Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa."

Transkriptio

1 Päivitetty Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa. Tässä ohjeessa esitellään lyhyesti tavallisimmin tarvittavia ohjeita henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc21 formaatissa. Ohje perustuu Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutieto-osaan (Henkilön nimet otsikossa), josta löytyy tarvittaessa tarkempia ohjeita sekä Julkilausumaan kansainvälisistä luettelointiperiaatteista. Ohjeissa on myös huomioitu RDA (Resource Description and Access). Formaatin osalta ks. tarkemmin Marc21 auktoriteettiformaatti, Marc21 Format for Authority Data. Tarkoitus Henkilön kuvailutietojen tarkoitus on auttaa käyttäjää: - löytämään aineistoja joihin henkilö jollain tavalla liittyy - tunnistamaan henkilö. Kuvailutietojen tulisi erottaa kuvailtu henkilö muista - ymmärtämään miksi henkilön nimi on valittu ensisijaiseksi nimeksi tai vaihtoehtoiseksi nimeksi (esim. tiedonlähteet) - ymmärtämään nimien välinen suhde (esim. todellinen nimi / pseudonyymi - viittaukset) Yleiset periaatteet Kuvailu laaditaan yleensä suomalaisista tai Suomessa asuvista/toimivista henkiöistä. Ulkomaalaisista henkilöistä kuvailu laaditaan, jos se on tiedonhaun kannalta tarpeellista, esim. jotta voidaan luoda katso- ja katso myös viittaukset, esim. moniosaiset nimet, nimet jotka sisältävät etuliitteitä. Henkilö tarkoittaa todellista henkilöä tai todellisen henkilön (yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa) luomaa identiteettiä. Henkilöauktoriteettitietueen rakenne MARC21ssä Nimiö Fennicassa nimiön merkkipaikoista on näkyvissä kolme 05 = tietueen status: n = uusi tietue, c = päivitetty tietue 06 = auktoriteettitietueen koodi: z = auktoriteettitietue 17 = tietueen valmius: n = valmis auktoriteettitietue

2 008 Informaatiokoodit Fennican merkkipaikat ovat 07 = translitterointikoodi: n = soveltumaton ; translitteroiduille nimille: g = totuttu romanisointitapa 08 = luettelon kieli: =ei koodattu 09 = tietueen laatu: a = vahvistettu otsikkomuoto 10 = luettelointisääntö: d = AACR2:ta vastaava 11 = tesaurus/sanasto: = ei koodattu 12 = sarjan tyyppi: = ei koodattu 13 = sarjan numerointi: = ei koodattu 14 = käyttö pää- ja lisäkirjauksena: a = käytettävissä 15 = käyttö asiasanakirjauksena: a = käytettävissä 16 = käyttö sarjakirjauksena: b = ei käytettävissä 17 = asiasanan lisämääreen tyyppi: = ei koodattu 28 = virallisen tahon tyyppi: = ei koodattu 29 = viittausten arviointi: a = viittaukset muodostettu samojen sääntöjen mukaan 31 = päivitys: a = tieto on käytettävissä 32 = samat henkilönnimet: a = erottuva henkilön nimi 33 = vahvistamisen taso: a = täysin vahvistettu 38 = tietosisältöä muutettu: _ = ei muutettu 39 = luetteloiva organisaatio: _ kansallisbibliografia Vaihtuvamittaiset kentät Henkilöauktoriteettitietueessa käytettävät vapaamittaiset kentät > kuvaileva organisaatio > syntymä-, kuolinaika > auktorisoitu hakutieto > vaihtoehtoinen hakutieto, katso-viittaus > todellisen nimen ja pseudonyymin välinen suhde, katso myös viittaus > paikannimi > osoite > toiminta-ala > viiteyhteisö > ammatti > sukupuoli > kieli > henkilön nimen täydellinen muoto > monitahoinen nimen/nimien ja pseudonyymi/pseudonyymien välinen suhde, monitahoinen katso myös -viittaus > sisäinen huomautus > huomautus tiedonlähteestä > huomautus elämänkerta- tai historiatiedoista > julkinen huomautus

3 040 Kuvaileva organisaatio a - Alkuperäinen kuvaileva organisaatio Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta. b - Kuvailukieli Tietueen tekstiosissa käytetty kieli. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Kielikoodit. Kansalliskirjasto: 040 a FI-NL b fin 046 Henkilön syntymäaika/kuolinaika f - Henkilön syntymäaika g - Henkilön kuolinaika Henkilön syntymäaika ja/tai kuolinaika koodimuotoisena tietona tiedonhakua ja tilastointia varten. Henkilön syntymäaika ja kuolinaika merkitään vuositasolla. (Tarvittaessa voidaan käyttää tarkempia aikamäärittelyjä muodossa vvvv, vvvvkk tai vvvvkkpp). Esimerkki: Erkki Tuomioja: 046 f 1946 Pentti Saarikoski: 046 f 1937 g Henkilön auktorisoitu hakutieto (= Henkilön ensisijainen nimi + lisämääreet) 1. indikaattori 0 - Nimen osien järjestys suora 1 - Nimen osien järjestys käänteinen a Henkilön ensisijainen nimi b Numerointi c Arvonimet, ammatti d - Henkilöön liittyvät aikamääreet q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Henkilön ensisijainen nimi on hakutiedon perusta. Nimeen lisätään yksi tai useampia seuraavista elementeistä, riippumatta siitä tarvitaanko niitä erottamaan samannimisiä toisistaan:

4 - Arvonimi = kuninkaallinen, aatelinen, uskontoon liittyvä arvonimi, sana pyhä tai sana henki. - Ammatti, kun henkilön nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö. - Elinvuodet, jos tieto on saatavilla (myös pseudonyymeihin RDA , Fennicalinjaus) Lisäykset, joita käytetään erottamaan samannimisiä toisistaan: - Elinvuodet (merkitään aina jos tieto on saatavilla, vaikka ei tarvittaisi erottamaan samannimisiä, Fennica-linjaus), täydellinen nimi, toimintaan liittyvä ajanjakso, ammatti (RDA ) (tässä tärkeysjärjestyksessä). a Henkilön ensisijainen nimi Henkilön ensisijaiseksi nimeksi valitaan nimi, jolla henkilö yleisesti tunnetaan. Nimi voi olla todellinen nimi, pseudonyymi, lempinimi, nimen alkukirjaimet tms. Yleisesti tunnetulla nimellä tarkoitetaan nimeä tai nimen muotoa, jota on useimmin käytetty henkilöön liittyvissä aineistoissa tai jota käytetään useimmin sen maan hakuteoksissa, johon henkilö liitetään. Hakuteoksina suositellaan käytettäväksi suomalaisten henkilöiden nimien osalta ensisijaisesti Kansallisbiografiaa (erityisesti vanhat nimet), muuten Wikipediaa, henkilön kotisivuja ja suomalaisia hakuteoksia. Ulkomaisten nimien osalta käytetään ensisijaisesti VIAF-tietokantaa Jos henkilöllä on suomalainen nimimuoto kuten Fransiskus Assisilainen tms., käytetään Wikipediaa ja muita suomalaisia hakuteoksia. Tarkemmat ohjeet ensisijaisen nimen ja nimimuodon valinnasta, katso Hakutiedot , s d - Nimeen liittyvät aikamääreet Elinvuodet Henkilön elinvuodet lisätään aina, jos se tiedetään (myös pseudonyymeihin RDA , Fennica-linjaus) Esimerkki 100 a Peltonen, Juhani, d a Peltonen, Juhani, d a Peltonen, Juhani, d 1837?-1896 Todennäköinen syntymävuosi 100 a Peltonen, Juhani, d n Arvioitu syntymävuosi 100 a Peltonen, Juhani, d k Syntymävuosi tuntematon 100 a Allen, Charles, d 17. vs. 00 a Al Elinaika tiedetään vuosisadan tarkkuudella 100 a Allen, Charles, d 17. vuosisata 100 a Allen, Charles, d 1600-luku

5 Toimintaan liittyvä ajanjakso Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso lisätään erottamaan samanlaisia hakutietoja tosistaan, kun elinvuosia tai nimen täydellistä nimen muotoa (ks. q-osakenttä) ei tiedetä. Esimerkki 100 a Johnson, Carl F., d toiminta-aika c - Arvonimet ja tarvittaessa ammatti Ammatti Jos elinvuodet, nimen täydellisempi muoto tai toiminta-aika evät ole käytettävissä hakutietojen erottamiseksi, lisätään henkilön ammatti. (Ammatti merkitään aina, kun henkilön nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö.) Tieto ammatista merkitään myös kuvailukenttään 374. Esimerkki 100 a Butler, Jean c (säveltäjä) 100 a Butler, Jean 100 a A. K. c (muusikko) 100 a River c (kirjailija) Arvo (kuninkaallisen tai aatelisen) tai uskontoon liittyvä titteli tai sana henki tai pyhä Lisätietoja nimimuodoista ja niiden merkitsemisestä, ks. Hakutiedot , s Arvo (kuninkaallisen tai aatelisen) tai uskontoon liittyvä titteli merkitään, pilkulla erotettuna nimen jälkeen osakenttään c. Sana henki merkitään nimen jälkeen kaarisulkuihin osakenttään c. 100 a Parker, Theodore c (henki) 100 a Birgitta, c pyhä 100 a Benedictus, b XVI, c paavi 100 a Kaarle, b XVI Kustaa, c Ruotsin kuningas 100 a Anastasia, c sisar RDA (Resource Description and Access) -ohjeiden mukaan muita titteleitä kuin kuninkaallisten, aatelisten tai uskonnolliseen asemaan liittyviä titteleitä/arvonimiä ei käytetä. (RDA otetaan virallisesti käyttöön 2014/2015). Suositellaan, että sellaisia oppiarvoon tai virka-arvoon liittyviä titteleitä kuten Fil. kand, Dipl. ins., metsäneuvos

6 tms. ei käytetä nimen lisäyksinä (vuodesta 2012). Näitä voidaan haluttaessa ilmoittaa elämäkertatiedoissa kentässä 678, esim. Kari Suomalaiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Kun syntymä- tai kuolinaika ei ole käytettävissä erottamaan hakutietoja toisistaan lisätään henkilön nimen täydellisempi muoto. Haluttaessa voidaan täydellisempi nimimuoto lisätä selvyyden vuoksi myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan hakutietoja toistaan. Tieto merkitään myös kuvailukenttään 378. Esimerkki 100 a Virtanen, Kari H. q (Kari Heikki) 100 a Virtanen, Kari H. q (Kari Henrikki) 100 a Virtanen, M. H. q (Matti Heikki), d a Virtanen, Matti H. q (Matti Henrikki), d a A. C. q (Antti Castren) Henkilön vaihtoehtoinen hakutieto (= Henkilön vaihtoehtoinen nimi + lisämääreet), katso-viittaus Indikaattorit ja osakentät vastaavasti kuin 100-kentässä. a Henkilön vaihtoehtoinen nimi on nimi tai nimen muoto, jolla henkilö tunnetaan tai jolla oletetaan henkilöä haettavan, ja joka eroaa henkilön ensisijaisesta nimestä. Lisäohjeet vaihtoehtoisista nimistä, katso Hakutiedot luku 26, s Muut osakentät merkitään kuten auktorisoituihin hakutietoihin. Esimerkki Henkilö on käyttänyt/tunnetaan eri nimillä 100 a Wayne, John, d a Morrison, Marion Michael, d a Wayne, Duke, d Eri kirjoitusasu 100 a Frazer, John c (arkkitehti) 400 a Frazier, John c (arkkitehti) jne.

7 500 Katso myös viittaus Kun henkilöllä henkilö julkaisee todellisella nimellä ja myös pseudonyymillä tehdään katso myös -viittaukset henkilön eri julkisten identiteettien välillä. Monitahoisissa viittauksissa käytetään kenttää 633. Eri pseudonyymitapauksista tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Esimerkki: 100 1_ a Ahti, Seppo, d _ a Bisquit, d ja vastaavasti: 100 0_ a Bisquit, d _ a Ahti, Seppo, d Suomalainen sovellus Hakutiedot , Oma sääntö: Jos henkilön nimi muuttuu esimerkiksi avioliiton johdosta, ja henkilöllä on useita julkaisuja aiemmalla nimellä, tehdään katso myös viittaus. 370 Henkilön syntymäpaikka, kuolinpaikka, asuinpaikka tai henkilöön liittyvä maa a Syntymäpaikka b Kuolinpaikka c Maa e Asuinpaikka s - Alkamisaika t Loppumisaika Tiedot merkitään, jos ne ovat helposti saatavilla. Ensisijaisesti merkitään syntymäpaikka. Jos henkilöön liittyvä maa tai asuinpaikka poikkeavat syntymäpaikasta ne voidaan merkitä, jos tietoa pidetään oleellista tunnistamisen kannalta. (ISNI-tunnistetta varten voidaan tarvita henkilön syntymäpaikka, jos samannimisiä henkilöitä ei pystytä erottamaan elinvuosilla)

8 a ja b Syntymäpaikka/Kuolinpaikka Syntymäpaikka/Kuolinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö on syntynyt/kuollut c Henkilön liittyvä maa Henkilöön liittyvä maa on maa, joka jollain tavalla liitetään henkilöön esim. missä henkilö pääasiallisesti toimii e Asuinpaikka Asuinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö asuu tai on asunut. Kenttää 370 toistetaan, kun alkamis- ja loppumisajat osakentissä s ja t liittyvät eri paikkakuntaan Esimerkki Hella Wuolijoki syntyi Virossa, Helmessä, asui Helsingissä, toimi Suomessa: 370 a Helme, Viro b Helsinki, Suomi c Suomi Erkki Tuomioja 370 a Helsinki, Suomi Edith Södergran syntyi Pietarissa, kuoli Kivennavalla Karjalassa, toimi pääasiassa Suomessa. 370 a Pietari, Venäjä b Kivennapa, Karjala, Suomi c Suomi Bernhard Henrik Crusell (säveltäjä) syntyi Suomessa Uudessakaupungissa, toimi ja eli Ruotsissa vuodesta a Uusikaupunki, Suomi 370 e Ruotsi s 1791 Jean-Jacques Rousseau syntyi Genevessä, kuoli Ranskassa, teki elämäntyönsä pääasiassa Ranskassa. 370 a Geneve, Sveitsi b Ranska c Ranska Fritz Lang (elokuvaohjaaja) syntyi Itävallassa, kuoli Yhdysvalloissa, teki elokuvia Saksassa ja Yhdysvalloissa. 370 a Wien, Itävalta-Unkari b Kalifornia, Yhdysvallat c Saksa c Yhdysvallat 371 Osoite Ei pääsääntöisesti käytetä (Fennica-linjaus).

9 372 Henkilön toiminta-alue osakentät a - Toiminta-alue s - Alkamisaika t Loppumisaika Henkilön toiminta-alue on ala, jolla henkilö toimii tai on toiminut. Henkilön toiminta-alue merkitään jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Esimerkki 372 a lastenpsykiatria a lastenkirjallisuus 372 a käsityöt 372 a kirjallisuuskritiikki 372 a politiikka Kimmo Pietilä: a tietokirjallisuus Veikko Hursti: a hyväntekeväisyys Erkki Korhonen a musiikki Juha Hakala: a informaatio- ja kirjastoala 373 Henkilön viiteryhmä, -yhteisö a - Ryhmän tai yhteisön nimi s - Alkamisaika t Loppumisaika Viiteryhmä tai -yhteisö tarkoittaa ryhmää, johon henkilöllä on tai on ollut yhteys työn, jäsenyyden tai kulttuuri-identiteetin kautta. Tiedot viiteryhmästä merkitään jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta ts. henkilö identifioituu vahvasti tiettyyn yhteisöön.

10 Esimerkki: Teivo Teivainen: 373 Helsingin yliopisto. Valtio-opin laitos s 2006 Jari Sinkkonen: 373 a Pelastakaa Lapset ry. Frank Johansson: 373 a Amnesty International. Suomen osasto Erkki Korhonen: 373 a Sibelius-Akatemia 373 a Suomen kansallisooppera s 2001 t Henkilön ammatti a Ammatti s - Alkamisaika t Loppumisaika Henkilön ammatti määrittele alan, jolla henkilö työskentelee tai on työskennellyt. Ammatti ymmärretään väljästi. Kun professori, ministeri tms. ovat henkilölle myönnettyjä arvonimiä (esim. ministeri Aatos Erkko, professori Kari Suomalainen), niitä ei käytetä ammattinimikkeenä. Henkilön ammatti merkitään aina, kun henkilön nimi on ilmaus tai fraasi, josta ei käy ilmi että kyseessä on henkilö, tai jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset henkilöt toisistaan ts. se on ilmoitettu silloin myös kentässä 100 c. Henkilön ammatti voidaan merkitä muulloinkin jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Jari Sinkkonen: 374 a lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: 374 a muusikko Blue: 374 a kirjailija Jörn Donner: 374 a kirjailija a elokuvaohjaaja a kansanedustaja

11 Urho Kekkonen: 374 a Suomen presidentti s 1956 t 1982 Erkki Korhonen: 374 a pianonsoiton opettaja s a oopperanjohtaja s 2001 t Henkilön sukupuoli a Sukupuoli Esimerkki 375 a mies 375 a nainen Jos kyseessä on jokin muu tapaus, katso lisätietoja sukupuolen merkitsemisestä MARC 21-formaatin ohjeista. Sukupuoli merkitään aina kun se on mahdollista (vrt. fiktiiviset henkilöt, henkien sanelemat kirjoitukset tms.) (Fennica-linjaus) Henkilön käyttämä kieli/kielet a Kielikoodi Henkilön käyttämä kieli on kieli, jota henkilö käyttää kirjoittaessaan julkaistavia, julkisesti esitettäviä tms. teoksiaan. Tieto merkitään aina (Fennica-linjaus). Kieli merkitään kielikoodina ISO-standradin mukaisesti. Vladimir Nabokov: 377 a rus a eng Pentti Saarikoski: 377 a fin Tove Jansson: 377 a swe

12 378 Henkilön nimen täydellisempi muoto q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Nimen täydellisempi muoto on avattu muoto nimestä, jota ensisijaisessa nimessä edustaa alkukirjain tai lyhenne, tai sellainen nimen osa, joka ei sisälly ensisijaiseen nimeen. Tieto merkitään, jos se on ilmoitettu myös auktorisoidussa hakutiedossa ts.100 q kentässä. Esimerkki Virtanen, Kari H.: 378 q Kari Heikki A. C.: 378 q Antti Castren Williams, John: 378 q John Phillips 663 Monitahoiset viittaukset todellisen nimen/nimien ja pseudonyymin/pseudonyymien välillä a - Selittävä teksti b - Nimi, johon viitataan Käytetään kun todellisen nimen/nimien ja pseudonyymin/pseudonyymien välisten suhteiden kuvaaminen vaati enemmän selityksiä kuin pelkkä katso myös viittaus. Nimet merkitään myös aina kenttään 500. Kentän 500 w- osakenttään merkitään koodit nnnc. Katso eri pseudonyymitapauksista tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Esimerkki 500 1_ w nnnc a Vatanen, J.I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Lassila, Maiju, b Vatanen, J. I., Ei julkinen huomautus a - Sisäinen yleinen huomautus Huomautukset sisäistä käyttöä varten.

13 Esimerkki: 667 a Henkilö on kieltänyt todellisen nimen käytön. 670 Tiedonlähde a Tiedonlähde b Saatu tieto u - URI Voyager- järjestelmä tuottaa automaattisesti tiedon aineistosta, jota on käytetty lähteenä nimeä valittaessa. Lisäksi mainitaan muut lähteet, joita on käytetty henkilöä koskevien tietojen tai nimimuodon valinnan lähteenä. Esimerkki: 670 a Aktuumi 3/ a Helsingin Sanomat a Suomen lakimiehet a Wikipedia, katsottu u 678 Elämäkertatietoja Osakentät: a - Elämäkerrallista tai historiallista tietoa Elämäkerralliset tiedot liittyvät henkilön elämään tai taustaan. Elämäkerralliset tiedot palvelevat ensisijaisesti tunnistamista. Lisäpolkuja tiedonhakijalle voidaan antaa viittaamalla hakuteoksiin tai muihin tiedonlähteisiin. Esimerkki Kari Suomalainen 678 a Kari Suomalainen, pilapiirtäjä Kari (15. lokakuuta 1920 Helsinki 10. elokuuta 1999 Valkeakoski) tunnetaan erityisesti Helsingin Sanomien poliittisena pilapiirtäjänä vuosina Kari Suomalaiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna Julkinen huomautus i - Selittävä teksti Huomautus, joka koskee 1XX-kentän auktorisoitua hakutietoa. Esimerkki: 100 a Mustonen, Enni 680 i Todellinen nimi: Kirsti Manninen.

14 LIITE 1 ESIMERKKEJÄ Hella Wuolijoki: 040 a FI-NL b fin 046 f 1886 g a Wuolijoki, Hella, d a Murrik, Ella, d _ w nnnc a Tervapää, Juhani, d _ w nnnc a Tuli, Felix, d a Helme, Viro b Helsinki, Suomi c Suomi 372 a politiikka a näytelmät 374 a kirjailija a pääjohtaja a kansanedustaja 375 a nainen 377 a fin 663 a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Tervapää, Juhani, d b Tuli, Felix, d a Wikipedia, katsottu u 678 a Hella Maria Wuolijoki, vuoteen 1908 Ella Maria Murrik, kirjailijanimet muun muassa Juhani Tervapää ja Felix Tuli, (22. heinäkuuta 1886 Helme, Viro 2. helmikuuta 1954 Helsinki) oli tunnettu suomenvirolainen poliitikko, näytelmäkirjailija, Yleisradion pääjohtaja, liikenainen ja NKVD:n vakooja. Hän oli Skdl:n kansanedustaja Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä vuosina ja Yleisradion pääjohtaja vuosina Virossa syntynyt Wuolijoki teki elämäntyönsä Suomessa. Titta Suvanto: 040 a FI-NL b fin 046 f a Suvanto, Titta, d a kuvaamataito 374 a opettaja 375 a nainen 377 a fin 670 a Kirja kuvista. 3-4 Opettajan opas, 2008: b t.p. (Titta Suvanto)

15 LIITE 2 Pseudonyymitapauksia TAPAUKSIA 1. Henkilö käyttää yhtä pseudonyymiä eikä koskaan todellista nimeään 2. Henkilö käyttää todellista nimeään ja myös yhtä pseudonyymiä 3. Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä pseudonyymiä ja voi käyttää tai olla käyttämättä todellista nimeään 4. Kaksi tai useampi henkilö käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä esiinny todellisilla nimillään. 5. Kaksi tai useampi henkilö käyttävää yhteistä pseudonyymiä, ja esiintyvät myös todellisilla nimillään. 6. Eri henkilöt käyttävät samaa pseudonyymiä toisistaan erillään 1.TAPAUS Henkilö käyttää yhtä pseudonyymiä eikä koskaan todellista nimeään Tehdään vain yksi auktoriteettitietue Todellinen nimi ilmoitetaan katso-viittauksena kentässä _ $a Röyhkä, Kauko 400 1_ $a Välimaa, Jukka-Pekka 2. TAPAUS Henkilö käyttää todellista nimeään ja myös yhtä pseudonyymiä Tehdään kaksi auktoriteettitietuetta Nimet linkitetään katso myös viittauksella kentässä 500 Todellisesta nimestä tehdään huomautus 100 1_ a Ahti, Seppo, d _ a Bisquit, _ a Bisquit, d _ a Ahti, Seppo, i Todellinen nimi: Seppo Ahti 3. TAPAUS

16 Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä pseudonyymiä ja voi käyttää tai olla käyttämättä todellista nimeään Kaikista nimimuodoista tehdään auktoriteettitietue Katso myös viittaukset tehdään kentässä 500 ja tieto piilotetaan osakentällä w. Tieto vaihtoehtoisista nimistä ilmoitetaan kentässä 663. Nimistä, joilla henkilö ei ole julkaissut mitään, tehdään huomautus _ a Lassila, Maiju, d _ a Untola, Algot, d _ a Tietäväinen, Algoth, d _ w nnnc a Rantamala, Irmari, d _ w nnnc a Vatanen, J. I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Rantamala, Irmari, b Vatanen, J. I., i Tekijän todellinen nimi vuoteen 1901: Algoth Tietäväinen, myöhemmin: Algot Untola Huom: tekijä ei julkaissut kirjoja nimillä Algoth Untola/ Tietäväinen. Siksi näistä vain katso-viittaukset (lähde: Wikipedia) Vastaavasti tehdään auktoriteettitietueet myös muista nimimuodoista 100 1_ a Rantamala, Irmari, d _ a Untola, Algot, d _ a Tietäväinen, Algoth, d _ w nnnc a Lassila, Maiju, d _ w nnnc a Vatanen, J.I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Lassila, Maiju, b Vatanen, J. I., i Tekijän todellinen nimi vuoteen 1901: Algoth Tietäväinen, myöhemmin: Algot Untola 4.TAPAUS Kaksi tai useampi henkilöä käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä julkaise todellisilla nimillään Tehdään yksi auktoriteettitietue yhteiselle pseudonyymille Todelliset nimet ilmoitetaan katso-viittauksina Nimen käytöstä tehdään selventävä huomautus 100 1_ $a Rosslyn, Virginia 400 1_ $a Riverbark, Isabelle 400 1_ $a Luna, Claire D. 680 $i Isabelle Riverbarkin ja Claire D. Lunan yhteinen pseudonyymi 5. TAPAUS

17 Kaksi tai useampi henkilö käyttää yhteistä pseudonyymiä, ja henkilöt julkaisevat myös todellisilla nimillään Tehdään yksi auktoriteettitietue yhteiselle pseudonyymille ja katso myös -viittaus todellisiin nimiin Tieto vaihtoehtoisista nimistä ilmoitetaan kentässä _ a Alexander, Hannah 500 1_ w nnnc a Hodde, Cheryl 500 1_ w nnnc a Hodde, Melvin 663 a Usean henkilön yhteinen pseudonyymi. Katso myös tekijöiden todellisilla nimillä ilmestyneet teokset: b Hodde, Cheryl b Hodde, Melvin Todellisista nimistä viitataan vastaavasti yhteiseen pseudonyymiin 100 1_ a Hodde, Melvin 500 1_ w nnnc a Alexander, Hannah 663 a Cheryl Hodden ja Melvin Hodden yhteinen pseudonyymi: b Alexander, Hannah 6.TAPAUS Samaa pseudonyymiä käyttävät useat henkilöt toisistaan erillään Tehdään viittaukset todellisista nimistä 100 1_ a Meadows, Daisy 500 1_ w nnnc a Bentley, Sue 500 1_ w nnnc a Chapman, Linda 500 1_ w nnnc a Dhami, Narinder 663 a Usea henkilö on käyttänyt samaa pseudonyymiä. Tekijöiden todelliset nimet: b Bentley, Sue b Chapman, Linda b Dhami, Narinder Todellisesta nimestä viitataan pseudonyymiin 100 1_ a Bentley, Sue 500 1_ w nnnc a Meadows, Daisy 663 a Tekijän pseudonyymi, jota ovat käyttäneet erikseen myös muut tekijät: b Meadows, Daisy

18 LIITE 3 Henkilo auktoriteettien luominen, Voyager-ohje Auktoriteettitietue luodaan jokaiselle nimelle erikseen valitsemalla joko itse luotu auktoriteettitietueen tallennusalusta tai suoraan bibliografisesta tietueesta. Jälkimmäinen tietue saadaan esille bibliografisen tietueen tallennusvaiheessa Authority Validation välilehdeltä valitsemalla kohta Create auth. Jälkimmäinen tapa on suositeltavampaa, koska tällöin saadaan tietueeseen automaattisesti lähdeteos. Tietokannassa pitää kuitenkin olla valmiina myös itse luotu tallennusalusta, koska tällöin 008 kentän sisältö on oikein bibliografisesta tietueesta luodussa auktoriteettitietuepohjassa. Klikkaa Authority Validation välilehdeltä nimi, jonka haluat auktorisoida.

19 Saat tallennusalustan esille: Ennen vapaamittaisten kenttien täydentämistä, päivitetään 008-kenttää niin, että valitaan kohtaan 10 Luettelointisääntökoodi d: AACR 2:ta vastaava ja kohtaan 11 Tesaurus/sanastokoodi Ei koodattu. Tarkista, että muut koodit ovat sovitun mukaisia.

20 Turhat kentät poistetaan, kuten automaattisesti tuleva ylimääräinen 100-kenttä. Lisää rivejä voidaan tehdä näppäimillä F3 ja F4. Turhien kenttien poiston jälkeen viedään tietueeseen henkilön tunnistamiseen löytyneet tiedot. Valmis tietue tallennetaan Save to DB -komennolla Tekijä indeksivalikko näyttää seuraavalta nimen auktorisoinnin jälkeen: Vasemmassa reunassa on näkyvillä tieto: Authorized, jos tietueessa on katso myös viittauksia, lukee Auth/ref

21 Huom.! Bibliografisen tietueen X00-kentän tulee olla tismalleen samanlainen kuin auktoriteettitietueen 100-kenttä. Tarkista että myös lisämääreet ovat samat. Jos hakuelementti muuttuu aineistossa, joka on tehty ennen numerus currens signumjärjestelmään siirtymistä (tapahtui vuosina ), niin vanha muoto on muistettava viedä varastotietueeseen i-osakenttään. Esim. b fennica k h Ea2 i Manninen, Kirsti Nimiö avattuna: 008-kenttä avattuna. Varmista että tallennusalustassasi on samat koodit!

22

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Mihin sananlasku lasta johdattaa?

Mihin sananlasku lasta johdattaa? Mihin sananlasku lasta johdattaa? Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista Liisa Granbom-Herranen Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Muistio, 2.3.2015 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto 1. Kerättävä tieto ja tehtävänanto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto koodataan tällä hetkellä seuraavan

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot 04.02.2005 1 (72) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (72) Muutoshistoria

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

APA (American Psychological Association) -ohjeita

APA (American Psychological Association) -ohjeita APA (American Psychological Association) -ohjeita Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijoille täydentämään TOL:n muodollisia ohjeita. Ohjeet perustuvat APA manuaalin 5. versioon. Lähdeviittaukset Tässä

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

SEURANTARYHMÄ C KULTTUURIELEMENTIT 1 (13) Selväkielinen esitys

SEURANTARYHMÄ C KULTTUURIELEMENTIT 1 (13) Selväkielinen esitys SEURANTARYHMÄ C KULTTUURIELEMENTIT 1 (13) TIETOJÄRJESTELMISSÄ KÄYTETTÄVÄT SUOMEN KIELEN MÄÄRITYKSET SUOMESSA Selväkielinen kulttuurielementtien esitys SFS = Suomen standardisoimisliiton julkaisema standardi.

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot