Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!"

Transkriptio

1 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 1 (7) Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML-moottori Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

2 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 2 (7) Alkusanat Seurakuntanne on tehnyt hienon valinnan valitessaan suomalaisen Xerdacom Calendar 3.0:n verkkosivujensa kalenteriratkaisukseen. Tämä ohjekirja on tarkoitettu Katrinaan verkossa julkaistavia tapahtumia lisäävälle tai niitä ylläpitävälle henkilölle, sekä verkkotiedotuksesta vastaavalle henkilölle. Tässä oppaassa ei käsitellä XCal3:n tai KatrinaXML:n ylläpitoa. Lisätietoa näistä asioista on asiakirjassa Xerdacom Calendar 3.0 Ylläpitäjän opas Suomi. Lisätietoa Katrinan varausten hallinnasta saat Katrinan käyttöoppaasta. Tekijänoikeudet 2011, Riku Eskelinen/ Xerdacom Solutions. Tämä opas on osa Xerdacom Calendar 3.0:n dokumentaatiota, ja on lisensoitu samalla lisenssillä kuin sen ohjelmisto. Lisätietoja lisenssistä saat ohjelmiston asentaneelta taholta (esim. verkonvalvoja). Huomaa, että Katrinan kehittänyt M&V Software ei ole osallistunut Xerdacom Calendar 3.0:n tai KatrinaXMLmoottorin tekoon. Mahdollisissa ongelmatapauksissa käänny ensisijaisesti verkkosivujenne ylläpitäjän puoleen. Sisällysluettelo Alkusanat...2 Tekijänoikeudet...2 Ennen aloittamista...3 Kuvaus KatrinaXML:n ja XCal3:n toiminnasta...3 Varoituksia...3 Tapahtuman luonti...4 Tapahtuman hyväksyminen Katrinassa...5 Extramark-lisätiedot...6 Käyttö...6 Osallistujan lisääminen...6 Paikan lisääminen...6 Tapahtuman piilottaminen...7

3 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 3 (7) Ennen aloittamista Ennen kuin voit aloittaa verkkosivulla julkaistavien tapahtumien lisäyksen Katrinaan, varmista verkkosivujen ylläpitäjältä seuraavat asiat: Onko Katrinan www-moduuli tilattu ja otettu käyttöön? Onko Xerdacom Calendar 3.0 asennettu ja määritelty? Jos on, mihin osoitteeseen? Onko KatrinaXML-moduuli otettu käyttöön ja määritelty seurakuntanne asetusten mukaisesti? Käyttääkö KatrinaXML XCal3-KatrinaXML Extramark -lisätietoja? KatrinaXML vaatii toimiakseen Katrinan www-moduulin ja tunnukset siihen. Ylläpitäjä asentaa KatrinaXML:n M&V Softwaren saamiensa tietojen mukaan. Ylläpitäjän asennusohjeet löytyvät asiakirjasta Xerdacom Calendar 3.0 Ylläpitäjän opas Suomi. XCal3:n, ja sen KatrinaXML-moottorin tulee olla asennettuna ja määriteltynä ennen kuin voit lisätä tapahtumia verkkosivuille julkaistavaksi. Extramark-toiminto on vapaaehtoinen, mutta sen käyttöä suositellaan. Lisätietoja Extramark-lisätietojen lisäyksestä tapahtumiin löytyy tämän asiakirjan luvusta Extramark-lisätiedot. Kuvaus KatrinaXML:n ja XCal3:n toiminnasta Katrina on seurakuntanne ajanvarausjärjestelmä. Katrinan www-moduuli on Katrinaan erikseen tilattava toiminto, jonka avulla tapahtumalistaus voidaan viedä Internetiin. Xerdacom Calendar 3 (XCal3) on verkkosivujenne kalenteriohjelmisto ja KatrinaXML sen tapahtumamoottori. Oheinen kuvaaja esittää KatrinaXML:n toimintaa osana laajempaa kokonaisuutta: Katrinan ajanvaraus Katrinan www-moduuli KatrinaXMLmoottori Tapahtumakalenteri verkkosivuilla Katrina-ohjelmisto Xerdacom Calendar 3 Varoituksia VAROITUS: Jos Katrina on asetettu julkaisemaan verkkoon julkaistavaksi ilmoitetut varaukset automaattisesti, tapahtumat näytetään heti. Varmista ennen lisäystä, tapahtuma on julkaisukelpoinen. VAROITUS: Jos käytetään KatrinaXML:n Extramarks-ominaisuutta varmista, että tietoja ei julkaista sellaisenaan ennen esitarkistusta muualla (esim. lehdessä). VAROITUS: Ennen arkaluontoisten tietojen syöttöä varmista, että tiedot eivät tule sellaiseen kenttään, joka näytetään XCal3:ssa. Lisätietoa KatrinaXML:n saamista tiedoista on kohdassa Tapahtuman luonti.

4 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 4 (7) Tapahtuman luonti Tapahtuma verkkosivuille luodaan kuten mikä tahansa varaus. KatrinaXML osaa hakea Katrinasta seuraavat tiedot: <TODO> Nämä tiedot pitää tarkistaa vielä Oriveden seurakunnan kanssa Riku 5.8. Kenttä Katrinassa Tieto XCal3:ssa Kuvaus Varaustyyppi Vapaa tarkenne Nimi Tapahtuman nimi Kustannuspaikka Luokka Tapahtuman kategoria Selite Tapahtuman todellinen aika, Päivämäärä Tila Kuvaus Alkaa, Loppuu Paikka, Paikan alkaa, Paikan loppuu Tapahtuman vapaamuotoinen kuvaus Tapahtuman alkamis- ja loppumisajat ja -päivät Paikan nimi ja ajat paikassa. Järjestelmä näyttää paikkojen ajat vain silloin, kuin ne poikkeavat tapahtuman ajoista. HUOMAUTUS: KatrinaXML ei tuo XCal3-kalenteriin varauksesta muita tietoja kuin edellä mainitut. Jos haluat lisätä esim. erikoispaikkoja tai osallistujia, voit käyttää Extramark-toimintoa, jos se on otettu käyttöön KatrinaXML:n asetuksista. Lisätietoa Extramark-lisätiedoista löytyy luvusta Extramarklisätiedot. HUOMAUTUS: Varmista, että kaikki tiedot on syötetty oikeisiin kenttiin, ja että verkkosivuilla julkaistavissa kentissä ei ole mitään arkaluonteista materiaalia. VINKKI: Varmistaaksesi, että seurakuntasi mahdollisesti käyttämä työalakohtainen verkkotapahtumakalenteri toimii oikein, tulee tapahtuman luokan määrittely olla oikein Kustannuspaikka-kentässä. Tämän lisäksi varauksen Tiedotus lehteen/ www -valintalaatikko on oltava valittuna. Kun edellä mainitut kentät on täytetty asianmukaisesti, voidaan uusi varaus luoda. Jos Katrinan asetuksista on valittu, että tiedottaja tarkistaa Internetiin menevät tapahtumat, on hänen vielä hyväksyttävä tapahtuman julkaisu. Lisätietoja hyväksymisestä on luvussa Tapahtuman hyväksyminen Katrinassa.

5 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 5 (7) Tapahtuman hyväksyminen Katrinassa Jos Katrinan asetuksista on valittu, että verkkosivuilla (ja lehdessä) julkaistavat tapahtumat on erikseen hyväksyttävä, tulee verkkosivuille haluttu tapahtuma hyväksyä julkaistavaksi ennen kuin tapahtuma näkyy XCal3-tapahtumalistoissa. <TODO> Katrinan ohjeista ei löydy tietoa tähän asiaan. --Riku

6 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 6 (7) Extramark-lisätiedot Jos seurakuntanne käyttää KatrinaXML:n Extramark-toimintoa, voidaan XCal3:ssa näkyviä tapahtumia muokata tavoilla, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Extramark-toiminto mahdollistaa: Tapahtumaan osallistuvien henkilöjen/ryhmien (esim. saarnaajan, kanttorin tai kuoron) lisäämisen niin, että ne näytetään luettelona tapahtuman alla, eikä kuvauksessa. Tapahtuman paikan tarkentamisen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa Katrinasta on valittu tilaksi Muu tila, voidaan tämä tila korvata XCal3-tapahtumassa kuvaavammalla nimityksellä. Tapahtuman piilottamisen. Jos seurakuntanne käyttää tapahtumien automaattista julkaisua Internetissä, mutta tarkistusta lehteen menevissä tapahtumissa, ja halutaan, ettei tapahtuma näy Internetissä, voidaan varauksen XCal3-tapahtuma piilottaa. Käyttö HUOMAUTUS: Extramark-toiminto tulee erikseen ottaa käyttöön KatrinaXML:n asetuksista. Ennen kuin lisäät Extramark-lisätietoja tapahtumaan, varmista verkkosivujen ylläpitäjältä, että Extramarklisätiedot ovat päällä. VAROITUS: Jos seurakuntanne julkaisee tapahtumia Katrinasta ilman tarkastusta muualla kuin XCal3:ssa (esim. muualla Internetissä tai lehdessä), ei Extramark-toimintoa tule käyttää, sillä vaikka Extramark-lisätietojen koodeja ei näytetäkään XCal3:ssa, ne voivat silti tulla näytetyksi esim. lehdessä. Varmista ennen Extramark-lisätietojen lisäämistä tiedottajalta, verkkosivujen ylläpitäjältä tai Katrinan pääkäyttäjältä, että tietoja ei julkaista sellaisenaan muualla. VAROITUS: Väärinmuotoillut Extramark-lisätiedot voivat aiheuttaa ongelmia tai jäädä käsittelemättä kokonaan. Varmista, että olet syöttänyt Extramark-lisätiedot tämän ohjeen mukaan. Extramark-lisätietoja lisätään erityisin helppokäyttöisin koodein, jotka lisätään Katrinassa varauksen selitekenttään. KatrinaXML tunnistaa nämä merkinnät ja muuttaa XCal3:n tapahtumaa niiden mukaan. Varauksessa voi olla rajaton määrä Extramark-lisätietoja. Lisätiedot kirjoitetaan hakasulkeisiin [...] (hakasulkeet saadaan suomalaisella näppäinasettelulla painamalla AltGr-näppäin alaspainettuna näppäimiä 8 ja 9), ja ne muodostuvat komento-osasta (esim. XM-PERSON: ) ja vaihtelevasta määrästä pilkulla erotettuja valitsinosia. HUOMAUTUS: Komento-osa tulee kirjoittaa ilman välilyöntiä heti [-merkin jälkeen, ja kaikki kirjaimet ovat TIKKUKIRJAIMIN. HUOMAUTUS: Nimet ja muut tekstit valitsimissa voivat koostua mistä tahansa kirjaimista, numeroista ja merkeistä, poislukien seuraavat: kaksoispiste (:), pilkku (,) ja hakasulkeet ([ ja ]) Osallistujan lisääminen Osallistuja lisätään merkinnällä [XM-PERSON:Osallistujan nimi], esimerkiksi [XM-PERSON:Erkki Esimerkki] tai [XM-PERSON:kanttori Kalle Kakkonen]. Jos XCal3-tapahtumalla on jo muita osallistujia (esimerkiksi KatrinaXML:n kokeellisen automaattisen nimihaun löytämät), nämä osallistujat lisätään niiden perään. Paikan lisääminen Paikka lisätään merkinnällä [XM-PLACE:Paikan nimi,alkuaika,loppuaika], esimerkiksi [XM- PLACE:Kirkko, , ] ( klo 12:00-14:00), tai [XM-PLACE:Kerhotila,0,0] (automaattiset ajat). Ajat tulee ilmoittaa ns. UNIX-aikaleimana. Päivämäärä ja kellonaika voidaan muuntaa aikaleimaksi esimerkiksi

7 Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 7 (7) Wolfram Alpha -sivustolla (http://www.wolframalpha.com/input/?i= :31+to+unix+time). Jos tapahtuma alkaa antamassasi paikassa, voit antaa alkuajaksi arvon 0. Samoin jos tapahtuma loppuu antamaasi paikkaan, voit antaa loppuajaksi arvon 0. Tällöin KatrinaXML korvaa arvon tapahtumassa ilmoitetulla alkamistai loppumisajalla. VAROITUS: Jos KatrinaXML löytää yhdenkin Extramark-paikkakuvauksen, se korvaa kaikki tapahtumaan Katrinassa merkityt paikat Extramark-paikoilla. Tämä on suunniteltu ominaisuus, joka mahdollistaa Muu tila -tilan korvaamisen kuvaavammalla paikalla. Jos yhtään Extramark-paikkaa ei lisätä, tapahtuman paikkoja ei muuteta. Tapahtuman piilottaminen Jos haluat piilottaa tapahtuman XCal3-tapahtumalistoista, lisää merkintä [XM-HIDE]. Tällä merkinnällä ei ole valitsimia. Tapahtumaa ei tällöin näytetä XCal3-listauksessa. HUOMAUTUS: Vaikka tapahtumaa ei näytetä XCal3-listauksessa, ei merkintä vaikuta tapahtuman muuhun näkyvyyteen muualla Internetissä tai esim. lehdessä.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Opus Dental 7.1. -käyttöohje

Opus Dental 7.1. -käyttöohje Opus Dental 7.1 -käyttöohje Plandent Oy 2015 Sisällysluettelo 1 Tietoja Opus Dental -ohjelmistosta ja Opus Systemer AS:stä... 6 2 Opus Dental -järjestelmän käytön aloittaminen... 7 2.1 Tietoturva... 7

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Kassa Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom kassa...3 1 Kassaoletukset...3 1.1. Kassaoletukset...4 1.1.1 Kassaoletusten käyttörajoitukset...4 1.2 Tulostusoletukset...5

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA

LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA LENTOKONEEN- VARAUSJÄRJESTELMÄ JA LENNON- RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ ----------------------------- INTERNETLIITTYMÄ Versio 4.0.4 13.10.2007 1 / 22 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot