GAMMELBODA KYSELYN ANALYYSI Analyysin suorittaneet opiskelijat Mikaela Lindblom ja Pia Palmqvist, Ammattikorkeakoulu Sydväst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAMMELBODA KYSELYN ANALYYSI 2007. Analyysin suorittaneet opiskelijat Mikaela Lindblom ja Pia Palmqvist, Ammattikorkeakoulu Sydväst"

Transkriptio

1 GAMMELBODA KYSELYN ANALYYSI 2007 Analyysin suorittaneet opiskelijat Mikaela Lindblom ja Pia Palmqvist, Ammattikorkeakoulu Sydväst 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Taustatietoa Tavote ja sen asettelu Tulokset Tietoa uudisrakentajista Perheet Muutto Rakennusvuosi Kaupungin palvelut ja aluesuunnittelu Hakemusprosessi Aluesuunnittelu Tietoa talosta Urakoitsijat Yhteistyö Yhtiötontti Energiakysymyksiä Venepaikka Tärkeitä näkökulmia rakentamisessa Yhteenveto

3 1. Johdanto Gammelbodan asuinalueella tehty kysely on Ammattikorkeakoulu Sydvästin opiskelijoiden, Tammisaaren kaupungin ja RAKSA-Bygg projektin yhteistyön tulos. 1.1 Taustatietoa Projekti RAKSA-Bygg on tutkinut vuodesta 2006 Länsi-Uudenmaan rakennus- ja kiinteistömarkkinoita ja kerännyt tietoa yrityksistä ja heidän toiminnastaan. Tämän tutkimustyön sekä Tammisaaren kaupungin suunnitteluosaston kiinnostuksen ja aktiivisuuden ansiosta haluttiin selvittää tarkemmin millä tasolla asiakkaat ja asunnonostajat kokevat rakennusyrityksen ja kunnan palvelujen olevan. 1.2 Tavoite ja sen asettelu Tutkimuksessa selvitetään millaisina asukkaat suurella uudisrakennusalueella ovat kokeneet rakennusyritysten ja kaupungin tarjoamat palvelut. Samanaikaisesti tutkitaan energiaa säästävien ratkaisujen käyttöä ja tietoisuutta energiaa vähän kuluttavasta talosta. Tutkimustulos analysoidaan, jotta voitaisiin selvittää mitkä asiat toimivat ja missä asioissa olisi parantamisen varaa. Eräs tavoitteista on myös saada tietoa erilaisista, kiinnostavista asuntoratkaisuista, jotka voitaisiin ottaa käyttöön tulevissa tontti- ja asuntosuunnitelmissa. Uusia tontinluovutusmuotoja sekä hankeratkaisuja tulee kuitenkin tutkia tarkemmin. 2. Tulokset Kysely suoritettiin Tammisaaressa Gammelbodan asuinalueella tammikuussa 2007 viikkojen 2-4 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 56 taloutta 63:sta. Vastausprosentiksi saatiin 89 %. Kysely toteutettiin haastattelemalla uudisrakentajia. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös kirjeitse, mikäli ei ollut tavoitettavissa kyseisenä aikana. Gammelbodan alueella on yhteensä 81 rekisteröityä tonttia, joissa osassa rakennustöitä ei ole vielä aloitettu tai suoraa yhteyshenkilöä ei tavoitettu. Tutkimustulokset ovat analysoitu Excel -laskentaohjelman avulla ja laadittu seuraavasti. 3

4 2.1 Tietoa uudisrakentajista Vastausosuus sukupuolen perusteella Molemmat vastanneet 18 % Miehet 37 % Naiset 45 % Kaavio 1. Vastanneiden kesken, sukupuolen perusteella Tutkittaessa ikäjakaumaa, kaavio 1, huomataan että vuotiaiden uudisrakentajien määrä on suurin Gammelbodan alueella. 65 % asukkaista on alle 40 vuotiaita. Voidaan siis päätellä että Gammelboda on suosittu nuorten perheiden ja parien asuinalue. Vastausosuus iän perusteella v. 6 % 61v. - 6 % v. 24 % v. 20 % v. 44 % Kaavio 2. Uudisrakentajien jaottelu iän perusteella Gammelbodassa Perheet Gammelbodassa 71 % talouksista on lapsiperheitä, joita on yhteensä 40. Yhteensä lapsiperheissä asuu 71 lasta. Perheet koostuvat useimmiten kahdesta aikuisesta ja kahdesta lapsesta. Gammelbodassa on myös yksinhuoltajaperheitä. 16:sta perheessä ei ole lapsia eikä lapsettomia perheitä ole luokiteltu iän perusteella. 4

5 Kotitaloudet joissa lapsia 3 lasta 12 % 5 lasta 2 % Ei lapsia 30 % 2 lasta 27 % 1 lapsi 29 % Kaavio 3. Lapsiperheiden jakautuminen Lapsiperheiden määrästä johtuen monet Gammelbodassa ovat toivoneet päivähoitoa alueelle, kaavio 4. Alueella asuu paljon lapsia ja heidän tarpeet ovat tärkeitä. Kaikista lapsista 32 lasta tarvitsee ruotsinkielisen päivähoidon ja 3 lasta suomenkielisen. 21 ruotsinkielistä ja 6 suomenkielistä lasta ovat koulun tarpeessa. Monet taloudet ovat myös kommentoineet että Gammelbodan tiet ovat turvattomia lapsille. Asiaan toivotaan muutosta. Tarve päivähoitoon/kouluun Ruotsinkielinen päivähoito 3 Suomenkielinen päivähoito 21 Ruotsinkielinen koulu Suomenkielinen koulu 6 Kaavio 4. Päivähoidon/koulun tarve Muutto Kaikista kyselyyn vastanneista 21 henkilöä on muuttanut Gammelbodaan toiselta paikkakunnalta. Tenholasta muuttaneet lasketaan myös Tammisaareen. 61 % perheistä on siis kotoisin Tammisaaresta. 5

6 Aiempi kotipaikkakunta Turku Irlanti 31 Tammisaari Karjaa Pohja Espoo Helsinki Sipoo Humppila Kirkkonummi Porvoo Kaavio 5. Perheiden aiempi kotipaikkakunta Rakennusvuosi Kyselyssä selvitimme myös kuinka monta taloa Gammelbodaan on rakennettu vuosien aikana. Tällä tavoin vertailimme kuinka tonttien luovutusajankohta on vaikuttanut vastauksiin kaupungin palveluita koskevissa kysymyksissä. Rakennusvuosi vuosi 2002 vuosi 2003 vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 Kaavio 6. Rakentamisen aloittamisvuoden jakautuminen 2.2 Kaupungin palvelut ja aluesuunnittelu Hakemusprosessi Kaikista kyselyyn vastanneista 27 kokee hakemusprosessin sujuneen erittäin hyvin. 20 vastanneista kokee prosessin sujuneen hyvin. 4 henkilöä kokee prosessin sujuneen tyydyttävästi ja 4 henkilöä huonosti. Mielenkiintoista oli huomata, että ne uudisrakentajat, jotka aloittivat rakentamisen vuonna 2002 ja 2003, kokivat hakemusprosessin sujuneen huonosti. 55 % uudisrakentajista, jotka aloittivat 6

7 rakentamisen vuonna 2004, koki hakemusprosessin sujuneen hyvin. 22 % koki prosessin sujuneen erittäin hyvin. Vuonna 2005 rakentamisen aloittaneista uudisrakentajista 41,6% koki hakemusprosessin sujuneen erittäin hyvin ja 50% hyvin vuonna uudisrakentajista jopa 67 % koki prosessin sujuneen erittäin hyvin ja 14 % hyvin. Vuoden 2003 jälkeen uudisrakentajat eivät ole kokeneet prosessin sujuneen huonosti. Tontin hakemusprosessi Tyydyttävä 6 % Huono 8 % Erittäin hyvä 48 % Hyvä 38 % Kaavio 7. Tontin hakemusprosessi Muut palvelut Puolet kyselyyn vastanneista kokee kaupungin muiden palvelujen toimivan suurimmaksi osaksi hyvin. 30 % vastanneista koki muiden palvelujen toimivan erittäin hyvin. 50 % uudisrakentajista, jotka aloittivat rakentamisen vuonna 2004, koki kaupungin muiden palvelujen toimivan tyydyttävästi. 30 % koki muiden palvelujen toimivan erittäin hyvin ja 20 % koki palvelujen toimivan hyvin. Uudisrakentajat, jotka aloittivat rakentamisen vuonna 2005, antoivat paremman arvosanan kaupungin muille palveluille. 46 % vastasi palvelujen toimivan hyvin, 29 % vastasi palvelujen toimivan erittäin hyvin ja 17 % oli tyytyväisiä palveluihin rakentamisen aloittaneista uudisrakentajista 57 % koki palveluiden toimivan hyvin, 24 % koki palvelujen toimivan erittäin hyvin ja loput 10 % oli tyytyväisiä palveluihin. Vain vuonna 2006 rakentamisen aloittaneet uudisrakentajat olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että kaupungin muut palvelut toimivat hyvin tai erittäin hyvin. 7

8 Kaupungin palvelut Tyydyttävä 19 % Huono 4 % Erittäin hyvä 33 % Hyvä 44 % Kaavio 8. Mielipiteitä kaupungin palveluista Aluesuunnittelu 51 perhettä 56:sta oli tyytyväisiä tonttiinsa. 11 perhettä kommentoi kysymystä myös kirjallisesti. Lähes kaikki kommentit koskivat tontin kokoa, joka koetaan liian pieneksi. Kysymys Gammelbodan kokonaissuunnittelusta sai positiivista palautetta. Monien mielestä se on hyvä. Monet halusivat kuitenkin kommentoida kysymystä kirjallisesti. Aluetta pidetään liian tiiviisti rakennettuna ja alueella tulisi olla enemmän viheralueita. Näin kokivat asian ne perheet, jotka olivat ostaneet tontin myöhemmin. Ne taloudet jotka saivat tontin aikaisemmin, ovat olleet tyytyväisiä rakennusalueiden välille jätetyistä metsäosioista. Kioski tai kauppa ja luistelurata löytyvät myös monien toivelistalta. Monet kokevat säännöt koskien talon ulkomuotoa liian tiukoiksi. Alueen kokonaissuunnittelu Tyydyttävä 20 % Huono 6 % Erittäin hyvä 18 % Hyvä 56 % Kaavio 9. Mielipiteitä alueen kokonaissuunnittelusta Syyt siihen miksi uudisrakentajat valitsivat rakennuspaikakseen juuri Gammelbodan, ovat kaikki lähes samoja. Suurin syy on, että alue on lähellä keskustaa. Luonnon ja meren läheisyys 8

9 merkitsivät myös paljon. Eräs syy oli, ettei Tammisaaressa ollut sillä hetkellä muita vapaita tontteja. Monet kokevat Gammelbodan alueen paremmaksi vaihtoehdoksi kuin Langansbölen alueen. Suurin osa uudisrakentajista ovat saaneet kuulla vapaista tonteista Gammelbodassa lehtiilmoitusten kautta ja ovat ottaneet itse yhteyttä kaupunginvirastoon. 8 perhettä kuuli tonteista tuttaviltaan. Tieto tontista Ilmoitus lehdessä Internet Yhteydessä kapunkiin Tuttava Kiinteistömyyjä Radio Jari Sillanpää cd kotiin postissa Tiekyltti Kirkkonummella Pankki Tiekyltti Horsbäckissa Kaavio 10. Mistä uudisrakentajat saivat tiedon tontista 2.3 Tietoa talosta Talojen koko vaihtelee 91 m 2 :stä 320 m 2 :n. Jotta talojen koon vaihtelut olisi helpompi havainnollistaa olemme tehneet kaavion. Kaaviossa vertailemme talojen kokoa ja määrää toisiinsa. Suurin osa taloista on 100 m 2 ja 200 m 2 välillä. Useimmat kuitenkin 150 m 2 ja 200 m 2 välillä, josta voi päätellä talojen olevan melko suuria. Talon koko (m 2 ) Kaavio 11. Talon koon vaihtelut 9

10 Vain kaksi taloista on rakennettu kivestä ja loput ovat puutaloja (yhdessä taloista hirsiverhous). 28 talossa on vain yksi kerros ja 23 talossa on puolitoista kerrosta. Vain yhdessä talossa on kaksi kerrosta ja kahdessa talossa kolme kerrosta. Kerrosten määrä taloissa 1 ½ kerrosta 45 % 2 kerrosta 2 % 3 kerrosta 4 % 1 kerros 49 % Kaavio 12. Kerrosten määrä talossa Kaikista taloista 47 on eri valmiusasteisia pakettitaloja. Muita kuin pakettitaloja oli vain 8, 14 pakettitaloista on avaimet käteen taloja ja 37 talossa oli joku osa rungosta rakennettu ennen kuin uudisrakentajat itse tai heidän palkkaama rakennusyhtiö rakensi talon valmiiksi. Vain 10 vastanneista uudisrakentajista on luottanut johonkin rakennusyhtiöön. Useimmissa taloissa ollaan sekä itse rakennettu että käytetty rakennusyhtiön palveluita. Useimmissa tapauksissa rakennusyhtiö on saanut hoitaa suurimman osan rakentamisesta. Kahdessa tapauksessa uudisrakentajat ovat itse rakentaneet enemmän kuin heidän palkkaama rakennusyhtiö. Pakettitalon valmiusaste Avaimet käteen Seinäelementit +kattotuolit 15 Seinäelementit +katto 5 valmiusaste Joku muu Kaavio 13. Pakettitalon valmiusaste Talojen kustannukset vaihtelevat suuresti. Kyselyssä halusimme selvittää sekä arvioidun hinnan ennen rakentamisen aloittamista että lopullisen hinnan rakentamisen jälkeen. Kaikki 10

11 uudisrakentajat eivät halunneet vastata kysymykseen, mutta saimme kuitenkin vastauksia tarpeeksi esittääksemme tuloksen. Vastauksista olemme laskeneet arvioidun hinnan ja lopullisen hinnan keskiarvot ja verranneet niitä toisiinsa. Tuloksena saimme, että lopullinen hinta oli 7 % suurempi kuin arvioitu. 2.4 Urakoitsijat Kysymykseen oliko urakoitsijat helppo tavoittaa, on 44 vastannut kyllä ja 9 ei. 36 uudisrakentajaa halusi vielä erikseen kommentoida asiaa. Monet olivat tavoittaneet urakoitsijat erilaisten yhteyksien kautta. Monet olivat myös sitä mieltä että tiettyjä urakoitsijoita oli vaikea tavoittaa, koska moni muu rakensi samanaikaisesti ja urakoitsijalla oli tämän vuoksi paljon töitä. Kommenteissa mainittiin myös että suomenkielisiä urakoitsijoita oli vaikea tavoittaa. Urakoitsijat 19 % Helppo ottaa yhteyttä urakoitsijoihin Vaikea ottaa yhteyttä urakoitsijoihin 81 % Kaavio 14. Urakoitsijan saatavuus Useimmat uudisrakentajat, 93 %, ovat olleet tyytyväisiä urakoitsijoihin. Urakoitsijat ovat olleet luotettavia, työskennelleet ammattimaisesti, pitäneet kiinni aikataulusta, tehneet hyvän laatuista työtä ja useimmat ovat olleet paikallisia urakoitsijoita. Monet uudisrakentajat kuitenkin kommentoivat että kommunikointi on joskus ollut vaikeaa ja lasketut kustannukset eivät ole aina pitäneet paikkaansa. LVI ja elektroniikka ovat tuottaneet eniten ongelmia uudisrakentajille Gammelbodassa. Perheet jotka ovat valinneet pakettitalon, ovat olleet erityisen tyytyväisiä taloonsa. 11

12 Oletteko olleet tyytyväisiä urakoitsijoihin? Ei 8 % Kyllä 92 % Kaavio 15. Mielipiteitä urakoitsijoista 2.5 Yhteistyö Yhteistyö uudisrakentajien kesken Gammelbodassa on ollut vähäistä. Vain 13 taloutta 56:sta ovat työskennelleet yhdessä hankkiessaan materiaaleja sekä kuljettaessaan niitä. Vähäinen yhteistyö voi johtua pakettitalojen suuresta määrästä. Yhteistyötä on tehty useimmiten yhteisen pensasaidan hankinnassa tai muissa puutarhaan liittyvissä hankinnoissa, työkaluja on myös vaihdeltu keskenään. Yhteistyö naapureiden kanssa Kyllä 22 % Ei 78 % Kaavio 16. Osuus talouksista, jotka yhteistyössä naapureidensa kanssa Yhtiötontti Kysymykseen mitä mieltä perheet ovat yhtiötontista/korttelirakentamisesta, jonka rakentamista johtaa projektipäällikkö/hankkija ovat perheet useimmin vastanneet negatiivisesti. Useimmat kokivat, ettei sellainen rakentaminen sovi heille. Monet kommentoivat myös ettei yhtiötontti/korttelirakentaminen sovi pieniin kaupunkeihin kuten Tammisaari vaan isoihin kaupunkeihin. Uudisrakentajat kokivat että tällainen rakentaminen toimii hyvin perheillä, jotka 12

13 ei ole halua ottaa itse vastuuta rakentamisesta, joilla ei ole aikaa tai jotka ei osaa rakentaa. Monet ajattelivat myös vaihtoehdon tulevan kalliimmaksi kuin rakentaa itse. Mielenkiinto yhtiötonttiin Kyllä 38 % Ei 62 % Kaavio 17. Osuus talouksista, joilla mielenkiintoa yhtiötonttiin Seuraava kysymys käsitteli pakettitalon valmiusasteen päättämistä itse. Vastaukset eivät olleet yhtä negatiivisia. 51 % koki sen yhdeksi vaihtoehdoksi, mutta myönsi ettei olisi kiinnostunut päättämään sitä itse. Päätöksenteon koettiin nostavan kustannuksia. Monien mielestä tämä olisi hyvä vaihtoehto jos talon ulkonäköä saisi tietyiltä osin muuttaa valmiusastetta valittaessa. Mielenkiinto korttelirakentamiseen Ei 51 % Kyllä 49 % Kaavio 18. Osuus talouksista, joilla mielenkiintoa korttelirakentamiseen 13

14 2.7 Energiakysymyksiä Seuraava kysymys käsitteli onko perheillä kotona energiaa säästäviä ratkaisuja. Suurimmalla osalla talouksista, jopa 82 %, on lämmöntalteenotto järjestelmä. Kaakeliuuni on myös suosittu, jopa 46 % talouksista on hankkinut kaakeliuunin kotiinsa. 20 kotitaloutta on rakentanut lisäeristeitä käyttäen. Syy siihen miksi lisäeristeitä on käytetty niin harvassa taloudessa, on luultavasti se että vain kolme eri pakettitaloa tarjoaa kyseisen vaihtoehdon. Kuinka moni rakensi energiaa vähän käyttävän talon määräysten mukaan, oli vaikea selvittää kyselyn avulla, sillä moni talouksista luuli rakentaneensa vähän energiaa kuluttavan talon asentamalla ilmalämpöpumput ja maalämmön. Energiaa säästävät ratkaisut Lämmöntalteen otto Lisäeristeet Kaakeliuuni Aurinkopaneeli 1 3 Ikkunat 11 Muut Kaavio 19. Esimerkkejä energiaa säästävistä ratkaisuista taloissa Mielenkiintoista oli että 88 % talouksista on kuullut vähän energiaa kuluttavasta talosta ennen rakentamisen aloittamista. Tämä kiistää väitteen että ihmiset eivät rakenna energiaa säästävästi, koska eivät ole saaneet tietoa asiasta. Kuten aikaisemmin todettiin harva ymmärtää mitä vähän energiaa kuluttava talo edes tarkoittaa. 14

15 Talouksien määrä jotka ovat kuulleet energiaa vähän kuluttavasta talosta ennen rakentamisen aloittamista Ei 12 % Kyllä 88 % Kaavio 20. Tietoa energiaa säästävistä taloista ennen rakentamisen aloittamista Syy siihen miksi ei rakenneta energiaa säästävästi, johtuu useimmiten kustannuksista. Monet taloudet jotka ovat valinneet pakettitalon, eivät ole rakentaneet energiaa säästävästi koska pakettitalovalmistajat eivät tarjoa sellaista vaihtoehtoa. Syy miksi on valittu rakentaa energiaa säästävästi, on pitkällä tähtäimellä säästetty raha ja luonto. Näin on toimittu koska energian hintojen nousua pelätään. Investoinneissa on kuitenkin säästetty sen verran etteivät talot täytä vähän energiaa kuluttavan talon ominaisuuksia. 2.8 Venepaikka 44 taloutta uudisrakentajista Gammelbodassa haluaa venepaikan. Vain 10 kotitaloutta on vastannut, etteivät tarvitse venepaikkaa. Veneiden suuruus vaihtelee soutuveneistä suurempiin veneisiin. Enemmistöllä on 5-7 metrin suuruinen vene. Veden syvyysvaatimus on 0,5-1,5 metrin välillä. Venepaikka Ei; 10 Kyllä; 41 Kaavio 21. Kiinnostunut venepaikasta 15

16 2.9 Tärkeitä näkökulmia rakentamisessa Jotta saadaan kuva siitä mitä asioita uudisrakentajat ovat pitäneet tärkeinä rakentaessaan taloa valitsimme väitteitä joiden tärkeys arvioidaan asteikolla 1-5. (5 erittäin tärkeä, 1 ei lainkaan tärkeä). Taulukko 1. Näkökulmia, joita pidetään tärkeinä taloa rakentaessa Yhteensä Talon tulee olla viihtyisä Talon tulee olla kestävä ja pitkäikäinen Talossa tulee olla hyvä ilmanlaatu Talon tulee olla hyvän kokoinen Talon paloturvallisuus Talossa oikea ja tasainen lämpötila ( ei vetoisuutta) Talolla tulee olla alhaiset energiankäyttökustannukset Talolla tulee olla alhaiset kunnossapitokustannukset Lämmitys tulee olla helppokäyttöinen Talon tulee näyttää hyvältä Hyvät tieyhteydet Palvelut lähellä (kauppa, koulu) Rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys Alhaiset rakennuskustannukset Lasten leikkipaikka lähellä tonttia Viihtyisyys ja pitkäikäisyys ovat tämän taulukon mukaan tärkeimpiä näkökulmia taloa rakentaessa. On mielenkiintoista huomata että talon paloturvallisuus sijoittuu vasta kuudennelle sijalle. Se ihmetyttää myös että taulukon mukaan rakennuskustannuksien ei tarvitse olla alhaiset. Tämän huomaa myös hyvin muista kyselyn vastauksista. 16

17 3. Yhteenveto Yhteenvetona voi sanoa että kyselyn vastaukset ovat olleet positiivisia. Erityisesti voi mainita että rakennusvalvonta on saanut hyvää palautetta. Löytyy hyvin vähän asioita, jotka perheiden mielestä ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Monet toivovat koulukuljetuksen mahdollisuutta ja teiden uusimista lapsille turvallisemmiksi. Mielipiteet ovat jakautuneet teiden asfaltoimisesta kuten myös viheralueiden säilyttämisestä Gammelbodassa. Nämä asiat on hyvä huomioida tulevien tontti- ja asuntosuunnittelujen yhteydessä. Autoliikennettä Gammelbodassa on myös kommentoitu. Monet ajavat alueella vain katsellakseen paikkoja, joka on todettu häiritseväksi alueella asuvia perheitä kohtaan. Ajonopeuteen halutaan myös muutosta. Monet toivovat alueelle myös palveluja kioskin tai kaupan muodossa ja päivähoitoa lapsiperheiden määrästä johtuen. Kyselyn yhteydessä on myös puhuttu tapaamistilasta, klubirakennus on suunnitteilla. 17

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Yleistä Työmatkakysely toteutettiin 16.9. 20.10.2011 Vastaajia 230, työmatkakyselysivustolla kävijöitä oli 481 Kouvolaan työhön tulevia vastaajista oli 72 Kouvolalaisia

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 28.3.2012

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 28.3.2012 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Eläkerekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

ryhmät Suomessa Jarmo Partanen

ryhmät Suomessa Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttaja- ryhmät Suomessa Jarmo Partanen 2010 Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009

Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Suorakanava Oy Rakenna & Remontoi -messut 2009, Myyrmäki-halli, Myyrmäki 30.1.-1.2.2009 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Kysely maatalousyrittäjille Sarkamessuilla

Kysely maatalousyrittäjille Sarkamessuilla Kysely maatalousyrittäjille Sarkamessuilla 2012 1. JOHDANTO Tutkimus toteutettiin Palvelevat puuyritykset hankkeessa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja SeAMK Liiketoiminta.

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Text Mining. Käyttöopas

Text Mining. Käyttöopas Text Mining Käyttöopas Webropol Analytics: Text Mining Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt Onko sinulla aikaa lukea

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat. Taustaatietoa

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat. Taustaatietoa Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat Taustaatietoa 2008 2017 Suomen kaksi- ja ruotsinkieliset kunnat 2017 Suomen kunnista 49 on kaksi- tai ruotsinkielisiä. Suomessa on yhteensä 311 kuntaa. Ruotsinkielisiä

Lisätiedot