Muistelupäivä. Pieksämäen seutuopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistelupäivä. Pieksämäen seutuopisto 15.11.2011 10-16"

Transkriptio

1 Muistelupäivä Pieksämäen seutuopisto Sinikka Hiltunen FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä,, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000) Kognitiotieteen maisteri, 2008 Väitösteema: Konsekutiivitulkin eksperttiys: selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille Muistikoulutuksia v:sta 2002, temperamenttikoulutuksia v:sta 2006 Muistelupäivä Mitä muistot ovat? Tapahtumamuisti ja tietomuisti Miksi meillä on muistoja? Myönteiset muistot painottuvat nuoruusvuosiin Muistojen ominaisuuksista: tunneintensiteetti valenssi Unohtaminen muistojen loppuunkäsittely: muistojen hälveneminen hiljaiset ja jaetut muistot torjutut ja ehkäistyt muistot Muistomielikuvien näkökulma: sisäinen vs. ulkoinen Mielikuvien etäännyttäminen 1

2 Tehtävä 1: Nimen opettelu AssosiOi - liitä - yhdistä aikaisempaan: ketä samannimisiä tunnet? muihin sanoihin Silti nopeasti! etu- ja sukunimi toisiinsa kädenpuristukseen - persoonallisuus toista nimi ääneen kommentoi nimeä ääneen keskustele nimen alkuperäst stä tai mitä se tuo mieleesi Mitä muistot ovat? Omakohtaiset (autobiografiset) muistot Muistot herätt ttävät t mielikuvia (autobiografiset mielikuvat) Mielikuvat ovat havaintokuvien kaltaisia Niiden piirteet vastaavat havaintojen aistimusten piirteitä säilömuistissa: visuaaliset, auditiiviset, tuntoon, hajuun ja makuun liittyvät t piirteet painottuvat yksilöllisesti llisesti eri tavoin ilmeisesti myös s tapahtuman laatu vaikuttaa painotukseen 2

3 Muistin jaottelua Semanttinen muisti eli tietomuisti (tosiasiat) tiedät t muttet muista: Suomen presidentit, valtiot ja pääp ääkaupungit jne. oma syntymäpäiv ivä merkittävät t tapahtumat: aika- ja paikkatiedot ylioppilaaksi tulo, opiskelun pääp äätös, hääh ääpäivä, muutot toiselle paikkakunnalle, lasten syntymäpäiv ivät, avioero... Episodinen muisti eli tapahtumamuisti = muistot tallentuvat erikseen tosiasiatiedoista (Tulving) Miksi meillä on muistoja? 1. Ohjaava tehtävä: menneen ymmärt rtäminen: menneestä opiksi: oman käytk ytöksen tuleva ohjaus toisten käytk ytöksen ymmärt rtäminen: käyttk yttäytymissäännöt muistojen avulla voi kuvitella tulevaa: säännönmukaisuudet nmukaisuudet mennyt kokemus tulevan käytk ytöksen ohjaus miten toimia, mitä uskoa Ohjaavat muistot ongelmanratkaisu rikkaampia kuin muut päätökset, suunnittelu, kuvittelu muiden antama malli: minäkin pystyn siihen! luovuus, kekseliäisyys, isyys, inspirointi motivointi uudet ideat, uudet ratkaisut... eri taidemuodot 3

4 Miksi meillä on muistoja? 2. Minäkuvaa ylläpit pitävä tehtävä: yhtenäinen (koherentti) minäkuva syntyy jo varhaislapsuudessa: muisteleminen yhdessä aikuisten kanssa olennaisen tärket rkeää Italialainen tutkimus: suurperheiden lasten varhaisin muisto varhaisempi kuin ydinperheen lapsilla omaelämäkerrallisen muistin kehittäminen! minän jatkuvuus koherentti minäkuva sama kuin ennen mutta parempi! itsen jatkuva kehittäminen minen: muistot ohjaavat ihannemin minäkuvan muokkausta: otamme opiksi kielteisistä tapahtumista (syyllisyys, häpeh peä...) liioittelemme myönteisten merkitystä (vähän n mäm oon hyvä!) Miksi meillä on muistoja? 3. Sosiaalinen tehtävä: toisen ymmärt rtäminen: toisen kenkiin empaattisuus: olen kokenut samaa sosiaalisten siteiden vahvistaminen, sitoutuminen evoluutiivisesti edistänyt selviytymistä opastaminen ja tiedottaminen etenkin lapset ja nuoret kulttuurievoluutio muistojen jakaminen tekee keskustelusta uskottavamman 4

5 Muistot painottuvat nuoruuteen (reminiscence bump) Glück & Bluck, 2007 Myönteiset muistot painottuvat elämän n 1. kolmannekseen: nuorilla vv välillev - minäkuvan muodostuminen iäkkäillä vv välillev - painottuu myös s unissa! kulttuurisesti tärket rkeät t tapahtumat ohjaavat painotusta: ylioppilasjuhla, hääh äät, lapsen syntymä,, koulun/opintojen alku, kotoa lähtl htö,, kuolemantapaukset, eka työpaikka ym. Kielteiset muistot painottuvat ympärist ristön n historiallisten tapahtumien mukaan! Muistot painottuvat nuoruuteen Vaikutusmahdollisuudet tapahtumahetkellä: Myönteiset tapahtumat, joihin tunsi pystyneensä vaikuttamaan, jäivät t mieleen tapahtumat hyvin merkittävi viä itsen kehityksen kannalta aiheuttivat painotuksen nuoruusvuosiin tavoitteena yhtenäinen elämäntarina toimii palautusvihjeenä Glück & Bluck,

6 Tunneintensiteetti Tunneintensiteetti määräävä ominaisuus intensiiviset muistot: muistetaan kauemmin niihin luotetaan enemmän niitä muistellaan (yksin tai yhdessä) ) useammin muiston alkuperäiset ominaisuudet säilyvs ilyvät etenkin keskeiset yksityiskohdat etenkin kielteisissä (esim. traumamuistot) muistoihin eläydyt ydytään n kuten alkuperäiseen tapahtumaan muodostavat yhteinäisen isen tarinan Valenssi Valenssi: myönteinen, neutraali, kielteinen Myönteiset muistot: muistetaan määm äärällisesti enemmän helposti saatavilla helpompi palauttaa mieleen (etenkin kaukaiset muistot) hälvenevät t hitaammin kerrataan ehkä useammin enemmän n aistiyksityiskohtia enemmän tilanneyksityiskohtia Kielteiset muistot: vaimennetaan enemmän prosessoidaan aistitiedosta ylösp späin esim. jokin paikka tuo mieleen jonkin ikävän muiston muistetaan tarkemmin (etenkin traumamuistot) 6

7 Hälveneminen Kielteiset hälvenevät t enemmän kuin myönteiset mutta tasaisesti Kielteiset kaukaiset muistot intensiteetti voimakkaampi kuin muilla Usein muisteltu muisto hälvenee h vähemmän Jaettu myönteinen muisto ei hälvene MUTTA: jaettu kielteinen hälvenee! h Hiljaiset muistot (silent) Hiljaiset muistot: ei muistella: muistelu vaatii ponnistelua eivät t niin rikkaita kuin muut Tahattomat muistot tulevat mieleen itsestää ään kielteiset useammin Sosiaalisesti hiljaiset muistot muistetaan muttei kerrota muille 7

8 Jaetut muistot (disclosed) Jakaminen vahvistaa fysiologista reagointia (syke, ihon sähks hkönjohtavuus ym.) Jaetut muistot: elävämpi mpiä tärkeämpiä herätt ttävät t enemmän n tunteita Myönteisi nteisiä muistoja jaetaan useammin kuin kielteisiä Torjutut vs. ehkäistyt muistot Torjutut muistot täysin torjutut: ei muista vaikka miten yrittää Ehkäistyt muistot palautuksen aikana ehkäist istään n tulemasta mieleen (inhiboidaan) vain kielteisiä ehkäist istään palautuksen harjoittelu eduksi Ehkäistyt muistot muistiprosessin aikana: ehkäist istään n esim. kielteisiä tunteita etenkin miehet: tunteista ei puhuta! muistelu lopetetaan huomio kääk äännetään muuanne 8

9 Loppuunkäsittely - closure Pelkkä ajan kuluminen ei riitä siihen, että muisto koettaisiin loppuunkäsitellyksi Keskeneräisill isillä muistoilla käytk ytöstä ohjaava vaikutus Loppuunkäsitelty muisto on miellyttävämpi mpi Mielikuvan näkökulma Sisäinen inen näkökulmakulma kuin näkisi n omin silmin, kuulisi omin korvin, kokisi yhä kehossaan, persoonan näkökulman kulma minän n näkökulman kulma NLP: assosioitu mielikuva Huippuhetket koetaan sisäisin isinä? 9

10 Mielikuvan näkökulma Ulkoinen näkökulmakulma näet itsesi kuvassa ulkoapäin takaa, edestä sivulta, ylhää äältä 3. persoonan näkökulman kulma kertojan näkökulman kulma NLP: dissosioitu mielikuva Muistojen näkökulma Storm ja Jobe 2012: Muistoista jopa 68-76% palautetaan mieleen sisäisin isinä Talarico ym. 2004: Muistot palautetaan yhtä usein mieleen sisäisin isinä kuin ulkoisina Hiltunen ym. 2013: kielteisiä palautettiin enemmän n sisäisin isinä: : 56, 5 % muut useammin ulkoisina: : neutraaleista 52,2 % ja myönteisist nteisistä 60,9 % 10

11 Muistojen näkökulma Sisäinen inen: äskeiset tapahtumat Sisäiset iset mielikuvat: (alle 1-1,51 1,5 v) elävämpi mpiä tunteisiin keskittyvät yhtenäisempi isempiä (myönt. tai kielt. vrt helpommin saatavilla neutraalit) paljon onnelliset muistot aistiyksityiskohtia jännittävät t muistot intensiivisempiä itsen kannalta oleelliset Muistojen näkökulma Ulkoinen: kaukaiset muistot tulevaisuuden kuvitelmat Kuvittele tuleva onnistuminen ulkoisena: lisää motivaatiota! Ulkoisesta näkökulmasta kulmasta muistellut tapahtumat: ihmisen käytk ytöstä arvioitiin persoonallisuuden, ei tilanteen tasolla 11

12 1975, USA: John Grinder Richard Bandler taidon mallittamista esim. kyky olla hyvä terapeutti sovelluskohteet: lyhytterapiamuoto koulutus ja opetus valmennus (myös urheiluvalmennus) liikkeenjohto ym. ym. S.Hiltunen/ S.Hiltunen/ Mielikuvat, mielteet Kokemus Keho Kieli 12

13 Mielle-editointi 1. Palauta mieleesi jokin epämiellyttävä muisto viime ajoilta. 2. Miten näet sen? omista silmistäsi = assosioitunut = sisäinen mielikuva ulkoa päin = dissosioitunut = ulkoinen mielikuva Siirrä sisäinen mielikuva kauemmaksi, astu siitä ulos 3. Editoidaan edelleen - hälvennetään: värit, yksityiskohdat jne. S.Hiltunen/ S.Hiltunen/ Asikainen Riitta & von Harpe Peter (toim.), 1997: Monessa mielessä. NLP mielikirja II Hiltunen S., Kiviaho M., Vikeväinen-Tervonen L. 2003: NLP perusteet. Tampere: Tampere University Press: O Connor, Joseph & McDermott, Ian, 1998: NLP:n aakkoset, Jyväskylä: Ai-ai Oy Toivonen Veli-Matti & von Harpe Peter (toim.), 1994: NLP Mielikirja I. Kuinka muuttaa mieltään, Helsinki: Ai-ai Oy Toivonen Veli-Matti & Kauppi Timo, 1999: Aika muovailuvahana, NLP ja henkilökohtaisen ajan rakenne, Jyväskylä: Ai-ai Oy, Gummerus Toivonen Veli-Matti & Kauppi Timo, 1995: Kielen taikaa - NLP Kielikirja Toivonen Veli-Matti & Kiviaho Matti, 1998: Tässä suhteessa, NLP vuorovaikutuskirja Suomen NLP-yhdistys: 13

Hyvinkään opisto 10.11. ja 17.11.2012

Hyvinkään opisto 10.11. ja 17.11.2012 Muuta mieltäsi kehitä itseäsi si Sinikka Hiltunen Hyvinkään opisto 10.11. ja 17.11.2012 FK (käännöstiede, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer v. 2000

Lisätiedot

Muisto vai tieto, totta vai tarua? Hyvinkään opisto, 23.10.2013, 18.00-19.30 Sinikka Hiltunen FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä,, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992, NLP

Lisätiedot

Ilo antaa ja saada palautetta

Ilo antaa ja saada palautetta Ilo antaa ja saada palautetta Sinikka Hiltunen Helsingin kesäyliopisto 15.8.2013 FK (käännöstiede 1992), FM (kognitiotiede 2008) tulkki ja kääntäjä (venäjä, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992,

Lisätiedot

Puhutun kielen evoluutiosta

Puhutun kielen evoluutiosta Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa Sinikka Hiltunen Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu 14.11.2013 13.00-19.00 19.00 www.muistikuisti.net FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja

Lisätiedot

Panosta aivoterveyteen II: muisti pätkii Tampereen seudun työväenopisto, 27.10.2012 10-16 Sinikka Hiltunen FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä,, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta

Lisätiedot

Ekspertit, temperamentti ja dementiat. TJS/V-S S piirin koulutusrinki 25.10.2008

Ekspertit, temperamentti ja dementiat. TJS/V-S S piirin koulutusrinki 25.10.2008 Ekspertit, temperamentti ja dementiat TJS/V-S S piirin koulutusrinki 25.10.2008 Sinikka Hiltunen FK (kää äännöstiede), FM (kognitiotiede) tulkki ja kääk ääntäjä (venäjä,, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja

Lisätiedot

VELI-MA TTI TOIVONE N RIITTA ASIKAI NE N USKOTAIALA NLP AJATTELUKIRJA 1

VELI-MA TTI TOIVONE N RIITTA ASIKAI NE N USKOTAIALA NLP AJATTELUKIRJA 1 USKOTAIÄLÄ VELI-MA TTI TOIVONE N RIITTA ASIKAI NE N USKOTAIALA NLP AJATTELUKIRJA 1 Veli-Matti Toivonen ja Riitta Asikainen Graafinen suunnittelu: Samppa RaotalFolio Taitto: Harri Taskinen 1 -lk Vaihallankatu

Lisätiedot

Ajattele aivojasi ja - muistiasi Sinikka Hiltunen Kaukajärven martat, 18.00-19.30 FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä,, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000)

Lisätiedot

NLP PRACTITIONER KOULUTUSESITE SEINÄJOKI 25.10.2013-15.2.2014

NLP PRACTITIONER KOULUTUSESITE SEINÄJOKI 25.10.2013-15.2.2014 NLP PRACTITIONER KOULUTUSESITE SEINÄJOKI 25.10.2013-15.2.2014 NLP Practitioner -koulutus on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista

Lisätiedot

Temperamentit tutkimuskohteena

Temperamentit tutkimuskohteena Temperamentit ja kokemukset - persoonallisuus Opettajien koulutuspäiv ivä,, Seinäjoki 5.10.2013 www.muistikuisti.net Sinikka Hiltunen FK (käännöstiede, 1992), FM (kognitiotiede, 2008) tulkki ja kääntäjä

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

met eivät itse sitä huomaa. Risto Reipas oli turvahahmo, joka pelastaa satuhahmot kerta toisensa jälkeen pulasta.

met eivät itse sitä huomaa. Risto Reipas oli turvahahmo, joka pelastaa satuhahmot kerta toisensa jälkeen pulasta. met eivät itse sitä huomaa. Risto Reipas oli turvahahmo, joka pelastaa satuhahmot kerta toisensa jälkeen pulasta. Peppi Pitkätossu Peppi on pikkutyttö, joka on yksin maailmassa. Hänen äitinsä on enkeli,

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa. Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 26.3.2015 14.00-18.00

Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa. Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 26.3.2015 14.00-18.00 Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 26.3.2015 14.00-18.00 Sinikka Hiltunen FK (käännöstiede, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Musiikin- ja tanssinopettajaopintojen yleispedagogiikan MobileMusica

Musiikin- ja tanssinopettajaopintojen yleispedagogiikan MobileMusica Ammatillinen opettajakorkeakoulu Taideakatemia Musiikin- ja tanssinopettajaopintojen yleispedagogiikan MobileMusica -verkkojulkaisu Opettaja oman työnsä kehittäjänä ja tutkijana -kurssi syyslukukaudella

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan.

Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan. Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan. 1 Sisällysluettelo: 1. Esipuhe. 3_ 2. Puutteet. 4_ 2.1 Mietiskely ja mielen kehitys. 2.2 Psyykkinen Taekwondo-itsepuolustus. 3. MUDO. 5_ 4. Identiteetinvaiheet.

Lisätiedot

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä Seija Haapasalo Johanna Korkeamäki Heidi Laurila

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Tämä kirjoitelma perustuu pääosin omiin kokemuksiini siitä, miten erityisesti perheterapian piirissä heränneitä ajatuksia keskustelun

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ KÄSITYKSIÄ PARISUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ nuorten aikuisten selityksiä ja sisäisiä tarinoita internet-ryhmissä Kaisa Helena Tuuteri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologian laitos

Lisätiedot

Ajattele aivojasi ja - muistiasi Sinikka Hiltunen Vanajaveden opisto, 26.8.2013, 18.00 FK (kää( äännöstiede,, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä,, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer

Lisätiedot

MINUUDEN PYSYVYYS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN TEORIOISSA. Merja Kuusela

MINUUDEN PYSYVYYS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN TEORIOISSA. Merja Kuusela Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2006, 3, (1), 3-18. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys MINUUDEN PYSYVYYS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN TEORIOISSA Merja Kuusela JOHDANTO Postmoderniin ajatteluun

Lisätiedot