Tiiauspaikat. Esipuhe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiiauspaikat. Esipuhe"

Transkriptio

1

2 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva layout, maisema ja klubipelaajalle sopiva haastavuus. Suurimmat heikkoudet ovat tiiauspaikkojen huono kunto ja bunkkerien heikko pelattavuus. Kentänhoidollinen tilanne Tawast Golfin kenttä on peruskunnoltaan hyvässä kunnossa. Yli 20 vuoden jälkeen kentän rakenteissa on kuitenkin ongelmia, joiden syynä on kentän rakentamisen aikana tehdyt virheet, rakenteiden ikääntyminen, varjoisuus tai kulutus. Tärkeimmät hoidolliset kehittämiskohteet ovat: Kysely Huonokuntoisten tiiauspaikkojen korjaaminen Bunkkerien kunnostaminen Kuivatuksen parantaminen Varjostavien puiden poistaminen Tawast Golfissa tehdyn kyselyn perusteella pelaajat arvostavat kentän maisemaa. Kentän layout on pelaajien mielestä toimiva, joten suuriin muutoksiin ei ole tarvetta. Kenttää pidetään haastavuudeltaan keskivertoklubipelaajalle sopivana, joten kentän pidentämiselle tai vaikeuttamiselle ei ole tarvetta. Kyselyn perusteella moitittiin ylivoimaisesti eniten tiiauspaikkojen huonoa kuntoa ja bunkkerien heikkoa pelattavuutta. Selkeimmät ristiriidat kentän nykytilassa ovat pelaajien arviot viheriöistä. Osalle pelaajista niiden kunto ja pelattavuus ovat riittävän hyviä, mutta toisaalta erityisesti niiden hitaus saa paljon kritiikkiä osakseen. Tiiauspaikat Tiiauspaikkojen epätasaisuus ja nurmen heikko laatu ovat Tawast Golfin suurimpia ongelmia. Ongelmat johtuvat pääosin väärästä rakennustavasta ja/tai liian pienestä koosta suhteessa pelaajien määrään. Pinnan muoto Tiit on rakennettu kuperaan muotoon, jolla on pyritty johtamaan pintavedet pois tiiltä. Veden poistaminen on tärkeää, mutta sitä ei pidä tehdä kuperalla muodolla, koska kaarevalta pinnalta pelaaminen on hyvin vaikeaa. Tämän vuoksi kuperilla tiillä kulutus keskittyy tiin keskelle hyvin pienelle alueelle. Koko Poistetaan kupera muoto tiiauspaikoilta. Pintavesien kuivattamiseksi tiit muotoillaan edestä taaksepäin viettävään yhden asteen pintakaltevuuteen. Kunnostamisen lisäksi joitakin tiiauspaikkoja pitää myös laajentaa. Tiin koko pitää suhteuttaa pelaajien päivittäiseen lukumäärään ja siihen millaisella mailalla pelaajat yleensä tiiltä pelaavat. Näin ollen suurimmalla kulutuksella ovat lyhyiden par 3 -väylien tiit. Myös lyhyillä par 4 -väylillä kulutus on suurta, koska niillä pitkälyöntiset pelaajat käyttävät usein rautamailaa avauslyöntiinsä. Suurennetaan pienet tiiauspaikat kestämään kulutusta. Varjoisuus Joillakin tiillä on kasvuongelmia puiden aiheuttaman varjoisuuden vuoksi. Poistetaan puita tiiauspaikkojen aamu- ja keskipäivän auringon puolelta.

3 Viheriöbunkkerien pelattavuus Bunkkerihiekan reunassa ruohoreunan vieressä olevan pallon pelaaminen kohti lippua on kohtuuttoman vaikeaa. Tämä johtuu bunkkerien pohjan tasaisesta muodosta, jolloin hiekan reunaan vierivät pallot jäävät helposti makaamaan ruohon reunaan. Bunkkerien ruohoreuna leikataan korkeammalle ja pohja muotoillaan loivasti koveraan muotoon. Tällöin reunalle vierivä pallo valuu keskemmälle bunkkeria eikä jää makaamaan ruohon reunaan. Reiän 14 tiiauspaikkojen ongelmat johtuvat tiin kuperasta muodosta, liian pienestä koosta ja puiden varjostuksesta. Bunkkerit Hiekan kovuus Tiiauspaikkojen lisäksi Tawast Golfin bunkkerit keräävät paljon moitteita pelaajilta. Bunkkerien hiekkaa pidetään kovana ja näin ollen hankalana pelata varsinkin viheriöbunkkereista. Bunkkerien kovuuteen on yleensä syynä joko hiekan liian vähäinen määrä tai hiekan väärä koostumus, jolloin esim. sateen jälkeen hiekka kovettuu. Jokaisen bunkkerin hiekkakerroksen paksuus pitää olla sama. Jos hiekan koostumus on väärä, vaihdetaan hiekka bunkkereihin. Bunkkerin reunan ruoho on kasvanut sisäänpäin minkä vuoksi bunkkerin reunasta pelaaminen on yhä vaikeampaa.

4 Layout Kentän layout johdattaa pelaajan vaihtelevasti alueen eri maisematyyppien läpi. Jokainen reikä eroaa toisistaan ja tarjoaa erilaisia haasteita pelaajalle. Kentän pituus Kentän pituus valkoiselta tiiltä 6063 m on melko lyhyt, mutta kuitenkin riittävä klubitason kilpailuihin. Punaiselta tiiltä kenttä on melko pitkä (5019 m) verrattuna keltaiseen (5741 m), vain 12,6 % lyhyempi luvulla ennen slope - järjestelmää yleinen teoreettinen suositus oli, että punaiselta tiiltä väylät ovat % keltaista lyhyempiä. Todellisuudessa prosentti voi olla suurempikin, koska lyhytlyöntisten osuus naispelaajista on suhteellisesti suurempi kuin miehissä. Niinpä punaiselta tiiltä kenttää voi lyhentää selvästi alle 5000 m:n. Layoutin puutteena voidaan mainita pitkän par 3 ja par 5 väylän puuttuminen. Par 4 väylät tarjoavat sen sijaan paljon monipuolista pituusvaihtelua. Reiän 14 muutoksella kentälle saadaan pitkä par 3. Reikä 3 muutosten jälkeen. Turvallisuus Tawast Golfin turvallisuusongelmat johtuvat pääosin siitä, että kenttä on rakennettu ahtaalle maa-alueelle. Kenttä ei myöskään noudata nykyisiä Suomen Golfliiton turvasuosituksia. Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät muutoskohteet ovat väylillä, joissa vaara kohdistuu kentän ulkopuolisiin ihmisiin väylillä 3 ja 7. Myös väylillä 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17 ja 18 on eriasteisia turvallisuusongelmia. Reikä 3: Ohjataan pitkälyöntisten pelaajien avauslyöntejä vasemmalle leventämällä väylää vasemmalta ja lisäämällä oikealle esim. vesieste. Reikä 7: Korotetaan suojaverkkoa, madalletaan tiiauspaikkoja ja mahdollisesti siirretään viheriötä oikealle. Reikä 7 muutosten jälkeen.

5 Viheriöt Pelattavuus Tawast Golfin viheriöiden nurmen kasvu on kaikilla viheriöillä tasainen ja yhdenmukainen, jolloin puttaaminen on johdonmukaista. Viheriöt ovat pelattavuudeltaan enimmäkseen helpohkoja ja samanlaisia. Niiden pinnanmuoto on pääosin laakean kupera. Lipunpaikkaa muuttamalla ei useimmilla viheriöillä reiän vaikeusaste juuri muutu. Viheriöt soveltuvat kuitenkin hyvin klubitason pelaamiseen. Tekninen kunto Pintavesien poiston kannalta viheriöiden muoto ei ole kovin hyvä, koska enimmäkseen niiden muoto johtaa veden vain yhteen suuntaan ja yleensä viheriön eteen. Tämän vuoksi sateisina kesinä viheriön edusta muuttuu märäksi ja hankalasti pelattavaksi. Suositeltavaa olisi, jos pintavedet johdettaisiin ainakin kolmeen eri suuntaan (pienillä viheriöillä kahteen suuntaan). Teknisiltä ominaisuuksiltaan viheriöiden kasvukerroksen optimaalista heikompi vedenläpäisykyky johtuu liian hienosta hiekan raekokosuhteesta. Tällainen kasvukerros tiivistyy helposti, jolloin ilma ja ravinteet eivät pääse tarpeeksi syvälle terveen juuriston kehittymiseksi. Tawast Golfin viheriöheinälle kylänurmikalle sen laatu on ainakin toistaiseksi riittävä. Kylänurmikasta on mahdollista saada erittäin hyvä viheriöpinta, mutta sille on edellytyksenä hyvin pitkän ajan sopeutuminen paikallisiin olosuhteisiin ja lyhyeksi leikkaamiseen ilman toistuvia talvituhoja. Koska kylänurmikka tuottaa itse omaa siementään jopa lyhyeksi leikattuna, se muodostaa vuosien mittaan luonnonvalinnan seurauksena paikallisen heinälajin, jonka ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin ostosiemenestä kasvatetun viheriön. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Auragolfin viheriöt Turussa. Suomen olosuhteissa kylänurmikkaviheriöillä pelikausi on aina lyhyempi kuin monivuotisia ruohoja käytettäessä. Viheriön tuuheus ei ole paras mahdollinen ja syksyllä tuuheus vähenee entisestään melko aikaisin. Yksivuotisena kylänurmikan talvehtiminen on myös epävarmaa ja sen vuoksi vaikean talven jälkeen keväällä joudutaan yleensä odottamaan ruohon kasvua siemenestä asti. Rönsyrölli Jos viheriöille halutaan laadukkaampi monivuotinen ruoholaji kuten esimerkiksi rönsyrölli, on edessä kaikkien viheriöiden uudelleen rakentaminen. Tämä joudutaan tekemään sen vuoksi, että nykyisten viheriöiden pintamuodot ja kasvukerroksen laatu eivät ole riittävän hyvät, jotta rönsyröllille voitaisiin luoda olosuhteet, joilla sen juuriston syvyyttä ja talvenkestävyyttä voidaan parantaa. Rönsyröllin talvenkestävyys on erittäin tärkeää, koska sen uusiutuvuus keväällä siemenestä on erittäin hidasta. Kylänurmikka Kylänurmikka (Poa Annua) on melko leveälehtinen yksivuotinen heinälaji. Se kasvaa yleisenä kaikkialla Suomessa, mutta viheriöolosuhteisiin sopeutettuna sitä ei viljellä missään siementuotantoa varten. Tämän vuoksi kylänurmikan ostosiemenestä ei ole mahdollista saada ensiluokkaista viheriöpintaa.

6 Puusto Tawast Golfin maisemassa puusto on tärkeässä roolissa niin hyvässä kuin pahassakin. Erityisen hienot puut parantavat maisemaa ja luovat tunnelmaa. Toisaalta monin paikoin puut varjostavat nurmea pahoin, estävät näkyvyyttä tai peittävät maisemaa. Pelattavuus Muutamilla väylillä kasvaneet puut rajoittavat liikaa näkyvyyttä tai ovat pelilinjan edessä. Harkitulla puiden poistamisella voidaan parantaa turvallisuutta ja selkeyttää peliä. Puiden poistaminen herättää aina tunteita, mutta se on yleensä pakollista, jos puut haittaavat peliä tai kentän hoitoa kohtuuttomasti. Puuinventaario pitäisi tehdä vuosittain, jotta suuria muutoksia puustoon ei tarvitsisi tehdä yhdellä kertaa. Varjoisuus Puusto varjostaa pahoin useita tiiauspaikkoja ja viheriöitä, minkä vuoksi puita täytyy poistaa. Laadukasta nurmipintaa ei voi ylläpitää varjossa, koska nurmen valontarve on vähintään 8 h yhtäjaksoista auringonvaloa. Erityisen tärkeää on aamu- ja keskipäivän valo, ilta-auringosta ei ole enää hyötyä. Keväällä auringonvaloa tarvitaan myös sulattamaan lunta ja lämmittämään maaperää sekä syksyllä kuivattamaan aamukastetta tai sulattamaan jäätynyttä ruohoa. Reiällä 11 suuri koivu peittää näkyvyyden viheriölle ja on pahoin etenkin punaiselta tiiltä pelaavien pelilinjan edessä. Istutukset Reiän 1 viheriö on täysin varjossa koko aamupäivän ajan. Tawast Golfissa on istutettu avoimille alueille puita, joilla on pyritty parantamaan maisemaa tai ohjaamaan peliä. Enimmäkseen tämä on toteutettu hyvin, mutta osa käytetyistä puulajeista ei sovi alueen maisemaan tai luontaiseen puustoon. Nämä puut tulee poistaa kokonaan tai korvata ne paremmin sopivilla puulajeilla.

7 Vesiesteet Luonnonvesistöt ja tekolammet ovat tärkeitä maisemaelementtejä ja vaikuttavat myös pelistrategiaan. Tawast Golfin sijainti Katumajärven rannalla tarjoaa järvimaiseman väylillä 7, 8, 15, 16 ja 17. Vaikka kenttä on järven rannassa, on vesiesteillä yllättävän vähän vaikutusta peliin. Ainoastaan rei illä 10, 16 ja 17 vesi on selkeä pelistrateginen pelote. Kentän tekolammissa on runsaasti levää ja vesikasveja, jotka tekevät vesiesteistä hoitamattoman näköisiä. Pääasiallinen syy lampien heikkoon kuntoon on niiden mataluus ja veden huono vaihtuvuus. Tällöin lammet vaativat säännöllistä puhdistamista. Reiän 16 vesieste on pahoin umpeenkasvanut. Reiällä 16 eräs ehdotus on pidentää vesiestettä vasemmalla olevan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kuivatus Peliväylien kuivatus toimii Tawast Golfissa kohtuullisen hyvin. Suurimmat kuivatusongelmat ovat väylillä 1 ja 16. Märät alueet johtuvat yleensä painanteista, pintakallistusten puuttumisesta tai salaojien tukkeutumisesta.

8 Harjoitusalueet Driving range Driving range on sijoitettu heti klubitalon viereen, toiminnan kannalta erittäin hyvään paikkaan. Rangella on reilusti leveyttä, mutta pituudeltaan se on melko lyhyt. Rangen pidentäminen ei ole mahdollista. Alle 100 m lyönnit ovat tärkeimpiä golfpelin tuloksen tekemisessä. Sen vuoksi näitä lyöntejä pitää päästä harjoittelemaan laadukkaalta ruohopinnalta selkeään viheriökohteeseen. Järven rannassa oleva lähipelialue on melko pieni ja heikkolaatuinen. Aluetta voidaan laajentaa nykyisestään, jolloin on mahdollista toteuttaa kolmen reiän par 3 -kenttä sekä monipuoliset ja turvalliset lähipelin harjoitusolosuhteet. Lähipelialueet Puttiviheriö on pienehkö, mutta soveltuu hyvin lämmittelyyn ennen pelikierrosta. Sijainti aivan klubitalon edessä tekee viheriöstä hieman rauhattoman, joten se ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla varsinaiseen harjoitteluun. Paikoitusalueen takana on pieni chippingviheriö, jonka pienuus tekee suurempien ryhmien harjoittelun vaikeaksi. Viheriöalue on myös muodoiltaan vaatimaton minkä vuoksi lähipelin harjoittelu ei ole kovin monipuolista. Viheriön vieressä oleva harjoitusbunkkeri on myös vaarallinen, koska se sijaitsee lähellä reiän 9 lyöntisektoria. Puttausharjoitteluolosuhteiden parantamiseksi tämä viheriö voitaisiin laajentaa suuremmaksi puttiviheriöksi ja siirtää muu lähipeliharjoittelu järven rantaan.

9 Klubi ja sen ympäristö Tawast Golfiin saavuttaessa tullaan ensiksi paikoitusalueelle, joka sijaitsee aivan klubitalon vieressä. Tästä huolimatta pysäköidyt autot eivät pääse hallitsemaan klubialueen maisemaa, koska klubin piha on erotettu paikoitusalueesta bagivarastolla. Sisääntulotiellä ja paikoitusalueella on turvallisuusongelma, koska sinne lyödään melko usein palloja väylältä 3. Paikoitusalueelle lyödään palloja myös väylältä 9. Klubitalo sijaitsee kentän keskeisellä paikalla. Vanhaan rakennukseen saneerattu klubitalo sopii ulkonäöltään erittäin hyvin puistomaiseen maisemaan. Klubitalon pihan viihtyvyys ja toiminnallisuus paranee entisestään, kun pihan kunnostustyöt valmistuvat. Driving range ja puttiviheriö sijaitsevat aivan klubin vieressä. Myös 1. ja 10. tii ovat aivan klubin vieressä, joten pelin käynnistyminen ja valvonta on helppoa. Poistamalla puita viheriön takaa avautuu reiältä 15 hieno järvimaisema Katumajärvelle. Maisema Katumajärven näkymät ovat monin paikoin peittyneet rantakasvillisuuden taakse. Järvimaisema palautetaan ennalleen poistamalla järven rannasta pensaita ja puita väylillä 7, 8, 15, 16 ja 17. Kenttä on rakennettu osittain avoimelle peltoalueelle ja osittain metsäisille alueille. Kentälle on istutettu puita maisemallisista syistä ja rajaamaan peliväyliä toisistaan. Yli 20 vuoden jälkeen puut ovat kuitenkin kasvaneet suuriksi, jolloin ne peittävät pelilinjaa, aiheuttavat varjostusongelmia tai peittävät maisemaa. Avointa tilaa ei tulisi peittää liiaksi istutuksilla, koska avoin tila tuo maisemallista vaihtelua muutoin metsäiseen ja puistomaiseen maisemaan. Reikien 4 ja 5 väliin istutetut pallomaiset salavat eivät sovi alueen luontoon.

10 Reiät 14 ja 15 Reikä 14 Reiästä 14 tulee pitkä par 3, jollainen Tawast Golfista on puuttunut. Reikä on myös nykyistä reikää turvallisempi. Reikä 15 Reikä 15 on edelleen lyhyt par 4, mutta ei enää niin jyrkkä dogleg väylä. Väylä pidentyy jonkin verran, mutta tarjoaa edelleen mahdollisuuden pelata yhdellä lyönnillä viheriölle. Väylästä tulee nykyistä turvallisempi, koska tiiltä näkee suoraan viheriölle. Uusi väylä tarjoaa nykyiseen verrattuna enemmän vaihtoehtoisia pelistrategioita riippuen mm. pelaajan lyönnin pituudesta tai tuulen suunasta.

11 Kustannusarvio, priorisointi ja aikataulu Rahoitus Prioriteetti 1 työt Ensimmäisen prioriteetin työt parantavat kentän pelattavuutta, turvallisuutta ja teknistä kuntoa. Suurimmat työkohteet ovat tiiauspaikkojen ja bunkkerien kunnostaminen, reiän 7 turvallisuuden parantaminen ja reiän 17 vesiesteen reunan kunnostaminen. Lisäksi parannetaan harjoittelu olosuhteita jo olemassa olevan rantaväylän ympärillä. Töiden kustannusarvio on Lisämaan hankinta väylän 14. vierestä Kustannus Tawastia Golf & Country Club Oy:n hallitus esittää Master Planin rahoittamista sille perustettavalla investointirahastolla. Alkuperäinen suunnitelma oli rahoittaa työt vuosittain budjetin mukaisella tulorahoituksella, mutta tällä tavalla töiden läpivieminen kestää turhan pitkään ja samalla myös pelaaminen kärsii useana vuonna. Alla investointirahastoa puoltavia seikkoja: Työt voidaan toteuttaa nopeassa aikataulussa ja haitata peliä mahdollisimman vähän Säästöjä syntyy, kun voidaan tehdä enemmän kerralla (koneet ja materiaalin kuljetukset yms.) Prioriteetti 2 työt + väylien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen Alemman prioriteetin kohteet parantavat kentän visuaalisuutta ja teknisiä rakenteita. Niistä suurimmat työkohteet ovat reikien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen. Töiden kustannusarvio on Yhteensä Rahasto ei jää roikkumaan budjettiin vaan vastike voidaan pitää entisellä tasollaan Ei tarvetta ottaa lainaa Ei korko yms. kuluja Investointirahasto ei rasita normaalia budjettia ja kyky reagoida yllättäviinkin menoihin säilyy Investointivastikkeen voi maksaa joko kerralla tai neljän vuoden kuluessa Kaikkien korjaus- ja muutoskohteiden yhteiskustannusarvio on Master Planin kustannukset per pelioikeus, mikäli MP toteutetaan kokonaisuudessaan ( ) Ilman uusia väyliä ja prioriteetti 2 töitä yhteiskustannusarvio on (sis. maanhankinta). Noin 670 /pelioikeus, jos maksu suoritetaan kerralla Noin 190 /pelioikeus/ vuosi maksettaessa neljän vuoden aikana

12 Suunnitelma töiden jaksottumisesta vuosille Vuosi 2011 Väylä Teen edestä vasemmalta pari puuta pois talvi 1.6. Lisätään salaojitusta syystalvi 1.7.Viheriötä varjostavien puiden kohtuullinen poisto talvi Väylä Driven päässä olevat bunkkerit näkyviin syystalvi m ennen greeniä oleva bunkkeri näkyviin syystalvi 2.3. Etuteen oikean puoleisen koivun alaoksien poisto talvi 2.4. Metsän karsintaa väylän vasemmalta puolelta talvi 2.8. Parannetaan viheriön reunan salaojitusta syystalvi Väylä Salaojitetaan greenin edustaa ja väylää syystalvi Väylä Lisätään oikealle bunkkeri syystalvi 5.5. Poistetaan greenin takaa pari puuta syystalvi Väylä Poistetaan kummulta 1-2 puuta talvi 6.6. Poistetaan viheriön vasemmalta puolelta puita talvi Väylä Järven rannasta 1 2 puuta pois talvi 7.4. Sin., kelt. ja valk. tee rakennetaan matalammiksi Väylä Viheriön takaa rannasta puita pois talvi Väylä Teen leventäminen syksy Väylä Vasemmalta koivun poistaminen talvi Väylä Poistetaan teen edestä 1 koivu talvi Leikataan rinnettä ja nostetaan viheriötä syystalvi Väylä Poistetaan teen edestä 1 2 puuta talvi Väylä Leikataan etuteen edestä maata talvi Laajennetaan keltaista teetä syksy Korjataan vesiesteen reuna talvi Lisämaan osto väylän 14. vierestä ja Laajennetaan alaparkin asfalttia 400 m2 hiekka yms. varastointia varten Vuosi 2012 Väylä Uusitaan teepaikkojen pintoja syksy Väylä Leikataan teen edestä maata ja nostetaan kelt. ja valk. tee syksy Väylä Keltaisen ja valkoisen teen remontti syksy Väylä Rakennetaan greeni turvalliseksi syksy Väylä ja 8.2. Puiden poistoa oikealta talvi Väylä ja 9.2. Puiden poistoa talvi Lähipelialueen laajentaminen rantagreenin ympärille Vuodet Väylä Väyläremontti: bunkkerit, uusi muoto, vesieste syystalvi 3.3. Viheriön siirtäminen puoli mittaansa syksy Väylä Väyläbunkkerin laajennus syystalvi Väylät 14 ja 15 Väylien 14. ja 15. osittainen uudelleen rakentaminen syksy Väylä Laajennetaan etuteetä syksy Väyläbunkkerit näkyviin syksy ja 16.5.Puiden poistoa talvi Keltaisen teen laajennus talvi Väylä Sininen ja punainen tee kunnostetaan syystalvi Väylä Keltaisen teen korjaaminen syksy Korjaussuunnitelmaa muokataan töiden edistyessä tarpeiden mukaan. Lisäksi lähes kaikki tiiauspaikat ja bunkkerit kunnostetaan tai peruskorjataan. kesä

Messilä Golfin paikallissäännöt

Messilä Golfin paikallissäännöt Messilä Golfin paikallissäännöt Messilän kentän paikallissäännöt sisältävät toistaiseksi voimassa olevat paikallissäännöt LIITE 1 - Pelialueen rajat ja merkinnät - Etäisyysmittarin käyttö - Kentän polut/tiet

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Tilannekatsaus ja esittely kevätkokoukselle 11.04.2013 11.04.2013 Kevätkokous 2013 1 Lahden Golf 3.0 Taustat ja perusteet Kenttä on peruskorjausiässä. Kentällä

Lisätiedot

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus

Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus sekä niihin liittyvä vanhan kentän kunnostus Hanke 2014 - Kråklund Golf Oy hallitus Jokamieskenttä ja perusparannus Harjoittelu-, peli- ja

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

Messilä golfin paikallissäännöt

Messilä golfin paikallissäännöt Messilä golfin paikallissäännöt Pelialueen rajat ja merkinnät Valkoinen paalu Punainen paalu/punainen mittalaatta Keltamusta paalu/keltainen mittalaatta Keltainen paalu/harjakset maassa tai viiva Punainen

Lisätiedot

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 29.11.2016 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus,

Lisätiedot

Forest Golf course Guide

Forest Golf course Guide Forest Golf course guide Tervetuloa Pickala Forest -kentälle Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi tuntemiseen,

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT TIMO HUVINEN,

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT TIMO HUVINEN, TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 21.1.2017 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi Tiiauspaikka PALLOA ON LYÖTÄVÄ KUNNOLLA SÄÄNNÖT KITEYTETTYNÄ Pallo pelattava paikaltaan SÄÄNTÖ 13. PALLO PELATTAVA PAIKALTAAN

Lisätiedot

Hill Side Golf & Country Club

Hill Side Golf & Country Club Green Golf Events Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdin Jokikunnalla, perinteikkäässä uusmaalaisessa maisemassa. Kentät sijaitsevat historiallisen kulkureitin varrella,

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee GOLFIN ETIKETTI 2 Miksi

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Käytetyt heinälajit ja lajikkeet

Käytetyt heinälajit ja lajikkeet Käytetyt heinälajit ja lajikkeet Porin Golfkerho ry Golfkentän eri nurmi alueilla käytetyt lajit ja lajikkeet valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Viheriöillä tarvitaan matalaa leikkuuta kestäviä lajeja.

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat Oikea vastaus B ja C GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Syyskokous Esityslista

Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Par m m m m. Fairway Map

Par m m m m. Fairway Map Par 72 6 063 m 5 741 m 5 367 m 5 019 m Fairway Map Tervetuloa golfkentälle! Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Sammonlahden frisbeegolfratahanke

Sammonlahden frisbeegolfratahanke Sammonlahden frisbeegolfratahanke Ratasuunnitelma Lauri Huotarinen, aktiiviharrastaja 040-5315148 lauri.huotarinen@gmail.com Johdanto Frisbeegolf on nimensä mukaisesti golfia frisbeellä. Lajin perusperiaate

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen Aineiston rakenne % 2009 2011 2012 2014 2015 Sukupuoli Mies 79 70 70 80 81 Nainen 21 30 30 20 19 Ikä alle 18 4 1 3 1 1 18-29 8 7 8 4 4 30-54 39 40 32 45 44 yli 55 48 51 57 49 51 Onko osakas osakas 49 48

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Rintamamiestalon puutarhan kunnostus. Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto

Rintamamiestalon puutarhan kunnostus. Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto Rintamamiestalon puutarhan kunnostus Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto Kohde Vuonna 1947 rakennetun rintamamiestalon puutarhan kunnostustyöt

Lisätiedot

Poistettavien puiden valinta laatuperustein harvennushakkuulla

Poistettavien puiden valinta laatuperustein harvennushakkuulla Poistettavien puiden valinta laatuperustein harvennushakkuulla Manne Viljamaa TAMK http://puuhuoltooppimispolku.projects.tamk.fi/path.p hp?show=31 1. Harvennushakkuun terminologiasta Käsitteet tuulee olla

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

Väylä 1 - Ei niin helppo startti

Väylä 1 - Ei niin helppo startti Väylä 1 - Ei niin helppo startti Kiinteän radan väylä 1 hieman pidennettynä. Edelleen aika lyhyt, mutta haastava heitto ylämäkeen. Heittopaikka kulkureitillä suoraan normaalin tiin takana. Heittopaikka

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Golf sääntöjen kertausta. Jarmo Siekkinen Tarina Golf 2016

Golf sääntöjen kertausta. Jarmo Siekkinen Tarina Golf 2016 Golf sääntöjen kertausta Jarmo Siekkinen Tarina Golf 2016 Sisältö GOLF SÄÄNNÖT 2016 ALKAEN SÄÄNTÖKIRJA HTTP://GOLF.FI/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/4/2016/03/RULES2016_FIN_FINAL_VER040316.PDF (Golfsääntöjen

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 9.2.2016 1. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2015 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2015 1.4 Tase 2015 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista 1.6

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 16.1.2016 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 16.1.2016 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 16.1.2016 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi SISÄLTÖ Golfin sääntömuutokset 2016 Mailan ankkurointi Kielletään mailan tukeminen vartaloon kyynärvarsia lukuun ottamatta

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä.

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. Jättiputki Tunnistaminen Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. 2-3 vuotiaan kasvin lehtien lehdyköiden reunat ovat karkea- ja terävähampaisia, lehtiruodissa usein punaisia pilkkuja tai se

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki

Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Hailuoto 24. 25.3.2007 Olsyn ja Helsyn retki Junassa on tunnelmaa siitä ei pääse mihinkään. Ja yöjunassa sitä on moninverroin enemmän. Aamulla puoli kahdeksan aikaan astuimme yön rytkytyksen jälkeen Oulun

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

Koneellisen taimikonhoidon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Kustannustehokas metsänhoito-seminaarisarja Heidi Hallongren Kouvola, 2.11.

Koneellisen taimikonhoidon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Kustannustehokas metsänhoito-seminaarisarja Heidi Hallongren Kouvola, 2.11. Koneellisen taimikonhoidon nykytila ja tulevaisuuden näkymät Kustannustehokas metsänhoito-seminaarisarja Heidi Hallongren Kouvola, 2.11.2011 Koneellistamisen nykytila Koneellistaminen kohdistuu kahteen

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari 28.12.2014 RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen K-1 Punainen reitti on hieman pidempi, mutta lähtö seuraavalle rastille on sujuvampi Sininen reitti on hieman

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Otteluohjelmien tekeminen. a) optimoimalla b) manuaalisesti siirtämällä

Otteluohjelmien tekeminen. a) optimoimalla b) manuaalisesti siirtämällä Otteluohjelmien tekeminen a) optimoimalla b) manuaalisesti siirtämällä Otteluohjelmien tekeminen tietokoneella optimoimalla käyttämällä CI:n PEAST-algoritmia (soveltuu ammattilaissarjoihin) Otteluohjelman

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

401 Avoin alue, helppokulkuinen 402 Puoliavoin alue, helppokulkuinen

401 Avoin alue, helppokulkuinen 402 Puoliavoin alue, helppokulkuinen Kasvillisuus Kasvillisuuden kuvaaminen on tärkeätä, koska se vaikuttaa suunnistajan kulkunopeuteen ja kartanlukuun. Kulkukelpoisuus riippuu metsän rakenteesta (puulaji ja tiheys) sekä maapohjan laadusta

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Näkökulmia taidon oppimiseen: Kaaos kotoisaksi. Nuorisovalmennusseminaari, Susi Training Center

Näkökulmia taidon oppimiseen: Kaaos kotoisaksi. Nuorisovalmennusseminaari, Susi Training Center Näkökulmia taidon oppimiseen: Kaaos kotoisaksi Nuorisovalmennusseminaari, Susi Training Center 15.1.2016 @Jyri_Lohikoski Taidonoppiminen Mindset Työkalut Päätöks enteko 2 Oppimisalue Mukavuusalue Ahdistus

Lisätiedot

Tarvitseeko metsäsi hoitoa?

Tarvitseeko metsäsi hoitoa? Tarvitseeko metsäsi hoitoa? Satuin vaimon kanssa patikkaretkelle kansallispuistoon. Vaimo tarkkaili luontoa kokonaisvaltaisesti ja minä katselin puita. Katsettani liiemmin teroittamatta näin ympärilläni

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Suomi on mukana Euroopan Golfliiton ns. EGA-tasoitusjärjestelmässä. Sen perustana ovat:

Suomi on mukana Euroopan Golfliiton ns. EGA-tasoitusjärjestelmässä. Sen perustana ovat: TIIVISTELMÄ TASOITUSMÄÄRÄYKSISTÄ v. 2007-2010 (Linkki: Tasoitusmääräykset kokonaisuudessaan) Yleistä Suomi on mukana Euroopan Golfliiton ns. EGA-tasoitusjärjestelmässä. Sen perustana ovat: 1. GONGU-järjestelmän

Lisätiedot

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Tutkimus tehdään opinnäytetyönä Suomen Golfliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa otoksella Suomen Golfliiton

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

1. Vuotomaa (massaliikunto)

1. Vuotomaa (massaliikunto) 1. Vuotomaa (massaliikunto) Vuotomaa on yksi massaliikuntojen monista muodoista Tässä ilmiössä (usein vettynyt) maa aines valuu rinnetta alaspa in niin hitaasti, etta sen voi huomata vain rinteen pinnan

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS Pärepuiden valitseminen Pärepuiksi valitaan pitkiä, suoria, hitaasti kasvaneita tiheäsyisiä puita, joiden oksisto on karsiutunut mahdollisimman ylös. Varmuus rungon syiden

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot