TUTUSTUMISMATKA Venäjän satama- ja logistiikkakeskushankkeet Pietarissa YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTUSTUMISMATKA 16-18.3.2011 Venäjän satama- ja logistiikkakeskushankkeet Pietarissa YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TUTUSTUMISMATKA Venäjän satama- ja logistiikkakeskushankkeet Pietarissa YLEISTÄ Matkan järjestäjä LIMOWA ry. Mukana oli yhteensä 17 logistiikka- alan asiantuntijaa. Matka toteutettiin linja- autolla reittiä Kotka- Helsinki- Tallinna (lautta)- Ust- Luga- Pietari-KotkaHelsinki. Tavoitteena oli päivittää satamakehityshankkeiden tämänhetkinen tilanne Ust-Lugan ja Bronkan satamien osalta, sekä tutustua suomalaisten kiinteistörakentajien projekteihin Pietarin alueella UST-LUGA Yhteyshenkilönä toimi Aleksander Kuznetsov, Admiral Makarov Academystä. Satamaesittelyn ja satamakierroksen suoritti Commercial Sea Port Ust-Lugan Autologistiikan johtaja Sergey Bobryshev. Commercial Se Port Ust-Luga hallinnoi kahta terminaalia satama-alueella, he hoitavat myös infran suunnittelun ja rakentamisen koko sataman alueella, samoin luotsauksen ja hinauspalvelut. Omien terminaaliensa, autoterminaalin ja juna-lautta terminaalin osalta heille kuuluvat myös satamatoiminnot sekä ahtaus. sataman alueella on 16 terminaalia. Projektiterminaali avautuu 2011 kesällä, jolloin aloitetaan metallituotteiden vienti. Satama-alueen lähistöllä on valmiina 115 HA logistiikkakeskustontti, joka on varattu kansainväliselle investoijalle (esim. DHL). Bio Fuel terminaalin kehitys ja rakentaminen on toistaiseksi pysähdyksissä. Havaintoja ja Sergeyn kertomaa: Vuonna 2010 autoja käsiteltiin kpl. Vuoden 2011 budjetoitu määrä on kpl. Pääosa autoista lastataan rautatievaunuihin ja toimitaan Moskovan itäpuolisiin kaupunkeihin. Junalastausta varten on kaksi lastaussiltaa. Kenttien viimeistelyn valmistuttua terminaalissa on varastotilaa autolle. Terminaalia käyttävät tällä hetkellä: Toyota- Eurooppa, KIA, Subaru ja Hyundai. Autoja tulee 1500 kpl /pvä ja lastataan 470 kpl/vrk, vaunuja lastataan 20 kpl / pvä. Junalauttoja liikennöi kaksi kappaletta kesästä 2011 alkaen. Toinen kahdesti viikossa, toinen kerran viikossa välillä Kaliningrad, Paldiisk-Ust-Luga, suorayhteys Sasnitziin on suunnitteilla, tällä hetkellä yhteys ajetaan vielä Kaliningradin kautta.

2 Kalustoa ja infraa Sisääntulotien kunto on erittäin huono, tie on kapea sekä idästä, että lännestä tultaessa, eikä tie sovellu raskaan kaluston käyttöön. Yhteys Tallinna-Moskova tielle on tarkoitus rakentaa vuonna Myös rautatieyhteys ro-ro ja konttiterminaaliin on yhden raideparin varassa. Väylien kapasiteetti on edelleen rajallinen. Toinen väylä, joka helpottaa pääväylältä ajoa U-L:n väylälle puuttuu edelleen. Kova talvi on myös hidastanut autolaivojen liikennettä. StP:n viikkolehti kertoi, että edellisellä viikolla oli 160 alusta odottamassa laituriin avustamista. Viikon loppuna Laivoja oli edelleen 130. Viikon 11 alussa uskottiin odottavien laivojen määrän putoavan 60 kpl:een. Nostokalusto oli uutta. Mobiilikalustoksi oli hankittu 2 kpl Liebherr 320 (105t) ja 1kpl Liebherr 280 (90t) Nämä nosturit olivat RoRo laiturilla (sivuporttialukset) laituria suunnitellaan projektikuljetuksiin. Laituripituus 440m. Konttiterminaaliin emme päässeet. Kalustona oli valmiina 2+2 kpl Konecranesin SGS nosturia, joista kaksi oli Post-Panamax tyyppisiä. Maapuolen siirrot ja pinoaminen on tarkoitus hoitaa lukeilla. Konttiterminaali n operaattori on NCC:n omistama First Container terminal. Konttiterminaalin toiminta käynnistyy kesällä Mikäli Pietarin terminaalin liikennemäärä ei lisäänny nykyisestä, on U-L:aan budjetoitu kontti- liikennettä TEU vuonna 2011 (StP ,14MTEU). Työvoima Terminaalissa työskennellään 7/24, 12 tunnin vuoroissa. Työvoima kuljetetaan Kingiseppistä, 55 km päästä terminaalin busseilla. Ust-Lugaan on rakennettu 5 kerrostaloa, joista 4 on asuinkäytössä ja yksi toimistotiloina. Asuintalot ovat kaasuterminaalin työntekijöiden käytössä. Ust-Lugaan on suunniteltu kokonainen kaupunki asukkaalle kaikkine tarvittavine palveluineen. Koulutetusta työvoimasta on pulaa. Työvoimaa on houkuteltu Pietarista huonoin tuloksin FIRST CONTAINER TERMINAL Kaupunkiterminaalin suurin pullonkaula on liian pieni pinta- ala. Toinen selvästi näkyvä haaste oli lähtevän ja tulevan liikenteen sujuvuus. Odotimme 25 min rautatieylikäytävän vapautumista. Toinen ulosmenoreitti oli mahdoton, koska ajokaista oli täynnä vastaan tulevaa liikennettä. Ust- Luga on NCC terminaalin II kehitysvaihe. Liikenne Ust-Lugan terminaaliin on tarkoitus aloittaa kesällä Valmiina on 4 kpl SGS konttinosturia sekä joukko lukkikalustoa, kaksi nostureista on Post Panamax tyyppisiä. Keskimääräinen kontin kiertoaika terminaalissa on 10 päivää talvella ja kesällä 6 päivää. Autojen palveluaika gate-gate on keskimäärin 2,5 tuntia, mikäli tullitarkastusta ei tehdä. Suurin osa konteista kuitenkin tarkastetaan. terminaalissa on tullin mobiililäpivalaisulaite. Konttien luovutus tapahtuu varaamalla luovutusaikaikkuna, joita on vuorokaudessa kolme. Tiedot tallennetaan järjestelmään, eikä muutoksia sallita. Oman aikaikkunan ulkopuolella palvelun saanti ei ole mahdollista. Aikaikkunoilla on pyritty vähentämään ruuhkaa satama-alueella. Se olikin siirtänyt ruuhkat mukavasti satama välittömässä läheisyydessä oleville maanteille. Nykyinen terminaali on ollut toiminnassa 13vuotta. Vuonna 2010 siellä käsiteltiin 1,14MTEU 24/7 työaikajärjestelmällä. Työvoimaa terminaalissa on 1000 henkilöä. Laituripituus on 780m ja syväys 11,5m. Käsittelyä ohjataan IT- management- ohjelmalla. Päivittäin lastataan 1500 autoa. 97% lasteista lähtee autoilla terminaalista. Ylikäytävähäiriöt johtuvat teräslevyrullien yms. rautatiekuljetuksista samassa terminaalissa. Terminaalissa on mahdollisesti Euroopan suurin reefer- kenttä. Reeferpaikkoja on 2800 kpl.

3 Aluskäyntejä vuodessa 720 kpl. Suurin terminaalissa vieraileva alus on MSC:n 3000 TEU:n laiva. Terminaali on rakennettu kapealle kaistaleelle ja se on suunnittelultaan sokkeloinen ja ahdas. Sisään tuleva ja lähtevä liikenne on viimeisen kahden vuoden sisällä eriytetty, joka parantaa liikenteen sujuvuutta. Lastaus tapahtuu lastaukseen varatulla alueella lähellä ulosmenoporttia, joten autot eivät enää seiso konttikasojen välissä ja hidasta lukkien toimintaa. Nostokoneet: 1kpl Liebherr 400, 2 kpl/2005/ 50t(under spreader) ja 5kpl/2008/50t ship to shore Panamaxgantryja. 12 kpl RTG:ja runsaasti one over two lukkeja (SISU, NOELL) NEUVOTTELU FENIX LTD:SSÄ BRONKA- HANKKEESTA SEKÄ KÄYNTI HANKKEEN TOTEUTUSPAIKASSA Läsnä: Aleksey Shukletsov, Mervi Nurminen, Kai Holmberg Olimme kuulleet Shukletsovin esityksen hankkeesta aamulla Hotellissa. Shukletsov piti heidän kilpailukykyvaltteinaan seuraavia tekijöitä: 1. lyhyt suojainen väylä terminaaliin 2. olemassa olevat rautatieyhteydet pääväyliin 3. hienot uudet tieliittymät kehätielle molemmista suunnista 4. työvoiman saatavuus

4 Esitystä seurasi käynti hankkeen rakennuspaikalla. Valmiina olivat tieliittymät kehätielle. Maarakennustöitä oli tehty kahden kuukauden ajan. (Liitteenä kuvia). Väylän ruoppaus on tarkoitus aloittaa jo 2011 aikana. Pääosa ruoppauksista suoritetaan 2012 aikana. Väyläsyvyydeksi saadaan tarvittaessa 16,2m, joka vastaa tulvapadon sulun vesisyvyyttä. Ruoppauksen suorittaa Rosmorport. Ruoppausmassoja syntyy 20Mm3. Osa läjitetään terminaalialueen itäsivustalle ja osa käytetään rakennusalueen pohjaksi stabilisointimenetelmällä. Olen kuullut aiemmin, että väyläsyvyys on 12,4m. Väylän pituudeksi pääväylältä/sululta tulee 6,42 km. Se vastaa 50 min. ajoaikaa sulanveden aikana. Tarkoituksena on toteuttaa hankkeen I-vaihe. Hankkeen kokonaisarvo on 400M. Se toteutetaan Public-Private tyyppisenä. Arvio liikenteen jakaumasta oli Ro-Ro 60%, kontit 40%. Fenix on neuvotellut Finnlinesin kanssa liikenteen aloittamisesta. Finnlines haluaa aloittaa ro-ron lauttavaunuilla. Kaksoisramppia ei ole aluksi vaadittu, eikä tarvetta Con-Ro käsittelyyn ole. Perusteluksi sanottiin konttiasiakkaiden puute. Kehätien puuttuva osa tulvapato valmistuvat kesän 2011 aikana ja virallinen avajaistilaisuus pidetään , joka on Vladimir Putinin syntymäpäivä. Bronkan sataman liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma ovat jo valmiina. Ne on tehty yhteistyössä Hampurin sataman kanssa (HPC). Operatiivinen suunnitelma Ro-Ro terminaalin osalta on tekemättä ja saamme tehdä siitä tarjouksen. He olivat kiinnostuneita myös koulutusyhteistyöstä, josta kävimme keskustelua. Tapasimme Mervin kanssa Shukletsovin tutustumiskäynnin jälkeen Fenixin toimistossa. Fenix kiinnosti NELIn ro-ro ja satamasuunnittelu osaaminen. Shukletsov esitteli hankkeen nykyisen Master-Planin. Keskustelimme ro-ro terminaalin toiminnallisista ratkaisuista, porttitoimintojen tilavarauksista ja toiminnallisuudesta, satamahenkilöstön koulutuskysymyksistä, terminaalien ohjausjärjestelmistä, tulli- ja rajatoimintojen integroimismalleista sekä potentiaalisista tavaratyypeistä/- virroista. Fenix toivoi saavansa NELIltä tarjouksen ro-ro terminaalin operatiivisesta suunnitelmasta. Tarjouspyyntö tuli

5 VIERAILU YITLENTEK YRITYSPUISTOON YIT:n kehittämä ja rakentama yrityspuisto on toiminut Pietarin Gorelovossa noin kaksi vuotta. YIT omistaa Gorelovossa n. 100 HA tontin, jossa on rakennusoikeutta jäljellä m2. Logistisesti alueen sijainti on erinomainen ja infra valmiiksi rakennettu sekä luvitettu. Alueelle ovat sijoittuneet mm. Ponsse ja Atrian lihajalostustehdas, meripelastustarvikkeita valmistava Viking Life, kosmetiikkavalmistaja Dermosil. Aluella sijaitseva logistiikkapuisto Gorigo tarjoaa alueen yrityksille logistisia palveluja. turvallisuus ja ympäristöasiat on myös hoidettu keskitetysti. Alueelle haetaan ensisijaisesti suomalaisia yrityksiä. Gorelovossa YIT tarjoaa yrityksille avaimet käteen periaatteella yritystiloja. Toimitilat vuokrataan sinne sijoittuville yrityksille ja YIT myy toimitilat kohteen loppusijoittajalle.

RAPORTTI CONTAINER TRANSPORTATION ; RUSSIA AT THE GLOBAL CROSSROADS Maaliskuu 22-23.3.2012, Hampuri

RAPORTTI CONTAINER TRANSPORTATION ; RUSSIA AT THE GLOBAL CROSSROADS Maaliskuu 22-23.3.2012, Hampuri RAPORTTI CONTAINER TRANSPORTATION ; RUSSIA AT THE GLOBAL CROSSROADS Maaliskuu 22-23.3.2012, Hampuri ATO Eventsin organisoima ja Port of Hamburg Marketingin sponsoroima Venäjän konttiliikenneseminaari oli

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä

Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Esiselvitys VEPU-projekti 29.3.2013 NELI hanke Ahlberg Arto Mylläri Mikko Kallionpää Kalle Cursor Oy NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

Yksi Straightwayn toiminnan muodoista on lisätä tietoa ja osaamista verkostomme sisällä ja vastaavasti verkostoitua muiden kansainvälisten

Yksi Straightwayn toiminnan muodoista on lisätä tietoa ja osaamista verkostomme sisällä ja vastaavasti verkostoitua muiden kansainvälisten Baltian satamakierros 11. 13.4.2011 (Klaipeda-Liepaja-Riika) Osallistujat: 1. Elina Multanen 2. Rolf Sandberg 3. Kimmo Lankinen 4. Nikolai Kuhharuk 5. Mervi Nurminen 6. Juha Kapraali 7. Tommi Laaksonen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17 HELSINGIN

Lisätiedot

1/2010. Nurminen Logisticsin vuosi 2009 Katsaus vuoden 2009 taloudellisiin tietoihin.

1/2010. Nurminen Logisticsin vuosi 2009 Katsaus vuoden 2009 taloudellisiin tietoihin. Asiakaslehti 1/2010 10 14 1/2010 2 8 10 14 16 18 20 Vaunut varmoissa käsissä Pietarissa sijaitseva Sortirovotšnyi- Moskovskin asema on vaunumäärissä mitattuna Venäjän viiden suurimman tavararatapihan joukossa.

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

English pages... 26 47

English pages... 26 47 Autumn 2008 English pages... 26 47 STEVIS 1 Finnsteve magazine 2/2008 Sisältö PUBLISHED BY: FINNSTEVE OY AB P.O. Box 225, FI-00181 Helsinki Finland Phone +358 10 565 60 Pääkirjoitus... 3 Nyt valmista...4

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Raskone Nopeasti takaisin tielle

Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Raskone Nopeasti takaisin tielle Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Raskone keskittyy kolmeen päälinjaan 4 Lahden Raskone sai uuden ilmeen 6 Vahdinvaihto Lahdessa 8 Yli puolet voisi vaihtaa merkkikorjaamon

Lisätiedot

S 2 2003 STEVIS F I N N S T E V E N T I E D O T U S - J A U U T I S L E H T I

S 2 2003 STEVIS F I N N S T E V E N T I E D O T U S - J A U U T I S L E H T I S 2 2003 STEVIS F I N N S T E V E N T I E D O T U S - J A U U T I S L E H T I 1 S i s ä l l y s l u e t t e l o S TEVIS PÄÄKIRJOITUS... 3 FINNSTEVEN TIEDOTUS- JA UUTISLEHTI Julkaisija: FINNSTEVE OY AB

Lisätiedot

3/2003. Ahtaaja on sataman monitaituri... 4. Ilman kunnossa olevia koneita ei tavarakaan liiku...8. Joulun valoa ja iloa...

3/2003. Ahtaaja on sataman monitaituri... 4. Ilman kunnossa olevia koneita ei tavarakaan liiku...8. Joulun valoa ja iloa... 3/2003 Ahtaaja on sataman monitaituri... 4 Ilman kunnossa olevia koneita ei tavarakaan liiku...8 Joulun valoa ja iloa... 14 STEVIS 1 Finnsteven tiedotus- ja uutislehti 3/2003 Sisällysluettelo JULKAISIJA:

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT

KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT KONTTILIIKENTEEN TILASTOPALVELUT ESISELVITYS Kati Raikunen 27.8.2008 Kotka 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä...4 Aihesanastoa...5 1. Johdanto...7 2. Saatavilla olevat tilastopalvelut...8 2.1. Yritysten tilastot...8

Lisätiedot

News. Nurminen. Tiukkaa transitoa Kaksi asiantuntijaa kertoo lääkkeensä Suomen transiton pelastamiseen. s. 8. Venäjän rautatierahtimaailman

News. Nurminen. Tiukkaa transitoa Kaksi asiantuntijaa kertoo lääkkeensä Suomen transiton pelastamiseen. s. 8. Venäjän rautatierahtimaailman Nurminen News Nurminen Logistics sidosryhmälehti 1/2013 nurminenlogistics.com Tiukkaa transitoa Kaksi asiantuntijaa kertoo lääkkeensä Suomen transiton pelastamiseen. s. 8 Lea ja Taisto Lea ohjaa, ja Taisto

Lisätiedot

S 1 2001 STEVIS. SÄHKÖISET PALVELUT...s. 3. ASIAKKAIDEN ARVIO FINNSTEVESTÄ: KURVI YLÖSPÄIN...s. 5. SATAMAN YHTEISET PELISÄÄNNÖT...s.

S 1 2001 STEVIS. SÄHKÖISET PALVELUT...s. 3. ASIAKKAIDEN ARVIO FINNSTEVESTÄ: KURVI YLÖSPÄIN...s. 5. SATAMAN YHTEISET PELISÄÄNNÖT...s. S 1 2001 STEVIS F I N N S T E V E N T I E D O T U S - J A U U T I S L E H T I SÄHKÖISET PALVELUT...s. 3 ASIAKKAIDEN ARVIO FINNSTEVESTÄ: KURVI YLÖSPÄIN...s. 5 SATAMAN YHTEISET PELISÄÄNNÖT...s. 9 TURKU ON

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja 6-7 8-9 JOULUKUU 2004. Toimitusjohtajan palsta. Containerships Ltd

Sisällysluettelo. Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja 6-7 8-9 JOULUKUU 2004. Toimitusjohtajan palsta. Containerships Ltd Sisällysluettelo JOULUKUU 2004 Toimitusjohtajan palsta Containerships Ltd Litken terminaalin ruoppaustyöt Sillamäen paalutustyöt 3 4 5 6-7 Nordic Giant ja Avon s. 5 Kansainvälinen maa- ja vesirakentaja

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti

Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti OuluPort Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti 2-2009 NO SMOKING Satamalla uusi strategia Nuottasaaren laiturille merkittäviä parannuksia Luoteis-Venäjän

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

PORIN JA RAUMAN SATAMIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

PORIN JA RAUMAN SATAMIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 161 2009 PORIN JA RAUMAN SATAMIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS 2008 VUOSIKERTOMUS 37 Länsisatama 2008. Kuva: Juha Peurala, Taideteollinen korkeakoulu Sisällysluettelo Helsingin satama.............................. 3 Satamajohtajan katsaus........................ 4

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

NeWS. Nurminen. logistiikkaratkaisuja jo 125 vuoden ajan Kolme katsausta tämän päivän ja tulevaisuuden logistiikka-alaan. s. 9

NeWS. Nurminen. logistiikkaratkaisuja jo 125 vuoden ajan Kolme katsausta tämän päivän ja tulevaisuuden logistiikka-alaan. s. 9 Nurminen NeWS Nurminen Logistics sidosryhmälehti 2/2011 nurminenlogistics.com logistiikkaratkaisuja jo 125 vuoden ajan Kolme katsausta tämän päivän ja tulevaisuuden logistiikka-alaan. s. 9 Huolitsija sorvin

Lisätiedot

LOGISTINEN KONSEPTI TOIMIJALLE SUPERTERMINAALI TYÖOSIO 1 - RAPORTTI

LOGISTINEN KONSEPTI TOIMIJALLE SUPERTERMINAALI TYÖOSIO 1 - RAPORTTI LOGISTINEN KONSEPTI TOIMIJALLE SUPERTERMINAALI TYÖOSIO 1 - RAPORTTI ELLO projekti: WP4 EcoHub konseptin kehittäminen Toimitusketjujen hallinnan KT -keskus 3.6.2011 Jyrki Luukonlahti TIIVISTELMÄ... 2 1

Lisätiedot

Nurminen Asiakaslehti 1/2008 news

Nurminen Asiakaslehti 1/2008 news Nurminennews Asiakaslehti 1/2008 Pääkirjoitus Katse pallossa, peli hallussa Kuvat: annika rauhala 6 18 12 1/2008 2Kalanteria kuljettamassa Nurminen Heavyn kyydissä. 6Erikoiskuljetusta raiteilla Nurminen

Lisätiedot

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 7 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 13 Satamatoiminnot

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16 Alan uutuudet ja uutiset Nro 4/2008 Voittoisa SHOGUN s.9 Nopea JUNAYHTEYS avautuu aikataulussa s.16 Kiroileva SIILI saa jatkoa s.42 Marraskuussa 2008 K avataan Euroopan modernein logistiikkakeskuskakeskus

Lisätiedot