Tutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2007"

Transkriptio

1 Tutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2007 Diasarja perustuu IROResearch Oy:n Hannu Horttanan ja Marjukka Rantasen laatimiin koosteisiin ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen keskeisistä tuloksista.

2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Opetusministeriön teettämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suhtautumista ja asenteita toisen asteen ammatillista koulutusta kohtaan. Lisäksi pyrittiin saamaan tietoa siitä, miten ammatillisen koulutuksen kiinnostavuutta voitaisiin lisätä. Tutkimuksen toteuttivat IROResearch Oy ja Viestintä Oy Viisikko opetusministeriön toimeksiannosta joulukuussa 2006 tammikuussa Kohderyhmänä olivat 9. luokalla opiskelevat nuoret, ammatillisissa oppilaitoksissa toista vuotta opiskelevat nuoret sekä yli kymmenen työntekijän yritysten henkilöstöasioista vastaavat päättäjät. Tutkimuksessa toteutettiin kvalitatiivinen syvähaastattelu/parihaastattelu 52 vastaajalle pääkaupunkiseudulla, Savonlinnassa ja Raumalla. Lisäksi tehtiin tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu 900 nuorelle ja 100 yrityspäättäjälle ympäri Suomen. Puhelinhaastattelussa mukana oli myös lukiolaisia, joille esitettiin lyhennetty kysymyssarja koskien opiskelupaikan valinnan perusteita ja yleistä tietämystä koulutuksesta.

3 Kvalitatiivinen tutkimus

4 Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suhtautumista ja asenteita liittyen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohderyhmässä sekä sitä, miten ammatillisen koulutuksen kiinnostavuutta voitaisiin lisätä. Toteuttaminen Tutkimuksen kvalitatiivinen osa toteutettiin henkilökohtaisten syvähaastattelujen ja parihaastattelujen avulla pääkaupunkiseudulla, Savonlinnassa ja Raumalla Parihaastatteluihin kutsuttiin 9. luokalla opiskelevia tyttöjä ja poikia, joille ammatillinen koulutus on ainakin periaatteessa relevantti vaihtoehto peruskoulun jälkeen sekä ammatillisissa oppilaitoksissa toista vuotta opiskelevia nuoria. Henkilökohtaisesti haastateltiin yläasteiden opintojenohjaajia ja henkilöstöstä vastaavia työnantajia/yrityspäättäjiä työntekijän yrityksistä.

5 Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen Tutkimukseen osallistui yhteensä 52 henkilöä seuraavasti: 9-luokkalaiset 12 tyttöä: 6 parihaastattelua (2 pk-seutu, 2 Savonlinna, 2 Rauma) 12 poikaa: 6 parihaastattelua (2 pk-seutu, 2 Savonlinna, 2 Rauma) Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat 8 tyttöä: 4 parihaastattelua (2 pk-seutu, 1 Savonlinna, 1 Rauma) 8 poikaa: 4 parihaastattelua (2 pk-seutu, 1 Savonlinna, 1 Rauma) Yläasteen opot 6 henkilökohtaista syvähaastattelua (2 pk-seutu, 2 Savonlinna, 2 Rauma) Työnantajat/yrityspäättäjät 6 henkilökohtaista syvähaastattelua (2 pk-seutu, 2 Savonlinna, 2 Rauma). Haastattelut tehtiin

6 Ammatillisen koulutuksen mielikuvat Mielikuva ammatillisesta koulutuksesta noususuunnassa yhä useammalle nuorelle entistä vahvemmin relevantti koulutusvaihtoehto ammatillisten oppilaitosten opiskelija-aines muutoksessa Ammatillinen koulutus kärsii edelleen jossain määrin imagollisista tekijöistä kahtiajako ammatillinen vs. lukio stereotypioineen edelleen olemassa Asennemuutos vie aikaa, lähtee liikkeelle nuoremmasta sukupolvesta tiedotus/tehdyt toimenpiteet tavoittaneet nuoret hyvin, sillä faktat tiedetään hyvin Muutosta eteenpäin vieneitä tekijöitä kaksoistutkinto ja jatko-opintomahdollisuudet (erityisesti ammattikorkeakoulu), asennemuutos näkyvissä erityisesti nuorten keskuudessa (+ opot) työllisyystilanne muokkaa asenteita: tekijöiden arvostus kasvanut ammattien ja ammatillisen koulutuksen esilläolo mediassa, uutisointi => alan arvostus (vrt. akateemisesti koulutettujen ongelmat työmarkkinoilla) koulutuksen ammattimaisuus, ammattiylpeys: koulun/opettajien rooli

7 Ammatillisen koulutuksen mielikuvat Vanhemmille lukio edelleen vahva instituutio status-arvoa, oma koulutustausta vaikuttaa aiheuttaa ristiriitaa oman lapsen toivotaan käyvän lukio (edes varmuuden vuoksi ) monille nuorille hyvin selvää, ettei lukio kannata, jos halu panostaa puuttuu, huonoista papereista ei ole hyötyä ammatillisen koulutuksen jälkeiset jatko-opiskelumahdollisuudet eivät vanhemmille välttämättä kovin tuttuja/kiinnostavia omalle jälkeläiselle halutaan siisti sisätyö, ammatillisen koulutuksen mielikuvaan liittyvät fyysisesti (ja henkisesti) raskaat ammatit

8 Koulutusvaihtoehdot Ammatillinen koulutus selkeät ammatilliset tavoitteet halutaan nopeasti ammattiin ja töihin, ei haluta tuhlata aikaa turhaan määrätietoiset tulevaisuuden suunnitelmat, kunnianhimoa, toiveammatti tai reitti jatko-opintoihin lukio liian raskas/teoreettinen lukeminen ei luonnistu eikä tunnu omalta kyllästyneisyyttä teoreettiseen opiskelutapaan, jolloin lukio tuntuu yläasteen jatkolta, halutaan vaihtelua halu valita käytännönläheinen koulutus, tehdä käsillä ammatin kannalta olennaiseen keskittyminen vs. lukion yleissivistävyys

9 Koulutusvaihtoehdot Lukio Usein ykkösvaihtoehto, lähtökohta monelle ainoa vaihtoehto, itsestäänselvyys lukijoille : pärjätään teoreettisessa opiskelussa tähdätään korkealle eli korkeakouluun, akateemiseen ammattiin halutaan lisää miettimisaikaa, ei haluta tehdä ratkaisuja jos ammatilliselta puolelta ei löydy tarpeeksi kiinnostavaa koulutusalaa monipuolista yleissivistystä avaa portit jatko-opintoihin ei välttämättä päästä hyödyntämään, sellaisenaan ei valmista mihinkään, vaan lukion jälkeen mennään töihin, Siwan kassalle jatko-opiskelupaikoista taistellaan

10 Koulutusvaihtoehdot Kaksoistutkinto välimuoto: saa sekä ammatin että valkolakin varmistaa jatko-opiskelumahdollisuuksia rankka, vaatii todella vahvan motivaation nykyaikaista tehokkuusajattelua: aikaa ei mene hukkaan jatko-opintojen rahoittamista varten ammatti, ei hanttihommia opiskeluaikana toimivuus hyvin riippuvainen toteutuksesta

11 Koulutusvaihtoehdot Oppisopimus marginaalivaihtoehto suurelle osalle nuorista vieras tai epäkiinnostava opot välttelevät esittelemästä sopii harvalle 15-vuotiaalle, lähinnä yrittäjäperheen jälkikasvulle paikkoja vaikea saada, vaatii omaa aktiivisuutta, itsensä markkinointia nuoret eivät vakuuttuneita teoreettisen osuuden riittävyydestä koulun tuoma sosiaalinen turvaverkko puuttuu Kymppiluokka ei koeta aidosti vaihtoehtona: pakko, suunnitelma B lisävuosi miettimiseen, arvosanojen korotukseen päivähoitoa

12 Koulutusvaihtoehdot Lukio Ammatillinen koulutus Kaksoistutkinto akateemisesti suuntautuneet, pitkälle tähtäävät lisää miettimisaikaa tarvitsevat kunnianhimoiset; jatko-opintoja jo suunnittelevat määrätietoisesti (käytännönläheiseen) ammattiin pyrkivät heikosti peruskoulussa menestyneet lukijat tekijät 10. luokka

13 Ammattitaito Ammatillinen koulutus tarjoaa perusedellytykset toimia ammatissa alan erityisosaaminen ja työpaikkakohtaiset erityistaidot opetellaan työelämässä paljon riippuu työssäoppimisjaksoista, perehdyttämisestä persoonallisuus- ja motivaatioeroja koulutus nähdään vähintäänkin orientoitumisena tulevaisuudessa tehtävää työtä kohtaan, pohjatiedoiksi saadaan tarpeellinen teoriaosuus kolme vuotta kasvamis-/kypsymisaikaa nuorelle (vrt. oppisopimus) työnantajapuolella kisälli-ajattelua: nuori omaa ammatin perustiedot, varsinaisiin työtehtäviin kasvetaan (kasvatetaan) ammattilaisten ohjauksessa MUTTA MYÖS valmistuneiden yleistasoon nähden korkealla olevia, epärealistisia odotuksia ja pettymyksiä

14 Palkkaus Palkkaus koetaan yleisesti ottaen kohtuulliseksi vähintään peruspalkka perustyöstä ammatti-ihmisille maksetaan hyvin, etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla yleisesti akateemisesti koulutettujen nähdään tienaavan enemmän, toisaalta ammatillisen koulutuksen saaneet pääsevät aloittamaan ansiotyön aikaisemmin naisvaltaisilla aloilla palkkaus nähdään heikommaksi, erityisesti hoitoalalla

15 Tutkinnon rakenne Opinnoissa yleissivistävä osuus jää ohueksi osalle yksi keskeisistä syistä valita ammatillinen koulutus, ei opiskella turhaa, opiskeltavat sisällöt liittyvät tiiviisti omaan alaan merkittävimpänä puutteena nähdään kielet (englanti, äidinkieli), myös matematiikka (erit. tekn. alat), kemia/fysiikka asettaa rajoituksia jatko-opiskelumahdollisuuksille tarvittavat sisällöt saavutettavissa: kaksoistutkinto tai keskeiset lukion kurssit Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen opiskelussa osin parantamisen varaa tulee luonnostaan palvelualoilla, viimeistään työssäoppimisjaksoilla tarpeen myös muilla aloilla (tervehtiminen ym.)

16 Koulutuksen/ammatin kiinnostavuuden arviointi 15-vuotiailla rajalliset kyvyt nähdä kovin pitkälle, suunnitella tulevaisuutta rationaalisesti: suuri päätös/vastuu (itsenäiset) tiedonhakutaidot usein kehnot, pitkälti luotetaan ohjaukseen, aikuisiin opon rooli korostuu, neutraali tiedonvälitys; nähdään toteutuvan pääosin hyvin Alan/koulutuksen kiinnostavuutta arvioidaan ensisijaisesti omien mieltymysten kautta, peilataan omaan persoonaan mihin ammattiin minä sopisin realistiseen ammatin/työn arviointiin ja tiedonhakuun ei täysin kyetä, vaan haaveillaan

17 Koulutuksen/ammatin kiinnostavuuden arviointi Keskeiset koulutusvalinnan kriteerit työllistyminen palkkaus koulun sijainti 9. luokkalaisten keskuudessa tärkeää: halutaan opiskella kotipaikkakunnalla, asua kotona vanhempien vaikutus asenteisiin/valintoihin akateemiset/ duunari -juuret vaikuttavat kavereiden vaikutus suurin silloin, kun pohditaan erilaisia vaihtoehtoja kysellään vanhemmilta opiskelijoilta, vaihdetaan hankittua tietoa, mielipiteitä valintaa harvemmin tehdään kavereiden perässä oppilaitos ja sen ilmapiiri tutustumiskäynnit, omat ja muiden kokemukset

18 Työnantajien näkökulmaa ammatilliseen koulutukseen Työnantajat arvostavat ammatillista koulutusta erityisesti työntekijäpulasta kärsivillä aloilla ammatillisen koulutuksen arvostus korkealla, yhteiskunnallisia toimenpiteitä koulutukseen hakeutuvien lisäämiseksi odotetaan halutaan työllistää kotimaisia rehellisiä duunareita koulutuksen antamat valmiudet tunnetaan, rakennettu omia lisäkoulutusmahdollisuuksia yrityskohtaisesti räätälöidyn ammattitaidon saamiseksi ja työntekijöiden sitouttamiseksi halutaan palkata alalle suuntautuneita ja kouluttautuneita: ammatillisen koulutuksen saaneet vs. ylikoulutetut (motivaatio) MUTTA omalle lapselle ammatillista koulutusta ei suositeltaisi Olemassa selkeähkö käsitys tutkinnon rakenteesta, sen vahvuuksista/heikkouksista kielten opiskelussa /osaamisessa puutteita nykypäivänä suorittavankin portaan tulisi pystyä kommunikoimaan vähintään englanniksi valmistuneiden sosiaaliset taidot joskus kehnohkot, yleiset pelisäännöt työpaikoilla opetettava

19 Työnantajien näkökulmaa ammatilliseen koulutukseen Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla työnantajat tekevät jatkuvaa markkinointia oman työvoimatarpeensa täyttämiseksi paikallisissa medioissa näkyminen työpaikoista, työvoimatarpeesta, palkkauksesta kertoen yritykset tiiviissä yhteistyössä koulujen/hallintoelinten kanssa esim. uuden koulutuslinjan perustamisen yhteydessä taattu kaikkien valmistuneiden työllistyminen tutustumiskierrokset, TET, kesätyöpaikat, työssäoppimisjaksot ylipäätään alan arvostuksen kohottaminen

20 Kiinnostavat/epäkiinnostavat alat ja ammatit Kiinnostavia (kesto)kutsumusammatit: lääkäri, juristi, opettaja kaupallinen ala media, viestintä, mainonta, markkinointi käden työt perinteisellä sukupuoliroolijaolla: kokki (hotelli/ravintola-ala), parturi-kampaaja, rakennusala viestintä/julkinen keskustelu ja työnantajien panostus nostaneet hakijamääriä monilla ammatillisen koulutuksen linjoilla, mm. LVI, kone, metalli halutaan kiinnostava ja siisti (sisä)työ, jossa hyvät työllistymisnäkymät Epäkiinnostavia fyysisesti vaativat ja likaiset työt siivous, osalle hoiva-ala

21 Ammatillisen koulutuksen valinneet Pääosin ollaan tyytyväisiä opintojen rakenteeseen teorian ja käytännön suhde hyvä opiskelun/aineiden liittyminen omaan alaan, mahdollisuus valita lisää halutessaan opiskeltua teoriaa pääsee kokeilemaan käytännössä Motivaatio hyvä sitoutuneimpia ne, jotka määrätietoisesti pyrkineet/halunneet ammattiin/alalle tehdään töitä oman ammattitaidon ja tulevaisuuden eteen Pettyneitä opintoihinsa linjoilla, joilla opintojen taso rakennettu heikoimman lenkin mukaan enemmänkin oltaisiin valmiita tekemään ja opiskelemaan, palikkalinjat Työssäoppimisjaksot opiskelun suola päästään siirtämään teoriaa käytäntöön => motivaatio konkreettinen palaute, palkitsevuus (vrt. lukion kurssiarvosanat) luodaan arvokkaita kontakteja työelämään

22 Kvantitatiivinen tutkimus Nuoret

23 Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suhtautumista ja asenteita liittyen ammatilliseen koulutukseen sekä ajatuksia ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat peruskoulun 9. luokkalaiset ja ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa toista vuotta opiskelevat. Tutkimuksen tiedonkeruuta varten hankittiin kohderyhmistä edustavat ja riittävät otokset Väestörekisterikeskuksesta (1989 ja 1991 syntyneitä nuoria). Tutkimuksen näytekoko oli 900 vastaajaa, ja se jakautui kolmeen osaan opiskelupaikan mukaan (300 haastattelua/kohderyhmä). Lukiolaisten lopullinen haastattelumäärä oli 346 (tässä siis 46 haastattelua extraa ). Tutkimuksen tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla (CATI, computer aided telephone interviews) Haastattelut tehtiin IROResearch Oy:n omassa 54-paikkaisessa puhelinhaastattelukeskuksessa. Kaikkiaan haastateltiin 946 em. kohderyhmiin kuuluvaa nuorta. Aineiston rakenne on seuraavilla sivuilla.

24 Aineiston rakenne (n = 946) Sukupuoli Nainen Mies Asuinlääni Etelä-Suomen lääni Länsi-suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni Asuinpaikkakunnan tyyppi Helsinki, Espoo, Vantaa Muu pääkaupunkiseutu Turku, Tampere Muu kaupunki Kunta (maaseutu) Ammatillisessa Lukiossa 9. luokalla koulutuksessa N =300 % N=346 % N=300 %

25 Aineiston rakenne (n = 946) Ammatillisessa Lukiossa 9. luokalla koulutuksessa N =300 % N=346 % N=300 % Äidin koulutus Perus-/kansa-/keskikoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas Yo-pohjainen ammatillinen koulutus Yliopisto- tai korkeakoulututkinto Joku muu Ei tiedä / ei osaa sanoa Äidin ammattiryhmä Työntekijä tai toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Yksityisyrittäjä Maanviljelijä Koti-äiti/-isä Opiskelija Työtön Eläkeläinen Ei tiedä / ei osaa sanoa

26 Aineiston rakenne (n = 946) Ammatillisessa Lukiossa 9. luokalla koulutuksessa N =300 % N=346 % N=300 % Isän koulutus Perus-/kansa-/keskikoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas Yo-pohjainen ammatillinen koulutus Yliopisto- tai korkeakoulututkinto Joku muu Ei tiedä / ei osaa sanoa Isän ammattiryhmä Työntekijä tai toimihenkilö Johtavassa asemassa oleva Yksityisyrittäjä Maanviljelijä Koti-äiti/-isä Opiskelija Työtön Eläkeläinen Ei tiedä / ei osaa sanoa

27 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Opiskelu/koulunkäynti on tärkeää tulevaisuuden kannalta Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

28 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Opiskelu/koulunkäynti on kiinnostavaa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

29 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Opiskelu/koulunkäynti on mukavaa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

30 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Opiskelu/koulunkäynti on välttämätöntä mutta ei kiinnostavaa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

31 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

32 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Opiskelen/käyn koulua koska muuta mahdollisuutta ei ole Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

33 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Vanhempiani kiinnostaa kuinka pärjään opinnoissani/koulussa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

34 Opiskeluun/koulunkäyntiin liittyvät väittämät Minulle on tärkeää menestyä opinnoissani/koulussa hyvin Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

35 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Oma koulumenestys peruskoulussa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

36 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Halu saada nopeasti hyvä ammatti Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

37 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Halu saada mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

38 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Halu päästä nopeasti työelämään Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

39 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Halu päästä töihin joista saa hyvää palkkaa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

40 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Oma kunnianhimo ja menestyshalu Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

41 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Ammatti/ala, jolta saa helposti töitä eikä jää työttömäksi opintojen jälkeen Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

42 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Minua kiinnostava ala Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

43 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Koulutus tai ala jonka opiskelua voi jatkaa ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

44 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Koulutusajan pituus Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

45 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Oppilaitoksen sijainti Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

46 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Mahdollisuus räätälöidä koulutuksen sisältöä minulle sopivaksi Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

47 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Kavereiden mielipiteet tai suositukset Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

48 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Oppilaanohjaajan eli OPO:n mielipide Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

49 Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneiden/vaikuttavien tekijöiden tärkeys Vanhempien mielipide Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin paljon Melko paljon Ei kovin paljon Ei lainkaan

50 Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus Ammatillinen koulutus Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava

51 Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus Lukio Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava

52 Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus Ammatillinen koulutus ja ylioppilastutkinto samaan aikaan, ns. kaksoistutkinto Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava

53 Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus Kymppiluokka Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= luokkalaiset, n= % Erittäin kiinnostava Melko kiinnostava Ei kovin kiinnostava Ei lainkaan kiinnostava

54 Harkitsiko lukion lisäksi muita koulutusvaihtoehtoja Lukiolaiset (n = 346) Ei 63 % Kyllä 37 %

55 Muut koulutusvaihtoehdot Lukiossa/harkitsi muita vaihtoehtoja (n = 129) Ammatillinen koulutus 68 Kaksoistutkinto 31 Kymppiluokka 2 Jokin muu %

56 Mitä alaa opiskelee Ammatillisessa koulutuksessa (n = 300) Tekniikan ja liikenteen ala 51 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Liiketalouden, yhteiskuntatieteiden, hallinnon ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Humanistinen ja kasvatusala Muu ala %

57 Pääsikö opiskelemaan ensisijaiseen valintaansa Ammatillisessa koulutuksessa olevat (n = 300) Ei 11 % Kyllä 89 %

58 Harkitsiko muita ammatteja tai tutkintoja ensisijaisen valintansa lisäksi Ammatillisessa koulutuksessa/päässyt ensisijaiseen valintaansa (n = 267) Ei 48 % Kyllä 52 %

59 Muut koulutusvaihtoehdot joita harkitsi Ammatillisessa koulutuksessa/harkitsi muita vaihtoehtoja (n = 139) Muu ammatillinen koulutus 70 Lukio 27 Kaksoistutkinto 4 Kymppiluokka %

60 Tietääkö että nykyään on mahdollista suorittaa ammatillinen koulutus ja ylioppilastutkinto samaan aikaan ns. kaksoistutkintona 9.luokkalaiset, n= Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= Lukiolaiset, n= % Kyllä Ei

61 Tietääkö että myös ammatillinen koulutus antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden aina korkeakouluihin ja yliopistoihin asti Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= Lukiolaiset, n= luokkalaiset, n= % Kyllä Ei

62 Kuinka tyytyväinen on opiskelupaikkaansa tällä hetkellä Ammatillisessa koulutuksessa, n= Lukiolaiset, n= Ammattikoulu+yotutkinto, n= % Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön

63 Mitä aikoo tehdä nykyisten opintojen jälkeen Mennä töihin Mennä ammattikorkeakouluun Pitää välivuoden Mennä korkeakouluun tai yliopistoon Mennä ammatilliseen koulutukseen Johonkin muuhun opiskelupaikkaan Tehdä jotain muuta % Ammatillisessa koulutuksessa olevat, n=300 Lukiolaiset, n=346 Ammattikoulu+yo-tutkinto, n=

64 Mihin koulutusvaihtoehtoon aikoo mennä/hakea peruskoulun jälkeen 9. luokalla/aikoo jatkaa opiskelua (n = 292) Lukio 54 Ammatillinen koulutus 37 Kaksoistutkinto 8 Kymppiluokka 0 Muu %

65 Mitä alaa aikoo opiskella 9. luokalla/koulutusvaihtoehtona ammatillinen tai kaksoistutkinto (n = 129) Tekniikan ja liikenteen ala 47 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Liiketalouden, yhteiskuntatieteiden, hallinnon ala Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Muu ala Ei tiedä %

66 Harkitsiko muita ammatteja tai tutkintoja ykkösvalinnan lisäksi 9. luokalla/koulutusvaihtoehtona ammatillinen tai kaksoistutkinto (n = 129) Kyllä 47 % Ei 50 % Ei osaa sanoa 3 %

67 Harkitsiko muita ammatteja tai tutkintoja ykkösvalinnan lisäksi 9. luokalla/koulutusvaihtoehtona ammatillinen tai kaksoistutkinto, harkitsi myös muita vaihtoehtoja (n = 61) Muu ammatillinen koulutus 84 Kaksoistutkinto 5 Lukio 2 Kymppiluokka 0 Jokin muu/ei osaa sanoa %

68 Mitä aikoo tehdä ammatillisen koulutuksen jälkeen 9. luokalla/koulutusvaihtoehtona ammatillinen tai kaksoistutkinto ( n = 129) Mennä töihin 66 Jatkaa opiskelua 23 Tehdä jotain muuta %

69 Missä aikoo jatkaa opiskelua 9. luokalla/aikoo jatkaa opiskelua ammatillisen koulutuksen jälkeen (n = 30) Ammattikorkeakoulussa 53 Korkeakoulussa 13 Yliopistossa 10 Jossain muualla %

70 Mistä on saanut tietoa ammatillisesta koulutuksesta 9. luokalla/aikoo jatkaa opiskelua (n = 292) Opinto-ohjaajalta 64 Koulusta yleensä 43 Kavereilta Vanhemmilta Internetistä Sisaruksilta Opettajilta Muista lehdistä Ammattiosaaja-lehdestä Televisiosta/radiosta Jostain muualta %

71 Onko kaivannut ammatillisesta koulutuksesta lisää tietoa 9. luokalla/aikoo jatkaa opiskelua (n = 292) Ei 85 % Kyllä 15 %

72 Suosituimmat toiveammatit 9.luokalla: Lää ääkäri ri Opettaja Opettaja Kokki/ravintola Kokki/ravintola-ala ala Sähk hköala ala Sisustusala Sisustusala Lvi Lvi-ala/putkimies ala/putkimies Lastenhoitaja/lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/lastentarhanopettaja Parturi Parturi El Eläinl inlää ääkäri ri Lähi hi-/sairaan /sairaan-/ensihoitaja /ensihoitaja Ammatillisessa koulutuksessa: Sähköasentaja Kokki Rakennusala Sosiaalityö/lähi-/sairaanhoitaja Autoasentaja/-mekaanikko Autonkuljettaja Lvi-asentaja Lukiossa: Opettaja Opettaja Johtava asema/yritt Johtava asema/yrittäjä/esimies /esimies Psykologi Psykologi Lää ääkäri ri Asianajaja Asianajaja Musiikkiin liittyv Musiikkiin liittyvä/muusikko /muusikko Lent Lentäjä El Eläinl inlää ääkäri ri Poliisi Poliisi

73 Kvantitatiivinen tutkimus Yritysten henkilöstöpäättäjät

74 Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten henkilöstöpäättäjien (esim. rekrytoinnit) mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta Suomessa. Tutkimuksen näytekoko oli 100 vastaajaa. Kaikki vastaajat ovat yritystensä henkilöstöasioissa joko lopullisia päättäjiä tai päätöksentekoon osallistuvia. Tutkimuksen tiedot kerättiin Internet-kyselynä Tutkimuksen otanta-alustana käytettiin IROResearch Oy:n omaa ja itsevärvättyä Päättäjäpaneelia, jossa on noin 3000 yrityspäättäjää yli 10 hengen yrityksistä. Paneelissa on edustettuina tasaisesti eri kokoiset yritykset, eri toimialoilta ja koko Suomesta. Päättäjäpaneeli (kuten yrityskantakin) painottuu Etelä- ja Länsi-Suomeen. Aineiston rakenne on seuraavalla sivulla.

75 Aineiston rakenne (n = 100) N % Päätöksentekorooli henkilöstöasioissa Lopullinen päättäjä Osallistuu päätöksentekoon Yrityksen henkilökunnan määrä Alle 10 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän Yrityksen pääasiallinen toimiala Teollisuus Kauppa Palvelu Jokin muu 1 1 Yrityksen sijaintilääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni 8 8 Oulun lääni 4 4 Lapin lääni 1 1

76 Aineiston rakenne (n = 100) N % Yrityksen sijantipaikkakunnan tyyppi Helsinki, Espoo, Vantaa Muu pääkaupunkiseutu 2 2 Turku, Tampere Muu kaupunki Kunta 8 8 Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osuus henkilökunnasta Yli 80 % % % % Alle 10 % Ei tiedä 6 6

77 Aineiston rakenne (n = 100) N % Oma koulutus Perus-/kansakoulu 3 3 Ylioppilas 0 0 Ammatillinen koulutus / ammattikoulu 4 4 Opistotasoinen koulutus Ammattikorkeakoulu 8 8 Yliopisto / korkeakoulu Joku muu koulutus 3 3 Sukupuoli Nainen Mies Ikä Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai vanhempi 4 4

78 Millainen mielikuva tai käsitys sinulla on ammatillisesta koulutuksesta Suomessa? Myönteiset hyvää/laadukasta korkealaatuista/-tasoista käytännönläheistä Kielteiset liian teoreettista kysyntäjatarjontaeivät kohtaa ei vastaa käytännön tarpeita keskinkertaista/kohtalaista arvostus alhainen/huono huono/tyydyttävä taso taso vaihtelee: osin hyvää, osin huonoa ei riittävän yleissivistävää

79 Mitä hyvää ammatillisessa koulutuksessa on? antaa perustaidot/-tiedot antaa valmiudet ammattiin/työelämään työssäopåpimisjaksot/ käytännönläheisyys laaja-alaista / monipuolista hyvää/laadukasta opetusta riittävästi myös teoriaa nopea tie ammattiin

80 Mitä huonoa ammatillisessa koulutuksessa on? käytännön harjoittelun puute liian teoreettista ei ajantasalla työelämässä tapahtuvissa muutoksissa ei vastaa työelämän tarpeita laatu/taso vaihtelee opiskelijoiden motivaation puute / opintojen keskeyttäminen arvostuksen puute matala vaatimustaso opiskelijoiden taso huono

81 Mitkä ovat mielestäsi ammatillisen koulutuksen suurimmat haasteet tulevaisuudessa? kohdistaa koulutusta työelämän tarpeiden mukaan pysyä ajan tasalla löytää opiskelijoita / motivoituneita opiskelijoita arvostuksen nostaminen osaavien opettajien löytäminen/kouluttaminen tason säilyttäminen korkeana

82 Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden ihmisten osaaminen ja työelämän vaatimukset mielestäsi kohtaavat? Erittäin hyvin sai itse teoriasta paljon eväitä tulevaan työelämään, laadukas opetus akateeminen koulutus usein liian teoreettista, tekijöitä ei ole ja juuri niitä tarvitaan. Melko huonosti koulutus ei tyydytä käytännön tarpeita liian vähän työssäoppimista Erittäin huonosti Melko hyvin koulutus liikaa jäljessä tämänhetkisistä perustiedot / teoriatiedot hallinnassa työelämän tarpeista työ opitaan vasta työpaikalla työssäoppiminen hyvä asia / hyvä, että työelämä mukana koulutuksessa opiskelijoilla hyvät käytännön taidot hyviä kokemuksia kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa työ opitaan useimmiten vasta työpaikalla käytännön taidoissa puutteita

83 Millainen mielikuvaongelma ammatillisella koulutuksella on? arvostuksen puute / arvostus ammattikoulu vs. korkeakoulu sinne menevät ne, jotka eivät muualle/lukioon pääse huonopalkkaiset työt likaisen työn tekijät valmistuvat ammattikoulusta

84 Mitä mielikuvaongelman ratkaisemiseksi pitäisi tehdä? markkinoida / tiedottaa yleensä lisätä tiedotusta ammatillisen koulutuksen hyvistä puolista - palkkataso, työllistyminen, menestystarinat, rooli työelämässä, valmistuminen suoraan ammattiin arvostuksen / imagon nostaminen pääsykokeet / laadun nostaminen / huonot oppilaat eivät valmistu kertoa jatkokoulutusmahdollisuuksista lisätä yhteistyötä yritysten kanssa opettajien / opinto-ohjaajien / vanhempien näkemyksiin vaikuttaminen

85 Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden ihmisten osaaminen ja työelämän vaatimukset mielestäsi kohtaavat? Kaikki (n = 100) Melko hyvin 80 % Erittäin hyvin 2 % Erittäin huonosti 1 % Melko huonosti 17 %

86 Oma suhtautuminen ammatilliseen koulutukseen ja oma arvio 9. luokkalaisten käsityksestä ammatillisesta koulutuksesta Kaikki (n = 100) Oma suhtautuminen Käsitys 9. luokkalaisten suhtautumisesta % Erittäin myönteinen Melko myönteinen Neutraali Melko kielteinen Erittäin kielteinen

87 Miten uskot ammatillisen koulutustarpeen kehittyvän Suomessa lähivuosina? Kaikki (n = 100) Kasvaa 69 % Vähenee 1 % Pysyy ennallaan 30 %

88 Onko ammatillisella koulutuksella Suomessa mielestäsi mielikuva-/imago-ongelma Kaikki (n = 100) Kyllä, suuri 17 Kyllä, jossain määrin 72 Ei ole %

89 Uskotko, että Suomen työmarkkinoilla tulee olemaan lähivuosina pulaa ns. tekijöistä, esim. käden taitajista? Kaikki (n = 100) Kyllä 97 % Ei 3 %

90 Onko ammatillinen koulutus Suomessa aliarvostettua? Kaikki (n = 100) Kyllä 82 % Ei 18 %

91 Kuinka hyvin ammatillisen koulutuksen tarjonta ja työmarkkinoiden kysyntä kohtaavat Kaikki (n = 100) Erinomaisesti 2 Hyvin 16 Tyydyttävästi 58 Välttävästi 22 Heikosti %

92 Millaiseksi arvioit ammatillisen koulutuksen laadun Suomessa Kaikki (n = 100) Erinomainen 1 Erittäin hyvä 31 Melko hyvä 54 Kohtalainen 11 Melko huono 3 Erittäin huono %

93 Rekrytointi ja rekrytointiaikomukset 2006 ja 2007 (yleensä + ammatillisen koulutuksen suorittaneita) Kaikki (n = 100) / Rekrytoitu vuonna 2006 (n = 91) / Rekrytoidaan vuonna 2007 (n = 78) Onko rekrytoitu lisää henkilökuntaa vuonna 2006 (n=100) 91 9 Onko rekrytoitu ammatillisen koulutuksen suorittaneita henkilöitä (n=91) Rekrytoidaanko lisää henkilökuntaa vuonna 2007 (n=100) Rekrytoidaanko ammatillisen koulutuksen suorittaneita henkilöitä (n=78) % Kyllä Ei

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2010

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2010 Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2010 Diasarja perustuu IROResearch Oy:n Hannu Horttanan ja Sara Helmisen laatimiin koosteisiin ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen keskeisistä

Lisätiedot

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2013. Keskeisimmät tulokset

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2013. Keskeisimmät tulokset Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 203 Keskeisimmät tulokset Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin teettämän tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2016

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2016 Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 06 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin teettämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suhtautumista

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta Käsityön Tutkimushanke 2013-2014 Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta www.helsinki.fi/yliopisto 21.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohtia Käsityön kansallinen arviointi 2010 Arviointitulosten

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työttömien nuorten ääni Työttömien nuorten ääni -barometri* kurkistaa työttömyystilastojen taakse ja antaa työttömille nuorille äänen.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ LASTEN KOULUTUS on olemassa yksityisiä päiväkoteja, mutta enemmistö

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Kirsi Ikonen Fysiikan ja matematiikan laitos Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen taustatekijät - esiselvityshanke Työ- ja koulutusurien sukupuolen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

REDU ALKU-kysely KOONTI

REDU ALKU-kysely KOONTI REDU ALKU-kysely 2017 - KOONTI Vastausprosentti: 80% Toimintayksikkö, jossa opiskelet Vastaajien määrä: 659 Oletko ammattilukio-opiskelija? (Vastaajien määrä: 659) Ikä Mihin alla lueteltuu ikäryhmään kuulut?

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU!

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Hannu Soini Hankepäällikkö / Paradigma Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Pohjolankatu 4-6 57200 Savonlinna tel +35844 550 6617 email: hannu.soini@samiedu.fi Toisen asteen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot