Elintae-lehden lukijatutkimus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintae-lehden lukijatutkimus 2015"

Transkriptio

1 Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Anna Partanen

2 Haluamme tehdä lehteä, joka on odotettu ja luettu liiton jäsenten keskuudessa. Siksi kysymme nyt sinulta, mitä mieltä olet Elintakeesta ja miten kehittäisit lehteä? Elintae-lehden toimitus

3 Aluksi Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL julkaisee Elintaelehteä, joka on ilmestynyt vuodesta SEL:n jäsenet saavat Elintakeen maksutta kotiinsa jäsenetuna 11 kertaa vuodessa. Lehden painos on kpl ja keskisivumäärä 28. Mediakortti: 3

4 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: lehden lukijaprofiilia ja lukutottumuksia lukijoiden näkemyksiä lehden sisällöstä, ulkoasusta ja luettavuudesta mistä aihepiireistä lukijat ovat erityisesti kiinnostuneita sekä kerätä kehittämisideoita ja vapaamuotoista palautetta lehden lukijoilta 4

5 Tutkimuksen toteutus Otos SEL:n jäsenet myös henkilökunta sai vastata kyselyyn. Tutkimuksen kyselylomake oli auki verkossa osoitteessa Kyselyyn vastattiin nimettömästi. Kyselyä mainostettiin Elintae-lehdissä 3/2015, 4/2015 ja 5/2015 sekä elintarvikealan työpaikkojen ilmoitustauluilla julisteella sekä SEL:n Facebook-sivulla ja sähköisessä uutiskirjeessä. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin palkintona kolme Samsungin tablettia, kolme Rantasipihotellilahjakorttia ja kolme Tallink Siljan risteilylahjakorttia. Vastauksia tuli yhteensä 197 kpl. 5

6 Taustakysymykset Sukupuoli, ikä ja elämäntilanne Vastaajien sukupuolijakauma tasainen, naisia 51 % ja miehiä 49 % Vastaajista selvä enemmistö iältään vuotiaita Alle 35-vuotiaat 16 % vuotiaat 38 % vuotiaat 35 % Yli 61-vuotiaat 11 % Työssäkäyviä vastaajista 82 %, työttömiä 6 %, eläkeläisiä 8 % ja muusta syystä pois työelämästä 4 % 6

7 Vastaajien ikäjakauma Ikä 40% 35% 38% 35% Alle 35-vuotiaat 16 % vuotiaat 38 % 30% vuotiaat 35 % 25% Yli 61-vuotiaat 11 % 20% 15% 16% 10% 11% 5% 0% Ikä Alle 35-vuotias vuotias vuotias Yli 61-vuotias 7

8 Vastaajien ikäjakauma versus SEL:n jäsenistö Alle 35-vuotiaat 16 % (jäsenistössä 22 %) vuotiaat 38 % (jäsenistössä 24 %) vuotiaat 35 % (jäsenistössä 15 %) Yli 61-vuotiaat 11 % (jäsenistössä 39 %) 8

9 Vastaajien elämäntilanne 90% 80% 70% 60% 82% Vastaajien elämäntilanne: Töissä 82 % Työttömänä 6 % Eläkkeellä 8 % 50% Muu, mikä 4 % (kuntoutustuki, osa-aikaeläke, opiskelu, osa-aikatyö) 40% 30% SEL:n jäsenten elämäntilanne : 20% 10% 6% 8% 4% Työikäiset (työssäkäyvät, työttömät, hoitovapaalla olevat jne.) 65 %, eläkeläiset 35 % 0% Töissä Työttömänä Eläkkeellä Muu, mikä? 9

10 Taustakysymykset Sopimusala ja toiminta-alue Lähes kaikki vastaajat SEL:n jäseniä. SEL:n sopimusalat edustettuna vastaajien keskuudessa: Teollisuus ja panimo 39 %, Liha 24 %, Meijeri 18 %, Leipomo 14 %, ei tiedossa 5 % SEL:n toiminta-alue jakautuma vastaajien keskuudessa: Länsi-Suomi 28 %, Etelä-Suomi 19 %, Itä-Suomi 18 %, Häme- Keski-Suomi 11 %, Vaasa 11 %, Kaakkois-Suomi 6 %, Pohjois- Suomi 6 %, ei tiedossa 1 % 10

11 Vastaajien sopimusala 45% 40% 39% 35% 30% 25% 20% 15% 14% 24% 18% 001 Leipomo 14 % 002 Liha 24 % 003 Meijeri 18 % 004 Teollisuus ja panimo 39 % Ei tiedossa 5% 10% 5% 5% 0% Sopimusala 001 Leipomo 002 Liha 003 Meijeri 004 Teollisuus ja panimo Ei tiedossa 11

12 Vastaajien jakautuma toiminta-alueittain (SEL:n jäsenistö ) Länsi-Suomi 28 % (22 %) Etelä-Suomi 19 % (18 %) Itä-Suomi 18 % (10 %) Häme-Keski-Suomi 11 % (15 %) Vaasa 11 % (14 %) Kaakkois-Suomi 6 % (13 %) Pohjois-Suomi 6 % (8 %) Ei tiedossa 1 % (0 %) 12

13 Lukijatutkimuksen edustavuus SEL:n jäsenistöön verrattuna alle 35-vuotiaat yliedustettuna, samoin yli 61-vuotiaat selvästi yliedustettuna. Vastaavasti vuotiaat aliedustettuna. Toiminta-alue lähempänä jäsenistön profiilia, yliedustusta Länsi- ja Itä-Suomesta. Vastauksia ei ole painotettu ikäkertoimella. 13

14 Lehden merkitys lukijalle

15 Kuinka tärkeänä jäsenetuna pidät Elintae-lehteä? Vastaajista lähes kaikki eli 95 % piti lehteä joko hyvin tai melko tärkeänä jäsenetuna: 61 % piti lehteä hyvin tärkeänä ja 34 % melko tärkeänä jäsenetuna. Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> Alle 35-vuotiaista 48 % piti lehteä hyvin tärkeänä ja 39 % melko tärkeänä jäsenetuna. Ikäryhmästä 13 % ei pitänyt lehteä lainkaan tärkeänä jäsenetuna. Yli 50-vuotiaille vastaajille lehti oli kaikille vähintään melko tärkeä jäsenetu. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaikki vastaajat n=197 61% 34% 5% Hyvin tärkeänä Melko tärkeänä En lainkaan tärkeänä 15

16 Kuinka tärkeänä jäsenetuna pidät Elintae-lehteä? 16

17 Miten luet Elintae-lehden? Vastaajista 81 % lukee lehdestä vähintään noin puolet ja 65 % lukee lehden lähes kokonaan tai kokonaan. Lehden selailee läpi vähintään otsikkotasolla lähes kaikki vastaajat, vain 2 % vastasi, ettei lue lehteä lainkaan. Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> Alle 35-vuotiaista 10 % vastasi, ettei lue lehteä. Yli 35-vuotiaista kaikki selailevat lehden läpi vähintään otsikkotasolla. Yli 61-vuotiaista jopa 86 % lukee lehden lähes kokonaan tai kokonaan. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% Luen lehden lähes kokonaan tai kokonaan Kaikki vastaajat n=197 16% Luen noin puolet lehdestä 10% 7% 2% Luen Selailen läpi En lue lehteä muutaman otsikkotasolla kiinnostavan jutun tai palstan 17

18 Miten luet Elintae-lehden? 18

19 Pitäisikö Elintae-lehden olla avoimesti liiton verkkosivuilla myös muiden kuin liiton jäsenten luettavana? Lähes puolet vastaajista (49 %) kannatti ehdotusta, että Elintae-lehti olisi avoimesti liiton verkkosivuilla myös muiden kuin liiton jäsenten luettavana. Reilu neljännes (27 %) ei osannut sanoa kantaansa ja lähes neljännes (24 %) vastusti ehdotusta. Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> Alle 35-vuotiaista vastaajista hieman harvempi eli 32 % vastasi kyllä, 36 % vastasi ei ja 32 % ei tiennyt kantaansa. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaikki vastaajat n=197 49% 27% 24% Kyllä En osaa sanoa Ei 19

20 Pitäisikö Elintae-lehden olla avoimesti liiton verkkosivuilla myös muiden kuin liiton jäsenten luettavana? 20

21 Miten haluaisit lukea Elintae-lehteä tulevaisuudessa? Vastaajista puolet haluaisi lukea Elintae-lehteä myös tulevaisuudessa ainoastaan painettuna. Vastaajista 42 % haluaisi lukea lehteä jatkossa sekä painetusta lehdestä että sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Vain 8 % vastaajista haluaisi lukea lehteä jatkossa ainoastaan sähköisesti. Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> Yli 61-vuotiaista kukaan ei haluaisi lukea lehteä tulevaisuudessa ainoastaan sähköisesti, alle 35- vuotiaista 58 %. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% Painetusta lehdestä Kaikki vastaajat n=197 42% Painetusta lehdestä sekä sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla Ainoastaan sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla 8% 21

22 Miten haluaisit lukea Elintae-lehteä tulevaisuudessa? Vertailu ikäryhmittäin Kaikki vastaajat Yli 61-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Alle 35-vuotiaat % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Painetusta lehdestä Painetusta lehdestä sekä sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla Ainoastaan sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla 22

23 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

24 Lehden ulkoasu ja luettavuus Kaikista vastaajista 80 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehden ulkoasu houkuttelee lukemaan. Alle 35-vuotiaista 29 % oli osittain ja 7 % täysin eri mieltä. Yli 61-vuotiasta 90 % oli täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä, 57 % osittain ja 33 % täysin. Kaikista vastaajista 95 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, että Elintaelehden teksti on helppotajuista. Yli 61-vuotiaista jopa 77 % oli väitteestä täysin samaa mieltä. Ikäryhmäkaaviot seuraavalla sivulla -> 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% Kaikki vastaajat n=197 63% 16% 4% Lehden ulkoasu houkuttelee lukemaan Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä 52% 43% 5% 0% Lehden teksti on helppotajuista Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä 24

25 Lehden ulkoasu houkuttelee lukemaan 25

26 Lehden teksti on helppotajuista 26

27 Lehden sivumäärä ja -koko Kaikista vastanneista yli 90 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, että lehden nykyinen sivumäärä ja sivukoko ovat hyviä. 80% 70% 60% 59% Kaikki vastaajat n=197 68% 50% Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> Yli 61-vuotiaista lähes 90 % oli täysin samaa mieltä, että nykyinen sivukoko ja sivumäärä ovat hyviä. Alle 35-vuotiaat olivat hieman tyytymättömämpiä lehden nykyiseen sivukokoon: heistä 15 % oli osittain eri mieltä ja 4 % oli täysin eri mieltä. 40% 30% 20% 10% 0% 38% 2% Lehden nykyinen sivumäärä on hyvä Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä 25% 5% 1% 2% Lehden nykyinen sivukoko on hyvä Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä 27

28 Lehden nykyinen sivumäärä on hyvä 28

29 Lehden nykyinen sivukoko on hyvä 29

30 Lehti on kuvitettu kiinnostavasti Kaikista vastanneista 78 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, että lehti on kuvitettu kiinnostavasti. Erimielisiä oli 22 %, 19 % oli osittain eri mieltä ja vain 3 % täysin eri mieltä. Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> Yli 61-vuotiaista 91 % oli täysin tai osittain samaa mieltä. Loput 9 % osittain eri mieltä. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaikki vastaajat n=197 53% 25% 19% 3% Lehti on kuvitettu kiinnostavasti Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 30

31 Lehti on kuvitettu kiinnostavasti 31

32 Toimituksen ammattitaito ja lehden luotettavuus Kaikista vastaajista 92 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, että lehti on toimitettu ammattitaitoisesti. Täysin samaa mieltä oli 49 % ja osittain samaa mieltä 43 % kaikista vastaajista. Yli 61-vuotiaista kukaan ei ollut erimielinen ja alle 35-vuotiaista vain 4 %. Kaikista vastaajista noin 89 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, että lehti on luotettava. Yli 61-vuotiasta kaikki olivat täysin tai osittain samaa, heistä 59 % täysin samaa ja 41 % osittain samaa mieltä. Ikäryhmäkaaviot seuraavilla sivulla -> 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaikki vastaajat n=197 59% 49% 43% 30% 10% 7% 1% 1% Lehti on toimitettu ammattitaitoisesti Lehti on luotettava Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 32

33 Lehti on toimitettu ammattitaitoisesti 33

34 Lehti on luotettava 34

35 Juttujen aihepiirit ja ajankohtaisuus Lehden aihepiirit kiinnostavat minua. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 89 % kaikista vastaajista. Täysin samaa mieltä 39 % ja osittain samaa mieltä 50 % kaikista vastaajista. Lehti käsittelee ajankohtaisia asioita. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 92 % kaikista vastaajista, täysin samaa mieltä oli 56 %. Alle 35-vuotiaista kaikki olivat täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä. Yli 61-vuotiaista 82 % oli täysin samaa mieltä ja 14 % osittain samaa mieltä. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaikki vastaajat n=197 56% 50% 39% 36% 10% 7% 1% 1% Lehden aihepiirit kiinnostavat minua Lehti käsittelee ajankohtaisia asioita Ikäryhmäkaaviot seuraavilla sivuilla -> Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä 35

36 Lehden aihepiirit kiinnostavat minua 36

37 Lehti käsittelee ajankohtaisia asioita 37

38 Lehti liittoviestimenä Lehti antaa tarpeeksi tietoa SEL:n toiminnasta. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 82 % kaikista vastaajista, täysin samaa mieltä 34 % ja osittain samaa mieltä 48 %. Yli 61-vuotiaista 95 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, vain noin 5 % oli osittain eri mieltä. Lehti lisää SEL:n jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 79 % kaikista vastaajista. Alle 35-vuotiasta täysin tai osittain samaa mieltä oli 58 %, osittain eri mieltä 31 % ja täysin eri mieltä 11 %. Yli 61-vuotiaista 91 % oli täysin tai osittain sama mieltä ja vain 9 % osittain eri mieltä. Ikäryhmäkaaviot seuraavilla sivuilla -> 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% Kaikki vastaajat n=197 48% 15% 3% Lehti antaa tarpeeksi tietoa SEL:n toiminnasta Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä 42% 37% 16% 5% Lehti lisää SEL:n jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä 38

39 Lehti antaa tarpeeksi tietoa SEL:n toiminnasta 39

40 Lehti lisää SEL:n jäsenten yhteenkuuluvuutta 40

41 Lehden hyödyllisyys lukijalle Lehti on minulle hyödyllinen. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 86 % kaikista vastaajista. Alle 35-vuotiaista 65 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, 29 % oli täysin samaa mieltä. Lehden antamaa tietoa ei helposti saa muista lähteistä. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 75 % kaikista vastaajista, 30 % oli täysin samaa ja 45 % osittain samaa mieltä. Yli 61-vuotiaista 91 % oli väitteestä täysin tai osittain samaa mieltä, täysin samaa mieltä oli 55 %. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43% Kaikki vastaajat n=197 43% 9% 5% Lehti on minulle hyödyllinen 30% 45% 23% 2% Lehden antamaa tietoa ei helposti saa muista lähteistä Ikäryhmäkaaviot seuraavilla sivuilla -> Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä 41

42 Lehti on minulle hyödyllinen 42

43 Lehden antamaa tietoa ei helposti saa muista lähteistä 43

44 Lehden mainokset Seuraan lehdessä olevia mainoksia säännöllisesti. 60 % vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä, 44 % osittain eri mieltä. Kaikista vastaajista 40 % oli täysin tai osittain samaa mieltä, 7 % täysin ja 33 % osittain samaa mieltä. Myönteisimpiä eli eniten lehden mainoksia seuraavat yli 61-vuotiaat. Yli 61-vuotiaista 18 % oli täysin samaa mieltä ja 9 % täysin eri mieltä väitteestä. Ikäryhmäkaavio seuraavalla sivulla -> 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kaikki vastaajat n=197 44% 33% 16% 7% Seuraan lehdessä olevia mainoksia säännöllisesti Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä 44

45 Seuraan lehdessä olevia mainoksia säännöllisesti 45

46 Kuinka kiinnostavia Elintaelehden seuraavat aihepiirit ovat mielestäsi? (5=erittäin kiinnostava, 1=ei kiinnosta lainkaan)

47 Miten Elintae-lehden aihepiirit kiinnostavat lukijoita? Eniten lukijatutkimukseen vastanneiden keskuudessa kiinnostusta eli % 5- tai 4-arvioita saivat aihepiirit: 1. Palkka- ja muut työehtosopimusasiat ja niiden muutokset 2. Liiton palvelut, työsuhdeneuvonta, oikeusturva, jäsenedut jne. 3. Työsuojelu, työturvallisuus, työterveys, työhyvinvointi 4. Kotimainen ruoka, kampanjointi sen ja työpaikkojen eteen 5. Työelämän lainsäädäntö ja niiden muutokset 6. Elintarvikealan kuulumiset Suomesta 47

48 Elintae-lehden aihepiirien kiinnostavuus 48

49 Miten Elintae-lehden aihepiirit kiinnostavat lukijoita? Seuraavaksi eniten eli noin % 5- tai 4-arvioita saivat aihepiirit: 7. Elintarvikealan yritysten ja työpaikkojen esitteleminen 8. Työttömyys, työttömyysturva, työttömien asiat 9. Elintarviketurvallisuus 10. Elintarvikealan ammattien esitteleminen 11. Luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöiden asiat 12. Ammattiosastojen toiminta 49

50 Elintae-lehden aihepiirien kiinnostavuus 50

51 Miten Elintae-lehden aihepiirit kiinnostavat lukijoita? Kolmanneksi eniten eli noin % 5- tai 4-arvioita saivat aihepiirit: 13. Eläkkeet, eläketurva, eläkeläisten asiat 14. Liiton edunvalvonnan ja järjestötoiminnan koulutukset 15. Liiton omat tapahtumat, kuten Kesäpäivät ja Talvipäivät 16. Nuorten asiat 17. Liiton lomatarjonta ja omat kesäpaikat: Koivikkoranta ja Raitaranta 18. Liiton jäsenten vapaa-ajan harrastukset Vähiten kiinnostivat eli noin 45 % 5- tai 4-arvioita saivat aihepiirit: 19. Elintarvikealan kuulumiset maailmalta 20. Henkilöhaastattelut vaikuttajista, poliitikoista jne. 51

52 Elintae-lehden aihepiirien kiinnostavuus 52

53 Tiedon kulku jäsenille Liiton tiedotus, verkkosivut sekä sosiaalinen media

54 Mistä saat tietoa liiton toiminnasta? Kaikki vastaajat n=197 Elintae-lehdestä 90% SEL:n verkkosivuilta 76% Luottamusmies- ja työsuojeluhenkilöiltä työpaikalla 44% SEL:n sähköisestä uutiskirjeestä 41% Työpaikan ilmoitustaululta 40% SEL:n kiertokirjeestä (postitetaan työpaikkojen luottamushenkilöille) 38% Ammattiosaston oman tiedotuksen kautta 33% Työkavereilta 17% Tiedotusvälineistä (tv, radio, verkkolehdet, sanomalehdet) 16% SEL:n Facebook-sivulta 9% Muualta, mistä? 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55 Mistä saat tietoa liiton toiminnasta? Vastaajista 90 % kertoo saavansa tietoa liiton toiminnasta Elintae-lehdestä. Toiseksi tärkeimmäksi tietolähteeksi liiton toiminnan suhteen vastaajista 76 % kertoi SEL:n verkkosivut. Kolmanneksi tärkeimpiä eli vastaajista noin 40 % mainitsi tasaisesti seuraavat: luottamusmies ja työsuojeluhenkilö, SEL:n sähköinen uutiskirje, työpaikan ilmoitustaulu, SEL:n kiertokirje Neljänneksi tärkeimmäksi (33 % vastaajista) mainittiin ammattiosaston oma tiedotus ja viidenneksi tärkeimmäksi työkaverit ja muut tiedotusvälineet SEL:n Facebook-sivun merkitys on vähäinen Muualta, mistä: aluetoimistolta, liittovaltuuston saamista asiakirjoista, ammattiosaston kokouksista, puhelimella soittamalla ja kysymällä suoraan liitosta, Kyselen itse sieltä täältä netistä ym. Kanavilta. Luottamusmies- ja työsuojeluhenkilöiltä työpaikalla SEL:n sähköisestä uutiskirjeestä Työpaikan ilmoitustaululta SEL:n kiertokirjeestä (postitetaan työpaikkojen luottamushenkilöille) Ammattiosaston oman tiedotuksen kautta Tiedotusvälineistä (tv, radio, verkkolehdet, sanomalehdet) SEL:n Facebook-sivulta Kaikki vastaajat n=197 Elintae-lehdestä SEL:n verkkosivuilta Työkavereilta Muualta, mistä? 3% 9% 17% 16% 38% 33% 44% 41% 40% 76% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 55

56 Mistä saat tietoa liiton toiminnasta? Kysymyksen suhteen hajontaa ikäryhmittäin: Yli 61-vuotiaista 100 % ilmoitti saavansa tietoa liiton toiminnasta Elintae-lehdestä, alle 35-vuotiaista 77 %. Luottamusmieheltä ja työsuojeluhenkilöltä saa muissa ikäryhmissä tietoa liiton toiminnasta noin 50 % vastaajista, paitsi yli 61-vuotiaista vain 9 %. SEL:n sähköinen uutiskirje tavoittaa parhaiten ikäryhmän vuotiaat. Alle 35-vuotiaista puolet mainitsevat tiedonkulussa työpaikan ilmoitustaulun, muilla sen käyttö vähäisempää, yli 61- vuotiailla kaikkein vähäisintä. SEL:n kiertokirje tavoittaa noin 40 % vuotiaista ja noin 25 % yli 61-vuotiaista ja alle 35-vuotiaista. 56

57 Mistä saat tietoa liiton toiminnasta? Kysymyksen suhteen hajontaa ikäryhmittäin: Ammattiosaston oman tiedotuksen kautta 41 % yli 61-vuotiaista, mutta 19 % alle 35-vuotiaista. Alle 35-vuotiaista 35 % mainitsee työkaverit, vuotiaista 22 %, muilla tiedonkulku heidän kautta vähäistä. Tiedotusvälineistä saavat selvästi eniten eli 26 % vuotiaat. SEL:n Facebook-sivulta saa tietoa vastaajista noin 10 %, paitsi yli 61- vuotiaat. 57

58 Seuraatko SEL:n verkkosivuja? Kaikista vastaajista verkkosivuja seuraa säännöllisesti tai silloin tällöin 87 %, 34 % säännöllisesti. Verkkosivuja seuraa vuotiaista säännöllisesti noin 40 %. Alle 35-vuotiasta ja yli 61- vuotiaissa suurin osa (yli 60 %) seuraa sivuja silloin tällöin. Alle 35-vuotiaista neljännes (26 %) ei seuraa lainkaan verkkosivuja. 58

59 Seuraatko SEL:n viestintää somessa, esimerkiksi Facebookissa? Suurin osa vastaajista kaikissa ikäryhmissä ei seuraa SEL:n viestintää sosiaalisessa mediassa eli somessa lainkaan. Yli 61-vuotiaista vain silloin tällöin sitä seuraa 14 %. Alle 35-vuotiaista 32 % seuraa SEL:n viestintää somessa säännöllisesti tai silloin tällöin, vuotiaista 35 % ja vuotiaista 23 %. 59

60 Miten muuten seuraat ajankohtaisia aiheita? Kaikki vastaajat n=197 90% 80% 81% 84% 78% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 24% 20% 10% 0% Painetuista sanoma- ja aikakauslehdistä Televisiosta Radiosta Sähköisesti verkossa tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla Sosiaalisesta mediasta, kuten Facebookista 1% Jostain muualta, mistä? Selvästi eniten kyselyyn vastanneet seuraavat ajankohtaisia aiheita television (84 %) ja painetun sanoma- tai aikakauslehden välityksellä (81 %) sekä sähköisesti verkossa (78 %) Puolet vastaajista kertoi seuraavansa niitä radiosta. Sosiaalisen median kautta ajankohtaisia aiheita seuraa neljännes vastanneista. Muualta, mistä: keskustelemalla ihmisten kanssa 60

61 Miten muuten seuraat ajankohtaisia aiheita? 61

62 Lopuksi Lukijatutkimuksen yhteenveto ja terveiset toimitukselle

63 Lukijatutkimuksen yhteenveto I Elintae-lehti on tärkeä jäsenetu ja tärkein tietolähde ammattiliittoasioissa kaikissa ikäryhmissä. Vastaajista 90 % kertoi saavansa tietoa liiton toiminnasta Elintaelehdestä. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta oli täysin tai osittain samaa mieltä myös siitä, että lehti antaa tarpeeksi tietoa SEL:n toiminnasta. Vastaajista 95 % piti lehteä hyvin tai melko tärkeänä jäsenetuna, 60 % koki lehden hyvin tärkeäksi jäseneduksi. Puolet vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että lehti voisi olla vapaasti SEL:n verkkosivuilla myös muiden kuin liiton jäsenten luettavana. Asiaan kielteisesti suhtautui neljännes ja neljännes ei tiennyt kantaansa. 63

64 Lukijatutkimuksen yhteenveto II Elintae-lehti vahvistaa liiton jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta eikä sen välittämää tietoa ole helppo saada muista lähteistä. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Elintae-lehti lisää liiton jäsenten yhteenkuuluvuutta. Kolme neljästä vastaajasta yli 61-vuotiaista 91 % - oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehden antamaa tietoa on vaikea saada muista lähteistä. Alle 35-vuotiaista täysin tai osittain samaa mieltä asiasta oli 62 %. Lehden hyödyllisyydestä täysin tai osittain samaa mieltä oli 86 % kaikista vastaajista. 64

65 Lukijatutkimuksen yhteenveto III Elintae-lehden toimitus on ammattitaitoista ja lehden aihepiirit ovat ajankohtaisia ja kiinnostavia. Kyselyyn vastanneista noin 90 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehti on toimitettu ammattitaitoisesti ja se on luotettava sekä siitä, että lehden aihepiirit ovat kiinnostavia ja ajankohtaisia. Lehden aihepiireistä eniten lukijoita kiinnostivat palkka- ja muut työehtosopimusasiat sekä niiden muutokset. Samoin paljon kiinnostivat liiton tarjoamat eri palvelut sekä työsuojeluun, työturvallisuuteen, työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvät aihealueet sekä työelämän lainsäädäntö, kotimainen ruoka sekä elintarvikealan kuulumiset Suomessa. 65

66 Lukijatutkimuksen yhteenveto IV Elintae-lehden ulkoasu ja luettavuus saavat hyvät arvosanat. Vastaajista 80 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehden nykyinen ulkoasu houkuttelee lukemaan ja lähes sama määrä piti kuvitusta kiinnostavana. Kaikista vastaajista 95 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehden teksti on helppotajuista. Lähes kaikki vastaajat olivat myös täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehden nykyinen sivukoko ja sivumäärä ovat hyviä. 66

67 Lukijatutkimuksen yhteenveto V Elintae-lehti luetaan varsin tarkkaan. Iällä on jonkun verran vaikutusta lukutarkkuuteen. Vähintään noin puolet lehdestä lukee 81 % kaikista vastaajista, 65 % lukee lehden lähes kokonaan tai kokonaan. Yli 61-vuotiaista lehden lukee lähes kokonaan tai kokonaan 86 % vastaajista. Kaikki yli 35-vuotiaat vastaajat lukevat lehden läpi vähintään otsikkotasolla. Alle 35-vuotiaat oli ainoa ikäryhmä, jossa 10 % vastaajista ilmoitti, ettei lue lehteä lainkaan. Alle 35-vuotiaistakin 42 % lukee kuitenkin lehden lähes kokonaan tai kokonaan. 67

68 Lukijatutkimuksen yhteenveto VI Lukijat haluavat lukea Elintae-lehteä painettuna myös tulevaisuudessa kaikissa ikäryhmissä. Puolet vastaajista alle 35-vuotiaista jopa 58 % oli sitä mieltä, että pelkkä painettu versio riittää lehdestä tulevaisuudessa. Kaikista vastaajista 42 % lukisi Elintae-lehteä tulevaisuudessa sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla painetun lehden rinnalla. Vain 8 % kaikista vastaajista olisi valmis lukemaan Elintae-lehteä tulevaisuudessa ainoastaan sähköisenä versiona. Yli 61-vuotiaista vastaajista kukaan ei ollut kiinnostunut pelkästä sähköisestä lehdestä. 68

69 Terveiset toimitukselle Poimintoja vapaamuotoisesta palautteesta

70 Terveiset toimitukselle! ~ Ruusuja LISÄÄ YHTEENKUULUVUUTTA - TARPEELLINEN - ASIALLINEN, JÄSENIÄ PALVELEVA - KESKUSTELUA HERÄTTÄVÄ Hyvä, mielenkiintoinen ja tarpeellinen lehti. Luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hyvä lehti, ei malta millään vanhojakaan heittää pois. Pelkkää asiaa koko lehti täynnä! Elintae on selkeä ja asiallinen sekä täysin jäseniä palveleva! Hyvä toimitus! Elintae-lehti on hyvä ja mielenkiintoinen jopa eläkeläiselle. Pysyy ns. "kartalla". Kiitos! Lehti pitäisi toimittaa automaattisesti jokaisen työpaikan jokaiseen taukohuoneeseen. Siellä se herättää keskustelua ja parhaimmillaan lisää ihmisten halua liittyä liittoon. 70

71 Terveiset toimitukselle! ~ Risuja JÄMÄHTÄNYT - TYLSÄN OLOINEN - TULEE KURJA OLO - NEGATIIVINEN TYÖNANTAJAA KOHTAAN Ulkoasultaan lehti on jämähtänyt brezneviläiselle aikakaudelle. Meille tulee kotia myös JHL:n lehti Motiivi ja se on paljon luettavampi ja mielenkiintoisempi kuin Elintae. Priima lehti, mutta ensimmäinen aukeama saattaa olla hiukan kankea. Lehti on ihan kiva, kun se tulee, mutta se on niin jotenkin tylsän oloinen. Joskus ei viitsi edes avata sitä ja joskus vain luen muutaman jutun ja heitän lehden pois. Tulee kurja olo kun lukee lehteänne. Pelkkää irtisanomista ja lomautusta ensimmäisestä aukeamasta lähtien. Ihan varmasti tulee koko ajan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, miksei kirjoiteta niistä ja luoda positiivista henkeä alalle? Toinen syy miksen lue lehteänne on negatiivinen suhtautuminen työnantajaan. 71

72 Terveiset toimitukselle! ~ Kehitysideoita VÄRIKKYYTTÄ LISÄÄ - LYHENTEET AUKI - VANHAT LEHDET NETTIIN - TYÖNTEKIJÖITÄ ESIIN LAAJEMMIN - VITSINURKKA Lehden ulkoasu voisi olla piristävämpi, hieman värikkyyttä lisää. Vitsinurkka olisi ok, piristäisi näinä synkkinä aikoina!! Kun lehdessänne käytetään eri liittojen ja järjestöjen nimien lyhenteitä niin olisi hyvä jos siinä lukisi myös "suomennos". Lehteen voitaisiin haastatella ihmisiä laajemmalta rintamalta. Liiton sivujen mukaan Helsingissäkin on väkeä reilusti töissä, mutta vain osa heistä on lehtien palstoilla. Mistä moinen? Olisi kiva lukea lehden vanhoja numeroita esim. netissä. Japanilaiset ristikot olisi hauska lisä lehteen. Niitä voi tehdä esim. selliin liittyvillä aiheilla. Kyllästynyt ristikoihin ja sudokuun. 72

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Toteutus Tiedonkeruu 15.12.2017 9.1.2017 Vastaajia 405 (2015: 196) Uutiskirjerekisteri + tilaajarekisteri Suosittelu Kotitalo-lehden jokaisessa numerossa on paljon

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30

Tottumukset. Tarpeet ja tunteet. Kontekstit. Printti & Digi. Aikakauslehtihetki. Tutkimus. Aikakausmedia & 15/30 Tottumukset Tarpeet ja tunteet Kontekstit Tutkimus Aikakauslehtihetki Printti & Digi Aikakausmedia & 15/30 3 Vaihe 1.1 Kvalitatiivinen Vaihe 1.2 Kvalitatiivinen Vaihe 2.0 Kvantitatiivinen Haastattelut

Lisätiedot

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen 50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen M aikuiset - tutkimuksen toteutus SYVÄHAASTATTELUT MEDIAKÄYTÖSTÄ Huhtikuu N=6 Naiset n= 3 Miehet n= 3 SYVÄHAASTATTELUT MAINONNASTA Huhti-toukokuu

Lisätiedot

Kyselyyn vastanneita yhteensä n = 1217

Kyselyyn vastanneita yhteensä n = 1217 Kyselyyn vastanneita yhteensä n = 0 00 3 30 300 0 00 0 00 0 0 3 0 3 3 Arkkitehtuurin tiedekunta tiedekunta En opiskele Oulun yliopistossa, mutta luen Oulun ylioppilaslehteä. Humanistinen tiedekunta Kaivannaisalan

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 VIESTINTÄ JA YHTEIS- KUNTASUHTEET -YKSIKKÖ Vastaa koko yliopiston viestinnän kehittämisestä yhdessä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

PORILAINEN-LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSEN TULOKSET 2011

PORILAINEN-LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSEN TULOKSET 2011 PORILAINEN-LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSEN TULOKSET 211 MONIVALINTAKYSYMYKSET Kuvissa palkit vasemmalta oikealle: Yhteensä Porin Prikaatin kantahenkilökunta Porin Prikaatin siviilihenkilökunta Porin Rykmentin

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

Mallilukijoiden lukijamallit

Mallilukijoiden lukijamallit Mallilukijoiden lukijamallit 1. huhtikuuta 2014 Perinteinen mallilukijamalli Pekka, 42-vuotias insinööri Logistiikkapäällikkö vantaalaisessa tukkualan yrityksessä Asuu Järvenpäässä, erillistalo 105 m2

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Aikakauslehtien mainonta 2009

Aikakauslehtien mainonta 2009 Aikakauslehtien mainonta 09 Eri toimialojen mainonnan kiinnostavuus kussakin lehdessä KMT Kuluttaja 09 KMT Kuluttaja 09 N = 3 (est. 4 440 000) Kysymys: "Kuinka kiinnostavina pidätte seuraavien aihealueiden

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 1. Lukemisen ja mainonnan väi0ämät 2. Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 3. Mainonnan estäminen 72 % suomalaisista kokee, e0ä painetun aikakauslehden tarjoamaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

SUOMALAINEN METSÄSTÄJÄKUVA MUUTOKSESSA. Reijo Orava Eräneuvos Päätoiminen metsästyksen harrastaja 1.2.2016 alkaen

SUOMALAINEN METSÄSTÄJÄKUVA MUUTOKSESSA. Reijo Orava Eräneuvos Päätoiminen metsästyksen harrastaja 1.2.2016 alkaen SUOMALAINEN METSÄSTÄJÄKUVA MUUTOKSESSA Reijo Orava Eräneuvos Päätoiminen metsästyksen harrastaja 1.2.2016 alkaen Riistatalouden volyymi ja arvo -harrastajamäärä ja aktiivisuus -riistakannat ja saalis Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY SEL:n valtakunnallinen pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen puheenjohtajien tapaaminen 20.10.2017 Lea Väänänen

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ Lukijatutkimuksen toteutus Yliopisto-lehden lukijatutkimus toteutettiin kirjekyselyn ja sähköisen web-kyselyn yhdistelmänä huhtikuussa 2014. Kyselyn kohderyhmiä

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

RADIOSTAR.FI. Suomalainen nettiradio MEDIAKORTTI

RADIOSTAR.FI. Suomalainen nettiradio MEDIAKORTTI RADIOSTAR.FI Suomalainen nettiradio MEDIAKORTTI " MIKÄ ON RADIO STAR? Radio Star on uusi ja raikas, tekijöidensä näköinen nettiradio, jossa musiikista päättävät kuuntelijat, ohjelmatuottajat, toimittajat,

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto 9.11.2005 Riitta Siikaranta ja Annika Fock 1 Suomen laajin perusselvitys Suomessa ilmestyy noin 2000 ammatti- ja järjestölehteä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta

Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta TIEDOTUSVÄLINEILLE Kansallinen Mediatutkimus KMT KMT 2012 Tilaaja: Levikintarkastus Oy 29.4.2013 Toteuttaja: TNS Gallup Oy Digilukeminen lisää lehtien kokonaistavoittavuutta Painettujen lehtien sisältöjen

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015

Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015 Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoi4eet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoi4eena on selvi4ää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhde4a lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Lokakuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Marjut Makkonen LUKIJOIDEN MIELIPITEET ENSIHOIDON ERIKOISLEHTI SYSTOLESTA

Marjut Makkonen LUKIJOIDEN MIELIPITEET ENSIHOIDON ERIKOISLEHTI SYSTOLESTA Marjut Makkonen LUKIJOIDEN MIELIPITEET ENSIHOIDON ERIKOISLEHTI SYSTOLESTA Hoitotason ensihoidon täydennyskoulutus 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SYSTOLE-LEHTI... 4 3 PROJEKTI... 4 3.1 Projektin aikataulu...

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot