Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa."

Transkriptio

1 Päivitetty Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa. Tässä ohjeessa esitellään lyhyesti tavallisimmin tarvittavia ohjeita henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc21 formaatissa. Ohje perustuu Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutieto-osaan (Henkilön nimet otsikossa), josta löytyy tarvittaessa tarkempia ohjeita sekä Julkilausumaan kansainvälisistä luettelointiperiaatteista. Ohjeissa on myös huomioitu RDA (Resource Description and Access). Formaatin osalta ks. tarkemmin Marc21 auktoriteettiformaatti, Marc21 Format for Authority Data. Tarkoitus Henkilön kuvailutietojen tarkoitus on auttaa käyttäjää: - löytämään aineistoja joihin henkilö jollain tavalla liittyy - tunnistamaan henkilö. Kuvailutietojen tulisi erottaa kuvailtu henkilö muista - ymmärtämään miksi henkilön nimi on valittu ensisijaiseksi nimeksi tai vaihtoehtoiseksi nimeksi (esim. tiedonlähteet) - ymmärtämään nimien välinen suhde (esim. todellinen nimi / pseudonyymi - viittaukset) Yleiset periaatteet Kuvailu laaditaan yleensä suomalaisista tai Suomessa asuvista/toimivista henkiöistä. Ulkomaalaisista henkilöistä kuvailu laaditaan, jos se on tiedonhaun kannalta tarpeellista, esim. jotta voidaan luoda katso- ja katso myös viittaukset, esim. moniosaiset nimet, nimet jotka sisältävät etuliitteitä. Henkilö tarkoittaa todellista henkilöä tai todellisen henkilön (yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa) luomaa identiteettiä. Henkilöauktoriteettitietueen rakenne MARC21ssä Nimiö Fennicassa nimiön merkkipaikoista on näkyvissä kolme 05 = tietueen status: n = uusi tietue, c = päivitetty tietue 06 = auktoriteettitietueen koodi: z = auktoriteettitietue 17 = tietueen valmius: n = valmis auktoriteettitietue

2 008 Informaatiokoodit Fennican merkkipaikat ovat 07 = translitterointikoodi: n = soveltumaton ; translitteroiduille nimille: g = totuttu romanisointitapa 08 = luettelon kieli: =ei koodattu 09 = tietueen laatu: a = vahvistettu otsikkomuoto 10 = luettelointisääntö: d = AACR2:ta vastaava 11 = tesaurus/sanasto: = ei koodattu 12 = sarjan tyyppi: = ei koodattu 13 = sarjan numerointi: = ei koodattu 14 = käyttö pää- ja lisäkirjauksena: a = käytettävissä 15 = käyttö asiasanakirjauksena: a = käytettävissä 16 = käyttö sarjakirjauksena: b = ei käytettävissä 17 = asiasanan lisämääreen tyyppi: = ei koodattu 28 = virallisen tahon tyyppi: = ei koodattu 29 = viittausten arviointi: a = viittaukset muodostettu samojen sääntöjen mukaan 31 = päivitys: a = tieto on käytettävissä 32 = samat henkilönnimet: a = erottuva henkilön nimi 33 = vahvistamisen taso: a = täysin vahvistettu 38 = tietosisältöä muutettu: _ = ei muutettu 39 = luetteloiva organisaatio: _ kansallisbibliografia Vaihtuvamittaiset kentät Henkilöauktoriteettitietueessa käytettävät vapaamittaiset kentät > kuvaileva organisaatio > syntymä-, kuolinaika > auktorisoitu hakutieto > vaihtoehtoinen hakutieto, katso-viittaus > todellisen nimen ja pseudonyymin välinen suhde, katso myös viittaus > paikannimi > osoite > toiminta-ala > viiteyhteisö > ammatti > sukupuoli > kieli > henkilön nimen täydellinen muoto > monitahoinen nimen/nimien ja pseudonyymi/pseudonyymien välinen suhde, monitahoinen katso myös -viittaus > sisäinen huomautus > huomautus tiedonlähteestä > huomautus elämänkerta- tai historiatiedoista > julkinen huomautus

3 040 Kuvaileva organisaatio a - Alkuperäinen kuvaileva organisaatio Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta. b - Kuvailukieli Tietueen tekstiosissa käytetty kieli. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Kielikoodit. Kansalliskirjasto: 040 a FI-NL b fin 046 Henkilön syntymäaika/kuolinaika f - Henkilön syntymäaika g - Henkilön kuolinaika Henkilön syntymäaika ja/tai kuolinaika koodimuotoisena tietona tiedonhakua ja tilastointia varten. Henkilön syntymäaika ja kuolinaika merkitään vuositasolla. (Tarvittaessa voidaan käyttää tarkempia aikamäärittelyjä muodossa vvvv, vvvvkk tai vvvvkkpp). Esimerkki: Erkki Tuomioja: 046 f 1946 Pentti Saarikoski: 046 f 1937 g Henkilön auktorisoitu hakutieto (= Henkilön ensisijainen nimi + lisämääreet) 1. indikaattori 0 - Nimen osien järjestys suora 1 - Nimen osien järjestys käänteinen a Henkilön ensisijainen nimi b Numerointi c Arvonimet, ammatti d - Henkilöön liittyvät aikamääreet q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Henkilön ensisijainen nimi on hakutiedon perusta. Nimeen lisätään yksi tai useampia seuraavista elementeistä, riippumatta siitä tarvitaanko niitä erottamaan samannimisiä toisistaan:

4 - Arvonimi = kuninkaallinen, aatelinen, uskontoon liittyvä arvonimi, sana pyhä tai sana henki. - Ammatti, kun henkilön nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö. - Elinvuodet, jos tieto on saatavilla (myös pseudonyymeihin RDA , Fennicalinjaus) Lisäykset, joita käytetään erottamaan samannimisiä toisistaan: - Elinvuodet (merkitään aina jos tieto on saatavilla, vaikka ei tarvittaisi erottamaan samannimisiä, Fennica-linjaus), täydellinen nimi, toimintaan liittyvä ajanjakso, ammatti (RDA ) (tässä tärkeysjärjestyksessä). a Henkilön ensisijainen nimi Henkilön ensisijaiseksi nimeksi valitaan nimi, jolla henkilö yleisesti tunnetaan. Nimi voi olla todellinen nimi, pseudonyymi, lempinimi, nimen alkukirjaimet tms. Yleisesti tunnetulla nimellä tarkoitetaan nimeä tai nimen muotoa, jota on useimmin käytetty henkilöön liittyvissä aineistoissa tai jota käytetään useimmin sen maan hakuteoksissa, johon henkilö liitetään. Hakuteoksina suositellaan käytettäväksi suomalaisten henkilöiden nimien osalta ensisijaisesti Kansallisbiografiaa (erityisesti vanhat nimet), muuten Wikipediaa, henkilön kotisivuja ja suomalaisia hakuteoksia. Ulkomaisten nimien osalta käytetään ensisijaisesti VIAF-tietokantaa Jos henkilöllä on suomalainen nimimuoto kuten Fransiskus Assisilainen tms., käytetään Wikipediaa ja muita suomalaisia hakuteoksia. Tarkemmat ohjeet ensisijaisen nimen ja nimimuodon valinnasta, katso Hakutiedot , s d - Nimeen liittyvät aikamääreet Elinvuodet Henkilön elinvuodet lisätään aina, jos se tiedetään (myös pseudonyymeihin RDA , Fennica-linjaus) Esimerkki 100 a Peltonen, Juhani, d a Peltonen, Juhani, d a Peltonen, Juhani, d 1837?-1896 Todennäköinen syntymävuosi 100 a Peltonen, Juhani, d n Arvioitu syntymävuosi 100 a Peltonen, Juhani, d k Syntymävuosi tuntematon 100 a Allen, Charles, d 17. vs. 00 a Al Elinaika tiedetään vuosisadan tarkkuudella 100 a Allen, Charles, d 17. vuosisata 100 a Allen, Charles, d 1600-luku

5 Toimintaan liittyvä ajanjakso Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso lisätään erottamaan samanlaisia hakutietoja tosistaan, kun elinvuosia tai nimen täydellistä nimen muotoa (ks. q-osakenttä) ei tiedetä. Esimerkki 100 a Johnson, Carl F., d toiminta-aika c - Arvonimet ja tarvittaessa ammatti Ammatti Jos elinvuodet, nimen täydellisempi muoto tai toiminta-aika evät ole käytettävissä hakutietojen erottamiseksi, lisätään henkilön ammatti. (Ammatti merkitään aina, kun henkilön nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö.) Tieto ammatista merkitään myös kuvailukenttään 374. Esimerkki 100 a Butler, Jean c (säveltäjä) 100 a Butler, Jean 100 a A. K. c (muusikko) 100 a River c (kirjailija) Arvo (kuninkaallisen tai aatelisen) tai uskontoon liittyvä titteli tai sana henki tai pyhä Lisätietoja nimimuodoista ja niiden merkitsemisestä, ks. Hakutiedot , s Arvo (kuninkaallisen tai aatelisen) tai uskontoon liittyvä titteli merkitään, pilkulla erotettuna nimen jälkeen osakenttään c. Sana henki merkitään nimen jälkeen kaarisulkuihin osakenttään c. 100 a Parker, Theodore c (henki) 100 a Birgitta, c pyhä 100 a Benedictus, b XVI, c paavi 100 a Kaarle, b XVI Kustaa, c Ruotsin kuningas 100 a Anastasia, c sisar RDA (Resource Description and Access) -ohjeiden mukaan muita titteleitä kuin kuninkaallisten, aatelisten tai uskonnolliseen asemaan liittyviä titteleitä/arvonimiä ei käytetä. (RDA otetaan virallisesti käyttöön 2014/2015). Suositellaan, että sellaisia oppiarvoon tai virka-arvoon liittyviä titteleitä kuten Fil. kand, Dipl. ins., metsäneuvos

6 tms. ei käytetä nimen lisäyksinä (vuodesta 2012). Näitä voidaan haluttaessa ilmoittaa elämäkertatiedoissa kentässä 678, esim. Kari Suomalaiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Kun syntymä- tai kuolinaika ei ole käytettävissä erottamaan hakutietoja toisistaan lisätään henkilön nimen täydellisempi muoto. Haluttaessa voidaan täydellisempi nimimuoto lisätä selvyyden vuoksi myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan hakutietoja toistaan. Tieto merkitään myös kuvailukenttään 378. Esimerkki 100 a Virtanen, Kari H. q (Kari Heikki) 100 a Virtanen, Kari H. q (Kari Henrikki) 100 a Virtanen, M. H. q (Matti Heikki), d a Virtanen, Matti H. q (Matti Henrikki), d a A. C. q (Antti Castren) Henkilön vaihtoehtoinen hakutieto (= Henkilön vaihtoehtoinen nimi + lisämääreet), katso-viittaus Indikaattorit ja osakentät vastaavasti kuin 100-kentässä. a Henkilön vaihtoehtoinen nimi on nimi tai nimen muoto, jolla henkilö tunnetaan tai jolla oletetaan henkilöä haettavan, ja joka eroaa henkilön ensisijaisesta nimestä. Lisäohjeet vaihtoehtoisista nimistä, katso Hakutiedot luku 26, s Muut osakentät merkitään kuten auktorisoituihin hakutietoihin. Esimerkki Henkilö on käyttänyt/tunnetaan eri nimillä 100 a Wayne, John, d a Morrison, Marion Michael, d a Wayne, Duke, d Eri kirjoitusasu 100 a Frazer, John c (arkkitehti) 400 a Frazier, John c (arkkitehti) jne.

7 500 Katso myös viittaus Kun henkilöllä henkilö julkaisee todellisella nimellä ja myös pseudonyymillä tehdään katso myös -viittaukset henkilön eri julkisten identiteettien välillä. Monitahoisissa viittauksissa käytetään kenttää 633. Eri pseudonyymitapauksista tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Esimerkki: 100 1_ a Ahti, Seppo, d _ a Bisquit, d ja vastaavasti: 100 0_ a Bisquit, d _ a Ahti, Seppo, d Suomalainen sovellus Hakutiedot , Oma sääntö: Jos henkilön nimi muuttuu esimerkiksi avioliiton johdosta, ja henkilöllä on useita julkaisuja aiemmalla nimellä, tehdään katso myös viittaus. 370 Henkilön syntymäpaikka, kuolinpaikka, asuinpaikka tai henkilöön liittyvä maa a Syntymäpaikka b Kuolinpaikka c Maa e Asuinpaikka s - Alkamisaika t Loppumisaika Tiedot merkitään, jos ne ovat helposti saatavilla. Ensisijaisesti merkitään syntymäpaikka. Jos henkilöön liittyvä maa tai asuinpaikka poikkeavat syntymäpaikasta ne voidaan merkitä, jos tietoa pidetään oleellista tunnistamisen kannalta. (ISNI-tunnistetta varten voidaan tarvita henkilön syntymäpaikka, jos samannimisiä henkilöitä ei pystytä erottamaan elinvuosilla)

8 a ja b Syntymäpaikka/Kuolinpaikka Syntymäpaikka/Kuolinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö on syntynyt/kuollut c Henkilön liittyvä maa Henkilöön liittyvä maa on maa, joka jollain tavalla liitetään henkilöön esim. missä henkilö pääasiallisesti toimii e Asuinpaikka Asuinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö asuu tai on asunut. Kenttää 370 toistetaan, kun alkamis- ja loppumisajat osakentissä s ja t liittyvät eri paikkakuntaan Esimerkki Hella Wuolijoki syntyi Virossa, Helmessä, asui Helsingissä, toimi Suomessa: 370 a Helme, Viro b Helsinki, Suomi c Suomi Erkki Tuomioja 370 a Helsinki, Suomi Edith Södergran syntyi Pietarissa, kuoli Kivennavalla Karjalassa, toimi pääasiassa Suomessa. 370 a Pietari, Venäjä b Kivennapa, Karjala, Suomi c Suomi Bernhard Henrik Crusell (säveltäjä) syntyi Suomessa Uudessakaupungissa, toimi ja eli Ruotsissa vuodesta a Uusikaupunki, Suomi 370 e Ruotsi s 1791 Jean-Jacques Rousseau syntyi Genevessä, kuoli Ranskassa, teki elämäntyönsä pääasiassa Ranskassa. 370 a Geneve, Sveitsi b Ranska c Ranska Fritz Lang (elokuvaohjaaja) syntyi Itävallassa, kuoli Yhdysvalloissa, teki elokuvia Saksassa ja Yhdysvalloissa. 370 a Wien, Itävalta-Unkari b Kalifornia, Yhdysvallat c Saksa c Yhdysvallat 371 Osoite Ei pääsääntöisesti käytetä (Fennica-linjaus).

9 372 Henkilön toiminta-alue osakentät a - Toiminta-alue s - Alkamisaika t Loppumisaika Henkilön toiminta-alue on ala, jolla henkilö toimii tai on toiminut. Henkilön toiminta-alue merkitään jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Esimerkki 372 a lastenpsykiatria a lastenkirjallisuus 372 a käsityöt 372 a kirjallisuuskritiikki 372 a politiikka Kimmo Pietilä: a tietokirjallisuus Veikko Hursti: a hyväntekeväisyys Erkki Korhonen a musiikki Juha Hakala: a informaatio- ja kirjastoala 373 Henkilön viiteryhmä, -yhteisö a - Ryhmän tai yhteisön nimi s - Alkamisaika t Loppumisaika Viiteryhmä tai -yhteisö tarkoittaa ryhmää, johon henkilöllä on tai on ollut yhteys työn, jäsenyyden tai kulttuuri-identiteetin kautta. Tiedot viiteryhmästä merkitään jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta ts. henkilö identifioituu vahvasti tiettyyn yhteisöön.

10 Esimerkki: Teivo Teivainen: 373 Helsingin yliopisto. Valtio-opin laitos s 2006 Jari Sinkkonen: 373 a Pelastakaa Lapset ry. Frank Johansson: 373 a Amnesty International. Suomen osasto Erkki Korhonen: 373 a Sibelius-Akatemia 373 a Suomen kansallisooppera s 2001 t Henkilön ammatti a Ammatti s - Alkamisaika t Loppumisaika Henkilön ammatti määrittele alan, jolla henkilö työskentelee tai on työskennellyt. Ammatti ymmärretään väljästi. Kun professori, ministeri tms. ovat henkilölle myönnettyjä arvonimiä (esim. ministeri Aatos Erkko, professori Kari Suomalainen), niitä ei käytetä ammattinimikkeenä. Henkilön ammatti merkitään aina, kun henkilön nimi on ilmaus tai fraasi, josta ei käy ilmi että kyseessä on henkilö, tai jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset henkilöt toisistaan ts. se on ilmoitettu silloin myös kentässä 100 c. Henkilön ammatti voidaan merkitä muulloinkin jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Jari Sinkkonen: 374 a lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: 374 a muusikko Blue: 374 a kirjailija Jörn Donner: 374 a kirjailija a elokuvaohjaaja a kansanedustaja

11 Urho Kekkonen: 374 a Suomen presidentti s 1956 t 1982 Erkki Korhonen: 374 a pianonsoiton opettaja s a oopperanjohtaja s 2001 t Henkilön sukupuoli a Sukupuoli Esimerkki 375 a mies 375 a nainen Jos kyseessä on jokin muu tapaus, katso lisätietoja sukupuolen merkitsemisestä MARC 21-formaatin ohjeista. Sukupuoli merkitään aina kun se on mahdollista (vrt. fiktiiviset henkilöt, henkien sanelemat kirjoitukset tms.) (Fennica-linjaus) Henkilön käyttämä kieli/kielet a Kielikoodi Henkilön käyttämä kieli on kieli, jota henkilö käyttää kirjoittaessaan julkaistavia, julkisesti esitettäviä tms. teoksiaan. Tieto merkitään aina (Fennica-linjaus). Kieli merkitään kielikoodina ISO-standradin mukaisesti. Vladimir Nabokov: 377 a rus a eng Pentti Saarikoski: 377 a fin Tove Jansson: 377 a swe

12 378 Henkilön nimen täydellisempi muoto q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Nimen täydellisempi muoto on avattu muoto nimestä, jota ensisijaisessa nimessä edustaa alkukirjain tai lyhenne, tai sellainen nimen osa, joka ei sisälly ensisijaiseen nimeen. Tieto merkitään, jos se on ilmoitettu myös auktorisoidussa hakutiedossa ts.100 q kentässä. Esimerkki Virtanen, Kari H.: 378 q Kari Heikki A. C.: 378 q Antti Castren Williams, John: 378 q John Phillips 663 Monitahoiset viittaukset todellisen nimen/nimien ja pseudonyymin/pseudonyymien välillä a - Selittävä teksti b - Nimi, johon viitataan Käytetään kun todellisen nimen/nimien ja pseudonyymin/pseudonyymien välisten suhteiden kuvaaminen vaati enemmän selityksiä kuin pelkkä katso myös viittaus. Nimet merkitään myös aina kenttään 500. Kentän 500 w- osakenttään merkitään koodit nnnc. Katso eri pseudonyymitapauksista tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Esimerkki 500 1_ w nnnc a Vatanen, J.I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Lassila, Maiju, b Vatanen, J. I., Ei julkinen huomautus a - Sisäinen yleinen huomautus Huomautukset sisäistä käyttöä varten.

13 Esimerkki: 667 a Henkilö on kieltänyt todellisen nimen käytön. 670 Tiedonlähde a Tiedonlähde b Saatu tieto u - URI Voyager- järjestelmä tuottaa automaattisesti tiedon aineistosta, jota on käytetty lähteenä nimeä valittaessa. Lisäksi mainitaan muut lähteet, joita on käytetty henkilöä koskevien tietojen tai nimimuodon valinnan lähteenä. Esimerkki: 670 a Aktuumi 3/ a Helsingin Sanomat a Suomen lakimiehet a Wikipedia, katsottu u 678 Elämäkertatietoja Osakentät: a - Elämäkerrallista tai historiallista tietoa Elämäkerralliset tiedot liittyvät henkilön elämään tai taustaan. Elämäkerralliset tiedot palvelevat ensisijaisesti tunnistamista. Lisäpolkuja tiedonhakijalle voidaan antaa viittaamalla hakuteoksiin tai muihin tiedonlähteisiin. Esimerkki Kari Suomalainen 678 a Kari Suomalainen, pilapiirtäjä Kari (15. lokakuuta 1920 Helsinki 10. elokuuta 1999 Valkeakoski) tunnetaan erityisesti Helsingin Sanomien poliittisena pilapiirtäjänä vuosina Kari Suomalaiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna Julkinen huomautus i - Selittävä teksti Huomautus, joka koskee 1XX-kentän auktorisoitua hakutietoa. Esimerkki: 100 a Mustonen, Enni 680 i Todellinen nimi: Kirsti Manninen.

14 LIITE 1 ESIMERKKEJÄ Hella Wuolijoki: 040 a FI-NL b fin 046 f 1886 g a Wuolijoki, Hella, d a Murrik, Ella, d _ w nnnc a Tervapää, Juhani, d _ w nnnc a Tuli, Felix, d a Helme, Viro b Helsinki, Suomi c Suomi 372 a politiikka a näytelmät 374 a kirjailija a pääjohtaja a kansanedustaja 375 a nainen 377 a fin 663 a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Tervapää, Juhani, d b Tuli, Felix, d a Wikipedia, katsottu u 678 a Hella Maria Wuolijoki, vuoteen 1908 Ella Maria Murrik, kirjailijanimet muun muassa Juhani Tervapää ja Felix Tuli, (22. heinäkuuta 1886 Helme, Viro 2. helmikuuta 1954 Helsinki) oli tunnettu suomenvirolainen poliitikko, näytelmäkirjailija, Yleisradion pääjohtaja, liikenainen ja NKVD:n vakooja. Hän oli Skdl:n kansanedustaja Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä vuosina ja Yleisradion pääjohtaja vuosina Virossa syntynyt Wuolijoki teki elämäntyönsä Suomessa. Titta Suvanto: 040 a FI-NL b fin 046 f a Suvanto, Titta, d a kuvaamataito 374 a opettaja 375 a nainen 377 a fin 670 a Kirja kuvista. 3-4 Opettajan opas, 2008: b t.p. (Titta Suvanto)

15 LIITE 2 Pseudonyymitapauksia TAPAUKSIA 1. Henkilö käyttää yhtä pseudonyymiä eikä koskaan todellista nimeään 2. Henkilö käyttää todellista nimeään ja myös yhtä pseudonyymiä 3. Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä pseudonyymiä ja voi käyttää tai olla käyttämättä todellista nimeään 4. Kaksi tai useampi henkilö käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä esiinny todellisilla nimillään. 5. Kaksi tai useampi henkilö käyttävää yhteistä pseudonyymiä, ja esiintyvät myös todellisilla nimillään. 6. Eri henkilöt käyttävät samaa pseudonyymiä toisistaan erillään 1.TAPAUS Henkilö käyttää yhtä pseudonyymiä eikä koskaan todellista nimeään Tehdään vain yksi auktoriteettitietue Todellinen nimi ilmoitetaan katso-viittauksena kentässä _ $a Röyhkä, Kauko 400 1_ $a Välimaa, Jukka-Pekka 2. TAPAUS Henkilö käyttää todellista nimeään ja myös yhtä pseudonyymiä Tehdään kaksi auktoriteettitietuetta Nimet linkitetään katso myös viittauksella kentässä 500 Todellisesta nimestä tehdään huomautus 100 1_ a Ahti, Seppo, d _ a Bisquit, _ a Bisquit, d _ a Ahti, Seppo, i Todellinen nimi: Seppo Ahti 3. TAPAUS

16 Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä pseudonyymiä ja voi käyttää tai olla käyttämättä todellista nimeään Kaikista nimimuodoista tehdään auktoriteettitietue Katso myös viittaukset tehdään kentässä 500 ja tieto piilotetaan osakentällä w. Tieto vaihtoehtoisista nimistä ilmoitetaan kentässä 663. Nimistä, joilla henkilö ei ole julkaissut mitään, tehdään huomautus _ a Lassila, Maiju, d _ a Untola, Algot, d _ a Tietäväinen, Algoth, d _ w nnnc a Rantamala, Irmari, d _ w nnnc a Vatanen, J. I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Rantamala, Irmari, b Vatanen, J. I., i Tekijän todellinen nimi vuoteen 1901: Algoth Tietäväinen, myöhemmin: Algot Untola Huom: tekijä ei julkaissut kirjoja nimillä Algoth Untola/ Tietäväinen. Siksi näistä vain katso-viittaukset (lähde: Wikipedia) Vastaavasti tehdään auktoriteettitietueet myös muista nimimuodoista 100 1_ a Rantamala, Irmari, d _ a Untola, Algot, d _ a Tietäväinen, Algoth, d _ w nnnc a Lassila, Maiju, d _ w nnnc a Vatanen, J.I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Lassila, Maiju, b Vatanen, J. I., i Tekijän todellinen nimi vuoteen 1901: Algoth Tietäväinen, myöhemmin: Algot Untola 4.TAPAUS Kaksi tai useampi henkilöä käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä julkaise todellisilla nimillään Tehdään yksi auktoriteettitietue yhteiselle pseudonyymille Todelliset nimet ilmoitetaan katso-viittauksina Nimen käytöstä tehdään selventävä huomautus 100 1_ $a Rosslyn, Virginia 400 1_ $a Riverbark, Isabelle 400 1_ $a Luna, Claire D. 680 $i Isabelle Riverbarkin ja Claire D. Lunan yhteinen pseudonyymi 5. TAPAUS

17 Kaksi tai useampi henkilö käyttää yhteistä pseudonyymiä, ja henkilöt julkaisevat myös todellisilla nimillään Tehdään yksi auktoriteettitietue yhteiselle pseudonyymille ja katso myös -viittaus todellisiin nimiin Tieto vaihtoehtoisista nimistä ilmoitetaan kentässä _ a Alexander, Hannah 500 1_ w nnnc a Hodde, Cheryl 500 1_ w nnnc a Hodde, Melvin 663 a Usean henkilön yhteinen pseudonyymi. Katso myös tekijöiden todellisilla nimillä ilmestyneet teokset: b Hodde, Cheryl b Hodde, Melvin Todellisista nimistä viitataan vastaavasti yhteiseen pseudonyymiin 100 1_ a Hodde, Melvin 500 1_ w nnnc a Alexander, Hannah 663 a Cheryl Hodden ja Melvin Hodden yhteinen pseudonyymi: b Alexander, Hannah 6.TAPAUS Samaa pseudonyymiä käyttävät useat henkilöt toisistaan erillään Tehdään viittaukset todellisista nimistä 100 1_ a Meadows, Daisy 500 1_ w nnnc a Bentley, Sue 500 1_ w nnnc a Chapman, Linda 500 1_ w nnnc a Dhami, Narinder 663 a Usea henkilö on käyttänyt samaa pseudonyymiä. Tekijöiden todelliset nimet: b Bentley, Sue b Chapman, Linda b Dhami, Narinder Todellisesta nimestä viitataan pseudonyymiin 100 1_ a Bentley, Sue 500 1_ w nnnc a Meadows, Daisy 663 a Tekijän pseudonyymi, jota ovat käyttäneet erikseen myös muut tekijät: b Meadows, Daisy

18 LIITE 3 Henkilo auktoriteettien luominen, Voyager-ohje Auktoriteettitietue luodaan jokaiselle nimelle erikseen valitsemalla joko itse luotu auktoriteettitietueen tallennusalusta tai suoraan bibliografisesta tietueesta. Jälkimmäinen tietue saadaan esille bibliografisen tietueen tallennusvaiheessa Authority Validation välilehdeltä valitsemalla kohta Create auth. Jälkimmäinen tapa on suositeltavampaa, koska tällöin saadaan tietueeseen automaattisesti lähdeteos. Tietokannassa pitää kuitenkin olla valmiina myös itse luotu tallennusalusta, koska tällöin 008 kentän sisältö on oikein bibliografisesta tietueesta luodussa auktoriteettitietuepohjassa. Klikkaa Authority Validation välilehdeltä nimi, jonka haluat auktorisoida.

19 Saat tallennusalustan esille: Ennen vapaamittaisten kenttien täydentämistä, päivitetään 008-kenttää niin, että valitaan kohtaan 10 Luettelointisääntökoodi d: AACR 2:ta vastaava ja kohtaan 11 Tesaurus/sanastokoodi Ei koodattu. Tarkista, että muut koodit ovat sovitun mukaisia.

20 Turhat kentät poistetaan, kuten automaattisesti tuleva ylimääräinen 100-kenttä. Lisää rivejä voidaan tehdä näppäimillä F3 ja F4. Turhien kenttien poiston jälkeen viedään tietueeseen henkilön tunnistamiseen löytyneet tiedot. Valmis tietue tallennetaan Save to DB -komennolla Tekijä indeksivalikko näyttää seuraavalta nimen auktorisoinnin jälkeen: Vasemmassa reunassa on näkyvillä tieto: Authorized, jos tietueessa on katso myös viittauksia, lukee Auth/ref

21 Huom.! Bibliografisen tietueen X00-kentän tulee olla tismalleen samanlainen kuin auktoriteettitietueen 100-kenttä. Tarkista että myös lisämääreet ovat samat. Jos hakuelementti muuttuu aineistossa, joka on tehty ennen numerus currens signumjärjestelmään siirtymistä (tapahtui vuosina ), niin vanha muoto on muistettava viedä varastotietueeseen i-osakenttään. Esim. b fennica k h Ea2 i Manninen, Kirsti Nimiö avattuna: 008-kenttä avattuna. Varmista että tallennusalustassasi on samat koodit!

22

Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä. Jari Heikkinen

Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä. Jari Heikkinen Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä Jari Heikkinen 1 Nimiauktoriteetit Henkilöt, (suvut) ja yhteisöt Näiden avulla on mahdollista saada saman tekijän kaikki teokset yhdellä tekijä- tai asiasanahaulla

Lisätiedot

Ohjeet yhteisön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa

Ohjeet yhteisön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa 1 Ohjeet yhteisön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa Tässä ohjeessa esitellään lyhyesti yhteisöauktoriteettitietueen laadintaan liittyviä tavallisimmin

Lisätiedot

Katso-viittausten kentät (4XX)

Katso-viittausten kentät (4XX) Katso-viittausten kentät (4XX) 400 KATSO-VIITTAUS, HENKILÖNNIMI (T) 410 KATSO-VIITTAUS, YHTEISÖNNIMI (T) 400 KATSO-VIITTAUS, HENKILÖNNIMI (T) Indikaattorit: 1. indikaattori 0 - Nimen osien järjestys suora

Lisätiedot

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA kuvailijan näkökulmasta AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA Resource Description & Access RDA : aineiston kuvailu ja pääsy aineistoon / RDA : aineiston

Lisätiedot

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat?

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Manifestaatio Teos Henkilö Ekspressio Ydinelementit Attribuutit ja suhteet jotka tukevat käyttäjän tarpeita: tunnistaa

Lisätiedot

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Uusi kuvailustandardi RDA Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto 1 Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä ja tietomallina RDA-kuvailun osa-alueet ja RDAsääntötekstin rakenne RDA MARCin kielellä Aikataulut

Lisätiedot

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT Päivitetty 23.11.2015 (vastaa RDA-kuvailuohjeen päivitettyä versiota, huhtikuu 2015) RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT YLEISTÄ RDA:ssa tietyillä elementeillä on merkintä YDINELEMENTTI. Merkintä

Lisätiedot

Kansallinen RDA-sovellusohje

Kansallinen RDA-sovellusohje Kansallinen RDA-sovellusohje Versio 22.6.2016 Ohjeet työohjeiden tallentamiseen RDA Toolkitiin Käytettävä selain: o Työohjeita tehtäessä kannattaa käyttää Mozilla-selainta. Explorerselaimella ei välttämättä

Lisätiedot

Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta

Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta 14.10.2013, MA-T Kuvailun päämääränä on mahdollisimman hyvä aineistojen löydettävyys. Kuvailutietojen perusteella tiedonhakijan tulisi voida löytää ja tunnistaa

Lisätiedot

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Asteri-auktoriteettitietokannan esittely Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Yleistä auktoriteeteista Asterin vaiheet: nyt, kohta ja tulevaisuudessa Asteri käytännössä

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Sarja-aineistojen RDA-kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Marja-Liisa Seppälä Termejä Sarja-aineisto (serial) = sarjat, lehdet ja peräkkäisinä osina ilmestyvät verkkoaineistot Termin Kausijulkaisu käyttöä

Lisätiedot

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet Kuvailun tiedotuspäivä 26.3.2014 Maarit Huttunen 1 Nimiauktoriteetit Auktoriteettivalvonnan avulla luodaan yhdenmukaiset ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään

Lisätiedot

Otsikkomuotojen kentät (1XX ja 3XX)

Otsikkomuotojen kentät (1XX ja 3XX) Otsikkomuotojen kentät (1XX ja 3XX). 100 OTSIKKOMUOTO - HENKILÖNNIMI (ET) 110 OTSIKKOMUOTO - YHTEISÖNNIMI (ET) 368 HENKILÖN TAI YHTEISÖN OMINAISUUKSIA (T) 370 PAIKANNIMI (T) 372 HENKILÖN TAI YHTEISÖN TOIMINTA-ALA

Lisätiedot

Kuvailun muutoksen visualisointi. 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto

Kuvailun muutoksen visualisointi. 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto Kuvailun muutoksen visualisointi 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto Mikä kuvailussa muuttuu ja milloin Kuvailun työprosessit, välineet, rakenne ja vaativuustaso muuttuvat Lisätietoja kuvailun

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 4.2.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/x/xagjag Usein toistuvia kysymyksiä kerätään Kuvailusääntöpalvelun Usein kysyttyä

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 20.10.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J)

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J) RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut 24-28 ja liite J) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Esityksen sisältö Luku 24:

Lisätiedot

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Anneli Korhonen Eroon seitsemästä eri sääntökirjasta! Luetteloinnin tasoista Vanhoissa

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos

Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos Julkilausuma kansainvälisistä luettelointiperiaatteista Luonnos, joka on hyväksytty IFLAn

Lisätiedot

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H

RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA liitteet A, B, C, F, G ja H RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Käsiteltävät liitteet A isot alkukirjaimet B lyhenteet ja symbolit C artikkelit F lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä

Lisätiedot

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet RDA-koulutus 27.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineiston kuvailu aineiston attribuuttien ja suhteiden merkitseminen Teokset Ekspressiot

Lisätiedot

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI Versio 14.9.2000 (Korjauksia 14.3.2001) Toimittanut Liisa Sten Työryhmä: Ulla Ikäheimo Eeva Kärki Eeva Murtomaa Liisa Sten Kirsti Tainio Asiantuntijat: Arne Hedman Merja

Lisätiedot

Moniviestimen ja pelin RDA-kuvailut

Moniviestimen ja pelin RDA-kuvailut Moniviestimen ja pelin RDA-kuvailut RDA-verkkokoulutus 9.3.2017 Marja-Liisa Seppälä yhteistyössä Merja Kurvisen (Kansalliskirjasto) ja Johanna Parviaisen (BTJ) kanssa Moniviestin RDA ei määrittele moniviestintä

Lisätiedot

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Fennica Melindassa Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Sisältö Mikä on Fennica Fennica-tietokanta ja Fennica-kokoelma Fennican lakisääteiset ja kansainväliset velvoitteet

Lisätiedot

Kuvailusäännöt, formaatti ja kirjastojärjestelmä

Kuvailusäännöt, formaatti ja kirjastojärjestelmä Kuvailusäännöt, formaatti ja kirjastojärjestelmä Kuvailun tiedotuspäivä Helsinki 27.9.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen / Kansalliskirjasto Kuvailusäännöt antavat perusohjeet aineistojen kuvailuun Formaatti

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Mistä metadatan siivouksessa on kyse? Metadatan siivouksessa kyse sen laadun parantamisesta

Lisätiedot

KIELI JA KIRJOITUSTAPA

KIELI JA KIRJOITUSTAPA LINJAUKSET LUKUUN 1 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN ATTRIBUUTTIEN MERKITSEMISEN YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET KOHTAAN 1.4 KIELI JA KIRJOITUSTAPA "Vanhojen painettujen aineistojen osalta noudatetaan kohdan

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 19.4.2011 Nina Hyvönen Agenda Taustaa Ajankohtaista Metadatan omistusoikeus Sopimukset Jatkosuunnitelmat Toimintakonsepti ja sisällöt

Lisätiedot

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita

Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Järjestelmäriippumattomia siivousohjeita Laatua luettelointiin -webinaari 7.9.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Mistä metadatan siivouksessa on kyse? Metadatan siivouksessa kyse sen laadun parantamisesta

Lisätiedot

Mitä tiedät Suomesta?

Mitä tiedät Suomesta? Sida 1 av 5 Suomen kieli

Lisätiedot

RDA uusi kuvailukokonaisuus. Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA uusi kuvailukokonaisuus. Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA uusi kuvailukokonaisuus Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, 15.11.2016 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä RDA uutena kuvailukokonaisuutena

Lisätiedot

RDA ja toimijoiden kuvailu. Museoiden koulutuspäivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA ja toimijoiden kuvailu. Museoiden koulutuspäivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA ja toimijoiden kuvailu Museoiden koulutuspäivä 23.3.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö 1. RDA kuvailusääntönä ja kuvailun rakenteena 2. Toimijoiden RDA-kuvailu 1. Henkilöiden

Lisätiedot

RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli

RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli Marjatta Autio-Tuuli Kansalliskirjasto Ontologiaseminaari 23.10.2009 RDA Resource Description and Access ACCR2 (Anglo-American Cataloging Rules)

Lisätiedot

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla RDA-koulutus 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Esityksen sisältö mikä on käsitemalli? miksi RDA tukeutuu käsitemalleihin? tiedonhaun

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

YSA- AUKTORITEETTITIE- TUEET HELKASSA VILLE HUHTALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, SAATAVUUSPALVELUT

YSA- AUKTORITEETTITIE- TUEET HELKASSA VILLE HUHTALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, SAATAVUUSPALVELUT YSA- AUKTORITEETTITIE- TUEET HELKASSA VILLE HUHTALA HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO, SAATAVUUSPALVELUT 9.9.2015 AUKTORISOITUJEN YSA- TERMIEN SAAMINEN HELKAAN ALKUTILANNE HELKASSA MONIA SANASTOJA - MITÄ HAITTAA?

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

9XX Suomalaiset kentät

9XX Suomalaiset kentät 9XX Suomalaiset kentät RDA-sovellusohje MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 930 931 932 933 935 940 960 961 971 972 976 977 979 995 900 - Viittaus - henkilön nimi

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä RDA-ohjaus Suomessa Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous 9.3.2016 Marja-Liisa Seppälä Kansalliset RDA-ohjaajat Kansalliset kuvailuryhmät: Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Yleisten kirjastojen kokemuksia kuvailuformaattien ja kirjastojärjestelmien muutoksesta: Tampereen kaupunginkirjasto 17.5.2011 Eeva-Riitta Peltonen 1 Tietokannan konversio,

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 3.3.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki. Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aiheen kuvailu Aiheen kuvailu = aihe-entiteetin (esim. käsitteen)

Lisätiedot

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Anna Viitanen 6.9.2010 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Yleistä konversiosta... 3 3. Kun FINMARCin sovellusohjeista on poikettu...

Lisätiedot

Melindan toimintaohje

Melindan toimintaohje 1 (10) Melindan toimintaohje Sisällys Yleistä... 2 Melindassa työskentelyn periaatteet... 2 Ohjeistukset ja standardit.... 2 Kuvailuprosessi Melindassa... 3 Tietueen hakeminen... 4 Tietueen hakeminen Melindassa...

Lisätiedot

RDA-kuvailun keventäminen. Melinda-päivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA-kuvailun keventäminen. Melinda-päivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA-kuvailun keventäminen Melinda-päivä 5.4.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Aloite kuvailun keventämisestä Ammattikorkeakoulukirjastoista tuli ehdotus Kuvailustandardiryhmälle selvittää mahdollisuuksia

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Access-kyselyt Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Ennen kuin aloitat MS Access on asennettu Oracle ODBC-ajuri on asennettu C:\Voyager\Access Reports\Reports.mdb > Voyager-taulut on linkitetty

Lisätiedot

BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN

BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN 1 Tämä tietueiden kirjastotason määrittelevä paperi on korjattu painettujen monografioiden osalta uusien luettelointisääntöjen

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

RDA-muutosehdotukset. RDA-kommentoinnin toinen tilaisuus Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA-muutosehdotukset. RDA-kommentoinnin toinen tilaisuus Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA-muutosehdotukset RDA-kommentoinnin toinen tilaisuus 27.4.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Kommentoinnin aloitustilaisuudessa 16.2. Käytiin läpi Kommentoinnin tyypit Kommentointiprosessin

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke Yleisten kirjastojen projekti Kokkolan kaupunginkirjasto maakuntakirjasto aloittaa pilotoinnin keväällä ja kesällä 2012 Pilotoinnin 1. vaihe Kokkolassa asennetaan Auroraan Linda poiminnan kohdetietokannaksi Kokkolassa asennetaan Aleph-luettelointiklientti

Lisätiedot

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO?

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Eeva Kärki Kansalliskirjasto 22.1.2009 YSA YSO YSA YSO: eroja Selvitettävää Osoitteita Agenda 1 Tesaurukset ja ontologiat molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti 1 Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle 04.07.2008 Kokoelmakartan formaatin 05.06.2008 mukaisesti Huom! Oppaan kuvailutiedot sisältävät sekä faktaa että fiktiota. Merkittävä osa

Lisätiedot

Kirjastoverkkopäivät Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopäivät Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopäivät 2011 26.10.2011 Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Kestävä kehitys ja metatieto Kestävä kehitys on tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta, ekologisuutta,

Lisätiedot

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä 020 a 978-951-1-27714-9 q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7 040 a FI-NL b fin e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi kuvailukielenä, rda-tietue ** 080

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015

YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta. Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 YSAn auktorisointi - Helka-tietokanta Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Kontrolloitua sisällönkuvailua? Monia sanastoja - mitä haittaa? Jokaista sanastoa pitäisi

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat. Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä esityksestä

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat. Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä esityksestä Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä 5.3.2012-esityksestä Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD Consolidated) IFLA Cataloguing Section ja

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

E-aineisto Melindassa

E-aineisto Melindassa E-aineisto Melindassa Minttu Hurme, tietojärjestelmäasiantuntija Kuvailupäivät 26.3.2014 E-aineisto Melindassa Yleisesti e-aineistosta Melindassa ja sen lukumääriä Nykyisiä e-aineistoprosesseja Avoimia

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 7.4.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

RDA Toolkit Katsaus käyttöominaisuuksiin

RDA Toolkit Katsaus käyttöominaisuuksiin RDA Toolkit Katsaus käyttöominaisuuksiin RDA koulutus 2014 Kansalliskirjasto / Martin Engberg Esityksen rakenne Terminologiaa RDA Toolkit RDA-kuvailusäännöt RDA Toolkit käyttöympäristö Kirjautuminen ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio. Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki

Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio. Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD Consolidated) IFLA Cataloguing Section ja ISBD Review Group

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 1 (7) Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML-moottori Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar

Lisätiedot

JULKILAUSUMA KANSAINVÄLISISTÄ LUETTELOINTIPERIAATTEISTA. Johdanto

JULKILAUSUMA KANSAINVÄLISISTÄ LUETTELOINTIPERIAATTEISTA. Johdanto JULKILAUSUMA KANSAINVÄLISISTÄ LUETTELOINTIPERIAATTEISTA Johdanto Luetteloinnin periaatteet sisältävä julkilausuma joka yleensä tunnetaan Pariisin periaatteina hyväksyttiin kansainvälisessä luettelointiperiaatteita

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

KUVAILUN KEVENTÄMINEN

KUVAILUN KEVENTÄMINEN KUVAILUN KEVENTÄMINEN Kumea/Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto) Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017 Kuvailun... keventäminen? sujuvoittaminen? kehittäminen? tarkentaminen? jokin muu -nen? Käytännössä:

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus ja eidas

Suomi.fi-tunnistus ja eidas Suomi.fi-tunnistus ja eidas Miten eidas vaikuttaa tunnistamiseen ja siihen varautuminen 8.11.2017 Kirsti Niemeläinen Tulossa EU-kansalaisen tunnistus eidas VRK toteuttaa eidas-solmupisteen, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Tunnisteet ja kuvaileva metatieto digitaalisessa tietoympäristössä. Kuvailun tiedotuspäivä 20.2.2013 Maarit Huttunen Kansalliskirjasto

Tunnisteet ja kuvaileva metatieto digitaalisessa tietoympäristössä. Kuvailun tiedotuspäivä 20.2.2013 Maarit Huttunen Kansalliskirjasto Tunnisteet ja kuvaileva metatieto digitaalisessa tietoympäristössä Kuvailun tiedotuspäivä 20.2.2013 Maarit Huttunen Kansalliskirjasto Tunnistestandardit Kansalliskirjaston vastuulla ISBN International

Lisätiedot

Melindan laatu. AMK-metatietotyöryhmän kehittämispäivä 10.12.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto

Melindan laatu. AMK-metatietotyöryhmän kehittämispäivä 10.12.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Melindan laatu AMK-metatietotyöryhmän kehittämispäivä 10.12.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Melindan tilannekatsaus Laatukeskustelua Käytännön korjausliikkeitä

Lisätiedot

Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI)

Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI) Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI) 22.11.2016 Maarit Huttunen Tunnistestandardit ISBN, ISSN, ISMN, ISNI ISBN International Standard Book Number ISO 2108:2005

Lisätiedot

Kokoelmakartan lyhyt historia

Kokoelmakartan lyhyt historia Kokoelmakartan lyhyt historia Collection Mapping seminaari Helsinki 28.-29.11.2005 Merja Hyödynmaa, informaatikko Tampereen yliopiston kirjasto Kokoelmakartta-hanke http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm

Lisätiedot

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Helka-kirjastojen sisällönkuvailun iltapäivä, 09.09.2015 1 Finto-projektin kuulumisia Henkilöstömuutoksia:

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa

Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Taustaa Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

ARTO-iltapäivä kirjastolaisille

ARTO-iltapäivä kirjastolaisille ARTO-iltapäivä kirjastolaisille n. 14.20-15.00 Voyager-tallentamisesta Artiva-tallentamiseen? 15.00-15.20 Miten ARTOn metadata on muuttunut ja miksi? Mitä keskitettyjä korjauksia ARTOon on tehty ja mitä

Lisätiedot

Ilmiöprojektin tiedonhankinta

Ilmiöprojektin tiedonhankinta Ilmiöprojektin tiedonhankinta Aiheena Euroopan unioni Urheilupuiston 9b 10.5.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto s. 1 Tervetuloa kirjastotunnille! Avaa sivu https://oppilaidenkirjastopolku.wordpress.com/ Viimeisimmät

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin TOIMINTAOHJE 1(6) Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - SOTE-organisaatiorekisteriä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen

Lisätiedot