Riskienhallintajärjestelmä, Riskienhallintatoiminto ja Aktuaaritoiminto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienhallintajärjestelmä, Riskienhallintatoiminto ja Aktuaaritoiminto"

Transkriptio

1 Riskienhallintajärjestelmä, Riskienhallintatoiminto ja Aktuaaritoiminto Aktuaariyhdistyksen solvenssiseminaari Janne Sorainen

2 System of Governance (Hallintojärjestelmä) SII direktiivin ja IM1 luonnoksen perusteella System of governancen tulee sisältää ainakin seuraavat osat: Risk management function Risk Management System Compliance function Internal Control System Internal audit function Actuarial function

3 System of Governance (Hallintojärjestelmä) SII direktiivin ja IM1 luonnoksen perusteella System of governancen tulee sisältää ainakin seuraavat osat:? Risk management function Risk Management System Internal Control System? Compliance function Internal audit function Mikä on riskienhallintatoiminnon ja aktuaaritoiminnon rooli riskienhallintasysteemin toimeen panemisessa? Mitä rooleja ja vastuita riskienhallintatoiminnolla ja aktuaaritoiminnolla on silloin, kun yhtiöllä on käytössä (osittainen) sisäinen malli? Actuarial function

4 SII Risk Management System SII direktiivin ja IM1 luonnoksen perusteella Risk Management Systemin tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: Risk Management System 1. Underwriting & Reserving 5. Concentration Strategic risk Reputational risk 3. Investment 2. ALM 4. Liquidity 6. Operational 8. Financial 7. Reinsurance etc Eri riskienhallinnan osa-alueiden osalta riskienhallintasysteemin toiminnan takaamiseksi tulee vakuutusyhtiön perustaa(establish), toimeenpanna(implement), ylläpitää(maintain) ja monitoroida(monitor) näihin liittyviä toimia ja prosesseja mukaan lukien kirjalliset politiikat jne

5 SII Risk Management System SII direktiivin ja IM1 luonnoksen perusteella Risk Management Systemin tulee kattaa ainakin seuraavat (alat): 1. Underwriting and reserving risk management (Vakuutusriskit) Vakuutusten merkinnässä ja varaamisessa käytettävän datan riittävyyden ja laadun varmistaminen; korvausten käsittelyn proseduurien riittävyys jne. 2. Asset-Liability management (Taseenhallinta) Varojen ja vastuiden väliset riippuvuudet; eri omaisuusluokkiin liittyvien riskien väliset korrelaatiot sekä eri tuotteiden väliset korrelaatiot jne. 3. Investment risk management (Sijoitusriskit) Sijoituspolitiikassa huomioidaan yhtiön liiketoiminta, riskinsietotaso kokonaisuudessaan, vakavaraisuustilanne ja pitkän aikavälin riskit; johdannaisten ym. käytön tavoitteet ja strategia jne. 4. Liquidity risk management (Likviditeettiriskit) Lyhyen sekä pitkän aikavälin tarkastelut; sopivia stressitestejä ja skenaarioanalyysejä; Varautumissuunnitelmia varten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen jne

6 SII Risk Management System SII direktiivin ja IM1 luonnoksen perusteella Risk Management Systemin tulee kattaa ainakin seuraavat (alat): 5. Concentration risk management (Keskittymäriskit) Varmistaa, että riskikeskittymät pysyvät sovituissa rajoissa; analysoi mahdollisia tartuntakohtia / ketjureaktioita / systeemiriskejä (=contagion lines). 6. Operational risk management (Operatiiviset riskit) Selkeät vastuutukset säännölliselle asiaankuuluvien riskien tunnistamiselle, dokumentoinnille ja valvonnalle. 7. Reinsurance and similar risk mitigation techniques (Jälleenvakuutus ym.) Sopivien jälleenvakuutusratkaisujen ja vastaavien riskiä vähentävien tekniikoiden valinnat. 8. Financial risk mitigation techniques (Rahoitusinstrumentit ym.) Tällaisia menetelmiä tulisi käyttää vain silloin kun se on tarkoituksenmukaista huomioiden riskienhallintapolitiikka ja jällenvakuutusstrategia kokonaisuudessaan, huomioiden kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset näkökulmat. Yhtiön tulee itse arvioida tällaisten riskiä pienentävien tekniikoiden tarkoituksemukaisuudelle sekä se, millaiset valmiudet sillä käsitellä ja hallita näihin liittyviä riskejä

7 SII Actuarial function Coordinates the calculation of the technical provisions - Vastuuvelan laskennassa käytettyjen menetelmien ja mallien sekä oletusten sopivuuden arviointi - Vastuuvelan määrään liittyvän epävarmuuden ja sen riittävyyden arviointi - Vastuuvelan pohjana olevan datan laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemisen varmistaminen - Johdolle raportointi: riittävyys, epävarmuudet, herkkyysanalyysit jne - Actuarial function Express opinion about the overall underwriting policy - Vakuutusmaksujen riittävyys tuleviin tappioihin(?) huomioden vakuutustekniset riskit, liikekulut sekä sopimuksiin liittyvät optionaalisuudet ja takuut -Inflaation, juridisten riskien, vakuutuskannan muutosten, haitallisen riskin valinnan ym. huomioonottamien. - Contributes to the effective implementation of the risk management system - Riskien kvantifiointi ja mallinnus - ORSA - ALM - järjestelyt riskien pienentämiseksi(?) (risk mitigation arrangements). - Written report Aktuaaritoiminnon tulee vähintään kerran vuodessa tuottaa kirjallinen raportti johdolle, jossa dokumentoidaan: 1. Tehtävät, jotka on aloitettu 2. Havaitut puutteet 3. Suositukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi (it tii i i) Express opinion about the overall reinsurance arrangements -Näkemys merkittävien jälleenvakuutussopimusten riittävyydestä (stressiskenaariot, vakuutuspolitiikka,..) - Varmistus siitä, että vakuutusyhtiön kaikki sellaiset riskit, jotka voisivat uhata sen vakavaraisuustilannetta, on otettu huomioon jv-suojien järjestämisessä tai riskistrategian perusteella jätetty tietoisesti ilman jälleenvakuutussuojaa

8 SII Risk management function Assisting and advising the administrative, management or supervisory body and other management - Riskienhallintasysteemin tehokkaassa toimeenpanemisessa avustaminen. - Neuvominen strategisiin toimiin (e.g. corporate strategy, mergers and acquisitions and major projects and investments) liittyvissä riskienhallinnallisissa kysymyksissä -Vakuutusyhtiön riskienhallinnallisten aktiviteettien koordinointi -Asiantuntija-analyysejä riskienhallintasysteemin toimeenpanemisesta - Riskienhallintasysteemiin kohdistuvat laadulliset tarkastelut Monitoring the risk management system Risk management function Identifying and assessing emerging risks Reporting details on risk exposures Maintaining an organisation-wide and aggregated view on the risk profile of the undertaking (Partial) Internal model - Sisäisen mallin suunnittelu ja toteutus - Sisäisen mallin testaus ja validointi - Sisäisen mallin ja siihen myöhemmin tehtävien muutosten dokumentointi - Sisäisen mallin toimivuutta koskevien tiivistelmäraporttien laatiminen ja analysointi; - Tietojen antaminen hallinto-, johto- tai valvontaelimelle sisäisen mallin toimivuudesta, sellaisten alojen ehdottaminen, joilla tarvitaan parannuksia, ja hallinto- tai johtoelimen pitäminen ajan tasalla siitä, miten aiemmin havaittujen heikkouksien korjaaminen edistyy

9 Vastuullinen matemaatikko, SHV Suomessa SHV tutkinto tullaan säilyttämään, koska se ei ole maksimiharmonisoinnin vastainen. Mikä on SII:n voimassa ollessa SHV-aktuaarin rooli suhteessa riskienhallintatoimintoon, aktuaaritoimintoon ja ylipäätään vakuutusyhtiössä? Tulisiko toimia aktuaaritoiminnon vetäjänä tai edustaa sitä? Tulisiko edustaa riskienhallintatoimintoa? Voisiko toimia edellisistä toiminnoista riippumattomasti? Tulisiko antaa lausunto riskienhallintasysteemistä, vaikka riskienhallintafunktio antaa jo siitä lausunnon? Miten poikkeavat lausunnot käsiteltäisiin? Mitä uusia haasteita tulee aktuaarien osaamisvaatimuksille ja asemalle yhtiöissä? Edelliset huomioiden, onko SHV-tutkinnon sisältö riittävä tai järkevä kokonaisuus? Keskustelua jatketaan

10 Lähteet Solvenssi II direktiivi CEIOPS Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: System of Governance Implementing measure 1 draft (Working document EIOPC/SEG/IM1/2009/REV1) Suomen Aktuaariyhdistyksen Solvenssityöryhmässä käydyt keskustelut

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT Ohjeita Sisäiset tarkastajat ry Ammatillisten asioiden toimikunta 8.12.2014 Sisällys 1. IIA:N AMMATILLISEN OHJEISTUKSEN VAATIMUKSET... 3 2. YLEISTÄ ULKOA HANKITTUJEN

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 13.2.2015 Posti Group Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

1 (12) 17.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1 (12) 17.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (12) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Varma noudattaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin; poikkeamat selostetaan

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot