Valtuustoseminaarin tulosten arviointi ja ohjeistus toimialoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoseminaarin tulosten arviointi ja ohjeistus toimialoille"

Transkriptio

1 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Valtuustoseminaarin tulosten arviointi ja ohjeistus toimialoille PALRYH Työryhmä käy läpi valtuustoseminaarista kerätyt tulokset ja antaa niiden pohjalta tarvittaessa lisäohjeistusta toimialoille. Palveluverkkotyö jatkuu syyskaudella Lautakuntien ja kaupunginhallituksen valmistelua ja valtuuston päätöksentekoa varten on laadittu aikataulukaavio, jonka mukaan on tarkoitus edetä. Tarkoituksena on, että palveluverkkotyöryhmä edelleen seuraa lautakuntien valmistelua, mutta "puuttuu" asioihin vain, jos on jotain erityistä syytä. Tarvittaessa palveluverkkotyöryhmä voisi tuoda kantansa esiin yksittäiseen verkkoratkaisuun antamalla asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle. Suunnitellun aikataulun mukaan valtuusto tekee palveluverkkoon liittyvät päätökset syyskuun kokouksessa (5 verkkoasiaa), lokakuun kokouksessa (8 verkkoasiaa) ja marraskuun kokouksessa (7 verkkoasiaa). Esitys Palveluverkkotyöryhmä antaa seuraavaa lisäohjeistusta jatkovalmistelua varten: Käsittelyaikataulussa kaikki toimialat seuraavat liitteenä olevaa aikataulukaaviota; Keskushallinnon toimipisteverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Kustannusvaikutuksia on Samoin kuvattava tarkemmin "Kirjastot kuntalaisten olohuoneiksi" -hankkeen sisältöä ja aikataulutusta. Eläinlääkäripalvelujen verkon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Klinikkamaksun käyttöönottoon varauduttava alkaen. Sosiaalipalvelujen verkon osalta muutoksia on hahmotettava tarkemmin ja kuvattava mm. aikuissosiaalityössä kaavaillut muutokset selkeämmin. Myös vammaispalvelujen osalta jatkovalmistelussa on hahmotettava muutoksia tarkemmin. Mielenterveysklinikan ja päihdeklinikan keskittäminen /siirtäminen terveyskeskuksen yhteyteen kuvattava tarkemmin. Männikön ja Harjulan kuntoutuskotien keskittämisen vaikutus Uuden lastensuojelun keskusyksikön vaikutukset palvelukonseptiin on Kaikkien kaavailtujen muutosten kustannusvaikutuksia ja vaikutuksia henkilöstömääriin pyrittävä kuvaamaan tarkemmin. Terveysasemaverkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu kolmen terveysaseman mallin mukaan. Muutosprosessin aikataulutusta, kustannusvaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia pyrittävä kuvaamaan tarkemmin. Palvelusisällön osalta huomioitava konsultti FCG:n esittämät huomiot kehittämiskohteista.

2 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tilojen laajempi yhteiskäyttö Neuvolaverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Kuvattava tarkemmin kustannusvaikutuksineen siirtyminen ensin neljään, ja sitten kolmeen neuvolaan. Samoin kuvattava tarkemmin sähköisten palvelujen ja kotiin vietävien palvelujen sisältöä, aikataulutusta ja vaikutuksia. Ikääntyneiden palveluverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Kuvattava tarkemmin Keskustan terveysaseman osasto 1:n sulkemisen vaikutukset kustannuksiin, henkilöstömenoihin ja asiakkaan saamaan palveluun. Myös kotona annettavien palvelujen sisältöä (=sisältömuutoksia), kustannuksia ja henkilöstövaikutuksia Hammashoitolaverkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu kolmen hammashoitolan mallin mukaisesti. Muutosten aikataulutusta, mahdollisia lisärakennustarpeita, vaikutuksia henkilöstöön ja kustannuksiin on Henkilöstön työnjakokysymyksiä on kuvattava tarkemmin. Liikuteltavien palvelujen sisältöä ja laajuutta on kuvattava tarkemmin. Vesilaitoksen verkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Yhtiöittämistä koskeva selvitys tehdään vuoden 2016 kuluessa. Keittiöverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkovalmistelussa on kuvattava tarkemmin muutosten vaikutusta henkilöstöön ja kustannuksiin konsultti FCG:n esittämällä tavalla. Pienten ulkopalvelujen osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkovalmistelussa on ennakkoluulottomasti tarkasteltava yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja arvioitava työnjako-/yhteistyökysymyksiä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa. Teknisen toimen varikkojen ja varastoalueiden osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Tilahallinnon vastuuhenkilökysymystä on mietittävä uudelleen. Teknisen toimen ja Keskushallinnon on yhdessä valmisteltava ns. Roskapankkia tyhjien tilojen myynnin tehostamiseksi. Kirjastoverkon osalta jatkovalmistelussa on tutkittava sitä mahdollisuutta, että Lohjan eteläisimmässä osassa, jossa on tihein kirjastoverkko, mahdollisesti joku/jotkut kirjastot suljetaan tai niiden "luokitusta" alennetaan. Jatkovalmistelussa on (yhteistyössä Keskushallinnon kanssa) erityisesti kuvattava sitä toiminnan sisällöllistä muutosprosessia, joka johtaa kirjastojen muuttumiseen "Kuntalaisten olohuoneeksi". Kulttuuripalvelujen osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkossa on kuvattava tarkemmin, miten kaupungin rakennusten yhteiskäyttö tehostuu ja millaisia kustannusvaikutuksia sillä

3 on. Konsultti FCG:n mukaan kulttuuritoimella on liikaa omaa kiinteistömassaa ja liikaa korjausvelkaa, joten kiinteistöjen yhteiskäyttöä on kaikilta osin tehostettava ja osasta kiinteistöjä on luovuttava. Nuorisotoimen palveluverkon jatkovalmistelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kaupungin olemassa olevien rakennusten tehokkaampaan yhteiskäyttöön siten, että syntyy kustannussäästöjä. Konsultti FCG:n mukaan nuorisotoimen tähän mennessä esittämät toimenpiteet eivät johda kustannussäästöihin. Esiopetuksen ja perusopetuksen verkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu aikaisempien linjausten mukaisesti perustuen siihen, että kahdeksan alakoulua lakkautetaan ja samanaikaisesti tapahtuu uudisrakentamista ja korjaustöitä koulukampusten aikaansaamiseksi. Jatkovalmistelussa tämä kymmenen vuoden kehityskaari on kuvattava ja aikataulutettava havainnollisesti. Päiväkotiverkon osalta jatkovalmistelussa on huomioitava, että palvelutarve alenee ikäluokkien pienentyessä, yksityisten palvelujen käyttö lisääntyy ja esiopetus siirtyy kouluihin. Kaikki tämä lisää päivähoidon tilaresurssia, joka on huomioitava jatkovalmistelussa niin, että suurilta uudisrakennushankkeilta vältytään. Tätä muutostilannetta on jatkovalmistelussa kuvattava havainnollisemmin, tarkemmmin ja tuotava esille kustannusvaikutukset ja vaikutukset henkilöstötarpeeseen. Liikuntapaikkaverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Konsultti FCG:n kriittiset arviot liikuntapalvelujen runsaasta resurssoinnista on huomioitava jatkovalmistelussa. Kaavailtua yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on Lukioverkon osalta odotetaan seudullisen lukioselvityksen valmistumista. Jatkovalmistelussa on hahmotettava sitä mallia, että Lohjalla on hallinnollisesti vain yksi lukio. Muutoksen kustannusvaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia on kuvattava havainnollisesti. Kaikkien toimialojen valmistelun osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota Lohjan kaupungin rakennuskannan tehokkaampaan yhteiskäyttöön, jotta kaupunki pystyisi vähentämään ylläpidettävien rakennusten määrää. Tavoitteena tulee olla, että yhä useampia rakennuksia käytetään sekä päivisin että iltaisin. Samoin tavoitteena tulee olla, että erilaiset käyttäjäryhmät voivat toimia samoissa rakennuksissa, ja että eri kielisiä käyttäjäryhmiä voi toimia samoissa rakennuksissa. Päätös Palveluverkkotyöryhmä antaa seuraavaa lisäohjeistusta jatkovalmistelua varten: Käsittelyaikataulussa kaikki toimialat seuraavat liitteenä olevaa aikataulukaaviota; Keskushallinnon toimipisteverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Kustannusvaikutuksia on Samoin kuvattava tarkemmin "Kirjastot kuntalaisten olohuoneiksi" -hankkeen sisältöä ja aikataulutusta.

4 Eläinlääkäripalvelujen verkon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Klinikkamaksun käyttöönottoon varauduttava alkaen. Sosiaalipalvelujen verkon osalta muutoksia on hahmotettava tarkemmin ja kuvattava mm. aikuissosiaalityössä kaavaillut muutokset selkeämmin. Myös vammaispalvelujen osalta jatkovalmistelussa on hahmotettava muutoksia tarkemmin. Mielenterveysklinikan ja päihdeklinikan keskittäminen /siirtäminen terveyskeskuksen yhteyteen kuvattava tarkemmin. Männikön ja Harjulan kuntoutuskotien keskittämisen vaikutus Uuden lastensuojelun keskusyksikön vaikutukset palvelukonseptiin on Kaikkien kaavailtujen muutosten kustannusvaikutuksia ja vaikutuksia henkilöstömääriin pyrittävä kuvaamaan tarkemmin. Terveysasemaverkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu kolmen terveysaseman mallin mukaan. Muutosprosessin aikataulutusta, kustannusvaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia pyrittävä kuvaamaan tarkemmin. Palvelusisällön osalta huomioitava konsultti FCG:n esittämät huomiot kehittämiskohteista. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tilojen laajempi yhteiskäyttö Neuvolaverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisemman linjauksen mukaisesti. Kuvattava tarkemmin kustannusvaikutuksineen siirtyminen ensin neljään, ja sitten kolmeen neuvolaan. Samoin kuvattava tarkemmin sähköisten palvelujen ja kotiin vietävien palvelujen sisältöä, aikataulutusta ja vaikutuksia. Ikääntyneiden palveluverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Kuvattava tarkemmin Keskustan terveysaseman osasto 1:n sulkemisen vaikutukset kustannuksiin, henkilöstömenoihin ja asiakkaan saamaan palveluun. Myös kotona annettavien palvelujen sisältöä (=sisältömuutoksia), kustannuksia ja henkilöstövaikutuksia Hammashoitolaverkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu kolmen hammashoitolan mallin mukaisesti. Muutosten aikataulutusta, mahdollisia lisärakennustarpeita, vaikutuksia henkilöstöön ja kustannuksiin on Henkilöstön työnjakokysymyksiä on kuvattava tarkemmin. Liikuteltavien palvelujen sisältöä ja laajuutta on kuvattava tarkemmin. Selvitetään myös palvelusetelien laajempaa käyttöönottoa. Vesilaitoksen verkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Vuoden 2016 aikana selvitetään vesilaitoksen asema juridisena henkilönä. Keittiöverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkovalmistelussa on kuvattava tarkemmin muutosten vaikutusta henkilöstöön ja kustannuksiin konsultti FCG:n esittämällä tavalla.

5 Pienten ulkopalvelujen osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkovalmistelussa on ennakkoluulottomasti tarkasteltava yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja arvioitava työnjako-/yhteistyökysymyksiä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa. Teknisen toimen varikkojen ja varastoalueiden osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Tilahallinnon vastuuhenkilökysymystä on mietittävä uudelleen. Teknisen toimen ja Keskushallinnon on yhdessä valmisteltava ns. Roskapankkia tyhjien tilojen myynnin tehostamiseksi. Kirjastoverkon osalta jatkovalmistelussa on tutkittava sitä mahdollisuutta, että Lohjan eteläisimmässä osassa, jossa on tihein kirjastoverkko, mahdollisesti joku/jotkut kirjastot suljetaan tai niiden "luokitusta" alennetaan. Jatkovalmistelussa on (yhteistyössä Keskushallinnon kanssa) erityisesti kuvattava sitä toiminnan sisällöllistä muutosprosessia, joka johtaa kirjastojen muuttumiseen "Kuntalaisten olohuoneeksi". Kulttuuripalvelujen osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkossa on kuvattava tarkemmin, miten kaupungin rakennusten yhteiskäyttö tehostuu ja millaisia kustannusvaikutuksia sillä on. Konsultti FCG:n mukaan kulttuuritoimella on liikaa omaa kiinteistömassaa ja liikaa korjausvelkaa, joten kiinteistöjen yhteiskäyttöä on kaikilta osin tehostettava ja osasta kiinteistöjä on luovuttava. Nuorisotoimen palveluverkon jatkovalmistelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kaupungin olemassa olevien rakennusten tehokkaampaan yhteiskäyttöön siten, että syntyy kustannussäästöjä. Konsultti FCG:n mukaan nuorisotoimen tähän mennessä esittämät toimenpiteet eivät johda kustannussäästöihin. Esiopetuksen ja perusopetuksen verkon osalta jatkovalmistelu tapahtuu aikaisempien linjausten mukaisesti perustuen siihen, että kahdeksan alakoulua lakkautetaan ja samanaikaisesti tapahtuu uudisrakentamista ja korjaustöitä koulukampusten aikaansaamiseksi. Jatkovalmistelussa tämä kymmenen vuoden kehityskaari on kuvattava ja aikataulutettava havainnollisesti. Päiväkotiverkon osalta jatkovalmistelussa on huomioitava, että palvelutarve alenee ikäluokkien pienentyessä, yksityisten palvelujen käyttö lisääntyy ja esiopetus siirtyy kouluihin. Kaikki tämä lisää päivähoidon tilaresurssia, joka on huomioitava jatkovalmistelussa niin, että suurilta uudisrakennushankkeilta vältytään. Tätä muutostilannetta on jatkovalmistelussa kuvattava havainnollisemmin, tarkemmmin ja tuotava esille kustannusvaikutukset ja vaikutukset henkilöstötarpeeseen. Liikuntapaikkaverkon osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Konsultti FCG:n kriittiset arviot liikuntapalvelujen runsaasta resurssoinnista on huomioitava jatkovalmistelussa. Kaavailtua yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on Lukioverkon osalta odotetaan seudullisen lukioselvityksen valmistumista. Jatkovalmistelussa on hahmotettava sitä mallia, että Lohjalla on

6 hallinnollisesti vain yksi lukio. Ruotsinkielisen lukion osalta tukeudutaan seudulliseen ratkaisuun. Muutosten kustannusvaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia on kuvattava havainnollisesti. Seudullisen lukioselvityksen tulokset julkaistaan verkossa jälkeen. Kaikkien toimialojen valmistelun osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota Lohjan kaupungin rakennuskannan tehokkaampaan yhteiskäyttöön, jotta kaupunki pystyisi vähentämään ylläpidettävien rakennusten määrää. Tavoitteena tulee olla, että yhä useampia rakennuksia käytetään sekä päivisin että iltaisin. Samoin tavoitteena tulee olla, että erilaiset käyttäjäryhmät voivat toimia samoissa rakennuksissa, ja että eri kielisiä käyttäjäryhmiä voi toimia samoissa rakennuksissa. Palvelujen saatavuuden ja aukioloaikojen osalta on huomioitava eri väestöryhmien ja työssäkäyntiryhmien erilaiset tarpeet. Liite 1 Palveluverkkotyön aikataulu syksylle Kari Kyttälän ja Matti Pajuojan esityksen perusteella käytiin perusteellinen keskustelu siitä mahdollisuudesta, että Sammatissa ja Karjalohjalla olisi yhteinen terveysasema vuoden 2017 jälkeen. Leila Streng ilmoitti, että hän ei kannata vesilaitoksen yhtiöittämisselvitystä.

Kaupungintalo Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pesonen Seppo Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen

Kaupungintalo Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pesonen Seppo Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 28.05.2015 AIKA 28.05.2015 klo 16:30-18:20 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Pajuoja Matti Virtanen Nina

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 11 25.02.2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 45 25.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/2015 74 01.04.2015 K H

PÖYTÄKIRJA 3/2015 74 01.04.2015 K H LOHJA Kasvatus - ja opetuslautakun ta KÄSIT ELLYT ASIAT K H PÖYTÄKIRJA 3/2015 74 01.04.2015 Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 75 32 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 76 33 Kesäkerhotoiminnanfärjestäminen

Lisätiedot

Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - keittiöverkko Palveluverkko- ja 53 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 45 24.03.2015 Palveluverkko- ja 83 29.04.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 141 29.09.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta Palveluverkko- ja 11 25.02.2016 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 144 11.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on 11.01.2016/5.

Lisätiedot

Palveluverkko ja Lohjan maankäytön rakenne

Palveluverkko ja Lohjan maankäytön rakenne Kaupunkisuunnittelulautakunta 18 24.02.2015 Palveluverkko- ja 57 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Palveluverkko ja Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037 558/00.01.02/2014 KASULK 24.02.2015 18 Palveluverkko-

Lisätiedot

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG 8.5.2015 Page 1 Väestön kehitys 2013-2029 8.5.2015 Page 2 2013=100

Lisätiedot

Tunnus/säil.paikka: Lähettäjä : kimmo.kotilainen Lähetetty : 6. toukokuuta 2015 21:47 Vastaanottaja : keskushallinto; Alatalo Johanna Kopio :

Tunnus/säil.paikka: Lähettäjä : kimmo.kotilainen Lähetetty : 6. toukokuuta 2015 21:47 Vastaanottaja : keskushallinto; Alatalo Johanna Kopio : Tunnus/säil.paikka: Lähettäjä : kimmo.kotilainen Lähetetty : 6. toukokuuta 2015 21:47 Vastaanottaja : keskushallinto; Alatalo Johanna Kopio : Soinio Eero Aihe: PUSULANALUETOIMIKUNNAN LAUSUNTO ALUEEN KAIKKIIN

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko Kaupunginhallitus 4 09.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on 11.01.2016/5. päättänyt palveluverkko-

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 7 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 6 18.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTON TALOUS- JA PALVELUVERKKOSEMINAARI

LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTON TALOUS- JA PALVELUVERKKOSEMINAARI LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTON TALOUS- JA PALVELUVERKKOSEMINAARI 22.5. 24.5.2015 Seminaarin yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä 2 SISÄLLYSLUETTELO Talous; kyselyjen yhteenveto s. 4-13 Palveluverkkokysymykset;

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Tekninen lautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 7 18.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Tekninen lautakunta 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on 11.01.2016/5.

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

PALRYH 19.03.2015 63 Lohjan kaupungissa on kaikkiaan 4 lukiota. Oppilasmäärät ovat seuraavat:

PALRYH 19.03.2015 63 Lohjan kaupungissa on kaikkiaan 4 lukiota. Oppilasmäärät ovat seuraavat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 84 02.09.2015 Palveluverkko- ja 116 10.09.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 106 29.09.2015 Lukioverkko 208/00.01.02/2015 PALRYH 19.03.2015 63 Lohjan

Lisätiedot

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv )

LOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv ) Alakoulut 6.2.2015, kartta 1/2 (pohjoinen) 5 6 3 4 2 9 7 8 1 1 Karjalohjan koulu 2 Sammatin koulu 3 Oinolan koulu 4 Hyrsylän koulu 5 Pusulan koulu 6 Ikkalan koulu 7 Pullin koulu 8 Lehmijärven koulu 9 Karstun

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko Kaupunginhallitus 4 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 3 18.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto Kaupunginhallitus 9 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 8 18.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolan- taustaa Koululla pitkät historialliset perinteet Oppilasmäärä on ollut viime vuosina laskeva,

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Oulun kaupungissa

Paikkatiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Oulun kaupungissa Paikkatiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Oulun kaupungissa Anna Keskitalo, HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Esityksen sisältö Uusi Oulu Oulun palvelumalli 2020 Muita esimerkkejä Haasteet

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Eteläinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Eteläinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 17.1.2018, Eteläinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Satu Haapanen, sivistys- ja kulttuurilautakunnan

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta Palveluverkko- ja 11 25.02.2016 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 93 26.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

PALRYH 19.03.2015 63 Lohjan kaupungissa on kaikkiaan 4 lukiota. Oppilasmäärät ovat seuraavat:

PALRYH 19.03.2015 63 Lohjan kaupungissa on kaikkiaan 4 lukiota. Oppilasmäärät ovat seuraavat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 84 02.09.2015 Palveluverkko- ja 116 10.09.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 106 29.09.2015 Kaupunginhallitus 359 05.10.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 394 Sj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite kouluverkkoa koskevista ratkaisuista Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Lielahden kirjasto case Tarkastuslautakunnan toiminta

Lielahden kirjasto case Tarkastuslautakunnan toiminta Lielahden kirjasto case Tarkastuslautakunnan toiminta Valtuustoseminaari 22 23.1.2013 Aulanko Kaupunginreviisori Erja Viitala 22.1.201 Erja Viitala Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan alainen työ

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 17:00-19:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen

Lisätiedot

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikuntapaikkaverkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 47 05.03.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 78 09.04.2015 Liikuntapaikkaverkko 187/00.01.02/2015 PALRYH

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kasvatus- ja opetuslautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus 6 09.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kasvatus- ja opetuslautakunta 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on 11.01.2016/5. päättänyt palveluverkko-

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 Talouden suunta ja vaihtoehdot 2013 laadittiin skenaariot kaupungin talouden kehityksestä ja laskelmat niistä VE 1 Menokuri VE 2 Normaalikehitys

Lisätiedot

Teknisen toimen varikkojen ja varastoalueiden verkko

Teknisen toimen varikkojen ja varastoalueiden verkko Palveluverkko- ja 35 03.02.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 28 24.02.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 66 19.03.2015 Teknisen toimen varikkojen ja varastoalueiden verkko 119/00.01.02/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Pohjoinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Pohjoinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 9.1.2018, Pohjoinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Satu Haapanen, sivistys- ja kulttuurilautakunnan

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 92 05.05.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015

Lisätiedot

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut Itäinen alue Vaihtoehtotarkastelut Värikoodit palvelukeskittymissä Nykytilanne Kuntalaisten olohuone Muutokset 2018-2019 Muutokset vuoteen 2026 mennessä Yli-Iin palvelukeskittymä Jakkukylän osakuntaliitos

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

Panostukset peruspalveluihin

Panostukset peruspalveluihin vaikuttavuus Yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointi Panostukset peruspalveluihin Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut Väestöpohjainen palvelutarve suuralueittain vuoteen 2021 Oulun kaupunki,

Lisätiedot

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa Kaupunginhallitus 585 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 122 15.12.2014 Mahdollinen henkilökunnan lomautus ja sen vaikutuksia KH 585 Selostus: Kaupunginhallitus on 2.12.2014 :n 564 kohdalla päättänyt esittää,

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Keskinen alue

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Oulun raati , Keskinen alue Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys Oulun raati 18.1.2018, Keskinen alue Ohjelma Kahvit klo 18.00 saakka klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Kyösti Oikarinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kouluverkkoselvityksen julkistus Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015/kh 15.2.2016) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

Keskushallinnon toimipisteverkko

Keskushallinnon toimipisteverkko Palveluverkko- ja 75 09.04.2015 organisaatiotyöryhmä Kaupunginhallitus 189 04.05.2015 Palveluverkko- ja 90 05.05.2015 organisaatiotyöryhmä Kaupunginhallitus 339 21.09.2015 Keskushallinnon toimipisteverkko

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Tällainen on Helsingin uusi johtamisjärjestelmä. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Tällainen on Helsingin uusi johtamisjärjestelmä. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Tällainen on Helsingin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 18.1.2017 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6.2016 kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen päälinjoista

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja erityispalvelut tulevaisuudessa ja palveluverkkotyön kehittäminen

Sosiaali- ja erityispalvelut tulevaisuudessa ja palveluverkkotyön kehittäminen Sosiaali- ja erityispalvelut tulevaisuudessa ja palveluverkkotyön kehittäminen FCG Konsultointi Oy Kimmo Haapasalo ja Pirjo Haukkapää-Haara 17.9.2015 Page 1 Sisällysluettelo Tausta ja toimeksianto..2 Odotekustannukset

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Risto Nikunlaakso 16.5.2016 1 Kuntalaiskysely palveluverkkotoimikunnan esityksestä Kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida palveluverkkotoimikunnan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista 24.10.2017 Kuntalaisten osallistaminen KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA: Lukiolaiset: Millaisessa Kemissä

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Hyvinvoinnin monialaisuus sivistys- ja kulttuuripalveluissa Uudenlainen asenne palvelujen järjestämisessä ja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriryhmän koontia

Opetus- ja kulttuuriryhmän koontia Opetus- ja kulttuuriryhmän koontia Selvitysryhmän kokoukseen 29.10.2013 Petäjävedellä Työryhmän puolesta kunnanjohtaja Matti Mäkinen Työryhmän toiminnasta Työryhmä on kokoontunut kahdesti 3.10 ja 23.10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 30.05.2016 38 HEL 2016-005361 T 00 01 00 Päätös Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Aluejohtokunta Kerimäki 27 10.03.2015. Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Kerimäen alueen tilaselvitykseen 93/01.019/2014 ALJKmäki 27

Aluejohtokunta Kerimäki 27 10.03.2015. Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Kerimäen alueen tilaselvitykseen 93/01.019/2014 ALJKmäki 27 Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Kerimäen alueen tilaselvitykseen 93/01.019/2014 ALJKmäki 27 Selostus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2015 käsitellyt Kerimäen alueen kiinteistöjen tilaselvitystä.

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Valmistelijat / lisätiedot: Eva Peltola, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Valmistelijat / lisätiedot: Eva Peltola, puh 9.05.06 Sivu / 05/06 00.0.03 6 Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 05 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Peltola, puh. 09 86 503 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot