RAUMA ELÄVÄMMÄKSI KYSELY RAUMAN KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISEKSI. Rauman Yrittäjät ry 2015 Outi Lehtorinne, Sari Mantere, Riikka Piispa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMA ELÄVÄMMÄKSI KYSELY RAUMAN KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISEKSI. Rauman Yrittäjät ry 2015 Outi Lehtorinne, Sari Mantere, Riikka Piispa"

Transkriptio

1 RAUMA ELÄVÄMMÄKSI KYSELY RAUMAN KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISEKSI Rauman Yrittäjät ry 015 Outi Lehtrinne, Sari Mantere, Riikka Piispa

2 RAUMA ELÄVÄMMÄKSI Rauman kaupallinen keskusta elää haasteellista aikaa. Yhteinen tahttila n saada Rauma pysymään elävänä, aktiivisena, vetvimaisena paikkana; vanha ja uusi tyylikkäästi yhdistäen. Tätä tavitetta khti pyritään myös Rauman Yrittäjät ry:n ja Rakastunut Raumaan -kauppiaiden timesta. Rauma elävämmäksi -kysely li sa ideintityöskentelyä, jlla kttiin raumalaisten ja ulkpaikkakuntalaisten ideita ja ajatuksia Rauman kaupallisen keskustan kehittämiseksi. Ideinti käynnistettiin raumalaisten yrittäjien kesken ideapajassa Mukana li yrittäjiä eri timialilta ja eri pulilta Rauman keskustaa. Ideita sinkili liittyen muun muassa vetvimaisen lapsiperheille suunnatun khteen saamiseen Raumalle, kauppjen saavutettavuuteen, eri khderyhmien humin ttamiseen tapahtumien järjestämisessä ja Rauman selkeämpään markkinintiin ulspäin. Ideapajan tulksia päästiin testaamaan ja jatkjalstamaan laajemmalle väelle suunnatun nettikyselyn kautta 8.5. lähtien. Kyselyyn saatiin yhteensä 45 vastausta: asukkaita, ulkpaikkakuntalaisia, yrittäjiä ja viranmaisia. Kyselyn alustavia tulksia pureskeltiin 9.6. tteutetussa tisessa ideapajassa, jhn sallistujat li löydetty kyselyyn vastanneiden juksta. Tällöin muutamaa ideaa ehdittiin työstää eteenpäin. Ideatyöskentelyn myötä löytyi useita knkreettisia timenpide-ehdtuksia Rauman vetvimaisuuden lisäämiseksi. Ideat vat vapaasti kaikkien Rauman kehittämiseen sallistuvien tahjen käytettävissä.

3 Raprtin sisällysluettel 1) Vastaajien ikä ja sukupuli... 4 ) Ammatti ) Asuinpaikkakunta ) Mitä palveluita/liikkeitä Raumalta mielestäsi puuttuu? ) Mitkä tekijät saisivat sinut entistä useammin valitsemaan raumalaisen kaupan tai palvelun stspaikaksesi? ) Mihin aikaa mieluiten kävisit stksilla Raumalla? ) Mitä kautta haluaisit saada tieta Rauman keskusta-alueen tapahtumista, palveluista, liikkeistä ja niiden aukilajista? ) Millainen visi lla Raumalle ulkpulisia kävijöitä hukutteleva khde nykyisten lisäksi, tai miten kehittäisit nykyisiä? Miten muuttaisit Rauman keskustaa entistä vetvimaisemmaksi? ) Millaista timintaa tai tapahtumia Raumalla tulisi järjestää? ) Rauma elävämmäksi -ideapajan tulkset ( ) ) Yhteenvet Raprtin taulukissa käytettyjen humivärien merkitykset: suurimmat luvut merkitty keltaisella värillä tiseksi suurimmat luvut merkitty harmaalla värillä 3

4 1) Vastaajien ikä ja sukupuli 45 vastausta Selvä enemmistö vastaajista sijittui ikälukkiin vutiaat (37 %, n=91) ja vutiaat (3 %, n=78), mikä heijastelee netissä tteutetun kyselymme taviteltua khderyhmää. Alle 18-vutiaita nuria vastaajia tavitimme vain 8 (3 %) ja yli 60-vutiaita vastaajia 13 (5 %). Hieman yli viidennes vastaajista li vutiaita ( %, n=55). Vastaajista li miehiä 70 (9 %) ja naisia 175 (71 %). Naisten määrän ylitti miesvastaajien määrän yhtä lukuun ttamatta jkaisessa ikäryhmässä. Aina ryhmä, jssa miesvastaajia li enemmän kuin naisia, livat yli 60-vutiaat vastaajat. Kuva 1. VASTAAJIEN IKÄ Kuva. VASTAAJIEN SUKUPUOLI Kuva 3. VASTAAJIEN MÄÄRÄT ERI IKÄLUOKISSA mies (N=70) nainen (N=175) alle 18 vutta yli 60 vutta 7 6 4

5 ) Ammatti 45 vastausta Suurin sa kyselyn vastaajista li työssä käyviä (6 %, n=151). Yli 0 vastaajaa timi myös yrittäjänä tai kululaisena/piskelijana. Valmiiden vastausvaihtehtjen ulkpulelta ( muu, mikä? ) ammateiksi mainittiin ktiäiti tai -vanhempi, tutkija ja maishitaja. Kuva 4. VASTAAJIEN AMMATTI Kuva 5. VASTAAJIEN MÄÄRÄT ERI AMMATTIRYHMISSÄ mies (N=70) nainen (N=175) kululainen tai piskelija 5 17 työssä käyvä yrittäjä työtön 4 11 eläkeläinen 5 6 muu, mikä? 0 0 Kuva 6. VASTAAJIEN AMMATIT ERI IKÄLUOKISSA alle 18 vutta (N=8) (N=78) Ikä (N=91) (N=55) yli 60 vutta (N=13) kululainen tai piskelija työssä käyvä yrittäjä työtön eläkeläinen muu, mikä?

6 3) Asuinpaikkakunta 45 vastausta Kaikki kyselyn vastaajat livat käyneet Raumalla, vaikka sa asuikin muilla paikkakunnilla. Pulet kaikista vastaajista asui Raumalla, mutta keskustan ulkpulella (50 %, n=1). Keskustan alueen, jta ei kyselyssä tarkemmin määritelty, mainitsi asuinpaikakseen 41 % vastaajista (n=101). Alle 18-vutiaiden ja yli 60- vutiaiden ikälukissa kaikki vastaajat asuivat Raumalla. Rauman ulkpulella asuvat kertivat ktikunnakseen Pyhärannan, Eurajen, Euran, Turun, Merikarvian, Uudenkaupungin, Lahden, Jyväskylän, Helsingin ja Espn. Kuva 7. VASTAAJIEN ASUINPAIKKA Kuva 8. VASTAAJIEN MÄÄRÄT ERI ASUINPAIKOISSA mies (N=70) nainen (N=175) Rauman keskustassa 7 74 Raumalla, keskustan ulkpulella Olen käynyt Raumalla, mutta asun muualla, missä? 6 16 En le käynyt Raumalla, mutta asun muualla, missä? 0 0 Kuva 9. ERI-IKÄISTEN VASTAAJIEN ASUINPAIKAT alle 18 vutta (N=8) (N=78) Ikä (N=91) (N=55) yli 60 vutta (N=13) Rauman keskustassa Raumalla, keskustan ulkpulella Olen käynyt Raumalla, mutta asun muualla, missä? En le käynyt Raumalla, mutta asun muualla, missä?

7 4) Mitä palveluita/liikkeitä Raumalta mielestäsi puuttuu? 07 vastausta 4.1 VAATETUS Vastaajien mukaan vaateliikkeiden tarjnnan tulisi lla Raumalla mnipulisempaa, ja erilaisia ketjuliikkeitä pitäisi lla enemmän. Vaikka vastausvaihteht li jätetty avimeksi eikä liikkeitä pyydetty mainitsemaan nimeltä, kysymyksen vastaajista yli viidennes ( %, n=45) tivi Raumalle H&M-liikettä, 14 vastaajaa Gina Trictia ja 7 vastaajaa Raumalta lpetettua Sksta. Muista liikkeistä tivttiin etenkin kenkäkauppja, lasten- ja vauvanvaateliikkeitä, sekä vaateliikkeitä nurislle. Alla levaan kuvaan n eritelty avimista vastauksista erilaiset vaateliikkeet, jtka mainittiin kyselyssä. Kuva 10. VAATELIIKKEET Mnipulisempia vaateliikkeitä, esim. ketjuliikkeitä Kenkäkauppja Lasten- ja vauvanvaateliikkeitä Nurten vaateliikkeitä Edullisia urheiluvarusteliikkeitä Miesten vaateliikkeitä Isjen kkjen vaateliike Kruliikkeitä Äitiysvaateliike Merkkivaateliikkeitä Alusvaateliike Vaateliikkeistä mainittiin lisäksi nimeltä: H&M 45 MAININTAA Gina Trict 14 MAININTAA Sks 7 MAININTAA Cubus, Glitter, New Yrker 5 MAININTAA Aleksi 13, Zara 4 MAININTAA Stadium, Stckman 3 MAININTAA Carlings, Halnen MAININTAA Tp Sprt, Mang, Esprit, Bikbk, Ver Mda, Budget Sprt, Cybershp 1 MAININTA 7

8 4. RUOKA JA JUOMA Useissa vastauksissa tistui tarve mnipulisemmille ruka- ja seurusteluravintlille, sekä kahviliden ja ravintliden pidemmille aukilajille. Ravintlativeita esitettiin laajalla rintamalla sushi-ravintlista sprttibaareihin ja smthie-kahvilasta kanaalin ravintlalaivaan. Ravintlista mainittiin nimeltä muun muassa Stabucksin ja Arnldsin kahvilat sekä Burger King -hampurilaisravintla. Myös Lidl-kauppaa tivttiin keskustaan; kaksi vastaajaa esitti Lidlin sijainniksi Ptkurin kiinteistöä. Alla levaan kuvaan n eritelty avimista vastauksista erilaiset ravintlat ja kahvilat, jtka mainittiin kyselyssä. Kuva 11. RAVINTOLAT JA KAHVILAT Mnipulisempia ruka- ja seurusteluravintlita 13 Ravintlille ja kahvilille pidemmät aukilajat 1 Mnipulisempia kahvilita 10 Olut- tai viiniravintlita 5 Fine dining -ravintla 4 Merenrantakahvila- ja ravintla Kauppahalli 3 3 Sushi-ravintla Kasvisravintla Ravintlalaiva kanaaliin Take-away kahvilat ja rukapaikat Muut tiveet: lunasajat pidemmiksi, lunaita myös viiknlpuille enemmän brunssitarjntaa kahvilita, jista saa gluteenittmia ja maidttmia leivnnaisia ravintla, jssa edullinen seisva pöytä viiknlppuna pieniä elintarvikeliikkeitä Vanhaan Raumaan smthie-kahvila jäätelöbaari nuriskahvila sprttibaari karkkikauppa Ravintlista ja kahvilista mainittiin nimeltä: Starbucks 3 MAININTAA Burger King, Arnlds MAININTAA 8

9 Lidl keskustaan MAININTAA Punnitse ja Säästä 1 MAININTA 4.3 VAPAA-AJAN LIIKKEET JA SISUSTUS Vapaa-ajan liikkeistä tivttiin Raumalle erityisesti Clas Ohlsnia, Tigeria, Giganttia ja Biltemaa. Vastaajat mainitsivat myös Raumalta puuttuvan yleisellä taslla sisustusliikkeitä sekä edullisia kdin tekstiilejä ja talustavarita myyviä liikkeitä. Alan erikisliikkeet (esim. veneily-, metsästys-, kalastus- ja askarteluliikkeet) livat mnen vastaajan tivelistalla. Alla levaan kuvaan n eritelty avimista vastauksista erilaiset vapaa-ajan liikkeet, jtka mainittiin kyselyssä. Kuva 1. VAPAA-AJAN LIIKKEET Sisustusliikkeitä 7 Edullisia kdin talustavarita myyviä liikkeitä 5 Ksmetiikkakauppa Edullisia lankja ja kankaita myyvä liike 3 3 Veneily-, metsästys- ja kalastustarvikeliikkeitä Elektrniikka- ja tiettekniikkaliikkeitä Hevstarvikeliike Kunnn rautakauppa / rakennustarvikeliike Muut tiveet: puutarhaliike levykauppa askarteluliike lelukauppja fitness-alan kauppa astiakauppa, jka myisi Arabiaa ja Iittalaa Vapaa-ajanliikkeistä mainittiin nimeltä: Clas Olsn 7 MAININTAA Tiger, Gigantti, Biltema 5 MAININTAA Ikea, Anttila, Kdin Ykkönen 4 MAININTAA Bauhaus 3 MAININTAA BR-Lelut, Hemtex, Mtnet, Kdin Terra MAININTAA 9

10 4.4 MUUT Vaikka yleisesti palvelujen tasn Raumalla ltiinkin tyytyväisiä, vastaajien mielestä tarjntaa visi lisätä muun muassa kauppakeskus, jka lisi iltaisin auki ja jnka katn alta löytyisi erilaisia palveluita, liikkeitä ja harrastusmahdllisuuksia eri ikäryhmille. Usea vastaaja mainitsi vastauksissaan tarpeen nurten tapahtumille, liikuntapaikille ja työpajille. Vastauksista nusi esiin myös tarve lasten tapahtumille ja leikkipaikille esimerkiksi Hplpin tai Prin kaltaisen Pelle Hermannin puistn mudssa. Alla levaan kuvaan n eritelty avimista vastauksista palvelut, jtka mainittiin kyselyssä. Kuva 13. MUUT PALVELUT Kauppakeskus, jka lisi illallakin auki Is leikkipuist, kuten Prin Pellehermannin puist Tapahtumapaikkja ja harrastuspajja nurille Liikkeitä ei puutu, mutta kilpailu puuttuu Kylpylähtelli 3 3 Jukkliikenteeseen enemmän vaihtehtja Laadukkaita htelleja Hplp Muita tiveita: nurille avin taidepaja, tuunausta, nikkarintia, skeittausta, grafitteja ja parkur-puist kiipeilyseinä lisää parkkipaikkja keskustaan tri pidempään auki ismpi elkuvateatteri pp up -timintaa tyhjiin liiketilihin hyvä uimaranta tai maauimala palveluineen kierrätyskeskus, esim. nurten työpajatimintana mnipulisesti palveleva lääkäriasema, jka iltaisin auki Teatteriravintlaan tai muualle enemmän kabareeta, taikuutta tai muuta shwhjelmaa, esim. intiimejä keikkja Prin Rakastajat-teatterin tyyliin lainaam eli paikka, jsta visi hintaa vastaan lainata tavarita, kuten työkaluja, mpelukneita, leivntavälineitä tekemistä lapsille ja lapsiperheille paikallisia tutteita myyntiin kkas knsertti- tai esiintymissali 10

11 5) Mitkä tekijät saisivat sinut entistä useammin valitsemaan raumalaisen kaupan tai palvelun stspaikaksesi? 09 vastausta Yli klmassa (37 %, n=77) kysymyksen 5 vastaajista mainitsi, että suurin kannustin valita useammin raumalainen stspaikka lisi mnipulisempi kauppa- ja tutevalikima. Pidemmät aukilajat sekä myytävien tutteiden ja palveluiden kilpailukykyisemmät hinnat keräsivät myös paljn kannatusta. Paljn keskustelua herättänyttä kauppakeskusta tivi 17 vastaajaa (8 %), samin kuin palveluiden parempaa sijittelua lyhyillä välimatkilla. Alla levaan kuvaan n eritelty avimista vastauksista erilaiset syyt, jiden vuksi vastaajat lisivat valmiita valitsemaan raumalaisen kaupan tai palvelun stspaikaksi. Kuva 14. SYITÄ VALITA RAUMALAINEN KAUPPA TAI PALVELU Mnipulisempi kauppa- ja tutevalikima Pidemmät aukilajat Tutteiden kilpailukykyisemmät hinnat Ystävällinen ja asiantunteva palvelu Kauppakeskus Palveluiden sijainti, lyhyet välimatkat Parempi hinta-laatu-suhde Suurista kaupungeista tuttuja ketjuliikkeitä Paikallisuus, lähitutteiden ja -tuttajien susiminen Tutteiden hyvä laatu Enemmän tapahtumia Vanhaan Raumaan Vanha Rauman kävelykeskustaksi kesän ajaksi Esteettömyys pyörätuleille ja lastenrattaille Parempi tietisuus siitä, mitä Raumalla j nyt n Kierrätysmateriaalit, kestävä kehitys Hukuttelevat tarjukset Jäsenedut, esim. krtti-/bnusjärjestelmä Lisäksi mainittiin: viihtyisä ilmapiiri vähemmän tietöitä keskustassa man stviman lisääntyminen ismmat parkkialueet lähellä kauppja 11

12 matkakeskuksen rakentaminen stskeskuksen yhteyteen liikkeisiin leskelupaikkja kirille Kmmentteja vastaajilta: Kyllä se palvelu n ihan keskeinen asia. Asiakkaan tarpeesta hulehtiminen lppuun asti ja auttaminen sellaisessakin hankinnassa, mitä juuri nyt ei man kaupan hyllystä löydy. Itseltäni lppuu työaika n. kl 17, jten keskustan kauppihin ei arkena kerkiä. Menee markettistiksi. Kunnn valikimat ja tarjnnan laajuus. Nyt jka kaupassa myydään samaa kamaa. Tarvitaan enemmän myös nrmaalin ihmisen lmpaklle spivia vaatekauppja. Aukilajat vat varmaan yksi syy. Kun esimerkiksi arki-iltina ei ehdi stksille ktikaupungissa, vi viiknlppuna varata kknaisen shppailupäivän ja lähteä stamaan muualta samat jutut, mitä Raumalta saisi. 6) Mihin aikaa mieluiten kävisit stksilla Raumalla? 44 vastausta Kysymyksen 6 tulksista käy ilmi, että mieluiten Raumalla tehtäisiin stksia arkisin kell Kyseistä ajankhtaa kannatti 66 % (n=161) kysymyksen kaikista vastaajista, ja ajankhdan susi säilyi vertailtaessa tulksia vastaajien sukupulesta, ikäryhmästä ja ammatista (lukuun ttamatta eläkeläiset) riippumatta. Tiseksi mieluisin aika stksille li vastaajien mukaan lauantaisin kell 1 15, jllin 57 % (n=138) vastaajista kävisi stksilla Raumalla. Keskimäärin epäsusituimmaksi stsajankhdaksi nusi lauantaiaamu kell 9 1. Vastausten määrää ei rajattu, vaan kyselyn sallistujat saivat halutessaan valita jkaisen vaihtehdn annetulta listalta. Näiden tulsten lisäksi lähes klmassa vastaajista jätti avimen kmmentin raumalaisten liikkeiden aukilajista. 1 vastaajaa tivi, että Raumalla visi tehdä stksia kell 0 asti arkipäivinä. Myös lauantain pidempää aukilaikaa kannatettiin 17 vastaajaa mainitsi, että liikkeiden tulisi lla auki kell 18 asti lauantai-iltaisin. 1

13 Kuva 15. SUOSITUIMMAT AJANKOHDAT TEHDÄ OSTOKSIA VALMIIT VASTAUSVAIHTOEHDOT Alla levissa taulukissa suurimmat tulkset n merkitty keltaisella ja tiseksi suurimmat harmaalla värillä. Kuva 16. VASTAAJIEN MÄÄRÄT ERI OSTOSAJANKOHDISSA mies (N=70) nainen (N=174) arkisin kl arkisin kl lauantaisin kl lauantaisin kl sunnuntaisin kl muu, mikä? 0 60 Kuva 17. ERI-IKÄISTEN VASTAAJIEN SUOSIMAT OSTOSAJANKOHDAT alle 18 vutta (N=8) (N=77) Ikä (N=91) (N=55) yli 60 vutta (N=13) arkisin kl arkisin kl lauantaisin kl lauantaisin kl sunnuntaisin kl muu, mikä?

14 Kuva 18. ERI AMMATTIRYHMIEN SUOSIMAT OSTOSAJANKOHDAT kululainen tai piskelija (N=) työssä käyvä (N=150) Ammatti yrittäjä (N=6) työtön (N=15) eläkeläinen (N=11) muu, mikä? (N=0) arkisin kl arkisin kl lauantaisin kl lauantaisin kl sunnuntaisin kl muu, mikä? Vastaajien avimet tiveet liikkeiden aukilajista: Arkisin Kl 17 jälkeen Kl 18 jälkeen Kl 19 jälkeen Kl 0 asti Kl 1 asti Kl 15 jälkeen Lauantaisin kl 16 asti Kl 17 asti 17 Kl 18 asti Kl 0 asti Sunnuntaisin 1 Kl Kl 1 15 Kl 1 0 Kl 15 jälkeen 3 14

15 7) Mitä kautta haluaisit saada tieta Rauman keskusta-alueen tapahtumista, palveluista, liikkeistä ja niiden aukilajista? 43 vastausta Tiedtuskanavista parhaimpana pidettiin Facebkia ja muuta ssiaalista mediaa; 73 % kysymyksen vastaajista haluaisi tieta Rauman keskusta-alueen tapahtumista, palveluista ja aukilajista tätä kautta. Seuraavaksi susituin tiedtuskanava li perinteinen sanmalehtimainnta, jnka kautta tieta haluaisi 65 % vastaajista. Vaikka kyselyn kknaistuls krstaa ssiaalisen median asemaa tärkeimpänä tiedtuskanavana, miesten, yrittäjien, eläkeläisten ja kaikkien yli 45-vutiaiden vastaajien ikäryhmissä sanmalehtimainnta n edelleen susituin tapa hankkia tieta. Myös tiedn saaminen erilaisilta nettisivulta sekä painetuista esitteistä ja mainsmateriaaleista n susittua sukupulesta, ikäryhmästä tai ammatista riippumatta. Kuva 19. TIEDOTUSKANAVAT: MITÄ KAUTTA TIETOA? Alla levissa taulukissa suurimmat tulkset n merkitty keltaisella ja tiseksi suurimmat harmaalla värillä. Kuva 0. VASTAAJIEN MÄÄRÄ ERI TIEDOTUSKANAVIEN KOHDALLA mies (N=69) nainen (N=174) sanmalehdistä esitteistä ja mainsmateriaaleista 58 digilehdistä blgeista 4 0 Facebkista ja muista sme-kanavista tapahtumien, yritysten ja kaupungin nettisivuilta

16 tuttavien kautta 6 16 muuta kautta, miten? 3 11 paikallisradista* 8 7 *Tuls ei le vertailukelpinen muiden kanssa, vaihteht lisättiin kyselyyn myöhemmin. Kuva 1. TIEDOTUSKANAVIEN SUOSIO ERI IKÄRYHMISSÄ alle 18 vutta (N=8) (N=77) Ikä (N=90) (N=55) yli 60 vutta (N=13) sanmalehdistä esitteistä ja mainsmateriaaleista digilehdistä blgeista Facebkista ja muista sme-kanavista tapahtumien, yritysten ja kaupungin nettisivuilta tuttavien kautta muuta kautta, miten? paikallisradista Kuva. TIEDOTUSKANAVIEN SUOSIO ERI AMMATTIRYHMISSÄ kululainen tai piskelija (N=) työssä käyvä (N=150) Ammatti yrittäjä (N=5) työtön (N=15) eläkeläinen (N=11) sanmalehdistä esitteistä ja mainsmateriaaleista digilehdistä blgeista Facebkista ja muista smekanavista tapahtumien, yritysten ja kaupungin nettisivuilta muu, mikä? (N=0) tuttavien kautta muuta kautta, miten? paikallisradista

17 8) Millainen visi lla Raumalle ulkpulisia kävijöitä hukutteleva khde nykyisten lisäksi, tai miten kehittäisit nykyisiä? Miten muuttaisit Rauman keskustaa entistä vetvimaisemmaksi? 196 vastausta Kysymyksessä 8 tiedusteltiin, mikä visi lla Raumalle ulkpulisia kävijöitä hukutteleva khde nykyisten khteiden lisäksi, tai miten nykyisiä khteita visi kehittää. Kysyimme myös, miten Rauman keskustaa visi muuttaa entistä vetvimaisemmaksi. Alla leviin laatikihin n kttu eri teemjen alle kyselyssä esiin tulleita ideita aiheesta. Pis n jätetty jitakin liikkeitä, ravintlita ja tapahtumia kskevat tiveet, jtka tulevat esille muissa tämän kyselyn vastauksissa. KANAALIN- RANTA Palvelut Ravintla-, htelli- tai muselaivja Kanaalista venetakseja Otanlahteen, Prhlmaan, merelle Pienvenelaituri Kanaaliin pitäisi päästä mastllisillakin veneillä: Anderssnintien silta nstsillaksi Kipparipuistn khdalle pieni venesatama Tapahtumia, terasseja, kahvilita, taidegalleria... vrt. esim. Uudenkaupungin ja Prvn keskustan ranta-alueet Pieniä kjuja ja kiskeja edullisella vukralla kaupallisten palveluiden leviäminen kanaalin varteen kesäaikaan Ympäristön viihtyisyys Kunnn asfaltitu pyörätie rantaan SAMK:ille asti Kanaalin ruppaus Penkkejä, kauniit havuistutukset Kaide kk matkalle ettei tarvitse pelätä, että lapset putavat kanaalin Kunnn valaistus Tapahtumat: kanaalinvarren kävely, markkinat, hauskat tempaukset kuten nyt li ankkjen uintikilpailu Julkista taidetta Kanaalin varteen Kanaalia pitäisi ehdttmasti hyödyntää enemmän kaupunkikuvan kehittämisessä. Kanaalin ruppaus, veneen kanssa keskustaan. Rauman "jassa" pari Hrilan patsasta ei tee Raumasta merikaupunkia. Kanaali syvemmäksi ja leveämmäksi ja Naantalille kilpailijaksi. Kunnn valaistus, ettei tarvitse miettiä että puskissa lymyilee jku, kun n kyse hiljaisesta alueesta. Näin lisi kaunis reitti kävellä keskustasta kanaalin rantaa pitkin merelle asti. 17

18 VANHAN RAUMAN ALUE Vanhan kaupungin tapahtumat Timintaa ja tapahtumia lisää, myös sivukaduille ja eri vudenaikina Alueen hyödyntäminen pitsiviikn tapaan, esim. työpajat ja avimet pihat Kesäaikana keskiaikaisia kulkijita eli ns. väljä näytelmä kaupungilla: munkkeja, prvareita, merimiehiä, jalkapuussa istujia, katusittajia (ideaa Muumimaailman tyylistä sveltaen) Trin alue Trin ympärille ravintlita ja pubeja piazza-tyylisesti Trin elävöittäminen: esim. vapaa-sana-puhujapönttö ja trimaksujen alentaminen myyjien lisäämiseksi Muut ideat Terassikuja Savilanpuistn hyödyntäminen Lisää parkkipaikkja Lasten leikkipuist Vanhaan Raumaan Uudet juluvalt Julkinen sauna Näköalaterassi/-trni Katettu Vanha Rauma Parempi valaistus tumaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta Purkaisin trin katkset ja tekisin trista elävämmän erilaisilla tapahtumilla, kampanjilla ja teemapäivillä. Hakisin lähinnä keskieurppalaistyylisiä tapahtumia väentungksineen. OTANLAHTI & MUU MEREN- RANTA Palvelut Kylpylähtelli Otanlahteen/Fåfängaan Siisti ja uusittu maauimala Palveluita lähelle esim. yleiset saunat, kanttien ja sup-lautjen vukraus ja petus, jäätelökiski Maauimalan altaan matalaan päähän pikkulasten allas Lapsille vesipuist tai seikkailupuist merenrantaan Esteettömyys ja kulkuyhteydet Rantaan pääsy myös pyörätulilla merenrannan esteettömyys Kesäksi pljettava riksa keskustan ja Prhlman välille (Hinku-leiman hyödyntäminen) Suvitie yksisuuntaiseksi Muut ideat Otan urheilualueen kehittäminen tulevaisuudessa myös lukin liikuntasalin hyödyntäminen tässä yhteydessä Keskustan läheisyyteen uimaranta saunalla ja grillausmahdllisuudella Raumalle tarvittaisiin kylpylä. Ei mikään tinen uimahalli vaan tdellinen kylpylä. Sitä ei suunniteltaisi raumalaisille vaan nimenmaan ulkpulisille kävijöille. Onk 18

19 Nkialla, Ikaalisissa tai Kirkknummella jtain muuta hukuttelevaa kuin kylpylä? Sitä minäkin. Kesäksi riksataksi (pljettava?) Intia-hengessä Vanha Rauman ja Prhlman välille. Ainakin tasaista maata, jaksaisi plkeakin! MERELLI- SYYDEN ESILLE TUOMINEN Markkininti Saarista ja sen eri khteita pitäisi tuda paremmin esille Merellisyyden ja lunnnläheisyyden hyödyntäminen imagssa vrt. Ktka, jka n prfilitunut merikaupungiksi Veneilijöiden hukuttelu Raumalle Retkeilymahdllisuuksien ja lähiluntkhteiden esiin tuminen Saaristtapahtuma, -festivaali tai lasten meriseikkailu Merelliset khteet Helpmmat yhteydet Kylmäpihlajaan vrt. Sumenlinna Helsingissä Saaristreitti, jssa turisteja kuljetettaisiin pienillä veneillä Opastetut retket merellisissä khteissa Saaristristeilyjä kk kesäksi ja kilpailua, jtta hinnat saadaan alemmas Reksaaren ja Kuuskajaskarin elävöittäminen ja kehittäminen Risteilylippujen staminen trilta ja kuljetukset satamaan Saaristn pitäisi tehdä reitti, jnne visi turisteja kuljettaa pienillä veneenprutkuilla grillaamaan ja ihmettelemään. Mnet turistit eivät pääse saaristn, kska eivät ta venettään Japanista mukaan. Matkailijiden ja asukkaiden pitäisi päästä merelle j Kanaalista esim. saaristristeilyaluksen tai jnkin muun lautan kanssa. LIIKENNE- JÄRJESTELYT Auttn keskusta Vanhan Rauman autliikennettä tulisi vähentää esim. rajittamalla autilua jillakin teillä tai muuttamalla suuksia kävelykaduiksi Kevyt liikenne Kävely- ja pyöräreittejä keskustasta merenrantaan Reitti, jka kattaisi kk ranta-alueen: Syväraumanlahti, Fåfänga, Petäjäs, kanaalinvarsi, keskusta Kanaalin ylittävä kevyen liikenteen silta kauppappilaitksen khdille Uudesta stskeskuksesta kävelysilta Kanaalin yli Suvituuleen. Leveä laituria muistuttava silta, jssa n penkkejä ja tilaa istua Kanaalin yllä. Risteykset Nrtamnkadun Eteläkadun risteykseen pitää ehdttmasti saada liikenneympyrä. Kevyen liikenteen kulkeminen risteyksessä n tavattman hidasta. Risteykset Nrtamnkatu Kuninkaankatu Valtakatu, Nrtamnkatu Kauppakatu Kallikatu vat aivan hirveitä sumppuja pahimpaan aikaan 19

20 Ns. Hesburgerin risteykseen kaistamerkinnät Nrtamnkadun liikennejärjestelyt Kaunisjärvenkadun, Steniuksenkadun, Phjankadun, Kuninkaankadun ja sitä vastapäätä levan kadun risteykseen is liikenneympyrä, sellainen kuin Syväraumankadulla (ns. Otan ympyrä) Teiden kunt Keskustan tiet vat erittäin hunssa kunnssa Nrtamnkadun katukivetykset parempaan kuntn Liikennejärjestelyt selkeiksi myös pyöräilijöille. Nyt Vanhassa Raumassa ajetaan ties mihin suuntaan yksisuuntaisilla teillä, näin ei aina le llut. Keskustassa autja varten tehdyt hidastetöyssyt pistettava. Ei huvita ajella möykyillä, mieluummin menen esim. Prismaan. Ihmiset eivät halua tulla tänne, kska täältä saa aina parkkisakt. Ihan ikeasti, len kuullut tämän mnen vieraspaikkakuntalaisen suusta. Vanha Rauma jalankulkualueeksi! Tki asukkaille ikeus ajaa maan pihaansa ja liikkeiden hultkuljetukset sallittava, mutta muuten mttriajneuvt visi kieltää. Edes kesäksi. PAIKALLIS- LIIKENNE Bussit Ilmainen paikallisbussi, nykyinen taksa n hirveän kallis Tiheämmät vurt Sähköbussit: visi ehdttaa yhteistyötä Metsä Fibren kanssa, jka tuttaa eksähköä enemmän kuin käyttää, mainstilaa bussin kylkeen halpaa sähköä vastaan Kesällä nnstp bussi, jka kiertäisi vielä illemmallakin keskustassa ja ttaisi khtuuhinnalla ihmisiä kyytiin Muut Kaupunkijunan aluetta visi laajentaa, vurja lisätä ja hintja tiputtaa Terassibussi, jssa visi nauttia virvkkeita ja kierrellä Kaupunkipyörät, jilla turistienkin lisi helpp päästä tutustumaan nähtävyyksiin ympäri kaupunkia Plkupyöräriksat ja vssikat hevsineen kesäaikaan Raititie Vanhaan Raumaan, jllin autt vidaan pistaa vanhan kaupungin alueelta Perhealennus, myös isille perheille Meren rantaan n mahdtn päästä ilman auta (ei auta, js hidas kaupunkijuna köröttelee): lisää julkista liikennettä. 0

21 PUISTOT & LEIKKI- KENTÄT Rauhallisia puistalueita: penkkejä ja suihkulähteitä lisää Puistja jissa vit pelata pelejä ja viettää piknikkiä Uusi leikkipuist Keskuspuistn, hukuttelisi kauempaakin lapsiperheitä Leikkipuistja saisi kunnstaa enemmän. Hunkuntiset ja töhrityt liukumäet eivät kiinnsta laskemaan, eivätkä le il silmälle. Lisää pieniä rskiksia keskusta-alueelle Kaunisjärven puistn kunnstus asianmukaiseksi, mahdllisesti kahvila tai jäätelöbaari Keskusta n näilläkin eväillä vehreä, mutta eipä jnkinasteinen lisäyskään pahitteeksi lisi. Enemmän puistmaisuutta, vähemmän asvalttia ja betnia. ESTEETTÖ- MYYS Lasten kanssa Lasten kanssa Raumalla asiinti n hiukan hankalaa kun kaupat hajanaisesti ja esim. imetys-/vaipanvaihtmahdllisuus vain Prismassa Tällä hetkellä päivällä kahden lapsen ja vaunujen kanssa kulkeminen Vanhan Rauman alueella haastavaa autliikenteen vuksi Keskuspuist jllakin tapaa aidatuksi, jtta lapsia vi helpmmin vahtia Muut ideat Vanhan Rauman liikkeisiin esteetön pääsy Ikäihmisten n mahdtnta asiida Vanhassa Raumassa, kska kauppjen prtaissa ei le kaiteita Näkövammaiselle Kanaalin ranta n vaarallinen: aitaaminen? Esteettömät pyöräilyreitit keskustassa Kanaalin ympärille tarttis saada aidat. Ei le yks eikä kaks kertaa, kun jku n sinne melkein tippunut, kun reitiltään eksyy. Ja sitä kun ei edes kuule. Kanaalia meinaan. Itse kun liikun pienten lasten kanssa, n rattailla kulkeminen siellä ahtaudessa hankalaa. Ongelma n myös se, ettei vaunuja saa liikkeisiin sisälle eikä niille le tilaa ulknakaan. Uskn, että ngelma pyörätulin kanssa n aivan sama. Js lähden kaupungille lasten kanssa, jää mni putiikki käymättä tämän takia. Esteetön kulku pyöräilijöille kautta kk keskustan, aina n jku 10 sentin kivetys vastassa. Ei hyvä. OPASTEET Kartat, pasteet ja mbiilipasteet: kylttien laittamisessa tulisi kuunnella ulkpaikkakuntalaista Opasteet j 8-tieltä lähtien elävään Raumaan Opastukset keskustasta merelle, vesitrniin ja satamaan Vanhan Rauman rajat näkyviin ja prtti Vanhaan Raumaan Kaupungintaln läheisyyteen karttataulu, jssa pasteet eri paikkihin Selkeämmin pastetut kävely- ja pyöräilyreitit Kasitietä hiajavat visi humiida paremmin niin, ettei Raumaa hiteta 1

22 humaamatta. Nyt etelästä ajettaessa n Krtelan ABC, Pitkäjärvi, ramppeja, meluvallia, vesitrni vilahtaa jssain, hituskaistat. Missä se Rauman kaupunki li? Opastukset paremmiksi. Raumalla vi eksyä (!!) PARKKI- PAIKAT Lisää parkkipaikkja, etenkin 1h ja 4h -paikkja Ostskeskuksen yhteyteen parkkihalli Nykyiset parkkipaikat riittävät, niiden pasteita tarvitsee vain kehittää Ydinkeskustassa ei tarvitsisi lla niin paljn parkkipaikkja, js matkaa n alle 500m kauppaan se n riittävä. Ilmaista parkkipaikitusta tulisi mainstaa enemmän. RAUMAN SAAVUTET- TAVUUS Henkilöjunaliikenne takaisin ja Rauman keskustaan asema: pikajunalla pitäisi päästä Citymarketin ja Prisman väliin rakennettavalle Rauman keskustan asemalle Jukkliikenteeseen enemmän kilpailua/tarjuksia/vaihtehta Rauma-Ahvenanmaa-Tukhlma -matkustajalauttaliikenne käyntiin Unelmissa n, että Raumalle pääsisi junalla. Ongelmana n linja-autjen khtuutn hintatas, jka n sentään vähän laskenut ihan viime vusina. Esim. Tampereelta pääsääntöisesti lentää halvemmalla Lntseen kuin ajaa bussilla Raumalle. MARKKI- NOINTI & TIEDOTUS Imag Imagn terävöittäminen Yksi tah krdinimaan markkinintia Oma hästäg #munrauma yleiseen käyttöön ja mielikuvia lumaan Elämyksellisyyden krstaminen Pitsikulttuurin esiin tuminen Tarm Thrströmin tapaan Histrian hyödyntäminen, esim. matkailuppaille pastuskierrksille vanhan ajan rliasut ja tarinat Sääaseman siirt Kylmäpihlajasta keskustaan nykyisellään Rauman sää näyttää aina naapurikaupunkeja kylmemmältä Tavittaminen Mnipulisesti ja määrällisesti enemmän mainntaa kaupungista ja sen tapahtumista sekä kaupungin sisällä että sen ulkpulella Mainnnan khderyhmä aiempaa laajemmaksi: blgit, ssiaalinen media, muutkin kuin paikallislehdet Panstusta pasteisiin ja esitteisiin Käyntikhteet Kipparipuistn mainstaminen Rukaturismin hyödyntäminen markkininnissa tapahtumia ja vierailevia kkkeja

23 Paikallisten ihmisten aktivinti käymään kaupungin missa khteissa Rhkaistava löytämään khteita myös Vanhan Rauman ulkpulelta Lystimbitt-tyyppisiä palveluita enemmän Seutukunnan kattava 4-h sisäänpääsykrtti vierailukhteisiin, mukaan lukien julkinen liikenne Yksinkertainen asia, jlla saadaan turistit liikkeelle, n sää. Nykyään tiet tulee kylmäpihlajasta jssa sää saattaa lla viileämpi kuin keskustassa. Matkailijat seuraavat missä kelit susivat, eli virallinen sääasema keskustan alueelle! Turha antaa prilaisille tasitusta ;-) Kyllä kaupungin matkailumarkkininti ja neuvnta sekä tapahtumien järjestäminen visi lla yhden tahn hitama, Nyt sirpaleista ja pientä kun n usea eri tah. Taustalla kuitenkin yhteinen tahttila. MUUT IDEAT Kauppakeskus Liikuntapalveluita, elkuvateatteri, keilarata, nuristilat Mnipulinen laaja kauppakeskus, jssa vat tunnetut ketjuliikkeet Kauppahalli Visi timia myös matkailukeskuksena Suunniteltu sijainti n hyvä, lemassa levat rakennukset eivät hukuttele Ulkilmakauppakeskus Puurakenteinen, puurakentamisen taidnnäyte Palvelut Kaduille liikkuvia kahvilamyyntipisteitä Nykyistä parempia htellipalveluita Uusittu uimahalli Lähdepelllle is sisäliikuntahalli Otanlahden urheilukentän kunnstaminen Muut Uutta arkkitehtuuria vanhan rinnalle Satamaan jku kiinnstava khde Vesitrnin hyödyntäminen Näkötrni Kkkvurelle Ptkurin rakennuksen saneeraus Is, puinen kauppakeskus lisi ennennäkemätön ja merkkitek myös Eurpanlaajuisesti. 3

24 9) Millaista timintaa tai tapahtumia Raumalla tulisi järjestää? 14 vastausta Tapahtumista Raumalle tivttiin eniten musiikkiin liittyviä tapahtumia, jtka keräsivät suurimman susin kaikissa ikälukissa lukuun ttamatta yli 60-vutiaita. Tasaista kannatusta eri ikäryhmissä saivat myös kulttuuri- ja taidetapahtumat, kaupalliset tapahtumat sekä lapsille, perheille ja nurislle suunnatut tapahtumat. Mielenkiintista tulksissa n, että urheilutapahtumat eivät nusseet viiden susituimman tapahtumamudn jukkn missään ikäryhmässä mies- tai naisvastaajien jukssa. Kuva 3. MITÄ TAPAHTUMIA RAUMALLA TULISI JÄRJESTÄÄ? Alla levassa taulukssa suurimmat tulkset n merkitty keltaisella ja tiseksi suurimmat harmaalla värillä. Kuva 4. VASTAAJIEN MÄÄRÄT / TAPAHTUMAT Sukupuli mies (N=59) nainen (N=155) Kulttuuri- ja taidetapahtumia, millaisia? 4 69 Urheilu- ja liikuntatapahtumia, millaisia? 0 46 Musiikkitapahtumia, millaisia? Kaupallisia tapahtumia (messut, kampanjat jne.), millaisia? 5 6 Lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia, millaisia? 71 Nurislle suunnattuja tapahtumia, millaisia? 4 58 Ikäihmisille suunnattuja tapahtumia, millaisia? 15 4 Muuta, mitä?

25 Kuva 5. ERI IKÄRYHMIEN TOIVEET TAPAHTUMISTA alle 18 vutta (N=7) (N=65) Ikä (N=78) (N=5) yli 60 vutta (N=1) Kulttuuri- ja taidetapahtumia, millaisia? Urheilu- ja liikuntatapahtumia, millaisia? Musiikkitapahtumia, millaisia? Kaupallisia tapahtumia (messut, kampanjat jne.), millaisia? Lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia, millaisia? Nurislle suunnattuja tapahtumia, millaisia? Ikäihmisille suunnattuja tapahtumia, millaisia? Muuta, mitä? Alatsikiden alle n tiivistetty avimista vastauksista pimittuja ideita tapahtumien ja timinnan järjestämisestä Raumalla. 9.1 KULTTUURI- JA TAIDETAPAHTUMAT Näyttelyt ja muset Taiteilijaesittelyt Yhdellä rannekkeella kaikkiin museihin Esittelykierrksia Taide valtaa kaupungin - tapahtuma Nykytaiteen näyttelyitä, esim. Lönnströmin taidesäätiön timesta Yhteisöllistä kaupunkitaidetta: esim. kaupunkilaisten yhdessä tekemä maalaus, kttava tilkkutyö tms. Valkuvanäyttely Museille pidemmät aukilajat Merimusen tapaan ma musensa pitsille Teatteri ja musiikki Katuteatteria ja liikkuvan taiteen katuesityksiä Teatteriin liittyviä wrkshpeja Stand up -iltja RMJ kansallinen näkyvyys Kaikille avimia kesäknsertteja ja musiikkitapahtumia Paikallisia bändejä sittamaan puistihin Rauman histriaa ja Vanhaa Raumaa enemmän esiin esim. teemaknserttien-, tapahtumien tai larppauksen kautta Kulttuuria kaikille Ilmaistapahtumia Tapahtumia nurille, esim. grafiikkaa, grafitteja, taidepajja Kirjallisuustapahtuma Keskustelutilaisuuksia Sumi Areena -tyylisesti kaikenlaisista aiheista Nykysirkusta Ravintlakierrksia Kuvasuunnistusta Kirjailijakahvila Tapahtumia Pitsiviikn ulkpulellekin Mutitapahtumia "Tarvitaan avin kulttuuritila, jta raumalaiset kulttuuritimijat visivat käyttää ilman taludellista knkurssia." 5

26 9. LIIKUNTATAPAHTUMAT Lapset, nuret ja perheet Tempauksia esimerkiksi puistissa ja jääkentillä Lapsille Iirlandian kaltaisia peuhupäiviä Trampliinihyppyä Aikuinen+lapsi -tyyppisiä tapahtumia: esim. isäpika-futisturnaus Nurille suunnattuja liikuntatapahtumia yhteistyössä kulujen kanssa Tavite: saada nuret innstumaan eri lajeista Liikuntaa matalalla kynnyksellä Tapahtumia, jtka spisivat eri ikäryhmille Yhteisiä jumppa-, jga-, zumba-, tanssi- ja venyttelytunteja Kuntilulaitteita puistihin Kaupunkisuunnistus Vanhassa Raumassa tai maamerkkisuunnistus Urheiluseurjen lajiesittelytapahtumat Tavite: kkeilla uusia lajeja, jtta kynnys alittaa harrastus madaltuu "EI kilpailuja, vaan ilista liikkumista ilman surituspaineita" Muut ideat Juksu- ja kävelytapahtumia: väriestejuksu ja pwer run nnistuneita uudistuksia Harrastekiekkliiga Pyöräilytiet kuntn Pyöräily-, Crss-fit-, rullaluistelu-, beach vlley-, street hckey- ja katukristapahtumia Lisää tapahtumia kauppatrille Seikkailu-urheilua Lemmikkitapahtumia yhdistettynä urheiluun "Jääkiekk n vallannut kaiken, mnipulisempaa tarjntaa tarvittaisiin." Knserttitiveita Pieniä ulkilmakeikkja, jita visi jakaa heinä- ja elkuun ajalle Puistknsertteja hillityllä piknik-teemalla Enemmän tunnettuja artisteja esiintymään Klassista musiikkia, kansainvälisiä taiteilijita Knsertteja vutiaille Ulkknsertteja lapsille, esim. Lasten Blues Bändien keikkja etenkin talvisin Varttuneelle väelle lisää knsertteja 9.3 MUSIIKKITAPAHTUMAT Musiikkitapahtumat Katusitantaa RMJ tai jku muu is festari takaisin Kirkssa keskiaikaista musiikkia päiväsaikaan 1- kertaa viikssa kesäisin Yhteislaulutukiita Pieniä klubeja, musiikkibaareja, kahvilakeikkja Musiikkityöpajja, jiden tutksia vidaan esittää esim. kadulla, trilla Rauma-sali ismpaan käyttöön Pitsiviiklla mnen kaupan sisäpihalle ilmaantuu esiintyjiä miksi vain pitsiviiklla? Muut ideat Matalan kynnyksen musiikkitapahtumia: paikalliset pienemmät esiintyjät, edullinen hinta kannustaisi ihmisiä liikkeelle Ikärajattmuus Tapahtumapaikkina esim. Otanlahti, Parpansali, sairaalan puistalue Klustermuksen jatk taattava Musiikkia alkuiltihin Tansseja Merskassa "Mahdllisuus kaikille sittaa trilla aina sen aukilaikina, kunhan n hyvän maun mitissa." 6

27 9.4 KAUPALLISET TAPAHTUMAT a) Messut Ruka ja harrastukset: Viinimessut Lähiruka- ja lumumessut Grillausta, katurukaa Rukatapahtuma ilman kaljatelttaa Kirjamessut Häämessut Käsityömarkkinat tai keskiaikamarkkinat Mttripyörä- / autmessut tai - esittelykiertueita Karavaanarien tapahtuma Urheilumessut Tekniikkamessut Kti, perhe ja muti: Asuntmessut Puutarhamessut Sisustusmessut: Nykyiset keskittyvät liikaa rakentamiseen kiinnstaakseen ihmisiä, jtka hakevat vain ideita. Kesämessut, jssa lisi kukkia kasveja ja kaikkea pihaan ja mökkeilyyn liittyvä Lapsiperheiden messut Vintage- tai kirpputrimessut Vaatemessut, mutitapahtumat Muut messuihin liittyvät ideat: "Messupaikka pitää saada keskustan alueelle tai jhnkin aivan muuhun ympäristöön, kuin urheiluhalliin. Löytyisikö satamasta hallia, tiilirakennusta tms., jssa tilaa esimerkiksi klmen teeman messuille?" Aukilajat ja aktiivisuus: Myöhäisempi aukil tiettynä päivänä viikssa /kuukaudessa Kauppakeskukseen timintapäiviä syksyn synkkyyteen Trimyynti useammin ja aktiivisemmin "Trille vaan myymään. Trimaksut tsi pieneksi tai ei llenkaan tiettyinä aikina." b) Kampanjat ja tempaukset Yhteen hiileen puhaltaminen: Vanhan Rauman liikkeiden yhteinen kampanjaviikk Pp-up -myymälöitä tietylle ajanjakslle maksutta yrittäjien käyttöön tyhjät liiketilat käyttöön Yrittäjien yhdessä suunnittelemia pakettimatkja perheille + hjattuja kierrksia Vanhaan Raumaan Paikallisuuden krstaminen: Erilaisia tempauksia, jssa tutaisiin esiin paikallista yrittämistä, esim. Ravintlapäivän tapaan Shppailuppaat ja kaupunkiin jalkautuvat ppaat sesnkiaikina Suvi Päi ja Tnttujen Yö -tyylistä timintaa 7

28 9.5 LAPSILLE JA PERHEILLE SUUNNATUT TAPAHTUMAT Liikunta ja leikki Kaunisjärvenpuistn lastenlaitteet Lajikkeiluja lapsille Seikkailupuist kk perheelle Liikuntatapahtumia aikuinen-lapsiperiaatteella: esim. rastikierrksia, pulkkamäkitapahtumia, pyöräretkiä Puistissa hjattua leikkiä tai hjelmaa kl 9 11 / "Kipparinpuistn kerhtiminta n erittäin hyvä, kesätiminta samin!" Kulttuuri- ja teemapäivät Keskuspuistssa teemapäiviä kk perheelle Histriaan liittyviä tapahtumia Lasten Blues Ilmaisknsertit, jtta kaikilla mahdllisuus sallistua Vapputapahtuma kaupungitallla Musiikkia ja eläimiä tapahtumiin Yhteisiä aktiviteetteja kuten pniajelua ja puuhahetkiä: esim. askarteluja, kivienmaalausta tai katupiirtämistä Muut ideat Pienikin tapahtuma riittää, paikalle esim. pal- tai pliisiaut Ohjattuja pieniä tapahtumia, jita lapset visivat suunnitella ja tteuttaa etukäteen kuluissa ja tarhissa Kk perheen yhteistapahtumia eri teemilla Tapahtumia meren rantaan Ktieläinpuist esim. Kuuskajaskarin saarelle 9.6 NUORISOLLE SUUNNATUT TAPAHTUMAT Liikunnalliset tapahtumat Uimarannalle pallilutapahtumia, beach wlley Aarrejahdit nurille: esim. "etsi maamerkki/plje keskustassa 5km X- khteiseen" Skeittausta Parkur-puist Keilausta Lajikkeiluja Tapahtumien avulla vidaan alittaa myös muita yritystimia ja - palveluja, esim. jpvukraus Kulttuuritapahtumat Festarit, vrt. RMJ tai Prvinssirck Työpajja ja harrastuskerhja nurten tiveiden mukaan Tuunausta, nikkarintia Paikka, missä tehdä luvalla rafitteja Ikärajattmia ja päihteettömiä keikkja ja knsertteja keskustassa Esim. Parpansaliin nurten bändejä ja avimia bändi-iltja Stand-up:ia, ulkilmadisk, räppibattle Peli-iltja Eri kulttuurien khtaamisiltja esim. kahvittelulla Muut ideat Pysyviä tilja ja tapahtumapaikkja nurille Tapahtumien tulee lla edullisia ja kaikille avimia Timintaa, jnka tuttamiseen ja järjestämiseen nuret saavat itse sallistua Viiknlppuisin timintaa ja kkntumispaikka, jssa lla vielä kl jälkeen "EI KILPAILUJA!! Vaan rentja tapahtumia nurislle, jssa saa tteuttaa itseään. " "Mitä tahansa, mikä nuria kiinnstaa. Sitä varten taas kannattaa järjestää ma kysely." 8

29 9.7 IKÄIHMISILLE SUUNNATUT TAPAHTUMAT Liikunnalliset tapahtumat Lavatansseja Kaikille avinta kuntilua Yhteisiä venyttelytukiita Kaunisjärven puistn kuntilulaitteet Kulttuuritapahtumat Knsertteja Yhteislaulutilaisuuksia Senirijuhannusfestarit Retkiä Lautapeli/shakki/karnka - jne. pelitapahtumia Yhteisiä kkntumisia kesäaikana esim. Parpansalin puistssa kerran viikssa. Jka kerralla visi lla ma teema, vetäjä ja musiikkia tai tanssia. Askartelutempauksia "Pistetään juhannukseksi pystyyn Sumen suurimmat senirijuhannusfestarit." Muut ideat Enemmän tapahtumia ja viihtyisyyttä vanhainkteihin Yksinäisille ikäihmisille timintaa Ikäihmisten ja lasten khtaamisenn edistäminen Teemaviikkja Hyödynnettäisiin muistja nuruudesta, esim. Olavi Virran aikaa Elhpeakerht ympäri länsirannikka visivat lla hyvä khderyhmä 9.8 MUUT TAPAHTUMAT Erilaisia teematapahtumia trilla, jissa alleviivattaisiin raumalaisuutta ja sen perinteitä. Keskusteluja päättäjien, asukkaiden, virkamiesten ja kauppiaiden välillä. Kaupunki visi tarjta kirpputritapahtumaan jnkin kadunvarren käyttöön. Liikkeiden lisi ltava viiklla yhtenä arki-iltana tai kerran kuussa pidempään auki, ns. late night shpping. Merikaupunkina tivisi enemmän mereen liittyvää. Ei mitään Ktkan meripäiviä, mutta jku purjeveneiden yhtä köyttä -tyyppinen teemaviikk visi tuda esille merellisiä vahvuuksia. 9

30 10) Rauma elävämmäksi -ideapajan tulkset ( ) Kesäkuun 9. päivä 015 Rauman Yrittäjät ry järjesti Psellissa ideapajan, jnka sallistujat phtivat ryhmissä ehdtuksia Rauman kaupunkikeskustan kehittämiseksi ja elävöittämiseksi. Alla levaan taulukkn n kttu ne ideat ja ajatukset, jtka eivät tulleet esille nettikyselyssämme. IDEA? MISSÄ? KUKA? MITEN? Julun aikaan panstaminen, esim. Wanhan Ajan Julumaa -teemajulu Vanhassa Rauma/ Pselli Rukayritykset maksua vastaan Markkininti, mainnta Klmen brändin yhdistäminen: Rakastunut Raumaan, I lve Rauma ja Rauman kaupunki Nettisivut, Facebk ja muut ssiaaliset mediat Kaupungille yksi henkilö hitamaan yhteistyötä ja Rauman brändiä Ilmittelua, markkinintia, tapahtumakalenteri Asunthtellit ja B&B Vanha Rauma + kesämökit Asukkaat/mistajat Air bnb -välityspalvelu & Vanhan Rauman asukasyhdistys Älypuhelinsvellus, Raumasta, jka kkaa tapahtumat ja tarjukset yhteen Sama sivust myös netissä (yhteinen ilme + sisältö) Prjekti ppilaitksille? Krdinivaksi tahksi esim. Rauman kaupunki ja yrittäjät OKL:n yrittäjyyskasvatuksen pintjakst Opinnäytetyö -pedagginen sa-alue -kaupallinen sa-alue -kulttuurinen sa-alue -histriallinen muse Rek-rukarinki Tri Tapahtuma yhdistetään liikkeiden ilta-aukiln Käsityökeskus: merimiesten käsityötaidt & -pitsikeskus, nypläysnäytös Sepäntal, Nkantrppa Hyödynnetään esim. OKL:n käsityöpettajalinjaa Rauma Oppaat/ City Help Kiertävät keskustassa Nurille kesätyötä tai työttömät yleensä Liikkuvat sähköptkulaudilla tai kävellen. Jkin selkeä tunniste: ei unifrmua vaan inf-liivi 30

31 11) Yhteenvet Rauma elävämmäksi -ideatyöskentelyn myötä tuli tunne, että ihmiset tdella välittävät siitä, millainen n tulevaisuuden Rauma. Tinen is havaint li se, että edes raumalaiset eivät välttämättä tiedä, mikä n ktikaupungin tarjnta kauppjen, tapahtumien tai palveluiden suhteen. Rauma elävämmäksi -kyselyllä nnistuttiin saamaan kkn ajatuksia ja ideita Rauman keskusta-alueen elävöittämiseksi. Kyselyn vastaajajukk saavutettiin netin kautta. Tulksia kannattaa siksi tarkastella siinä valssa, että vastaukset vat kurkistus nettimaailmassa liikkuvien henkilöiden mielipiteisiin. Tulsten perusteella vi sana, että ihmiset vat kiinnstuneita Raumasta ja välittävät siitä. Raumalla n paljn hyviä asiita: tapahtumia, paikkja, palveluita, liikkeitä, mutta niistä ei ehkä le sattu viestiä edes paikallisille asukkaille. Kehitettävien asiiden lista n kuitenkin pitkä: kaupunkikeskustan viihtyisyys ja vetvima kstuvat mnista tekijöistä. Vastaajat tuntuvat suhtautuvan muutksiin melk psitiivisesti. Tulkset antavat myös kuvan siitä, että vaikka nykyiselläänkin sattaisiin viestiä Rauman tarjnnasta aiempaa paremmin, myös tarjnnan khdentaminen eri jukille n tulevaisuudessa tärkeää. Lapset, nuret, perheelliset, senirit vat tisistaan eravia khderyhmiä. Tämän vuksi raprttiin n kttu mielenkiintisia yksittäisiä ideita khderyhmäkhtaisesti, kuten esimerkiksi senireiden juhannusfestarit. Näillä kyselyn tulksilla haastamme Rauman kaupungin, yritykset ja eri järjestöt sekä asukkaat timintaan entistä elävämmän Rauman aikaansaamiseksi. Haastamme myös asukkaat ja ulkpaikkakuntalaiset tutustumaan Raumaan, sen tarjntaan sekä kertmaan muille tästä hiensta paikkakunnasta. Nyt n aika kääriä hihat ja ryhtyä hmmiin! Outi Lehtrinne, Sari Mantere ja Riikka Piispa Rauman Yrittäjät ry Rakastunut Raumaan -kauppiaat Tämä raprtti n luettavissa jsta ideat vat vapaasti kenen tahansa pimittavissa ja hyödynnettävissä. 31

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

ELÄVÄ JANAKKALA Asukkaiden Janakkala yhteistyösuunnitelma, 4.2.2104 luonnos

ELÄVÄ JANAKKALA Asukkaiden Janakkala yhteistyösuunnitelma, 4.2.2104 luonnos ELÄVÄ JANAKKALA Asukkaiden Janakkala yhteistyösuunnitelma, 4.2.2104 lunns Nyt kun n kunnat laitettu susituimmuusjärjestykseen, niin vitaisiin tehdä kysely:" Mitä let tehnyt kuntasi viihtyvyyden hyväksi?"

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot