Kansallinen RDA-sovellusohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen RDA-sovellusohje"

Transkriptio

1 Kansallinen RDA-sovellusohje Versio Ohjeet työohjeiden tallentamiseen RDA Toolkitiin Käytettävä selain: o Työohjeita tehtäessä kannattaa käyttää Mozilla-selainta. Explorerselaimella ei välttämättä toimi tekstin kopiointi/liimaaminen tai linkkien muodostaminen. Työohjeiden sijainti: o Työohjeet tallennetaan RDA Toolkitin Työkalut-välilehdelle kohtaan Työohjeet. Aloitus: o Työohjeen luominen aloitetaan Luo työohje -toiminnolla. o Suomalaisten työohjeiden nimi kannattaa aloittaa lyhenteellä FI, jolloin kaikki suomalaiset työohjeet sijoittuvat samaan kohtaan eri maiden työohjeiden listassa. o Kaikki työohjeet, joista voi olla hyötyä myös muille suomalaisille kirjastoille, kannattaa julkaista globaalisti eli kaikille avoimina työohjeina. o Työohjeen nimeämisen ja muiden tietojen tallentamisen jälkeen pääsee editointialustalle, jolla työohjeen luominen tapahtuu. Työohjeen editointi: o Tekstiä voi kopioida editointialustalle esim. Word-dokumentista. o Wordissä tehdyt muotoilut eivät toimi Toolkitissa vaan teksti on muotoiltava uudestaan Toolkitin editointialustan muotoilutyökaluilla. o Ohjeeseen voi muodostaa linkkejä maapallo-kuvakkeen avulla. Linkityksen voi tehdä RDA Toolkitissä olevaan tekstiin tai Toolkitin ulkopuolelle. Työohjeen tallentaminen: o Työohjeen voi tallentaa Toolkitiin vain kirjautumalla omalla tai yhteisesti luodulla profiililla Toolkitiin. Ohjeet profiilin luomiseen löytyvät Ohje-linkin takaa (Ohje-linkki Toolkitin vasemmassa alakulmassa).

2 o Jos työohjetta päivittää useampi henkilö, on luotava ja kirjauduttava Toolkiin yhteinen profiili. Työohjeeseen palaaminen: o Työohjeen työstöä voi jatkaa Omat työohjeet -kohdasta painamalla työstettävän ohjeen nimen vieressä olevaa kynän kuvaa. Lisää neuvoja työohjeiden tekemiseen voi kysyä Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelusta: kuvailusaannot[ät]helsinki.fi Johdanto Tämä RDA-sovellusohje selittää ja perustelee niitä RDA-sääntökohtia, joiden selkeyttämiseksi RDA-linjaus ei yksistään riitä. Sovellusohje on laajennus linjauksiin, jotka pyritään pitämään lyhyinä. RDA:n rakenne Ks. myös RDA 0.5 RDA:n sääntötekstin rakenne noudattaa RDA:n mukaista kuvailuprosessia. 1) Aineiston ja muiden kohteiden kuvailu Osio 1: Loogisinta on merkitä kuvailuun ensin ne kuvailutiedot, jotka voi ottaa suoraan aineistosta eli manifestaatioon liittyvät tiedot sekä aineiston kirjastokohtaiset tiedot (luvut 1-4). Osio 2: Aineiston kuvailua täydennetään ekspression ja teoksen kuvailutiedoilla (luvut 5-7). Osio 3: Aineiston kuvailun lisäksi RDA ohjeistaa aineistoihin liittyvien toimijoiden kuvailua (luvut 8-11). 2) Suhteiden eli viittausten merkitseminen kuvailun kohteiden välille: Aineiston ja toimijoiden kuvailut sidotaan toisiinsa suhteilla eli viittauksilla. Osiot 5 ja 8: Aineistojen välisten suhteiden merkitsemistä ohjeistetaan luvuissa 17 ja sekä liitteessä J. Osio 9: Toimijoiden välisten suhteiden merkitsemistä ohjeistetaan luvuissa sekä liitteessä K. Osio 6: Toimijoiden ja aineistojen välisiä suhteita käsitellään luvuissa sekä liitteessä I. Osio 7: Aineiston ja aiheen välistä suhdetta käsitellään luvussa 23. RDA sisältää jokaiseen kuvailuosioon liittyviä yleisiä ohjeita: 0, 1, 5, 8, 12, 17, 18, 23, 24, 29 ja 33

3 Perustermistöä Ks. myös RDA Sanasto Entiteetti: Kuvailun kohde, esim. henkilöentiteetti on kuvailun kohteena oleva henkilö. Elementti: Kuvailun kohteen osa, esim. päänimeke on manifestaation kuvailuelementti, jonka avulla manifestaatiosta tulee tunnistettava ja erottuva. Elementti voi olla attribuutti tai suhde: o Attribuutti on kuvailun kohteen ominaisuus, joka merkitään kuvailuun, esim. päänimeke. o Suhde on viittaus kuvailun kohteesta toiseen, esim. viittaus teoksesta sen tekijään. Henkilö RDA:ssa: Ihmisyksilö Fiktiivinen hahmo Eläin Linjaus: Linjaus sisältää lisätietoa sääntötekstin moniselitteisestä kohdasta tai tietoa vaihtoehtoisten tekstikohtien valinnasta. Jokaiseen sääntötekstin kohtaan vaihtoehto on tehty suomalaisten kirjastojen linjaus. Sääntötekstin kohtiin lisäys ja poisjättäminen ei ole pääsääntöisesti tehty linjausta. Kaikkia suomalaisia kirjastoja koskevien linjausten lisäksi on tehty kansallisbibliografiseen kuvailuun tai Melinda-yhteisluetteloon liittyviä linjauksia. Nämä linjaukset tunnistaa linjauksen alussa olevasta viittauksesta. Linjauksissa on mainittu ns. lisäydinelementit eli kuvailuelementit, jotka ovat pakollisia suomalaisten kirjastojen kuvailussa kansainvälisesti määriteltyjen ydinelementtien lisäksi. Painos/versio/laitos: Uusi tai uusintapainos, jossa ei ole sisällöllisiä muutoksia, ei ole uusi manifestaatio, ekspressio tai teos eikä siten vaadi uutta kuvailua. Uudistetusta painoksesta, jossa on sisällöllisiä muutoksia, käytetään RDA:ssa termiä uudistettu versio, sillä kyseessä on uusi ekspressio. Uusi ekspressio edellyttää uutta kuvailua. Laitos-termiä ei käytetä vanhahtavuutensa vuoksi RDA-tekstissä, vaikka termi voi esiintyä kuvailtavassa aineistossa. Sisällönkuvailu ja sisällön kuvaaminen: Sisällönkuvailu RDA:ssa on viittaus aineistosta aiheena olevaan entiteettiin. Aiheena oleva entiteetti kuvaillaan aineistosta erillään (vrt.

4 asiasana-auktoriteettitietue). Aineistosta viitataan aiheeseen usein auktorisoidulla hakutiedolla (esim. kontrolloitu sanastotermi). Sisällön kuvaaminen (luku 7) tarkoittaa teokseen ja ekspressioon liittyvien ominaisuuksien merkitsemistä, esim. kohderyhmän merkitsemistä kuvailuun. Teos, ekspressio, manifestaatio ja kappale: Aineistokokonaisuus on jaettu neljään osakokonaisuuteen. Teos sisältää kuvailuelementtejä, jotka ilmaisevat aineiston muodon, alkuperäisen nimekkeen ja muita alkuperään liittyviä tietoja. Ekspressio sisältää kuvailuelementtejä, jotka kertovat aineiston sisältötyypin, kielen ja esitysmuotoon liittyviä tietoja. Manifestaatio sisältää kuvailuelementtejä, jotka liittyvät aineiston tallenteeseen sekä aineiston julkaisemiseen ja saatavuuteen. Kappale sisältää kuvailuelementtejä, jotka liittyvät aineiston tiettyyn yksikköön, aineiston käyttöön ja jotka ovat kirjastokohtaisia. Ydinelementti: ks. myös RDA 0.6 Ydinelementti tarkoittaa elementtiä, jonka merkitseminen kuvailuun on pakollista aina, kun elementti on saatavilla ja varmistettavissa. Listaus Suomalaisten kirjastojen ydinelementeistä on tämän sovellusohjeen lopussa. Yhtenäistetty nimeke: RDA:ssa ei esiinny ilmausta yhtenäistetty nimeke. Teoksen nimeke kattaa myös yhtenäistetyn nimekkeen tyyppiset nimekkeet. RDA:n ja ISBD:n eroja RDA:ssa: tietoja otetaan enemmän aineistossa esiintyvässä muodossa, esim. julkaisutiedot, kuin ISBD:ssä hakasulkeiden käyttö vähenee, kun koko julkaisu on usein tiedonlähteenä lyhenteet avataan merkitään kuvailuun kaikki tiedonlähteessä esiintyvät vastuullisuudet viitattaessa teoksesta tekijään tekijät merkitään, vaikka niitä on useampi kuin 3 eli niitä ei korvata nimekkeellä tallenteen kuvailun ohjeistus (sisältäen mm. tallennetyyppitermit) on tarkempaa kuin ISBD:ssä sarja-aineiston manifestaation kuvailu muuttuu, jos teoksen identiteettiin vaikuttava vastuullisuus muuttuu valmistus- ja tuotantotietoelementit, joita ei ole ISBD:ssä musiikin päävastuullinen tekijä ei voi olla esittäjä, joka on RDA:ssa ekspression tekijä henkilöiden kuvailua päivitetään, kun nimi muuttuu sisältötyypin ja mediatyypin termien eroavat jonkin verran ISBD:n vastaavista termeistä

5 Välimerkitys RDA noudattaa ISBD:n mukaista välimerkitystä MARC21-formaatin bibliografisissa tietueissa (katso liite D) AACR2:n mukaista välimerkitys MARC21-formaatin auktoriteettitietueissa (katso liite E). Kielen valinta RDA-elementtien sisäinen välimerkitys näkyy esimerkeissä. Suurin osa manifestaation elementeistä merkitään kuvailuun kuvailtavan aineiston kielellä. Ks. myös RDA 1.4 Suurin osa teoksen ja ekspression elementeistä merkitään käyttämällä kuvailevan yhteisön kieltä. Ks. myös RDA-linjaus 5.4 Poimittujen metatietojen erikielisiä huomautuksia ei poisteta. Translitterointi Ks. myös RDA-linjaus 1.4 Kansainvälinen translitterointistandardi ISO 9 toimii siltana eri kansallisten muotojen välillä. Suomalainen translitterointistandardi SFS 4900 on Kotuksen suosittelema standardi. Kansallisbibliografia käyttää kyrillisten sanojen translitterointiin kansainvälistä translitterointisääntöä, paitsi henkilöiden ja teosten kuvailussa, jossa käytetään suomalaista translitterointia. Sarja-aineiston ja monografian tunnistaminen Ks. myös RDA 2.1 ja 2.12 Päivittyvän aineiston tunnistaminen: 1. Kun pyritään erottamaan sarja-aineisto päivittyvästä aineistosta, toimitaan seuraavasti: a) Jos aineistossa on numeromääre painostietona, on aineisto sarja-aineisto. b) Muussa tapauksessa kyseessä on päivittyvä aineisto. 2. Kun pyritään erottamaan monografia päivittyvästä aineistosta, toimitaan seuraavasti: a) Jos aineisto voi odottaa päivittyvän niin että päivittyvät osat integroituvat kokonaisuuteen, on kyseessä päivittyvä aineisto.

6 b) Jos aineistoa ei todennäköisesti päivitetä, on kyseessä monografia. Monografian ja sarja-aineiston erottaminen toisistaan: Epäselvät tilanteet: Monena osana ilmestyvä aineisto on todennäköisesti sarjaaineisto (eikä moniosainen monografia) jos A. Elektroniset aineistot B. Irtolehtiaineistot. 1. ilmestymistiheys a) on ilmoitettu aineistossa. b) on vähintään yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Jos aineisto ilmestyy kahden tai kolmen vuoden välein voi kyseessä olla monografiatyyppinen aineisto. 2. numerointi a) esiintyy päänimekkeen yhteydessä tai muualla aineistossa ja aineistolle ei ole etukäteen määriteltyä loppumisaikaa. b) esiintyy ensimmäisen osan jälkeisissä osissa. c) esiintyy painostietojen yhteydessä. 3. aineistolle ei ole etukäteen määritelty päättymistä. Päättymättömyys on ilmaistu päänimekkeessä tai osan nimekkeessä. 1. Sarja-aineistona kuvaillaan: a) verkkoaineistot, joiden päivitetyt osiot pysyvät erillisinä numeroina. Aineistolla voi olla myös arkisto aikaisemmista osista tai saatavilla voi olla vain uusin aineiston osa. b) tallenteet, jotka ilmestyvät peräkkäisinä osina. 2. Päivittyvänä aineistona kuvaillaan: verkkoaineistot, joiden lisätyt, poistetut tai muutetut osiot eivät jää erillisiksi vaan integroituvat kokonaisuuteen. 3. Monografiana kuvaillaan: verkkoaineistot ja tallenteet, jotka ilmestyvät yhtenä osana tai rajallisena määränä erillisiä osia. 1. Sarja-aineistona kuvaillaan: a) aineistot, joiden uudet päivitykset pysyvät erillisinä osioinaan irtolehtikansiossa.

7 C. Konferenssijulkaisut. D. Suplementit. E. Uudelleenjulkaisut. b) aineistot, joiden kansiot ilmestyvät peräkkäisinä osina vaikka kunkin kansion sisältö päivittyy integroituvasti. 2. Päivittyvänä aineistona kuvaillaan: kansio/t, joiden sivuja poistetaan tai korvataan uusilla kunnes aineisto on täydellinen. 3. Monografiana kuvaillaan: aineistot, jotka ilmestyvät täydellisenä tai täydentyvät rajallisella määrällä erillisiä osia. 1. Sarja-aineistona kuvaillaan: toistuvan konferenssin julkaisut. Konferenssia pidetään toistuvana, julkaisun nimekkeessä esiintyvät sanat ensimmäinen tai vuosittainen tai jos siitä on jo julkaistu peräkkäisiä osia. 2. Monografiana kuvaillaan toistumattoman konferenssin julkaisut tai julkaisut: a) joiden ensisijaisessa tiedonlähteessä esiintyvä nimeke on ainutkertainen. b) jotka ilmestyvät numeroidun monografiasarjan osina. Jos suplementti ilmestyy pääaineistosta erillisenä ja itsenäisenä aineistona, kuvaillaan se erillisenä ja sen oman julkaisutavan mukaisesti. Epäitsenäisestä suplementista tehdään vain huomautus pääaineiston kuvailuun. 1. Sarja-aineiston uudelleenjulkaisu kuvaillaan sarjaaineistona, paitsi seuraavissa tapauksissa se kuvaillaan monografiana: a) Yhden tai muutaman osana uudelleenjulkaisu. b) Bibliografisesti toisistaan riippumattomien sarjaaineistojen tai artikkelien kokoelma. 2. Monografian uudelleenjulkaisu: Kuvaillaan monografiana. 3. Päivittyvän aineiston uudelleenjulkaisu: Kuvaillaan monografiana tai päivittyvänä aineistona uudelleen julkaisun julkaisutavan perusteella.

8 4. Kirjan painos tai kopio: Kirjaa pidetään uutena painoksena, jos a) kirjassa on mainittu sisällön muutokset b) päänimekkeessä, painostiedossa, ulkoasussa tai sarjatiedoissa on tapahtunut muutos. Kirjaa pidetään edellisen kopiona, jos yksikin seuraavista ehdoista toteutuu a) muutos liittyy vain painos- tai copyrightajankohtaan, ei julkaisuajankohtaan. b) julkaisijan nimi varioi vähäisesti. c) sidosasu muuttuu. Kuvailun muuttaminen monografia- ja sarjakuvailun välillä: Aiemmin monografiana kuvailtu aineisto kuvaillaan sarjaaineistona, jos 1. aineistossa on numeroinniksi tulkittava määrite. 2. ilmestymisen väli on enintään kaksi vuotta. Sarjojen ja sarjanomaisten aineistojen tunnistaminen: Esimerkkejä sarjojen ja sarjanomaisten aineistojen (esim. kustantajan sarjojen) erottelusta: 1. Jos julkaisevan yhteisön nimen sisältämän sarjanomaisen tiedon yhteydessä ei aineistossa esiinny numerointia, ei tietoa merkitä sarjaksi kuvailuun. Sarjanomainen tieto voidaan merkitä huomautuksiin lainausmerkeissä. 2. Jos julkaisevan yhteisön nimen sisältämän sarjanomaisen tiedon yhteydessä esiintyy numerointi eikä julkaiseva yhteisö ole kaupallinen kustantaja, merkitään tieto kuvailuun sarjatiedoksi. 3. Jos sarjanomainen tieto sisältää luentosarjan nimen ja nimen voidaan olettaa toistuvan sarjan osissa, merkitään nimi kuvailuun sarjatiedoksi. Jos nimen toistumisesta osissa ei ole varmuutta, jätetään nimi merkitsemättä kuvailuun sarjatiedoksi. Tieto voidaan merkitä huomautuksiin lainausmerkeissä. 4. Aineistossa esiintyvää numerointia, jota ei voida yhdistää sarjan nimekkeeseen, ei merkitä sarjatietoihin. Numerointitieto voidaan merkitä huomautuksiin lainausmerkeissä.

9 5. Jos kustantajan aineistojen listausta luokittelevat otsikot esiintyvät aineistoissa, ei niitä merkitä kuvailuun sarjan nimekkeiksi paitsi, jos a) sama otsikkofraasi esiintyy aineistossa myös sarjanimekkeenä. b) otsikkofraasi sisältää sarjaan, kokoelmaan jne. viittaavia sanoja. c) otsikkofraasin alla luetellut nimekkeet on peräkkäin numeroitu. Erikseen julkaistut sarja-aineiston osat: Jos kustantaja julkaisee esim. sekä kovakantisen että pehmeäkantisen version joistakin sarja-aineiston osista, ei näitä eri versioita pidetä sarja-aineiston peräkkäisinä numeroina. Kuvailuun merkitään huomautus eri versioista. Suplementit ja erikoisnumerot: Numeroitu suplementti merkitään kuvailuun sarjaaineiston suplementtisarjaksi. Erikoisnumerot ja numeroimattomat suplementit merkitään sarja-aineiston kuvailun huomautuksiin. Jos suplementin numerointi liittyy vain johonkin sarjaaineiston osaan, ei sitä lasketa suplementin numeroinniksi. Kielellisesti sarjan osan päänimekkeeseen yhdistetty sarjanimeke: Kielellisesti sarjan osan päänimekkeeseen yhdistettyä sarjanimekettä ei merkitä kuvailuun sarjanimekkeeksi. Sarjanimeke merkitään sarjatietoihin vain, jos se esiintyy erikseen aineistossa. Toimijoiden kuvailu Henkilön ensisijaisen nimen muuttuminen ei edellytä uuden kuvailun tekemistä henkilöstä, vaan henkilön ensisijaista nimeä päivitetään uuden nimen mukaiseksi. Tällöin myös viittaukset aineistosta henkilöön joudutaan muuttamaan takautuvasti. Ks. myös RDA Yhteisön ensisijaisen nimen muutos edellyttää usein myös uuden kuvailun tekemistä yhteisöstä. Ks. myös RDA Samoin toimitaan suvun nimen muuttuessa. Ks. myös RDA Muutos ei aiheuta muutoksia ennen RDA:n käyttöönottoa tehtyihin viittauksiin aineistosta yhteisöön tai sukuun.

10 Hakutietojen merkitseminen Muutos teoksen auktorisoidussa hakutiedossa tarkoittaa uuden kuvailun tekemistä teoksesta, paitsi jos kuvailun kohde on päivittyvä aineisto. Suhteiden merkitseminen Tulevaan (MARCin jälkeiseen) tietomalliin siirtymisen kannalta entiteettien väliset suhteet olisi hyvä merkitä mahdollisimman rakenteisessa muodossa eli suosia auktorisoitujen hakutietojen käyttöä viitattaessa teoksiin, ekspressioihin ja toimijoihin. RDA ei edellytä kuvailun tekemistä viitattavista entiteeteistä eli esim. toiseen manifestaatioon voi viitata ilman sen kuvailua. Ydinelementit Kansainväliset ydinelementit Kansalliset lisäydinelementit RDA-teos Teoksen ensisijainen nimeke Teoksen tunniste Teoksen muoto (esim. näytelmä, elokuva) Teokseen liittyvä ajankohta tai ajanjakso Teoksen alkuperään liittyvä paikka Teoksen muut erottavat ominaispiirteet Esityskokoonpano Musiikkiteoksen numerointi Sävellaji Pituus- ja leveysasteet Oppiarvon myöntävä yhteisö tai tiedekunta Oppiarvon myöntämisvuosi Käytetty lähde Tunnistamistaso RDA-ekspressio Ekspression tunniste Sisältötyyppi Ekspression kieli Ekspressioon liittyvä ajankohta tai ajanjakso Ekspression muut erottavat ominaispiirteet Kartan horisontaalinen mittakaava Kartan vertikaalinen mittakaava Sisällön kieli

11 Kirjoitusjärjestelmä Nuottikirjoituksen tyyppi Kuvitus Nuottiaineiston muoto Kesto Lisätieto mittakaavasta Karttaprojektio Käytetty lähde Tunnistamistaso RDA-manifestaatio Päänimeke Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto Painostiedot Tieto nimetystä uudistetusta painoksesta Ensimmäisen tai ainoan numerointijakson ensimmäisen numeron tai osan numero ja/tai kirjain Ensimmäisen tai ainoan numerointijakson ensimmäisen numeron tai osan aikamäärite Viimeisen tai ainoan numerointijakson viimeisen numeron tai osan numero ja/tai kirjain Viimeisen tai ainoan numerointijakson viimeisen numeron tai osan aikamäärite Julkaisemattoman aineiston tuotantoaika Kustannuspaikka Kustantajan nimi Julkaisuaika Sarjan päänimeke Sarjan numerointi Alasarjan päänimeke Alasarjan numerointi Manifestaation tunniste Tallennetyyppi Laajuus Rinnakkainen päänimeke Muu nimeketieto Aiempi päänimeke Myöhempi päänimeke Sarjan ISSN-tunnus Alasarjan ISSN-tunnus Mediatyyppi RDA-toimija Henkilön ensisijainen nimi Henkilön arvonimi Syntymäaika

12 Kuolinaika Muu henkilöön liittyvä määrite Henkilön ammatti tai ala (jos nimestä ei käy ilmi että kyseessä on henkilö) Henkilön tunniste Suvun ensisijainen nimi Suvun tyyppi Sukuun liittyvä aika Suvun tunniste Yhteisön ensisijainen nimi Konferenssin tms. paikka Konferenssin tms. ajankohta Konferenssiin tms. liittyvä laitos Konferenssin tms. numero Muu yhteisöön liittyvä määrite (kun nimestä ei käy ilmi että kyseessä on yhteisö) Yhteisön tunniste Käytetty lähde Nimen täydellisempi muoto Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso Sukuun liittyvä paikka Suvun tunnettu jäsen Muu yhteisöön liittyvä paikka Perustamisajankohta Lopettamisajankohta Yhteisön toimintaan liittyvä ajanjakso Toimintaan liittyvä laitos Aineiston ensisijaiset suhteet Manifestaatioon sisältyvä teos Manifestaatioon sisältyvä ekspressio Aineistojen väliset suhteet Viittauksen kohteena oleva teos sarja-aineistossa Kokonaisuus-osa-suhde kokoomateoksissa Viittauksen kohteena oleva ekspressio (kokoomateos) Viittauksen kohteena oleva manifestaatio (jäljenne) Aineiston ja toimijan väliset suhteet Teoksen tekijä Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö (jos tämän henkilön, suvun tai yhteisön auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa) Ekspression tekijä (toimittaja, sovittaja, kääntäjä, sanoittaja)

13 Toimijoiden väliset suhteet Käytetty lähde Viittauksen kohteena oleva henkilö (toinen identiteetti) Viittauksen kohteena oleva yhteisö (hierarkkiset ja temporaaliset suhteet) Aiheen ja teoksen väliset suhteet Yksi aihetta osoittava suhde

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT

RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT Päivitetty 23.11.2015 (vastaa RDA-kuvailuohjeen päivitettyä versiota, huhtikuu 2015) RDA-KUVAILUOHJEIDEN MUKAISET YDINELEMENTIT YLEISTÄ RDA:ssa tietyillä elementeillä on merkintä YDINELEMENTTI. Merkintä

Lisätiedot

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat?

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Manifestaatio Teos Henkilö Ekspressio Ydinelementit Attribuutit ja suhteet jotka tukevat käyttäjän tarpeita: tunnistaa

Lisätiedot

LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI

LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI 27.1.2016 Linjaukset kohtaan 2.1 Aineiston tunnistamisen perusta Julkaisutapa Päivittyvän aineiston tunnistaminen: 1. Kun pyritään erottamaan

Lisätiedot

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Uusi kuvailustandardi RDA. Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Uusi kuvailustandardi RDA Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto 1 Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä ja tietomallina RDA-kuvailun osa-alueet ja RDAsääntötekstin rakenne RDA MARCin kielellä Aikataulut

Lisätiedot

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Sarja-aineistojen RDA-kuvailu. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Sarja-aineistojen RDA-kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Marja-Liisa Seppälä Termejä Sarja-aineisto (serial) = sarjat, lehdet ja peräkkäisinä osina ilmestyvät verkkoaineistot Termin Kausijulkaisu käyttöä

Lisätiedot

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA kuvailijan näkökulmasta. AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA kuvailijan näkökulmasta AMK-luetteloinnin kehittämispäivä 10.12.2014 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA Resource Description & Access RDA : aineiston kuvailu ja pääsy aineistoon / RDA : aineiston

Lisätiedot

RDA-koulutus ja -viestintä. 1. RDA-koulutuspäivä 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

RDA-koulutus ja -viestintä. 1. RDA-koulutuspäivä 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi RDA-koulutus ja -viestintä 1. RDA-koulutuspäivä 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Yleistä RDA-koulutuksesta RDA-koulutus on luonteeltaan esittelevää: johdantoa kirjastoissa

Lisätiedot

Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta

Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta Kuvailutiedot tiedonhakijan näkökulmasta 14.10.2013, MA-T Kuvailun päämääränä on mahdollisimman hyvä aineistojen löydettävyys. Kuvailutietojen perusteella tiedonhakijan tulisi voida löytää ja tunnistaa

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

Kuvailun muutoksen visualisointi. 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto

Kuvailun muutoksen visualisointi. 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto Kuvailun muutoksen visualisointi 25.3.2014 Marja-Liisa Seppälä / Kansalliskirjasto Mikä kuvailussa muuttuu ja milloin Kuvailun työprosessit, välineet, rakenne ja vaativuustaso muuttuvat Lisätietoja kuvailun

Lisätiedot

Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Yhteenvetoa RDA-koulutuspäivistä RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi RDA-koulutus kolmen RDA-koulutuspäivän esitysdiat ja videot koulutuspäivien sivulla: https://wiki.helsinki.fi/display/rda/rda-koulutukset

Lisätiedot

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Käsitemallit RDA-sääntöjen taustalla RDA-koulutus 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Esityksen sisältö mikä on käsitemalli? miksi RDA tukeutuu käsitemalleihin? tiedonhaun

Lisätiedot

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineistoentiteettien ensisijaiset suhteet RDA-koulutus 27.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aineiston kuvailu aineiston attribuuttien ja suhteiden merkitseminen Teokset Ekspressiot

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 3.3.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 4.2.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/x/xagjag Usein toistuvia kysymyksiä kerätään Kuvailusääntöpalvelun Usein kysyttyä

Lisätiedot

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J)

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J) RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut 24-28 ja liite J) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Esityksen sisältö Luku 24:

Lisätiedot

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.

Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki. Aihe-entiteettien ominaisuuksien ja suhteiden merkitseminen RDA-koulutus 1.12.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Aiheen kuvailu Aiheen kuvailu = aihe-entiteetin (esim. käsitteen)

Lisätiedot

RDA uusi kuvailukokonaisuus. Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA uusi kuvailukokonaisuus. Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA uusi kuvailukokonaisuus Valtakunnassa tapahtuu: uudet ja yhteiset palvelut Pori, 15.11.2016 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö RDA kuvailusääntönä RDA uutena kuvailukokonaisuutena

Lisätiedot

LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI

LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI 14.7.2015 Linjaukset kohtaan 2.1 Aineiston tunnistamisen perusta Julkaisutapa Päivittyvän aineiston tunnistaminen: 1. Kun pyritään erottamaan

Lisätiedot

RDA Toolkit. Talonmiehen tuokio Martin Engberg KANSALLISKIRJASTO

RDA Toolkit. Talonmiehen tuokio Martin Engberg KANSALLISKIRJASTO RDA Toolkit Talonmiehen tuokio 18.5.2017 Martin Engberg RDA Toolkit Päivittyvä verkkoympäristö Verkkotyökalu RDA-sääntöjen esittämiseen Normaalisti neljä päivitystä vuodessa Seuraava elokuussa 2017 Sisältö

Lisätiedot

RDA-kuvailun perusprosessi. RDA-verkkokoulutus 18.2.2016 Marja-Liisa Seppälä

RDA-kuvailun perusprosessi. RDA-verkkokoulutus 18.2.2016 Marja-Liisa Seppälä RDA-kuvailun perusprosessi RDA-verkkokoulutus 18.2.2016 Marja-Liisa Seppälä Aineiston kuvailuun kuuluvat Manifestaation tiedot = julkaisu- ja tallennekohtaiset tiedot Ekspression tiedot = kieli- ja sisältötyyppikohtaiset

Lisätiedot

Jatkuvat julkaisut. Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006

Jatkuvat julkaisut. Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006 Jatkuvat julkaisut Luetteloinnin uudet tuulet tiedotustilaisuus Mirja Anttila 30.11.2006 Sääntöuudistuksen tilanne ISBD(CR) 2002 Käännös on valmis, vaatii vielä editointia Käyttövalmiiksi vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli

RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli RDA (Resource Description and Access) & FRBR-käsitemalli Marjatta Autio-Tuuli Kansalliskirjasto Ontologiaseminaari 23.10.2009 RDA Resource Description and Access ACCR2 (Anglo-American Cataloging Rules)

Lisätiedot

Sisällönkuvailu ja sanastotyö RDAssa. Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

Sisällönkuvailu ja sanastotyö RDAssa. Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Sisällönkuvailu ja sanastotyö RDAssa Sisällönkuvailupäivä 18.11.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi Sanastotyö ja sisällönkuvailu RDAkuvailukokonaisuudessa (nykytilanne) aineistoentiteetit

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 7.4.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Moniviestimen ja pelin RDA-kuvailut

Moniviestimen ja pelin RDA-kuvailut Moniviestimen ja pelin RDA-kuvailut RDA-verkkokoulutus 9.3.2017 Marja-Liisa Seppälä yhteistyössä Merja Kurvisen (Kansalliskirjasto) ja Johanna Parviaisen (BTJ) kanssa Moniviestin RDA ei määrittele moniviestintä

Lisätiedot

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä

RDA-esimerkki bibliografinen tietue MARC 21 formaatissa. Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä Teksti: kirja, yksi päävastuullinen tekijä 020 a 978-951-1-27714-9 q sidottu RDA 2.15 ja 2.15.1.7 040 a FI-NL b fin e rda Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, suomi kuvailukielenä, rda-tietue ** 080

Lisätiedot

RDA ja toimijoiden kuvailu. Museoiden koulutuspäivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA ja toimijoiden kuvailu. Museoiden koulutuspäivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA ja toimijoiden kuvailu Museoiden koulutuspäivä 23.3.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö 1. RDA kuvailusääntönä ja kuvailun rakenteena 2. Toimijoiden RDA-kuvailu 1. Henkilöiden

Lisätiedot

Suhteiden merkitseminen RDA-kuvailuun. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Suhteiden merkitseminen RDA-kuvailuun. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Suhteiden merkitseminen RDA-kuvailuun RDA-verkkokoulutus 9.6.2016 Marja-Liisa Seppälä Suhteet RDA:ssa Aineiston ensisijaiset suhteet Aineistojen väliset suhteet Aineiston ja toimijoiden väliset suhteet

Lisätiedot

RDA-kuvailun keventäminen. Melinda-päivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA-kuvailun keventäminen. Melinda-päivä Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA-kuvailun keventäminen Melinda-päivä 5.4.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Aloite kuvailun keventämisestä Ammattikorkeakoulukirjastoista tuli ehdotus Kuvailustandardiryhmälle selvittää mahdollisuuksia

Lisätiedot

RDA-käyttöönoton tuomat muutokset. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi

RDA-käyttöönoton tuomat muutokset. RDA-koulutus Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi RDA-käyttöönoton tuomat muutokset RDA-koulutus 2.10.2015 Marja-Liisa Seppälä marja-liisa.seppala[ät]helsinki.fi RDA-käyttöönotot Suomessa Kansalliskirjasto ja AMK-kirjastot ottavat RDA-säännön käyttöönsä

Lisätiedot

Suhteiden merkitseminen RDA-kuvailuun. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Suhteiden merkitseminen RDA-kuvailuun. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Suhteiden merkitseminen RDA-kuvailuun RDA-verkkokoulutus 9.6.2016 Marja-Liisa Seppälä Suhteet RDA:ssa Aineiston ensisijaiset suhteet Aineistojen väliset suhteet Aineiston ja toimijoiden väliset suhteet

Lisätiedot

Uusi käsitemalli IFLA LRM

Uusi käsitemalli IFLA LRM Uusi käsitemalli IFLA LRM Tapani Moisio Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017 IFLA Library Reference Model IFLAn standardi ja käsitemalli, vahvistettu elokuussa 2017 Kolmen erillisinä kehitetyn IFLAn käsitemallin

Lisätiedot

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Fennica Melindassa. Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Fennica Melindassa Melinda-tietoisku 27.4. 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Sisältö Mikä on Fennica Fennica-tietokanta ja Fennica-kokoelma Fennican lakisääteiset ja kansainväliset velvoitteet

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 15.12.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Anneli Korhonen Eroon seitsemästä eri sääntökirjasta! Luetteloinnin tasoista Vanhoissa

Lisätiedot

KIELI JA KIRJOITUSTAPA

KIELI JA KIRJOITUSTAPA LINJAUKSET LUKUUN 1 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN ATTRIBUUTTIEN MERKITSEMISEN YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET KOHTAAN 1.4 KIELI JA KIRJOITUSTAPA "Vanhojen painettujen aineistojen osalta noudatetaan kohdan

Lisätiedot

RDA-muutosehdotukset. RDA-kommentoinnin toinen tilaisuus Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

RDA-muutosehdotukset. RDA-kommentoinnin toinen tilaisuus Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu RDA-muutosehdotukset RDA-kommentoinnin toinen tilaisuus 27.4.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Kommentoinnin aloitustilaisuudessa 16.2. Käytiin läpi Kommentoinnin tyypit Kommentointiprosessin

Lisätiedot

Kyselytunti RDA-kuvailusta

Kyselytunti RDA-kuvailusta Kyselytunti RDA-kuvailusta 20.10.2016 Tilaisuuden videointi ja nämä diat RDA-kyselytunnin verkkosivulla: https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-kyselytunnit Usein toistuvia kysymyksiä kerätään

Lisätiedot

RDA Toolkit. RDA-koulutuspäivä 1 2.10.2015 Martin Engberg KANSALLISKIRJASTO

RDA Toolkit. RDA-koulutuspäivä 1 2.10.2015 Martin Engberg KANSALLISKIRJASTO RDA Toolkit RDA-koulutuspäivä 1 2.10.2015 Martin Engberg RDA-kuvailuohje Julkaistaan RDA Toolkitissa Kehitetään ja muokataan Paljon muutosehdotuksia eri organisaatioilta Laaja sääntöpäivitys kerran vuodessa

Lisätiedot

Olennaista RDAsta (Resource Description and Access) Kuvailun opintopiiri 3.5.2011 Marjatta Autio-Tuuli

Olennaista RDAsta (Resource Description and Access) Kuvailun opintopiiri 3.5.2011 Marjatta Autio-Tuuli Olennaista RDAsta (Resource Description and Access) Kuvailun opintopiiri 3.5.2011 Marjatta Autio-Tuuli RDA (Resource Description and Access) Keskeiset uudet piirteet Perustuu tiedonmallinnuksen teoriaan

Lisätiedot

KUVAILUN KEVENTÄMINEN

KUVAILUN KEVENTÄMINEN KUVAILUN KEVENTÄMINEN Kumea/Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto) Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017 Kuvailun... keventäminen? sujuvoittaminen? kehittäminen? tarkentaminen? jokin muu -nen? Käytännössä:

Lisätiedot

RDA, osio 1: Manifestaatioiden ja kappaleiden attribuuttien merkitseminen (luvut 1-4) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA, osio 1: Manifestaatioiden ja kappaleiden attribuuttien merkitseminen (luvut 1-4) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA, osio 1: Manifestaatioiden ja kappaleiden attribuuttien merkitseminen (luvut 1-4) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Esityksen sisältö Luku 1: Manifestaatioiden ja kappaleiden

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

KARTAN KOORDINAATIT PITUUS- JA LEVEYSASTEET PITUUS- JA LEVEYSASTEEN MERKITSEMINEN KOHDERYHMÄN MERKITSEMINEN

KARTAN KOORDINAATIT PITUUS- JA LEVEYSASTEET PITUUS- JA LEVEYSASTEEN MERKITSEMINEN KOHDERYHMÄN MERKITSEMINEN LINJAUKSET LUKUUN 7 SISÄLLÖN KUVAUS LINJAUKSET KOHTAAN 7.4 KARTAN KOORDINAATIT Lisäydinelementti: Linjaus koskee vain pituus- ja leveysasteita kohdassa 7.4.2. LINJAUKSET KOHTAAN 7.4.2 PITUUS- JA LEVEYSASTEET

Lisätiedot

BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN

BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN BIB-TIETUEIDEN KIRJASTOTASO PERUSLUETTELOITAESSA LINNEA2 YHTEISJÄRJESTELMÄN TIETOKANTOIHIN 1 Tämä tietueiden kirjastotason määrittelevä paperi on korjattu painettujen monografioiden osalta uusien luettelointisääntöjen

Lisätiedot

Kokoelmien kuvailu. RDA-verkkokoulutus. Sinikka Luukkanen Kansalliskirjasto

Kokoelmien kuvailu. RDA-verkkokoulutus. Sinikka Luukkanen Kansalliskirjasto Kokoelmien kuvailu RDA-verkkokoulutus 19.10.2017 Sinikka Luukkanen sinikka.luukkanen@helsinki.fi Kansalliskirjasto Miten RDA suhtautuu kokoelmien kuvailuun, mikä on kokoelma 1.5.2 Kokonaisuuden kuvailu

Lisätiedot

Kuvailusäännöt, formaatti ja kirjastojärjestelmä

Kuvailusäännöt, formaatti ja kirjastojärjestelmä Kuvailusäännöt, formaatti ja kirjastojärjestelmä Kuvailun tiedotuspäivä Helsinki 27.9.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen / Kansalliskirjasto Kuvailusäännöt antavat perusohjeet aineistojen kuvailuun Formaatti

Lisätiedot

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti

Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle Kokoelmakartan formaatin mukaisesti 1 Kokoelmien kuvailujen tallennusohje Dspace tallennusalustalle 04.07.2008 Kokoelmakartan formaatin 05.06.2008 mukaisesti Huom! Oppaan kuvailutiedot sisältävät sekä faktaa että fiktiota. Merkittävä osa

Lisätiedot

RDA-yhteenvetoa ja RDAmuutokset. RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA-yhteenvetoa ja RDAmuutokset. RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA-yhteenvetoa ja RDAmuutokset MARC 21 -tietueissa RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Paikka: Helsinki Tallennetyyppi: nide Teos (romaani): Där vi en gång gått Teos (elokuva)

Lisätiedot

Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI)

Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI) Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI) 22.11.2016 Maarit Huttunen Tunnistestandardit ISBN, ISSN, ISMN, ISNI ISBN International Standard Book Number ISO 2108:2005

Lisätiedot

Kuvailevan metatiedon sisällöllinen muutos

Kuvailevan metatiedon sisällöllinen muutos Kuvailevan metatiedon sisällöllinen muutos Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari: Tiedonjärjestämisen uudet mahdollisuudet 24.5.2013 Marja-Liisa Seppälä 1 Kuvailun muutos kirjastosektorilla (esityksen

Lisätiedot

RDA käytössä Suomessa. Missä mennään -webinaari Marja-Liisa Seppälä

RDA käytössä Suomessa. Missä mennään -webinaari Marja-Liisa Seppälä RDA käytössä Suomessa Missä mennään -webinaari 16.2.2016 Marja-Liisa Seppälä Suomenkielisen RDA:n käyttöönotto RDA (Resource Description and Access) eli uudet kuvailusäännöt julkaistiin suomeksi kansainvälisessa

Lisätiedot

RDA mitä, miten, milloin. Asiantuntijaseminaari Marja-Liisa Seppälä

RDA mitä, miten, milloin. Asiantuntijaseminaari Marja-Liisa Seppälä RDA mitä, miten, milloin Asiantuntijaseminaari 25.11.2014 Marja-Liisa Seppälä RDA mistä on kysymys? RDA (Resource Description and Access) = säännöt kirjastoaineistojen kuvailuun korvaavat nykyiset ISBD-kuvailusäännöt

Lisätiedot

RDA-perusteet Oulun ja Rovaniemen kirjastot (ym. Koha-kirjastot)

RDA-perusteet Oulun ja Rovaniemen kirjastot (ym. Koha-kirjastot) RDA-perusteet Oulun ja Rovaniemen kirjastot (ym. Koha-kirjastot) 12.9.2017 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu https://www.kiwi.fi/display/kuvailusaantopalvelu/rda-webinaarit Esityksen sisältö Miksi

Lisätiedot

Johdatus RDA-kuvailuohjeisiin. RDA-koulutuspäivä Uudenmaan yleisille kirjastoille Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

Johdatus RDA-kuvailuohjeisiin. RDA-koulutuspäivä Uudenmaan yleisille kirjastoille Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Johdatus RDA-kuvailuohjeisiin RDA-koulutuspäivä Uudenmaan yleisille kirjastoille 14.9.2016 Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö Kuvailun ja kuvailusääntöjen tarkoitus RDA:n kaksi

Lisätiedot

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä

RDA-ohjaus Suomessa. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä RDA-ohjaus Suomessa Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous 9.3.2016 Marja-Liisa Seppälä Kansalliset RDA-ohjaajat Kansalliset kuvailuryhmät: Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä

Lisätiedot

RDA-vaikuttaminen. RDA-kommentoinnin aloitustilaisuus Marja-Liisa Seppälä Tatja Pusa Kuvailusääntöpalvelu

RDA-vaikuttaminen. RDA-kommentoinnin aloitustilaisuus Marja-Liisa Seppälä Tatja Pusa Kuvailusääntöpalvelu RDA-vaikuttaminen RDA-kommentoinnin aloitustilaisuus 16.2.2017 Marja-Liisa Seppälä Tatja Pusa Kuvailusääntöpalvelu Agenda Tässä RDA-kommentoinnin 2017 aloitustilaisuudessa käydään läpi: Kommentoinnin tyypit

Lisätiedot

Tekijyys RDA-kuvailussa. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä

Tekijyys RDA-kuvailussa. RDA-verkkokoulutus Marja-Liisa Seppälä Tekijyys RDA-kuvailussa RDA-verkkokoulutus 15.6.2017 Marja-Liisa Seppälä Esityksen sisällöstä Tässä esityksessä keskitytään Tekijyyden määrittelyyn ja tekijätietojen valintaan tiedonlähteestä RDA-ohjeita

Lisätiedot

RDA Toolkit Katsaus käyttöominaisuuksiin

RDA Toolkit Katsaus käyttöominaisuuksiin RDA Toolkit Katsaus käyttöominaisuuksiin RDA koulutus 2014 Kansalliskirjasto / Martin Engberg Esityksen rakenne Terminologiaa RDA Toolkit RDA-kuvailusäännöt RDA Toolkit käyttöympäristö Kirjautuminen ja

Lisätiedot

RDA-ohjeet, nimekkeet ja nimekkeiden muutokset. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

RDA-ohjeet, nimekkeet ja nimekkeiden muutokset. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto RDA-ohjeet, nimekkeet ja nimekkeiden muutokset RDA-verkkokoulutus 17.3.2016 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Teoksen nimeke: Där vi en gång gått Ekspression nimeke: Där vi en gång gått suomi, saksa

Lisätiedot

MONOGRAFIOIDEN KUVAILU SUOMALAISET LUETTELOINTISÄÄNNÖT

MONOGRAFIOIDEN KUVAILU SUOMALAISET LUETTELOINTISÄÄNNÖT MONOGRAFIOIDEN KUVAILU SUOMALAISET LUETTELOINTISÄÄNNÖT Helsinki 2005 1 Suomalaiset luettelointisäännöt. Uud. laitos. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto. Monografioiden kuvailu [Elektroninen aineisto]

Lisätiedot

Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut)

Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut) (äänitteet ja nuottijulkaisut) Kuvailupäivä 5.3.21012 Katerina Sornova Kansalliskirjasto katerina.sornova[ät]helsinki.fi Yleistä säännöistä Ennen: Audiovisuaalisen aineiston kuvailu ja Nuottijulkaisujen

Lisätiedot

Yleistä säännöistä 6.3.2012. Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut) 0-alue: Sisältö- ja mediatyyppi Sisältötyyppi

Yleistä säännöistä 6.3.2012. Mikä muuttuu musiikin kuvailussa? (äänitteet ja nuottijulkaisut) 0-alue: Sisältö- ja mediatyyppi Sisältötyyppi (äänitteet ja nuottijulkaisut) Kuvailupäivä 5.3.21012 Katerina Sornova Kansalliskirjasto katerina.sornova[ät]helsinki.fi Yleistä säännöistä Ennen: Audiovisuaalisen aineiston kuvailu ja Nuottijulkaisujen

Lisätiedot

Kilda-projektin tulokset. Kildan ohjausryhmä Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tulokset. Kildan ohjausryhmä Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin 2014-2016 tulokset Kildan ohjausryhmä 21.12.2016 Marja-Liisa Seppälä Kildan tavoitteet 2014-2016 Tukea kirjastometatiedon muokkaamista linkitetyn dataksi Vahvistaa Kansalliskirjaston roolia

Lisätiedot

Kuvailun muutos ja RDA Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu

Kuvailun muutos ja RDA Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Kuvailun muutos ja RDA 15.3.2017 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marja-Liisa Seppälä Kuvailusääntöpalvelu Esityksen sisältö 1. Kuvailun osa-alueet 2. Kuvailun muutos 1. Metatiedon muutos 2. Välineiden muutos

Lisätiedot

Kirjastoverkkopäivät Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopäivät Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopäivät 2011 26.10.2011 Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjasto Kestävä kehitys ja metatieto Kestävä kehitys on tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta, ekologisuutta,

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

RDA:n vaikutukset musiikin kuvailuun

RDA:n vaikutukset musiikin kuvailuun RDA:n vaikutukset musiikin kuvailuun marraskuu 2016 Katerina Sornova ja Tapani Moisio / Kansalliskirjasto Koulutuksen sisältö Manifestaation attribuuttien merkitseminen Teoksen ja ekspression attribuuttien

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

Metatietosanasto. RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Metatietosanasto. RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Metatietosanasto RDA koulutus 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Mitä Metatietosanasto on Aineiston kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten sanasto Soveltuu myös käyttöliittymässä näkyvien

Lisätiedot

ARTIKKELI NIMEKKEEN ALUSSA ISOKIRJAIN- JA LYHENNESANOJEN KIRJOITTAMINEN LYHENTEET NIMEKE TIETOLÄHTEISTÄ

ARTIKKELI NIMEKKEEN ALUSSA ISOKIRJAIN- JA LYHENNESANOJEN KIRJOITTAMINEN LYHENTEET NIMEKE TIETOLÄHTEISTÄ LINJAUKSET LUKUUN 6 TEOSTEN JA EKSPRESSIOIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 6.2.1.7 ARTIKKELI NIMEKKEEN ALUSSA Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa artikkelin poisjätöstä. LINJAUKSET KOHTAAN 6.2.1.8

Lisätiedot

Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä. Jari Heikkinen

Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä. Jari Heikkinen Fennican nimiauktoriteetit uusissa ympäristöissä Jari Heikkinen 1 Nimiauktoriteetit Henkilöt, (suvut) ja yhteisöt Näiden avulla on mahdollista saada saman tekijän kaikki teokset yhdellä tekijä- tai asiasanahaulla

Lisätiedot

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI

FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI FINMARC AUKTORITEETTIFORMAATTI Versio 14.9.2000 (Korjauksia 14.3.2001) Toimittanut Liisa Sten Työryhmä: Ulla Ikäheimo Eeva Kärki Eeva Murtomaa Liisa Sten Kirsti Tainio Asiantuntijat: Arne Hedman Merja

Lisätiedot

Paikalliskäyttöiset elektroniset aineistot esimerkkejä CD-ROMluetteloinnin

Paikalliskäyttöiset elektroniset aineistot esimerkkejä CD-ROMluetteloinnin Paikalliskäyttöiset elektroniset aineistot esimerkkejä CD-ROMluetteloinnin käytännön ongelmista Teemapäivä elektronisen aineiston luetteloinnista 8.12.2004 Minna Kantanen Johdanto CD-ROMien markkinat kasvoivat

Lisätiedot

LINJAUKSET LUKUUN 6 TEOSTEN JA EKSPRESSIOIDEN IDENTIFIOINTI

LINJAUKSET LUKUUN 6 TEOSTEN JA EKSPRESSIOIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET LUKUUN 6 TEOSTEN JA EKSPRESSIOIDEN IDENTIFIOINTI Linjaukset kohtaan 6.2.1.7 Artikkeli nimekkeen alussa Vaihtoehto: Ei sovelleta vaihtoehtoa artikkelin poisjätöstä. Linjaukset kohtaan 6.2.1.8

Lisätiedot

Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos

Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos Statement of International Cataloguing Principles / Suomen kansallisen luetteloinnin ohjausryhmän laatima suomennos Julkilausuma kansainvälisistä luettelointiperiaatteista Luonnos, joka on hyväksytty IFLAn

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

505-kentän käyttö. Kumea (päivitetty ) Ville Huhtala

505-kentän käyttö. Kumea (päivitetty ) Ville Huhtala 505-kentän käyttö Kumea 23.11.2016 (päivitetty 25.11.2016) Ville Huhtala RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos liittyvä teos Teos, jolla on jokin suhde kuvailtavana olevaan teokseen. Teokseen viitataan

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Aineistojen kuvailun uudistaminen laajemmassa yhteydessä Tiedon tallennuksen ja haun uusi ekosysteemi Kansalliskirjaston hankkeet: RDA, UKJ, Melinda, Finna,

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Kirjaston vastaus informaatioympäristön muutokseen : Semanttinen web, ontologiat ja standardit osana kirjastojen tiedonhallinnan infrastruktuuria

Kirjaston vastaus informaatioympäristön muutokseen : Semanttinen web, ontologiat ja standardit osana kirjastojen tiedonhallinnan infrastruktuuria Informaatiotutkimuksen päivät 2010 21. - 22. lokakuuta, Tampere ABSTRAKTI Marjatta Autio-Tuuli & Marja-Liisa Seppälä Kirjaston vastaus informaatioympäristön muutokseen : Semanttinen web, ontologiat ja

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Finna ja ontologiat tms.

Finna ja ontologiat tms. Finna ja ontologiat tms. Erkki Tolonen 3.9.2014 Finna.fi - taustaa FINNA on osa Kansallinen digitaalinen kirjasto hanketta, sen asiakasliittymä, joka on toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen päälle.

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

JATKUVIEN JULKAISUJEN KUVAILU SUOMALAISET LUETTELOINTISÄÄNNÖT

JATKUVIEN JULKAISUJEN KUVAILU SUOMALAISET LUETTELOINTISÄÄNNÖT JATKUVIEN JULKAISUJEN KUVAILU SUOMALAISET LUETTELOINTISÄÄNNÖT Helsinki 2007 Suomalaiset luettelointisäännöt. Uud. laitos. Helsinki : Kansalliskirjasto. Jatkuvien julkaisujen kuvailu [Elektroninen aineisto]

Lisätiedot

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Access-kyselyt Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Ennen kuin aloitat MS Access on asennettu Oracle ODBC-ajuri on asennettu C:\Voyager\Access Reports\Reports.mdb > Voyager-taulut on linkitetty

Lisätiedot

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013

Asteri-auktoriteettitietokannan esittely. Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Asteri-auktoriteettitietokannan esittely Minttu Hurme / KVP, tietojärjestelmät Kuvailun tiedotuspäivät 20. - 21.3.2013 Yleistä auktoriteeteista Asterin vaiheet: nyt, kohta ja tulevaisuudessa Asteri käytännössä

Lisätiedot

MEDIATYYPPI MEDIATYYPIN MERKITSEMINEN TALLENNETYYPIN MERKITSEMINEN LAAJUUDEN MERKITSEMINEN

MEDIATYYPPI MEDIATYYPIN MERKITSEMINEN TALLENNETYYPIN MERKITSEMINEN LAAJUUDEN MERKITSEMINEN LINJAUKSET LUKUUN 3 TALLENTEEN KUVAILU Mediatyyppi on lisäydinelementti. LINJAUKSET KOHTAAN 3.2 MEDIATYYPPI LINJAUKSET KOHTAAN 3.2.1.3 MEDIATYYPIN Jos aineistolle ei pystytä määrittelemään pääasiallista

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 19.4.2011 Nina Hyvönen Agenda Taustaa Ajankohtaista Metadatan omistusoikeus Sopimukset Jatkosuunnitelmat Toimintakonsepti ja sisällöt

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot