Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa."

Transkriptio

1 Päivitetty Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa. Tässä ohjeessa esitellään lyhyesti tavallisimmin tarvittavia ohjeita henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican auktoriteettitietokantaan Marc21 formaatissa. Ohje perustuu Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutieto-osaan (Henkilön nimet otsikossa), josta löytyy tarvittaessa tarkempia ohjeita sekä Julkilausumaan kansainvälisistä luettelointiperiaatteista. Ohjeissa on myös huomioitu RDA (Resource Description and Access). Formaatin osalta ks. tarkemmin Marc21 auktoriteettiformaatti, Marc21 Format for Authority Data. Tarkoitus Henkilön kuvailutietojen tarkoitus on auttaa käyttäjää: - löytämään aineistoja joihin henkilö jollain tavalla liittyy - tunnistamaan henkilö. Kuvailutietojen tulisi erottaa kuvailtu henkilö muista - ymmärtämään miksi henkilön nimi on valittu ensisijaiseksi nimeksi tai vaihtoehtoiseksi nimeksi (esim. tiedonlähteet) - ymmärtämään nimien välinen suhde (esim. todellinen nimi / pseudonyymi - viittaukset) Yleiset periaatteet Kuvailu laaditaan yleensä suomalaisista tai Suomessa asuvista/toimivista henkiöistä. Ulkomaalaisista henkilöistä kuvailu laaditaan, jos se on tiedonhaun kannalta tarpeellista, esim. jotta voidaan luoda katso- ja katso myös viittaukset, esim. moniosaiset nimet, nimet jotka sisältävät etuliitteitä. Henkilö tarkoittaa todellista henkilöä tai todellisen henkilön (yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa) luomaa identiteettiä. Henkilöauktoriteettitietueen rakenne MARC21ssä Nimiö Fennicassa nimiön merkkipaikoista on näkyvissä kolme 05 = tietueen status: n = uusi tietue, c = päivitetty tietue 06 = auktoriteettitietueen koodi: z = auktoriteettitietue 17 = tietueen valmius: n = valmis auktoriteettitietue

2 008 Informaatiokoodit Fennican merkkipaikat ovat 07 = translitterointikoodi: n = soveltumaton ; translitteroiduille nimille: g = totuttu romanisointitapa 08 = luettelon kieli: =ei koodattu 09 = tietueen laatu: a = vahvistettu otsikkomuoto 10 = luettelointisääntö: d = AACR2:ta vastaava 11 = tesaurus/sanasto: = ei koodattu 12 = sarjan tyyppi: = ei koodattu 13 = sarjan numerointi: = ei koodattu 14 = käyttö pää- ja lisäkirjauksena: a = käytettävissä 15 = käyttö asiasanakirjauksena: a = käytettävissä 16 = käyttö sarjakirjauksena: b = ei käytettävissä 17 = asiasanan lisämääreen tyyppi: = ei koodattu 28 = virallisen tahon tyyppi: = ei koodattu 29 = viittausten arviointi: a = viittaukset muodostettu samojen sääntöjen mukaan 31 = päivitys: a = tieto on käytettävissä 32 = samat henkilönnimet: a = erottuva henkilön nimi 33 = vahvistamisen taso: a = täysin vahvistettu 38 = tietosisältöä muutettu: _ = ei muutettu 39 = luetteloiva organisaatio: _ kansallisbibliografia Vaihtuvamittaiset kentät Henkilöauktoriteettitietueessa käytettävät vapaamittaiset kentät > kuvaileva organisaatio > syntymä-, kuolinaika > auktorisoitu hakutieto > vaihtoehtoinen hakutieto, katso-viittaus > todellisen nimen ja pseudonyymin välinen suhde, katso myös viittaus > paikannimi > osoite > toiminta-ala > viiteyhteisö > ammatti > sukupuoli > kieli > henkilön nimen täydellinen muoto > monitahoinen nimen/nimien ja pseudonyymi/pseudonyymien välinen suhde, monitahoinen katso myös -viittaus > sisäinen huomautus > huomautus tiedonlähteestä > huomautus elämänkerta- tai historiatiedoista > julkinen huomautus

3 040 Kuvaileva organisaatio a - Alkuperäinen kuvaileva organisaatio Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta. b - Kuvailukieli Tietueen tekstiosissa käytetty kieli. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Kielikoodit. Kansalliskirjasto: 040 a FI-NL b fin 046 Henkilön syntymäaika/kuolinaika f - Henkilön syntymäaika g - Henkilön kuolinaika Henkilön syntymäaika ja/tai kuolinaika koodimuotoisena tietona tiedonhakua ja tilastointia varten. Henkilön syntymäaika ja kuolinaika merkitään vuositasolla. (Tarvittaessa voidaan käyttää tarkempia aikamäärittelyjä muodossa vvvv, vvvvkk tai vvvvkkpp). Esimerkki: Erkki Tuomioja: 046 f 1946 Pentti Saarikoski: 046 f 1937 g Henkilön auktorisoitu hakutieto (= Henkilön ensisijainen nimi + lisämääreet) 1. indikaattori 0 - Nimen osien järjestys suora 1 - Nimen osien järjestys käänteinen a Henkilön ensisijainen nimi b Numerointi c Arvonimet, ammatti d - Henkilöön liittyvät aikamääreet q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Henkilön ensisijainen nimi on hakutiedon perusta. Nimeen lisätään yksi tai useampia seuraavista elementeistä, riippumatta siitä tarvitaanko niitä erottamaan samannimisiä toisistaan:

4 - Arvonimi = kuninkaallinen, aatelinen, uskontoon liittyvä arvonimi, sana pyhä tai sana henki. - Ammatti, kun henkilön nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö. - Elinvuodet, jos tieto on saatavilla (myös pseudonyymeihin RDA , Fennicalinjaus) Lisäykset, joita käytetään erottamaan samannimisiä toisistaan: - Elinvuodet (merkitään aina jos tieto on saatavilla, vaikka ei tarvittaisi erottamaan samannimisiä, Fennica-linjaus), täydellinen nimi, toimintaan liittyvä ajanjakso, ammatti (RDA ) (tässä tärkeysjärjestyksessä). a Henkilön ensisijainen nimi Henkilön ensisijaiseksi nimeksi valitaan nimi, jolla henkilö yleisesti tunnetaan. Nimi voi olla todellinen nimi, pseudonyymi, lempinimi, nimen alkukirjaimet tms. Yleisesti tunnetulla nimellä tarkoitetaan nimeä tai nimen muotoa, jota on useimmin käytetty henkilöön liittyvissä aineistoissa tai jota käytetään useimmin sen maan hakuteoksissa, johon henkilö liitetään. Hakuteoksina suositellaan käytettäväksi suomalaisten henkilöiden nimien osalta ensisijaisesti Kansallisbiografiaa (erityisesti vanhat nimet), muuten Wikipediaa, henkilön kotisivuja ja suomalaisia hakuteoksia. Ulkomaisten nimien osalta käytetään ensisijaisesti VIAF-tietokantaa Jos henkilöllä on suomalainen nimimuoto kuten Fransiskus Assisilainen tms., käytetään Wikipediaa ja muita suomalaisia hakuteoksia. Tarkemmat ohjeet ensisijaisen nimen ja nimimuodon valinnasta, katso Hakutiedot , s d - Nimeen liittyvät aikamääreet Elinvuodet Henkilön elinvuodet lisätään aina, jos se tiedetään (myös pseudonyymeihin RDA , Fennica-linjaus) Esimerkki 100 a Peltonen, Juhani, d a Peltonen, Juhani, d a Peltonen, Juhani, d 1837?-1896 Todennäköinen syntymävuosi 100 a Peltonen, Juhani, d n Arvioitu syntymävuosi 100 a Peltonen, Juhani, d k Syntymävuosi tuntematon 100 a Allen, Charles, d 17. vs. 00 a Al Elinaika tiedetään vuosisadan tarkkuudella 100 a Allen, Charles, d 17. vuosisata 100 a Allen, Charles, d 1600-luku

5 Toimintaan liittyvä ajanjakso Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso lisätään erottamaan samanlaisia hakutietoja tosistaan, kun elinvuosia tai nimen täydellistä nimen muotoa (ks. q-osakenttä) ei tiedetä. Esimerkki 100 a Johnson, Carl F., d toiminta-aika c - Arvonimet ja tarvittaessa ammatti Ammatti Jos elinvuodet, nimen täydellisempi muoto tai toiminta-aika evät ole käytettävissä hakutietojen erottamiseksi, lisätään henkilön ammatti. (Ammatti merkitään aina, kun henkilön nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö.) Tieto ammatista merkitään myös kuvailukenttään 374. Esimerkki 100 a Butler, Jean c (säveltäjä) 100 a Butler, Jean 100 a A. K. c (muusikko) 100 a River c (kirjailija) Arvo (kuninkaallisen tai aatelisen) tai uskontoon liittyvä titteli tai sana henki tai pyhä Lisätietoja nimimuodoista ja niiden merkitsemisestä, ks. Hakutiedot , s Arvo (kuninkaallisen tai aatelisen) tai uskontoon liittyvä titteli merkitään, pilkulla erotettuna nimen jälkeen osakenttään c. Sana henki merkitään nimen jälkeen kaarisulkuihin osakenttään c. 100 a Parker, Theodore c (henki) 100 a Birgitta, c pyhä 100 a Benedictus, b XVI, c paavi 100 a Kaarle, b XVI Kustaa, c Ruotsin kuningas 100 a Anastasia, c sisar RDA (Resource Description and Access) -ohjeiden mukaan muita titteleitä kuin kuninkaallisten, aatelisten tai uskonnolliseen asemaan liittyviä titteleitä/arvonimiä ei käytetä. (RDA otetaan virallisesti käyttöön 2014/2015). Suositellaan, että sellaisia oppiarvoon tai virka-arvoon liittyviä titteleitä kuten Fil. kand, Dipl. ins., metsäneuvos

6 tms. ei käytetä nimen lisäyksinä (vuodesta 2012). Näitä voidaan haluttaessa ilmoittaa elämäkertatiedoissa kentässä 678, esim. Kari Suomalaiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Kun syntymä- tai kuolinaika ei ole käytettävissä erottamaan hakutietoja toisistaan lisätään henkilön nimen täydellisempi muoto. Haluttaessa voidaan täydellisempi nimimuoto lisätä selvyyden vuoksi myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan hakutietoja toistaan. Tieto merkitään myös kuvailukenttään 378. Esimerkki 100 a Virtanen, Kari H. q (Kari Heikki) 100 a Virtanen, Kari H. q (Kari Henrikki) 100 a Virtanen, M. H. q (Matti Heikki), d a Virtanen, Matti H. q (Matti Henrikki), d a A. C. q (Antti Castren) Henkilön vaihtoehtoinen hakutieto (= Henkilön vaihtoehtoinen nimi + lisämääreet), katso-viittaus Indikaattorit ja osakentät vastaavasti kuin 100-kentässä. a Henkilön vaihtoehtoinen nimi on nimi tai nimen muoto, jolla henkilö tunnetaan tai jolla oletetaan henkilöä haettavan, ja joka eroaa henkilön ensisijaisesta nimestä. Lisäohjeet vaihtoehtoisista nimistä, katso Hakutiedot luku 26, s Muut osakentät merkitään kuten auktorisoituihin hakutietoihin. Esimerkki Henkilö on käyttänyt/tunnetaan eri nimillä 100 a Wayne, John, d a Morrison, Marion Michael, d a Wayne, Duke, d Eri kirjoitusasu 100 a Frazer, John c (arkkitehti) 400 a Frazier, John c (arkkitehti) jne.

7 500 Katso myös viittaus Kun henkilöllä henkilö julkaisee todellisella nimellä ja myös pseudonyymillä tehdään katso myös -viittaukset henkilön eri julkisten identiteettien välillä. Monitahoisissa viittauksissa käytetään kenttää 633. Eri pseudonyymitapauksista tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Esimerkki: 100 1_ a Ahti, Seppo, d _ a Bisquit, d ja vastaavasti: 100 0_ a Bisquit, d _ a Ahti, Seppo, d Suomalainen sovellus Hakutiedot , Oma sääntö: Jos henkilön nimi muuttuu esimerkiksi avioliiton johdosta, ja henkilöllä on useita julkaisuja aiemmalla nimellä, tehdään katso myös viittaus. 370 Henkilön syntymäpaikka, kuolinpaikka, asuinpaikka tai henkilöön liittyvä maa a Syntymäpaikka b Kuolinpaikka c Maa e Asuinpaikka s - Alkamisaika t Loppumisaika Tiedot merkitään, jos ne ovat helposti saatavilla. Ensisijaisesti merkitään syntymäpaikka. Jos henkilöön liittyvä maa tai asuinpaikka poikkeavat syntymäpaikasta ne voidaan merkitä, jos tietoa pidetään oleellista tunnistamisen kannalta. (ISNI-tunnistetta varten voidaan tarvita henkilön syntymäpaikka, jos samannimisiä henkilöitä ei pystytä erottamaan elinvuosilla)

8 a ja b Syntymäpaikka/Kuolinpaikka Syntymäpaikka/Kuolinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö on syntynyt/kuollut c Henkilön liittyvä maa Henkilöön liittyvä maa on maa, joka jollain tavalla liitetään henkilöön esim. missä henkilö pääasiallisesti toimii e Asuinpaikka Asuinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö asuu tai on asunut. Kenttää 370 toistetaan, kun alkamis- ja loppumisajat osakentissä s ja t liittyvät eri paikkakuntaan Esimerkki Hella Wuolijoki syntyi Virossa, Helmessä, asui Helsingissä, toimi Suomessa: 370 a Helme, Viro b Helsinki, Suomi c Suomi Erkki Tuomioja 370 a Helsinki, Suomi Edith Södergran syntyi Pietarissa, kuoli Kivennavalla Karjalassa, toimi pääasiassa Suomessa. 370 a Pietari, Venäjä b Kivennapa, Karjala, Suomi c Suomi Bernhard Henrik Crusell (säveltäjä) syntyi Suomessa Uudessakaupungissa, toimi ja eli Ruotsissa vuodesta a Uusikaupunki, Suomi 370 e Ruotsi s 1791 Jean-Jacques Rousseau syntyi Genevessä, kuoli Ranskassa, teki elämäntyönsä pääasiassa Ranskassa. 370 a Geneve, Sveitsi b Ranska c Ranska Fritz Lang (elokuvaohjaaja) syntyi Itävallassa, kuoli Yhdysvalloissa, teki elokuvia Saksassa ja Yhdysvalloissa. 370 a Wien, Itävalta-Unkari b Kalifornia, Yhdysvallat c Saksa c Yhdysvallat 371 Osoite Ei pääsääntöisesti käytetä (Fennica-linjaus).

9 372 Henkilön toiminta-alue osakentät a - Toiminta-alue s - Alkamisaika t Loppumisaika Henkilön toiminta-alue on ala, jolla henkilö toimii tai on toiminut. Henkilön toiminta-alue merkitään jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Esimerkki 372 a lastenpsykiatria a lastenkirjallisuus 372 a käsityöt 372 a kirjallisuuskritiikki 372 a politiikka Kimmo Pietilä: a tietokirjallisuus Veikko Hursti: a hyväntekeväisyys Erkki Korhonen a musiikki Juha Hakala: a informaatio- ja kirjastoala 373 Henkilön viiteryhmä, -yhteisö a - Ryhmän tai yhteisön nimi s - Alkamisaika t Loppumisaika Viiteryhmä tai -yhteisö tarkoittaa ryhmää, johon henkilöllä on tai on ollut yhteys työn, jäsenyyden tai kulttuuri-identiteetin kautta. Tiedot viiteryhmästä merkitään jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta ts. henkilö identifioituu vahvasti tiettyyn yhteisöön.

10 Esimerkki: Teivo Teivainen: 373 Helsingin yliopisto. Valtio-opin laitos s 2006 Jari Sinkkonen: 373 a Pelastakaa Lapset ry. Frank Johansson: 373 a Amnesty International. Suomen osasto Erkki Korhonen: 373 a Sibelius-Akatemia 373 a Suomen kansallisooppera s 2001 t Henkilön ammatti a Ammatti s - Alkamisaika t Loppumisaika Henkilön ammatti määrittele alan, jolla henkilö työskentelee tai on työskennellyt. Ammatti ymmärretään väljästi. Kun professori, ministeri tms. ovat henkilölle myönnettyjä arvonimiä (esim. ministeri Aatos Erkko, professori Kari Suomalainen), niitä ei käytetä ammattinimikkeenä. Henkilön ammatti merkitään aina, kun henkilön nimi on ilmaus tai fraasi, josta ei käy ilmi että kyseessä on henkilö, tai jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset henkilöt toisistaan ts. se on ilmoitettu silloin myös kentässä 100 c. Henkilön ammatti voidaan merkitä muulloinkin jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Jari Sinkkonen: 374 a lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: 374 a muusikko Blue: 374 a kirjailija Jörn Donner: 374 a kirjailija a elokuvaohjaaja a kansanedustaja

11 Urho Kekkonen: 374 a Suomen presidentti s 1956 t 1982 Erkki Korhonen: 374 a pianonsoiton opettaja s a oopperanjohtaja s 2001 t Henkilön sukupuoli a Sukupuoli Esimerkki 375 a mies 375 a nainen Jos kyseessä on jokin muu tapaus, katso lisätietoja sukupuolen merkitsemisestä MARC 21-formaatin ohjeista. Sukupuoli merkitään aina kun se on mahdollista (vrt. fiktiiviset henkilöt, henkien sanelemat kirjoitukset tms.) (Fennica-linjaus) Henkilön käyttämä kieli/kielet a Kielikoodi Henkilön käyttämä kieli on kieli, jota henkilö käyttää kirjoittaessaan julkaistavia, julkisesti esitettäviä tms. teoksiaan. Tieto merkitään aina (Fennica-linjaus). Kieli merkitään kielikoodina ISO-standradin mukaisesti. Vladimir Nabokov: 377 a rus a eng Pentti Saarikoski: 377 a fin Tove Jansson: 377 a swe

12 378 Henkilön nimen täydellisempi muoto q - Henkilönnimen täydellisempi muoto Nimen täydellisempi muoto on avattu muoto nimestä, jota ensisijaisessa nimessä edustaa alkukirjain tai lyhenne, tai sellainen nimen osa, joka ei sisälly ensisijaiseen nimeen. Tieto merkitään, jos se on ilmoitettu myös auktorisoidussa hakutiedossa ts.100 q kentässä. Esimerkki Virtanen, Kari H.: 378 q Kari Heikki A. C.: 378 q Antti Castren Williams, John: 378 q John Phillips 663 Monitahoiset viittaukset todellisen nimen/nimien ja pseudonyymin/pseudonyymien välillä a - Selittävä teksti b - Nimi, johon viitataan Käytetään kun todellisen nimen/nimien ja pseudonyymin/pseudonyymien välisten suhteiden kuvaaminen vaati enemmän selityksiä kuin pelkkä katso myös viittaus. Nimet merkitään myös aina kenttään 500. Kentän 500 w- osakenttään merkitään koodit nnnc. Katso eri pseudonyymitapauksista tarkemmat ohjeet liitteessä 2. Esimerkki 500 1_ w nnnc a Vatanen, J.I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Lassila, Maiju, b Vatanen, J. I., Ei julkinen huomautus a - Sisäinen yleinen huomautus Huomautukset sisäistä käyttöä varten.

13 Esimerkki: 667 a Henkilö on kieltänyt todellisen nimen käytön. 670 Tiedonlähde a Tiedonlähde b Saatu tieto u - URI Voyager- järjestelmä tuottaa automaattisesti tiedon aineistosta, jota on käytetty lähteenä nimeä valittaessa. Lisäksi mainitaan muut lähteet, joita on käytetty henkilöä koskevien tietojen tai nimimuodon valinnan lähteenä. Esimerkki: 670 a Aktuumi 3/ a Helsingin Sanomat a Suomen lakimiehet a Wikipedia, katsottu u 678 Elämäkertatietoja Osakentät: a - Elämäkerrallista tai historiallista tietoa Elämäkerralliset tiedot liittyvät henkilön elämään tai taustaan. Elämäkerralliset tiedot palvelevat ensisijaisesti tunnistamista. Lisäpolkuja tiedonhakijalle voidaan antaa viittaamalla hakuteoksiin tai muihin tiedonlähteisiin. Esimerkki Kari Suomalainen 678 a Kari Suomalainen, pilapiirtäjä Kari (15. lokakuuta 1920 Helsinki 10. elokuuta 1999 Valkeakoski) tunnetaan erityisesti Helsingin Sanomien poliittisena pilapiirtäjänä vuosina Kari Suomalaiselle myönnettiin professorin arvonimi vuonna Julkinen huomautus i - Selittävä teksti Huomautus, joka koskee 1XX-kentän auktorisoitua hakutietoa. Esimerkki: 100 a Mustonen, Enni 680 i Todellinen nimi: Kirsti Manninen.

14 LIITE 1 ESIMERKKEJÄ Hella Wuolijoki: 040 a FI-NL b fin 046 f 1886 g a Wuolijoki, Hella, d a Murrik, Ella, d _ w nnnc a Tervapää, Juhani, d _ w nnnc a Tuli, Felix, d a Helme, Viro b Helsinki, Suomi c Suomi 372 a politiikka a näytelmät 374 a kirjailija a pääjohtaja a kansanedustaja 375 a nainen 377 a fin 663 a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Tervapää, Juhani, d b Tuli, Felix, d a Wikipedia, katsottu u 678 a Hella Maria Wuolijoki, vuoteen 1908 Ella Maria Murrik, kirjailijanimet muun muassa Juhani Tervapää ja Felix Tuli, (22. heinäkuuta 1886 Helme, Viro 2. helmikuuta 1954 Helsinki) oli tunnettu suomenvirolainen poliitikko, näytelmäkirjailija, Yleisradion pääjohtaja, liikenainen ja NKVD:n vakooja. Hän oli Skdl:n kansanedustaja Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä vuosina ja Yleisradion pääjohtaja vuosina Virossa syntynyt Wuolijoki teki elämäntyönsä Suomessa. Titta Suvanto: 040 a FI-NL b fin 046 f a Suvanto, Titta, d a kuvaamataito 374 a opettaja 375 a nainen 377 a fin 670 a Kirja kuvista. 3-4 Opettajan opas, 2008: b t.p. (Titta Suvanto)

15 LIITE 2 Pseudonyymitapauksia TAPAUKSIA 1. Henkilö käyttää yhtä pseudonyymiä eikä koskaan todellista nimeään 2. Henkilö käyttää todellista nimeään ja myös yhtä pseudonyymiä 3. Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä pseudonyymiä ja voi käyttää tai olla käyttämättä todellista nimeään 4. Kaksi tai useampi henkilö käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä esiinny todellisilla nimillään. 5. Kaksi tai useampi henkilö käyttävää yhteistä pseudonyymiä, ja esiintyvät myös todellisilla nimillään. 6. Eri henkilöt käyttävät samaa pseudonyymiä toisistaan erillään 1.TAPAUS Henkilö käyttää yhtä pseudonyymiä eikä koskaan todellista nimeään Tehdään vain yksi auktoriteettitietue Todellinen nimi ilmoitetaan katso-viittauksena kentässä _ $a Röyhkä, Kauko 400 1_ $a Välimaa, Jukka-Pekka 2. TAPAUS Henkilö käyttää todellista nimeään ja myös yhtä pseudonyymiä Tehdään kaksi auktoriteettitietuetta Nimet linkitetään katso myös viittauksella kentässä 500 Todellisesta nimestä tehdään huomautus 100 1_ a Ahti, Seppo, d _ a Bisquit, _ a Bisquit, d _ a Ahti, Seppo, i Todellinen nimi: Seppo Ahti 3. TAPAUS

16 Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä pseudonyymiä ja voi käyttää tai olla käyttämättä todellista nimeään Kaikista nimimuodoista tehdään auktoriteettitietue Katso myös viittaukset tehdään kentässä 500 ja tieto piilotetaan osakentällä w. Tieto vaihtoehtoisista nimistä ilmoitetaan kentässä 663. Nimistä, joilla henkilö ei ole julkaissut mitään, tehdään huomautus _ a Lassila, Maiju, d _ a Untola, Algot, d _ a Tietäväinen, Algoth, d _ w nnnc a Rantamala, Irmari, d _ w nnnc a Vatanen, J. I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Rantamala, Irmari, b Vatanen, J. I., i Tekijän todellinen nimi vuoteen 1901: Algoth Tietäväinen, myöhemmin: Algot Untola Huom: tekijä ei julkaissut kirjoja nimillä Algoth Untola/ Tietäväinen. Siksi näistä vain katso-viittaukset (lähde: Wikipedia) Vastaavasti tehdään auktoriteettitietueet myös muista nimimuodoista 100 1_ a Rantamala, Irmari, d _ a Untola, Algot, d _ a Tietäväinen, Algoth, d _ w nnnc a Lassila, Maiju, d _ w nnnc a Vatanen, J.I., d a Saman tekijän muilla nimillä ilmestyneet teokset, katso myös: b Lassila, Maiju, b Vatanen, J. I., i Tekijän todellinen nimi vuoteen 1901: Algoth Tietäväinen, myöhemmin: Algot Untola 4.TAPAUS Kaksi tai useampi henkilöä käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä julkaise todellisilla nimillään Tehdään yksi auktoriteettitietue yhteiselle pseudonyymille Todelliset nimet ilmoitetaan katso-viittauksina Nimen käytöstä tehdään selventävä huomautus 100 1_ $a Rosslyn, Virginia 400 1_ $a Riverbark, Isabelle 400 1_ $a Luna, Claire D. 680 $i Isabelle Riverbarkin ja Claire D. Lunan yhteinen pseudonyymi 5. TAPAUS

17 Kaksi tai useampi henkilö käyttää yhteistä pseudonyymiä, ja henkilöt julkaisevat myös todellisilla nimillään Tehdään yksi auktoriteettitietue yhteiselle pseudonyymille ja katso myös -viittaus todellisiin nimiin Tieto vaihtoehtoisista nimistä ilmoitetaan kentässä _ a Alexander, Hannah 500 1_ w nnnc a Hodde, Cheryl 500 1_ w nnnc a Hodde, Melvin 663 a Usean henkilön yhteinen pseudonyymi. Katso myös tekijöiden todellisilla nimillä ilmestyneet teokset: b Hodde, Cheryl b Hodde, Melvin Todellisista nimistä viitataan vastaavasti yhteiseen pseudonyymiin 100 1_ a Hodde, Melvin 500 1_ w nnnc a Alexander, Hannah 663 a Cheryl Hodden ja Melvin Hodden yhteinen pseudonyymi: b Alexander, Hannah 6.TAPAUS Samaa pseudonyymiä käyttävät useat henkilöt toisistaan erillään Tehdään viittaukset todellisista nimistä 100 1_ a Meadows, Daisy 500 1_ w nnnc a Bentley, Sue 500 1_ w nnnc a Chapman, Linda 500 1_ w nnnc a Dhami, Narinder 663 a Usea henkilö on käyttänyt samaa pseudonyymiä. Tekijöiden todelliset nimet: b Bentley, Sue b Chapman, Linda b Dhami, Narinder Todellisesta nimestä viitataan pseudonyymiin 100 1_ a Bentley, Sue 500 1_ w nnnc a Meadows, Daisy 663 a Tekijän pseudonyymi, jota ovat käyttäneet erikseen myös muut tekijät: b Meadows, Daisy

18 LIITE 3 Henkilo auktoriteettien luominen, Voyager-ohje Auktoriteettitietue luodaan jokaiselle nimelle erikseen valitsemalla joko itse luotu auktoriteettitietueen tallennusalusta tai suoraan bibliografisesta tietueesta. Jälkimmäinen tietue saadaan esille bibliografisen tietueen tallennusvaiheessa Authority Validation välilehdeltä valitsemalla kohta Create auth. Jälkimmäinen tapa on suositeltavampaa, koska tällöin saadaan tietueeseen automaattisesti lähdeteos. Tietokannassa pitää kuitenkin olla valmiina myös itse luotu tallennusalusta, koska tällöin 008 kentän sisältö on oikein bibliografisesta tietueesta luodussa auktoriteettitietuepohjassa. Klikkaa Authority Validation välilehdeltä nimi, jonka haluat auktorisoida.

19 Saat tallennusalustan esille: Ennen vapaamittaisten kenttien täydentämistä, päivitetään 008-kenttää niin, että valitaan kohtaan 10 Luettelointisääntökoodi d: AACR 2:ta vastaava ja kohtaan 11 Tesaurus/sanastokoodi Ei koodattu. Tarkista, että muut koodit ovat sovitun mukaisia.

20 Turhat kentät poistetaan, kuten automaattisesti tuleva ylimääräinen 100-kenttä. Lisää rivejä voidaan tehdä näppäimillä F3 ja F4. Turhien kenttien poiston jälkeen viedään tietueeseen henkilön tunnistamiseen löytyneet tiedot. Valmis tietue tallennetaan Save to DB -komennolla Tekijä indeksivalikko näyttää seuraavalta nimen auktorisoinnin jälkeen: Vasemmassa reunassa on näkyvillä tieto: Authorized, jos tietueessa on katso myös viittauksia, lukee Auth/ref

21 Huom.! Bibliografisen tietueen X00-kentän tulee olla tismalleen samanlainen kuin auktoriteettitietueen 100-kenttä. Tarkista että myös lisämääreet ovat samat. Jos hakuelementti muuttuu aineistossa, joka on tehty ennen numerus currens signumjärjestelmään siirtymistä (tapahtui vuosina ), niin vanha muoto on muistettava viedä varastotietueeseen i-osakenttään. Esim. b fennica k h Ea2 i Manninen, Kirsti Nimiö avattuna: 008-kenttä avattuna. Varmista että tallennusalustassasi on samat koodit!

22

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Uusi kuvailustandardi RDA Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto 1 Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä ja tietomallina RDA-kuvailun osa-alueet ja RDAsääntötekstin rakenne RDA MARCin kielellä Aikataulut

Lisätiedot

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT Päivitetty 23.11.2015 (vastaa RDA-kuvailuohjeen päivitettyä versiota, huhtikuu 2015) RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT YLEISTÄ RDA:ssa tietyillä elementeillä on merkintä YDINELEMENTTI. Merkintä

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

Kansallinen RDA-sovellusohje

Kansallinen RDA-sovellusohje Kansallinen RDA-sovellusohje Versio 22.6.2016 Ohjeet työohjeiden tallentamiseen RDA Toolkitiin Käytettävä selain: o Työohjeita tehtäessä kannattaa käyttää Mozilla-selainta. Explorerselaimella ei välttämättä

Lisätiedot

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Sarja-aineistojen RDA-kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Marja-Liisa Seppälä Termejä Sarja-aineisto (serial) = sarjat, lehdet ja peräkkäisinä osina ilmestyvät verkkoaineistot Termin Kausijulkaisu käyttöä

Lisätiedot

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen

Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet. Kuvailun tiedotuspäivä Maarit Huttunen Nimiauktoriteetit Nimien tunnisteet Kuvailun tiedotuspäivä 26.3.2014 Maarit Huttunen 1 Nimiauktoriteetit Auktoriteettivalvonnan avulla luodaan yhdenmukaiset ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J)

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J) RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut 24-28 ja liite J) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Esityksen sisältö Luku 24:

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 20.10.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet RDA-koulutus 27.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineiston kuvailu aineiston attribuuttien ja suhteiden merkitseminen Teokset Ekspressiot

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

KIELI JA KIRJOITUSTAPA

KIELI JA KIRJOITUSTAPA LINJAUKSET LUKUUN 1 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN ATTRIBUUTTIEN MERKITSEMISEN YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET KOHTAAN 1.4 KIELI JA KIRJOITUSTAPA "Vanhojen painettujen aineistojen osalta noudatetaan kohdan

Lisätiedot

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Fennica Melindassa Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Sisältö Mikä on Fennica Fennica-tietokanta ja Fennica-kokoelma Fennican lakisääteiset ja kansainväliset velvoitteet

Lisätiedot

Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos

Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos Julkilausuma kansainvälisistä luettelointiperiaatteista Luonnos, joka on hyväksytty IFLAn

Lisätiedot

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI Versio 14.9.2000 (Korjauksia 14.3.2001) Toimittanut Liisa Sten Työryhmä: Ulla Ikäheimo Eeva Kärki Eeva Murtomaa Liisa Sten Kirsti Tainio Asiantuntijat: Arne Hedman Merja

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä RDA-ohjaus Suomessa Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous 9.3.2016 Marja-Liisa Seppälä Kansalliset RDA-ohjaajat Kansalliset kuvailuryhmät: Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä

Lisätiedot

RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli

RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli Marjatta Autio-Tuuli Kansalliskirjasto Ontologiaseminaari 23.10.2009 RDA Resource Description and Access ACCR2 (Anglo-American Cataloging Rules)

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO?

Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Sisällönkuvailun tulevaisuus: YSA vai YSO? Eeva Kärki Kansalliskirjasto 22.1.2009 YSA YSO YSA YSO: eroja Selvitettävää Osoitteita Agenda 1 Tesaurukset ja ontologiat molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia

Lisätiedot

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla RDA-koulutus 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Esityksen sisältö mikä on käsitemalli? miksi RDA tukeutuu käsitemalleihin? tiedonhaun

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi

Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi Anna Viitanen 6.9.2010 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Yleistä konversiosta... 3 3. Kun FINMARCin sovellusohjeista on poikettu...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

RDA uusi kuvailukokonaisuus. Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA uusi kuvailukokonaisuus. Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA uusi kuvailukokonaisuus Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, 15.11.2016 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä RDA uutena kuvailukokonaisuutena

Lisätiedot

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti 1 Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle 04.07.2008 Kokoelmakartan formaatin 05.06.2008 mukaisesti Huom! Oppaan kuvailutiedot sisältävät sekä faktaa että fiktiota. Merkittävä osa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Melindan toimintaohje

Melindan toimintaohje 1 (10) Melindan toimintaohje Sisällys Yleistä... 2 Melindassa työskentelyn periaatteet... 2 Ohjeistukset ja standardit.... 2 Kuvailuprosessi Melindassa... 3 Tietueen hakeminen... 4 Tietueen hakeminen Melindassa...

Lisätiedot

Kirjastoverkkopäivät Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopäivät Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopäivät 2011 26.10.2011 Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Kestävä kehitys ja metatieto Kestävä kehitys on tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta, ekologisuutta,

Lisätiedot

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa

Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Finto-palvelu ja ontologioiden käyttöönotto sisällönkuvailussa Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Helka-kirjastojen sisällönkuvailun iltapäivä, 09.09.2015 1 Finto-projektin kuulumisia Henkilöstömuutoksia:

Lisätiedot

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki. Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aiheen kuvailu Aiheen kuvailu = aihe-entiteetin (esim. käsitteen)

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat. Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä esityksestä

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat. Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä esityksestä Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: keskeiset sääntökohdat Ulla Ikäheimo Tiivistelmä Kuvailupäivä 5.3.2012-esityksestä Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD Consolidated) IFLA Cataloguing Section ja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä 020 a 978-951-1-27714-9 q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7 040 a FI-NL b fin e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi kuvailukielenä, rda-tietue ** 080

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

PROJEKTISIVUN LUOMINEN:

PROJEKTISIVUN LUOMINEN: PROJEKTISIVUN LUOMINEN: 1. KLIKKAA 2. KLIKKAA 3. 2.VALITSE Projektin nimi, Muista: loppuun sana projekti (mahdollistaa suodatuksen)+ PÄÄTTYNYT, jos projekti on päättynyt 1.KLIKKAA KIRJOITA TÄHÄN mahdollisimman

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

ALUE & LOHKO OHJEKIRJANEN

ALUE & LOHKO OHJEKIRJANEN ALUE & LOHKO OHJEKIRJANEN 1 Tämä asiakirja antaa ohjeet alue- tai lohkostruktuurin perustamiseen ja hallinnointiin. Seuraavassa esitetään looginen järjestys, joka jakaa toteutusprosessin kolmeen ryhmään:

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

RDA mitä, miten, milloin. Asiantuntijaseminaari Marja-Liisa Seppälä

RDA mitä, miten, milloin. Asiantuntijaseminaari Marja-Liisa Seppälä RDA mitä, miten, milloin Asiantuntijaseminaari 25.11.2014 Marja-Liisa Seppälä RDA mistä on kysymys? RDA (Resource Description and Access) = säännöt kirjastoaineistojen kuvailuun korvaavat nykyiset ISBD-kuvailusäännöt

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

ARTO-iltapäivä kirjastolaisille

ARTO-iltapäivä kirjastolaisille ARTO-iltapäivä kirjastolaisille n. 14.20-15.00 Voyager-tallentamisesta Artiva-tallentamiseen? 15.00-15.20 Miten ARTOn metadata on muuttunut ja miksi? Mitä keskitettyjä korjauksia ARTOon on tehty ja mitä

Lisätiedot

Jatkuvat julkaisut. Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006

Jatkuvat julkaisut. Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006 Jatkuvat julkaisut Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006 Sääntöuudistuksen tilanne ISBD(CR) 2002 Käännös on valmis, vaatii vielä editointia Käyttövalmiiksi vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C 1 Tietojenkäsittely Lajinumero 31 Kopioi levykkeeltä kansio Tietokanta C:-levylle. Käytä tätä kansiota työhakemistona. Tee myös E:-asemalle kansio Tietokanta, johon kopioit ratkaisusi. Älä tuhoa tiedostojasi

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Kokoomateosten kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Esitys Kokoomateos ja yhteistyössä tehty teos Yhden henkilön tekemä kokoomateos Useiden henkilöiden teoksia

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Sisältö Opus Online Client...3 Web asetukset...3 Vastaanotot...3 Ryhmät... 4 Hoitohenkilöt...5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7 Yleiset

Lisätiedot

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan ISBD-konversio PIKI-tietokantaan Konversion pohjana oli Kansalliskirjaston ISBD-konversio. Metiva-wikin sivulla on nähtävillä myös Konversiosuunnitelma ja konversio-ohjelma, jonka avulla pystyy tarkastamaan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen

Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen Lehteen haetaan tiedot netistä vain seuraavilta sivuilta: seurakunnan kalenteri ja toimintaryhmät. Ilmoita muut lehteen mahdollisesti haluamasi ilmoitukset / muutokset

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

virkailija.opintopolku.fi

virkailija.opintopolku.fi Cybercom Design Studio virkailija.opintopolku.fi Organisaatiotietojen ylläpito versio.0 7..0 versio muutoshistoria.0 Organisaatiotietojen ylläpito-palvelun design.0 Tarkennuksia: Tarkennettu haku Puulistan

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Suomalainen lainsäädäntöprosessi ja sen metatiedot

Suomalainen lainsäädäntöprosessi ja sen metatiedot Suomalainen lainsäädäntöprosessi ja sen metatiedot Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnassa -seminaari antti.lehtinen@it.jyu.fi

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Kansainväliset tutkijatunnisteet

Kansainväliset tutkijatunnisteet Kansainväliset tutkijatunnisteet Tutkijan identifiointi -seminaari 25.2.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Henkilönimet ja julkaisujen tekijyys Julkaisujen tekijätietojen sekavuus vanha tuttu ongelma,

Lisätiedot

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata - ONIX 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata Tunniste + ennakkometadata tukee tiedon löytyvyyttä tiedonhauissa Ennakkometadata julkaisusta ennen julkaisun ilmestymistä Ajantasainen

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> (ei kirjautunut aiemmin)

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >>  (ei kirjautunut aiemmin) UUSI KÄYTTÄJÄTILI UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> http://www.palloliitto.fi/pelipaikka (ei kirjautunut aiemmin) 1.Kirjoita sähköpostiosoitteesi HUOM!

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseminaari 19.9.2014 Lassi Lager ARTO Kotimainen artikkeliviitetietokanta Yli 1,5 milj. viitettä Yli 1,5 milj. tiedonhakua

Lisätiedot

Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi RDA-koulutus kolmen RDA-koulutuspäivän esitysdiat ja videot koulutuspäivien sivulla: https://wiki.helsinki.fi/display/rda/rda-koulutukset

Lisätiedot