Logistiikkaratkaisut Venäjällä nyt ja tulevaisuudessa. Passion Logistics Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikkaratkaisut Venäjällä nyt ja tulevaisuudessa. Passion Logistics Oy"

Transkriptio

1 Logistiikkaratkaisut Venäjällä nyt ja tulevaisuudessa Passion Logistics Oy

2 Passion Logistics Yhtiö on perustettu kesäkuussa 2012, kaikilla omistajilla on pitkä tausta logistiikka-alalta Yli 30 vuoden kokemus Venäjän ja IVY-maiden logistiikasta Toimipisteet Espoossa, Lappeenrannassa ja Pietarissa Pääpaino toiminnassa on rautatielogistiikassa Suomen, Venäjän & IVY-maiden alueella Tehokas ja korkealaatuinen vaunukalusto Suorat sopimukset suurimpien ja erikoistuneiden rautatieoperaattoreiden kanssa takaavat toimitusvarmuuden

3 Nopeasti ja monipuolisesti maailman suurimpaan rautatieverkostoon

4 Palvelut ja ratkaisut Kontti- ja vaunukuljetukset rautateitse Suomen, Baltian ja Euroopan kautta Venäjälle, IVY:n ja Mongoliaan sekä vice versa Ympärivuorokautinen vaunujen seuranta ja raportointi Erikoiskuljetukset rautateitse; reittisuunnittelu, luvat, lastaukset ja varastoinnit Laaja yhdistettyjen kuljetusten tarjonta Terminaalipalvelut pakatuille tuotteille, irtotavaralle sekä konteille Huolinta- ja dokumentaatiopalvelut Käytännönläheiset konsulttipalvelut tytäryhtiömme kautta Lisätietoja:

5 Rautatieliikenteen nykytilanne Rautatiekuljetusten osuus Venäjän tavaraliikenteestä on 44,5%, henkilökuljetusten osuus 30,6% RZD:n rautatieverkon pituus on 85,2 tkm, josta 43,3 tkm on sähköistetty Venäjällä on rautatieasemaa, entisen SNTL:n rautatieverkostossa asemia on kaikkiaan kpl Venäjällä on kaikkiaan 1,2 miljoonaa rautatievaunua, rautatiereformin mahdollistamat uudistukset vaunujen operoinnissa ja omistuksessa ovat lisänneet toimijoiden määrää ja parantaneet kaluston laatua Kova hintakilpailu ja eri kalustotyyppien ylikapasiteetti ovat ohjanneet alan voimakasta keskittymistä Vuonna suurimman rautatieoperaattorin osuus liikenteestä oli 57%, vuonna 2013 lähes 75% Rautatieliikenteen tehokas optimointi on ollut vaikeaa infran pullonkaulojen ja suurten volyymimuutosten myllerryksessä Säännölliset konttijunayhteydet ovat kehittyneet kaupan nopean kasvun myötä Kaukoidän satamien ja Venäjän kasvukeskuksien välillä

6 Yhdistettyjen kuljetusten tarve ja kehitys nopeassa kasvussa

7 Autoliikenteen ruuhkat rajoilla historiaa- vai ovatko?

8 Autoliikenne kasvattanut markkinaosuuttaan Venäjän kaupassa Kaluston hyvä kunto ja nopea saatavuus Autoliikenne on pystynyt reagoimaan nopeasti talouden suhdannevaihteluihin ja kuljetushintoihin Tilausten hektisyys ja kuljetusajat suosivat autokuljetuksia etenkin toimitettaessa tavaraa lähialueille, Pietariin ja Moskovaan Kappaletavaran ja osakuormien jakelu kehittynyt nopeasti kasvukeskusten välillä Tehokkaat raja-asemat turvaavat kasvupotentiaalin Uusien tuotantolaitosten logistiikka perustuu yhä harvemmin rautatieliikenteeseen Miten poliittiset ja taloudelliset muutokset vaikuttavat autoliikenteen läpimenoon rajoilla ja edelleen toimituksiin Venäjän kautta muihin maihin?

9 Transitokuljetukset Transito Suomesta Venäjälle koostuu pääosin kuljetusvälineistä, koneista ja laitteista, elintarvikkeista, vaatteista ja autoista Transito Venäjältä länteen koostuu pääosin pelleteistä, kemikaaleista ja lannoitteista Autojen transitovienti on laskenut jyrkästi vuosien volyymitasoista Autojen transitovienti Suomesta Kazakstaniin kulkee pääosin rautateitse (v.2013 noin autoa) Transitovarastoinnin volyymi on pysynyt stabiilina, kriisien aikana varastojen pitäminen Suomen puolella itärajan läheisyydessä konkretisoituu etenkin arvotavaroiden osalta Transitoliikenteellä on ollut merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa ja Baltiassa. Suomessa työpaikkojen määrä on arvioiden mukaan enää noin 1500, vuonna 2008 vielä n työntekijää

10 Venäjän autotuotannon ja Suomen transiton kehitys Venäjällä on kyky halutessaan luoda tuotantoa, ohjata volyymia haluamillensa reiteille Suuri osa Venäjän henkilöautojen tuonnista ohjautuu Ust-Lugan satamaan Autotehtaiden komponenttitoimituksia junatoimituksina Baltian satamien kautta Muut reitit Tuotanto SuomenTransito Lähteet: Suomen Vapaasatama, PWC

11 Vientikuljetukset Venäjälle Venäjän talouden hiipuminen ja ruplan merkittävä heikentyminen näkyy selkeästi volyymeissa Koneet, laitteet, paperiteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tuotteet ovat suurimmat tavararyhmät viennissä Suorat autokuljetukset ovat erittäin kilpailukykyisiä jopa Uralin alueelle saakka Rautatiekuljetukset paras vaihtoehto massatavaran kuljetuksissa ja viennissä Venäjän itäisimpiin osiin ja IVY-maihin Jokikuljetukset avautumassa uudelleen projektitoimituksille, rajoitteena navigointiaika ja vanhentunut infrastruktuuri Toimitusehdot ja kuljetusehdot selkeytyneet Dokumentointi viennin hoitamisessa helpottunut teknologian kehittyessä Kuljetuksia ohjataan yhä enemmin suoraan Venäjän satamiin; Ust-Luga, Novorossijsk, Pietari, Vladivostok Konttiliikenne Baltian satamien kautta on ollut tasaisessa kasvussa

12 Paperin ja kartongin viennillä pitkät perinteet ja merkittävä markkinaosuus

13 Toimivat ja kustannustehokkaat tehdaslastaukset

14 Erikoiskuljetusten osaaminen takaa projektien toimitusvarmuuden

15 Tuontikuljetukset Venäjältä Öljy, maakaasu, kemian tuotteet, puu ja hake ovat suurimpia tuonnin tavararyhmiä Suuret tuontierät tuodaan laivoilla ja kokojunakuljetuksina pääosin suoraan tuotantolaitoksille Yksittäiset toimitukset autokuljetuksina, luoden samalla hyvän hintahyödyn ja balanssin viennin autokuljetuksille Tuotteiden luonne ei usein anna mahdollisuutta hyödyntää vaunukalustoa vientikuljetuksissa Muuttaako investointien luoma tuotantokapasiteetti Venäjällä kuljetusten suuntaa? Suomella on erittäin hyvät välineet kaikkien kuljetusmuotojen, logististen lisäarvojen hoitamiseen

16 Tulevaisuuden näkymät Venäjän ja Kiinan kaupan lisääntyessä,kaukoidän satamien kautta suuntautuvat kuljetusreitit ja hubit kehittyvät ja vähentävät Suomen ja Baltian satamien merkitystä Venäjän tuonti Aasiasta nojautuu yhä vahvemmin konttien kokojunaliikenteisiin Vladivostokin/Vostochnyjn satamien kautta, pääosin Moskovaan, mutta myös muihin kasvukeskuksiin, kuten Novosibirskiin ja Ekaterinburgiin Ust-Lugan ja Bronkan satamien läpäisykyky kasvaa Miten kriisit ohjaavat muutosta? Ovatko Suomen satamat Venäjälle tärkeämpiä kuin Baltian reittien satamat? Taloudelliset ja poliittiset muutokset saattavat lisätä varastointitarvetta Kaakkois-Suomessa etenkin arvotavaroiden kauttakulussa Venäjän kasvukeskuksiin Venäjän vientituotteiden kehitys ja vientinäkymät eri markkinoille?

17 Toimitukset suoraan Venäjän satamiin kasvussa

18 Tulevaisuuden näkymät Autoliikenne Suomen ja Venäjän välillä toimii ilman TIRsopimustakin Volyymien vähäisyys ei tue suuntajunien kehittymistä Suomen ja IVY-maiden välillä, toisaalta viikottaisten suuntajunien luominen esim. Suomi-Kazakstan/Moskova/Kiev reiteille voisi parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta Projektitoimituksissa rautatiekuljetukset ovat yhä toimivin ja kilpailukykyisin kuljetusmuoto Siperian ja IVY-maiden alueille suuntautuvissa toimituksissa Suomen ja Venäjän välinen kokojunaliikenne konttikuljetuksina on haastavaa toteuttaa autoliikenteen kilpailukyvyn takia Ylikapasiteetti vaunukalustossa näkyy jo Venäjän sisäisessä liikenteessä Hintakilpailu on kovaa ja luo paineita toimijoiden yhdistymiselle Venäjän sisällä

19 Kiitos

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

2002 2003 2004 2005 2006 Liikevaihto, milj.

2002 2003 2004 2005 2006 Liikevaihto, milj. Vuosikertomus 2006 John Nurminen lyhyesti John Nurminen tuottaa korkealaatuisia asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja Itämeren alueella. Yhtiön toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Bioenergian logistiikka VR uusii veturikalustoaan VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2010. Kasvuodotuksia ja uusia mahdollisuuksia. Venäjällä

Bioenergian logistiikka VR uusii veturikalustoaan VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2010. Kasvuodotuksia ja uusia mahdollisuuksia. Venäjällä Bioenergian logistiikka VR uusii veturikalustoaan VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2010 Vaunujen kierto nopeutuu Kotkan satamassa Lelulogistiikka huipentuu jouluun Kasvuodotuksia ja uusia mahdollisuuksia Venäjällä

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

Nurminen Logistics lyhyesti

Nurminen Logistics lyhyesti Nurminen Logistics lyhyesti Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten esimerkiksi rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikoisja raskaskuljetuksia. Yhtiöllä

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkakäytävän tulevaisuus 2030 erityisesti ELLO -projektin tulosten valossa

Etelä-Suomen logistiikkakäytävän tulevaisuus 2030 erityisesti ELLO -projektin tulosten valossa Etelä-Suomen logistiikkakäytävän tulevaisuus 2030 erityisesti ELLO -projektin tulosten valossa Juhani Talvela/ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Itämeri foorumi 7.6.2012 Turku 7.4.2010 ELLO hanke Etelä-Suomen

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti... Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18

Lisätiedot

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio Vuosikertomus 2000 Vuosi 2000 Kaukoliikenteen tärkeimpiä tavoitteita oli täsmällisyyden parantaminen. Vuonna 2000 täsmällisyys nousi 93 prosenttiin. Seinäjoella ja Lappeenrannassa avattiin uudet matkakeskukset.

Lisätiedot

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Helsinki 2009 ISBN 978-951-49-2154-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten

Lisätiedot

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Julkaisuja 17/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot