pitkä par 3. Reikä 3 muutosten jälkeen. Turvallisuus Tawast Golfin turvallisuusongelmat johtuvat pääosin siitä, että kenttä on rakennettu ahtaalle maa-alueelle. Kenttä ei myöskään noudata nykyisiä Suomen Golfliiton turvasuosituksia. Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät muutoskohteet ovat väylillä, joissa vaara kohdistuu kentän ulkopuolisiin ihmisiin väylillä 3 ja 7. Myös väylillä 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17 ja 18 on eriasteisia turvallisuusongelmia. Reikä 3: Ohjataan pitkälyöntisten pelaajien avauslyöntejä vasemmalle leventämällä väylää vasemmalta ja lisäämällä oikealle esim. vesieste. Reikä 7: Korotetaan suojaverkkoa, madalletaan tiiauspaikkoja ja mahdollisesti siirretään viheriötä oikealle. Reikä 7 muutosten jälkeen.

5 Viheriöt Pelattavuus Tawast Golfin viheriöiden nurmen kasvu on kaikilla viheriöillä tasainen ja yhdenmukainen, jolloin puttaaminen on johdonmukaista. Viheriöt ovat pelattavuudeltaan enimmäkseen helpohkoja ja samanlaisia. Niiden pinnanmuoto on pääosin laakean kupera. Lipunpaikkaa muuttamalla ei useimmilla viheriöillä reiän vaikeusaste juuri muutu. Viheriöt soveltuvat kuitenkin hyvin klubitason pelaamiseen. Tekninen kunto Pintavesien poiston kannalta viheriöiden muoto ei ole kovin hyvä, koska enimmäkseen niiden muoto johtaa veden vain yhteen suuntaan ja yleensä viheriön eteen. Tämän vuoksi sateisina kesinä viheriön edusta muuttuu märäksi ja hankalasti pelattavaksi. Suositeltavaa olisi, jos pintavedet johdettaisiin ainakin kolmeen eri suuntaan (pienillä viheriöillä kahteen suuntaan). Teknisiltä ominaisuuksiltaan viheriöiden kasvukerroksen optimaalista heikompi vedenläpäisykyky johtuu liian hienosta hiekan raekokosuhteesta. Tällainen kasvukerros tiivistyy helposti, jolloin ilma ja ravinteet eivät pääse tarpeeksi syvälle terveen juuriston kehittymiseksi. Tawast Golfin viheriöheinälle kylänurmikalle sen laatu on ainakin toistaiseksi riittävä. Kylänurmikasta on mahdollista saada erittäin hyvä viheriöpinta, mutta sille on edellytyksenä hyvin pitkän ajan sopeutuminen paikallisiin olosuhteisiin ja lyhyeksi leikkaamiseen ilman toistuvia talvituhoja. Koska kylänurmikka tuottaa itse omaa siementään jopa lyhyeksi leikattuna, se muodostaa vuosien mittaan luonnonvalinnan seurauksena paikallisen heinälajin, jonka ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin ostosiemenestä kasvatetun viheriön. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Auragolfin viheriöt Turussa. Suomen olosuhteissa kylänurmikkaviheriöillä pelikausi on aina lyhyempi kuin monivuotisia ruohoja käytettäessä. Viheriön tuuheus ei ole paras mahdollinen ja syksyllä tuuheus vähenee entisestään melko aikaisin. Yksivuotisena kylänurmikan talvehtiminen on myös epävarmaa ja sen vuoksi vaikean talven jälkeen keväällä joudutaan yleensä odottamaan ruohon kasvua siemenestä asti. Rönsyrölli Jos viheriöille halutaan laadukkaampi monivuotinen ruoholaji kuten esimerkiksi rönsyrölli, on edessä kaikkien viheriöiden uudelleen rakentaminen. Tämä joudutaan tekemään sen vuoksi, että nykyisten viheriöiden pintamuodot ja kasvukerroksen laatu eivät ole riittävän hyvät, jotta rönsyröllille voitaisiin luoda olosuhteet, joilla sen juuriston syvyyttä ja talvenkestävyyttä voidaan parantaa. Rönsyröllin talvenkestävyys on erittäin tärkeää, koska sen uusiutuvuus keväällä siemenestä on erittäin hidasta. Kylänurmikka Kylänurmikka (Poa Annua) on melko leveälehtinen yksivuotinen heinälaji. Se kasvaa yleisenä kaikkialla Suomessa, mutta viheriöolosuhteisiin sopeutettuna sitä ei viljellä missään siementuotantoa varten. Tämän vuoksi kylänurmikan ostosiemenestä ei ole mahdollista saada ensiluokkaista viheriöpintaa.

6 Puusto Tawast Golfin maisemassa puusto on tärkeässä roolissa niin hyvässä kuin pahassakin. Erityisen hienot puut parantavat maisemaa ja luovat tunnelmaa. Toisaalta monin paikoin puut varjostavat nurmea pahoin, estävät näkyvyyttä tai peittävät maisemaa. Pelattavuus Muutamilla väylillä kasvaneet puut rajoittavat liikaa näkyvyyttä tai ovat pelilinjan edessä. Harkitulla puiden poistamisella voidaan parantaa turvallisuutta ja selkeyttää peliä. Puiden poistaminen herättää aina tunteita, mutta se on yleensä pakollista, jos puut haittaavat peliä tai kentän hoitoa kohtuuttomasti. Puuinventaario pitäisi tehdä vuosittain, jotta suuria muutoksia puustoon ei tarvitsisi tehdä yhdellä kertaa. Varjoisuus Puusto varjostaa pahoin useita tiiauspaikkoja ja viheriöitä, minkä vuoksi puita täytyy poistaa. Laadukasta nurmipintaa ei voi ylläpitää varjossa, koska nurmen valontarve on vähintään 8 h yhtäjaksoista auringonvaloa. Erityisen tärkeää on aamu- ja keskipäivän valo, ilta-auringosta ei ole enää hyötyä. Keväällä auringonvaloa tarvitaan myös sulattamaan lunta ja lämmittämään maaperää sekä syksyllä kuivattamaan aamukastetta tai sulattamaan jäätynyttä ruohoa. Reiällä 11 suuri koivu peittää näkyvyyden viheriölle ja on pahoin etenkin punaiselta tiiltä pelaavien pelilinjan edessä. Istutukset Reiän 1 viheriö on täysin varjossa koko aamupäivän ajan. Tawast Golfissa on istutettu avoimille alueille puita, joilla on pyritty parantamaan maisemaa tai ohjaamaan peliä. Enimmäkseen tämä on toteutettu hyvin, mutta osa käytetyistä puulajeista ei sovi alueen maisemaan tai luontaiseen puustoon. Nämä puut tulee poistaa kokonaan tai korvata ne paremmin sopivilla puulajeilla.

7 Vesiesteet Luonnonvesistöt ja tekolammet ovat tärkeitä maisemaelementtejä ja vaikuttavat myös pelistrategiaan. Tawast Golfin sijainti Katumajärven rannalla tarjoaa järvimaiseman väylillä 7, 8, 15, 16 ja 17. Vaikka kenttä on järven rannassa, on vesiesteillä yllättävän vähän vaikutusta peliin. Ainoastaan rei illä 10, 16 ja 17 vesi on selkeä pelistrateginen pelote. Kentän tekolammissa on runsaasti levää ja vesikasveja, jotka tekevät vesiesteistä hoitamattoman näköisiä. Pääasiallinen syy lampien heikkoon kuntoon on niiden mataluus ja veden huono vaihtuvuus. Tällöin lammet vaativat säännöllistä puhdistamista. Reiän 16 vesieste on pahoin umpeenkasvanut. Reiällä 16 eräs ehdotus on pidentää vesiestettä vasemmalla olevan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kuivatus Peliväylien kuivatus toimii Tawast Golfissa kohtuullisen hyvin. Suurimmat kuivatusongelmat ovat väylillä 1 ja 16. Märät alueet johtuvat yleensä painanteista, pintakallistusten puuttumisesta tai salaojien tukkeutumisesta.

8 Harjoitusalueet Driving range Driving range on sijoitettu heti klubitalon viereen, toiminnan kannalta erittäin hyvään paikkaan. Rangella on reilusti leveyttä, mutta pituudeltaan se on melko lyhyt. Rangen pidentäminen ei ole mahdollista. Alle 100 m lyönnit ovat tärkeimpiä golfpelin tuloksen tekemisessä. Sen vuoksi näitä lyöntejä pitää päästä harjoittelemaan laadukkaalta ruohopinnalta selkeään viheriökohteeseen. Järven rannassa oleva lähipelialue on melko pieni ja heikkolaatuinen. Aluetta voidaan laajentaa nykyisestään, jolloin on mahdollista toteuttaa kolmen reiän par 3 -kenttä sekä monipuoliset ja turvalliset lähipelin harjoitusolosuhteet. Lähipelialueet Puttiviheriö on pienehkö, mutta soveltuu hyvin lämmittelyyn ennen pelikierrosta. Sijainti aivan klubitalon edessä tekee viheriöstä hieman rauhattoman, joten se ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla varsinaiseen harjoitteluun. Paikoitusalueen takana on pieni chippingviheriö, jonka pienuus tekee suurempien ryhmien harjoittelun vaikeaksi. Viheriöalue on myös muodoiltaan vaatimaton minkä vuoksi lähipelin harjoittelu ei ole kovin monipuolista. Viheriön vieressä oleva harjoitusbunkkeri on myös vaarallinen, koska se sijaitsee lähellä reiän 9 lyöntisektoria. Puttausharjoitteluolosuhteiden parantamiseksi tämä viheriö voitaisiin laajentaa suuremmaksi puttiviheriöksi ja siirtää muu lähipeliharjoittelu järven rantaan.

9 Klubi ja sen ympäristö Tawast Golfiin saavuttaessa tullaan ensiksi paikoitusalueelle, joka sijaitsee aivan klubitalon vieressä. Tästä huolimatta pysäköidyt autot eivät pääse hallitsemaan klubialueen maisemaa, koska klubin piha on erotettu paikoitusalueesta bagivarastolla. Sisääntulotiellä ja paikoitusalueella on turvallisuusongelma, koska sinne lyödään melko usein palloja väylältä 3. Paikoitusalueelle lyödään palloja myös väylältä 9. Klubitalo sijaitsee kentän keskeisellä paikalla. Vanhaan rakennukseen saneerattu klubitalo sopii ulkonäöltään erittäin hyvin puistomaiseen maisemaan. Klubitalon pihan viihtyvyys ja toiminnallisuus paranee entisestään, kun pihan kunnostustyöt valmistuvat. Driving range ja puttiviheriö sijaitsevat aivan klubin vieressä. Myös 1. ja 10. tii ovat aivan klubin vieressä, joten pelin käynnistyminen ja valvonta on helppoa. Poistamalla puita viheriön takaa avautuu reiältä 15 hieno järvimaisema Katumajärvelle. Maisema Katumajärven näkymät ovat monin paikoin peittyneet rantakasvillisuuden taakse. Järvimaisema palautetaan ennalleen poistamalla järven rannasta pensaita ja puita väylillä 7, 8, 15, 16 ja 17. Kenttä on rakennettu osittain avoimelle peltoalueelle ja osittain metsäisille alueille. Kentälle on istutettu puita maisemallisista syistä ja rajaamaan peliväyliä toisistaan. Yli 20 vuoden jälkeen puut ovat kuitenkin kasvaneet suuriksi, jolloin ne peittävät pelilinjaa, aiheuttavat varjostusongelmia tai peittävät maisemaa. Avointa tilaa ei tulisi peittää liiaksi istutuksilla, koska avoin tila tuo maisemallista vaihtelua muutoin metsäiseen ja puistomaiseen maisemaan. Reikien 4 ja 5 väliin istutetut pallomaiset salavat eivät sovi alueen luontoon.

10 Reiät 14 ja 15 Reikä 14 Reiästä 14 tulee pitkä par 3, jollainen Tawast Golfista on puuttunut. Reikä on myös nykyistä reikää turvallisempi. Reikä 15 Reikä 15 on edelleen lyhyt par 4, mutta ei enää niin jyrkkä dogleg väylä. Väylä pidentyy jonkin verran, mutta tarjoaa edelleen mahdollisuuden pelata yhdellä lyönnillä viheriölle. Väylästä tulee nykyistä turvallisempi, koska tiiltä näkee suoraan viheriölle. Uusi väylä tarjoaa nykyiseen verrattuna enemmän vaihtoehtoisia pelistrategioita riippuen mm. pelaajan lyönnin pituudesta tai tuulen suunasta.

11 Kustannusarvio, priorisointi ja aikataulu Rahoitus Prioriteetti 1 työt Ensimmäisen prioriteetin työt parantavat kentän pelattavuutta, turvallisuutta ja teknistä kuntoa. Suurimmat työkohteet ovat tiiauspaikkojen ja bunkkerien kunnostaminen, reiän 7 turvallisuuden parantaminen ja reiän 17 vesiesteen reunan kunnostaminen. Lisäksi parannetaan harjoittelu olosuhteita jo olemassa olevan rantaväylän ympärillä. Töiden kustannusarvio on Lisämaan hankinta väylän 14. vierestä Kustannus Tawastia Golf & Country Club Oy:n hallitus esittää Master Planin rahoittamista sille perustettavalla investointirahastolla. Alkuperäinen suunnitelma oli rahoittaa työt vuosittain budjetin mukaisella tulorahoituksella, mutta tällä tavalla töiden läpivieminen kestää turhan pitkään ja samalla myös pelaaminen kärsii useana vuonna. Alla investointirahastoa puoltavia seikkoja: Työt voidaan toteuttaa nopeassa aikataulussa ja haitata peliä mahdollisimman vähän Säästöjä syntyy, kun voidaan tehdä enemmän kerralla (koneet ja materiaalin kuljetukset yms.) Prioriteetti 2 työt + väylien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen Alemman prioriteetin kohteet parantavat kentän visuaalisuutta ja teknisiä rakenteita. Niistä suurimmat työkohteet ovat reikien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen. Töiden kustannusarvio on Yhteensä Rahasto ei jää roikkumaan budjettiin vaan vastike voidaan pitää entisellä tasollaan Ei tarvetta ottaa lainaa Ei korko yms. kuluja Investointirahasto ei rasita normaalia budjettia ja kyky reagoida yllättäviinkin menoihin säilyy Investointivastikkeen voi maksaa joko kerralla tai neljän vuoden kuluessa Kaikkien korjaus- ja muutoskohteiden yhteiskustannusarvio on Master Planin kustannukset per pelioikeus, mikäli MP toteutetaan kokonaisuudessaan ( ) Ilman uusia väyliä ja prioriteetti 2 töitä yhteiskustannusarvio on (sis. maanhankinta). Noin 670 /pelioikeus, jos maksu suoritetaan kerralla Noin 190 /pelioikeus/ vuosi maksettaessa neljän vuoden aikana

12 Suunnitelma töiden jaksottumisesta vuosille Vuosi 2011 Väylä Teen edestä vasemmalta pari puuta pois talvi 1.6. Lisätään salaojitusta syystalvi 1.7.Viheriötä varjostavien puiden kohtuullinen poisto talvi Väylä Driven päässä olevat bunkkerit näkyviin syystalvi m ennen greeniä oleva bunkkeri näkyviin syystalvi 2.3. Etuteen oikean puoleisen koivun alaoksien poisto talvi 2.4. Metsän karsintaa väylän vasemmalta puolelta talvi 2.8. Parannetaan viheriön reunan salaojitusta syystalvi Väylä Salaojitetaan greenin edustaa ja väylää syystalvi Väylä Lisätään oikealle bunkkeri syystalvi 5.5. Poistetaan greenin takaa pari puuta syystalvi Väylä Poistetaan kummulta 1-2 puuta talvi 6.6. Poistetaan viheriön vasemmalta puolelta puita talvi Väylä Järven rannasta 1 2 puuta pois talvi 7.4. Sin., kelt. ja valk. tee rakennetaan matalammiksi Väylä Viheriön takaa rannasta puita pois talvi Väylä Teen leventäminen syksy Väylä Vasemmalta koivun poistaminen talvi Väylä Poistetaan teen edestä 1 koivu talvi Leikataan rinnettä ja nostetaan viheriötä syystalvi Väylä Poistetaan teen edestä 1 2 puuta talvi Väylä Leikataan etuteen edestä maata talvi Laajennetaan keltaista teetä syksy Korjataan vesiesteen reuna talvi Lisämaan osto väylän 14. vierestä ja Laajennetaan alaparkin asfalttia 400 m2 hiekka yms. varastointia varten Vuosi 2012 Väylä Uusitaan teepaikkojen pintoja syksy Väylä Leikataan teen edestä maata ja nostetaan kelt. ja valk. tee syksy Väylä Keltaisen ja valkoisen teen remontti syksy Väylä Rakennetaan greeni turvalliseksi syksy Väylä ja 8.2. Puiden poistoa oikealta talvi Väylä ja 9.2. Puiden poistoa talvi Lähipelialueen laajentaminen rantagreenin ympärille Vuodet Väylä Väyläremontti: bunkkerit, uusi muoto, vesieste syystalvi 3.3. Viheriön siirtäminen puoli mittaansa syksy Väylä Väyläbunkkerin laajennus syystalvi Väylät 14 ja 15 Väylien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen syksy Väylä Laajennetaan etuteetä syksy Väyläbunkkerit näkyviin syksy ja 16.5.Puiden poistoa talvi Keltaisen teen laajennus talvi Väylä Sininen ja punainen tee kunnostetaan syystalvi Väylä Keltaisen teen korjaaminen syksy Korjaussuunnitelmaa muokataan töiden edistyessä tarpeiden mukaan. Lisäksi lähes kaikki tiiauspaikat ja bunkkerit kunnostetaan tai peruskorjataan. kesä

ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009

ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 Selostus liittyy kkitehti Kosti Kurosen laatimaan Ringside Golfkentän kehitys- ja peruskorjaussuunnitelman y l e i s s u u n n i t e l m a a

Lisätiedot

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen. Mikä on Master Plan? StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia kenttiä. ja parantamiseen. Molemilla kentillä on kuitenkin tarvetta peruskorjaukseen StLG:n strategian mukaan kenttien tulisi olla TOP-20

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

HYVIN MENEE STRATEGIA TOIMII, PICKALAN KESÄ OLI ONNISTUNUT JA AKTIIVINEN

HYVIN MENEE STRATEGIA TOIMII, PICKALAN KESÄ OLI ONNISTUNUT JA AKTIIVINEN 2 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI HYVIN MENEE STRATEGIA TOIMII, PICKALAN KESÄ OLI ONNISTUNUT JA AKTIIVINEN SEASIDE YKKÖSEN

Lisätiedot

www.tarinagolf.fi Tarina on 36-reikäinen! Kattava kenttäopas: Etiketti kuntoon Kesän kurssit Uutta: golfautolla kentälle Uusi Tarina ja Vanha Tarina

www.tarinagolf.fi Tarina on 36-reikäinen! Kattava kenttäopas: Etiketti kuntoon Kesän kurssit Uutta: golfautolla kentälle Uusi Tarina ja Vanha Tarina Puijon Golfseuran tiedotuslehti 2/2003 Tarina on 36-reikäinen! Kattava kenttäopas: Uusi Tarina ja Vanha Tarina Etiketti kuntoon Kesän kurssit Uutta: golfautolla kentälle www.tarinagolf.fi Kiitos kritiikistä!

Lisätiedot

Ympäristöjärjestelmä. Irmeli Vilenius. St. Laurence Golf Oy

Ympäristöjärjestelmä. Irmeli Vilenius. St. Laurence Golf Oy St. Laurence Golf Oy, Ympäristöjärjestelmä Irmeli Vilenius St. Laurence Golf Oy Päivitys 21.3.2011 2 1. JOHDANTO St. Laurence Golf Oy henkilöstöineen sekä ravintolayrittäjä ja St. Laurence Golf Ry:n jäsenistö

Lisätiedot

Matkalla huipulle Saara Nylanderin golfkesä oli napakymppi

Matkalla huipulle Saara Nylanderin golfkesä oli napakymppi Tawastin T UUL ET Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2010 Matkalla huipulle Saara Nylanderin golfkesä oli napakymppi Master Plan TPI: Golffarin fyysinen kartoitus Sisällys 2/2010 3 Pääkirjoitus 4 Kuuma kesä

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2015 Raahentienoon Golf ry Raahe Golf oy www.rtg.fi

VUOSIKIRJA 2015 Raahentienoon Golf ry Raahe Golf oy www.rtg.fi 1 VUOSIKIRJA 2015 Raahentienoon Golf ry Raahe Golf oy www.rtg.fi www.penttihameenaho.fi 2 Nordea Pankki Suomi Oyj Pidä varasi huippukunnossa. Älä anna varojesi rapistua äläkä tuloskunnon karista. SiSu

Lisätiedot

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI Hämeen ammattikorkeakoulu/mustialan maatalousoppilaitos Alkuperäinen suunnitelma Tarja Jaakkola 2003 Päivitetty 28.1.2011 MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI YLEISTÄ SUUNNITELMASTA

Lisätiedot

KLUBIN MESTARUUDESTA TAISTELLAAN JOKA VUOSI. TÄNÄ VUONNA ONNEA ANNI JA MARCO!

KLUBIN MESTARUUDESTA TAISTELLAAN JOKA VUOSI. TÄNÄ VUONNA ONNEA ANNI JA MARCO! 2 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KLUBIN MESTARUUDESTA TAISTELLAAN JOKA VUOSI. TÄNÄ VUONNA ONNEA ANNI JA MARCO! JARI HAKKARAINEN

Lisätiedot

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Peuramaa: nautittavaa golfia! Sisällys: Pääkirjoitus... 3 Kenttämestarin kuulumisia...5 Peuramaata kehitetään

Lisätiedot

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 1 2011 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ KENTÄLLÄ AHKEROI

Lisätiedot

KEVÄT 2009 MAGAZINE Sarfvik Magazine kevät 2009 1

KEVÄT 2009 MAGAZINE Sarfvik Magazine kevät 2009 1 KEVÄT 2009 MAGAZINE Sarfvik Magazine kevät 2009 1 Golfsarfvik Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Aaro Liuksiala Sarfvikia kehitetään voimakkaasti Kuluva vuosi on Sarfvikin juhlavuosi, sillä golfyhteisömme

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010 Sisällys 1/2010 3 Pääkirjoitus 4 Otteita ry:n vuosikertomuksesta 5 Ry:n talousarvio 2010 6 Oy:n talousarvio 2010 7 Ajanvarausohjeet 8 Toimisto tiedottaa

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

Syksy 2011. www.kgm.fi

Syksy 2011. www.kgm.fi KGM Syksy 2011 www.kgm.fi KGM Sisällys: Pääkirjoitus 3 Yhdeksän kautta Kankaisissa 4 Seuran puheenjohtajan tervehdys 7 Kaasua vai jarrua? 12 Kausi paketissa 14 Toimikuntien katsaukset 12 15 Kolollekko?

Lisätiedot

25-VUOTISJUHLAVUOSI HUIPENTUI ELOKUUN ILOTULITUKSEEN

25-VUOTISJUHLAVUOSI HUIPENTUI ELOKUUN ILOTULITUKSEEN 2 2012 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI 25-VUOTISJUHLAVUOSI HUIPENTUI ELOKUUN ILOTULITUKSEEN PICKALAN JUNIORIT OVAT NYT SUOMEN

Lisätiedot

MAGAZINE SYKSY 2011. Sarfvikin kesä 2011 Warm-upista Ritarihuoneelle

MAGAZINE SYKSY 2011. Sarfvikin kesä 2011 Warm-upista Ritarihuoneelle MAGAZINE SYKSY 2011 Sarfvikin kesä 2011 Warm-upista Ritarihuoneelle Ajatukset ensi kaudessa Katson ulos harmaaseen syksyyn sataa ja lehdet putoilevat puista. Ajatukset ovat kuitenkin jo ensi kesän auringonpaisteessa,

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

Espanjan. Juniorit vaihtoivat osoitteekseen. Jukka Riikonen Kentänhoito on tiimityötä. Harri Heikkiselle MM-pronssia. käynnistyy

Espanjan. Juniorit vaihtoivat osoitteekseen. Jukka Riikonen Kentänhoito on tiimityötä. Harri Heikkiselle MM-pronssia. käynnistyy TarinaGolf ry:n jäsenlehti 1/2012 Paluumuuttajat Kenttätoimikunta Naisten haastekisa Aloita golf Uuden golfarin polku Kapteenien kierrokset Juniorien harjoitukset Juniorit vaihtoivat osoitteekseen Espanjan

Lisätiedot

+ uusi Golf Digest -kenttä!

+ uusi Golf Digest -kenttä! Teksti Teemu Tyry / Koonnut Laura Grönqvist / Kuvat Lassi-Pekka Tilander, Janne Mikkilä, Juha Törmälä, Christian From, Kari Palsila, Jani Räsänen, Seppo Sarimo, Jorma Rajamäki, Ilari Pousi ja kentät kenttäranking

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf 2011

Laukaan Peurunkagolf 2011 Laukaan Peurunkagolf 2011 1 LPG 2-2011 22. vuosikerta Tässä lehdessä Laukaan Peurunkagolf............................ 2 Uudistusten edessä.............................. 7 Mestaruuskilpailut 2011..........................

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

MÄTI-ISTUTTAJAN OPAS LOHIKALOJEN ISTUTTAMINEN WHITLOCK-VIBERT -MÄTIRASIOISSA -KOKEMUKSIA JA OHJEITA VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS

MÄTI-ISTUTTAJAN OPAS LOHIKALOJEN ISTUTTAMINEN WHITLOCK-VIBERT -MÄTIRASIOISSA -KOKEMUKSIA JA OHJEITA VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS MÄTI-ISTUTTAJAN OPAS LOHIKALOJEN ISTUTTAMINEN WHITLOCK-VIBERT -MÄTIRASIOISSA -KOKEMUKSIA JA OHJEITA AKI JANATUINEN SAMPO VAINIO VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS 2014 - 2 - Alkusanat Suomessa Itämereen laskevien

Lisätiedot

Suomen Golfliiton Liittovalmennus- ja Maajoukkuepelaajan Manuaali

Suomen Golfliiton Liittovalmennus- ja Maajoukkuepelaajan Manuaali Suomen Golfliiton Liittovalmennus- ja Maajoukkuepelaajan Manuaali Juha Skyttä Ammattivalmentajatutkinto Kuortaneen Urheiluopisto 14.9.2005 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO.. 3 2 LIITTOVALMENNUSRYHMÄT. 4 2.1.

Lisätiedot

Master. Yhteistyöllä onnistuneita tapahtumia. xxxx. Klubin henki: avittaa pelin sujumisessa. Rauhallinen taitaja. Mikä on. Kumppani.

Master. Yhteistyöllä onnistuneita tapahtumia. xxxx. Klubin henki: avittaa pelin sujumisessa. Rauhallinen taitaja. Mikä on. Kumppani. St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 2/2012 Kumppani xxxxx xxxx Klubin henki: Valvoja avittaa pelin sujumisessa Klubihenki tuulahtelee vireästi Jäsenistä joka toinen on seniori Junnuilla hienoja tuloksia

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2007 Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2007 1 Syksyn satoa Askel lyhenee - suositaan silti elinikäistä golfia Uskallanpa väittää, että takana on yksi parhaista ellei paras golfkesä seuramme historiassa. Säät suosivat

Lisätiedot