KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015"

Transkriptio

1 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan

2 TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla käyttäjä voi vertailla eri koulutusvaihtoehtoja koulutusalan, koulutustyypin tai paikkakunnan mukaan. Tuomme koulutusvaihtoehtoja tarjoavat oppilaitokset lähelle tulevaa opiskelijaa, sillä kiinnostuneet voivat lähettää sivustolla yhteydenottopyynnön ja kohdistaa sen suoraan kiinnostavalle oppilaitokselle. Tavoitamme kuukausittain noin koulutusta etsivää nuorta ja aikuista ja hakupalvelustamme löytyy tällä hetkellä yli 3500 koulutusta. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Studentum.fi-koulutussivusto toteuttaa vuosittain koulutuskyselyn, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten mielipiteitä ja ajatuksia. Suomen suurimmalle yksityiselle koulutushakusivustolle on tärkeää tuntea kohderyhmänsä ja saada selville, kuinka käyttäjät löytävät oman unelma -alansa. Tutkimuksen avulla selvitettiin muun muassa seuraavia asioita: Opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten profiili Valintaperusteet koulutusten valinnassa Työmarkkinatilanteen vaikutus alan valintaan Tiedonhakukanavat koulutuksia etsittäessä Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin sähköisenä ky selynä helmi-maaliskuussa Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Studentum.fi-koulutussivuston rekisteröityneet jäsenet. Tutkimukseen vastasi yhteensä peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta tai aikuista. Vastaajista oli alle 21 -vuotiaita. Vertailun vuoksi, vuonna 2014 tutkimukseen osallistui yhteens ä jäsentä, joista 967 oli alle 21 -vuotiaita.» Tässä raportissa esitetään erik seen nuorten (alle 21 -vuotiaat) ja aikuisten (21-vuotiaat ja yli) vastaukset.

3 OSA 1: Nuoret, alle 21-vuotiaat

4 KESKEISET TULOKSET Päätös koulutuksesta tehdään kiinnostuksen ja työmahdollisuuksien perusteella Nuorille on erityisen tärkeää, että he ovat kiinnostuneita alasta, jota he haluavat lähteä opiskelemaan. Jopa 83 prosenttia alle 21 -vuotiaista mainitsee yhdeksi tärkeimmistä valintaperusteista oman henkilökohtaisen kiinnostuksensa koulutusta kohtaan. Myös alan työllistymismahdollisuudet vaikuttavat opiskelupaikkaa valittaessa. Vastaajista 65 prosenttia ottaa huomioon alan työtilanteen päätöstä tehdessä. Nuorille on lisäksi tärkeää, mitä mieltä nykyiset tai aiemmat opiskelijat ovat koulutuksista. Jopa 85 prosenttia mainitsee, että muiden mielipiteet v aikuttavat koulutuksen valintaan. Työmarkkinatilanteen tulisi vaikuttaa koulutustarjontaan Moni nuori on sitä mieltä, että oppilaitosten pitäisi ottaa huomioon opiskelupaikkojen määrä ja koulutustarjonta sen hetkiseen työmarkkinatilanteeseen nähden. Noin kaksi kolmesta kysymykseen kantaa ottavasta nuoresta on tätä mieltä. Nuoret kommentoivatkin avoimissa vastauksissa, ettei ole järkeä kouluttaa opiskelijoita aloille, joilla ei ole töitä ja vastaavasti liian vähän aloille, joilla on työvoimapula. Vanhemmat tukevat nuoria heidän ammatinvalinnassaan Moni nuori keskustelee vanhempiensa kanssa alasta, jota he haluavat lähteä opiskelemaan. Nuorista 59 prosenttia mainitsee, että heidän vanhempansa toivovat nuoren valitsevan itseään kiinnostavan alan. Noi n joka viides kertoo, että vanhempien mielipiteellä ei ole vaikutusta omaan koulutuspäätökseen. Vanhempien oma koulutus ei vaikuta lapsen koulutusvalintaan, sillä vain murto -osa sanoo vanhempiensa toivovan lapsellensa samantasoista koulutusta. Tiedonhaku siirtyy entistä vahvemmin digitaalisiin kanaviin Lähes kaikki alle 21-vuotiaat mainitsevat hakevansa lisää tietoa koulutuksista ja oppilaitoksista ensisijaisesti Internetistä. Vain muutama prosentti etsii tietoa ensimmäiseksi muista mediakanavista, kuten esimerkiksi lehdistä, televisiosta tai radiosta. Verkossa Google-hakukone toimii vahvana tiedonhakulähteenä, minkä lisäksi nuoret hakevat tietoa oppilaitosten omilta kotisivuilta. Nuorille on lisäksi tärkeää, että tietoa on vaivatonta etsiä ajasta ja paikasta riippumatta. Vastauksissa korostuukin mobiilaitteiden merkitys ja lähes kaikki vastaajat mainitsevat verkkosivujen toiminnan mobiililaitteilla tärkeäksi.

5 TAUSTATIEDOT N % SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄ vuotta vuotta ASUINPAIKKA Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi YLIN SUORITTAMA TUTKINTO Peruskoulu Ammatillinen perustutkinto 86 7 Lukio Taulukko 1. Vastaajien profiili. N % OPINNOT, JOIHIN HAKEUTUMASSA, HAKEUTUNUT TAI OPISKELEE Korkeakoulu (ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu korkeakoulu) Ammattikoulu tai lukio Kansanopisto 8 1 Ammatillinen peruskoulutus tai lisäkoulutus aikuisille tai aikuislukio 34 3 En ole vielä päättänyt 38 3 Muu 52 4 Taulukko 2. Minkä koulutusasteen opintoihin olet hakeutumassa tai jo hakeutunut tai jo opiskelet?

6 KOULUTUSTEN VALINTAPERUSTEET Nuoret menevät kiinnostuksensa perässä Valtaosa nuorista valitsee koulutuksensa kiinnostuksen (83 %), työmahdollisuuksien (65 %) ja tulevan palkan (34 %) perusteella. Selvästi tärkeintä nuorille on löytää ala, josta he ovat kiinnostuneita. Valintaan vaikuttaa kuitenkin hyvin vähän koulutusmuoto sekä kavereiden koulutusvalinnat. Kysyttäessä koulutusvalintaperusteita, vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi vaihtoehto. Koulutukseen sisältyvät oppiaineet kiinnostavat minua Koulutuksella on korkea status Työmahdollisuudet ovat hyvät Mahdollisuudet korkeaan palkkaat ovat hyvät Koulutus on mahdollista suorittaa osaaikaopintoina Koulutus on mahdollista suorittaa etäopintoina Koulutus järjestetään jännittävässä opiskelijakaupungissa Joku tutuistani hakee samaan koulutukseen Koulutuksen aikana on mahdollisuus työharjoitteluun Menen siihen koulutukseen, johon minut hyväksytään Muu 16 % 34 % 1 % 2 % 12 % 5 % 18 % 13 % 5 % 65 % 83 % Kuva 1. Mitkä seikat vaikuttavat eniten koulutusvalintaasi? Valitse maks. kolme vaihtoehtoa. Moni nuorista kiinnittää myös huomiota muiden opiskelijoiden arvosteluihin ja mielipiteisiin koulutusta valitessaan. Jopa 85 prosenttia nuorista ottaa vähintään jonkin verran huomioon muiden opiskelijoiden mielipiteet. Kyllä 21 % Jonkin verran 64 % En ollenkaan 15 % Kuva 2. Otatko huomioon entisten tai nykyisten opiskelijoiden arvostelut ja mielipiteet valitessasi koulutusta?

7 TYÖMARKKINATILANTEEN VAIKUTUS Työtilanteen tulisi vaikuttaa koulutustarjontaan Neljä viidestä nuoresta on sitä mieltä, että tämänhetkinen työmarkkinatilanne vaikuttaa ainakin osittain päätökseen koulutuksen valinnan suhteen. Noin 14 prosenttia on sitä mieltä, että työmarkkinoiden tilanne ei vaikuta heidän koulutusvalintaansa. Nuoret ovat yleisesti hyvin tietoisia alojen työllisyystilanteesta, sillä vain 7 prosenttia mainitsee, että heilä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta. Kyllä 27 % Ei 11 % Osittain 53 % Työmarkkinatilanteella ei ole väliä Minulla ei ole tarpeeksi tietoa asiasta vastatakseni 3 % 7 % Kuva 3. Vaikuttaako työmarkkinoiden tilanne (mahdollisuudet saada työpaikka koulutuksen jälkeen) päätökseesi koulutuksen valinnan suhteen? Noin puolet nuorista on sitä mieltä, että työtilanteen tulisi vaikuttaa oppilaitosten koulutustarjontaan ja sisäänotettavien opiskelijoiden määrään. Kolmannes vastaajista ei osaa ottaa kantaa asiaan. Nuorista, jotka ottavat kantaa asiaan, jopa 68 prosenttia on sitä mieltä, että työtilanteen tulisi vaikuttaa koulutuksiin. Kyllä 45 % Ei Minulla ei ole mielipidettä asiasta 22 % 33 % Kuva 4. Tulisiko sinusta työmarkkinatilanteen vaikuttaa koulutustarjontaan ja sisäänotettavien opiskelijoiden määrään? Ei ole mitään järkeä kouluttaa paljon henkilöitä, joille ei ole töitä ja vastaavasti vain vähän aloille, joilla on työvoimapula. Sisäänotettavien määrää pitäisi vaihdella työllistymistilanteen mukaan ettei mistään alasta tule pulaa tai liikatarjontaa, jolloin osa ei pääse valmistumisen jälkeen töihin.

8 ULKOISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUS Vanhemmilta tukea valintaan Myös vanhemmat kannustavat nuoria hakeutumaan koulutukseen, joka heitä itseään kiinnostaa. Vain noin joka viides vastaaja sanoo, että heidän vanhempansa eivät vaikuta hediän omaan koulutusvalintaansa. Vastaajista 14 prosenttia on sitä mieltä, että omat vanhemmat haluavat heille koulutuksen alalta, jolla työllistyminen on helpompaa. Huomioitavaa on, että vanhemmat eivät halua lastensa tekevän koulutusvalintaansa oman koulutuksensa mukaisesti aikuisten vaikutus valintaan mukaileekin hyvin pitkälti nuorten omia mielipiteitä. He haluavat, että valitsen koulutuksen, joka antaa hyvät työllistymismahdollisuudet He haluavat, että valitsen koulutuksen, joka kiinnostaa minua He haluavat, että valitsen samantasoisen koulutuksen kuin heillä itsellään on He haluavat, että valitsen koulutuksen, jolla on korkea status Vanhempani eivät vaikuta koulutusvalintaani Emme ole keskustelleet asiasta Muu 14 % 1 % 4 % 18 % 2 % 2 % 59 % Kuva 5. Millä tavalla vanhempasi vaikuttavat koulutusvalintaasi? Noin joka neljäs kokee saaneensa ammatinvalintaansa eniten apua juuri omilta vanhemmiltaan. Suurempi osa kokee kuitenkin, että ei ole tarvinnut apua valinnassaan. Noin yksi viidestä kokee eniten apua tulleen opinto-ohjaajalta, mikä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin kavereilta. Vanhemmat Sisarukset Kaverit Opinto-ohjaaja Opettaja Sukulaiset Kumppani En ole tarvinnut apua koulutusvalinnassa Muu 23 % 5 % 10 % 18 % 1 % 2 % 4 % 30 % 7 % Kuva 6. Kuka on auttanut sinua eniten koulutusvalinnassasi?

9 TIEDONHAKUKANAVAT KOULUTUKSISTA Tietoa haetaan selvästi eniten digitaalisesti Viime vuoteen verrattuna Internet pitää edelleen ensimmäistä sijaa tiedonlähteenä, kun koulutuksista haetaan tietoa. Jopa 93 prosenttia nuorista etsii tietoa koulutuksista ensisijaisesti verkosta. Verkkopalveluista käytetään eniten hakukoneita ja oppilaitosten omia kotisivuja. Hieman yli 10 prosenttia vastaajista etsii tietoa koulutushakupalveluista, kuten Studentum.fi-koulutussivustolta. Internet Lehdet/opinto-oppaat TV Radio Koulutusmessut Koulujen avointen ovien päivät Muu 3 % 0 % 0 % 1 % 2 % 1 % 93 % Kuva 7. Mitä kanavaa käytät eniten, kun etsit tietoa koulutusvaihtoehdoista ja hakemisesta? Mobiililaitteiden vallankumous johtaa väistämättä siihen, että tietoa haetaan koko ajan entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkosivujen toimivuus mobiilisti on erityisen tärkeää nuorten keskuudessa. Lähes kaikki vastaajat pitävät tärkeänä, että nettisivujen käyttö on vaivatonta myös mobiilipäätteillä. Erittäin tärkeää 62 % Jokseenkin tärkeää 35 % Ei ollenkaan tärkeää 3 % Kuva 8. Kuinka tärkeää nettisivujen vaivaton käyttäminen mobiililaitteilla mielestäsi on? Nykyajan nuoriso on erittäin suuri käyttäjäryhmä mobiililaitteille ja etsimme tietoa jatkuvasti mobiililaitteiden avulla. Mobiililaitteet kulkevat jokapäiväisessä elämässä tiiviisti mukana, jolloin myös vaivattomuus nettisivuja käytettäessä on erittäin tärkeää niin mielenkiinnon kuin ylipäätään kiinnostavuuden kannalta.

10 ETÄOPISKELU Etäopiskelua ei koeta mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi Vain noin joka kolmas nuorista pitäisi etäopiskelua mieluisena vaihtoehtona, jos se vain olisi mahdollista. Vastaajista 66 prosenttia on sitä mieltä, että etäopiskelu ei ole heitä varten. Kyllä, aion suorittaa opintoni etänä 1 % Kyllä, opiskelen mielelläni etänä, jos se vain on mahdollista 23 % Kyllä, mutta se ei ole mahdollista alalla, jota haluaisin opiskella Opiskelen jo etänä 8 % 2 % Ei, etäopiskelu ei ole minua varten 66 % Kuva 9. Oletko harkinnut etäopiskelua? Etäopiskelun suurimpana etuna nähdään mahdollisuus suunnitella ja rakentaa opinnot itselle sopiviksi ja opinnot voi helpommin yhdistää esimerkiksi työn tai perhe-elämän kanssa. Nuoret pelkäävät kuitenkin ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, eikä etäopiskelu tällöin ole välttämättä paras vaihtoehto. Lisäksi etäopiskelun haittana nähdään mahdollinen sosiaalisten kontaktien puute. % ETÄOPISKELUN EDUT Opintojen joustavuus 39 Omassa tahdissa opiskelu 32 Opiskelu kotipaikkakunnan ulkopuolella 26 Muu 3 ETÄOPISKELUN HAITAT Suuri vastuu omasta oppimisesta 40 Sosiaalisten kontaktien puute 33 Opintojen ajallinen suunnittelu 22 Kirjallisen ilmaisun vaikeus 3 Muu 1 Taulukko 3. Etäopiskelun edut ja haitat

11 OSA 2: Aikuiset, 21-vuotiaat ja yli

12 KESKEISET TULOKSET Nuorten tapaan aikuiset valitsevat koulutuksensa kiinnostuksen perusteella Aikuisten tärkeimmät valintaperusteet koulutuksia valittaessa mukailevat hyvin pitkälti nuorten vastauksia. Myös aikuisille tärkeää on oma kiinnostus koulutusta kohtaan (75 %) sekä työmahdollisuudet koulutettavalla alalla (62 %). Nuorilla vastaavat luvut olivat 83 prosenttia ja 65 prosenttia. Aikuiset toivovat kuitenkin nuoria enemmän joustavuutta opintoihin esimerkiksi etäopiskelun muodossa. Lisäksi jonkin verran otetaan huomioon myös muiden opiskelijoiden mielipiteet koulutuksista kuitenkin nuoria vähemmän. Neljä viidestä kannattaa koulutustarjonnan muuttamista työmarkkinatilanteeseen nähden Aikuiset toivovat nuoria enemmän, että koulutustarjonta vastaisi paremmin työmarkkinatilannetta. Jopa 77 prosenttia kysymykseen kantaa ottavista aikuisista on sitä mieltä, että sisäänotettavien opiskelijoiden määrän tulisi vastata alan työtilannetta (nuoret: 68 %). Lisäksi 82 prosenttia mainitsee, että tämän hetkinen työmarkkinatilanne vaikuttaa heidän koulutusvalintapäätöksiin (nuoret: 80 %). Mieluummin töissä kuin opiskelemassa Huomioitavaa on, että jopa noin 40 prosenttia aikuisista mainitsee työssäkäynnin opiskelua mieluisammaksi vaihtoehdoksi, jos heillä olisi mahd ollisuus päättää tilanteestaan. Aikuiset pitävät myös tärkeänä, että oppilaitok sella on hyvät yhteydet työelämään yhteensä 95 prosenttia mainitsee asian tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Etäopiskelun joustavuutta kaivataan kiireisiin aikatauluihin Noin kolme neljästä aikuisesta opiskelee jo tai haluaisi opiskella etänä. Verrattuna nuoriin tilanne on siis päinvastainen nuorilla vastaava luku oli 34 prosenttia. Aikuisilla mahdollisuus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta on tärkeää erityisesti työn ohessa, jolloin vapaa-aika on jo valmiiksi kortilla. Vastaajat, joid en mielestä etäopiskelu ei ole heitä varten, pelkäävät etäopiskelun tuomaa sosiaalisten kontaktien puutetta sekä suurta vastuuta omasta oppimisesta.

13 TAUSTATIEDOT N % SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄ vuotta vuotta Yli 30 vuotta ASUINPAIKKA Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi YLIN SUORITTAMA TUTKINTO Pohjois-Suomi Peruskoulu Ammatillinen perustutkinto Lukio Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto Taulukko 4. Vastaajien profiili. OPINNOT, JOIHIN HAKEUTUMASSA, HAKEUTUNUT TAI OPISKELEE Korkeakoulu (ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu korkeakoulu) N % Ammattikoulu tai lukio Kansanopisto 24 1 Ammatillinen peruskoulutus tai lisäkoulutus aikuisille tai aikuislukio En ole vielä päättänyt Muu 78 5 Taulukko 5. Minkä koulutusasteen opintoihin olet hakeutumassa tai jo hakeutunut tai jo opiskelet?

14 KOULUTUSTEN VALINTAPERUSTEET Aikuiset arvostavat nuoria enemmän joustavuutta Aikuiset ovat nuorten kanssa hyvin samoilla linjoilla koulutusten valinnassa. Selvästi tärkeimmät valintaperusteet ovat aikuisilla niin ikään kiinnostus koulutukseen (75 %, nuoret: 83 %) sekä hyvät työmahdollisuudet (62 %, nuoret: 65 %). Aikuisten vastauksissa korostuvat kuitenkin lisäksi mahdollisuus joustaviin opintoihin, kuten etäopiskeluun tai osa-aikaopintoihin. Koulutukseen sisältyvät oppiaineet kiinnostavat minua Koulutuksella on korkea status Työmahdollisuudet ovat hyvät Mahdollisuudet korkeaan palkkaat ovat hyvät Koulutus on mahdollista suorittaa osaaikaopintoina Koulutus on mahdollista suorittaa etäopintoina Koulutus järjestetään jännittävässä opiskelijakaupungissa Joku tutuistani hakee samaan koulutukseen Koulutuksen aikana on mahdollisuus työharjoitteluun Menen siihen koulutukseen, johon minut hyväksytään Muu 7 % 15 % 21 % 28 % 3 % 1 % 19 % 7 % 6 % 62 % 75 % Kuva 10. Mitkä seikat vaikuttavat eniten koulutusvalintaasi? Valitse maks. kolme vaihtoehtoa. Nuorten tapaan myös aikuisille muiden opiskelijoiden mielipiteet koulutuksista ovat tärkeitä. Noin kaksi kolmesta aikuisesta ottaa huomioon muiden opiskelijoiden arvostelut ja mielipiteet koulutusta valitessaan (71 %). Nuorilla vastaava luku oli 85 prosenttia. Kyllä 14 % Jonkin verran 57 % En ollenkaan 29 % Kuva 11. Otatko huomioon entisten tai nykyisten opiskelijoiden arvostelut ja mielipiteet valitessasi koulutusta?

15 TYÖMARKKINATILANTEEN VAIKUTUS Koulutustarjontaa tulisi kehittää suhteessa työmarkkinatilanteeseen Yhteensä 82 prosenttia aikuisista mainitsee työmarkkinatilanteen vaikuttavan ainakin osittain päätökseen koulutuksen valinnan suhteen (nuoret: 81 %). Aikuiset ovat myös hieman tietoisempia tilanteesta nuoriin verrattuna vain 2 prosenttia arvioi, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta (nuoret: 7 %). Kyllä 44 % Ei 11 % Osittain 38 % Työmarkkinatilanteella ei ole väliä Minulla ei ole tarpeeksi tietoa asiasta vastatakseni 5 % 2 % Kuva 12. Vaikuttaako työmarkkinoiden tilanne (mahdollisuudet saada työpaikka koulutuksen jälkeen) päätökseesi koulutuksen valinnan suhteen? Niistä vastaajista, joilla on mielipide työmarkkinatilanteen vaikutuksesta koulutustarjontaan, 77 prosenttia on sitä mieltä, että työmarkkinoiden pitäisi vaikuttaa koulutustarjontaan ja sisäänotettavien määrään (nuoret: 68 %). Kyllä 64 % Ei Minulla ei ole mielipidettä asiasta 19 % 17 % Kuva 13. Tulisiko sinusta työmarkkinatilanteen vaikuttaa koulutustarjontaan ja sisäänotettavien opiskelijoiden määrään? Miten voi olla, että ammattialoja, joista on jatkuva pula ei kouluteta enempää sekä nosteta sisäänottoja, ja yritetä tehdä houkuttelevammaksi. Eikö koulutustahojen ja työelämän kuuluisi nimenomaan tässä tehdä yhteistyötä, kun ministeriötasolla ne kuitenkin päätetään. Houkuttelevuus ja ylipäätään se, että kun on tarpeeksi päteviä työntekijöitä niin se työn tekeminen on kaikille miellyttävämpää ja tehokkaampaa.

16 TYÖMARKKINATILANTEEN VAIKUTUS Monelle työssäkäynti olisi opiskelua mieluisampi vaihtoehto Aikuisista 40 prosenttia työskentelisi mieluummin kuin opiskelisi tänä vuonna, jos työtilanne olisi parempi. Kolmannes ei osaa vastata kysymykseen, työskentelisikö mieluummin kuin opiskelisi, jos työtilanne olisi parempi. Kyllä 38 % En 29 % En osaa sanoa 33 % Kuva 14. Työskentelisitkö mieluummin tänä vuonna kuin opiskelisit, jos työmarkkinatilanne olisi parempi? Oppilaitosten hyviä kontakteja työelämään pidetään yleisesti hyvin tärkeinä. Lähes kaikki aikuiset (93 %) pitävät tärkeänä sitä, että oppilaitoksella on hyvät kontaktit työelämän toimijoihin ja yrityksiin. Erittäin tärkeää 57 % Tärkeää 36 % Ei kovin tärkeää 5 % Ei mitään merkitystä 1 % Kuva 15. Kuinka tärkeää on mielestäsi, että oppilaitoksella on hyvät kontaktit työelämän toimijoihin ja yrityksiin?

17 TIEDONHAKUKANAVAT KOULUTUKSISTA Tietoa haetaan selvästi eniten digitaalisesti Myös aikuisten keskuudessa Internet on selvästi ensisijainen tiedonhakukanava koulutuksista tietoa etsittäessä. Lähes kaikki vastaajat (95 %) etsivät tietoa eniten verkosta (nuoret: 93 %). Internetissä tietoa haetaan erityisesti hakukoneiden kautta sekä oppilaitosten omilta kotisivuilta. Noin joka viides hakee tietoa muilta koulutussivuilta, kuten Studentum.fi (nuoret: 11 %). Internet Lehdet/opinto-oppaat TV Radio Koulutusmessut Koulujen avointen ovien päivät Muu 3 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 95 % Kuva 16. Mitä kanavaa käytät eniten kun etsit tietoa koulutusvaihtoehdoista ja hakemisesta? Huomioitavaa on, että myös aikuisille nettisivujen vaivaton käyttö mobiililaitteilla on hyvin tärkeää. Toimivuus mobiililaitteilla on tärkeää jopa 91 prosentille vastaajista (nuoret: 97 %). Erittäin tärkeää 57 % Jokseenkin tärkeää 34 % Ei ollenkaan tärkeää 9 % Kuva 17. Kuinka tärkeää nettisivujen vaivaton käyttäminen mobiililaitteilla mielestäsi on? Pidän tärkeänä sitä, että tietoa on vaivatonta ja helppoa etsiä milloin ja mitä kautta vain. Nykyään vaaditaan nopeaa reagointia asioihin, olisi siis hyvä että mobiililaitteella saa hoidettua asian missä hyvänsä paikassa.

18 ETÄOPISKELU Aikuiset toivovat opiskeluunsa joustavuutta Jopa 74 prosenttia aikuisista aikoo opiskella, haluaisi opiskella tai opiskelee jo etänä. Luku on huomattavasti suurempi kuin nuorilla, joista noin kolmannes on etäopiskelun kannalla. Kyllä, aion suorittaa opintoni etänä 6 % Kyllä, opiskelen mielelläni etänä, jos se vain on mahdollista 50 % Kyllä, mutta se ei ole mahdollista alalla, jota haluaisin opiskella Opiskelen jo etänä Ei, etäopiskelu ei ole minua varten 12 % 6 % 26 % Kuva 18. Oletko harkinnut etäopiskelua? Aikuiset pitävät etäopiskelun joustavuutta hyvin tärkeänä. Mahdollisuus sovittaa opiskelu työn oheen ja opiskella ajasta sekä paikasta riippumatta nähdään parempana vaihtoehtona fyysiselle läsnäololle. Suurimpana etäopiskelun haittapuolena pidetään kuitenkin sosiaalisten kontaktien puutetta. % ETÄOPISKELUN EDUT Opintojen joustavuus 54 Opiskelu kotipaikkakunnan ulkopuolella 22 Omassa tahdissa opiskelu 21 Muu 2 ETÄOPISKELUN HAITAT Sosiaalisten kontaktien puute 36 Suuri vastuu omasta oppimisesta 33 Opintojen ajallinen suunnittelu 22 Kirjallisen ilmaisun vaikeus 5 Muu 3 Taulukko 6. Etäopiskelun edut ja haitat

19 OSA 3: Tutkimuksen yhteenveto

20 YHTEENVETO Koulutustarjonnan toivotaan vastaavan paremmin työmarkkinatilannetta Koulutuksia etsivät nuoret ja aikuiset ovat sitä mieltä, että koulutustarjonnan ja sisäänotettavien opiskelijoiden määrän tulisi vastata paremmin alojen työmarkkinatilannetta. Tämä käy ilmi Studentum.fi-koulutussivuston keväällä 2015 toteuttamasta koulutuskyselystä, joka suunnattiin sivuston jäsenille. Yhteensä 73 prosenttia asiaan kantaa ottavista vastaajista arvioi, että koulutustarjonta ei vastaa työelämää tarpeeksi hyvin. Tämän lisäksi jopa noin 40 prosenttia aikuisista on sitä mieltä, että he olisivat tänä vuonna mieluummin töissä kuin opiskelemassa, jos työllisyystilanne olisi parempi. Nuoret ja aikuiset tekevät koulutusvalintansa pääasiallisesti oman kiinnostuksensa perusteella. Lisäksi vaikutusta on osittain myös alan työmahdollisuuksilla. Nuoret kokevat saavansa eniten tukea koulutuspäätökseensä omilta vanhemmiltaan. Vanhemmat kannustavatkin nuoria hakeutumaan koulutuksiin, joka heitä itseään kiinnostaa. Lähes kukaan nuorista ei koe, että vanhempien omalla koulutuksella on vaikutusta nuoren omaan koulutusvalintaan. Tiedonhaku koulutuksista siirtyy entistä enemmän digitaalisiin kanaviin. Jopa 94 prosenttia kyselyyn osallistuneista hakee tietoa koulutuksista ensisijaisesti Internetistä. Erittäin tärkeää on myös tiedonsaanti ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin huomattavan suureen merkitykseen nousee verkkosivujen toimivuus myös mobiililaitteilla. Erityisesti aikuiset haluaisivat enemmän etäopiskelumahdollisuuksia, jolloin opinnot olisi helpompi sovittaa työhön sekä perhe-elämään. Etäopintojen hyvinä puolina nähdäänkin juuri joustavuus sekä mahdollisuus opiskella omaan tahtiin. Nuorilla tilanne on päinvastainen etäopiskelussa pelottaa erityisesti suuri vastuu omasta oppimisesta sekä sosiaalisten kontaktien puute. Huomioitavaa on, että opiskeluun liittyvää tietoa haetaan selvästi eniten Internetistä. Me Studentumilla uskomme, että tiedonhaun siirtyessä yhä enemmän digitaalisiin kanaviin, tulisi opiskeluun ja koulutuksiin liittyvän tiedon olla helposti saatavilla verkossa. Tähän Studentum.fi-koulutussivusto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin tarjoamalla tietoa yli 3500 eri koulutuksesta sekä opiskelusta yleisesti. Lisätietoa tutkimuksesta: Anssi Mäkelä Tiedottaja Puh: Lisätietoa Studentum.fi-koulutussivustosta: Max Lundberg Maajohtaja Puh:

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille -

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kävijämäärän kasvu 2009-2011 (kävijöitä per kuukausi) 35 423 72 293 141 802 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 Taloustutkimuksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

NUORET HUOLISSAAN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUKSESTA

NUORET HUOLISSAAN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUKSESTA NUORET HUOLISSAAN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUKSESTA Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2014 TIIVISTELMÄ Studentum.fi-koulutussivusto toteutti helmikuun 2014 aikana

Lisätiedot

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät. Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät. Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

OPAS OPINTO-OHJAAJILLE

OPAS OPINTO-OHJAAJILLE OPAS OPINTO-OHJAAJILLE Miten studentum.fi TUKEE opinto-ohjausta? 2012 2013 Mikä Studentum.fi on?...3 Miten Studentum.fi-sivusto toimii?...4 1. Koulutusten hakeminen sivuostalla...4 2. HAKUTULOSTEN VERTAILU...5

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Kirsi Ikonen Fysiikan ja matematiikan laitos Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen taustatekijät - esiselvityshanke Työ- ja koulutusurien sukupuolen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8.

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. Jakoissa 1. - 3. ABI-VUOSI opiskelu koostuu jäljellä olevista pakollisista kursseista sekä yo-kokeisiin treenaavista syventävistä ja soveltavista kursseista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT. OPO1 kurssi abeille Viherlaakson lukio

JATKO-OPINNOT. OPO1 kurssi abeille Viherlaakson lukio JATKO-OPINNOT OPO1 kurssi abeille Viherlaakson lukio Kurssin vaatimuksia Jakson aikana ei ole lukujärjestyksen mukaisia tunteja. Kurssi muodostuu seuraavista pakollisista osioista: 1. Studia messut 28.-29.11

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut abeille

TE-toimiston palvelut abeille TE-toimiston palvelut abeille Tukea koulutusvalintaan Pohjois- Karjalan TE-toimisto psykologi Mirja Kuiri 1 22.1.2016 Lukiosta muihin opintoihin siirtyminen on suuri muutos nuoren elämässä>vapausasteet,

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 työpaja Helsingissä 4.2.2014 Piirros: Linda Saukko-Rauta Niin opiskelijat kuin työnantajatkin tuntuvat olevan epätietoisia siitä, mitä opiskelijoista oikeasti valmistuu

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto Tutkimuksen Tulokset Ja ideoiden esitteleminen Tutkimus Nuoret asiakaskohderyhmänä: Tarjonnan ja palveluiden kohdentaminen Nuorten tavoittaminen Ryhmäkeskustelut (joulukuu 2014): Nuorten parissa työskentelevät

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Siirtotunnus 1 15 Tiedoston siirtotunnus - organisaatiokohtainen - korkeakouluilla L + viisimerkkinen oppilaitoskoodi,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Elinikäisen oppijan ohjaus: Haasteita ja mahdollisuuksia. Dosentti Kristiina Kumpulainen Johtaja, Tieto- ja arviointitoiminta

Elinikäisen oppijan ohjaus: Haasteita ja mahdollisuuksia. Dosentti Kristiina Kumpulainen Johtaja, Tieto- ja arviointitoiminta Elinikäisen oppijan ohjaus: Haasteita ja mahdollisuuksia Dosentti Kristiina Kumpulainen Johtaja, Tieto- ja arviointitoiminta Mari, 15, yhdeksäsluokkalainen Marin tavoitteet 1. Mennä kosmetologikouluun.

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 Yhdessä yritysten puolesta! YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE Yhdeksän kysymystä yseille internet kyselyssä kartoitettiin 6.3.-13.4.2012 välisenä aikana Pohjois- Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot