Selvitys monipalvelupisteistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys monipalvelupisteistä"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Selvitys monipalvelupisteistä Huhtasuo, Korpilahti, Säynätsalo, Tikkakoski

2 Sisällys Yhteenveto Monipalvelupisteiden vaihtoehdot Tikkakosken monipalvelupiste Huhtasuon monipalvelupiste Säynätsalon monipalvelupiste Korpilahden monipalvelupiste Kuokkalan monipalvelupiste Monipalvelupisteiden tausta Palvelulinjaukset ja talouden tasapainottamisohjelma Monipalvelupisteiden tavoite Näkökulmia monipalvelupisteisiin Kirjastopalvelut Nuorisopalvelut Yhteispalvelu Terveyspalvelut Muut toimijat Tilapalvelu Vanhus- ja vammaispalvelut, Huhtasuon päiväkeskus Joukkoliikenne Asukkaiden näkökulma Liitteet Liite 1. Tietoja monipalvelupisteistä Liite 2. Väestöarvio suuralueittain Liite 3. Tietoja Jyväskylästä suuralueittain Liite 3. Työryhmä ja selvityksen aikataulu

3 2 Yhteenveto Monipalvelupisteiden tavoitteena on varmistaa haastavassa kuntatalouden tilanteessa, että palveluja on saatavilla myös Tikkakoskella, Huhtasuolla, Säynätsalossa ja Korpilahdella, joista on pitkät tai muuten hankalat välimatkat Palokan, Vaajakosken tai keskustan palveluihin. Keskeinen tavoite on minpalvelupisteisiin sijoitettavien palveluiden laadukkuus, kustannustehokkuus ja saavutettavuus. Palveluiden tulevaa laajuutta ja sijoittumista on arvioitu useista näkökulmista Monipalvelupisteet ovat osa palveluverkkoa, joten palvelukohtaiset palveluverkkoratkaisut ja suunnitelmat vaikuttavat monipalvelupisteiden palveluvalikoimaan ja laajuuteen. Joukkoliikenteen reitit ja mahdolliset muutokset sekä palveluliikenteen järjestelyt on huomioitu, jotta keskitetymmin tarjottavat, kauempana sijaitsevat palvelut ovat saavutettavissa. Monipalvelupisteistä syntyvät välittömät kustannusvaikutukset ovat pieniä kertaluonteisten perustamiskustannusten vuoksi. Vuodesta 2016 lähtien kustannusvaikutukset ovat merkittäviä. Monipalvelupisteiden eri toteutusvaihtoehdoissa kertyy yhteensä 5,19 8,15 miljoonan euron säästö tarkastelujaksolla Lisäksi toimintojen keskittämisestä arvioidaan syntyvän euron säästö jo lyhyellä aikavälillä henkilöstön sijaiskustannuksissa ja hankinnoissa. Tätä säästömahdollisuutta ei laskelmissa ole kuitenkaan huomioitu. Kustannuslaskelmissa on oletuksena 1,2 prosentin vuosittainen nousu henkilöstökustannuksista ja 3 prosentin nousu muissa menoissa. Laskelmissa on huomioitu kaupungin muihin palvelupisteisiin siirtyviä kustannuksia 1,2 1,4 miljoonaa euroa. Monipalvelupisteiden tiloissa on tutkittu tilankäyttöä tehostavia ratkaisuja, joiden kiinteistöjen investointi- ja ylläpitokustannukset rasittavat mahdollisimman vähän toimintaa. Toimitilojen määrä vähenee eri vaihtoehdoissa m 2. Tilankäytön tehostuessa vapautuu tiloja muuhun käyttöön. Riskiksi on todettu se, ettei niille ole kysyntää. Silti taloudellisemmaksi on arvioitu pitää niitä tyhjillään kuin palveluiden käytössä. Tilamuutosten vaatimat investoinnit ovat 1,05 1,27 miljoonaa euroa. Asiantuntija-arvioiden mukaan nämä muutostyöt kuitenkin siirtävät tilojen peruskorjausinvestointeja noin kymmenen vuotta suunniteltua myöhemmäksi. Mikäli monipalvelupisteitä ei perusteta, nykyisissä Tikkakosken terveysaseman tiloissa on tehtävä 5 10 vuoden sisällä tekninen peruskorjaus, jonka kustannuksiksi arvioidaan 1,3 miljoonaa euroa. Myös muilta vuokrattujen tilojen vuokrakustannukset nousevat välttämättömien remonttien ja lisätilojen tarpeen vuoksi. 1 Monipalvelupisteiden vaihtoehdot 1.1 Tikkakosken monipalvelupiste Tikkakoskelle esitetään monipalvelupistettä terveysaseman nykyisen rakennukseen. Siihen sijoittuvat terveyspalvelut, kirjasto, nuorisotila ja yhteispalvelupiste. Terveyspalveluista Tikkakoskella tarjotaan sairaanhoitajan vastaanotto, äitiys- ja lastenneuvola, lasten hammashoitoa ja rajatusti fysio- ja puheterapiaa. Pääterveysasemana on Palokan terveysasema. Palveluiden saavutettavuutta parannetaan joukkoliikenteen reittimuutoksilla. Saavutettavuutta voidaan lisätä myös liikkuvilla palveluilla, joita on mahdollisuus kokeilla suun terveydenhuollossa terveysaseman tilojen remontin aikana. Lääkäreiden heikon saatavuuden vuoksi lääkärivastaanotto on tällä hetkellä Palokassa. Perusturvalautakunta ( /61) on edellyttänyt kahden lääkärin ja yhden sairaanhoitajan vastaaottotoiminnan järjestämistä Tikkakoskella. Vastaanotolle suunnataan ensisijaisesti alueen kroonisesti sairaat potilaat. Monipalvelupistesuunnitelmaan on esitetty vaihtoehto järjestelyistä.

4 Kirjaston ja sen yhteydessä toimivan yhteispalvelupisteen nykyisestä tilasta luovutaan ja samalla vältytään välttämättömän remontin kustannuksista. Tikkakosken alueella ei ole tällä hetkellä lainkaan nuorisotiloja. Jos ne sijoittuvat kaupungin omiin tiloihin vältytään vuokraamasta ulkopuolisilta tiloja. Monipalvelupiste edellyttää tilamuutoksia, joiden investointikustannukset ovat noin euroa. Mikäli monipalvelupistettä ei muodosteta, tilakustannukset nousevat joka tapauksessa nykyisestä. Terveysaseman talossa olisi tehtävä 5 10 vuoden sisällä tekninen peruskorjaus, jonka kustannuksiksi arvioidaan 1,3 miljoonaa euroa. Kirjaston nykyiseen tilaan tarvitaan pikainen remontti, jonka kustannukset ovat euroa. Nuorisotilojen tilakustannukset ulkopuoliselta vuokrattuna olisivat noin euroa vuodessa. Tikkakosken monipalvelupisteen kustannusvaikutukset (1 000 euroa): Vaihtoehto 1: lääkärivastaanotto Palokassa TA Yhteensä vuodet Nykymalli MPP Nykymalli MPP Nykymalli MPP Säästöä Toimintakulut 1 179, , ,1 975, , , ,9 Tilakulut 267,3 159,0 267,3 159, ,8 953,8 650,0 Joukkoliikennelisäys 50,0 50,0 0,0 300,0-300,0 Yhteensä 1 447, , , , , , ,9 3 Vaihtoehto 2: lisäys Tikkakoskelle kaksi lääkäriä ja sairaanhoitaja Yhteensä vuodet Nykymalli MPP Nykymalli MPP Nykymalli MPP Säästöä Toimintakulut 1 445, , , , , , ,7 Tilakulut 267,3 159,0 267,3 159, ,8 953,8 650,0 Joukkoliikenne 50,0 50,0 0,0 300,0-300,0 Yhteensä 1 713, , , , , , ,8 1.2 Huhtasuon monipalvelupiste Huhtasuolla palvelut säilyvät pääosin ennallaan. Monipalvelupisteen tiloiksi esitetään nykyistä terveysaseman taloa (L-talo) ja kirjasto-nuorisotaloa (K-talo). L-talo Terveyspalvelut sijoittuvat L-taloon. Tilankäyttöä tiivistetään, jolloin vapautuvia tiloja voidaan vuokrata ulos. Tilat soveltuvat myös Huhtasuon kylätoimistolle, joka toimii ulkopuolelta vuokratuissa tiloissa. Tilojen muutoskustannukset ovat euroa. Selvitystyössä tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa varsinainen lääkäreiden vastaanotto säilyy Huhtasuolla, mutta lääkäripäivystys olisi siirtynyt Palokan terveysasemalle. Tätä vaihtoehtoa ei esitetä alueen väestön palvelutarpeiden ja hankalien liikenneyhteyksien vuoksi. K-talo Kirjasto ja nuorisopalvelut jäävät K-taloon. Ensisijaisessa vaihtoehdossa kirjasto ja nuorisopalvelut jäävät nykyisille paikoilleen ja tilojen toiminnallisuutta parantavien muutostöiden kustannukset ovat euroa. Vanhusten päiväkeskus jää nykyisiin JVA:n tiloihin, jota tukee myös päiväkeskuksen asiakkaiden ja alueen asukkaiden näkemykset.

5 4 Vaihtoehtona tutkittiin myös vanhusten päiväkeskuksen siirtymistä K-taloon. Vaihtoehtoa ei esitetä, koska se edellyttäisi euron muutostöitä tiloissa. Ratkaisu lisäisi asiakkaiden kuljetuskustannuksia ja muiden palvelujen tarvetta. Huhtasuon monipalvelupisteen kustannusvaikutukset (1 000 euroa): Yhteensä vuodet Nykymalli MPP Nykymalli MPP Nykymalli MPP Säästöä Toimintakulut 2 303, , , , , ,4 852,1 Tilakulut 585,3 430,2 585,3 430, , ,0 930,8 Yhteensä 2 888, , , , , , ,9 1.3 Säynätsalon monipalvelupiste Säynätsaloon on tutkittu kahta vaihtoehtoa, jotka koskevat terveyspalveluita ja kotihoitoa. Kirjasto ja yhteispalvelupiste jäävät molemmissa vaihtoehdoissa kunnantalolle nykyisiin tiloihin. Riskinä molemmissa vaihtoehdoissa on se, ettei vapautuville tiloille ei ole ulkopuolista kysyntää Vaihtoehto 1 Terveyspalvelut siirtyvät Muurameen, Keljonkankaalle ja Kyllöön. Keljonkankaan toimipaikasta tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä osa lasten hammashoidosta. Kotihoito siirtyy terveysasemarakennuksesta kunnantalolle. Siirto ei edellytä kunnantalolla tilamuutoksia. Terveysaseman tilat vapautuvat muuhun käyttöön. Säynätsalosta Keljonkankaan ja keskustan suuntaan on toimivat joukkoliikenneyhteydet. Yhteyksiä Muurameen voidaan parantaa lisäämällä joukkoliikenteen vuoroja tai neuvottelemalla Muuramen kanssa palveluliikenteen reittien muutoksista. Säynätsalon monipalvelupisteen kustannusvaikutukset , vaihtoehto 1 (1 000 euroa): Yhteensä vuodet Nykymalli MPP Nykymalli MPP Nykymalli MPP Erotus Toimintakulut 997,0 640,1 918,6 543, , , ,6 Tilakulut 280,3 170,3 280,3 177, , ,3 626,3 Joukkoliikennelisäys 50,0 50,0 0,0 300,0-300,0 Yhteensä 1 277,3 860, ,9 770, , , ,9 Vaihtoehto 2 Nykyiseen terveysaseman rakennukseen jää nykyistä rajatummat terveyspalvelut: sairaanhoitajan vastaanotto, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä lasten hammashoitoa. Myös kotihoito jää samaan rakennukseen. Tilamäärää supistetaan ja osa tiloista vapautuu muuhun käyttöön. Säynätsalon monipalvelupisteen kustannusvaikutukset , vaihtoehto 2 (1 000 euroa): Yhteensä vuodet Nykymalli MPP Nykymalli MPP Nykymalli MPP Erotus Toimintakulut 997,0 820,8 918,6 722, , , ,3 Tilakulut 280,3 245,0 280,3 245, , ,0 211,6 Joukkoliikenne 50,0 50,0 0,0 300,0-300,0 Yhteensä 1 277, , , , , , ,0 1.4 Korpilahden monipalvelupiste Monipalvelupiste toimii Korpilahti-talossa, jossa terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen tilojen käyttöä tiivistetään. Järjestelyllä ei ole vaikutuksia palvelutarjontaan.

6 5 Tilaa vapautuu muuhun käyttöön. Riskinä on se, ettei vapautuville tiloille ole kysyntää ulkopuoliseen käyttöön. Korpilahden monipalvelupisteen kustannusvaikutukset (1 000 euroa): Yhteensä vuodet Nykymalli MPP Nykymalli MPP Nykymalli MPP Erotus Toimintakulut 1 369, , , , , ,4 941,1 Tilakustannukset 408,9 408,9 408,9 408, , ,4 0,0 Yhteensä 1 778, , , , , ,8 941, Kuokkalan monipalvelupiste Kuokkalan monipalvelupisteestä tehdään erillinen selvitys Pohjalammen koulun muutos- ja laajennushankkeen hankesuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Selvityksessä tarkastellaan Kuokkalan kirjaston tarve ja sijoittuminen sekä muihin peruspalveluihin liittyvät tilat kokonaisuutena. Selvitystyö käynnistetään kuluvan vuoden aikana ja tuodaan päätettäväksi vuoden 2015 alussa. 2 Monipalvelupisteiden tausta 2.1 Palvelulinjaukset ja talouden tasapainottamisohjelma Monipalvelupisteiden selvitystyö käynnistettiin valtuuston hyväksyminen palvelulinjausten ja vuoden 2014 talousarvion pohjalta. Palvelulinjauksissa (kv /124) määriteltiin palvelujen järjestämis- ja tuottamistapojen lisäksi palveluverkkojen kehittämisen periaatteet vuoteen 2020 saakka: - Palveluverkkolinjausten mukaan alueellisten palvelujen keskittymät sijoittuvat Palokkaan, Vaajakoskelle ja keskustaan (terveyspalvelujen osalta Kukkumäkeen). - Alueellisesti järjestettäviä palveluja ovat kirjastot, liikuntapuistot, nuorisotilat, neuvolat ja pääosa nykyisistä terveysasemien vastaanotoista. Alueellisina lähipalveluina järjestetään pääosa varhaiskasvatuspalveluista ja perusopetuksen alaluokkien opetuksesta sekä osa vanhuspalveluista. - Uudenlaisia monipalvelupisteitä muodostetaan alue- ja lähikeskuksiin, joista alueellisten palvelujen saatavuus on heikkoa muun muassa pitkien välimatkojen vuoksi. Tällä perusteella monipalvelupisteiden muodostamista selvitetään Huhtasuolle, Korpilahdelle, Säynätsaloon ja Tikkakoskelle. - Monipalvelupisteiden palvelujen sisältö ja laajuus määritellään alueen palvelujen ja erityispiirteiden sekä muiden palveluiden saavutettavuuden perusteella. Niissä voi olla esimerkiksi terveyspalveluita, kirjastopalveluita ja nuorisotiloja. Kaupungin talousarvioon 2014 sisältyy talouden tasapainottamisohjelma vuosille (kv /147) sisältää palveluverkkoa koskevia ratkaisuja, joita valmistellaan toteutettavaksi vuosina : - Tikkakosken, Korpilahden, Säynätsalon ja Huhtasuon monipalvelupisteisiin niihin sijoittuvia palveluja ovat mm. neuvola, kouluhammashoito sekä terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut, pienkirjasto ja nuorisotila sekä yhteispalvelupiste. Monipalvelupisteen tarve ja mahdollinen sijoittuminen Kuokkalaan selvitetään. Monipalvelupisteiden lopullinen laajuus määritellään aluekohtaisesti ja vastuualueiden kanssa.

7 6 - Kirjastot: Pääkirjaston lisäksi aluekirjastot jäävät Palokkaan ja Vaajakoskelle. Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastotiloista ja toiminnasta nykyisessä laajuudessaan luovutaan. Monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot. Kirjastopalveluiden sijoittuminen mahdollisen monipalvelupisteen yhteyteen Kuokkalassa selvitetään. Kypärämäessä selvitetään kirjastopalveluiden sijoittuminen kaupungin omiin tiloihin, esimerkiksi Kypärämäen koulun tiloihin. Kaikki muut toimipisteet arvioidaan ja päätetään keväällä Kulttuuri- ja nuorisopalvelut: Tikkakosken ja Huhtasuon nuorisotilat siirretään monipalvelupisteiden yhteyteen. Vaajakosken nuorisotila siirretään kirjaston yhteyteen (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista). - Terveyspalvelut: Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon terveysasemat nykyisessä muodossaan lakkautetaan asteittain ja osa näistä terveyspalveluista siirretään v toteutettaviin monipalvelupisteisiin. Säästöä saadaan tilakustannuksista. Talousarvion mukainen monipalvelupiste myös Kuokkalaan selvitetään erillisenä tarkasteluna, koska alueella on lähivuosina useita merkittäviä peruskorjaushankkeita kaupungin omissa tiloissa. 2.2 Monipalvelupisteiden tavoite Monipalvelupiste-nimityksellä halutaan kuvata sitä, että palveluverkko- ja tilaratkaisujen lisäksi uudistetaan toimintamalleja, lisätään eri sektoreiden henkilöstön yhdessä työskentelyä sekä hyödynnetään teknologisia ratkaisuja. Monipalvelupisteet tukevat erilaisten palvelua parantavien ja kustannuksia alentavien uusien toimintamallien käyttöönottoa. Esimerkiksi liikkuvat palvelut voivat tuoda palvelut nykyistä lähemmäs asukkaita, videoneuvotteluyhteyksillä saadaan konsultaatiota monipalvelupisteisiin ja itsepalveluilla voidaan lisätä aukioloaikoja monitoimijaisessa yksikössä. Monipalvelupisteillä haetaan säästöjä sekä tilakustannuksista että toiminnasta. Toimintojen uudelleenjärjestelyllä voidaan vapauttaa tiloja ja kohdentaa henkilöstöresurssia joustavammin monipalvelupisteiden tai muihin asiakaspalveluihin. Kalliita, harvoin tarvittavia tai erityisosaamista vaativia palveluja voidaan tarjota keskitetyissä toimipisteissä. Järjestelyt alentavat pitkällä aikavälillä muun muassa sijaisten palkkakustannuksia suuremmissa yksiköissä. Tilojen käyttöaste nousee pidempien aukioloaikojen myötä ja samalla saavutettavuus paranee, kun erilaisia toimintoja voidaan keskittää toistensa läheisyyteen. Yhteisessä käytössä olevat kokous-, kokoontumis- ja henkilöstötilat sekä laitteet tehostavat tilojen ja muiden resurssien käyttöä. Tilasuunnittelussa huomioidaan myös alueen asukkaiden ja yhdistysten kokoontumismahdollisuudet, joita pitkät aukioloajat parantavat. Vaikka välittömät ulkoiset kustannussäästöt voivat olla pieniä, uusi toimintamalli mahdollistaa alenevan kustannuskehityksen pidemmällä aikavälillä. Monipalvelupisteet onkin nähtävä investointina tulevaisuuteen, ei kertaluonteisena säästötoimenpiteenä. 2.3 Näkökulmia monipalvelupisteisiin Kirjastopalvelut Kirjastopalvelut on mukana kaikissa selvityksen monipalvelupisteissä. Monipalvelupisteisiin sijoittuvan kirjaston sopiva koko on noin m² suhteutettuna alueiden väestöön. Tikkakosken monipalvelupisteessä kirjastotila jää tarpeisiin nähden hieman liian pieneksi, vaikka kirjaston käyttö on kaksinkertainen Säynätsaloon ja kolminkertainen Korpilahteen verrattuna. Tavoitteena on 5 päivää viikossa avoinna olevat kirjastot, joiden henkilökuntamäärä kussakin on noin 2 henkilötyövuotta. Kirjastojen aukioloa on mahdollista lisätä nykyisestä, jos tilat sijoitetaan monipalvelupisteisiin siten, että kirjaston pitäminen auki myös itsepalveluperiaatteella on mahdollista esimerkiksi sijoittamalla tilat aulatiloihin, joihin saadaan tarvittava valvonta.

8 Nykyisin lehtilukusalit ovat olleet avoinna kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella aina kun tila on sen mahdollistanut. Esimerkiksi Tikkakoskella lehtilukusali on ollut avoinna yhteispalvelupisteen aukioloaikojen mukaisesti. Varsinaisen kirjastotilan lisäksi tulisi olla riittävästi yhteiskäyttöisiä tiloja, muun muassa neuvottelutiloja ja asiakaskäyttöön sopivia kokous- ja tapahtumatiloja. Kirjastoissa on aukioloaikojen ulkopuolella runsaasti toimintaa muun muassa koulujen luokkakäynnit ja opetussuunnitelmiin kuuluvat tiedonhaun opetukset sekä päiväkotikäynnit ja satutunnit. Esimerkiksi Tikkakoskella kävi vuonna 2013 yhteensä 79 ryhmää, etupäässä aamupäivisin. Asiakkaille tarkoitettujen nettikoneiden sijoittelua voi tutkia myös yhteisesti esimerkiksi yhteispalvelun kanssa. Monipalvelupisteiden suunnittelussa tulee välttää pienkirjastojen virheet. Niistä saadut kokemukset ovat olleet huonoja. Aukioloajat ja tilojen koko ovat olleet riittämättömät kysyntään nähden. Suoritehinta on ollut myös korkea niukkojen aukioloaikojen vuoksi. Tikkakosken kirjaston sijoittuminen suunniteltuun monipalvelupisteeseen on haasteellista, koska kirjastolle varattu tila ei täytä kirjaston tavoitekokoa Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden pääasiallinen toiminta painottuu iltapäivään ja iltaan, mutta toimintaa on myös kello 8 14, muun muassa koulun liikuntatunteja, yhteisöllisyystunnit, ryhmäytykset ja henkilökohtaiset ohjaukset. Tiloissa toimii kolmannen sektorin toimijoita, kuten ML-perhekahvila, eläkeläisryhmät, kansalaisopisto sekä liikunta- ja muita järjestöjä. Iltaisin ja viikonloppuisin käyttäjäkunta muodostuu mitä erilaisimmista ryhmistä ja heidän kokoontumisista sekä tapahtumista (myös yksityisten henkilöiden juhlista ja vanhempi-lapsi toiminnasta) silloin kun tilat ovat vapaana. Tikkakoskella nuorisopalveluilla ei ole ollut omia toimitiloja kesästä 2013 alkaen. Toimintaa on järjestetty kouluilla ja seurakunnan tiloissa. Nuorisonohjaajien toimistopiste sijaitsee tällä hetkellä Palokassa. Säynätsalossa nuorisopalveluilla on yhteistilat päiväkeskuksen ja liikuntapalveluiden kanssa. Korpilahdella kansalaisopisto toimii samassa rakennuksessa. Ne ovat toimivia pienimuotoisia monipalvelupisteitä, joista Huhtasuolle ja Tikkakoskella voidaan hakea mallia. Nuorisopalveluiden toimintoja voidaan sijoittaa yhteiskäyttöisiin tiloihin, mikäli toiminnan aikataulut sopivat yhteen. Monipalvelupisteet mahdollistavat toiminnallisen yhteistyön lisääntymisen, kun yhteiskäyttöisissä tiloissa voidaan järjestää esimerkiksi räppipajoja, nuorten terveysvalistusta ja nuorten tiedotuspiste. Myös järjestötoimijat voivat käyttää tiloja. Yhteiskäytössä tulee huomioida riittävän tilavat toimintatilat, säilytysmahdollisuudet ja varusteet. Myös tilojen rajaus, kulunvalvonta, asiakkaiden opastus ja ohjaus on huomioitava. Lisäksi tilan tulee saada olla nuorten näköinen Yhteispalvelu Yhteispalvelu toimii selvityksessä olevissa monipalvelupisteissä Tikkakoskella, Säynätsalossa ja Korpilahdella. Lisäksi Vaajakoskella on yhteispalvelupiste. Yhteispalvelupisteessä tarjotaan lähipalveluna yleisneuvontaa Jyväskylän kaupungin ja yhteistyökumppaneiden palveluista. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Tiloissa on myös asiakaspääte. Monipalvelupisteiden uudenlaiset tilat mahdollistavat nykyistä paremmin henkilökohtaisten asioiden käsittelyn, kun asioista on mahdollista keskustella suljetuin ovin. Kirjastolla ja yhteispalvelupisteillä on yhteisiä asiakkaita ja lähekkäin toimiminen lisää yhteistyön mahdollisuuksia. Korpilahden ja Säynätsalon yhteispalvelupisteissä on mahdollista saada videolaitteella etäpalveluna yhteyden Kelaan, maistraattiin, verohallintoon ja oikeusapuun sekä kaupungin vanhus- ja vammaispalveluihin ja aikuissosiaalityön palveluihin. Myös Tikkakosken yhteispalveluun on suunnitteilla etäpalvelun tarjoamista. 7

9 Mikäli Asiakaspalvelu 2014 lainsäädäntö valmistuu, tullee Tikkakosken monipalvelupiste toimimaan julkishallinnon yhteisenä asiakaspalvelupisteenä Terveyspalvelut Monipalvelupisteitä tarkastellaan osana terveyspalvelujen kokonaisverkkoratkaisua. Tavoitteena on jyväskyläläisten terveyspalvelujen keskittäminen kolmelle täyden palvelun terveysasemalle Kukkumäkeen, Palokkaan ja Vaajakoskelle. Tikkakosken, Huhtasuon, Säynätsalon ja Korpilahden alueille tarjotaan terveyspalveluja paikallisista monipalvelupisteistä. Monipalvelupisteiden käyttöönotto edellyttää muutoksia pääterveysasemien toimintoihin, resursointiin ja tiloihin. Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien toimintojen tulevaisuus liittyy Uusi sairaala hankkeen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioratkaisuihin. Monipalvelupisteet mahdollistavat toimintaa ja henkilöstöä kohdentamalla palvelujen turvaamisen tulevaisuudessa nykyistä paremmin. Lisäksi on mahdollista, että uudella toimintamallilla pystytään jonkin verran vähentämään sijaisten käyttöä ja saamaan aikaan taloudellista säästöä. Terveyspalveluissa lisätään sähköistä asiointia ja selvitetään liikkuvien vastaanottojen (vrt. Eksoten Mallu-auto) käyttömahdollisuuksia ja kustannuksia. Monipalvelupisteisiin varataan yksi tai useampi monikäyttövastaanottohuone, jota voi käyttää tarvittaessa lääkärit sekä suun terveydenhuollon ja terapiapalvelujen työntekijät. Joukkoliikenneratkaisuja tulee tarkastella myös terveyspalvelujen saavutettavuuden näkökulmasta. Tikkakosken monipalvelupiste Monipalvelupiste jää nykyiselle terveysasemalle. Sinne sijoittuvat sairaanhoitajavastaanotto, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, lasten hammashoitoa ja jonkin verran fysio- ja puheterapiaa. Pääterveysasemana toimii Palokan terveysasema. Tikkakoskella lääkäripalveluja tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille. Lisäksi lääkäripalveluja tarjotaan avosairaanhoidossa rajatusti erityisessä hoidon tarpeessa oleville pitkäaikaissairaille terveyshyötymallin mukaisesti (chronic care model). Suun terveydenhuollossa kokeillaan mahdollisesti liikkuvia palveluita monipalvelupisteen tilamuutosten aikana. Huhtasuon monipalvelupiste Nykyiset terveyspalvelut jäävät alueelle, koska ns. laajennetun toiminnan säilyttäminen Huhtasuolla on perusteltua väestön lisääntyvän ja erityisenpalvelutarpeen vuoksi. Lääkärien päivystystoiminta on mahdollista on järjestää Palokan terveysasemalle, jossa se voidaan helposti huomioida tilajärjestelyissä. Varsinainen lääkärinvastaanotto jää tällöinkin Huhtasuolle ja ratkaisu on tilankäytöltään lähes sama. Molemmissa vaihtoehdoissa tiloja käytetään nykyistä tehokkaammin. Noin 15 työhuonetta vapautuu muuhun käyttöön. Säynätsalon monipalvelupiste Terveyspalveluja on arvioitu kahden vaihtoehdon osalta. Ensisijaisessa vaihtoehdossa kaikki terveysaseman tilat vapautuvat. Palvelut siirretään pääsääntöisesti Muuramen ja Kyllön terveysasemille. Keljonkankaan toimipaikasta tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä osa lasten hammashoidosta. Toisena vaihtoehtona on, että alueelle jää sairaanhoitajavastaanotto, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ja lasten hammashoitoa. Toiminnat jäävät nykyiselle terveysasemalle ja tilankäyttöä tehostetaan. Korpilahden monipalvelupiste Terveyspalvelut säilyvät nykyisellään, mutta tilankäyttöä tiivistetään. Tilaa vapautuu muuhun käyttöön. Tiivistämisestä tehdään erillinen lisäselvitys. Korpilahden terveyspalvelujen tilannetta arvioidaan uudelleen lääkäritilanteesta mukaan. 8

10 Muut toimijat Monipalvelupisteiden sisältö ja tarjottavat palvelut vaihtelevat. Toiminnan ytimen muodostavat kaikilla alueilla kirjasto-, nuoriso- ja terveyspalvelut. Näiden lisäksi selvityksessä mukana on eri alueilla muita toimijoita, kuten kotihoito, päiväkeskus, yhteispalvelu ja muita yhteistyökumppaneita. Kaikissa monipalvelupisteissä on toiminnan edellyttämät palvelutilat. Henkilöstötilat (sosiaali- ja taukotilat), kokoontumistilat sekä aula- ja wc-tilat ovat yhteiskäytössä. Monipalvelupisteissä voi olla kokoontumistiloja, joita alueen asukkaat, yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää kokoontumistiloina. Tällöin ilta- ja viikonloppukäyttö on otettava huomioon tilojen sijoittelussa, sisäänkäynneissä, valvonnassa ja muissa käytännön ratkaisuissa. Tämä tiivistää osaltaan yhteistyötä 3. sektorin ja kaupungin välillä ja täydentää asukastupa- ja kylätaloverkostoa. Huhtasuolla selvitetään kylätoimiston siirtymistä vuokratiloista monipalvelupisteen yhteyteen Tilapalvelu Lähtökohtana on ollut sijoittaa monipalvelupisteet kaupungin omiin kiinteistöihin. Tilasuunnittelun tavoitteena on tehostaa ja tiivistää tilojenkäyttöä sekä mahdollistaa keskitettyjen tilaratkaisujen avulla toiminnan tehostamista. Monipalvelupisteiden tilamuutokset on pyritty minimoimaan. Suurimmat muutokset joudutaan tekemään Tikkakosken monitoimipisteeseen, koska rakennukseen sijoittuu terveyspalveluiden lisäksi kirjasto, nuorisotilat ja yhteispalvelupiste. Monipalvelupisteiden muutoksille on varattu jo vuoden 2014 investointiohjelmassa 1,5 miljoonaa euroa. Uusien monipalvelupisteiden muodostuessa vapautuvat tilat ja kiinteistöt myydään tai vuokrataan. Tikkakosken monipalvelupiste Tilat sijoitetaan nykyiseen terveysaseman rakennukseen. Toiminnallisten ja teknisten muutostöiden kustannusarvio on noin euroa. Lisäksi Palokan terveysasemalle tehdään kolme hammaslääkärin vastaanottohuonetta ja välinehuollon tilat, joiden kustannusarvio on noin euroa. Tikkakosken terveysaseman tilat joudutaan joka tapauksessa peruskorjaamaan 5 10 vuoden kuluttua, jos nyt ei tehdä mitään. Mikäli monipalvelupistettä ei toteuteta ja Tikkakosken kirjaston jäisi nykyiselle paikalleen, tulee kirjaston tiloihin tehdä pikaisesti lattiakorjaus ja sisäpuolisia korjauksia, joiden kustannusarvio on noin euroa. Lisäksi tulee järjestää uudet nuorisotilat, koska alueen nuorisotila lakkautettiin Tikkakosken monitoimitalon sulkemisen myötä. Tilatarve olisi noin 400m 2 ja vuokra-arvio noin euroa vuodessa. Huhtasuon monipalvelupiste Terveysaseman tilat jäävät nykyiselle terveysasemalle L-taloon, jossa tilankäyttöä tehostetaan siten, että 1.kerroksesta vapautuu noin 15 työhuonetta muuhun käyttöön. L-talossa tehdään tilamuutoksia, muun muassa vastaanottotiloja muutetaan monikäyttövastaanottohuoneiksi. Muutostöiden kustannusarvio on noin euroa. K-taloon tehdään nuorisopalvelun ja kirjaston toimintaan liittyviä pieniä tilankäytön tehostamiseen liittyviä muutoksia, joiden on kustannusarvio noin euroa. Vanhuspalveluiden päiväkeskus jää nykyisiin tiloihin. Vaihtoehtona on tutkittu vanhusten päiväkeskuksen siirtymistä K-taloon. Tässä vaihtoehdossa tulee melko paljon tilamuutoksia nykyisiin kirjaston ja nuorisopalvelun tiloihin. Näiden muutostöiden kustannusarvio on noin euroa. Huhtasuon kylätoimisto toimii nyt vuokratiloissa ja voisi siirtyä terveysasemalta vapautuviin tiloihin L- talon 1. kerrokseen.

11 10 Säynätsalon monipalvelupiste Ensimmäisessä vaihtoehdossa terveysasema tyhjenee terveyspalveluiden lakkautuessa. Kotihoito siirtyy kunnantalolle. Tässä vaihtoehdossa ei synny kustannuksia ja vapautuviin tiloihin etsitään uutta toimijaa tai tiloista luovutaan. Toisessa vaihtoehdossa terveysasemalle jää nykyistä rajatummat terveyspalvelut ja kotihoito. Tilankäyttöä tiivistetään ja vastaanottotiloja muutetaan monikäyttövastaanottohuoneiksi. Tilajärjestelyistä syntyy kustannuksia noin euroa. Osa tiloista vapautuu muuhun käyttöön. Kunnantalolla ei tehdä muutoksia ja kustannuksia ei synny, mutta kunnantalon vapaita tiloja ei saada riittävästi hyötykäyttöön. Korpilahden monipalvelupiste Toiminta Korpilahti-talolla säilyy nykyisellään. Terveyspalveluilta vapautuviin 2. kerroksen tiloihin etsitään muuta käyttöä. Rakennukseen ei tule muutoksia ja kustannuksia ei synny Vanhus- ja vammaispalvelut, Huhtasuon päiväkeskus Päiväkeskus toimii nykyisin vanhusten vuokratalon yhteydessä. Tilat ovat ahtaat ja ilmanvaihto on riittämätön. Asiakasmäärää ei voida kasvattaa, vaikka alueella kysyntä lisääntyy uusien senioritalojen valmistuttua. Henkilöstö näkee yhteistyön kirjaston ja nuorison mahdollisuudeksi kehittää uudenlaista toimintaa, mikäli päiväkeskus toimii monipalvelupisteessä. Mikäli päiväkeskus siirtyisi monipalvelupisteen yhteyteen, vanhusten vuokratalossa asuvien vanhusten kulkeminen päivittäin päiväkeskukseen hankaloituu ja osa tarvitsee kuljetuksia tai kotiin kuljetettuja lounaita. Myös kotihoidon tarve lisääntyy. Nykyiset asiakkaat kokevat tilat viihtyisiksi ja kodinomaisiksi Joukkoliikenne Joukkoliikenteen linjastot ovat rakentuneet Jyväskylän alueelle vuosien saatossa. Niiden suunnittelusta on vastannut paikallisliikennettä hoitava Jyväskylän Liikenne Oy. Paikallisliikennettä on täydentänyt seutu- ja kaukoliikenteen tarjonta Äänekosken, Jämsän, Keuruun, Toivakan, Lievestuoreen ja Laukaan suunnista. Joukkoliikennelain muututtua Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen joukkoliikenteen seudullinen toimivaltainen viranomaisalue on toiminut vuodesta 2012 lähtien. Jyväskylän seudun järjestämistavaksi on valittu bruttomalli, jossa viranomainen vastaa liikenteen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvistä tehtävistä ja velvoitteista. Uuden järjestämistavan mukainen liikenne alkaa Muuttuvassa toimintamallissa viranomainen voi entistä selkeämmin vaikuttaa joukkoliikennelinjastojen muutoksiin, reittivaihtoehtoihin ja joukkoliikenteen palvelutarjontaan. Joukkoliikennettä täydentää kattava palvelu- ja asiointiliikenne niin Jyväskylän keskustassa kuin haja-asutusalueillakin. Nykyinen linjasto kulkee pitkälti Jyväskylän keskustan kautta ja kehätyyppisiä yhteyksiä ei ole, koska joukkoliikenteen suunnittelussa on huomioitu koulut, oppilaitokset sekä keskeiset työpaikkakeskittymät. Monipalvelupisteiden muodostaminen ja terveyspalveluiden siirrot Tikkakoskelta ja Säynätsalosta on huomioitava myös joukkoliikenteen linjastosuunnittelussa. Asiakkailla on mahdollisuus nykylinjaston mukaisesti päästä uuden palveluverkon mukaisille palvelupisteille, mutta monessa tapauksessa se edellyttää vaihdollisia yhteyksiä. Lisäksi nykyisessä vuorotarjonta vaihtelee viikon eri päivinä ja kellonaikoina, joten asiakkaan pääsyä terveyspalveluiden piiriin ei pystytä takaamaan nykyisellä linjastolla. Tikkakoski

12 11 - Joukkoliikennetarjonta hyvä välillä Tikkakoski Jyväskylän keskusta, puutteita yhteyksissä Tikkakoskelta suoraan Palokan terveysasemalle. - Vaihdollinen yhteys Palokan keskuksessa, edellyttää linjojen aikataulujen muutoksia, jotta odotusaika Palokan keskuksessa on kohtuullinen. - Vaihtoehtona osan linjojen ajaminen Palokan terveyskeskuksen kautta. - Joukkoliikenteen reittimuutoksien ja mahdollisten lisävuorojen arvioitu kustannusvaikutus euroa/vuosi (yksi lisäauto klo 9-15 välille arkisin välille Tikkakoski Jyväskylän keskusta). - Toinen vaihtoehto on muuttaa osa linjan 22 vuoroista kulkemaan Palokan terveyskeskuksen kautta arkipäivisin klo 9 13 välisenä aikana siten, että joka toinen yhteys ajaisi Palokan kautta ja joka toinen Mankolan kautta. Tikkakosken ja Jyväskylän keskustan välinen vuorotarjonta on 2 vuoroa/tunti. Muutos heikentää Palokan keskuksen ja Taulumäen välillä olevaa vuorotarjontaa. Arvioitu lisäkustannus on vuositasolla noin euroa. Korpilahti - Joukkoliikennetarjonta kohtuullinen välillä Korpilahti Muurame Jyväskylä. Jämsän suunnasta tuleva seutu- ja kaukoliikenne on huomioitu. - Joukkoliikenne palvelee vain Korpilahden keskustassa ja keskustan läheisyydessä asuvia, hajaasutusalueen asukkaille on tarjolla asiointiliikennettä, jolla pääsee joukkoliikenneväylien varteen. Korpilahdella ja Kuohulla mutta asiointiliikennettä on tarjolla vain kerran viikossa. - Asiointiliikenteen vuorojen kaksinkertaistaminen noin euroa/vuosi. Säynätsalo - Joukkoliikennetarjonta hyvä Jyväskylän suuntaan ja kohtuullinen Muuramen suuntaan, mutta osalle Säynätsalon asukkaista joutuu käyttämään vaihdollisia yhteyksiä. - Alueella palveluliikennettä kahtena päivänä viikossa Jyväskylän suuntaan. - Vuoromäärän nosto arkipäivinä välillä Säynätsalo Muurame 2 vuoroon tunnissa lisää kustannuksia euroa vuodessa. - Vaihtoehtona on Muuramen monipalveluliikenteen lisätarjonnasta Säynätsalosta Muurameen, josta tulisi sopia Muuramen kanssa. Kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu. Joukko-, palvelu- ja asiointiliikenteiden suunnittelussa tulee huomioida seuraavat asiat: Ajokaudet - Joukkoliikenteen vuorotarjonta suunnitellaan ajokausittain ja ajokausia ovat kouluvuoden aikainen liikenne ja kesäliikenne. Päätökset tehdään joukkoliikennejaostossa noin kolme kuukautta ennen ajokauden alkua. Muutoksia vaikea tehdä kesken ajokauden (painetut aikataulut ja muutoksista informointi). - Kesäajan tarjonta poikkeaa oleellisesti kouluvuoden aikaisesta tarjonnasta, koska matkustajia on vähemmän. Arkipäiväliikenteessä tarjonta putoaa kesällä kolmannekseen kouluvuoden aikaisesta liikenteestä. Lauantain ja sunnuntain tarjonta pysyy lähes talvikauden tasolla. Kustannukset - Järjestämistapamuutoksen myötä liikenteen järjestämisestä maksetaan liikennesuoritteisiin perustuva korvaus. Asiakastulot tulevat kaupungille. - Uusien linjojen tulisi olla taloudellisesti riittävän kannattavia, joten linjojen perustaminen edellyttää riittävää asiakaspotentiaalia, ei vain palveluverkon muutoksista johtuen suunniteltuja linjoja, joilla käyttäjiä on vähän. Palveluliikenne - Palvelu- ja asiointiliikenteen suunnittelu ei ole sidoksissa ajokausiin, joten muutoksia voidaan toteuttaa sopivina ajankohtina. Muutoksissa on kuitenkin huomioitava nykyisten asiakkaiden informointi, koska palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävät lähinnä seniorit ja enemmän ohjausta ja apua tarvitsevat asiakkaat.

13 - Uusien linjojen ja reittien kokeilu joukkoliikennettä helpompaa, koska toiminta perustuu pääosin kutsuohjaukseen ja asiakkaiden tarpeiden huomiointiin pystytään kiinnittämään enemmän huomiota Asukkaiden näkökulma Monipalvelupisteiden muodostamisessa on ollut tavoitteena myös kunkin alueen muun palvelutarjonnan, asukkaiden tarpeiden ja alueen erityispiirteiden huomioiminen. Tämän vuoksi selvitysvaiheessa on järjestetty asukastilaisuudet alueilla, jonne monipalvelupisteitä on suunniteltu. Asukkaiden näkökulmia on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon valmistelussa. Tilaisuuksissa on keskusteltu erityisesti terveyspalveluiden järjestelyistä sekä palveluiden saavutettavuudesta ja joukkoliikenteen toimivuudesta. Asukastilaisuuksien muistiot ovat saatavissa kaupungin nettisivuilla: - Säynätsalon asukastilaisuus ure/66300_saynatsalon_tilaisuus_ _muistio.pdf - Huhtasuon asukastilaisuus ure/66395_mpp_ _huhtasuo_muistio.pdf - Tikkakosken asukastilaisuus ure/66538_monipalvelupisteet_asukastilaisuus_tikkakoski_ pdf - Korpilahden kuntalaistilaisuus

14 13 Liitteet Liite 1. Tietoja monipalvelupisteistä Nykytilanne Monipalvelupiste TIKKAKOSKI ilman lääkärivastaanottoa Henkilöstö Tilat m 2 Henkilöstö Tilat m 2 Kirjasto Vastaava kirjastonhoitaja 1.0 Kirjastovirkailija Vastaava kirjastonhoitaja 1.0. Kirjastovirkailija Nuorisopalvelut Nuorisonohjaajia 2 0 Nuorisonohjaajia Yhteispalvelu Palveluneuvojia 1 10 Palveluneuvojia 1 49 Terveyspalvelut Sairaanhoitaja 2 Fysioterapeutti 0.6 Puheterapeutti 0.2 Laitoshuoltaja 1.0 Osastonhoitaja/suuhyg. 1.0 Suuhygienisti 1.0 Hammashoitaja 3.0 Hammaslääkäri 2.0 Terveydenhoitaja Sairaanhoitaja 2 Fysioterapeutti 0.4 Puheterapeutti 0.2 Suuhygienisti 0.8 Hammashoitaja 0.4 Hammaslääkäri 0.2 Terveydenhoitaja Yhteensä 1480m2 901 m2 TIKKAKOSKI lääkärivastaanotto Henkilöstö Tilat m 2 Henkilöstö Tilat m 2 Kirjasto Vastaava kirjastonhoitaja 1.0 Kirjastovirkailija Vastaava kirjastonhoitaja 1.0. Kirjastovirkailija Nuorisopalvelut Nuorisonohjaajia 2 0 Nuorisonohjaajia Yhteispalvelu Palveluneuvojia 1 10 Palveluneuvojia 1 49 Terveyspalvelut Lääkäri 2 Sairaanhoitaja 3 Fysioterapeutti 0.6 Puheterapeutti 0.2 Laitoshuoltaja 1.0 Osastonhoitaja/suuhyg. 1.0 Suuhygienisti 1.0 Hammashoitaja 3.0 Hammaslääkäri 2.0 Terveydenhoitaja Lääkäri 2 Sairaanhoitaja 3 Fysioterapeutti 0.4 Puheterapeutti 0.2 Suuhygienisti 0.8 Hammashoitaja 0.4 Hammaslääkäri 0.2 Terveydenhoitaja Yhteensä 1480m2 931 m2 HUHTASUO Henkilöstö Tilat m 2 Henkilöstö Tilat m 2 Kirjasto Kirjastonjohtaja 1.0 Kirjastovirkailija Vastaava kirjastonhoitaja 1.0. Kirjastovirkailija 1.0. Nuorisopalvelut Nuorisonohjaajat Nuorisonohjaajat Terveyspalvelut Sairaanhoitaja 10.5 Fysioterapeutti Sairaanhoitaja 10.5 Fysioterapeutti

15 14 Kylätoimisto Fysioterapeutti 0.5 Arkistonhoitaja 1.0 Laitoshuoltaja 1.0 Lääkäri 4.5 Suuhygienisti 2.0 Hammashoitaja 5.0 Hammaslääkäri 3.0 Välinehuoltaja 1.0 Terveydenhoitaja 4.5 (päihde- ja depressiohoitaja + psykologit) Työllisyyden kuntakokeilu 2.0 (v loppuun) Hyvinvointia Huhtasuolle hanke 1.0 (v loppuun) Fysioterapeutti 0.5 Arkistonhoitaja 1.0 Laitoshuoltaja 1.0 Lääkäri 4.5 Suuhygienisti 2.0 Hammashoitaja 5.0 Hammaslääkäri 3.0 Välinehuoltaja 1.0 Terveydenhoitaja 4.5 (päihde- ja depressiohoitaja + psykologit) Työllisyyden kuntakokeilu ja Hyvinvointia Huhtasuolle hanke vapautuviin tiloihin Yhteensä 3052 m m2 SÄYNÄTSALO, vaihtoehto 1 Henkilöstö Tilat m 2 Henkilöstö Tilat m 2 Kirjasto Vastaava kirjastonhoitaja 1.0. Kirjastovirkailija Vastaava kirjastonhoitaja 1.0. Kirjastovirkailija 0.4 Yhteispalvelu Palveluneuvoja Palveluneuvoja Terveyspalvelut Sairaanhoitaja 2.4 Kansalaisopiston kudontaluokka Kunnantalolle Perushoitaja 0.6 Lähihoitaja 0.5 Fysioterapeutti 0.5 Lääkäri 2.5 Suuhygienisti 1.0 Hammashoitaja 1.0 Hammaslääkäri 1.0 Terveydenhoitaja 1.0 Kotihoito Kotihoito 73 Yhteensä 1919 m m2 111 SÄYNÄTSALO, vaihtoehto 2 Henkilöstö Tilat m 2 Henkilöstö Tilat m 2 Kirjasto Vastaava kirjastonhoitaja Vastaava kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija 0.4 Kirjastovirkailija 0.4 Yhteispalvelu Palveluneuvoja Palveluneuvoja Terveyspalvelut Sairaanhoitaja 2.4 Perushoitaja 0.6 Lähihoitaja 0.5 Fysioterapeutti 0.5 Lääkäri 2.5 Suuhygienisti 1.0 Hammashoitaja 1.0 Hammaslääkäri 1.0 Terveydenhoitaja 1.0 Kotihoito 804 Sairaanhoitaja 1.0 Terveydenhoitaja 1.0 Suuhygienisti 0.8 Hammaslääkäri 0.2 Hammashoitaja 0.2 Kotihoito 485

16 15 Kansalaisopiston kudontaluokka Kunnantalolle 111 Yhteensä KORPILAHTI Henkilöstö Tilat m 2 Henkilöstö Tilat m 2 Kirjasto Kirjastonjohtaja 1.0. Kirjastovirkailija Kirjastonjohtaja 1.0. Kirjastovirkailija Yhteispalvelu Palveluneuvoja Palveluneuvoja terveyspalvelut Sairaanhoitaja 3.5 Osastonhoitaja 1.0 Perushoitaja 2.5 Fysioterapeutti 1.0 Puheterapeutti 0.4 Lääkäri 3.5 Suuhygienisti 2.0 Hammashoitaja 1.5 Hammaslääkäri 2.0 Terveydenhoitaja Sairaanhoitaja 3.5 Osastonhoitaja 1.0 Perushoitaja 2.5 Fysioterapeutti 1.0 Puheterapeutti 0.4 Lääkäri 3.5 Suuhygienisti 2.0 Hammashoitaja 1.5 Hammaslääkäri 2.0 Terveydenhoitaja Yhteensä 1962 m m2

17 TIKKAKOSKEN MONIPALVELUPISTE, VE 1: 16 Lähikirjasto Nuorisopalvelut Yhteispalvelu Terveyspalvelut Neuvola Sairaanhoitaja Suunterveys Monikäyttöhuone VE2: 2 LÄÄKÄRIN LISÄYS

18 HUHTASUON MONIPALVELUPISTE, L-TALO 17 L-TALO 1. KRS L-TALO 2. KRS Terveyspalvelut Sairaanhoitaja 10.5 Fysioterapeutti 1.0 Fysioterapeutti 0.5 Arkistonhoitaja 1.0 Laitoshuoltaja 1.0 Lääkäri 4.5 Suuhygienisti 2.0 Hammashoitaja 5.0 Hammaslääkäri 3.0 Välinehuoltaja 1.0 Terveydenhoitaja 5.0 (päihde- ja depressiohoitaja + psykologit)

19 HUHTASUON MONIPALVELUPISTE, K-TALO 18 Lähikirjasto Nuorisopalvelut

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23 Liite 2. Väestöarvio suuralueittain MUUTOS Kantakaupunki Kypärämäki-Kortepohja Lohikoski-Seppälänkangas Huhtasuo Kuokkala Keltinmäki-Myllyjärvi Keljo Halssila Säynätsalo Tikkakoski-Nyrölä Palokka-Puuppola Vaajakoski-Jyskä Kuohu-Vesanka Korpilahti Ei tietoa Yhteensä

25 Päivitetty Päälähde: Tilastokeskus Saatavissa: Jyväskylän kaupunki: Tietoa Jyväskylästä 24 Liite 3. Tietoja Jyväskylästä suuralueittain Keljo Kantakaupunki Kypärä- mäki- Kortepohja Lohikoski- Seppälänkangas Huhtasuo Kuokkala Keltin- mäki- Myllyjärvi Halssila Säynätsalo Tikka- koski- Nyrölä Palok- ka- Puuppola Vaaja- koski- Jyskä Kuo- hu- Vesanka Korpilahti Koko kaupunki vuotiaat Osuus väestöstä % 7,2 13,9 16,1 15,4 16,1 16,0 21,6 16,6 17,5 23,8 22,6 19,7 24,3 16,7 16,2 Yli 65-vuotiaat Osuus väestöstä % 19,9 15,9 18,1 15,7 9,2 12,7 9,8 16,3 18,4 14,4 13,8 15,0 13,4 22,0 15,4 Ulkomaalaiset Työvoima: Työlliset Työttömät Työttömyysaste % Työvoiman ulkopuolella: vuotiaat 11,4 11,5 13,8 24,7 12,8 15,8 10,5 11,2 12,9 12,5 9,6 12,8 10,8 10,9 12, Opiskelijat Muut Keskitulot 2011 (euroa) Lapsiperheitä Eläkeläiset Vanhusasuntokunnat

26 25 Liite 3. Työryhmä ja selvityksen aikataulu Monipalvelupisteiden selvitystyö aloitettiin lokakuussa 2013 laaja-alaisella työryhmällä Tilapalvelun johdolla. Selvitystyön projektipäällikkönä toimi Marjut Koivisto ja lähtien Pirjo Tuosa. Työryhmätyöhön osallistuneet: Terveyspalvelut Ari Kukka, vastuualuejohtaja Paula Käyhkö, palvelujohtaja Sakari Ritala palvelujohtaja, avosairaanhoito Anu Mutka hoitotyön johtaja, avosairaanhoito Anne Kirmanen hoitotyön johtaja, avosairaanhoito Riitta-Maija Hautamäki palvelujohtaja, neuvolat Mauri Paajanen palvelujohtaja, keskityt palvelut Pirkko Paavola palvelujohtaja, suun terveydenhuolto Terttu Hyvärinen hoitotyön johtaja, suun terveydenhuolto Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Ari Karimäki, vastuualuejohtaja Seija Laitinen-Kuisma kirjastotoimenjohtaja Opetuspalvelut Eino Leisimo, vastuualuejohtaja Antti Kolu, nuorisojohtaja Vanhus- ja vammaispalvelut Pirkko Uuttu, palvelujohtaja Eila Ahvenainen, palvelupäällikkö päiväkeskukset Kaupunkirakennepalvelut Ari Tuovinen, joukkoliikenneinsinööri Konsernihallinto Tapio Soini kehittämisjohtaja Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Tytti Solankallio-Vahteri, hyvinvointikoordinaattori Helinä Mäenpää, viestintäjohtaja Vesa Voutilainen, laskentapäällikkö Jyväskylän Tilapalvelu Ulla Rannanheimo, suunnittelupäällikkö Eija Korkalainen-Halmu, projektipäällikkö Marjut Koivisto, projektipäällikkö Lisäksi selvitystyöhön on osallistunut joukko kunkin kohteen paikallisia toimijoita. Selvityksen tilasuunnitelmat ja kustannuslaskelmat: Arkkitehtipalvelu Oy KPM-Engineering Oy / Finmacon KS Sweco Talotekniikka Oy LVI-Insinööritoimisto Lindroos Oy PH-Rakennuttajapalvelu Oy Asukastilaisuudet Säynätsalo 5.2., Huhtasuo11.2., Tikkakoski ja Korpilahti Perusturvalautakunnan tutustumiskierros kohteisiin Hallinnolliset käsittelyt, suunniteltu aikataulu Kaupunginhallituksen seminaari Terveydenhuollon jaosto Kaupunginhallitus, seminaari Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus, iltakoulu Nuorisovaltuusto Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kaupunkirakennelautakunta Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Terveydenhuollon jaosto Tilapalvelun johtokunta Sivistyslautakunta Hyvinvointipoliittinen toimikunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, päätös

27 26

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Terveyspalveluverkko 2015-2020

Terveyspalveluverkko 2015-2020 Terveyspalveluverkko 2015-2020 28.9.2015 Kati Kallimo toimialajohtaja Perusturvalautakunta 27.8.2015 Kaupunginhallitus 31.8.2015 Terveydenhuollonjaosto 9.9.2015 Perusturvalautakunta 24.8.2015 Päätösasia

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 2 SISÄLTÖ DIA Johdanto 3-5 Työryhmä 6 Aikataulu 7 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 8 Väestöennuste 9 Kirjastoverkko 2010 10 Kirjastoverkon

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Palvelulinjaukset Valtuustoseminaari

Palvelulinjaukset Valtuustoseminaari Palvelulinjaukset 2013 2016 Valtuustoseminaari 26.8.2013 28.8.2013 Palvelulinjaukset, luonnos 2 (3.6.2013) Palaute selvityshenkilö Pirjo Tuosa 28.8.2013 2 Käsittelyt Palvelulinjausten valmisteluaikataulu

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016

Palvelulinjaukset 2013-2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelulinjaukset 2013-2016 Luonnos 3 12.9.2013 Kaupunginhallitus 16.9.2013 Sisällys 1 Palvelulinjausten lähtökohdat... 2 1.1 Palveluihin vaikuttavat muutokset... 2 1.2 Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Vuoden 2014 talousarvioehdotus 21.10.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9. Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.2017 7.9.2017 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitetään sekä alueiden että

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Dnro 20.2.2014

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Dnro 20.2.2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Dnro Monipalvelupisteiden valmistelu, Tikkakosken asukastilaisuus Aika: 18.2.2014 klo 18 20 Paikka: Tikkakosken yläkoulu Osallistujat: noin 70 asukasta ja 15 monipalvelupisteiden

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012 Avosairaanhoito 1.1.-31.8.2012 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 107,37 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 112,38 Lääkärikäynti/Keskustan

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 30.4.2012

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 30.4.2012 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 30.4.2012 Avosairaanhoito 1.1.-30.4.2012 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 87,39 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 89,54 Lääkärikäynti/Keskustan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4235/10.03.02/2014 80 Matinkylän terveysaseman tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Heli Yli-Knuuttila, puh. 046 877 2627

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet JYVÄSKYLÄ 23.10.2013 EL 28.10.2013 Kasvun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Hyvinvointikeskuksen palvelut. Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo

Hyvinvointikeskuksen palvelut. Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo Hyvinvointikeskuksen palvelut Elina Anttila, ma. perusturvajohtaja Kuntalaisinfo 18.1.2017 MITEN TÄHÄN TULTIIN? Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 28.8.2013 Kylmäkosken terveysaseman toiminta

Lisätiedot

Avosairaanhoito. Palvelupäällikkö Anu Mutka. Vastaanottotoiminta. Kuokkalan ta Vaajakosken ta. apulaisylilääkäri Jyrki Suikkanen

Avosairaanhoito. Palvelupäällikkö Anu Mutka. Vastaanottotoiminta. Kuokkalan ta Vaajakosken ta. apulaisylilääkäri Jyrki Suikkanen MIKÄ IHMEEN JYTE? Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus palvelee Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan asukkaita. Yhteistoiminta-alueella tuotetaan palvelut noin 140 000 asukkaalle. Avosairaanhoito

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus 12.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kolme palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen,

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu

ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu 11.5.2010 Sivu 1/16 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu Hanke: Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA 11.5.2010 Haahtela-rakennuttaminen Oy Tinasepäntie 45, 00620

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013 31.10.2013 Avosairaanhoito 1.1.-31.8.2013 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 80,97 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 135,94

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin PALVELULINJAUKSET

Jyväskylän kaupungin PALVELULINJAUKSET Jyväskylän kaupungin PALVELULINJAUKSET 2013 2016 Palvelulinjaukset 2013 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 Sisällys 1 Palvelulinjausten lähtökohdat 2 1.1 Palveluihin vaikuttavat muutokset

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VANHUSNEUVOSTO. TOIMINTAKERTOMUS Toimikausi

JYVÄSKYLÄN VANHUSNEUVOSTO. TOIMINTAKERTOMUS Toimikausi 1 JYVÄSKYLÄN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Toimikausi 2013-2016 2 VANHUSNEUVOSTO kaudella 2013-2016 Puheenjohtaja Raili Rissanen, varapuheenjohtaja Kari Jokinen Vanhusneuvoston sihteeri Sanna Siniluhta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013

Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013 Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013 KV:n seminaari 6.2.2013 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 1.2.2013 Tiejaosto n kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston tehtäväalue Ympäristöterveysjaosto

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014

Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014 Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014 25.3.2014 TAVOITE Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen 2014 tavoitteena on päivittää edellisen selvityksen pohjalta päiväkotien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valtuustoseminaarin tulosten arviointi ja ohjeistus toimialoille

Valtuustoseminaarin tulosten arviointi ja ohjeistus toimialoille Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 98 28.05.2015 Valtuustoseminaarin tulosten arviointi ja ohjeistus toimialoille PALRYH 28.05.2015 98 Työryhmä käy läpi valtuustoseminaarista kerätyt tulokset ja antaa

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 123 19.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 10.03.2016 Kaupunginhallitus 89 25.04.2016 Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla,

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Jyväskylän päiväkotiverkko Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Tilojen nykytilan analysointi ja tilankäytön tehostaminen vanhojen kohteiden korjaustarve uusien tilavaihtoehtojen hankinta/rakentaminen

Lisätiedot

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 1 (5) Asia (valmistelun kohteena oleva asian aihe) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Selvitystyön raportti 8.5.2015

Selvitystyön raportti 8.5.2015 8.5.2015 RAPORTTI 1 / 25 Haahtela Bulevardi 16 00120 Helsinki www.haahtela.fi Tilaaja Jyväskylän kaupunki Hanke Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 2 /

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman palvelut 14.12.2012

Kyllön terveysaseman palvelut 14.12.2012 Kyllön terveysaseman palvelut 14.12.2012 Ohjelma Tervetuloa ja kahvi Uusien tilojen esittely palveluiden näkökulmasta, avosairaanhoidon vastuualuejohtaja Sakari Ritala Remontin eteneminen ja vaiheet, Tilapalvelun

Lisätiedot

Lauritsalan pilotin tilannekatsaus

Lauritsalan pilotin tilannekatsaus Lauritsalan pilotin tilannekatsaus 7.3.2014 Minna Lignell, Marja Kosonen, Ritva Simpanen, Satu Simolin Taustalla palveluverkkouudistus Eksoten johtoryhmä on määritellyt organisaation strategianmukaiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Palvelulinjaukset , luonnos 2. Kustannusvaikutukset

Palvelulinjaukset , luonnos 2. Kustannusvaikutukset Palvelulinjaukset 2013-2016, luonnos 2. Kustannusvaikutukset Linjaus Vaikutus käyttömenoihin / vuosi M Muut tiedot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1 ja tuottaminen Palvelujen uudistamisessa lakisääteiset palvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke 2.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme palvelutuottajaa

Lisätiedot

Elina Anttila, Juhani Grönlund, Marja Lehtonen, Sirpa Hämäläinen, Antti Kemi ja Mikko Ahlfors

Elina Anttila, Juhani Grönlund, Marja Lehtonen, Sirpa Hämäläinen, Antti Kemi ja Mikko Ahlfors AKAAN HYVINVOINTIKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.10.2015 Laatijat: Elina Anttila, Juhani Grönlund, Marja Lehtonen, Sirpa Hämäläinen, Antti Kemi ja Mikko Ahlfors Hankkeen perustelu Akaan kaupungin vastuukunta-alueella

Lisätiedot

10.4.2014 PALVELUOHJAUS

10.4.2014 PALVELUOHJAUS 10.4.2014 PALVELUOHJAUS Miksi palveluohjausta? MUUTAMIA AJATUKSIA PALVELUOHJAUKSESTA: Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoitetaan asiakastyön menetelmää, että

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

AVOIMET OVET OHJELMA

AVOIMET OVET OHJELMA AVOIMET OVET OHJELMA Perjantai 14.9.2012 ja Lauantai 15.9.2012 Toimintojen yleisesittelyjä seuraavissa toimipisteissä: - KAUPUNGINTALOLLA - PÄIVÄKODEISSA - PERUSKOULUISSA - NUORISOTILOISSA - PÄÄKIRJASTOLLA

Lisätiedot