Fingrid Oyj. Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fingrid Oyj. Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014"

Transkriptio

1 Fingrid Oyj Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014

2 Merkittävimmät muutokset tuloksissa (verrattuna viime vuoteen) Fingridin tunteminen on hieman laskusuunnassa vuodesta 2012 asti Fingridin onnistuminen toiminnan ja henkilöstön osalta on arvioitu hieman heikommaksi viime vuoteen verrattuna Yleisarvosana on hieman heikentynyt ( ) Kantaverkkopalvelujen osalta palveluiden hinta laatusuhde ja yhteistyön sujuvuus ovat parantuneet (kantaverkkoasiakkaat) Kyky löytää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin on heikentynyt (3,70 3,33) Tasepalveluasiakkaiden osalta sähkömarkkinoiden edistämistoiminta on parantunut, erityisesti markkina informaation riittävä julkaiseminen (3,92 4,42) Markkinatoimijoiden osalta sähkömarkkinoiden edistämistoiminta on heikentynyt, erityisesti sähkömarkkinoihin liittyvä viestintä (4,37 3,92) Fingridin toiminta ympäristövastuuasioissa on hieman parantunut Myös Fingridin toiminta palveluntoimittajan näkökulmasta on parantunut hieman SFS ISO 20252:2012 sertifioitu

3 Fingridin toiminnan arviointi Arvioi Fingridin toimintaa ja henkilöstöä ottamalla kantaa näihin väittämiin Kaikki vastaajat Vastuullinen toimija 4,65 4,69 4,52 Toimii avoimesti Luotettava kumppani Henkilöstö on asiantuntevaa Henkilöstö pitää riittävästi yhteyttä Saan riittävästi tarpeitani vastaavaa tietoa 4,17 4,25 4,01 4,61 4,76 4,47 4,59 4,68 4,46 4,11 4,18 3,89 4,34 4,39 4, =täysin samaa mieltä 1=täysin eri mieltä v. 2014, N=236 v. 2013, N=118 v. 2012, N=212 ka

4 Arvosana toiminnasta Minkä kouluarvosanan antaisit Fingridin toiminnasta? Kaikki vastaajat v. 2014, N=236 8,49 v. 2013, N=118 8,6 v. 2012, N=212 8, ka * Minkä yleisarvosanan antaisit Fingridin toiminnasta.

5 Fingrid Sidosryhmätyytyväisyystutkimus

6 Kantaverkkopalvelut Väittämät Arvioi Fingridin kantaverkkopalveluja ottamalla kantaa näihin väittämiin Kantaverkon käyttövarmuus on hyvä Yhteistyö sähköverkon päivittäisessä käyttötoiminnassa on sujuvaa Sopimuskumppanuus toimii hyvin Yhteistyö sähköverkon suunnittelussa toimii hyvin Kantaverkkopalvelut ovat yhdenvertaisia kaikille asiakkaille Verkon kehittämisessä otetaan asiakasmielipiteet huomioon Palveluiden hinta laatusuhde on hyvä 3,20 3,96 4,15 3,79 3,88 3,85 3,63 3,75 3,51 4,27 4,69 4,82 4,43 4,34 4,44 4,18 4,33 4,35 4,04 4,69 4, v. 2014, N=62 v. 2013, N=67 v *Väittämien sanamuodoissa on pieniä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 5=täysin samaa mieltä 1=täysin eri mieltä ka

7 Arvosana toiminnasta Minkä kouluarvosanan antaisit Fingridin kantaverkkotoiminnalle? v. 2014, N=62 8,73 v. 2013, N=67 8,63 v. 2012, N=51 8, ka * Minkä yleisarvosanan antaisit Fingridin toiminnasta.

8 Liittyminen kantaverkkoon Väittämät Arvioi asiakkaiden liittymistä kantaverkkoon ottamalla kantaa näihin väittämiin Asiantuntija apua on saatavilla 4,47 Yhteistyö liitynnän suunnittelussa ja sopimisessa toimii hyvin 4,19 Ohjeet ja tekniset ehdot ovat riittäviä ja ne on esitetty selkeästi 4,18 Asiakasliityntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu käyttövarmuus ja kustannustehokkuus 3,98 Teknisissä ratkaisuissa on otettu huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset 3, =täysin samaa mieltä 1=täysin eri mieltä ka v. 2014, N=62

9 Mitä ajatuksia Fingrid sinussa herättää? Mitä Fingridistä tulee mieleesi? Ammattitaitoinen, iso, joustamaton Ammattitaitoinen, luotettava organisaatio. Asiantunteva organisaatio. Vastuullisuus Asiantunteva, luotettava, jossain määrin kapeakatseinen ja energiaviranomaistakin ohjaileva Asiantuntija ja varma toimija kantaverkko asioissa. Asiantuntijaorganisaatio, luotettava yhteistyökumppani Ei aina niin oikeudenmukainen Hoitaa Suomen kantaverkkoa. Hyvä ja toimivä sähkön toimittaja Ivon seuraajan. Kantaverkko, Verkonhallinta Kantaverkkoyhtiö (3) Kantaverkkoyhtiö, Kotimainen, Suurjjännite Kumppani, jonka kanssa on ongelmatonta toimia. Luotettava. Laadukas ja osaava Laadukas kantaverkko-operaattori. Luotettava (3) Luotettava ja asiansa osaava taho. Luotettava kantaverkkoyhtiö. Luotettava kumppani Luotettava mutta joustamaton Luotettava toimija, asiantuntija Luotettava toimitusvarma valtakunnan verkko Luotettava, asiantunteva, viranomainen. Luotettava, osaava, kehityshakuinen Luotettava, teknisesti osaava sähkönverkon rakentaja ja ylläpitäjä Merkittävä energialan toimija Osaamista ja nousevaa byrokratiaa. Valitettavasti myös orastavaa ylimielistä asennetta. Osaava ja tasapuolinen kantaverkkoyhtiö Osaava ja tehokas Pitää valtakunnan valot palamassa. Positiivisia ajatuksia. Kantaverkkoyhtiö. Sähkönjakelun Kivijalka Toimitusvarmuus, on nyt herännyt tehopulakeskusteluun. Täsmällinen, luotettava, tarkka, kehittyvä, tehokas Vahva ja periaatteellinen, ei rakentava Vahva vaikuttaja yrityksemme toimintaan ja onnistumiseen Vakaa toimija Valtakunnallinen sähköä jakava verkkoyhtiö Valtakunnallinen toimija joka satsaa tällä hetkellä paljon rahaa omaan verkkoonsa. Valtakunnan kantaverkosta huolehtiminen. Hyvin hoidettu omaisuus, firma ja kehitystarpeet. Valtakunnassa valot palavat Valtionyhtiö, jäykähköön suuntaan kehittyvä. Vanha kankea organisaatio, jossa tehostukset alkaa purra ja modernisoitumassa Varma ja luotettava Varma ja vastuullinen Vastuullinen monopoli Verkko yhtiö, Yhteistyö kumppani. Yhteistyökumppani ja kantaverkkotoimittaja Yhtiössä on paljon asiantuntijoita, joiden kanssa on hyvä ja avoin keskusteluyhteys

10 Miten muuttaisit Fingridin toimintaa ja/tai palveluja, jotta yhteistyö Fingridin kanssa sujuisi entistä paremmin? Aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin riittävästi verkkopäiviä yms. "valtakunnantason" toimintaa, mutta liian vähän asiakaspäälliköitä näkee. Vähintään kerran vuodessa joku käynti (alueellinen/yrityskohtainen). Alueellisia tapaamisia/koulutuksia fg:n ja jakeluverkonhaltijoiden kesken vuosittain. Parantaisi yhteistyötä osapuolten välillä. Asikaskirjeitä sähköpostilla ajankohtaisista asioista, koksa asiakslehti tulee melko harvakseltaan. Edelleen kehittää vain modernimmaksi, vaikka suunta onkin jo oikea Ei tarvetta muuttaa En mitenkään Enemmän kohdennettuja asiakaskohtaista palvelua, nyt asiakasvastaavilla liian kiire, asioita hoidetaan puhelimessa eikä asiakas saa vastauksia dokumentoidusti, edes sähköpostilla. Fingridin ei pidä pyrkiä tuloskoneeksi ulkoistamalla vaikeat verkon osat. Fingridin monopoliasema määrittää että asiakkaalla ei ole vaihtoehtoja. Tämä näkyy joskus keskusteluissa. Myöskin kyky asiakaskohtaisiin joustoihin on houno, johtuen siitä että kaikkia pitää kohdella tasapuolisesti. Fingridin pitäisi tuntea paremmin asiakkaan tilanne, eikä vain maksimoimaan voitoa. Fingridin tulee välttää ns. "viranomaisasennetta" toiminnassa ja säilyttää asiantuntijalähestyminen asioihin. Haettava asiakasverkkojen kanssa pikaisesti ratkaisuja kaapeloinnin aiheuttamiin muutoksiin. Tuulivoiman suosiminen valtion taholta aiheuttaa liikaa kustannuspaineita rajun rakentamsitarpeen vuoksi Jakeluverkon tarpeiden huomioon ottaminen. Jo nyt sujuu hyvin Kuunnella asiakkaita enemmän asioiden valmisteluvaiheessa ja ottaa huomioon kommentit Liittymispistemaksu pitäisi olla tuotannolle eri kuin kulutukselle. Rajoittaa sähköasemien rakentamista. Lisätä kuuntelemista asiakkaan tarpeista, ainoa oikea ratkaisu ei ole välttämättä se mitä fg esittää Luotettava hyvä kumppani Nykyinen toimintatapa ja palvelut ovat riittävät meidän yritykselle. Nykyistä enemmän avoimuutta verkkosuunnitelmiin ja niiden perusteisiin. Oman työni ja vastuualueeni osalta yhteistyö toimii erinomaisesti. Tariffien laatimisperiaatteiden laajempi avaaminen asiakkaille Taseselvittäjien välillä pitäisi olla enemmän kanssakäymisiä, esim. Yhteisiä taseselvityspäiviä. Asioita on helpompi hoitaa, jos on parempi henkilötuntemus. Toiminnassa huomioitava asiakaslähtöisyys (verkkoratkaisut) kantaverkkotoiminnan hinnoittelu kohtuullista tuottoa vastaan vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden taloudensuunnitteluun Toiminnassa ja palveluissa ei suuria muutostarpeita, asiaksalähtöisyyttälisää Toiminta on muuttunut aiemmasta astetta nöyrempään suuntaan. Hyvä niin. Tuntuu, että asiakkaita pidetään pimennossa, joten tiedonkulkua pitäisi parantaa. Fingridin pitäisi olla myös puolueeton toimija. Esimerkiksi datahubselvityksestä on jäänyt sellainen mielikuva, että lopputulos oli jo ennalta päätetty ja koko selvitys on ollut vain kallista teatteria asiakkaiden rahoilla. Vielä aktiivisempi rooli asiakasrajapinnassa.

toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointidataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin.

toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointidataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin. Laji Kuvaus Asiakkaan ymmärryksen nostaminen palvelutasoasioissa eli että osaisivat hankkia (määritellä) sitä palvelutasoa mitä oikeasti tarvitsevat Ei osata katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta Keskeinen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011 Tutkimusraportti Johdanto Uutta kattojärjestöä kaivataan Useissa taloyhtiöissä on kiperät ajat, kun meneillään on isojakin korjausremontteja. Lisäksi uuden asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015: TULOKSET. Kysely suoritettiin 16.3.-17.4.2015 niiden hoitolasten vanhemmille, joiden lapset ovat kunnallisessa päivä- ja vuorohoidossa Kuhmoisten kunnassa. Kyselyyn eivät

Lisätiedot

INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ

INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ Ritva Hiltunen-Rova Opinnäytetyö Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 5.3.2007 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS TIIVISTELMÄ Koulutusala Tutkinto

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä -kohtaan kirjoitetuista

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20 Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti 24 Pohjanmaan verkko vahvistuu 28 Huurteisia haasteita Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 14. vuosikerta

Lisätiedot

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

Kantaverkon kehittämissuunnitelma Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2015 2025 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...9 2.1 Dokumentin sisältö ja tavoitteet...9 2.2 Kehittämissuunnitelman lainsäädännöllinen perusta...10 3 Fingridin 10 vuoden

Lisätiedot

Onko selvitetty (ja miten), mikä olisi ihanteellinen kuntien määrä Kainuussa?

Onko selvitetty (ja miten), mikä olisi ihanteellinen kuntien määrä Kainuussa? VASTAUKSET KAINUULAISTEN KEVÄÄLLÄ 2010 ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN KAINUUN MALLISTA JA SEN JATKOSTA Kommentit on koottu kysymysten jälkeen erilliseen osioon KYSYMYKSIÄ Onko selvitetty (ja miten), mikä olisi

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus 3 1.2 B to B myynti 3 1.3 Oppimisen portaat 3 1.4 Aktiivinen

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot