PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere Puhelin (03) focusmaster.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi"

Transkriptio

1 KM Kaupan Maailma Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere Puhelin (03) focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tutkimuksen toteutus Keskeisiä tuloksia Lukijaprofiili ja tutkimusaineiston kuvaus LUKUTOTTUMUKSET Lukutilanne Lukemisen säännöllisyys Lukemisen tarkkuus Lukemiseen käytettävä aika Yhden numeron luku- ja selailukerrat Lukijamäärä Lehden säilyttäminen Muiden ammattilehtien lukeminen LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI Lehteä käsittelevät väittämät Aihepiirien kiinnostavuus Saatko lehdestä tarpeeksi tietoa kaupan alan asioista Riippumattoman kaupan alan tiedon merkitys Yleisarvosana lehdelle Lehden hyödyllisyys kaupan ja teollisuuden kannalta Lehden hyödyllisyys kaupan alan tietolähteenä Tutustuminen KM Kaupan Maailman näköislehteen internetissä HANKINTAPÄÄTÖKSET JA -SUUNNITELMAT Lukijoiden osallistuminen hankintapäätöksiin Hankintasuunnitelmat seuraavien 12 kuluessa ILMOITUSTESTI... 26

3 2 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen toteutus KM Kaupan Maailma -lehden lukijatutkimuksen toteutti Focus Master Oy Business to Business Mediat Oy:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina lehden lukijoille. Perusjoukon muodostivat KM Kaupan Maailma -lehden tilaajat, joiden keskuudessa toteutettiin tasaväliotanta. Haastattelut toteutettiin numeron 4/2007 ilmestymistä seuranneiden kahden viikon aikana ajalla Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 150 lukijaa. Tutkimuksen keskeisiä sisältöalueita olivat: lehden lukijaprofiilin kartoittaminen lukutottumusten kartoittaminen lehden sisällön arviointi lehden aihepiirikartoitus vapaamuotoisen lukijapalautteen kerääminen Lukijatutkimuksen jatkoksi toteutettiin ilmoitustesti valikoiduista numeron 4/2007 ilmoituksista. Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja graafisina kuvaajina. Vapaamuotoinen lukijapalaute on kirjoitettu puhtaaksi ja koottu raporttiin. Kysymyskohtainen ristiintaulukointi taustamuuttujien suhteen on toimitettu erikseen pdftiedostona.

4 Keskeisiä tuloksia KM Kaupan Maailma -lehti saa lukijoiltaan kokonaisuutena hyvin myönteistä palautetta. Lehdellä on selkeitä vahvuuksia kaikilla tutkimuksen osa-alueilla: lukijaprofiilissa, lukutottumuksissa ja lehden sisällön arvioinnissa. Lehden lukijaprofiili edustaa hyvin monipuolisesti kaupan alan ammattilaisia. Päivittäistavarakauppa ja erikoistavarakauppa ovat suurimmat yksittäiset toimialat. Aikaisempiin tutkimuksiin nähden lukijaprofiilissa on vahvistunut kaupan eri sidosryhmien sekä kauppaa palvelevien ja tukevien toimialojen osuus. Lukijaprofiili edustaakin entistä vahvemmin koko kaupan klusteria. Lukijat toimivat hyvin vahvasti johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Lukijoiden alueellinen jakauma on hyvin monipuolinen; puolet vastaajista toimii Helsingin talousalueella, puolet muualla Suomessa. Lukijoiden keski-ikä on 44 vuotta. Muihin ammattilehtiin verrattuna lehti onkin onnistunut hyvin tavoittamaan myös nuoremmat ikäluokat. Lehden lukutottumuksia mittaavat kysymykset muodostavat hyvin vahvan kokonaisuuden. Lehden lukemiseen käytetään aikaa tyypillisesti 15 minuutista puoleen tuntiin. Lukemisen tarkkuus keskittyy hyvin vahvasti muutaman kiinnostavan artikkelin lukemiseen, mikä on työn puolesta luettaville ammattilehdille hyvin tyypillistä. Yhdellä lehden numero luetaan tai selaillaan keskimäärin 2.3 kertaa. Lehden arkistoiminen jakaantuu kahteen ryhmään: toisaalta systemaattiseen kaikkien lehtien arkistoimiseen, toisaalta valikoivampaan, kiinnostavimpien numeroiden säilyttämiseen. Lehdet säilyttävien lukijoiden osuus kohoaa yhteensä 83 prosenttiin. Yhdellä lehden kappaleella on keskimäärin 5.2 lukijaa. Luku on ammattilehtien vertailuryhmässä huomattavan korkea. Kertomalla tämä luku lehden levikillä saadaan selville lehden kokonaislukijamäärä. Lehden sisältöä käsittelevissä väittämissä korostuu etenkin lehden ulkoasun myönteinen arviointi. Lehden myös koetaan tarjoavan tietoa, jota ei helposti saa muista lähteistä. Myös lehden ilmoituksia käsitteleviä väittämiä arvioidaan hyvin myönteisesti, etenkin ilmoitusten helppoa huomaamista. Riippumattoman kaupan alan tiedon tarjoaminen koetaan lukijoiden keskuudessa hyvin tärkeäksi. Lehti on myös onnistunut tarjoamaan lukijoiden kaipaamaa informaatiota houkuttelevassa muodossa, sillä 96 prosenttia vastaajista kokee lehden hyödylliseksi kaupanalan tietolähteenä. KM Kaupan Maailma -lehden yleisarvosanaksi muodostuu edellisen lukijatutkimuksen tavoin 8.2. Aihepiirikartoituksessa arvioitiin eri aihepiirien kiinnostavuutta. Kartoituksessa erottuu selvästi viiden erityisen kiinnostavan aihepiirin ryhmä. Nämä aihepiirit ovat: kaupan tilastot markkinakatsaukset ja näkymät ketjutoiminta markkinointi ja mainonta yritysten esittelyt Vapaamuotoinen lukijapalaute on hyvin runsasta ja monipuolista. Lukijoiden sisältötoiveissa korostuu ajankohtainen tieto koko kaupan toimialan kehityksestä. Useissa toiveissa mainitaan myös kaupan tilastot, ketjutoiminta ja menestyskonseptien esittelyt.

5 Lukijaprofiili ja tutkimusaineiston kuvaus TOIMIALA % päivittäistavarakauppa 21 erikoistavarakauppa 20 tukkukauppa, kaupan tavarantoimittaja, hankinta- tai logistiikkayhtiö 10 tavaratalo 7 kaupan alan palvelut 6 kioski 1 jokin muu 36 Muu toimiala - design - elintarviketeollisuus - elintarviketeollisuus - elintarviketeollisuus - elintarviketeollisuus - ict-ala - julkinen sektori - kemianteollisuus - kiinteistöalan konsultointi - kiinteistönvälitys ja konsultointi - kiinteistösijoitusala - kiinteistövarainhoito - K-kauppiasliitto - koulutus/ julkinen sektori - koulutusalan palvelut. - koulutuspalvelut - mainonta - mainostoimisto - markkinointiviestintä ja myymäläsuunnittelu - media- ja viestintä. - mediatoimisto - opetus ja tutkimus - palvelu - palvelujärjestö - postimyynti - rahoitusala - rakennusteollisuus - tapahtuma-/messujärjestäjä - teollisuus - teollisuus - teollisuus - turvallisuus - työmarkkinajärjestö - vakuutusyhtiö - valaisinpalveluja - virkistys ja kulttuuri - ympäristöhuolto

6 5 ASEMA, TEHTÄVÄNIMIKE % johtaja 36 myymäläpäällikkö tai muu esimies 20 kauppias, yrittäjä 15 jokin muu 27 Muu tehtävänimike - aluemyyntipäällikkö - asiakaspäällikkö - asiamies - assistentti - avainasiakaspäällikkö - erikoissuunnittelija - henkilöstöassistentti - informaatiopäällikkö - kaupan alan asiantuntija - kauppakeskusjohtaja - kehitysinsinööri - kiinteistösijoitusasiantuntija - kontrolleri - kouluttaja - markkinointiassistentti - markkinointipäällikkö - markkinointivastaava - myyntipäällikkö - operations manager - ostopäällikkö - ostosihteeri - projektipäällikkö - päätoimittaja - rahoituspäällikkö - segmenttipäällikkö - sekatyömies - toimittaja - tuotealapäällikkö - vastuukouluttaja - yliopiston lehtori

7 6 TOIMIPAIKAN SIJAINTI % Helsingin talousalue 51 Turun talousalue 11 Tampereen talousalue 11 muu kaupunki yli asukasta 8 muu kaupunki alle asukasta 16 muu kunta 3 IKÄ % alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän 32 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (OMASSA TOIMIPAIKASSA) % alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 10 yli 100 henkilöä 27

8 7 LIIKETOIMINNAN MUOTO % ketjuohjattu liiketoiminta 47 muu liiketoiminta 53 VUOSITULOT % alle euroa euroa euroa euroa 32 yli euroa 33

9 8 2. LUKUTOTTUMUKSET 2.1. Lukutilanne lukee molemmissa 22 lukee kotona 29 lukee työpaikalla 49

10 Lukemisen säännöllisyys Kuinka montaa neljästä viimeksi ilmestyneestä numerosta olet lukenut tai selaillut? ei yhtään 1 1 numeroa 2 2 numeroa 10 3 numeroa 7 4 numeroa 80

11 Lukemisen tarkkuus selailee pikaisesti otsikot 11 lukee kiinnostavimmat jutut 70 lukee noin puolet lehdestä 9 lukee lähes koko lehden 10

12 Lukemiseen käytettävä aika alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia 15 vähintään 60 minuuttia 4

13 Yhden numeron luku- ja selailukerrat 1 kerta 32 2 kertaa 32 3 kertaa 26 4 kertaa tai enemmän Yhtä lehden numeroa luetaan tai selaillaan keskimäärin 2.3 kertaa.

14 Lukijamäärä 5 lukijaa tai enemmän 22 4 lukijaa 11 3 lukijaa 15 2 lukijaa 28 1 lukija Yhdellä lehdellä on keskimäärin 5.2 lukijaa.

15 Lehden säilyttäminen ei säilytä 17 säilyttää kiinnostavimmat numerot 36 säilyttää vuosikerran kerrallaan 9 säilyttää kaikki numerot 38

16 Muiden ammattilehtien lukeminen Bensiiniuutiset 32 Kehittyvä Elintarvike 7 16 Ketjuviesti 8 15 Hyvä Kauppa 9 29 Lihalehti Ässä Kehittyvä Kauppa lukee säännöllisesti lukee satunnaisesti

17 16 3. LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 3.1. Lehteä käsittelevät väittämät Ilmoituksista saamani tieto on vaikuttanut ostopäätöksiini Lehden ilmoituksista saan työni kannalta hyödyllisiä tietoja Lehden ilmoitukset kiinnostavat minua työni puolesta Lehden antamaa tietoa ei helposti saa muista lähteistä Ilmoitukset on helppo huomata Lehden ulkoasu on hyvä ja selkeä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä eri mieltä

18 Aihepiirien kiinnostavuus maksuliikenne, kassajärjestelmät ja -pöydät koulutus kiinteistöt ja toimitilat kaupan tietojärjestelmät myymälän turvallisuus ja tuotesuojaus somistus, esillepano myymäläkalusteet yleiset työelämän asiat logistiikka lainsäädäntö kansainväliset asiat alan ammattilaisten esittelyt yritysten esittelyt markkinointi ja mainonta ketjutoiminta markkinakatsaukset ja näkymät kaupan tilastot % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % hyvin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei kiinnostava

19 Saatko lehdestä tarpeeksi tietoa kaupan alan asioista ei 22 kyllä 78

20 Riippumattoman kaupan alan tiedon merkitys Kuinka tärkeänä pidät mahdollisuutta saada riippumatonta tietoa kaupan alasta? ei tärkeä 1 melko tärkeä 23 hyvin tärkeä 76

21 Yleisarvosana lehdelle Lehden kouluarvosanaksi muodostuu keskimäärin 8.2.

22 Lehden hyödyllisyys kaupan ja teollisuuden kannalta hyödytön 3 ei osaa sanoa 4 melko hyödyllinen 64 erittäin hyödyllinen 29

23 Lehden hyödyllisyys kaupan alan tietolähteenä hyödytön 2 ei osaa sanoa 2 melko hyödyllinen 56 erittäin hyödyllinen 40

24 Tutustuminen KM Kaupan Maailman näköislehteen internetissä ei ole tutustunut 86 kyllä, satunnaisesti 14 kyllä, säännöllisesti 0

25 24 4. HANKINTAPÄÄTÖKSET JA -SUUNNITELMAT 4.1. Lukijoiden osallistuminen hankintapäätöksiin kylmäkalusteet kassakoneet ja -pöydät ajoneuvot kaupan tietotekniikka, ohjelmat myymäläkalusteet kuljetuspalvelut ja logistiikka rahoitus, vakuutus, eläkevakuutus toimitilapalvelut kiinteistöhuolto työvaatteet ja jalkineet turvallisuuspalvelut ja tuotesuojaus työterveys ja hyvinvointi koulutuspalvelut ammattikirjallisuus yritystilaisuudet ja tapahtumat ammattilehdet % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % päättää itsenäisesti osallistuu päätöksiin tekee aloitteita, vaikuttaa ei osallistu

26 Hankintasuunnitelmat seuraavien 12 kuluessa toimitilapalvelut 17 kylmäkalusteet 18 kassakoneet ja -pöydät 18 kiinteistöhuolto 21 rahoitus, vakuutus, eläkevakuutus 22 ajoneuvot 24 myymäläkalusteet 27 kaupan tietotekniikka, ohjelmat turvallisuuspalvelut ja tuotesuojaus kuljetuspalvelut ja logistiikka 36 työterveys ja hyvinvointi 38 työvaatteet ja jalkineet 39 koulutuspalvelut 58 ammattilehdet 66 ammattikirjallisuus 68 yritystilaisuudet ja tapahtumat 69 hankitaan seuraavien 12 kk kuluessa

27 26 5. ILMOITUSTESTI huomioarvo % yrityksen tunteminen Haribo 1/ VV-Auto Group 1/ Nestle (Bona) 1/ Sosiaali- ja terveysministeriö 1/ Varamiespalveluyhtiöt ½ Dr.Oetker 1/ Suominen Joustopakkaus 1/ Euro Counters ½ Sagem Manison ½ Paravant ½ Sysopendigia 1/ Rahaxi Processing ½ Wincor Nixdorf ½ Stellatum ½ AINA 1/ Messe Frankfurt ½ on asiakas tuntee muuten ei tunne

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi S&A toimiston ammattilehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 6.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Kumppani Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 17.6.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010 Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili Raportti 5.10. Kuulas Millward Brown Tekniikkatalous.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Marmai.fi Verkon kävijäprofiili Raportti 2.12. Kuulas Millward Brown Marmai.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Kävijäprofiili 4. Sivustolla vieraileminen

Lisätiedot

Mediatiedot 2012. Osumatarkka mediatalo.

Mediatiedot 2012. Osumatarkka mediatalo. Osumatarkka mediatalo. Mediatiedot 2012 Business to Business Mediat Oy Y-tunnus 1794727-6 Piispantilankuja 4, 02240 Espoo p. +358 9 5421 0100 f. +358 9 5421 0132 info@bbm.fi www.bbm.fi 1 48...uusille urille

Lisätiedot

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 21 Raportti 22.11.21 Kuulas Millward Brown Mediuutiset.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili.

Lisätiedot

Mediatiedot 2008. Ykkösväyläsi kauppaan!

Mediatiedot 2008. Ykkösväyläsi kauppaan! Mediatiedot 2008 Ykkösväyläsi kauppaan! Kaupan maailma On riippumaton kaupan ykkösammattilehti, joka ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehti kertoo puolueettomasti kaupan merkittävimpien tavara-alojen kehityksestä

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 Raportti 1.1.2011 Kuulas Millward Brown Tekniikka&Talous uutiskirje Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne.

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Mediuutiset Lääkeala Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Mediuutiset Lääkeala Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Mediuutiset Lääkeala Uutiskirjeen tilaajaprofiili 21 Raportti.1.211 Kuulas Millward Brown Mediuutisten uutiskirje Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne.

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010 Talouselämä Verkon kävijäprofiili Raportti 4.10. Kuulas Millward Brown Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili 4. Sivustolla

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka. 4 000 euroa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka. 4 000 euroa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka 4 000 euroa SMKJ TYÖMARKKINATUTKIMUS 2010 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka eli keskimmäinen bruttokuukausiansio oli 4 000 euroa

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi Isännöinnin ammattilaiset 2010 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2009

Viestinnän ammattilaiset 2009 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo julkisen alan tiedottajista? Presentaatio JATin jäsenille 7.12.2009 Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy Tutkimusaineisto Nettikysely elo syyskuussa 2009

Lisätiedot

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset www.kiinko.fi 2 (40) KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN AMMATTILAISET SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 6 3.1. Vastaajan

Lisätiedot

Autamme ammattilaisia menestymään. Talentum

Autamme ammattilaisia menestymään. Talentum Autamme ammattilaisia menestymään Talentum Vuosikertomus 2007 Talentum Vuosikertomus 2007 Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Osakkeen kaupankäyntitunnus

Lisätiedot

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi.fi Arvopaperi.fi kävijäprofiili Tyypillinen verkkosivustolla vieraileva on yli 40-vuotias

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot