RAPORTTI CONTAINER TRANSPORTATION ; RUSSIA AT THE GLOBAL CROSSROADS Maaliskuu , Hampuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI CONTAINER TRANSPORTATION ; RUSSIA AT THE GLOBAL CROSSROADS Maaliskuu 22-23.3.2012, Hampuri"

Transkriptio

1 RAPORTTI CONTAINER TRANSPORTATION ; RUSSIA AT THE GLOBAL CROSSROADS Maaliskuu , Hampuri ATO Eventsin organisoima ja Port of Hamburg Marketingin sponsoroima Venäjän konttiliikenneseminaari oli aihepiiriltään kiinnostava ja paikalle oli saapunut vaikuttavan puhujakaartin lisäksi n. 100 hengen yleisö kaikista Itämeren alueen maista, suurin osanottajajoukko oli saapunut Venäjältä. Seminaari oli vaiheistettu lyhyisiin asiantuntija-alustuksiin ja niiden jälkeen käytyihin kahteen paneelikeskusteluun, joiden ilmapiiri oli välillä jopa jännittävä, asiantuntijoiden ollessa kiihkeäsi erimieltä keskustelluista aihepiireistä. Ensimmäisen paneelikeskustelun aiheena oli reeferkonttiliikenne Venäjällä ja toisen keskustelun aiheena konttitransito Venäjän läpi; totta ja tarua. Konferenssin avaussanat lausuivat Saksalais-Venäläisen Kauppakamarin johtaja Sergey Nikitin ja Hampurin Kauppakamarin johtaja Corinna Nienstedt. Ensimmäisen osan aiheena oli Venäjän konttiliikenteen kehitys kansainvälisten suhdanteiden valossa. Puheenvuorot aloitti Tri. Jürgen Sorgenfrei, IHS Globalista. Häntä meillä on ollut ilo kuulla aikaisemminkin samoista aihepiireistä. Hänen näkemyksensä mukaan Venäjän konttiliikenteen kehittymiseen vaikuttavat maailmantalouden trendit kuten Lähi-Idän poliittinen jännite, energian, ruoan ja raaka-aineiden hintojen nousu, monien suurten talouksien heikko BKT:n kehitys ja Japanin katastrofi, sekä yleinen verojen nousu. Venäjän oman talouden, konttiliikenteen kasvulle riskiä muodostavina tekijöinä hän mainitsi suuria investointeja vaativat Venäjän perusteollisuuden sekä raaka-aine tuotannon, poliittisen epävarmuuden kasvun, pahenevan korruption sekä heikentyneen investointi-ilmapiirin, pääoman katoamisen maasta sekä öljyn hintakehityksen. Venäjän talouden toipuminen ja vahva rupla lisäävät kulutusta ja näin ollen tuonnin määrää. 80% tuonnista tulee Euroopasta ja vienti menee pääosin Kiinaan ja Turkkiin rautateitse. 80% merikuljetuksista kulkee Itämeren satamien kautta. Yksityisen kulutuksen kasvu tasaantuu ja infran kehittyminen vaatii paljon investointeja. Venäjän ja EU:n välinen liikenne hoidetaan pääosin maan- ja rautateitse. Venäjä on suurin kauppakumppani mm. Suomelle, Baltian maille, Saksalle ja Puolalle. Sorgenfrei ennusti Pietarin sataman konttiliikenteen kasvavan 5-7% vuosittain vuoteen 2030 mennessä, ollen n. 7,5 miljoonaa TEU vuonna Kaliningrad kasvaa saman verran prosentuaalisesti n. miljoonaan TEU vuoteen 2030 mennessä riippuen talouskasvusta. Ust-Lugan hän arvioi kasvavan enemmän kuin satama itse on arvioinut. Venäjän konttiliikenteen kokonaisvolyymiksi vuonna 2030 hän ennusti n. 14 miljoonaa TEU. Pietarin sataman kapasiteetti ei riitä, ellei Bronkaa rakenneta. Venäjän suurinta konttisatamaa suunnitellaan Mustallemerelle ja sen realisoituminen voi muuttaa kokonaisuuden. Seuraavana Ruslan Nikitin Novorossiyskin saman talousjohtaja ennusti konttiliikenteen kokonaisvolyymiksi jo vuoteen 2020 mennessä miljoonaa TEU. Mustanmeren kautta kulkeva konttivolyymi oli vuonna % kokonaisliikenteestä ja hän ennusti sen nousevan ainoastaan 15% kymmenessä vuodessa. Venäjän reeferkonttiliikenne tulee kolminkertaistumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja osaamista eikä kapasiteettia ole (esim. Kaliningradissa ei ole riittävästi reeferpaikkoja). Läpäisykyky perustuu Mustanmeren terminaalien, jotka pystyvät käsittelemään valtamerilaivoja, kasvuun. ABB Novorossiyskin kasvuennuste on 12,1% vuoteen 2025 mennessä TEU -> 2,2 miljoonaan TEU, tästä määrästä hän arvioi oman yhtiönsä osuuden olevan n. 95%.

2 Muista terminaaleista hän arvioi kasvavan Kaliningradin, Baltiskin terminaalin, josta n. ¼ on valmiina vuonna 2013 kapasiteetti TEU, max TEU laivakoko. Primorsk konttiterminaalin kapasiteetti miljoona TEU. NCSP nelinkertaistaa kapasiteettinsa. Riskinä nähdään konttikuljetusten väheneminen ja siirtyminen muihin kilpaileviin satamiin. Rostovin sataman laajennushankkeista hän ei osannut kertoa, mutta mainitsi että alueella on paljon kuluttajia ja potentiaalia. Tie- ja rautatieinfran parantaminen vaatii paljon työtä ja investointeja. Hän kommentoi myös sitä, että tavaraa tulee edelleen menemään Suomen reitin kautta, koska se on luotettava. Seuraavana kuulimme Roy Gummingsia, Global Ports Global Ports oli Venäjän suurin konttioperaattori vuonna Moby Dik ja Yaninon terminaalien lisäksi he operoivat PLP terminaalissa Pietarissa, Helsingissä ja Kotkassa, Muugassa (VEOS) ja Vostochnyssä (VSC), joka on Venäjän Kauko-Idän suurin konttiterminaali. Hän ennusti vuonna 2013 mennessä olevan 86% Itämeren alueen terminaalien konttikäsittelykapasiteetista käytössä. Konttiliikenteen kasvun veturit ovat Venäjän viennin kontittumisasteen nousu, Venäjän tuonnin voimakas kasvu suuren kulutuskasvun vetämänä, jotkut voimakkaasti kasvavat teollisuudenalat (kierrätys, valmistus), kontittumisaste on Venäjällä vielä erittäin alhainen verrattuna muihin teollistuneisiin maihin. Historiasta voimme lukea jopa nelinkertaisia konttiliikenteen kasvulukemia tiettyinä ajanjaksoina, joten kaikki on mahdollista. Uudet satamaprojektit, jotka jo tunnetaan esim. Ust-Luga ja 4th Stevedoring Co tuovat lisäkapasiteettia yhteensä TEU ja ovat toimintavalmiita vuonna Bronka, Lomonosov ja Ust-Luga Gulftainer, joiden statusta ei kapasiteetin eikä aikataulujen osalta ole vielä vahvistettu. Taman on ns. Green Field projekti, jonne tulee kapasiteettia n TEU vuoteen 2015 mennessä. Hän kertoi lisäksi omien terminaaliensa kasvusuunnitelmista, jolloin Itämeren alueen Global Portsin konttikäsittelykapasiteetti nousisi 2, miljoonaan TEU, Kauko-Idän kapasiteetti 2,2 miljoonaan ja sisämaan terminaalit Venäjällä TEU. Hän mainitsi myös suunnitelmista nopean konttijunayhteyden käynnistämisestä Helsingin konttiterminaalin ja Yaninon välillä vuonna Lopuksi hän totesi, ettei laajennuksia toteuteta, mikäli markkinoiden kasvu hidastuu, tai jos liikenneverkosto ei toimi. Venäjän konttiliikenne kasvaa veturinaan talouskasvu ja toimitusketjujen kehittäminen ja jakeluverkostojen kehittyminen, uutta terminaalikapasiteettia syntyy ja että Global Portsilla on paras sijainti hallita kasvua. Claudia Roller kertoi meille konttiliikenteen kasvusta ja Hampurin hienoista tuloksista kilpailijasatamiin verrattuna. Hampurin kasvulukemat vuonna 2011 olivat 14,2%, Rotterdamin ollessa 6,5% ja Antwerpenin 2,3%. Hampurissa transiton kasvu 27% Konttiliikenteen kasvu koko Itämeren alueella oli 28,2%. THC:n eroista satamien välillä, hän mainitsi että on vaikea saada selkoa mitä THC:n kunkin sataman osalta on sisällytetty, mutta antoi kuitenkin ajattelemisen aihetta seuraavilla luvuilla: TCH Gdansk EUR Göteborg EUR Ust-Luga EUR Rotterdam EUR Bremerhaven EUR Rautatieyhteys Minsk-Moskova ja Pietari-Moskova toimivat hyvin. Suomen reitti on ajallisesti huomattavasti lyhyempi kuin esim. Brest-Moskova. Kielin kanava vaatii nopeasti korjausinvestointeja, nyt keskustellaan siitä kuka sen rahoittaa. Kanava ja sen toimivuus on kuitenkin kaikkien Itämeren alueen satamien toiminnan kannalta korvaamaton.

3 Valtamerilaivat kulkevat jo nyt mm. Pietariin, Klaipedaan, Gdanskiin, Göteborgiin, Aarhusiin Hampuriin. Kaikki laskevat ennusteissaan samoja volyymejä, Venäjän volyymejä ja kapasiteettia rakennetaan sen mukaan. Maersk, MSC ja G6 ovat aloittaneet suorat käynnit Itämerelle ja tarjoavat samoja tuontihintoja Kiinasta Gdanskiin kuin Hampuriinkin. Claudia kysyikin miten käy kilpailulle, kun lisäksi EU rahoittaa Puolan satamien ja liikenneinfran rakentamista? Valtamerivarustamojen vaatimuksia: - jäärajoitteeton satama - kapasiteetti vähintään 8000 TEU laivoille - terminaaliyhteistyö (omistus tai hub) - hyvät yhteydet (feeder, tiestö, rautatie) - hyvä syväys ja navigoitava väylä - houkutteleva liikenteen kokonaisvolyymi - kohtuulliset väylä- ja bunkkerimaksut - toimivat palvelut (laiturit, nosturit, varastot) Käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu reeferkonttien kuljettamisesta ja käsittelystä Venäjällä. Keskustelemassa olivat edustajat InfraNews, VICONT Trading, Thermo King, Johnson Controls, InterValira, Sungate, Monolit ja TransContainer yhtiöistä. Yleisenä havaintona voisi todeta, ettei reeferkonttien kuljettamisesta ja tarvittavasta kalustosta sekä kuljettamiseen, että varastointiin ja huoltoon ole juurikaan kokemusta eikä osaamistakaan. Tässä saattaisi olla vielä markkinaa Venäjällä. Pietarin kautta kulkee reefereissä lihaa ja hedelmiä ja Mustanmeren satamien kautta hedelmiä ja vihanneksia mm. Turkista sekä idän satamien kautta kalaa. Rautatiet aiheuttaa asiakkaiden mielestä jatkuvasti ongelmia ja lastit pilaantuu. Infra rautatieterminaaleissa ei sovellu reefereiden, käsittelyyn, kuljettamiseen ja varastointiin. TransContainerin edustaja ei vastannut yleisön kysymykseen tariffien äkillisistä muutoksista ja arvaamattomuudesta. Varustamot eivät halua antaa kalustoa, kalusto on kortilla, pitkät transitoajat. Vain kolmella rautatieyhtiöllä on oikeus kuljettaa reeferkontteja Venäjällä. Iltapäivällä Bakhtier Kasimov, Moskovan Eteläisestä jokisatamasta ja Stanislav Winogradow, Rhenuksesta kertoivat Venäjän sisävesiliikenteen mahdollisuuksista konttikuljetuksissa. Venäjän sisävesiverkosto on km pitkä, 126 satamaa, syväys 3,6 m, kalustoa yksikköä, navigaatioaikaa vuodessa 180 päivää, 5500 t m/v. (Vrt. Euroopan sisävesiverkosto 6500 km). Joitakin koelaivauksia on tehty Pietarin ja Moskovan välillä. Kuljetusaika on lähes kaksi viikkoa, joten asiakkaat eivät halua käyttää. Kansainvälisiä kuljetuksia ei vielä sisävesiverkostoa myöten voi tehdä, koska tullaus hoidetaan merisatamissa. Jokisatamia kuitenkin laajennetaan. Haasteellisia ovat sillat, kanavat, sulut ja järvirajoitukset. Matkustajaliikenne sekä tankkilaivat saavat prioriteetin, joka hidastaa kuljetusaikaa sekä ajoittain vedenkorkeus Don joella. Laivojen kapasiteetti on pieni, satamissa ei ole konttien käsittelyyn tarvittavaa kalustoa, hintakilpailukykyä verrattuna juna- ja autokuljetuksiin ei ole, laivoja kiinnostaa enemmän bulkkilastit (hiekka, puu). Sisävesiliikenteelle saattaa löytyä rooli, kun kontittumisaste nousee ja tulee mahdolliseksi kuljettaa tullaamatonta tavaraa sisävesiteitse. Pitkillä etäisyyksillä, juna on vielä parempi vaihtoehto. Moskovan Eteläiseen jokisatamaan tulee laajennuksen myötä kuitenkin projektilastin käsittelymahdollisuudet ja rautatieyhteys sekä varastotiloja ja suora maantieyhteys 3 kehätielle. Stanislav Stankevich, TransContainer Rautatiekonttikuljetusten päävirta kulkee Vladivostokista Moskovaan Transsiberian rautateillä. Toinen Berliini-Warsova-Kiev-Moskova ja Milano-Kiev-Moskova näissä toimivat päivittäiset konttivirrat, seuraava on suunnitteilla Helsingin kautta Eurooppaan (?). Suorat kuljetukset Euroopasta mm. Skodan ja VW:n Kalugan tehtaille kulkevat Brestin kautta.

4 Tämä yhteys on päivittäinen, kuljetusaika telinvaihtoineen 4 päivää Berliini-Kaluga. Duisburgista hoidetaan BMW:n liikenne Kiinaan viikoittaisella junayhteydellä, kokonaiskuljetusaika 16 päivää. BMW:n komponenttitoimitukset Kiinasta hoidetaan nykyisin lentorahdin sijasta junalla, viidesti viikossa, kuljetusaika 18 päivää. Fiatin liikenne oli 2-3 junaa viikossa, mutta loppui tariffinkorotukseen vuonna Ongelmat syntyvät edelleen tullauksessa. Asiakkaat tekevät kuulemma virheitä asiakirjoissa. Yleisöstä kysyttiin, miksi ihmeessä transitoliikenteen asiakirjat yleensä kiinnostavat Venäjän viranomaisia, jos sinetit ja vaunun + kontinnumerot täsmää. Asiakas on yleensä kuljetus- tai huolintaliike. Käyvät neuvotteluja suoraan myös varustamojen kanssa, mainitsi MSC ja CMA:n. Mondi Syktyvkarin edustaja Vladimir Bondarevsky esitteli toimivan konttijunasysteemin, joka on Eurooppalaisten paperitehtaiden tapaan suunniteltu palvelemaan suoraan tuotannosta tapahtuvaa lastinkäsittelyä tehtaalta satamaan. Käyttävät Pietaria vientisatamana. Kontit palautuvat tehtaalle suoraan käytöstä ja puhdistus ja tarkastus tehdään tehtaan omassa konttiterminaalissa, investoitu Block train on hänen mielestään toimiva ja hintakilpailukykyinen. Ostavat palvelun huolitsijalta ja tyhjät vaunut palautuvat tehtaalle. Vaunuissa on valmiina konttikulmat ja 24/7 toimiva operointi helpottaa tuotannon suunnittelua. tehtaan tuotannonohjausjärjestelmästä on yhteys RZD:n järjestelmään. (SAP 3). Seuraavan paneelikeskustelun aiheena oli konttitransito Venäjän kautta totta ja tarua ja koska keskustelun henki oli jo sen verran kiihkeä jäin kuuntelemaan vielä tämänkin session. keskustelijoita oli TransSiberian rautatiesihteeristön edustaja, Global Ports, NEA, Inter Valira, Sungate ja TransContainer yritysten edustajat. Puheenjohtaja heitti keskustelun pohjaksi kysymyksen siitä, tuleeko Transiberian rautatie toimimaan koskaan vaihtoehtona valtamerikuljetukselle? Sen jälkeen saimme sen verran toisistaan poikkeavaa informaatiota konttivolyymeista ja kapasiteetista, että ainakin minä ja tulkki olimme aivan sekaisin siitä, mitä todellisuudessa kulkee Transsiberian rautatien kautta tänä päivänä. Jälleen keskityttiin keskustelemaan virheistä papereissa, lisäksi infraan ei investoida samalla tavalla kuin satamiin ja kaluston saatavuus on muodostunut ongelmalliseksi, myös kuljetusaikaan eikä annettuun tariffiin voi luottaa. Global Portsin edustaja ei usko rautatien koskaan kilpailevan merirahdin kanssa. Tuotteen on oltava luotettava ja hinnan ennakoitava. Rautatie saattaa tulla vaihtoehtoiseksi kuljetusmuodoksi joillekin tavaraerille, jotka arvostavat tiettyjä ominaisuuksia kuljetuksissa, kuten kuljetusaikaa. Nykyään tarjottu kuljetusaika pitää tuplata, että päästään todellisiin toteutuneisiin kuljetusaikoihin! Pelureita on paljon, operointi näyttää syystä tai toisesta ottavan aikaa ja depot ja terminaalit, jotka pystyvät käsittelemään kontteja ovat harvassa. Panostetaanko omaan liikenteeseen, kun rahtia kulkee 70 junaa päivässä, eikö transito kiinnostakaan, kun tulli vaikeutta rahdinkuljettajien elämää, kysyi puheenjohtaja? Yhdelläkään operaattorilla ei ole volyymiä täyteen junaan, eikä yhteistyöhalua löydy aamulla keskustelu jatkui Venäjän konttiliikenneinfran haasteiden parissa. Kuulimme aluksi EU edustajan Knut Fleckensteinin puheenvuoron tavarakuljetusten ja logistiikan merkityksestä EU:n ja Venäjän välisessä kaupankäynnissä. Fleckenstein on EU-Venäjä työryhmän puheenjohtaja ja kuljetuskomitean jäsen. WTO jäsenyyden odotetaan parantavan investointi-ilmapiiriä ja luovan varmuutta, joka parantaa kauppasuhdetta. 75% Venäjän investoinneista tulle EU alueelta. Useita uusia yhteistyöryhmiä on perustettu mm. EU-Venäjä Transport Dialog parantamaan infraa ja vahvistamaan logistiikka strategioita v. 2005, TEN-T verkosto ja merten moottoritie konseptit v Venäjä tuli mukaan partneriksi Pohjoisen ulottuvuuden projektiin EU:n Valkoisen Kirjan mukaan parannetaan naapurimaiden kanssa ihmisten ja lastin parempaa liikkumista kehittämällä EU:n liikenneverkostoa suunnitelmallisesti vuoden 2010 Corridor hankkeissa, koskee menettelytapojen yksinkertaistamista myös ShortSea liikenteessä. Konttiliikenteen lisääntyessä, yhteistyötä venäjän ja EU:N välillä on tiivistettävä.

5 Lastivirtojen siirtäminen maanteiltä merelle on Valkoisen Kirjan tavoite. Fleckenstein olisi hyvä tavata ja keskustella satama- ja infrainvestointien vaikutuksista eri maiden ja eri transitoreittien kilpailukyvylle, kukaan ei tunnu seuraavan kokonaisuutta ja EU investoi ylikapasiteettiin Itämeren alueella. Konstantin Sokolov kertoi Ust-Lugan suunnitelmista ja Jean Jacques Moyson esitteli juuri tutustumamme DCT konttiterminaaliprojektin Gdanskissa ja kävi Claudian kanssa varsin kiihkeän, mutta kohteliaan keskustelun kilpailun vääristymisestä. Tallinnan satamaesittelyn piti Eric Ringmaa ja automaation vaikutuksia ja uutta teknologiaa konttiseurantajärjestelmiin valotti Naviksen Sergio Blanco Benavides. Päivän lopuksi kuultiin mielenkiintoinen ja kiivas puheenvuoro InfraNewsin konsultti Alexey Bezorodovilta. Hän aloitti räväkästi toteamalla, että Itämerellä on monopoli, kontit menee Pietariin, joka vielä toistaiseksi niiden kanssa pärjäilee, koska terminaalit laajentavat mahdollisuuksien mukaan ja siirtävät ongelmaa sisämaan terminaaleihin ja maantielle, joka on yhtä suurta ruuhkaa ja konttijunaa aina Pietarista Moskovaan asti. Volyymit heittelee ylös ja alas, kokonaislogistiikan hallinta puuttuu, tulli ei edelleenkään toimi ja liikenne ruuhkautuu terminaalien ympärille. First Container Terminal ja PLP ovat RZD:n tukemia terminaaleja, eikä operaattorien välillä ole todellista kilpailua. Suomen reitti hänen mielestään häviää pikkuhiljaa ja Suomeen tehdyt satamainvestoinnit ovat olleet turhia, kapasiteettia olisi ollut omiin tarpeisiin riittävästi investoimattakin. Suomen reitti on kallis ja rajaruuhkat vaikeuttavat liikenteen sujuvuutta, vaikkakin palvelu on hyvää. Suomen reitti voi tarjota Venäjälle kapasiteettia TEU, ei enempää. Venäjän satamien kapasiteetti on n. 4 milj. TEU, jos mitään ei tehdä tulee ongelma konttivolyymin kasvaessa 8 milj. TEU seuraavan kolmen vuoden aikana. Trassiberian ongelmia ovat tullaus ja tariffit (korruptio ja harmaa talous). Se ei koskaan tule kilpailemaan Itämeren alueen satamien kanssa. (tai yleensä kenenkään kanssa). Itämeren alueen satamat tulevat hoitamaan yli 50% Venäjän konttiliikenteestä, nykyiset terminaalit eivät riitä. Bronka on liikenneyhteyksiltään paras konttiterminaalin paikka, mutta sen suunnittelu on hänen mielestään asiantuntematonta ja siellä pyörii varastettua rahaa. Lomonosov ei ole sataman paikka! Jotkut asiakkaat haluavat edelleen käyttää Baltian reittiä ja Suomen reitti kallistuu koko ajan ja rajanylitys vaikeutuu. Katsokaa nettisivuja Mielenkiintoinen seminaari päättyi Hampurin satamakierrokseen, jonne en kuitenkaan lentoaikataulun vuoksi ehtinyt. Parasta antia oli tieto konttiliikenteen kehityksestä ja siitä mitä venäläiset, joita seminaariyleisöstä oli suurin osa, ajattelevat kilpailusta satamien välillä ja missä mennään investoinneissa, miten Suomen reitin kilpailukyvyn saattaa käydä, ellei reittiä strategisesti hyväksytä yhdeksi kuljetuskanavaksi Venäjän tuonnille ja viennille. Myös se, että Suomen reitti on edelleen yhtenä vaihtoehtona joukossa on vielä positiivinen asia, vaikka suomalaisen sataman edustajaa ei esitelmöitsijöiden joukosta löytynytkään. Mervi Nurminen

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009 TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.4.29 Päätutkimuskysymys Minkälaisia lisäarvopalveluja Suomen transitoliikenteessä on käytössä ja millaiset ovat lisäarvopalvelujen

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU PYRIN ANTAMAAN VAIN PIENEN PINTARAAPAISUN TÄLLÄ HETKELLÄ

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä 0 MKK pähkinänkuoressa Turun yliopiston erillislaitos Perustettu 1980 5 toimipistettä 42 työntekijää Vuonna 2011: 38 julkaisua

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Russian railways..today..in the future

Russian railways..today..in the future Russian railways.today..in the future Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit

Lisätiedot

Merikuljetukset maailmankaupan ja liikennejärjestelmän osana. Professori Jorma Mäntynen

Merikuljetukset maailmankaupan ja liikennejärjestelmän osana. Professori Jorma Mäntynen Merikuljetukset maailmankaupan ja liikennejärjestelmän osana Professori Jorma Mäntynen Alderton 2005: Port Management and Operations Maailman meriliikenne The Geography of Transport Systems http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/img/map_strategic_passages.pdf

Lisätiedot

Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010

Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Russian railways Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit Sementti

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v)

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v) 87 LIITTEET Liite 1 n suuralueiden ja n suuralueiden 2003 (1 000 tonnia/v) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kontitettu tavara Puutuotteet Kappaletavara Kuiva bulk Nestebulk 10 000

Lisätiedot

Logistiikkaratkaisut Venäjällä nyt ja tulevaisuudessa. Passion Logistics Oy

Logistiikkaratkaisut Venäjällä nyt ja tulevaisuudessa. Passion Logistics Oy Logistiikkaratkaisut Venäjällä nyt ja tulevaisuudessa Passion Logistics Oy Passion Logistics Yhtiö on perustettu kesäkuussa 2012, kaikilla omistajilla on pitkä tausta logistiikka-alalta Yli 30 vuoden kokemus

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17

Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 VR Cargo 2007 Kuljetukset 40,3 miljoonaa tonnia Liikevaihto 342,9 MEUR Markkinaosuus

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen liikennestrategiapäivillä Savonlinnan seudun kuntayhtymä Waterways Forward -projekti Vesiliikenne on olennainen osa Itä-Suomen

Lisätiedot

VR Transpoint Rautatielogistiikan kehitysnäkymiä. LuostoClassic Business Forum 7.8.2015

VR Transpoint Rautatielogistiikan kehitysnäkymiä. LuostoClassic Business Forum 7.8.2015 VR Transpoint Rautatielogistiikan kehitysnäkymiä LuostoClassic Business Forum 7.8.2015 Organisaatio Konsernipalelut Matkustajaliikenne Logistiikka Junaliikennöinti Corenet Oy 60 % 2 Monipuolinen palveluyritys

Lisätiedot

SUPERSATAMA LOGISTIIKKAKETJUSSA. Kymenlaakson kauppakamarin Logistiikkapäivä Kotka 30.5.2011 tj. Kimmo Naski HaminaKotka Satama Oy

SUPERSATAMA LOGISTIIKKAKETJUSSA. Kymenlaakson kauppakamarin Logistiikkapäivä Kotka 30.5.2011 tj. Kimmo Naski HaminaKotka Satama Oy SUPERSATAMA LOGISTIIKKAKETJUSSA Kymenlaakson kauppakamarin Logistiikkapäivä Kotka 30.5.2011 tj. Kimmo Naski HaminaKotka Satama Oy Port of HaminaKotka Suomen suurin SATAMA * HaminaKotka TARJOAMME: Erinomaisen

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola, Liikennevirasto 26.3.2015 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja

Lisätiedot

intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa

intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa KombiSuomi Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa tutkija Tommi Mäkelä 2 Viitekehys ja lähtökohdat Yleisen Teollisuusliiton toimeksiannosta osana KombiSuomi-hanketta

Lisätiedot

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen Oulun Satama 2013 Valtuustokoulutus Kari Himanen www.ouluport.com Visio Oulun Satama on pohjoisen Euroopan johtava satama www.ouluport.com Palvelut Hallinto Talous Henkilöstö Aluspalvelut 24/7 Nosturipalvelut

Lisätiedot

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista Ville Henttu Työryhmä: Ville Henttu, Lauri Lättilä, Juha Saranen, Olli-Pekka Hilmola Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Prikaatintie 9, FIN-45100

Lisätiedot

KUINKA TALOUSKRIISI NÄKYY ITÄMEREN MERIKULJETUKSISSA

KUINKA TALOUSKRIISI NÄKYY ITÄMEREN MERIKULJETUKSISSA KUINKA TALOUSKRIISI NÄKYY ITÄMEREN MERIKULJETUKSISSA Antti Saurama Itämeri-foorumi, Turku, 15.5.2009 0 Esityksen sisältö Itämeren merikuljetukset ja kehityskuva Talouskriisi merellä Suomen tilanne 1 ITÄMEREN

Lisätiedot

Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma. Logistics 13, Wanha Satama Outi Nietola, Metsäteollisuus ry

Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma. Logistics 13, Wanha Satama Outi Nietola, Metsäteollisuus ry Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma Logistics 13, Wanha Satama, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus Suomessa Ala työllistää noin 56 000 henkilöä kotimaassa Sekä noin 60 000 työntekijää muissa

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1 Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari 31.8.2007 31.8.2007 Page 1 Varustamotoiminta Itämerellä Bore 31.8.2007 Page 2 Bore on perustettu 1897 hoitamaan matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä

Lisätiedot

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen 1 Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys Tutkimusotos: suuret huolinta- ja kuljetusyritykset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Mihin suomalaista merenkulkuosaamista tarvitaan?

Mihin suomalaista merenkulkuosaamista tarvitaan? Mihin suomalaista merenkulkuosaamista tarvitaan? professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka - tutkimuskeskus 161008 0/20 Mihin merenkulkuosaamista

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Vienti- ja tuontilogistiikan haasteet seminaari, Tampereen Messu- ja urheilukeskus, 13.10.2011, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuusko auringonlaskun

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. LNG

1. 2. 3. 4. 5. 6. LNG 1. Meriskenaariot 2. Meriliikenteen strategia 3. Tieyhteydet 4. Rautatiet 5. Rikkidirektiivi 6. LNG 7. Merenkulun väylämaksut 8. Luotsaus 9. EU:n satamapolitiikka 10.Transito ja kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa Venäjän kauppa. Viktoria Romanova VENÄJÄ RAKENTAA UUTTA ITÄMEREN SATAMAKAPASITEETTIA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa Venäjän kauppa. Viktoria Romanova VENÄJÄ RAKENTAA UUTTA ITÄMEREN SATAMAKAPASITEETTIA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa Venäjän kauppa Viktoria Romanova VENÄJÄ RAKENTAA UUTTA ITÄMEREN SATAMAKAPASITEETTIA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko?

Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko? Miksi kaikki merikuljetukset ovat menossa kontteihin vai ovatko? TkL Hannu Asumalahti Toimitusjohtaja Rauman Satama Oy hannu.asumalahti@portofrauma.com www.portofrauma.com Esityksen rakenne Konttien alkutaival

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne PELIKENTTÄMME ON PUOLEN VUODEN KULUTTUA VUOSAARI TARJOAMME ASIAKKAILLEMME VUOSAARESSA SAMAT PALVELUT KUIN NYKYISISSÄ

Lisätiedot

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Sijoitus - Invest 14.11.2012 Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja 14.11.2012 1 Nurminen Logistics lyhyesti Korkealaatuisten logistiikkapalveluiden tarjoaja. Logistiikka-alan

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA

SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA SPC Finlandin transitoselvitys 2010 Pekka Sundberg SPC Finland Tilastotiedot päivitetty 26.9.2011 SPC Finlandin transitoselvitys Selvityksen tavoite Keinojen

Lisätiedot

SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA

SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA SUOMEN TRANSITOLIIKENNE NYT JA TULEVAISUUDESSA SPC Finlandin transitoselvitys Pekka Sundberg SPC Finland SPC Finlandin transitoselvitys Selvityksen tavoite Keinojen kartoittaminen Suomen reitin kilpailukyvyn

Lisätiedot

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA Suomen Kaasuyhdistyksen kaasupäivä 18.11.2014 18.11.2014 HEIKKI PIKKARAINEN NESTEJACOBS.COM Kehittyvät taloudet ovat kasvun vetureita energiamarkkinoilla MOE= Miljoonaa

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus 24.9.2015 24.9.2015 Julkinen 1 Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

Suomi ja Rail Baltica. Juhani Tervala, 4.12.2014

Suomi ja Rail Baltica. Juhani Tervala, 4.12.2014 Suomi ja Rail Baltica Juhani Tervala, 4.12.2014 pendelöintiä 2 Verkkojen Eurooppa-kokonaisuus Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne).

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ?

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? HUOLTOVARMUUSKESKUS 10 VUOTISJUHLASEMINAARI 26.02.2003 1 LOGISTIIKAN HÄIRIÖHERKKYYS? illuusio ihmiset yhteiskunta yritykset - johtaminen globalisaatio

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

BIOLAIVAT KY UUTTA SUOMALAISTA INNOVATIIVISTA VARUSTAMOTOIMINTAA

BIOLAIVAT KY UUTTA SUOMALAISTA INNOVATIIVISTA VARUSTAMOTOIMINTAA BIOLAIVAT KY UUTTA SUOMALAISTA INNOVATIIVISTA VARUSTAMOTOIMINTAA BIOLAIVAT KY BIOLAIVAT KY VISIO JA SEN TOTEUTTAMINEN Suomessa EU:n ja oman kotoisen valtiovallan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan

Lisätiedot

Sidosryhmäyhteistyö ja markkinointi Pohjois-Euroopan ja Aasian välisen kuljetuskäytävän hyödyntäminen

Sidosryhmäyhteistyö ja markkinointi Pohjois-Euroopan ja Aasian välisen kuljetuskäytävän hyödyntäminen Sidosryhmäyhteistyö ja markkinointi Pohjois-Euroopan ja Aasian välisen kuljetuskäytävän hyödyntäminen Simo Päivinen - kehittämispäällikkö, logistiikka ja sijoittumismarkkinointi 2 Verkostoituminen ja markkinointi

Lisätiedot

Tammi - maaliskuu 2001 lyhyesti

Tammi - maaliskuu 2001 lyhyesti Tammi - maaliskuu 21 lyhyesti Liikevaihto 651 milj., jatkuvan liiketoiminnan kasvu 13 % Liikevoitto 57 milj., kasvu > 5 % Tulos / osake,28, kasvu > 1% Oma pääoma / osake 9,41 Ensimmäinen omien osakkeiden

Lisätiedot

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Alustuksen sisältö 1. Käytettävä puuraaka-aine 2. Kuitupuun logistiikka 3. Kemin tehtaan tuotelogistiikka 4. n jakeluverkosto 5. RFID teknologia

Lisätiedot

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja niiden toimintaympäristö Lapin satamat 1 Liikenneviraston

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Helsingin Satama Suomen ulkomaankaupan pääsatama

Helsingin Satama Suomen ulkomaankaupan pääsatama Helsingin Satama Suomen ulkomaankaupan pääsatama 2013 Tavaraliikenne 10,5 milj. tonnia Kappaletavara 9,6 milj. tonnia markkinaosuus 25 % (määrä) markkinaosuus 40 % (arvo) Matkustajaliikenne Linjaliikenne

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

SIPERIAN RADAN TARIFFIKOROTUSTEN VAIKUTUS KONTTILIIKENTEESEEN 2006

SIPERIAN RADAN TARIFFIKOROTUSTEN VAIKUTUS KONTTILIIKENTEESEEN 2006 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SIPERIAN RADAN TARIFFIKOROTUSTEN VAIKUTUS KONTTILIIKENTEESEEN 2006 Miten yritykset ovat kokeneet TSR-tariffien korotukset? Raportti Erkki Hämäläinen Mari Simonen Kotka 2007

Lisätiedot

VETÄVÄT VÄYLÄT Seitsemän näkökulmaa infraan. Neuvonantaja Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari Lappeenranta

VETÄVÄT VÄYLÄT Seitsemän näkökulmaa infraan. Neuvonantaja Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari Lappeenranta VETÄVÄT VÄYLÄT Seitsemän näkökulmaa infraan Neuvonantaja Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari Lappeenranta 13.9.2017 1. Näkökulma: Iso kuva: Mikä maailma? Infran merkitys kilpailukykytekijänä? Maailman

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN YHTEINEN LIIKENNEOHJELMA. YRITYSTEN KANNALTA, KILPAILUKYVYN LÄHTÖKOHDISTA Oulu 8.5.2014 Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari

KAUPPAKAMARIEN YHTEINEN LIIKENNEOHJELMA. YRITYSTEN KANNALTA, KILPAILUKYVYN LÄHTÖKOHDISTA Oulu 8.5.2014 Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari KAUPPAKAMARIEN YHTEINEN LIIKENNEOHJELMA YRITYSTEN KANNALTA, KILPAILUKYVYN LÄHTÖKOHDISTA Oulu 8.5.2014 Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN SUURI MERKITYS IHMISET, INNOVAATI0T,

Lisätiedot

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN Euroopan tulevaisuuden kilpailukyvyn ydintekijä on TEN-T liikenneverkkoon perustuva saavutettavuus. Botnian käytävä on osa TEN-T ydinverkkoa kulkee pohjois-etelä-suuntaisesti

Lisätiedot

Satamien operatiivisen toiminnan tehostaminen konttikäsittelyssä

Satamien operatiivisen toiminnan tehostaminen konttikäsittelyssä Satamien operatiivisen toiminnan tehostaminen konttikäsittelyssä TransGof Final Seminar Kotka Maritime Research Centre, Mussalo Island, Kotka November 29. 2007 Petri Niiranen & Jorma Rytkönen Esityksen

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI -

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - Kymenlaakson kauppakamari / logistiikkapäivä 24.5.2010 Toimitusjohtaja Markku Mylly Suomen Satamaliitto Kurssi kohti tulevaa Mitä

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014 Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 1 Maailman viljatase 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Milj. tonnia Tuotanto 1751 1851 1790 1946 Kulutus 1784 1855

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy,

Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy, Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu 17-18.5.2017 Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy, 18.5.2017 1 RRT ja Pohjoinen kuljetuskäytävä Aasia-Pohjoismaat-Aasia Päivinen, Kouvola Innovation Oy 17.2.2017/ Simo

Lisätiedot

TUTUSTUMISMATKA 16-18.3.2011 Venäjän satama- ja logistiikkakeskushankkeet Pietarissa YLEISTÄ

TUTUSTUMISMATKA 16-18.3.2011 Venäjän satama- ja logistiikkakeskushankkeet Pietarissa YLEISTÄ TUTUSTUMISMATKA 16-18.3.2011 Venäjän satama- ja logistiikkakeskushankkeet Pietarissa YLEISTÄ Matkan järjestäjä LIMOWA ry. Mukana oli yhteensä 17 logistiikka- alan asiantuntijaa. Matka toteutettiin linja-

Lisätiedot

ERI LIIKENNEMUOTOJEN OSUUS EU:N SATAMISTA LÄHTEVÄSTÄ JA NIIHIN TULEVASTA TAVARALIIKENTEESTÄ

ERI LIIKENNEMUOTOJEN OSUUS EU:N SATAMISTA LÄHTEVÄSTÄ JA NIIHIN TULEVASTA TAVARALIIKENTEESTÄ SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA LIIKENNE JA MATKAILU ERI LIIKENNEMUOTOJEN OSUUS EU:N SATAMISTA LÄHTEVÄSTÄ JA NIIHIN TULEVASTA TAVARALIIKENTEESTÄ YHTEENVETO Tiivistelmä

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot