Esityksen sisältö. Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esityksen sisältö. Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 3"

Transkriptio

1 Regulaation muutokset uhkia vai mahdollisuuksia SRHY:n seminaari Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari

2 Finanssialan Keskusliitto SPY SVK SRY Finanssityönantajat APVY Suomen Sijoitusrahastoyhdistys Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 480 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin työntekijää.

3 Esityksen sisältö > Maailman epätasapainot jatkuvat G20 > Euroalueella kuohuu jälleen mutta Suomen finanssisektori on vakaa > Finanssisääntelyä kehitetään: Solvenssi II Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 3

4 G20 > Globaali epätasapaino jatkuu: teollistuvat maat (erityisesti Kiina) ovat voimakkaasti ylijäämäisiä ja rahoittavat ylijäämällään teollistuneiden maiden alijäämää (erityisesti Yhdysvallat) > G20-kokous pari viikkoa sitten ei päässyt pitkälle: - Ylijäämien ja vajeiden rajoittamiseksi ei tarkkoja ohjenuoria - Yhdysvallat ei helpota tilannetta elvytyksellään - Euroalue ei ainakaan toistaiseksi mukana valuuttakilpailussa > Euroopan sovereign debt koko ajan paineen alla Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 4

5 Maailmansotavelka ilman maailmansotaa? Lähde: Suomen Pankki Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 5

6 Suomen tilanteesta > Suomessa finanssialan yritykset vakavaraisia > Julkiseen tukeen ei ole turvauduttu > Ala ei vastusta sääntelyä, mutta ylisääntelyä kyllä > Sääntelyn oltava laadukasta: muutosten vaikuttavuusarvioinnit tehtävä perusteellisesti niin toimialan sisäisestä kuin koko kansantaloudenkin näkökulmasta > Suomessa sekä kotitalouksien että yritysten rahoitus on poikkeuksellisen pankkikeskeistä - Sääntely vaikuttaa luototuksen hintaan > Vähäriskistä vähittäispankkitoimintaa tulee jatkossakin palkita pienemmillä pääomavaateilla Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 6

7 Säätelyhankkeita Koko finanssialaa koskevia hankkeita Komission kriisinhallintahanke Finanssikonglomeraattien sääntely EU:n finanssivalvonta-arkkitehtuuri SIFI:t, finanssiverot ja vakausmaksut Vakuutusalan keskeiset Solvenssi II IFRS 4 (ja IFRS 9) yhteistakuu Pankkialan keskeiset, Basel III Pääomarakenteen parantaminen Lisäpääomapuskurien asettaminen Vähimmäisomavaraisuus-vaatimus Maksuvalmiusvaatimukset Merkittäville pankeille asetettavat lisävaatimukset, jne Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 7

8 Vireilläolevan (yli)lisääntelyn potentiaalisia uhkia rahoitukseen Rahoituksen välityksen tehokkuus vaarantuu 1.Uudistukset lisäävät merkittävästi pankkien pääomavaatimuksia ja siten heikentävät niiden luotonantokykyä 2.Vaatimusten väärä kohdentuminen - vaikuttavat voimakkaimmin mm. vähittäisluottopankkeihin, joissa paljon vähäriskisiä luottoja. Lisäksi rahoituksen välitys Suomessa pankkikeskeisempää kuin monissa muissa maissa 3.Väärän ajoituksen riski - luotonannon rajoittuminen orastavassa noususuhdanteessa heikentäisi myös talouskasvua kaikkine seurannaisvaikutuksineen 4.Sääntelyn yhteisvaikutuksista pankkeihin, niiden asiakkaisiin ja talouskehitykseen ei ole riittäviä laskelmia 5.Ei- toivottu ohjausvaikutus kannustaa pankkeja muuttamaan liiketoimintaansa osin alkuperäisiä tavoitteita vastaan - taseen pienentäminen luottoja arvopaperistamalla /vrt USA - pankkien intressi huolehtia asiakkaan maksukyvystä heikkenisi, jos luotot eivät enää olisi pankin taseessa ja etäisyys luoton myöntäjän ja asiakkaan välillä tulisi liian pitkäksi Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 8

9 Solvenssi II-kansallinen aikataulu 11/ Kansallinen valmisteluaikataulu NYT MENOSSA: Level 1-taso STM:n työryhmissä valmisteilla työ on olennaisesti kesken 09/2010 SEG-kokoukset: ja 02/2011 Level 3: EIOPA:n ehdotus annetaan 06/2011? Level 3: EIOPA:n ehdotukset vahvistetaan 03/2012? Level 2: Level 2: komission Komission ehdotus ehdotukset annetaan 06/2011 vahvistetaan 01/2012? Level 3: komission antamat ehdotukset MISSÄ VAIHEESSA ANNETAAN JA HYVÄKSYTÄÄN??? QIS 5 tulokset 04/2011 QIS lopulla Level 2 ja 3 säännösten valmistelu Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 9

10

11 Pilari I: SCR and MCR > Solvency Capital Requirement (SCR) edustaa pääomatasoa, jonka turvin vakuutusyhtiö kestää merkittäviä odottamattomia tappioita sekä antaa kohtuullisen turvan vakuutuksenottajille ja edunsaajille. Silloin kun vakuutusyhtiö ei täytä SCR-vaatimusta, sen tulee palauttaa pääomansa määrätyssä ajassa tälle tasolle sellaisen suunnitelman mukaisesti, jonka valvoja hyväksyy. Luottamustaso on 0,5 % > Minimum Capital Requirement (MCR) edustaa pääomatasoa, jolla äärimmäiset valvojan toimet alkavat johtaen uusmyynnin kieltämiseen ja olemassaolevan vakuutuskannan alasajoon tai siirtoon kolmannelle taholle Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 11

12 Pilari II > Valvojan toimet ja yleinen sääntely > Governance: - Periaatteet, ei sääntöjä - Riskinhallinta - Omien riskien ja vakavaraisuuden arviointi (ORSA) - Sisäinen tarkastus - Aktuaaritoiminto - Ulkoistaminen Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 12

13 Pilari III > Raportointi valvojalle > Julkinen raportointi - Solvency and Financial Condition Report Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 13

14 CEIOPS guidance ORSA principles Principle A The ORSA is the responsibility of the undertaking and should be regularly reviewed and approved by the undertaking's administrative or management body. Principle B The ORSA should encompass all material risks that may have an impact on the undertaking's ability to meet its obligations under insurance contracts Principle C The ORSA should be based on adequate measurement and assessment processes and form an integral part of the management process and decision making framework of the undertaking Principle D The ORSA should be forward-looking, taking into account the undertaking's business plans and projections Principle E The ORSA process and outcome should be appropriately evidenced and internally documented as well as independently assessed Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 14

15 Solvenssi II ja vakuutusala > Tehokkaampi pääoman käyttö ja hallinta kun (myös) vakavaraisuusvaatimus riskiperusteinen > Tarpeettomien valvonnallisten rajoitteiden poistuminen tai vähentyminen > Sisämarkkinoiden kehittyminen kun (ajan mittaan) sääntely samanlaista koko Euroopassa > Riskivakuutus ja unit linked edullisempaa henkivakuutuksessa perinteinen takuutuottoinen kärsinee > Sopeutuminen on kallis projekti (10 mrd. koko Euroopassa?) > Suhteellisuusperiaatteen käytöstä huolimatta lienee kevyemmin toteutettavissa suuremmissa yhtiöissä Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 15

16 Solvenssi II ja asiakkaat > Turvaavuus kasvaa > Parempia ja edullisempia tuotteita kilpailun lisääntyessä Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 16

17 Solvenssi II ja pääomamarkkinat > Vakuutusalan arvon määritys helpompaa, ymmärrettävämpää > Alempi riskipreemio parantuneen läpinäkyvyyden takia > Lisääntynyt vakuutusriskien arvopaperistaminen > Vakuutusyhtiöiden vähenevä painotus kiinteistö- ja osakemarkkinoihin (?) > Pilari I prosyklinen vähentääkö pilari II tätä? Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 17

18 Solvenssi II ja valvojat > Tehostunut riskien hallinta > Yhtiöille annetut insentiivit (mm. sisäiset mallit) saavat yhtiöt itse hallitsemaan riskejään aiempaa paremmin > Huomattavat (toki myös alalle!) lisääntyvät osaamisvaatimukset Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 18

19 Solvency II is good for you! Puhelin Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund

Sääntelyuudistusten vaikutukset pkyritysten luottoihin herättävät huolta. Asuntopolitiikassa tarvitaan rohkeaa uudistamista

Sääntelyuudistusten vaikutukset pkyritysten luottoihin herättävät huolta. Asuntopolitiikassa tarvitaan rohkeaa uudistamista 01/2012 FINANSSIMARKKINAKATSAUS Sääntelyuudistusten vaikutukset pkyritysten luottoihin herättävät huolta Asuntopolitiikassa tarvitaan rohkeaa uudistamista Finanssialan veroratkaisuilla kauaskantoisia seurauksia

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Unelmatyöpaikan ulottaminen organisaation ulkopuolisille asiantuntijoille. Piia-Noora Kauppi Toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto

Unelmatyöpaikan ulottaminen organisaation ulkopuolisille asiantuntijoille. Piia-Noora Kauppi Toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto Unelmatyöpaikan ulottaminen organisaation ulkopuolisille asiantuntijoille Piia-Noora Kauppi Toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto Haasteet Fuusio kulttuurierot tärkein resurssi asiantuntijat > tärkeää,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN JA FINANSSIALAN KASVUTEESIT

YRITTÄJIEN JA FINANSSIALAN KASVUTEESIT YRITTÄJIEN JA FINANSSIALAN KASVUTEESIT Pk-sektorin rahoitus edellyttää sääntelyruuvin löyhentämistä 24.3.2015 1 Yrittäjien ja finanssialan kasvuteesit Arvoisa päättäjä, Pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS arvioita taloudellisista vaikutuksista 12/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Eurooppa on keskellä järjestelmäkriisiä. Euroalueen velkakriisin leviäminen suuriin euromaihin on entisestään heikentänyt sijoittajien uskoa valtioiden ja pank kien velanhoitokykyyn,

Lisätiedot

Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille

Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille 03/2012 FINANSSIMARKKINAKATSAUS Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille Euroalueen yritysten rahoituksesta aiempaa pienempi osa pankkilainoja Luodaanko velkajärjestelyllä yrittäjyyttä? Rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta 12.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta Financial crisis, risk and

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56 Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 105 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 105 Tienari, Matti Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden integraatio

Rahoitusmarkkinoiden integraatio Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tutkimuksia A:107 2004 H e i k k i K o s k e n k y l ä ( t o i m. ) Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tu t k i m u k s i a A : 1 0 7 2 0 0 4 H e i k k i K o s k e n k y

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN Taloustieteen pro gradu -tutkielma 4.7.2011 Laatinut: Ilari Puranen Ohjaaja:

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM)

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Finanssialan Keskusliitto (FK)

Lisätiedot

Laskun elinkaari ja hiilijalanjälki = Ympäristöystävällinen verkkolasku

Laskun elinkaari ja hiilijalanjälki = Ympäristöystävällinen verkkolasku Laskun elinkaari ja hiilijalanjälki = Ympäristöystävällinen verkkolasku Finanssialan Keskusliitto ry, Raportin kirjoittajat: Jonne Hellgren, Natural Interest Maija Tenhunen, Aalto-yliopisto Finanssialan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Sara Kuntanen

Lisätiedot

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

Muistio 2.6.2014 PANKKISÄÄNTELY JA YRITYSRAHOITUS. 1. Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiusuudistus

Muistio 2.6.2014 PANKKISÄÄNTELY JA YRITYSRAHOITUS. 1. Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiusuudistus Suomen Yrittäjät Finanssialan Keskusliitto Elinkeinoelämän keskusliitto Muistio 2.6.2014 PANKKISÄÄNTELY JA YRITYSRAHOITUS Lisääntyvän sääntelyn kielteiset vaikutukset pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA Pertti Pylkkönen Tutkimusosasto 3.10.1996 Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta FINLANDS BANKS DISKUSSIONUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS.,iis Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan.

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan. Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylän yliopisto 10.6.2009 Finanssikriisi, Eurooppa ja Suomi [Kalvo 1] I. Kriisin syyt [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot