Tiiauspaikat. Esipuhe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiiauspaikat. Esipuhe"

Transkriptio

1

2 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva layout, maisema ja klubipelaajalle sopiva haastavuus. Suurimmat heikkoudet ovat tiiauspaikkojen huono kunto ja bunkkerien heikko pelattavuus. Kentänhoidollinen tilanne Tawast Golfin kenttä on peruskunnoltaan hyvässä kunnossa. Yli 20 vuoden jälkeen kentän rakenteissa on kuitenkin ongelmia, joiden syynä on kentän rakentamisen aikana tehdyt virheet, rakenteiden ikääntyminen, varjoisuus tai kulutus. Tärkeimmät hoidolliset kehittämiskohteet ovat: Kysely Huonokuntoisten tiiauspaikkojen korjaaminen Bunkkerien kunnostaminen Kuivatuksen parantaminen Varjostavien puiden poistaminen Tawast Golfissa tehdyn kyselyn perusteella pelaajat arvostavat kentän maisemaa. Kentän layout on pelaajien mielestä toimiva, joten suuriin muutoksiin ei ole tarvetta. Kenttää pidetään haastavuudeltaan keskivertoklubipelaajalle sopivana, joten kentän pidentämiselle tai vaikeuttamiselle ei ole tarvetta. Kyselyn perusteella moitittiin ylivoimaisesti eniten tiiauspaikkojen huonoa kuntoa ja bunkkerien heikkoa pelattavuutta. Selkeimmät ristiriidat kentän nykytilassa ovat pelaajien arviot viheriöistä. Osalle pelaajista niiden kunto ja pelattavuus ovat riittävän hyviä, mutta toisaalta erityisesti niiden hitaus saa paljon kritiikkiä osakseen. Tiiauspaikat Tiiauspaikkojen epätasaisuus ja nurmen heikko laatu ovat Tawast Golfin suurimpia ongelmia. Ongelmat johtuvat pääosin väärästä rakennustavasta ja/tai liian pienestä koosta suhteessa pelaajien määrään. Pinnan muoto Tiit on rakennettu kuperaan muotoon, jolla on pyritty johtamaan pintavedet pois tiiltä. Veden poistaminen on tärkeää, mutta sitä ei pidä tehdä kuperalla muodolla, koska kaarevalta pinnalta pelaaminen on hyvin vaikeaa. Tämän vuoksi kuperilla tiillä kulutus keskittyy tiin keskelle hyvin pienelle alueelle. Koko Poistetaan kupera muoto tiiauspaikoilta. Pintavesien kuivattamiseksi tiit muotoillaan edestä taaksepäin viettävään yhden asteen pintakaltevuuteen. Kunnostamisen lisäksi joitakin tiiauspaikkoja pitää myös laajentaa. Tiin koko pitää suhteuttaa pelaajien päivittäiseen lukumäärään ja siihen millaisella mailalla pelaajat yleensä tiiltä pelaavat. Näin ollen suurimmalla kulutuksella ovat lyhyiden par 3 -väylien tiit. Myös lyhyillä par 4 -väylillä kulutus on suurta, koska niillä pitkälyöntiset pelaajat käyttävät usein rautamailaa avauslyöntiinsä. Suurennetaan pienet tiiauspaikat kestämään kulutusta. Varjoisuus Joillakin tiillä on kasvuongelmia puiden aiheuttaman varjoisuuden vuoksi. Poistetaan puita tiiauspaikkojen aamu- ja keskipäivän auringon puolelta.

3 Viheriöbunkkerien pelattavuus Bunkkerihiekan reunassa ruohoreunan vieressä olevan pallon pelaaminen kohti lippua on kohtuuttoman vaikeaa. Tämä johtuu bunkkerien pohjan tasaisesta muodosta, jolloin hiekan reunaan vierivät pallot jäävät helposti makaamaan ruohon reunaan. Bunkkerien ruohoreuna leikataan korkeammalle ja pohja muotoillaan loivasti koveraan muotoon. Tällöin reunalle vierivä pallo valuu keskemmälle bunkkeria eikä jää makaamaan ruohon reunaan. Reiän 14 tiiauspaikkojen ongelmat johtuvat tiin kuperasta muodosta, liian pienestä koosta ja puiden varjostuksesta. Bunkkerit Hiekan kovuus Tiiauspaikkojen lisäksi Tawast Golfin bunkkerit keräävät paljon moitteita pelaajilta. Bunkkerien hiekkaa pidetään kovana ja näin ollen hankalana pelata varsinkin viheriöbunkkereista. Bunkkerien kovuuteen on yleensä syynä joko hiekan liian vähäinen määrä tai hiekan väärä koostumus, jolloin esim. sateen jälkeen hiekka kovettuu. Jokaisen bunkkerin hiekkakerroksen paksuus pitää olla sama. Jos hiekan koostumus on väärä, vaihdetaan hiekka bunkkereihin. Bunkkerin reunan ruoho on kasvanut sisäänpäin minkä vuoksi bunkkerin reunasta pelaaminen on yhä vaikeampaa.

4 Layout Kentän layout johdattaa pelaajan vaihtelevasti alueen eri maisematyyppien läpi. Jokainen reikä eroaa toisistaan ja tarjoaa erilaisia haasteita pelaajalle. Kentän pituus Kentän pituus valkoiselta tiiltä 6063 m on melko lyhyt, mutta kuitenkin riittävä klubitason kilpailuihin. Punaiselta tiiltä kenttä on melko pitkä (5019 m) verrattuna keltaiseen (5741 m), vain 12,6 % lyhyempi luvulla ennen slope - järjestelmää yleinen teoreettinen suositus oli, että punaiselta tiiltä väylät ovat % keltaista lyhyempiä. Todellisuudessa prosentti voi olla suurempikin, koska lyhytlyöntisten osuus naispelaajista on suhteellisesti suurempi kuin miehissä. Niinpä punaiselta tiiltä kenttää voi lyhentää selvästi alle 5000 m:n. Layoutin puutteena voidaan mainita pitkän par 3 ja par 5 väylän puuttuminen. Par 4 väylät tarjoavat sen sijaan paljon monipuolista pituusvaihtelua. Reiän 14 muutoksella kentälle saadaan pitkä par 3. Reikä 3 muutosten jälkeen. Turvallisuus Tawast Golfin turvallisuusongelmat johtuvat pääosin siitä, että kenttä on rakennettu ahtaalle maa-alueelle. Kenttä ei myöskään noudata nykyisiä Suomen Golfliiton turvasuosituksia. Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät muutoskohteet ovat väylillä, joissa vaara kohdistuu kentän ulkopuolisiin ihmisiin väylillä 3 ja 7. Myös väylillä 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17 ja 18 on eriasteisia turvallisuusongelmia. Reikä 3: Ohjataan pitkälyöntisten pelaajien avauslyöntejä vasemmalle leventämällä väylää vasemmalta ja lisäämällä oikealle esim. vesieste. Reikä 7: Korotetaan suojaverkkoa, madalletaan tiiauspaikkoja ja mahdollisesti siirretään viheriötä oikealle. Reikä 7 muutosten jälkeen.

5 Viheriöt Pelattavuus Tawast Golfin viheriöiden nurmen kasvu on kaikilla viheriöillä tasainen ja yhdenmukainen, jolloin puttaaminen on johdonmukaista. Viheriöt ovat pelattavuudeltaan enimmäkseen helpohkoja ja samanlaisia. Niiden pinnanmuoto on pääosin laakean kupera. Lipunpaikkaa muuttamalla ei useimmilla viheriöillä reiän vaikeusaste juuri muutu. Viheriöt soveltuvat kuitenkin hyvin klubitason pelaamiseen. Tekninen kunto Pintavesien poiston kannalta viheriöiden muoto ei ole kovin hyvä, koska enimmäkseen niiden muoto johtaa veden vain yhteen suuntaan ja yleensä viheriön eteen. Tämän vuoksi sateisina kesinä viheriön edusta muuttuu märäksi ja hankalasti pelattavaksi. Suositeltavaa olisi, jos pintavedet johdettaisiin ainakin kolmeen eri suuntaan (pienillä viheriöillä kahteen suuntaan). Teknisiltä ominaisuuksiltaan viheriöiden kasvukerroksen optimaalista heikompi vedenläpäisykyky johtuu liian hienosta hiekan raekokosuhteesta. Tällainen kasvukerros tiivistyy helposti, jolloin ilma ja ravinteet eivät pääse tarpeeksi syvälle terveen juuriston kehittymiseksi. Tawast Golfin viheriöheinälle kylänurmikalle sen laatu on ainakin toistaiseksi riittävä. Kylänurmikasta on mahdollista saada erittäin hyvä viheriöpinta, mutta sille on edellytyksenä hyvin pitkän ajan sopeutuminen paikallisiin olosuhteisiin ja lyhyeksi leikkaamiseen ilman toistuvia talvituhoja. Koska kylänurmikka tuottaa itse omaa siementään jopa lyhyeksi leikattuna, se muodostaa vuosien mittaan luonnonvalinnan seurauksena paikallisen heinälajin, jonka ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin ostosiemenestä kasvatetun viheriön. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Auragolfin viheriöt Turussa. Suomen olosuhteissa kylänurmikkaviheriöillä pelikausi on aina lyhyempi kuin monivuotisia ruohoja käytettäessä. Viheriön tuuheus ei ole paras mahdollinen ja syksyllä tuuheus vähenee entisestään melko aikaisin. Yksivuotisena kylänurmikan talvehtiminen on myös epävarmaa ja sen vuoksi vaikean talven jälkeen keväällä joudutaan yleensä odottamaan ruohon kasvua siemenestä asti. Rönsyrölli Jos viheriöille halutaan laadukkaampi monivuotinen ruoholaji kuten esimerkiksi rönsyrölli, on edessä kaikkien viheriöiden uudelleen rakentaminen. Tämä joudutaan tekemään sen vuoksi, että nykyisten viheriöiden pintamuodot ja kasvukerroksen laatu eivät ole riittävän hyvät, jotta rönsyröllille voitaisiin luoda olosuhteet, joilla sen juuriston syvyyttä ja talvenkestävyyttä voidaan parantaa. Rönsyröllin talvenkestävyys on erittäin tärkeää, koska sen uusiutuvuus keväällä siemenestä on erittäin hidasta. Kylänurmikka Kylänurmikka (Poa Annua) on melko leveälehtinen yksivuotinen heinälaji. Se kasvaa yleisenä kaikkialla Suomessa, mutta viheriöolosuhteisiin sopeutettuna sitä ei viljellä missään siementuotantoa varten. Tämän vuoksi kylänurmikan ostosiemenestä ei ole mahdollista saada ensiluokkaista viheriöpintaa.

6 Puusto Tawast Golfin maisemassa puusto on tärkeässä roolissa niin hyvässä kuin pahassakin. Erityisen hienot puut parantavat maisemaa ja luovat tunnelmaa. Toisaalta monin paikoin puut varjostavat nurmea pahoin, estävät näkyvyyttä tai peittävät maisemaa. Pelattavuus Muutamilla väylillä kasvaneet puut rajoittavat liikaa näkyvyyttä tai ovat pelilinjan edessä. Harkitulla puiden poistamisella voidaan parantaa turvallisuutta ja selkeyttää peliä. Puiden poistaminen herättää aina tunteita, mutta se on yleensä pakollista, jos puut haittaavat peliä tai kentän hoitoa kohtuuttomasti. Puuinventaario pitäisi tehdä vuosittain, jotta suuria muutoksia puustoon ei tarvitsisi tehdä yhdellä kertaa. Varjoisuus Puusto varjostaa pahoin useita tiiauspaikkoja ja viheriöitä, minkä vuoksi puita täytyy poistaa. Laadukasta nurmipintaa ei voi ylläpitää varjossa, koska nurmen valontarve on vähintään 8 h yhtäjaksoista auringonvaloa. Erityisen tärkeää on aamu- ja keskipäivän valo, ilta-auringosta ei ole enää hyötyä. Keväällä auringonvaloa tarvitaan myös sulattamaan lunta ja lämmittämään maaperää sekä syksyllä kuivattamaan aamukastetta tai sulattamaan jäätynyttä ruohoa. Reiällä 11 suuri koivu peittää näkyvyyden viheriölle ja on pahoin etenkin punaiselta tiiltä pelaavien pelilinjan edessä. Istutukset Reiän 1 viheriö on täysin varjossa koko aamupäivän ajan. Tawast Golfissa on istutettu avoimille alueille puita, joilla on pyritty parantamaan maisemaa tai ohjaamaan peliä. Enimmäkseen tämä on toteutettu hyvin, mutta osa käytetyistä puulajeista ei sovi alueen maisemaan tai luontaiseen puustoon. Nämä puut tulee poistaa kokonaan tai korvata ne paremmin sopivilla puulajeilla.

7 Vesiesteet Luonnonvesistöt ja tekolammet ovat tärkeitä maisemaelementtejä ja vaikuttavat myös pelistrategiaan. Tawast Golfin sijainti Katumajärven rannalla tarjoaa järvimaiseman väylillä 7, 8, 15, 16 ja 17. Vaikka kenttä on järven rannassa, on vesiesteillä yllättävän vähän vaikutusta peliin. Ainoastaan rei illä 10, 16 ja 17 vesi on selkeä pelistrateginen pelote. Kentän tekolammissa on runsaasti levää ja vesikasveja, jotka tekevät vesiesteistä hoitamattoman näköisiä. Pääasiallinen syy lampien heikkoon kuntoon on niiden mataluus ja veden huono vaihtuvuus. Tällöin lammet vaativat säännöllistä puhdistamista. Reiän 16 vesieste on pahoin umpeenkasvanut. Reiällä 16 eräs ehdotus on pidentää vesiestettä vasemmalla olevan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kuivatus Peliväylien kuivatus toimii Tawast Golfissa kohtuullisen hyvin. Suurimmat kuivatusongelmat ovat väylillä 1 ja 16. Märät alueet johtuvat yleensä painanteista, pintakallistusten puuttumisesta tai salaojien tukkeutumisesta.

8 Harjoitusalueet Driving range Driving range on sijoitettu heti klubitalon viereen, toiminnan kannalta erittäin hyvään paikkaan. Rangella on reilusti leveyttä, mutta pituudeltaan se on melko lyhyt. Rangen pidentäminen ei ole mahdollista. Alle 100 m lyönnit ovat tärkeimpiä golfpelin tuloksen tekemisessä. Sen vuoksi näitä lyöntejä pitää päästä harjoittelemaan laadukkaalta ruohopinnalta selkeään viheriökohteeseen. Järven rannassa oleva lähipelialue on melko pieni ja heikkolaatuinen. Aluetta voidaan laajentaa nykyisestään, jolloin on mahdollista toteuttaa kolmen reiän par 3 -kenttä sekä monipuoliset ja turvalliset lähipelin harjoitusolosuhteet. Lähipelialueet Puttiviheriö on pienehkö, mutta soveltuu hyvin lämmittelyyn ennen pelikierrosta. Sijainti aivan klubitalon edessä tekee viheriöstä hieman rauhattoman, joten se ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla varsinaiseen harjoitteluun. Paikoitusalueen takana on pieni chippingviheriö, jonka pienuus tekee suurempien ryhmien harjoittelun vaikeaksi. Viheriöalue on myös muodoiltaan vaatimaton minkä vuoksi lähipelin harjoittelu ei ole kovin monipuolista. Viheriön vieressä oleva harjoitusbunkkeri on myös vaarallinen, koska se sijaitsee lähellä reiän 9 lyöntisektoria. Puttausharjoitteluolosuhteiden parantamiseksi tämä viheriö voitaisiin laajentaa suuremmaksi puttiviheriöksi ja siirtää muu lähipeliharjoittelu järven rantaan.

9 Klubi ja sen ympäristö Tawast Golfiin saavuttaessa tullaan ensiksi paikoitusalueelle, joka sijaitsee aivan klubitalon vieressä. Tästä huolimatta pysäköidyt autot eivät pääse hallitsemaan klubialueen maisemaa, koska klubin piha on erotettu paikoitusalueesta bagivarastolla. Sisääntulotiellä ja paikoitusalueella on turvallisuusongelma, koska sinne lyödään melko usein palloja väylältä 3. Paikoitusalueelle lyödään palloja myös väylältä 9. Klubitalo sijaitsee kentän keskeisellä paikalla. Vanhaan rakennukseen saneerattu klubitalo sopii ulkonäöltään erittäin hyvin puistomaiseen maisemaan. Klubitalon pihan viihtyvyys ja toiminnallisuus paranee entisestään, kun pihan kunnostustyöt valmistuvat. Driving range ja puttiviheriö sijaitsevat aivan klubin vieressä. Myös 1. ja 10. tii ovat aivan klubin vieressä, joten pelin käynnistyminen ja valvonta on helppoa. Poistamalla puita viheriön takaa avautuu reiältä 15 hieno järvimaisema Katumajärvelle. Maisema Katumajärven näkymät ovat monin paikoin peittyneet rantakasvillisuuden taakse. Järvimaisema palautetaan ennalleen poistamalla järven rannasta pensaita ja puita väylillä 7, 8, 15, 16 ja 17. Kenttä on rakennettu osittain avoimelle peltoalueelle ja osittain metsäisille alueille. Kentälle on istutettu puita maisemallisista syistä ja rajaamaan peliväyliä toisistaan. Yli 20 vuoden jälkeen puut ovat kuitenkin kasvaneet suuriksi, jolloin ne peittävät pelilinjaa, aiheuttavat varjostusongelmia tai peittävät maisemaa. Avointa tilaa ei tulisi peittää liiaksi istutuksilla, koska avoin tila tuo maisemallista vaihtelua muutoin metsäiseen ja puistomaiseen maisemaan. Reikien 4 ja 5 väliin istutetut pallomaiset salavat eivät sovi alueen luontoon.

10 Reiät 14 ja 15 Reikä 14 Reiästä 14 tulee pitkä par 3, jollainen Tawast Golfista on puuttunut. Reikä on myös nykyistä reikää turvallisempi. Reikä 15 Reikä 15 on edelleen lyhyt par 4, mutta ei enää niin jyrkkä dogleg väylä. Väylä pidentyy jonkin verran, mutta tarjoaa edelleen mahdollisuuden pelata yhdellä lyönnillä viheriölle. Väylästä tulee nykyistä turvallisempi, koska tiiltä näkee suoraan viheriölle. Uusi väylä tarjoaa nykyiseen verrattuna enemmän vaihtoehtoisia pelistrategioita riippuen mm. pelaajan lyönnin pituudesta tai tuulen suunasta.

11 Kustannusarvio, priorisointi ja aikataulu Rahoitus Prioriteetti 1 työt Ensimmäisen prioriteetin työt parantavat kentän pelattavuutta, turvallisuutta ja teknistä kuntoa. Suurimmat työkohteet ovat tiiauspaikkojen ja bunkkerien kunnostaminen, reiän 7 turvallisuuden parantaminen ja reiän 17 vesiesteen reunan kunnostaminen. Lisäksi parannetaan harjoittelu olosuhteita jo olemassa olevan rantaväylän ympärillä. Töiden kustannusarvio on Lisämaan hankinta väylän 14. vierestä Kustannus Tawastia Golf & Country Club Oy:n hallitus esittää Master Planin rahoittamista sille perustettavalla investointirahastolla. Alkuperäinen suunnitelma oli rahoittaa työt vuosittain budjetin mukaisella tulorahoituksella, mutta tällä tavalla töiden läpivieminen kestää turhan pitkään ja samalla myös pelaaminen kärsii useana vuonna. Alla investointirahastoa puoltavia seikkoja: Työt voidaan toteuttaa nopeassa aikataulussa ja haitata peliä mahdollisimman vähän Säästöjä syntyy, kun voidaan tehdä enemmän kerralla (koneet ja materiaalin kuljetukset yms.) Prioriteetti 2 työt + väylien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen Alemman prioriteetin kohteet parantavat kentän visuaalisuutta ja teknisiä rakenteita. Niistä suurimmat työkohteet ovat reikien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen. Töiden kustannusarvio on Yhteensä Rahasto ei jää roikkumaan budjettiin vaan vastike voidaan pitää entisellä tasollaan Ei tarvetta ottaa lainaa Ei korko yms. kuluja Investointirahasto ei rasita normaalia budjettia ja kyky reagoida yllättäviinkin menoihin säilyy Investointivastikkeen voi maksaa joko kerralla tai neljän vuoden kuluessa Kaikkien korjaus- ja muutoskohteiden yhteiskustannusarvio on Master Planin kustannukset per pelioikeus, mikäli MP toteutetaan kokonaisuudessaan ( ) Ilman uusia väyliä ja prioriteetti 2 töitä yhteiskustannusarvio on (sis. maanhankinta). Noin 670 /pelioikeus, jos maksu suoritetaan kerralla Noin 190 /pelioikeus/ vuosi maksettaessa neljän vuoden aikana

12 Suunnitelma töiden jaksottumisesta vuosille Vuosi 2011 Väylä Teen edestä vasemmalta pari puuta pois talvi 1.6. Lisätään salaojitusta syystalvi 1.7.Viheriötä varjostavien puiden kohtuullinen poisto talvi Väylä Driven päässä olevat bunkkerit näkyviin syystalvi m ennen greeniä oleva bunkkeri näkyviin syystalvi 2.3. Etuteen oikean puoleisen koivun alaoksien poisto talvi 2.4. Metsän karsintaa väylän vasemmalta puolelta talvi 2.8. Parannetaan viheriön reunan salaojitusta syystalvi Väylä Salaojitetaan greenin edustaa ja väylää syystalvi Väylä Lisätään oikealle bunkkeri syystalvi 5.5. Poistetaan greenin takaa pari puuta syystalvi Väylä Poistetaan kummulta 1-2 puuta talvi 6.6. Poistetaan viheriön vasemmalta puolelta puita talvi Väylä Järven rannasta 1 2 puuta pois talvi 7.4. Sin., kelt. ja valk. tee rakennetaan matalammiksi Väylä Viheriön takaa rannasta puita pois talvi Väylä Teen leventäminen syksy Väylä Vasemmalta koivun poistaminen talvi Väylä Poistetaan teen edestä 1 koivu talvi Leikataan rinnettä ja nostetaan viheriötä syystalvi Väylä Poistetaan teen edestä 1 2 puuta talvi Väylä Leikataan etuteen edestä maata talvi Laajennetaan keltaista teetä syksy Korjataan vesiesteen reuna talvi Lisämaan osto väylän 14. vierestä ja Laajennetaan alaparkin asfalttia 400 m2 hiekka yms. varastointia varten Vuosi 2012 Väylä Uusitaan teepaikkojen pintoja syksy Väylä Leikataan teen edestä maata ja nostetaan kelt. ja valk. tee syksy Väylä Keltaisen ja valkoisen teen remontti syksy Väylä Rakennetaan greeni turvalliseksi syksy Väylä ja 8.2. Puiden poistoa oikealta talvi Väylä ja 9.2. Puiden poistoa talvi Lähipelialueen laajentaminen rantagreenin ympärille Vuodet Väylä Väyläremontti: bunkkerit, uusi muoto, vesieste syystalvi 3.3. Viheriön siirtäminen puoli mittaansa syksy Väylä Väyläbunkkerin laajennus syystalvi Väylät 14 ja 15 Väylien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen syksy Väylä Laajennetaan etuteetä syksy Väyläbunkkerit näkyviin syksy ja 16.5.Puiden poistoa talvi Keltaisen teen laajennus talvi Väylä Sininen ja punainen tee kunnostetaan syystalvi Väylä Keltaisen teen korjaaminen syksy Korjaussuunnitelmaa muokataan töiden edistyessä tarpeiden mukaan. Lisäksi lähes kaikki tiiauspaikat ja bunkkerit kunnostetaan tai peruskorjataan. kesä

Kartanogolf. Master Plan. Väyläkohtaiset muutosehdotukset 31.10.2011. GolfArk Oy

Kartanogolf. Master Plan. Väyläkohtaiset muutosehdotukset 31.10.2011. GolfArk Oy Kartanogolf Master Plan Väyläkohtaiset muutosehdotukset (Versio 2) 31.10.2011 GolfArk Oy Kaustatie 11 90650 Oulu Puh. 040 5646 174 Jari.rasinkangas@golf-ark.com Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 PELIVÄYLIEN

Lisätiedot

St. Laurence Golf Kenttien kehityssuunnitelma

St. Laurence Golf Kenttien kehityssuunnitelma St. Laurence Golf Kenttien kehityssuunnitelma 15-6-2012 Licons Oy Mika Lindroos Kalkki-Petteri 2/10 Väylä 1 Uudet teepaikat ja suuntaukset. Väylän pidennys ja ennen viheriötä olevan ojan uudelleen linjaus

Lisätiedot

Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma. Visio 2020. Tilander Golf Design Oy, 2008

Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma. Visio 2020. Tilander Golf Design Oy, 2008 Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma Visio 2020 Tilander Golf Design Oy, 2008 Seuraavilla sivuilla on esitetty järjestyksessä kaikki Nurmijärven Golfkeskuksen reiät ja niille tehtävät korjaus-/muutosehdotukset.

Lisätiedot

Messilä Golfin paikallissäännöt

Messilä Golfin paikallissäännöt Messilä Golfin paikallissäännöt Messilän kentän paikallissäännöt sisältävät toistaiseksi voimassa olevat paikallissäännöt LIITE 1 - Pelialueen rajat ja merkinnät - Etäisyysmittarin käyttö - Kentän polut/tiet

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Tilannekatsaus ja esittely kevätkokoukselle 11.04.2013 11.04.2013 Kevätkokous 2013 1 Lahden Golf 3.0 Taustat ja perusteet Kenttä on peruskorjausiässä. Kentällä

Lisätiedot

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012 Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu HGK:n valmennus 2012 Mitä pelitaktiikalla tarkoitetaan? Omien vahvuuksien hyödyntämistä maksimaalisesti. Omien heikkouksien välttämistä pelissä. Pelin, kentän

Lisätiedot

SÄÄNTÖOSIO. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe VASTAUKSET. Golfpelissä sääntöjen noudattamisesta on vastuussa

SÄÄNTÖOSIO. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe VASTAUKSET. Golfpelissä sääntöjen noudattamisesta on vastuussa GREEN CARD Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe Nimi: VASTAUKSET Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, joihin voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Oikea vastaus on tummennettu. Vastaukset kannattaa

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista asioista teet

Lisätiedot

H55 SM 2014 Ohjeet. AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1

H55 SM 2014 Ohjeet. AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1 AIKATAULU Perjantai 4.7. ja Lauantai 5.7. Aamupäivä Lähdöt 8.00-10.00 tiiltä B1 ja C1 Toimitsijat paikalla viimeistään Startterit ja aputuomarit klo 7.30 Forecaddie kuljettaja klo 7.30 Forecaddiet: B1

Lisätiedot

Messilä golfin paikallissäännöt

Messilä golfin paikallissäännöt Messilä golfin paikallissäännöt Pelialueen rajat ja merkinnät Valkoinen paalu Punainen paalu/punainen mittalaatta Keltamusta paalu/keltainen mittalaatta Keltainen paalu/harjakset maassa tai viiva Punainen

Lisätiedot

Green Golf Events Social Golf Days

Green Golf Events Social Golf Days Green Golf Events Social Golf Days Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdin Jokikunnalla, perinteikkäässä uusmaalaisessa maisemassa. Kentät sijaitsevat historiallisen

Lisätiedot

Eagle Stroke 3D golfpeliohjelma ohjeet:

Eagle Stroke 3D golfpeliohjelma ohjeet: Eagle Stroke 3D golfpeliohjelma ohjeet: Eagle Stoke on monipuolisempi ja myös vaativampi kuin Double Eagle -peli. Varaa siis ainakin ensimmäisellä kerralla vähintään 50-100% enemmän aikaa kuin mitä olet

Lisätiedot

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ SENIORITREFFIT HARRI HONKATUKIA,

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ SENIORITREFFIT HARRI HONKATUKIA, TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ SENIORITREFFIT 2.3.2017 HARRI HONKATUKIA, harri.honkatukia@kolumbus.fi SISÄLTÖ Uusi paikallissääntö Kentän merkinnät, ulkorajat, vesiesteet Vesiesteiden sillat Pickalassa Pelinopeus

Lisätiedot

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskenttä ja perusparannus Harjoittelu-, peli- ja

Lisätiedot

Sääntöpähkinä 1 / 2013

Sääntöpähkinä 1 / 2013 Sääntöpähkinä 1 / 2013 1 Sääntöpähkinä 1 / 2013 Vastaukset kysymyksiin perusteluineen. Kysymys 1. Haitta vesiesteessä Pelataan reikää, jonka greenin toisella sivulla on lampi, jonka griinin puoleisella

Lisätiedot

Forest Golf course Guide

Forest Golf course Guide Forest Golf course guide Tervetuloa Pickala Forest -kentälle Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi tuntemiseen,

Lisätiedot

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti...

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... 15 Rakentamisen vaiheistaminen... 22 Rakentaminen...

Lisätiedot

TORNA GOLF REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0

TORNA GOLF REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 TORNA GOLF REIKÄPELIN PELIOHJEET en versiot: Versio Pvm Muuttaja / Muutos 1.0 1.5.2004 RRu / luotu 1.1 4.5.2004 RRu / Tuomaritoimikunnan tarkastama versio 1.2 27.4.2005 RRu / Muutettu mm. tasoitustenlaskentaa

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 29.11.2016 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus,

Lisätiedot

Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012. Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00

Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012. Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00 Kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelma eli Master Plan 2012 Klubitalo 13.10.2012 10.00 12.00 Tilaisuuden sisältö Historia ja lähtökohdat Suunnittelun vaiheet Kalkki-Petteri - tilannekatsaus Suunnitelman

Lisätiedot

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT TIMO HUVINEN,

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT TIMO HUVINEN, TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 21.1.2017 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi Tiiauspaikka PALLOA ON LYÖTÄVÄ KUNNOLLA SÄÄNNÖT KITEYTETTYNÄ Pallo pelattava paikaltaan SÄÄNTÖ 13. PALLO PELATTAVA PAIKALTAAN

Lisätiedot

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 en versiot: Versio Pvm Muuttaja / Muutos 1.0 1.5.2004 RRu / luotu 4.5.2004 RRu / Muutokset 2.0 18.5.2015 RRu / JymyGolf versio Sisälysluettelo 1 JYMYGOLF REIKÄPELI... 2

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee GOLFIN ETIKETTI 2 Miksi

Lisätiedot

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 30.11.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus,

Lisätiedot

Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa

Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa Simulaattorin perusasetukset alkusarjaan marraskuu 2013 - huhtikuu 2014 Valitaan jompikumpi pelattava kenttä - Linna Golf ja etu9 -

Lisätiedot

Hill Side Golf & Country Club

Hill Side Golf & Country Club Green Golf Events Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdin Jokikunnalla, perinteikkäässä uusmaalaisessa maisemassa. Kentät sijaitsevat historiallisen kulkureitin varrella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

Kenttätoimikunnan Käsikirja 2015

Kenttätoimikunnan Käsikirja 2015 Kenttätoimikunnan 2015 KENTTÄTOIMIKUNTA ERG Ry Esittely Tarkoitus Tämän käsikirjan tarkoitus on: Kuvata ERG Ry:n kenttätoimikunnan vastuualueet sekä uudistaa materiaalia ja tietoa kentän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet

Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet Golfsimulaattorin käyttö- ja peliohjeet 1. Käynnistys 1.1 Koneiden käynnistys Käynnistettäviä laitteita on yhteensä Kolme: tietokone, monitori ja videotykki, myös tarvittaessa lasertulostin. Tietokoneen

Lisätiedot

Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa

Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa Simulaattorin perusasetukset alkusarjaan marraskuu 2013- huhtikuu 2014 Valitaan jompikumpi pelattava kenttä - Linna Golf ja etu9

Lisätiedot

VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014

VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014 VANHAN KENTÄN (VALLEY+LAKE) PERUSPARANNUS vuosina 2012 2014 PÄÄTÖS RAHOITUSVASTIKKEEN PERIMISESTÄ Syksyn 2011 yhtiökokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti, ilman äänestystä vanhan kentän (Valley+Lake)

Lisätiedot

Tarinassa alkaa bunkkeriremontti 2017

Tarinassa alkaa bunkkeriremontti 2017 Tarinassa alkaa bunkkeriremontti 2017 Bunkkeriremontti käynnistyy heti kun luonnonolosuhteet sen sallivat ja päättyvät viimeistään juhannukseen. Tule mukaan vaikuttamaan miten Uutta Tarinaa kehitetään.

Lisätiedot

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 ALUSTAVA AIKATAULU 1. päivä 18.00 Kurssin avaus 18.30 Putin perusteet 19.15 Chipin perusteet 19.45 Svingin perusteet 20.30 Päivän päätös 2. päivä 18.00 Päivän aloitus

Lisätiedot

VÄYLÄOPAS. par 72 6 134 m 5 778 m 5 346 m 5 005 m

VÄYLÄOPAS. par 72 6 134 m 5 778 m 5 346 m 5 005 m VÄYLÄOPAS par 72 6 134 m 5 778 m 5 346 m 5 005 m Tervetuloa golfkentälle! Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi

Lisätiedot

Peliohje 20.4.2011 1(6)

Peliohje 20.4.2011 1(6) 1. Rakentaja Cup, reikäpeli 2 1.1. Yleistä reikäpelistä 2 1.2. Arvonta ja pelaajien sijoittaminen ottelukaavioon 2 1.3. Tasoitukset ja tiit 3 1.4. Pelikentät ja kustannukset 3 1.5. Tuomaritoiminta 4 1.6.

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Golf Course Guide. South East 4.02

Golf Course Guide. South East 4.02 Golf Course Guide South East 4.0 6.69 6.69 m m I 5.90 I 5.90 m m I 5.56 I 5.56 m m I 4.887 I 4.887 m m 7 PAR PAR 7 Tervetuloa Kytäjä Golf -kentälle! Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Gumböle Golfin jäsenkysely

Gumböle Golfin jäsenkysely Gumböle Golfin jäsenkysely 1. Sukupuoli? Nainen 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Mies 2. Ikä? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 alle 22 22-35 36-50 51-65

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Käytetyt heinälajit ja lajikkeet

Käytetyt heinälajit ja lajikkeet Käytetyt heinälajit ja lajikkeet Porin Golfkerho ry Golfkentän eri nurmi alueilla käytetyt lajit ja lajikkeet valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Viheriöillä tarvitaan matalaa leikkuuta kestäviä lajeja.

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia SYYSKOKOUS 2013 - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014 Tiistai 3.12.2013 Metropolia 2013 8. VUODEN 2014 TALOUSARVIO - PERUSTEET Kenttä jäsenten näkökulmasta edelleen täysi (yli 26.000 kierrosta) Kierrostilastot

Lisätiedot

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen. Mikä on Master Plan? StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia kenttiä. ja parantamiseen. Molemilla kentillä on kuitenkin tarvetta peruskorjaukseen StLG:n strategian mukaan kenttien tulisi olla TOP-20

Lisätiedot

Tervetuloa GoGolfin Green Card -kurssille

Tervetuloa GoGolfin Green Card -kurssille Tervetula GGlfin Green Card -kurssille Glfin alkeiskurssisi lähestyy ja tähän materiaaliin n kerätty muutamia asiita, jtta glfharrastuksesi lähtee mahdllisimman hyvin käyntiin. Ennen kurssia Vaatetuksena

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat Oikea vastaus B ja C GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

Eerolan tila, Palopuro SYKSY

Eerolan tila, Palopuro SYKSY 1. Kesän kasvukausi Kesän kasvukausi on takana ja tähkät ovat tuleentuneet eli viljat ovat korjuukypsiä. Kesän aikana maanviljelijä on joutunut ruiskuttamaan viljan tuholaiseläinten ja homeiden yms. aiheuttamien

Lisätiedot

TOURULA-KEIHÄSKOSKI

TOURULA-KEIHÄSKOSKI Kyläkävelyraportti TOURULA-KEIHÄSKOSKI 7.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA sdagjnlnfvfkjn Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten

Lisätiedot

Winter Tour 2015 PariScramble Open ja Personal Open

Winter Tour 2015 PariScramble Open ja Personal Open Winter Tour 2015 PariScramble Open ja Personal Open Sports Coach -golfsimulaattoreissa Simulaattorin perusasetukset PariScambleen (Personal kisassa normaali lyöntipeli) Valitaan pelattava kenttä - Linna

Lisätiedot

Syyskokous Esityslista

Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

Heinolan Frisbee puisto

Heinolan Frisbee puisto 1 Tavoitteet Yhdistyksemme toimintasuunitelman mukaan Tavoitteena luoda monipuolinen, viihtyisä ja siisti liikuntaympäristö, jossa nauttia raittiista ilmasta ja pelata hienoa peliä. Pitkällä tähtäimellä

Lisätiedot

GREEN CARD LAPSET JA NUORET

GREEN CARD LAPSET JA NUORET 1 GREEN CARD LAPSET JA NUORET GREEN CARD GOLFPELIN AJOKORTTI OHJEISTUS LASTEN JA NUORTEN GOLFHARRASTUKSEEN ALOITTAMISEEN Tämä ohjeistus on tarkka kuvaus lasten ja nuorten Green Card käytännöistä osana

Lisätiedot

Rihtausohje. J.Puhakka

Rihtausohje. J.Puhakka Rihtausohje Pyörän vanteen pinnoitus (rihtaus) on aikaa vievä toimenpide, joka vaatii kärsivällisyyttä tekijältään. Tässä on ohje, joka toivottavasti helpottaa osaltaan työn onnistumista. J.Puhakka 1 Pinnat

Lisätiedot

Par m m m m. Fairway Map

Par m m m m. Fairway Map Par 72 6 063 m 5 741 m 5 367 m 5 019 m Fairway Map Tervetuloa golfkentälle! Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi

Lisätiedot

KESKEISIÄ GOLFSÄÄNTÖJÄ KÄYTÄNNÖSSÄ. Jarmo Siekkinen

KESKEISIÄ GOLFSÄÄNTÖJÄ KÄYTÄNNÖSSÄ. Jarmo Siekkinen KESKEISIÄ GOLFSÄÄNTÖJÄ KÄYTÄNNÖSSÄ MÄÄRITELMIÄ (tärkeimpiä) Neuvo Sääntökirjan käyttäminen Neuvo on ohje tai ehdotus, joka saattaa vaikuttaa pelaajan pelisuunnitelmaan, mailan valintaan tai lyöntiin. Neuvoksi

Lisätiedot

Korjauskohteet. Kastelujärjestelmä. Korjauskohteet. Vaara aloittelijaystävälliseksi

Korjauskohteet. Kastelujärjestelmä. Korjauskohteet. Vaara aloittelijaystävälliseksi Korjauskohteet Kastelujärjestelmä Korjauskohteet Liian pienet tiiausalueet Kuivatus Painumat suoalueen peliväylillä Huonokuntoiset viheriöt Vaara aloittelijaystävälliseksi 2 Vaara 10 3 Vaara 10 4 Vaara

Lisätiedot

Mielipidekartoitus 2008

Mielipidekartoitus 2008 Mielipidekartoitus 28 Pelioikeuteni perustuu 73 7 5 omaan osakkeeseen vuokrapelioikeuteen yrityksen pelioikeuteen 2 1 1 17 Vastaukset yhteensä 237 kpl Tasoitukseni on 35 35 27 25 hcp -5 2 19 hcp 6-12 hcp

Lisätiedot

Sääntöpähkinä 2 / 2013

Sääntöpähkinä 2 / 2013 Sääntöpähkinä 2 / 2013 1 Sääntöpähkinä 2 / 2013 Vastaukset kysymyksiin perusteluineen. Vastauksia 75 kappaletta. (SHG 49, VaG 16, Muut 10) Määritelmä: Alla olen käyttänyt lyhennettä Dec. viittamaan annettuihin

Lisätiedot

MID Tour Reikäpelin SM 2017 Kilpailuformaatti. Petri Ahokas 05/2017

MID Tour Reikäpelin SM 2017 Kilpailuformaatti. Petri Ahokas 05/2017 MID Tour Reikäpelin SM 2017 Kilpailuformaatti Petri Ahokas 05/2017 MID Reikäpelin SM 2017: kilpailuformaatti Mukaan 64 miestä, 16 naista Pelataan 4 pelaajan lohkoissa, 3x9 reiän ottelut Voitetusta ottelusta

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2014 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2014 1.4 Tase 2014 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista

Lisätiedot

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen Aineiston rakenne % 2009 2011 2012 2014 2015 Sukupuoli Mies 79 70 70 80 81 Nainen 21 30 30 20 19 Ikä alle 18 4 1 3 1 1 18-29 8 7 8 4 4 30-54 39 40 32 45 44 yli 55 48 51 57 49 51 Onko osakas osakas 49 48

Lisätiedot

Väylä 1 - Ei niin helppo startti

Väylä 1 - Ei niin helppo startti Väylä 1 - Ei niin helppo startti Kiinteän radan väylä 1 hieman pidennettynä. Edelleen aika lyhyt, mutta haastava heitto ylämäkeen. Heittopaikka kulkureitillä suoraan normaalin tiin takana. Viime vuodesta

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

Karelia Golf Kontioniemen golfkentän yleisluontoinen kehityssuunnitelma

Karelia Golf Kontioniemen golfkentän yleisluontoinen kehityssuunnitelma Karelia Golf 2018 Kontioniemen golfkentän yleisluontoinen kehityssuunnitelma Tilander GolfDesign Tilander Golf Design Oy, Bosundin laituri 3, FI-02380 Espoo, Finland tel. +358-400 419 976, info@tilandergolfdesign.com,

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa.

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa. 1(5) GOLF 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton golfmestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton (SGL) sääntöjä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin ja lisäyksin. Sääntökirjoja saa golfkentiltä ja niitä

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Kapteenin blogi. next

Kapteenin blogi. next Kapteenin blogi Golfkausi 2017 avautui kohdaltani vähän yllättäen, kun talviloma suuntautui Dubliniin. Mukaan pakkasin myös golfkengät, tiipussin, griinihaarukan, hanskan sekä jonkun pallon. Varustelu

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

PGA PRO Tuomas Pollarin Fustra opetus-ja pelimatka Pattana Golf Club & Resort Thaimaa 23.01-02.02.2015

PGA PRO Tuomas Pollarin Fustra opetus-ja pelimatka Pattana Golf Club & Resort Thaimaa 23.01-02.02.2015 PGA PRO Tuomas Pollarin Fustra opetus-ja pelimatka Pattana Golf Club & Resort Thaimaa 23.01-02.02.2015 Pattana Golf Club & Resort on kaiken kattava urheilu ja vapaa-ajan keskus. Resort sijaitsee vain 90

Lisätiedot

UUDET TAKTIIKAT KAINU -HUONEKALUTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUN ETU OY 2009-2012

UUDET TAKTIIKAT KAINU -HUONEKALUTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUN ETU OY 2009-2012 UUDET TAKTIIKAT KAINU -HUONEKALUTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUN ETU OY 2009-2012 TAKTIIKAN SYNTY JANNE HEITTÄÄ PALLON, JARI OTTAA KOPIN, JATKAA KOHTI KOTIPESÄÄ MATILLE, JOLLA ON JOKERI TASKUSSA Idea

Lisätiedot

Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan. VYR viljelijäseminaari 27.1.2014 Hannu Känkänen

Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan. VYR viljelijäseminaari 27.1.2014 Hannu Känkänen Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan VYR viljelijäseminaari 27.1.2014 Hannu Känkänen Alus- ja kerääjäkasvit ovat sovitettavissa viljelyyn Kerääjäkasvi Kerää maasta typpeä estäen huuhtoutumista

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

1. Green Card Golfpelin ajokortti... 2. 2. Green Cardin myöntäminen ja Green Card suorituksen vastaanottaminen... 3

1. Green Card Golfpelin ajokortti... 2. 2. Green Cardin myöntäminen ja Green Card suorituksen vastaanottaminen... 3 1 GREEN CARD GREEN CARD GOLFPELIN AJOKORTTI OHJEISTUS Tämä ohjeistus on tarkka kuvaus Suomen Golfliiton Green Card (GC) -järjestelmästä. Sen sisältöön tulisi golfseuran johtohenkilön sekä GC suoritusten

Lisätiedot

Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet. Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20

Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet. Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20 Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet Maredo: PuT 20 -pystyleikkuri Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20 PuT 20 pystyleikkurissa on vakiona 0,8 cm paksu kovametalli pystyleikkuuterä.

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

Yhteistyössä Unisport ja Kompan

Yhteistyössä Unisport ja Kompan Yhteistyössä Unisport ja Kompan TEKONURMI JALKAPALLOKENTÄLLE TEKONURMI MAISEMOINTIIN TEKONURMI GOLFKENTÄLLE VOIMISTELU- JA KUNTOSALI LIIKUNTAHALLIEN LATTIAT TENNIS PADEL KATSOMOT Unisport on jalkapallokentille,

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

Golf sääntöjen kertausta. Jarmo Siekkinen Tarina Golf 2016

Golf sääntöjen kertausta. Jarmo Siekkinen Tarina Golf 2016 Golf sääntöjen kertausta Jarmo Siekkinen Tarina Golf 2016 Sisältö GOLF SÄÄNNÖT 2016 ALKAEN SÄÄNTÖKIRJA HTTP://GOLF.FI/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/4/2016/03/RULES2016_FIN_FINAL_VER040316.PDF (Golfsääntöjen

Lisätiedot

HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014

HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014 HJS E10 Sininen Kausi 2013-2014 HJS E10 TALVI 2013-2014 2. TALVEN HARJOITUS- JA PELIVUOROT Harjoitus- ja peliohjelma pojat E10 Päivämäärä Aika Paikka Toiminta ke 6.11. klo 17.00-18.00 Pullerin Säästöpankki

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

GOLF TALMA OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kauden 2011 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. Strategia esitellään yhtiökokoukselle 1.3.2011. Talous Hoitovastikkeeseen

Lisätiedot

Sammonlahden frisbeegolfratahanke

Sammonlahden frisbeegolfratahanke Sammonlahden frisbeegolfratahanke Ratasuunnitelma Lauri Huotarinen, aktiiviharrastaja 040-5315148 lauri.huotarinen@gmail.com Johdanto Frisbeegolf on nimensä mukaisesti golfia frisbeellä. Lajin perusperiaate

Lisätiedot

SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT GOLF YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton golfmestaruuskilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited ja The United States Golf

Lisätiedot

Ekoteemat Murcu-- näy-elyssä

Ekoteemat Murcu-- näy-elyssä 1 2 Ekoteemat Murcu-- näy-elyssä 1 Auringon vaihtelevaa korkeu-a taivaalla on harki-u tarkas;. Kesällä aurinko paistaa korkealta ja pitkät räystäät varjostavat sisä;loja. Talvella aurinko paistaa matalalta

Lisätiedot