Toimintakertomus Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2005. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

2 Sisällys Sisällys...1 Alkusanat...3 Yleistä...3 Hallituksen työskentely...3 Toimihenkilötapahtumat...4 Rahanhallinta...4 Suhteet osastoon...4 Muita sidosryhmiä...5 Ammattiainekerhot...5 Sähköinsinööriliitto (SIL) ja Elektroniikkainsinöörien Seura (EIS)...5 Sähköklubi eli Sklubi...6 TKY ja rehtorinvaalit...6 EESTEC LC Helsinki...6 LC Helsinki hallitus 2005:...7 Lopuksi...7 Toimikunnat ja tapahtumat...8 Fuksitoimikunta...8 Tapahtumat...8 Muita juttuja...10 ISOhenkilötoiminta...10 Fuksitoimikunta vuonna 2005:...11 Ohjelmatoimikunta...12 Hupitoimikunta...12 Kulttuuri...15 Lukkarit...15 Urheilu...15 International helper...16 Ohjelmatoimikunta vuonna 2005:...17 Opintotoimikunta...18 Tutkintouudistus...18 Halopedit...18 Energiaa Uudellamaalla projekti ja stipendit...19 Palautetta ja tiedotusta...19 Opintotoimikunta vuonna 2005:...20 Potentiaalin Tasaus Sisätoimikunta...21 Kiltahuone...21 Killan varasto...21 Riipparit...21 Kopiokoneet...21 Tenttikokoelma...22 Karkkiautomaatti...22 Kiltatonttu...22 Sisätoimikunta vuonna 2005:...22 Sössötoimikunta...23 Vuosikerta Sössötoimikunta vuonna 2005:

3 Tiedotustoimikunta...26 Alkuvuosi...26 Lanpartyt...26 OTAX:in remontti...26 Killan tietokoneet...27 Tapahtumia, joita Tiedotus mainosti vuonna Tiedotustoimikunta vuonna 2005:...27 Ulkotoimikunta...28 Yrityssuhdetoimikunta...28 Haalarit...28 Kotimaan Pitkä...29 Yleinen excursiotoiminta...29 Ericsson yksikköpäivä...29 Aamubrunssi...29 Yrityssuhdetoimikunta vuonna 2005:...30 Smart House Workshop...30 Tapahtumakalenteri...33 Killan organisaatio...35 Jäsenet...35 Varsinaiset jäsenet...35 Kunniajäsenet...35 Valtuusto...35 Jäsenet...35 Valtuuston kokoukset...36 Työryhmät...37 tky.alayhd.sik.valtuusto...39 Hallitus...40 Hallituksen kokoukset...40 Toimihenkilöt...40 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...41 ISOhenkilöt...42 Tilintarkastajat...42 Oltermanni...42 TKY:n kiltakummi...42 Kunnianosoitukset ja stipendit...43 ProSIK...43 Kultaiset ansiomerkit...43 Hopeiset ansiomerkit...43 Teräsfuksi...43 Ulkomaan opinto- ja harjoittelustipendit...43 Edustukset...44 Edustukset TKY:n toimikunnissa...44 Hallinnon opiskelijaedustajat...44 Osallistuminen tilaisuuksiin...45 Yhteistyöpalaverit

4 Alkusanat Killalla on vierähtänyt jälleen yksi vuosi. Vuoden 2005 loppuessa voidaan sanoa, että kilta voi hyvin. Vuoteen lähdettiin kahdella tavoitteella: hoitaa tuleva tutkintouudistus aktiivisesti ja tyylillä käytäntöön sekä miettiä ohjelmatoimintaa ja killan roolia uudelta kannalta. Näiden asioiden eteen tehtiin työtä, mutta tapahtui myös paljon muutakin. Vuoden aikana tehtiin rakenteellisia uudistuksia rahanhallinnassa, kehitettiin kokonaan uusi tapahtuma Älykkäät talot workshop, kyseenalaistettiin vanhoja näkemyksiä, järjestettiin tapahtumia, hiottiin yksityiskohtia, mutta ennen kaikkea hoidettiin jo vakiintuneet laajat velvollisuudet hyvin. Näistä töistä kiitos kuuluu kaikille killassa vuoden aikana toimineille. On varmasti selvää, että vuoden jälkeen kaikki ovat jotakin kiltatyöstä oppineet, ja se on killan tärkeintä antia! Yleistä Vuoden 2005 alussa, kun vuotta suunniteltiin kokonaisuutena niin tapahtumittain kuin taloudellisestikin, käytiin paljon keskusteluja killan roolista ja tehtävästä jäsenistölleen. Killan toiminta näytti olevan kuin jonkin ohjelmatoimiston, joka järjesti pakonomaisesti erilaisia tapahtumia yrittäen arvata mitä monituhatpäinen jäsenistö haluaisi. Tällä tavoin osa resursseista kuten vapaaehtoinen työvoima ehkä haaskautui sellaisiin tapahtumiin, joissa laajemman jäsenistön edustus oli vähäisempää. Lisäksi monissa tapahtumissa näytti käyvän useasti samoja ihmisiä. Tämä tilanne ei ollut täysin huono asia. Kuitenkin keskusteluissa tuli esiin halu laajentaa aktiivisen jäsenistön läpileikkausta. Lisäksi haluttiin nähdä kilta jäseniensä apuvälineenä heidän tavoitteidensa ja toiveidensa toteuttajana. Konkreettisesti tämä tarkoittaisi sitä, että aktivoitaisiin ensi sijassa 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoita tuomaan meille ideoita ja olemaan myös aktiivisia niiden toteutuksessa. Pääpiirteittäin tällaista linjaa lähettiin aktiivisesti toteuttamaan vuoden aikana. Uusi linjaus herätti paljon kritiikkiä ja pelkoa, että kilta ei enää järjestäisi yhtään tapahtumaa. Kuten kohdasta Tapahtumakalenteri nähdään, että pelko jäi varsin aiheettomaksi. Loppujen lopuksi linjaus konkretisoitui muutamassa tapahtumassa, jotka olivat tietylle vuosikurssille suunnattuja. Kilta on suuri kokonaisuus, jossa uuden kulttuurin luominen kestää vuosia. Siksi, jos tällaista roolin muokkausta halutaan jatkaa, vaatii se työtä tulevinakin vuosina. Vuonna 2005 olisi ehkä ollut parantamisen varaa muun muassa asiasta jäsenille tiedottamisessa. Positiivisena puolena on se, että asioita yritettiin katsoa uudesta näkökulmasta ehkä jopa radikaalistikin. Hallituksen työskentely Koko vuoden ajan hallituksen työskentely tuntui varsin hyvältä. Jokainen jäsen hoiti omat tehtävänsä mallikkaasti. Toki muutamia pikku kömmähdyksiä, epäselvyyksiä ja jopa virheitä sattui, mutta henkilöt kantoivat vastuun ja erheet korjattiin. Vuoden jälkeenkin voitaneen sanoa, että hallituksen yhteishenki jäi hyväksi: kaikki ovat vielä ystäviä. Vuoden 2005 aikana ei ollut ulkomestaria. Tästä voi lukea enemmän kohdasta ulkotoimikunta. Lisäksi vuoden aikana hallituksen kokoonpano muuttui kesän aikana. Opintomestarina kevään toiminut Liisa Toikkanen vaihtoi opiskelupaikkaa ja tilalle tuli 3

5 syksyksi Heini Heikkilä, joka toimi sitä ennen opintokisällinä. Vaikka Liisan menetys tuntui aluksi pahalta, niin asiat menivät kaikin puolin hyvin. Opintomestarit hoitivat todella tyylikkäästi tehtävien vaihdon, minkä ansiosta mitään asioita ei jäänyt hoitamatta. Lisäksi tämä ei vaikuttanut mitenkään hallituksen sisäiseen toimintaan. Asiaa helpotti se, että mahdollinen vaihto oli jo tiedossa vuoden alussa, jolloin asiaa voitiin suunnitella etukäteen. Toivotamme Liisalle kaikkea hyvää ja onnea uudessa paikassa! Lopuksi on kiitettävä kulttuurivastaava Anna Miettistä, joka toimi sihteerin sijaisena noin kuukauden ajan sihteeri Henna Warman ollessa ulkomailla. Toki on vielä mainittava, että koko sijaisuus hoidettiin myös vakituisen sihteerin puolelta loistavasti. Toimihenkilötapahtumat Vuosi alkoi täydellä vauhdilla erilaisilla koulutuksilla kuten hallituskoulutuksella ja toimarikoulutuksilla. Sisällöltään koulutukset tarjosivat uusille toimijoille tarvittavat lähtötiedot vuoden urakkaa varten. Ensimmäisen kerran kaikki toimarit juhlivat yhdessä legendaarisen Isto Shittivan järjestämässä vaihtotilaisuudessa. Päivän aikana kierrettiin erilaisia killalle tärkeitä paikkoja. Polysteekissa kohdattiin uusi ja vanha oltermanni yhdessä ja juotiin oltermannin malja. Muuten päivä ja iltakin meni mukavissa merkeissä päättyen vasta seuraavan aamun sarastaessa. Hallitukselle ei valittu vuonna 2005 erityistä toimareiden virkistystoiminnasta vastaavaa henkilöä. Idea oli se, että koko tämä asia on koko hallituksen asia. Tavoitteena oli myös, että jokainen hallituksen jäsen pitää huolta omasta toimikunnastaan. Toki pidettiin tärkeänä järjestää myös yhteisiä juhlia. Vuoden aikana järjestettiinkin parit toimarisitsit ja tietenkin kevätpäivät. Kieltämättä varsinkin syksyn aloittavilla toimarisitseillä olisi voinut olla enemmänkin ihmisiä. Ehkä syy oli ajankohdassa? Muuten ilta oli kuitenkin mukava. Rahanhallinta Killassa tehtiin vuoden 2005 aikana pitkän tauon jälkeen isoja uudistuksia budjetin ja muiden raha-asioiden hallinnan eteen. Vuoden 2004 lopulla perustettiin budjettityöryhmä, jonka tarkoituksena on tukea hallituksen budjetin laadintaa ja tarkkailla killan taloutta pitkällä aikavälillä. Työryhmän toiminnasta lisää kohdassa Valtuusto. Tämän lisäksi killan hallitus päätti rahastonhoitajan valmistelujen pohjalta ostaa uuden kirjanpito-ohjelman entisen jo pahasti vanhentuneen tilalle. Investointiin liittyi uuden tilijärjestelmän luominen. Prosessi jäi kesken siinnä määrin, että vuoden 2006 hallituksen täytyy lopullisesti ottaa järjestelmä käyttöön. Kuitenkin kaikki vuodelle 2005 asetetut tavoitteet saavutettiin. Kiitokset tästä kuuluvat budjettityöryhmälle ja rahastonhoitajalle. Sklubi hankki myös samaisen ohjelman. Jonkin verran koordinointia tehtiinkin heidän kanssaan. Suhteet osastoon Vuosi lähti intensiivisesti liikkeelle suhteissa osastoon. Heti vuoden alussa saavutettiin hyvät puheyhteydet niin osaston johtaja Pekka Walliniin kuin erikoissuunnittelija Jussi Liesiöön. Hyvinä välit pysyivät koko vuoden. Suunnitelmissa oli uusia osaston koko tulostusjärjestelmä sellaiseksi, että kopiokoneet ja printterit olisivat yhden ohjelmiston alla. Tämä olisi myös merkinnyt tulostusrajojen tuloa opiskelijoille. Kilta oli avoimesti mukana, koska kopiokonetoiminta on ollut jo monen 4

6 vuoden ajan tappiollista ja vuokran uusiminenkin on edessä vuoden 2006 lopulla. Osastolla tehtiin valmisteluja asian toteuttamiseksi. Ideana oli, että kilta ryhtyisi hoitamaan tulostusoikeuksien myymistä. Tarkempia suunnitelmia ei kuitenkaan tehty, koska ohjelmiston todellisia ominaisuuksia ei oikein saatu vuoden loppuun mennessä selville. Lisäksi uudistus voi olla ristiriidassa koko korkeakoulun linjaan. Asia on kuitenkin hyvä pitää mielessä tulevaisuuden varalta. Kilta oli aktiivisesti mukana myös osaston maineen parantamisessa. Vuoden 2005 syksynä kokeiltiinkin osastolla erillisen myyntikurssin pitoa. Tämän tarkoituksena oli antaa opiskelijoille hyvät valmiudet mennä kertomaan osastosta abeilla ja toki antaa eväitä myyntitilaisuuksiin tulevaisuudessa. Kilta oli mukana suunnittelussa ja mainostuksessa. Kurssille osallistui opiskelijoita ihan mukavasti. Jos ensi vuonna kurssi järjestetään uudelleen, osallistujia on varmasti vieläkin enemmän. Osaston johtajan kanssa keskusteltiin paljon näiden konkreettisten asioiden lisäksi mm. rehtorin vaaleissa vaikuttamisesta, osaston tulossopimuksen laatimisesta, sisäänottomääristä sekä osaston tilojen ja olojen parantamisesta. Osassa asioista päästiin konkreettisiin tuloksiin kuten elektroniikan laboratorion uudistaminen alkaen vuonna Tätä tehtiin pitkälti haloped toiminnan yhteydessä. Muita sidosryhmiä Ammattiainekerhot Kevään 2005 lopulla toukokuussa pidettiin kaikkien sähköosaston ammattiainekerhojen, SIK:n ja Sklubin puheenjohtajien tapaaminen. Koollekutsujana toimi SIK. Tarkoituksena oli miettiä ammattiainekerhojen, killan ja alumnijärjestön rooleja ja tehtäviä. Tällä haluttiin parantaa yhteistoimintaa, mutta samalla karsia mahdollisia päällekkäisyyksiä. Tämä tapaaminen oli killan halua aktivoida suurempi osa 2. ja 3. vuosikurssien edustajista fuksivuoden päätyttyä. Osittain haluttiin, että ammattiainekerhot olisivat näkyvämmin siirtymävaiheessa mukana tukemassa opiskeluissaan eteneviä opiskelijoita. Kokouksessa puhuttiinkin asiasta kattavasti. Lisäksi yksi puheenaihe oli aktivoida enemmän ammattiainekerhoja killan samanaikaisesti vetäytyessä eräänlaiseksi kattojärjestöksi ja keskittyen fuksikasvatukseen ja opintotoimintaan. Toki kilta olisi järjestänyt edelleen joitakin kokoavia tapahtumia. Lopputulemana tapaamisesta oli se, että puheenjohtajille perustettiin oma sähköpostilista ensiaskeleena tiedonkulun parantamiseksi. Käytännössä vuoden lopussa listaa oli käytetty ainoastaan yksipuolisesti SIK:n puolelta kakkosten saunasta mainostamiseen ja ammattiainekerhojen mukaan pyytämiseen. Sähköinsinööriliitto (SIL) ja Elektroniikkainsinöörien Seura (EIS) SIL:n kanssa yhteistyö jatkui aikaisempien vuosien mukaisesti. SIK:n hallituksen jäsen oli myös vuoden 2005 SIL:n hallituksessa varmistaen tiedonkulun. SIL tuki jälleen hyvin killan toimintaa varsinkin erilaisissa yritystapahtumissa. Suhteet EIS:n sen sijaan kokivat pieniä muutoksia vuoden 2005 aikana Tämä muutos oli tosin ainoastaan positiivista. Jo kevään aikana EIS:n suunnalta tuli selkeitä toiveita yhteistyön parantamiseksi. Kilta oli avoin kaikille mahdollisille ehdotuksille. Erinäisten tapaamisten seurauksena kilta olikin mukana muutamissa EIS:n tapahtumissa mainostamassa niitä ja tukemassa mahdollisuuksien mukaan. Näistä mielenkiintoisimpana ehkä Finnairille suuntautunut excursio, joka oli EIS:n järjestämä. 5

7 Vuoden aikana muutettiin myös EIS:n sääntöjä siten, että ne mahdollistivat opiskelijajäsenen kuulumisen EIS:n hallitukseen. Keskusteluja käytiin, että tuo opiskelijajäsen olisi samalla SIK:n hallituksessa. Näin mahdollistettaisiin hyvä yhteydenpito. Kuitenkin EIS:n vuosikokouksessa asia ei toteutunut aivan etukäteen suunnitellulla tavalla, toisten asioiden ottaessa etusijan. Asia ei kuitenkaan ole tai ollut minkäänlainen isku suhteille. Myönnettäköön, että yhteispeli vielä hakee hieman uomiaan ja kummankin täytyy hieman oppia toisistaan. Kuitenkin on täysin selvää, että killalla ja EIS:llä on paljon hyötyä yhteistyöstä. Onkin toivottavaa, että yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina. Sähköklubi eli Sklubi Alumnijärjestömme kanssa suhteet pysyivät totutun hyvinä. Yhteistyötä tehtiin vanhaan tapaan monilla alueilla. Jossain määrin keskusteluja käytiin miten yhtenäistää alumnitoimintaa muiden yhdistysten kuten EIS:n ja SIL:n kanssa sekä miten alumnitoimintaa voitaisiin jatkossa kehittää siten, että opiskelijat saisivat parempia kontakteja työelämään. TKY ja rehtorinvaalit TKY:n kanssa yhteistyö jatkui kutakuinkin normaalisti. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti varsinkin rehtorinvaaleissa. Osastoneuvoston varsinaiset jäsenet olivat äänioikeutettuja ja olivat aktiivisesti mukana muodostamassa kantaa. TKY onnistui selkeästi nostattamaan keskustelua ja tuomaan julki tuon yhteisen kannan. Muuten keskusteluita eri asioista käytiin kaikilla vakituisilla foorumeilla. Jossain määrin olisi toivottu vuoden aikana tarkempaa koordinaatiota TKY:n suunnalta opintoasioissa opiskelijoiden yhteistä kantaa muodostettaessa. Esimerkkinä lukukausiaikataulun muutoksen käsittely. EESTEC LC Helsinki Tammikuussa 2005 Helsinki vaihtoi hallituksen, minkä myötä suunniteltiin myös tulevan vuoden ohjelmaa. Toiminnan pääpaino asetettiin uusien aktiivisten jäsenten saamiselle ja ison Workshop-tyyppisen tapahtuman järjestämiselle. Kevään kuluessa suunniteltiin WorkShoppia eli kesäpäiviä Tampereen ja Oulun kanssa, mikä toteutuikin heinäkuussa 2005 Vaasassa. Lisäksi valmistauduttiin huhtikuun kongressiin Madridissa. Kolmen kongressiedustajan lisäksi kevän aikana kolme henkilöä osallistui joko Münchenin workshoppiin tai vaihtoon Krakovassa. Kesän alussa potkaistiin Workshop-projekti vihdoin kunnolla käyntiin ja syksyä varten jätettiin hautumaan teema, yhteistyöfirmat, yhteistyön muoto killan kanssa ja sekä käytännön järjestelyt ajankohtineen. Kesän lopulla suunnitteluryhmään liitettiinkin killan puheenjohtaja sekä yritystoimikunta ja kokouksia alettiin pitää viikon välein. Raportti Workshopista sekä EESTEC:n että killan näkökulmasta liitteenä. Vuoden toisella puoliskolla kaksi ihmistä otti osaa Boat Exchange:en Valmierassa ja kaksi Workshoppiin Tallinnassa. Kuusi löysi tiensä Vaasaan WokShoppiin ja kahdeksan osallistui EESTEC:n puolesta Workshopin järjestämiseen. Tämän lisäksi vuoden aikana suunniteltiin ja painatettiin uusi EESTEC LC Helsinki-posteri sekä kirjoitettiin EESTECistä Sössöön, Fuksioppaaseen, Sähköä, elektroniikkaa ja tietoliikennettä opiskelemaanlehteen sekä EESTEC:n omiin julkaisuihin. 6

8 LC Helsinki hallitus 2005: Chairperson Contact Person WWW-master&Mail Manaher Sponsor Activation Publication Tender Bar Party Master Seagull-baby Emmi Rautkylä Aki Oksanen Outi Koski Aki Lähdesmäki Thomas Casey Master: Antti Karilainen Petri Vähä-Pesola Ari Partinen Lennart Sandström Lopuksi Killan varallisuus oli vuoden 2005 lopussa hyvä. Vuoden lopussa lisäksi vuosittain olevat kiltakähmyt toteutettiin samalla tavalla kuin edellisenä vuotena. Vuodelle 2006 tuli kiitettävä määrä uusia tekijöitä. Näin ollen on summattava, että kilta jatkaa toimintaansa elinvoimaisena. 7

9 Toimikunnat ja tapahtumat Fuksitoimikunta Tapahtumat Talvi Istuvien ja tulevien kippareiden ensimmäinen yhteistyökoetus heti luentokauden alussa oli Talvipäivä, joka järjestettiin KIK:n, TIK:n ja IK:n kanssa yhteisvoimin. Ihmisiä ei päivällä ollut kovin paljoa, syynä lienee ollut huono sää ja kurssien ensiluennot. Illan After-ski - bileissä porukkaa oli hyvin. Teekkari-ilta meni normaaliin tapaan perinnetietoutta opetellessa ja teekkarimuseota kierrellessä. Harmina, osittain yllätyksenäkin, oli osallistujien suhteellisen vähäinen määrä, n.50. Kevät Wappuinfo järjestettiin S4:ssä, jossa raotettiin hieman salaisuuden verhoa jo silloin järjestettäväksi päätetyn Wapun osalta. Luennolla myös julkaistiin Fuksi 2004 merkki, jota oli tilattu 200 kpl. Merkin oli suunnitellut Sini Aalto fuksipääaineenaan. Fuksien lauluilta järjestettiin Rantsulla, jossa oli mahdollisuus suorittaa laulu- ja laulunsanakokeita. Ilta sujui mukavasti lukkareiden johdolla ja varttuneempien tieteenharjoittajien avustuksella lauluja lauleskellessa, jonka jälkeen päästiin äärimmäisen vaativaan ja (sekä fuksien että kokeiden vastaanottajien) hermoja koetelleeseen koeosuuteen sekä ansaittuun saunaan. Ftmk pyöritti nk. fuksipäivystystä Wapun alla SIKarihuoneella, jolle ehdottomasti oli tarvetta viimeisten lakkia tavoittelevien kysellessä työpisteitä, pääaineita, laulukokeita, SIKin tapahtumia, laulunsanakoeuusintoja Myös Sössö sai ftmk:sta osansa Wapun aikataulun muodossa. Kiltahuone sulkeutui mikä aiheutti keskustelua kiltalaisten keskuudessa sekä itse sulkemisesta että ajankohdasta. Asiaa mietittiin tänäkin vuonna sekä ftmk:n että hallituksen keskuudessa ja päätettiin hoitaa se edellä mainitulla tavalla. Wappurekkoja varattiin tänä vuonna 2½ ja liput myytiin loppuun parissa päivässä. Ftmk oli edustettuna TKY:n järjestämässä kriisikoulutuksessa, missä käsiteltiin tilanteita, joihin ei toivon mukaan jouduta, esimerkiksi onnettomuudet, tapaturmat, hallitsematon viinan käyttö, huumausaineet jne. Fuksiopas oli painettuna ja painatus tapahtui viimevuotiseen tapaan Painotalo Casperissa. Haalaritarjouspyyntöjen perusteella haalarit tilattiin tänäkin vuonna Putsiinista. Wappu <piip> oli ja meni hyvin. Sähkö sai tänä vuonna 117 lakkia ja sijoittui Fuksipeijaisissa sijalle 12. Teräsfuksiksi valittiin Juuso Parkkinen, minkä tunnukseksi hänelle annettiin mahtava puna-musta-valkoinen tasku haalareihin ommeltavaksi. Kesä Fuksiopas valmistui ajoissa ja sitä tilattiin 500 kpl. Ftmk:n käsitys oli, että se olisi lähetetty myös opiskelijoille, jotka hyväksyttiin vuonna 2004 mutta aloittivat vasta syksyllä

10 Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja tulevina vuosina onkin syytä sopia asiasta henkilökohtaisesti osaston vastuuhenkilön kanssa. Osaston esittely -DVD ei valmistunut ajoissa, joten sitä ei voitu lähettää pakkauksen mukana. Silja Tirrosen piirtämää SIK-Fuksi 2005 haalarimerkkiä tilattiin kesän aikana 350 kpl. Ensimmäinen päivä 1.9. Fuksit tulivat torstaina 1.9. perinteisin menoin: Päivä alkoi tervetulotilaisuudella päärakennuksessa, josta kiltojen fuksivastaavat johdattivat joukkonsa omille osastoilleen. Tänä vuonna osaston tervetulotilaisuuden jälkeen ISOt ottivat fuksit hetkeksi huomaansa, jonka jälkeen päivä jatkui haalarigaalalla missä myös julkaistiin vuoden fuksimerkki. Gaalan jälkeen tapahtui haalarien jako, jonka jälkeen ISOilla oli aikaa näyttää ryhmilleen olennaisimpia paikkoja ja tutustua ryhmäänsä, jonka jälkeen ilta jatkui T-illan merkeissä Smökissä. T-ilta meni kaiken kaikkiaan mielestämme hyvin. Ainoat varsinaiset ohjelmat olivat keemikoiden perinteinen läpijuoksu/laulukisa sekä hallituksen esittäytyminen ja näiden jälkeen oli vapaata tutustumista, hengailua ja bileilyä. Ilta lopetettiin suunnitelmien mukaisesti klo 22 jälkeen. Ruoan tarjoaminen oli mielestämme hyvä juttu. Jälkikäteen ajatellen ohjelmaa (esim. laulamista) olisi ehkä voinut olla hieman enemmän, mutta joka tapauksessa illan tunnelma oli hyvä. Fuksien speksejä ei tänä vuonna ollut. Mielestämme se oli hyvä. Fuksien kanssa juteltuamme päällimmäisenä jäi mieleen, että he olivat ymmärrettävästi melkoisen väsyneitä noinkin pitkän päivän jälkeen ja haluavat rentoutua. Myöhästynyt varaslähtö 3.9. Viime vuonna uutena tullut tapahtuma Myöhästynyt varaslähtö oli tänäkin vuonna menestys. Säätilaus toimi ja fukseja sekä vanhempia tieteenharjoittajia oli sankoin joukoin Alvarin aukiolla urheilemassa ja hengailemassa, jonka jälkeen Rantsu kutsui. Otasuunnistus 6.9. Otasuunnistus meni perinteiseen tapaan fuksien suunnistaessa läpi elämää kuhisevan Otaniemen. Tänäkin vuonna SIK:n fuksit veivät voiton ja näin toivat mainetta ja kunniaa killallemme. ISOt sitsasivat tällä välin Smökissä punk-hengessä ja villillä tunnelmalla. Alwarin picnic & Köydenveto 8.9. Fuksit osallistuivat innokkaasti piknikkiin ja ennen kaikkea selättivät tai ennemminkin polvistuttivat KIK:n fuksit sekä IK:n ja KK:n f-tytöt köyden vedossa, pitkästä aikaa! Ennen kaikkea huomattavaa oli teknisesti onnistunut ja hyvin rytmitetty veto. Hallitus sen sijaan hävisi oman vetonsa KIK:n karjuja vastaan. Jatkot olivat Smökissä, ilman virvokemyyntiä. Stadisuunnistus Stadisuunnistus meni totuttuun tapaan, jatkot olivat The Clubilla. Stadisuunnistuksen tiimoilta oli esitetty jonkin verran kritiikkiä joidenkin killan jäsenien suunnalta, mutta todettakoon että fuksimajuri hoiti järjestämisen yksin ja TKY:n ftmk osallistui ainoastaan kiertämällä rasteja. Lemmenlaivaa ei syksynä ollut ja korvaavaa tapahtumaa mietittiin keväälle Oikosulkumoottori (ja FXQ:n jonotusta) Oikosulkumoottori meni hyvin, suhteellisen pienestä osanotosta huolimatta. Kaikki vastaavat paitsi yksi saatiin valittua, ja tämäkin varmistui hyvin pian. FXQ:lle jonottamassa oli fukseja henkilöä. Jonotus itsessään meni kivasti ja tunnelma oli loistava yön yli 9

11 jatkuneissa jonotusbileissä. Yön yli jonottamisesta oli ollut keskustelua, mutta me päätimme tehdä näin ja tekisimme myös uudestaan. Sen sijaan reissun mainostaminen ei toiminut: matkasta kyllä kerrottiin fukseille ja mainoksia oli seinillä, mutta vaikuttaa siltä, että mainostus ei ollut tarpeeksi iskevää ja informatiivista. Fuksisitsit ja sitsikoulutus Fuksisitsit menivät hyvin ja oli positiivista nähdä sitsikoulutuksessa myös joitakin ei-sitseille lähteviä. Esiintyjinä olivat PK:n kvartetti, Humpsvakar sekä RWBK. Tunnelma oli hyvä ja ruoka kylmää. Järjestelyt menivät hyvin, kiitos ISOjen. Nuuksio weekend Nuuksion viikonloppu meni hyvin ja kahdeksan kilometrin taivalta taitettiin jonkun verran toistakymmentä kilometriä. Osallistujia oli parisenkymmentä, muutama järjestäjä sekä muutama vierailija illan aikana. Tapahtuma on mielestämme erittäin hyvä ja kannattaa pitää, jos vain järjestäminen onnistuu laskeutumiseen ja kiipeilyyn kun tarvitaan jonkun verran erikoisosaamista. FXQ Fuksiexcu meni suunnitellusti, ja ainakin tänä vuonna Ruotsin serkut KTH:lla tuntuivat olevan oikein mukavasti asiassa mukana mikä lupaa hyvää ensi vuodelle. Pienet bussin akun tyhjenemiset ja excun perumissuunnitelmat eivät tahtia hidastaneet, korkeintaan nostivat järjestäjien adrenaliinitasoja väliaikaisesti, kunnes asioiden järjestyttyä endorfiinit ottivat vallan. Oikosulku Oikosulku järjestettiin tänä vuonna Nightclub Feverissä hippiteemalla. Esiintyjänä oli Johto, joka oli aivan loistava pitäen 400-päisen juhlakansan riehakkaana pikkutunneille asti! Tapahtuma meni todella hyvin: järjestäjät olivat hamaan loppuun asti innostuneita sekä tyytyväisiä ja bileet olivat mahtavat!!! Myös taloudellisesti bileet menivät suunnitelmien mukaan. Vastuuhenkilönä järjestelyissä toimi Mika Tarhala. Muita tapahtumia TKY:n liikuntavastaavan toimesta fukseilla oli yösähly ja myös sähkön fuksit olivat saaneet edustuksen sinne. TKY:n ftmk järjesti fuksien juhlasitsit Täffällä ja meno oli hyvä. Muita juttuja Ftmk:n fiilikset ovat edelleen hyvät ja taisteluväsymystä ei tunnu olevan. Kapteenit ovat myös yhä puhe- ja muissa väleissä. Fuksit ovat olleet aktiivisia ja lähes kaikki tarjotut pääainemahdollisuudet ovat saaneet tekijänsä. ISOhenkilötoiminta ISOjen rekryäminen ISOvastaavan hommat alkoivat jo ennen vuoden vaihtumista tammifuksien ISOhenkilöiden rekryämisellä. Koska tammikuussa fuksien määrä oli sen verran pieni, että kaikki tammifuksit tänäkin vuonna laitettiin yhteen ryhmään. ISOjen rekryäminen ensi vuodeksi aloitettiin tänä vuonna järjestetyssä ISO-infossa. Aikaisempina vuosina ollut ISOrekrysauna muutettiin päivällä luentosalissa järjestetyksi 10

12 noin tunnin kestäneeksi tilaisuudeksi, koska ajattelimme siten saavamme suuremman osallistujamäärän. ISOvastaavan lisäksi paikalla olivat myös molemmat tulevat fuksikapteenit vastailemassa tiukkoihin kysymyksiin. Tapahtuma oli onnistunut, koska se tavoitti kohderyhmänsä paremmin kuin saunailta edellisinä vuosina. Tästä huolimatta suurin osa rekryämisestä hoitui ISOvastaavan henkilökohtaisen suostuttelun avulla. ISOja saatiin noin 70, siten että kaikkiin koulutusohjelmiin tulisi vähintään kaksi oman koulutusohjelman ISOa 10 fuksia kohden, jos sisäänotto olisi sama kuin viime vuonna. Suurehko muutos aikaisempiin vuosiin oli päätös lopettaa kummi-isotoiminta. Keskustelujen pohjalta sen ei koettu toimivan eikä sillä myöskään nähty varsinaista virkaa proffatutorien hoitaessa opintoihin liittyvää puolta fuksiryhmän toiminnassa. ISOhenkilöiden koulutus ISOhenkilöiden koulutus hoidettiin tänäkin vuonna kolmessa osassa. Ensimmäinen osa järjestettiin pääsiäisen molemmin puolin maalis-huhtikuun vaihteessa. Koulutusta oli tänä vuonna normaalin kuuden päivän sijaan vain viitenä päivänä. Koulutuksen ensimmäisessä osassa oli ISOvastaavat ja fuksikipparit kouluttamassa ISOja. Koulutuksen aiheet olivat TKK:a ja TKY:a koskevia. Aiheista polttavin oli tutkintouudistus ja se, että mitä fukseille siitä kertoisi. Toinen osa koulutusta järjestettiin kahta päivää ennen fuksien tuloa B-salissa. Tässä tapahtumassa käsiteltiin vielä nopeasti keväällä opittua ja katseltiin kaikkea sitä, mitä olisi hyvä tietää ISOna ensimmäisten päivien aikana. Tämän jälkeen saunottiin Rantsulla rauhallisissa tunnelmissa. Sähkön ISOjen Wiimeinen Woitelu järjestettiin OK20:ssä. Illan teemana oli uuden tutkinnon rakenne ja mitä vastaan sähköfuksille ensimmäisen vuoden opinnoista. Lisäksi tapahtumassa jaettiin fuksiryhmät sekä fuksi- & uutena asiana ISOpistevihot. Muut tapahtumat Alkukeväästä järkättiin vanhoille ISOille Megazone -reissu yhdessä parin muun killan ISOjen kanssa. Tämän lisäksi keväällä oli yksi saunailta uusille ISOille. Syksyllä ei järjestetty muuta tapahtumaa kuin fuksisitsien tarjoilijoille pieni muotoiset Oikosulkuetkot. Lisäksi ITMK on järjestänyt kaikille ISOille koulutuksen kaadon, vanhojen ISOjen lopetussaunan, ISOsitsit, ISOsportin, ISOjen leffayön sekä ISOjoulun. Näissä tapahtumissa on ollut sähköläisiä kiitettävästi näin SIKkiläisen näkökulmasta - muiden ISOvastaavien mielestä liikaakin. Fuksitoimikunta vuonna 2005: Fuksitoimikunnan pj Marko Miettinen (14.5. lähtien fuksikapteeni) Fuksitoimikunnan pj:n adjutantti Ina Sandström (14.5. lähtien fuksikapteeni) Fuksikapteeni Karoliina Muukkonen (1.5. asti) Fuksikapteeni Mikko Mäkinen (1.5. asti) ISOhenkilövastaava Heidi Ihaksinen 11

13 Ohjelmatoimikunta Hupitoimikunta Uusi hupitoimikunta aloitti toimintansa varsin railakkaissa merkeissä, mutta myös työtä tehtiin. Alkusähläysten ja järjestelyjen jälkeen asiat rupesivat toimimaan ja kaikki toimikunnan jäsenet osallistuivat varsin hyvin tapahtumien järjestelyyn. Kevään aluksi jaettiin vähän vastuita, esimerkiksi saunailloista, ettei ihan kaikkien tarvitse olla paikalla joka tapahtumassa. Isommat tapahtumat, kuten sitsit hoidettiin tietenkin koko porukalla. Toimikunnassa mietittiin mitä uutta voisi tuoda killan toimintaan ja mitä vanhaa jättää pois. Joitain uusia tapahtumia pyrittiin järjestämään, kuten kakkostensauna ja toogasitsit. Kohderyhmänä näissä oli hallituksen linjauksen mukaisesti pääasiassa toisen vuoden opiskelijat. Myös hevilevyraati, joka veti varsin hyvin porukkaa oli kokonaan uusi tapahtuma. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut laittaa killan tapahtumakalenteria aivan uuteen uskoon, joten myös vanhoja hyvin toimivia tapahtumia järjestettiin. Hupitoimikunnan kevät kului kaiken kaikkiaan varsin mukavissa merkeissä. Tapahtumia riitti ja välillä päästiin itsekin juhlimaan. Pienoista turhautumista oli kuitenkin havaittavissa, kun järjestettiin esimerkiksi saunailtoja, joissa oli paikalla vähemmän ihmisiä. Mukavana poikkeuksena tulivat TU- ja yrityssauna, joissa molemmissa riitti ihmisiä. Positiivista oli se että tapahtumissa näkyi muitakin kuin killan toimareita. Hupi järjesti tammikuussa talvipäivän fukseille ja muille fuksinmielisille yhdessä ftmk:n kanssa. Talvipäivää järkkäämässä olivat myös Tik:n IK:n ja KIK:n isännät, emännät ja fuksikaput. Tapahtuma kärsi hieman ehkä osallistujapulasta, mutta kaikilla paikalla olijoilla näytti olevan ihan hauskaa. Tapahtuma oli siten varsin onnistunut. PoTa- viikolla perinteisesti järjestetty Ølhäfv onnistui tapahtumana hyvin. Järkkäilyt sujuivat lähes ongelmitta, mistä suuri kiitos kuuluu paikalle ajoissa tulleelle vanhemman polven häävaajalle, joka auttoi nuoria toimikuntalaisiamme. Osallistujiakin oli mukavasti ja pahemmilta sotkuilta säästyttiin. Syksy pyörähti HTMK:n osalta käyntiin varsin kiireisissä tunnelmissa. Kahden ensimmäisen viikon aikana tapahtumia riitti lähes jokaiselle illalle. Toimikunta selvisi kuitenkin haasteista hyvin. Juhlissa oli lähes poikkeuksetta tunnelma katossa ja työn ohessa hupilaisetkin pääsivät nauttimaan tapahtumista. Juhlien päättymisajankohta oli ikuisuuskysymys. Vieraat olisivat varmasti jatkaneet hamaan aamunkoittoon asti, mutta järjestävän osapuolen oli aina jossain vaiheessa pistettävä lappu luukulle. Alkukiireiden yhteydessä toimikunnan sisällä nousi jälleen esille pientä närää jäsenten aktiivisuudesta. Toisilla panostus toimintaan oli huomattavasti suurempaa kuin toisilla ja tämä aiheutti yhteishengen rakoilua. Asia saatiin kuitenkin hoidettua asiallisella keskustelulla ja viimeistään Stadisuunnistuksen sitsirastin jälkeen erimielisyydet olivat historiaa. Yhteishenki oli sen jälkeen paljon parempi ja into järjestämiseen kasvoi. Myöhäinen varaslähtö keräsi sankoin joukoin väkeä ja rantasauna oli jälleen tupaten täynnä. Sauna olisi voinut olla aikaisemmin päällä. Muita ongelmia ei ollut. Bileet olisivat jälleen todennäköisesti jatkuneet vaikka aamuun asti, mutta jossain vaiheessa oli pakko laittaa pillit pussiin, johtuen htmk:n vajaasta miehityksestä. 12

14 Toisella viikolla oli vuorossa kaksipäiväinen Otasuunnistus/ISOsitsit ja niiden jatkot Smökissä. Jatkoista vastasi koko TKY:n IE ja molempina päivinä oli myös sähköläisiä hommissa. Bileet olivat varsin railakkaat, eikä pieniltä harmeilta voitu välttyä. Yhteisillä ponnistuksilla juhlat saatiin kuitenkin päätökseen ilman isompia murheita. Alvarilla järjestettyjen avajaisten ja köydenvedon jälkeen oli vuorossa Köydenjatke. Tapahtumasta olivat yhteisvastuussa SIK, KIK, IK ja KK. Oli kuitenkin huomattavia epäselvyyksiä sekä eri kiltojen, että IE:n ja FTMK:n työnjaon välillä, eikä kukaan oikein ottanut vastuuta tapahtumasta. Tämä näkyi muutamissa selvissä puutteissa järjestelyissä, ja loppuillasta homma seisoi kokonaan SIK:n ja KIK:n harteilla. Juhlat vietiin kuitenkin kaiken kaikkiaan ihan hyvin päätökseen. Pientä jälkipuintia esiintyi silti eri osapuolten välillä etenkin laskujen hoitamisen osalta. Välillä oli onneksi myös toimikunnalla tilaisuus irrotella oikein kunnolla. Sekä Stadisuunnistuksen sitsirastilla että Fuksisitseillä hupilaiset näyttivät jälleen muille sitsaamisen ja juhlimisen mallia. SK-ravintolat järjestivät Baarirundin, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan Sedun baaritarjontaan. HTMK järjesti lippujen myynnin kiltalaisille ja liput menivätkin yllättävän hyvin kaupaksi. Saunaillat Tammikuun puolelle osui opinnon kanssa järjestetty Haloped-sauna, jossa näkyi ilahduttavan monta rivikiltalaista. M/N-sauna 9.3. pistettiin kasaan varsin viime tipassa, sillä sen järjestelyistä ja järjestämisestä keskusteltiin vielä noin viikkoa ennen. Molempiin saunoihin saatiin kuitenkin hauskaa ohjelmaa ja ruokaa. Osallistujia olisi saanut olla enemmän. Tähän olisi ehkä auttanut parempi mainostus, mutta kuten sanottua koko saunaillan kohtalo oli vaakalaudalla vielä viime metreillä, joten mainostukselle jäi kovin vähän aikaa. ISO III eli ISOjen viimeinen voitelu oli hyvää lämmittelyä ennen suurempia koitoksia ja siitä selvittiin vanhalla rutiinilla. Yhteistyö isovastaavan kanssa pelasi. T-ilta olikin sitten ihan eri luokkaa. Järjestelyt toimivat kuitenkin hyvin kuten myös yhteistyö kippareiden kanssa. Tänä vuonna T-illassa kokeiltiin jälleen alkoholin tarjoilua, mikä osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Tunnelma oli sopivan rento, mutta mitään ördäystä ei esiintynyt. Oli melkeinpä sääli päättää juhlat niin aikaisin. Kakkosille järjestetty saunailta sujui hyvin ja hauskaa oli. Ensimmäiset fuksit pääsivät auttamaan järjestelyissä ja hoitivatkin hommansa hienosti. Haloped -sauna järjestettiin taas yhdessä opinnon kanssa. Positiivinen yllätys oli osallistujien määrä. Hupitoimikunnan osuutena oli hankkia saunojille ruokaa ja virvokkeita. Hevilevyraati oli kokonaan uusi tapahtuma joka veti kohtuullisesti porukkaa OK20:n pienelle puolelle. Hevimusiikki näytti vetäneen myös muuten tapahtumissa vähemmän käyviä hevistä pitäviä kiltalaisia mukaan tapahtumaan. Tässäkin tapahtumassa oli sauna lämpimänä, joten osa porukasta tulikin vain ihmettelemään kamalaa musiikkia ja painui saman tien saunaan. 13

15 Seuraavalla viikolla heti pakollisten matikankurssien välikokeiden jälkeen järjestetty M/N - sauna oli suuren luokan menestys, jos sitä mitataan osallistujamäärällä tai sillä kuinka kauan ihmiset viihtyivät saunalla. Naisten puolella ohjelma jäi hieman vähäiseksi, kun keksimme varsinaisen idean liian myöhään ja emme millään saaneet järjestettyä seksiväline-esittelijää paikalle. Niinpä päätimme panostaa hyvään ruokaan ja lisäksi ostimme saunaan kuorima-aineita kasvoille vartalolle ja jaloille. Vaikka fuksien kanssa kaupassa katselimme ruoan määrää ostoskärryissä ja mietimme miten paksuiksi tulemme, jos osallistujia ei tulekaan tarpeeksi ja joudumme syömään kaiken itse, meinasi ruoka lopulta loppua kesken. Kattosauna oli mielestäni viihtyisyytensä ja tunnelmallisuutensa puolesta hyvä valinta naisten saunalle. Miesten saunan ohjelmasta vastasivat Pulkkinen ja Studio julmahuvi. Ihmisiä oli välillä jopa tungokseksi asti ja vielä yhdentoista aikoihin, kun naiset liittyivät miesten seuraan Gorsuun, oli paikka varsin täynnä. Tapahtuman suosio yllätti meidät aivan täysin, mutta onneksi kuitenkin ruokaa riitti kaikille ja toivottavasti kaikki pääsivät myös saunaan. Sitsit Helmikuun alussa 4.2. järjestettiin yhdessä koneinsinöörikillan kanssa sitsit Smökissä. Vaikka mainostus myöhästyi kohtalaisen pahasti ja ruoan ja muiden järjestelyiden kanssa meinasi tulla todella paha kiire, onnistui sitsit yllättävän hyvin. Suuri kiitos tästä lukkareille ja sitsien nestemäisille tarjoiluille. Sähkön puolelta tapahtumaan osallistui n. 30 ja koneen puolelta n. 40 henkeä. Sitsit houkuttelivat sähköltä liikkeelle myös pari ulkkaria. Huhtikuussa järjestettiin wanhojen wappusitsit. Osaanotto oli kiitettävä ja kaikilla oli hauskaa. Melkein heti perään järjestettiin fuksien vappusitsit, jotka onnistuivat tavalliseen tapaan ja meno oli hyvinkin railakasta. Yhteistyö kemistien kanssa ei sujunut täysin jouhevasti, mutta lopulta saatiin raha -ja muut asiat sumplittua ja järjestäjillekin jäi suhteellisen hyvä mieli tapahtumasta. Hupitoimikunta jatkoi syksyä toogasitsien parissa, jotka järjestettiin toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, sillä tapahtumalle varattu tila (3a:n sitsi- ja pelitila) oli hyvin rajallinen. Toogasitseille ei kuitenkaan saatu ihan odotettua määrää ilmoittautumisia. Toisaalta loppuillasta totesimme, että ihmismäärä (n.40 henkeä) oli oikein sopiva. Tunnelma oli varsin tiivis, ihmiset viihtyivät ja ainakin järjestäjien korviin kantautui pelkästään positiivisia kommentteja. Toogasitseistä selvittyämme oli edessä syksyn varmasti juhlallisin tapahtuma SyyssitsiLokajoulu yhdessä Sklubin kanssa järjestettynä. Yhteistyö Sklubin kanssa sujui varsin hyvin, vaikkakin pientä tiedonkulun hitautta oli huomattavissa. Hupitoimikunnan vastuulla oli pöytien roudaaminen suurjännitehalliin sekä hallin koristelu ja tarjoilussa avustaminen. Syksyn suurin ja hauskin juhla pikojoule onnistui ihmeellisen hyvin, vaikka alku- ja pääruoat olivat vähällä jäädä kauppaan noin tuntia ennen sitsien alkua! Kuitenkin juhlijoiden mielialasta ja kommenteista päätellen sitseillä oli varsin hauskaa. Lukkarit eivät meinanneet saada ihmisiä edes hetkeksi hiljaiseksi edes pääruoan aikana. Tästä voi päätellä, että meno oli jo tuolloin varsin railakasta. 14

16 Kulttuuri Kulttuurivastaavat asettivat tavoitteeksi tarjota mahdollisimman monipuolisia ja kohtuuhintaisia tapahtumia killan muun toiminnan ohessa. Kulttuurivastaavat kiinnittävät myös tänä vuonna erityistä huomiota siihen, että lunastetut liput myydään. Helmikuussa PoTa viikon päätteeksi kulttuuri tarjosi mahdollisuuden lähteä Kansallisteatteriin katsomaan komediaa Kesäyön unelma Maaliskuussa 5.3 järjestetään stand up-komiikkaa Helsingin kaupunginteatterissa Action!One:ssa. Ystävyysjärjestömme Eteläsuomalaisen Osakunnan teatterikerho ESTO esitti Ronja Ryövärintyttären. Esolaisten kanssa oli sovittu kiltamme vierailusta näytelmän ensi-iltaan 5.4., jonne oli varattu 10 lippua. Samalla viikolla Retuperän WBK soitti Finlandia talolla 8.4. Konserttiin on varattu 20 lippua. Toukokuun alun tenttirupeamaan oli mahdollista ottaa lähtöä Tavastialla 6.5. Apulannan keikalla. Tänne oli varattu 12 lippua. Korkeakulttuurin ystäville oli syksyllä tarjolla lippuja Kaupunginteatterin Kiviä taskussa - näytökseen sekä Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas -balettiin. Myös penkkiurheilua tuettiin tarjoamalla liput Bluesin kotiotteluun. Kulttuuri oli hankkinut loppuvuodelle vielä lippuja CMX:n konserttiin. Nämä liput myytiin nopeasti loppuun. Myös Dominanten 30 -vuotisjuhlakonserttiin oli tarjolla lippuja kiltalaisille kulttuurivastaavien kautta. Lukkarit Lukkarit ovat taas laulattaneet ansioituneesti kiltalaisia kaikilla killan järjestämillä sitseillä. SyyssitsiLokajoulussa oli välillä ongelmia saada, varsinkin sklubilaisia, olemaan hiljaa lukkarin puheen aikana ja toisaalta saada kaikki osallistumaan laulamiseen. Kuitenkin loppuillasta ero sklubilaisten ja kiltalaisten välillä väheni sekä kuuntelemisen että äänen tuottamisen osalta. Urheilu Kiltalaisten fyysisestä hyvinvoinnista sekä henkisestä tasapainosta pidettiin tänä vuonna huolta osallistumalla syksyllä perinteisiin sisäfutis -sekä sählyturnauksiin ja keväällä urheiltiin kori- ja lentopallon avulla. Uutena ulottuvuutena urheilutoiminnassa järjestettiin hieman ulkopuolisia hyödyntäen viikonlopun mittainen seikkailu Nuuksion metsiin jossa kiipeiltiin kallioilla sekä vaellettiin joidenkin mielestä turhankin kiertäen. Urheilumestarinne kiittää, kumertaa ja punnertaa

17 International helper Yhteyden pito vaihto-opiskelijoihin Yksi tärkeimpiä asioita tehtävässä oli henkilökohtaisen puheyhteyden pitäminen mahdollisimman moneen vaihto-oppilaaseen ja heidän informoiminen yleisesti killasta ja sen tapahtumista. Heille kerrottiin esim. useissa yhteyksissä mahdollisuudesta ostaa haalareita ja rohkaistiin kaikkia osallistumaan opiskelijaelämän antoisaan sosiaaliseen puoleen mahdollisimman monipuolisesti. Tässä onnistuttiin melko hyvin ja huomattiin, että jos asioista (esim. sitseistä tai haalareista) jaksaa vaan pitää tarpeeksi meteliä, se alkaa kiinnostamaan vaihto-oppilaitakin. Vaihto-oppilaita on melkoinen määrä osastollamme, mutta he ovat kovia puhumaan keskenään ja tämän vuoksi, kun jotain kertoo yhdelle se usein tavoittaa monet muut. Sähköpostilista Tärkeä kommunikointikanava oli SIK:n vaihto-oppilaille dedikoitu sähköpostilista, joka tavoitti lähes kaikki osastollamme vierailevat vaihto-oppilaat (n. 200 kpl). Tälle listalle lähetettiin postia noin 2 kertaa kuukaudessa ja viestissä kerrottiin killan tapahtumista ynnä muista asioista, jotka voisivat soveltua vaihto-oppilaille. Hyvänä apuna oli kaikille jäsenille toimitettava jäsenkirje sekä SIK:n kotisivut. Tässäkin tapahtumien (esim. sitsien) hehkuttaminen oli aika hyvä veto ja se tuntui uppoavan hyvin vaihto-oppilaisiin. Ilahduttavan moni otti osaa killan tapahtumiin. Sähköpostilistan osoitteiden päivittäminen oli melko työläs homma ja vastaisuuden varalle on suositeltavaa, että vaihto-oppilaiden tervetulotilaisuudessa kerättäisiin kaikkien sähköpostiosoitteet. Vuonna 2005 hoidettiin lista vaihto-oppilaista TKY:n KVisovastaavalta ja unixista fingerillä niiden osoitteet, jotka eivät olleet jäseniksi rekisteröityneet tai antaneet sähköpostiosoitteitaan. Lisäksi laitettiin killan ilmoitustaululle ohjeet siitä, miten listalle liitytään. Tervetulotilaisuus Paras hetki saada kontakti vaihto-oppilaisiin on tervetulotilaisuuden yhteydessä ja näihin tapahtumiin panostettiinkin (siis kevät- ja syyslukukauden alussa) kunnolla. Uusille oppilaille pyrittiin luomaan värikkään ja visuaalisen powerpoint-esitelmän avulla hyvä ensivaikutelma killasta ja teekkarielämästä yleisesti. Varsinkin syksyllä esitys upposi todella hyvin ja selkeästi oli aistittavasti, että monet vaihto-oppilaista olivat aidosti innostuneet tästä uudenlaisesta opiskelijaelämästä ja -yhteisöstä (monissa maissa, esim. Saksassa, opiskelijatoiminta on melko hiljaista). Tervetulotilaisuuden yhteydessä näytettiin vaihto-oppilaille osastoa yleisesti (kopiokoneen, riippareiden, tenttikokoelman sijainnin jne) ja vietiin heidät kiltahuoneelle, missä halukkaat saivat liittyä kiltaan, ostaa haalareita ja aloittaa fuksipisteiden keräämisen teekkarilakkia varten. Auttaminen yleisesti käytännön asioissa Vuoden aikana tehtäviin kuului myös melko paljon vaihto-oppilaiden auttaminen käytännön ongelmissa. Kysymyksiä on tullut runsaasti niin henkilökohtaisesti kasvotusten, kuin myös sähköpostitse. Kysymykset ovat olleet laidasta laitaan ja liittyneet esim. riippareiden sijaintiin, asuntoasioihin, kurssien käytännön järjestelyihin, killan tapahtumiin, tky:n saunavuoroihin yms. 16

18 Yhteistyö muiden toimikuntien kanssa International helpperinä oli mahdollisuus tehdä jonkin verran yhteistyötä eri toimikuntien kanssa, koska käytännössä tehtävä on linkkinä toimiminen vaihto-oppilaiden ja killan kaiken mahdollisen toiminnan välillä. Yhteistyötä tehtiin mm. tiedotus-, sisä-, hupi-, fuksi- ja opintotoimikuntien kanssa sekä Sössön toimituksen kanssa. Kiitokset tässä yhteydessä kuuluu useille kilta-aktiiveille, joiden positiivista suhtautumista vaihto-oppilaisiin on ollut ilo seurata. Muuta Varsinaisen toimen ohella tehtiin työtä myös KV-tutorina sekä ESN-TKY:n hallituksen jäsenenä ja näistä yhteyksistä on ollut runsaasti hyötyä verkostoitumisessa vaihtooppilaiden kanssa. Onkin lämpimästi suositeltavaa, että osallistumista yllämainittuihin toimintoihin jatketaan tulevaisuudessakin. Ne lähentävät kontaktia vaihto-oppilaisiin ja tekevät hommasta muutenkin paljon hauskempaa! Lisäksi varsinaisen tehtävän ohella hoidettiin muutamia ulkotoimikunnan tehtäviä: EKAK Autettiin ruotsalaisten vieraidemme isännöimisessä ja viihdyttämisessä. Norjalaisten opiskelijoiden exursio Keväällä norjalainen opiskelijaryhmä tiedusteli mahdollisuutta tulla muutamalla exursioille kouluumme ja tästä johtuen toimittiin kommunikointikanavana heidän sopiessaan vierailuista eri laboratorioiden kanssa. Ohjelmatoimikunta vuonna 2005: Hovimestari Sanna Voipio Emäntä Kati Ovaska Emäntä Silja Tirronen Emäntä Noora Tams Emäntä Vuokko Rajamäki Isäntä Juuso Parkkinen Isäntä Heikki Viljanen Isäntä (kevät) Taneli Taira Lukkari Emmi Rautkylä Lukkari Jukka Pajula Lukkari Marko Miettinen Lukkari Outi Koski Lukkari Aki Oksanen Kulttuurivastaava Xian Sun Kulttuurivastaava Anna Miettinen Urheiluvastaava Ari Partinen International helper Thomas Casey International helper ja Emmi Rautkylä EESTEC pj 17

19 Opintotoimikunta Opintotoimikunnan vuosi on luonnollisesti ollut hyvinkin tutkintouudistustäyteinen ja lisäksi olemme aktivoineet kovasti halopedejä keskustelemaan ja toimimaan opiskeluun ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tuttuun tapaan opintotoimikunta tarjoili myös hilpeänä minttukaakaota laskiaisena sekä skumppaa Wappuna. Tutkintouudistus Tutkintouudistuksen käytännön toteutuksen suunnittelu pääsi vuoden 2005 alussa toden teolla käyntiin, kun korkeakoulun virallinen uusi tutkintosääntö oli ilmestynyt. Opintotoimikunta seurasi suunnittelun edistymistä Est/Tlt-koulutusohjelmatoimikunnassa, ja keräsi näin myös opiskelijoille tiedotettavia asioita uudesta tutkintorakenteesta. Vuoden aikana tutkintouudistuksesta järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia. Keväällä pidettiin osaston kanssa yhteistyössä tutkintouudistuspaneeli (23.3.), jonka sisällöstä keskusteltiin puhujien eli osaston suunnittelijoiden kanssa ja jonka mainostamiseen opinto osallistui tiedotustoimikunnan avustamana. Paneeli saavutti suuren suosion, ja herätti varmasti suuria massoja tiedostamaan syksyllä tulevia muutoksia. Opintotoimikunta järjesti myös 5.4. rennommassa ilmapiirissä tu-saunan, jonne oli kutsuttu koulutusohjelmatoimikunnan professoreita sekä suunnittelijoita vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Aiheesta heräsikin mieliksemme paljon keskustelua ja äänekästä puheensorinaa. Viimeistenkin nukkuvien opiskelijoiden herättelytapahtuma oli opintotoimikunnan syksyn tu-info (3.11.), joka järjestettiin lähinnä uuteen tutkintoon vaihtamista pohtivien opiskelijoiden näkökulmasta. Yhteistyö osaston kanssa tutkintouudistusasioissa on sujunut hyvin, vaikkakin keväällä päätökset käytännön toteutuksista tehtiin kiireessä tiukkojen aikataulujen takia. Niinpä monien uuden tutkinnon osien kuten kandityön ja tieteen metodiikka moduulien sisältöjen täsmentäminen ja suunnittelu jäi tuleville vuosille. Näin ollen opintotoimikunnan ja halopedien aktiivisen roolin jatkuminen on tärkeää. Halopedit Sähköosaston halopedit kokoontuivat sekä keväällä että syksyllä 2-3 kertaa opintotoimikunnan koollekutsumina. Nämä kokoontumiset osoittautuivat hyödyllisiksi keskustelu- sekä infoamistapahtumiksi. Usein keskustelu jatkui kokouksen jälkeen vielä haloped-listallakin. Haloped-saunoja järjestettiin vuoden aikana muutama: kevään alussa juuri valittujen halopedien tutustumissauna sekä vuoden loppupuolella uusien halopedien rekrytilaisuus. Erityisesti haloped-toiminnan aktiivinen mainostus jas-meilien, ilmoitustaulun, Sössön, nettisivujen ja puskaradion kautta osoittautui hyödylliseksi. Toimintaan lähti mukaan paljon uusia ihmisiä kilta-aktiivien ulkopuolelta ja kaikki virat saatiin heti täytettyä varasijoja myöten. Haloped-toiminnassa on ollut hyvä ilmapiiri vuoden aikana ja se näyttää myös jatkuvan. Sähkön halopedit olivat täysin yliedustettuina syksyn Tky:n halopedsitseillä, mistä onkin kehitelty idea ensi kevään sähkön halopedien omista sitseistä. Opintotoimikunta ja halopedit ottivat vuoden aikana kantaa muun muassa juuri käyttöönotetun periodimallin muuttamisesta virinneeseen keskusteluun. Osastonjohtaja Wallinille kirjoitettiin opiskelijoiden kannanotto, jossa puolustettiin nykyisen mallin toimimista sekä tehtiin myös toisena vaihtoehtona parannuksia TKK:n opintotoimikunnan 18

20 esitykseen. Loppujen lopuksi syksyn toista periodia pidennettiin parannusehdotustemme mukaisesti, joten voimme olla tyytyväisiä lopputulokseen. Energiaa Uudellamaalla projekti ja stipendit Energiaa Uudellamaalla projektissa osastolle saapui kahdeksasluokkalaisia koululaisryhmiä vierailemaan. Vierailuja oli kahdesti päivässä, ja ne kestivät kukin puolitoista tuntia. Tänä vuonna koululaiset pääsivät käymään sähkömekaniikan sekä suurjännitetekniikan laboratorioissa. Projektissa oli toimikuntalaisten lisäksi neljä fuksipääaineentekijää, jotka toimivat esittelijöina ja huolehtivat vierailijoista päivän vierailujen ajan. Esittelijät myös kertoivat lyhyesti opiskelusta sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla. Syksyllä jaettiin jälleen killan ulkomaan opinto- ja harjoittelustipendejä seitsemälle opintomenestyksestä sekä kilta- ja ylioppilaskunta-aktiivisuudesta pisteitä keränneelle hakijalle. Stipendit jaettiin Alumni Weekend tapahtuman yhteydessä. Hakemuksissa annetut palautteet hakulomakkeista on käsitelty ja niihin suunnitellaan parannuksia ensi vuoden opintotoimikunnan kanssa. Lokakuussa opintotoimikunta keräsi aktiivisten kiltalaisten joukon mainostamaan osastollamme opiskelua abien avoimien ovien päiville. Tähän tapahtumaan on suunniteltu tulevaisuutta varten selkeämpää työnjakoa opintotoimikunnan, osaston ja osaston tiedotustoimikunnan kesken, esimerkiksi sähkön myyntikojun ja jaettavan mainosmateriaalin suunnittelussa. Palautetta ja tiedotusta Opintotoimikunta on vuoden aikana aktiivisesti mainostanut itseään kiltalaisille palautekanavana ja siis pyrkinyt madaltamaan kiltalaisten kynnystä antaa palautetta kursseista tai muista opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista. Vuoden alussa tiedotustoimikunta järjesti killan internetsivuille ohjelman, jonka avulla opiskelijat voivat antaa palautetta opintotoimikunnalle tai yleisemmin killalle sen toiminnasta ja tapahtumista. Nettisivujen palautelomakkeen mainostuksesta huolimatta palautetta on kuitenkin enemmän tullut suoraan sähköpostilla toimikunnalle ja perinteisemmin paperilla killan postilaatikkoon. Keväällä tuli kysymyksiä uudesta tutkintorakenteesta, jotka toimitettiin osaston suunnittelijoille ja he vastasivat kysymyksiin osaston nettisivuilla. Syksyllä opinto sai palautetta useastakin kurssista, joiden järjestelyihin puututtiin hyvällä menestyksellä. Palauteryhmiä järjestettiin vuoden aikana Piirianalyysi 2-, Elektroniikka 2-, Signaalit ja järjestelmät- sekä Radiotekniikan perusteet kursseilla. Syksyllä palauteryhmien järjestämistä mietittiin uudelleen siten, että ryhmiä järjestetään entistä tiukemmin vain sellaisilla kursseilla, joilla mahdollisesti myös on parannettavaa, ja ryhmien tapaamisten määrää vähennettiin. Näin haluttiin saada enemmän ihmisiä osallistumaan tapaamisiin sekä karsia turhat tapaamiset pois. Tämän vuoden aikana on myös otettu käyttöön opintojas-sähköpostit eli muutaman kerran keväällä ja syksyllä lähetettävät jäsenistösähköpostit, joissa tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista. Tiedotettavaa asiaa on riittänyt, ja olemme saaneet viesteistä positiivista palautetta. Lisäksi opinto on kirjoittanut vuoden mittaan Sössöön opintopalstaa, jolla on pyritty tekemään muun muassa opintotoimikuntaa ja halopedtoimintaa tutuiksi kiltalaisille. 19

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/05 1 Yleistä Kevät alkaa olla pikku hiljaa takana päin. Aika on tuntunut menevän kovin nopeasti. Alkuvuodesta päätimme lähteä hommiin radikaalilla

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/05 1 Yleistä Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/2005 1.1 Osastoyhteydet Jossain määrin ristiriitaisten tietojen mukaan osastolle

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2002 Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry:n toimintakertomus 2002 Tekstit: Toimikunnat ja SIKH 2002 Toimittaja: Taitto: Kuvat:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry...1...1...1 1. Yleistä...4 1.1 Puheenjohtajalta...4 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa...5 1.3 Sihteeri ja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 3 / 2009 1. Yleistä Uutena asiana syksyllä olen aloittanut viikkokatsausten lähettämisen valtuustolle, toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Katsausten

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2008 1 Yleistä 1.1.1 Puheenjohtajan näkökulma Kevät on mennyt taas aivan uskomattoman nopeasti! Itse kunkin päästessä koko ajan paremmin tehtäväänsä

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4 / 2007 1 Yleistä Syksy on pikku hiljaa pimentynyt, mutta ainakin se on mennyt nopeasti. Tapahtumia on ollut paljon, ja painopiste on ollut ehkä hieman

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Fyysikkokilta ry

Toimintakertomus 2012 Fyysikkokilta ry Toimintakertomus 2012 Fyysikkokilta ry Sivu 1/27 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Fuksijaos 5 Infojaos 12 Opintojaos 13 Sisäjaos 14 Ulkojaos 16 Tapahtumat 2012 19 Vuoden 2012 raati ja toimihenkilöt

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

Kuinkas Sitten kävikään?

Kuinkas Sitten kävikään? Kuinkas Sitten kävikään? September 27 2010 KSK3 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 3 Kesän tapahtumat... 3 Alkusyksy... 3 Loppu vuosi... 4 Sisä- ja urheilutoimikunta... 4 Pajavekkulit... 4 Urheiluvastaavat...

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/06 1 Yleistä Vuosi lähenee loppuaan ja sehän tarkoittaa uusien vastuuhenkilöiden kähmintää killalle. Samalla on jälleen noussut esille valintojen myöhäinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi Toimintakertomus 2011 Puheenjohtaja Juho Salmi Vuonna 2011 vietiin kiltaa jälleen vuosi eteenpäin ja tehtiin killasta jäsentensä näköinen. Kilta on kehittynyt nuorekkaammaksi ja keskustelevammaksi. Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS 2007 Markus Heimonen 17.2.2008 1 Yleistä (Puheenjohtaja Markus Heimonen) Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n yhdeksännen toimintavuoden

Lisätiedot

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty. KSK 2/2011 1 Yleistä Edellisen KSK:n jälkeen killassa on ehtinyt tapahtua perinteiseen vuosikelloon liittyviä juttuja, kuten Kotimaan Pitkä excursio ja Wanhojen sekä fuksien Wappusitsit. Perinteikkäiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Fyysikkokilta ry

Toimintakertomus 2005 Fyysikkokilta ry Toimintakertomus 2005 Fyysikkokilta ry Yleistä Kevään aikana muutettiin kiltajärjestystä, jotta edustajistokin hyväksyisi killan säännöt. Esitettiin edustajistolle että kiltajärjestystä voitaisiin käsitellä

Lisätiedot

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry KSK 3/2011 1 Yleistä Killan toiminta on jatkunut taas kesän jälkeen tutuissa kiireisissä merkeissä. Fukseja otettiin vastaan n. 160 kpl ja porukkaa on fuksitapahtumissa riittänyt. Fuksit ovat myös ilahduttaneet

Lisätiedot

n nojatuoli Mukava leposohva on aina parempi kuin kova lattia.

n nojatuoli Mukava leposohva on aina parempi kuin kova lattia. PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] BUGS Tämä opas ei jostain kumman syystä johda valmistumiseen. - 2 - TiK Phuksiopas 2003 DESCRIPTION

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas 04

Tietokillan Phuksiopas 04 Tietokillan Phuksiopas 04 PHUKSIOPAS(1) NAME SYNOPSIS phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 FYYSIKKOKILTA RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 FYYSIKKOKILTA RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 FYYSIKKOKILTA RY 1/15 sisällysluettelo 2 yleistä 3 sisäjaoksen toimintakertomus 5 ulkojaoksen toimintakertomus 6 opintojaoksen toimintakertomus 8 fuksijaoksen toimintakertomus 9 infojaoksen

Lisätiedot

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 5 ELECaverit 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 Kilta Killan historiaa 12 Hallitus ja toimikunnat 14 Oltermannin tervehdys 18 Kiltakummin terveiset

Lisätiedot

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Puheenjohtajalta Huhtikuun aikana kilta järjesti noin 30 tapahtumaa, joka tekee noin yhden tapahtuman jokaista vuorokautta kohden. Tapahtumakirjo

Lisätiedot

KILTALEHTI. Manager Maailmalla SIVU 20. Man@ger täytti 9 vuotta MITÄ OIKEIN TAPAHTUI? WAPPU TULEE TAAS, OLETKO VALMIS? SIVU 28

KILTALEHTI. Manager Maailmalla SIVU 20. Man@ger täytti 9 vuotta MITÄ OIKEIN TAPAHTUI? WAPPU TULEE TAAS, OLETKO VALMIS? SIVU 28 Man@gerin 10-vuotis juhlakausi alkaa pian Luvassa 10 tapahtumaa ennen vuosijuhlia Seuraa tiedoitusta asian tiimoilta Verkostoituminen, päivän sana SIVU 12 Opi kirjoittamaan tieteellisesti SIVU 19 KILTALEHTI

Lisätiedot

Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001

Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001 Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001 Pääkirjoitus Oma kilta tai ainejärjestö on monelle opiskelijalle tärkeä tuki, joka niin järjestää kaikenlaisia hauskoja tapahtumia kuin myös

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007. Fyysikkokilta ry

Toimintakertomus 2007. Fyysikkokilta ry Toimintakertomus 2007 Fyysikkokilta ry Yleistä Mikko Loimula Vuotta 2007 karakterisoi ennen kaikkea killan 60. juhlavuosi. Juhlavuoden suunnittelu ja järjestely oli aloitettu osittain jo vuoden 2005 puolella,

Lisätiedot

organon dentale syksy 2006

organon dentale syksy 2006 od organon dentale syksy 2006 S I S Ä L L Y S Sananen puheenjohtajalta 3 Sananen päätoimittajalta 3 Hallitus esittäytyy 4 Laitoksen johtajan sana 9 HLKS:n toimintakertomus 2005 11 Toimintakalenteri 2005

Lisätiedot

Päätoimittaja Kadetti Juha Puurunen kalpa@kadettitoverikunta.fi. Ulkoasu Kadetti Aki Säkkinen

Päätoimittaja Kadetti Juha Puurunen kalpa@kadettitoverikunta.fi. Ulkoasu Kadetti Aki Säkkinen 2/2009 Päätoimittaja Kadetti Juha Puurunen kalpa@kadettitoverikunta.fi Ulkoasu Kadetti Aki Säkkinen Toimituksen osoite Maanpuolustuskorkeakoulu Kadettitoverikunta / KALPA PL 7 00861 Helsinki Sa n a h

Lisätiedot